Passages schipper Michiel Gabbes door de Sont (1629-1633)

In een eerder artikel, van 10 november 2013, beschreef ik dat de Harlinger schipper Michiel Gabbes tweemaal wordt genoemd in de Besluiten der Staten-Generaal 1626-1630. De eerste keer (30 januari 1626) wordt hij genoemd als gevangene van Duinkerker kapers in Oostende; de tweede keer (7 augustus 1629) omdat zijn schip door de Deense overheid in beslag is genomen. Er waren toen op de website Soundtoll Registers Online nog geen gegevens beschikbaar over de doorvaarten van de Sont met Michiel Gabbes als kapitein. Lees verder “Passages schipper Michiel Gabbes door de Sont (1629-1633)”

De diaconie der vreemdelingen te Emden (ca. 1570)

Begin dit jaar vond ik via Google Books de publicatie “Stukken betreffende de diaconie der vreemdelingen te Emden 1560-1576“. Ik was op zoek naar informatie over mijn voorouder Jasper Staphorst, die daar omstreeks 1570  boekbinder en boekverkoper was. Hij wordt beschreven in mijn artikel “De Emder wortels van de familie Staphorstius” uit 2010. Het was toen nog niet duidelijk of hij behoorde tot de protestanten die vanuit de Lage Landen hun toevlucht in Emden hadden gezocht, vanwege de vervolging door het Spaanse gezag. Ik hield nog rekening met de mogelijkheid dat zijn familie niet afkomstig was uit het Overijsselse Staphorst, maar uit de plaats Staffhorst in Nedersaksen. Er bestond namelijk ook een Duitse familie Staphorstius, die daar vandaan kwam. Dankzij het gevonden boek is het nu wel duidelijk dat Jasper Staphorst uit de Lage Landen kwam. Hij wordt in de periode 1568-1572 tien maal genoemd, meestal als diaken. Lees verder “De diaconie der vreemdelingen te Emden (ca. 1570)”

Michiel Gabbes gevangene van Duinkerker kapers in Oostende (1626)

Grootschipper Michiel Gabbes uit Harlingen was een verre voorouder van de familie Wagenaar. Hij wordt in 1594 in Harlingen geboren als zoon van Gabbe Dirks en Neeltje Willems. In 1618 trouwt hij daar met Liefke Wytzes. Vrij toevallig ontdekte ik dat hij tweemaal wordt genoemd in de Besluiten der Staten-Generaal 1626-1630. De eerste keer, in 1626, wordt hij genoemd als gevangene van Duinkerker kapers. Lees verder “Michiel Gabbes gevangene van Duinkerker kapers in Oostende (1626)”

Herberg Benthem in de betalingsordonnanties

In mijn artikel ‘De Emder wortels van de familie Staphorstius‘ (2010) noemde ik wijnheer en ammunitiemeester Jan van Benthem en zijn vrouw Rixt Simons, en het grote huis dat ze rond 1600 in Leeuwarden aan de Voorstreek bewonen. Later ontdekte ik in de ‘Betalingsordonnanties op de ontvanger-generaal‘ dat Benthem een zeer gerenommeerde herberg was. Dat werd bevestigd door een artikel in de Leeuwarder Courant (28-12-2012). De herberg Benthem blijkt een oud steenhuis uit de eerste helft van de zestiende eeuw te zijn. Een mooie aanleiding om in dit artikel de eerder gevonden gegevens op een rij te zetten.

Lees verder “Herberg Benthem in de betalingsordonnanties”

Parenteel Sicke Nammes

Versie 27-12-2022

Inleiding

Sicke Nammes is de oudst bekende voorvader van de Wagenaars in directe mannelijke lijn. Dit overzicht bevat zeven generaties van zijn nakomelingen. Veel van hen waren schipper of schippersknecht. De familie heeft zijn oorsprong in Oostermeer en Rottevalle. De nakomelingen van Sicke Nammes komen in verschillende delen van Friesland terecht, o.a. in Leeuwarden, Heeg, Stavoren, Lemmer, Harlingen, Franeker, Bergum en Garijp. Maar ook in de provincie Groningen en aan de overkant van de Zuiderzee. Twee takken van de familie hebben zich daar gevestigd in plaatsen als Enkhuizen, Medemblik en Hoorn. Omdat het vooral schippers waren, kwamen ze veel verder van huis dan de meeste van hun dorpsgenoten. Dat blijkt ook uit de plaatsen waar hun kinderen werden geboren. De belangrijkste achternamen in deze familie zijn Siedzes (met alle denkbare varianten), De Jong, Wouda, De Boer, Wagenaar, Hoff, Van der Woude, Mantel en De Vries (zie namenindex).

Een kleinzoon van Sicke Nammes, Sierd Sakes, vertrekt in 1740 als predikant naar Nederlands Indië. Hij noemt zich dan Sirardus Brouwer en is predikant in Malakka en Batavia. Een achterkleindochter van hem trouwt met Dirk van Hogendorp. Die is later generaal in het leger van Napoleon en krijgt als dank een grafelijke titel. Zijn zoon Carel Sirardus Willem van Hogendorp neemt aan Franse zijde deel aan de Slag bij Waterloo.

In de achtste generatie komen er nakomelingen terecht in de Verenigde Staten (Wisconsin) en op de Nederlandse Antillen (Curaçao).


Lees verder “Parenteel Sicke Nammes”

Familienotities in album Suffridus Saarda

Suffridus Saarda studeerde aan de universiteit van Franeker, waar hij later ook promoveerde. Tijdens zijn studie legde hij een album amicorum aan (1604). Dat ‘vriendenboek’ bevat bijdragen van o.a. hoogleraren en medestudenten. Later werd het gebruikt voor familienotities. Die aantekeningen heb ik nu grotendeels ontcijferd.

Lees verder “Familienotities in album Suffridus Saarda”

Emder wortels Staphorstius

De Emder wortels van de familie Staphorstius

door Sake Wagenaar

De familie Staphorstius

De stamvader van de familie Wagenaar, de Bergumer wagenmaker Hendrik Siedses, was getrouwd met Aatje Annes Staphorstius. Zij is een van de weinige voorouders waarvan de achternaam al ver voor 1811 in gebruik was.(1) De gegevens over de familie Staphorstius gaan vrij ver terug. In deze familie kwamen diverse predikanten voor (o.a. in Garijp), en die lieten vaak meer sporen achter dan arbeiders en boeren. Bovendien woonden ze oorspronkelijk in steden (Leeuwarden, Workum), waar de bronnen meestal verder teruggaan dan op het platteland.

In de publicaties over de familie Staphorstius is Nicolaus Staphorst uit Leeuwarden de oudste voorouder die genoemd wordt. Op basis van gegevens die ik heb gevonden, kan ik daar een generatie aan toevoegen. Eerst komen Nicolaus Staphorst en zijn vrouw aan de orde, daarna zijn vermoedelijke ouders. Lees verder “Emder wortels Staphorstius”

Honingdiefstal in Rottevalle

Mijn voorvader Pyter Ages uit Rottevalle is in de herfst van 1783 het slachtoffer van honingdiefstal. De dader is Jeltje Jans. Dit ontdekte ik in een oude publicatie van de bekende archiefonderzoeker R.S. Roorda. Een nakomeling van Jeltje stuurde mij kopieën van de verhoren van getuigen en dader door het nedergerecht Achtkarspelen.

Lees verder “Honingdiefstal in Rottevalle”

Wagenaars in Wisconsin

In 1887 emigreerde Syds Hendriks Wagenaar met zijn vrouw en drie kinderen van Friesland naar Wisconsin in de Verenigde Staten. Hij veranderde zijn naam later in John S. Wagner. Hij woonde in Wheatland (Kenosha County) and Dover (Racine County). Zijn kinderen waren Henry (Hendrik), Frank (Feike), Sarah, Agnes, Nic, Effie, Arthur, Cornelia en Leona Wagner. Henry woonde later in Burlington (Racine County) and Lyons (Walworth County). Ik weet niet wat er verder met de familie Wagner is gebeurd. Omdat er in het gebied zeer veel Duitsers zijn gaan wonen, is Wagner een veel voorkomende achternaam.

Lees verder “Wagenaars in Wisconsin”