Inleiding

Deze website is gewijd aan de resultaten van mijn stamboomonderzoek. Bijna al mijn voorouders komen uit Friesland, met name uit de gemeenten Tietjerksteradeel, Achtkarspelen, Smallingerland en Opsterland. De belangrijkste achternamen zijn: Wagenaar, Van der Meulen, De Haan, Luimstra, Van der Kloet, Dijkstra, Piekstra, Bakker, Petersma, Duursma, Van der Meer, Ytsma, Van der Laan en Ploeg.

Deze site bevat de volgende informatie:

Weblog Korte artikelen naar aanleiding van bijzondere vondsten, documenten of bronnen.
Overzichten Kwartierstaten van mijn grootouders (Sake Wagenaar, Lokke van der Meulen, Geert de Haan, Tjimkje Luimstra). Genealogieën van de families Wagenaar, Van der Meulen, de Haan en Luimstra, Bakker, Piekstra (en aanverwante families). Parenteel van Sicke Nammes. Door mij onderzochte families die later toch geen verwanten bleken te zijn.
Teksten Uitgebreide verhalende beschrijvingen van de stamreeksen van mijn grootvaders Sake Wagenaar en Geert de Haan, en van mijn voorouder Aatje Annes Staphorstius.
Bewoners Materiaal over de bewoningshistorie van het gebied waar ik ben opgegroeid.
Toelichting Inleiding en bronnen.
Links Links naar algemene genealogische informatiebronnen.
Contact Contactformulier.
Het is niet mijn bedoeling om hier de resultaten van mijn stamboomonderzoek volledig weer te geven. Deze site is vooral bedoeld om in contact te komen met andere stamboomonderzoekers. Zie je aanknopingspunten met je eigen familie, wil je meer weten over personen op mijn website, of heb je fouten ontdekt, dan ontvang ik graag een reactie. Hiervoor kun je het reactieformulier gebruiken (Contact).