De scheperij van Rienk Rienks Dijkstra in Bakkeveen (1852)

Volgens een notariële akte waren mijn voorouders Rienk Rienks Dijkstra (1787-1867) en Tjimkje Oenes de Vries (1795-1881) tot 1852 eigenaar van een huis, schuur en schaapskooi, aan de oostkant van Bakkeveen. Op die plek staat nu aan de Mjûmster Wei nog een monumentale boerderij, genaamd De Scheperij.

De Scheperij, Mjûmsterwei 37 Bakkeveen, in 1966 (Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Lees verder “De scheperij van Rienk Rienks Dijkstra in Bakkeveen (1852)”

Oebele Andries van Dijk en de Russische veldtocht (1812)

Op 24 februari 1812 moet Oebele Andries van Dijk zich in Leeuwarden melden voor actieve militaire dienst. De verzamelplaats is op het Tournooiveld achter De Doelen. Hij is een boerenzoon, geboren op 23 maart 1790 te Oostermeer (en dan dus 22 jaar oud). Zijn ouders, Andries Atzes van Dijk en Hylkjen Hepkes, wonen dan op het Witveen. Hun boerderij stond op de hoek van de Seadwei en de Mûntsegroppe (huidig adres: Seadwei 27, Oostermeer). Later woonden ze in Rottevalle. Als Nederland in 1811 bij Frankrijk wordt ingelijfd, wordt ook de dienstplicht ingevoerd. Wie in dienst moest, wordt bepaald door loting. Oebele behoort tot de lichting 1810. Hij wordt ingeloot, met lotnummer 24. Voor hem loopt het niet goed af. Hij komt namelijk voor op lijsten van vermisten die na afloop van de desastreus verlopen Russische veldtocht zijn opgesteld. In dit artikel probeer ik te achterhalen wat er met hem kan zijn gebeurd.

lc_1843-08-04-vonnis-doodverklaring-oebele-andries-van-dijk-verkleind
Leeuwarder Courant, 4-8-1843 (via Delpher)

Lees verder “Oebele Andries van Dijk en de Russische veldtocht (1812)”

Levensloop Hylke Bouwes van der Meulen (1780-1814)

Hylke Bouwes wordt in 1780 geboren als zoon van Bouwes Hylkes en Trijntje Jacobs. Zijn vader is molenaar en bakker in Drogeham en neemt later de achternaam Van der Meulen aan. Hylke trouwt omstreeks 1802 met Antje Andries. Zij is een dochter van Andries Atzes en Hylkjen Hepkes. Haar vader is boer op het Witveen onder Oostermeer en neemt in 1811 de achternaam Van Dijk aan. Zijn boerderij stond op de hoek van de Seadwei en de Mûntsegroppe (huidig adres: Seadwei 27).

Zijn vader bepaalt in zijn testament, dat Bouwe Hylkes tijdens zijn leven niet over zijn erfdeel mag beschikken. Dit vanwege ‘verkwisting en wangedrag’ door hem en zijn vrouw Antje Andries. Een goede aanleiding om de feiten over hun leven eens op een rijtje te zetten. Ik doe dat deels op basis van gegevens die ik al had en deels op basis van nieuw bij elkaar gezocht materiaal.

Voordat ik het testament van zijn vader had gezien, was het me al opgevallen dat hij binnen de familie uit de toon viel. De laatste jaren van zijn leven was hij arbeider en hij kwam door verdrinking om het leven. Lees verder “Levensloop Hylke Bouwes van der Meulen (1780-1814)”

Testament Bouwe Hylkes van der Meulen (1810)

Op 9 november 1810 laten de echtgenoten Bouwe Hylkes en Trijntje Jacobs uit Drogeham hun testamenten opmaken door notaris Jan Romein. Hier ga ik in op het testament van Bouwe Hylkes, die in 1811 de achternaam Van der Meulen aan zal nemen. Hij is nu rentenier, maar was daarvoor molenaar en bakker in Drogeham. Het document begint met vrij gebruikelijke bepalingen. Na zijn overlijden krijgt zijn weduwe het vruchtgebruik. Wel moet ze zorgen dat de waarde van de bezittingen in stand blijft. Tot erfgenamen benoemt hij zijn vijf nog levende kinderen en het dochtertje van een eerder dat jaar overleden dochter. Lees verder “Testament Bouwe Hylkes van der Meulen (1810)”

Woonhuizen voorouders op kaart

Op deze kaart zijn de woonplaatsen van mijn voorouders weergegeven, maar dan alleen voor zover ik die vrij nauwkeurig weet (of een zeer concreet vermoeden heb op basis van diverse gegevens). Dat houdt in dat ik op de oudste kadasterkaarten het perceel moest kunnen aanwijzen. Het is echter niet in alle gevallen eenvoudig om deze locatie ook op de satellietfoto’s aan te wijzen. Dat geldt met name in de bebouwde kom, waar de oude perceelgrenzen vaak niet goed meer zichtbaar zijn. Op een sterk ingezoomd beeld zullen de markeringen niet altijd precies op de beoogde plek staan. De kleuren van de symbolen geven het onderscheid tussen Wagenaar (blauw) en De Haan (paars) aan. Lees verder “Woonhuizen voorouders op kaart”

Genealogie Van der Meulen

Versie 27-12-2022

Inleiding

Deze genealogie bestaat uit vijf generaties nakomelingen van Bouwe Hylkes van der Meulen in mannelijke lijn. Bouwe Hylkes was molenaar en bakker van beroep en woonde in Drogeham. Hij was afkomstig uit Lippenhuizen, waar veel van zijn voorouders ook al molenaar waren. Dat hij in 1811 de achternaam Van der Meulen aannam, lag dus wel voor de hand.

De familie Van der Meulen woonde onder andere in Drachten, Gorredijk, Oostermeer, Rottevalle, Bakkeveen en Grouw. De Van der Meulens waren vooral landbouwers, maar ook het beroep molenaar bleef voorkomen.


Lees verder “Genealogie Van der Meulen”

Kwartierstaat Lokke van der Meulen

Versie 27-12-2022

Inleiding

De voorouders van mijn grootmoeder Lokke van der Meulen woonden vooral in Opsterland en Smallingerland. Zij waren vooral landbouwers, arbeiders, molenaars en verveners. Dit overzicht bestaat uit tien generaties voorouders met hun kinderen.


Lees verder “Kwartierstaat Lokke van der Meulen”