Parenteel Sicke Nammes

Versie 27-12-2022

Inleiding

Sicke Nammes is de oudst bekende voorvader van de Wagenaars in directe mannelijke lijn. Dit overzicht bevat zeven generaties van zijn nakomelingen. Veel van hen waren schipper of schippersknecht. De familie heeft zijn oorsprong in Oostermeer en Rottevalle. De nakomelingen van Sicke Nammes komen in verschillende delen van Friesland terecht, o.a. in Leeuwarden, Heeg, Stavoren, Lemmer, Harlingen, Franeker, Bergum en Garijp. Maar ook in de provincie Groningen en aan de overkant van de Zuiderzee. Twee takken van de familie hebben zich daar gevestigd in plaatsen als Enkhuizen, Medemblik en Hoorn. Omdat het vooral schippers waren, kwamen ze veel verder van huis dan de meeste van hun dorpsgenoten. Dat blijkt ook uit de plaatsen waar hun kinderen werden geboren. De belangrijkste achternamen in deze familie zijn Siedzes (met alle denkbare varianten), De Jong, Wouda, De Boer, Wagenaar, Hoff, Van der Woude, Mantel en De Vries (zie namenindex).

Een kleinzoon van Sicke Nammes, Sierd Sakes, vertrekt in 1740 als predikant naar Nederlands Indië. Hij noemt zich dan Sirardus Brouwer en is predikant in Malakka en Batavia. Een achterkleindochter van hem trouwt met Dirk van Hogendorp. Die is later generaal in het leger van Napoleon en krijgt als dank een grafelijke titel. Zijn zoon Carel Sirardus Willem van Hogendorp neemt aan Franse zijde deel aan de Slag bij Waterloo.

In de achtste generatie komen er nakomelingen terecht in de Verenigde Staten (Wisconsin) en op de Nederlandse Antillen (Curaçao).


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 8 kinderen.
Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1670 en 1687.
De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Oostermeer/Eestrum (Tie) (6x) en Oostermeer (Tie) (2x).

I  Sicke Nammes, wonende te Oostermeer (Tie) en aldaar.

Sicke trouwt voor 1670 (1) met Wypkje Siedses. Wypkje is overleden voor 1707 te Oostermeer (Tie) .

Van Sicke en Wypkje zijn acht kinderen bekend:

1  Namme Sickes is geboren rond 1670 te Oostermeer (Tie), zie II-A.

2  Griet Sickes is gedoopt op 1 januari 1673 te Oostermeer/Eestrum (Tie) , zie II-B.

3  Sieds Sikkes is gedoopt op 6 februari 1676 te Oostermeer (Tie) , zie II-C.

4  Trijntje Sickes is gedoopt op 17 februari 1678 te Oostermeer/Eestrum (Tie) , zie II-D.

5  Jan Sickes is gedoopt op 6 juni 1680 te Oostermeer/Eestrum (Tie) , overleden voor 10 april 1687.

6  Antie Sickes is gedoopt op 26 juni 1681 te Oostermeer/Eestrum (Tie) .

7  Jan Sickes is gedoopt op 10 april 1687 te Oostermeer/Eestrum (Tie) .

8  Jel Sickes is gedoopt op 10 april 1687 te Oostermeer/Eestrum (Tie) .

Sicke trouwt op 9 januari 1707 te Oostermeer (Tie) (2) met Trijntje Dirks. Trijntje, wonende te Harkema Opeinde (Ach).


Generatie II

(van 1670 tot 1744)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 24 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1691 en 1716.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oostermeer/Eestrum (Tie) (13x), Oostermeer (Tie) (6x) en Eernewoude (Tie) (2x).

II-A  Namme Sickes, zoon van Sicke Nammes (I) en Wypkje Siedses, schipper, is geboren rond 1670 te Oostermeer (Tie), overleden rond 1720.

Namme trouwt op 18 januari 1691 te Oostermeer (Tie) (1) met Claeske Peters.

Van Namme en Claeske is een kind bekend:

1  Frouck Nammes is gedoopt op 8 november 1691 te Oostermeer/Eestrum (Tie) .

Namme trouwt op 19 januari 1696 te Oostermeer (Tie) (2) met Hiltie Jacobs. Hiltie is overleden tussen 1716 en 1720 te Oostermeer (Tie).

Van Namme en Hiltie zijn acht kinderen bekend:

2  Jan Nammes is gedoopt op 8 november 1696 te Oostermeer (Tie) , zie III-A.

3  Antie Nammes is gedoopt op 30 april 1699 te Oostermeer/Eestrum (Tie) , overleden voor 6 oktober 1700.

4  Antie Nammes is gedoopt op 6 oktober 1700 te Oostermeer/Eestrum (Tie) , zie III-B.

5  Claeske Nammes is gedoopt op 4 maart 1703 te Oostermeer/Eestrum (Tie) .

6  Wypke Nammes is gedoopt op 28 februari 1706 te Oostermeer/Eestrum (Tie) .

Wypke trouwt op 5 februari 1730 te Oostermeer (Tie) met Ritser Cornelis. Ritser, schipper, wonende te Oostermeer (Tie).

7  Germen Nammes is gedoopt op 20 februari 1711 te Oostermeer/Eestrum (Tie) .

8  Trijntie Nammes is gedoopt op 22 oktober 1713 te Oostermeer/Eestrum (Tie) .

9  Sikke Nammes is gedoopt op 2 augustus 1716 te Oostermeer/Eestrum (Tie) .

II-B  Griet Sickes, dochter van Sicke Nammes (I) en Wypkje Siedses, wonende te Oostermeer (Tie), is gedoopt op 1 januari 1673 te Oostermeer/Eestrum (Tie) , overleden na 1744 .

Griet trouwt op 3 februari 1695 te Oostermeer (Tie) met Zaecke Zierds, zoon van Sierd Wilts en Jets Hendricks. Zaecke, dorprechter van Oostermeer en boer, wonende te Oostermeer (Tie) en aldaar, is overleden voor 1744 .

Van Zaecke en Griet zijn vier kinderen bekend:

1  Jetske Zaakes is gedoopt op 31 januari 1697 te Oostermeer (Tie) .

2  Sierd Zaakes is gedoopt op 7 augustus 1698 te Oostermeer (Tie) , overleden voor 27 februari 1701.

3  Sierd Sakes Brouwer is gedoopt op 27 februari 1701 te Oostermeer (Tie) , zie III-C.

4  Ytske Zaakes is gedoopt op 13 december 1705 te Oostermeer (Tie) , zie III-D.

II-C  Sieds Sikkes, zoon van Sicke Nammes (I) en Wypkje Siedses, schuitevoerder, wonende te Oostermeer (Tie) en te Rottevalle (Sm), is gedoopt op 6 februari 1676 te Oostermeer (Tie) , overleden tussen 1734 en 1736 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm).

Sieds trouwt op 25 februari 1700 te Oostermeer (Tie) met Sinsen Geerts, dochter van Geert Dirks en Ymkje Freerks. Sinsen, wonende te Rottevalle (FR), is overleden na 1748.

Van Sieds en Sinsen zijn negen kinderen bekend:

1  Geert Siedses is gedoopt op 16 juli 1702 te Oostermeer/Eestrum (Tie) , overleden voor 21 oktober 1703.

2  Geert Siedses is gedoopt op 21 oktober 1703 te Oostermeer/Eestrum (Tie), zie III-E.

3  Jan Siedses is gedoopt op 5 januari 1706 te Oostermeer (Tie) , zie III-F.

4  Gerben Siedses is gedoopt op 3 januari 1708 te Oostermeer/Eestrum (Tie) , zie III-G.

5  Dictus Siedses is gedoopt op 20 februari 1711 te Oostermeer/Eestrum (Tie) , zie III-H.

6  Sikke Siedses is gedoopt op 4 december 1712 te Oostermeer/Eestrum (Tie) , zie III-I.

7  Ymkjen Siedses, zie III-J.

8  Sybren Siedses, schipper, wonende te Opeinde (Sm), is overleden in september 1765 te Rottevalle (FR).

Sybren trouwt op 21 mei 1747 te Rottevalle (FR) met Doedje Geerts. Doedje is overleden op 24 augustus 1764 te Rottevalle (FR).

9  Dirk Siedses, zie III-K.

II-D  Trijntje Sickes, dochter van Sicke Nammes (I) en Wypkje Siedses, is gedoopt op 17 februari 1678 te Oostermeer/Eestrum (Tie) .

Trijntje trouwt na 13 februari 1701 te Eernewoude (Tie) met Douwe Saakes. Douwe, boer en herbergier, wonende te Eernewoude (Tie), is gedoopt op 23 februari 1673 aldaar .

Van Douwe en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Douwes is geboren in 1702 te Eernewoude (Tie) .

2  Wypkje Douwes is gedoopt op 26 april 1711 te Eernewoude (Tie) .


Generatie III

(van 1691 tot 1787)

In deze generatie zijn 11 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 68 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1723 en 1762.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rottevalle (FR) (35x), Oostermeer (Tie) (9x), Drogeham (Ach) (8x), Sint Jacobiparochie (5x), Oostermeer/Eestrum (Tie) (3x), Leeuwarden (FR) (2x) en Batavia (RI) (2x).

III-A  Jan Nammes, zoon van Namme Sickes (II-A) en Hiltie Jacobs, schipper en koopman, wonende te Oostermeer (Tie), is gedoopt op 8 november 1696 aldaar , overleden 1728 of 1729.

Jan trouwt op 21 juli 1720 te Surhuisterveen (Ach) met Sytske Dirks.

Van Jan en Sytske zijn twee kinderen bekend:

1  Hiltje Jans is gedoopt op 4 juni 1724 te Oostermeer/Eestrum (Tie) .

2  Nammen Jans is gedoopt op 18 mei 1727 te Oostermeer/Eestrum (Tie) .

III-B  Antie Nammes, dochter van Namme Sickes (II-A) en Hiltie Jacobs, is gedoopt op 6 oktober 1700 te Oostermeer/Eestrum (Tie) .

Antie trouwt op 10 januari 1723 te Oostermeer (Tie) met Willem Durks. Willem, schoenmaker, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1701.

Van Willem en Antie zijn negen kinderen bekend:

1  Hiltje Willems is gedoopt op 5 december 1723 te Oostermeer (Tie) .

2  Haansen Willems is gedoopt op 24 juni 1725 te Oostermeer (Tie) .

3  Durk Willems is gedoopt op 20 april 1727 te Oostermeer (Tie) .

4  Trijntje Willems is gedoopt op 10 april 1729 te Oostermeer (Tie) .

5  Nammen Willems is gedoopt op 8 april 1731 te Oostermeer (Tie) , zie IV-A.

6  Grietje Willems is gedoopt op 25 januari 1733 te Oostermeer (Tie) .

7  Janke Willems is gedoopt op 13 november 1735 te Oostermeer (Tie) .

8  Durk Willems van der Schors is gedoopt op 16 november 1738 te Oostermeer (Tie) , zie IV-B.

9  Jacob Willems is gedoopt op 8 januari 1741 te Oostermeer (Tie) , zie IV-C.

III-C  Sierd Sakes Brouwer, zoon van Zaecke Zierds en Griet Sickes (II-B), meester brouwer, theologisch kandidaat en predikant, wonende te Drogeham (Ach), aldaar, te Leeuwarden (FR), te Oostermeer (Tie), te Malakka (MAL) en te Batavia (RI), is gedoopt op 27 februari 1701 te Oostermeer (Tie) , overleden op 10 januari 1755 te Batavia (RI), begraven op 11 januari 1755 aldaar.

Sierd trouwt op 23 mei 1723 te Drogeham (Ach) (1) met Neeltie Aukes, dochter van Auke Popkes en Eelkje Jans. Neeltie, wonende te Drogeham (Ach), is overleden tussen 15 december 1737 en 13 juli 1738 te Leeuwarden (FR) .

Van Sierd en Neeltie zijn vijf kinderen bekend:

1  Margaretha Sierds Brouwer is gedoopt op 23 juni 1726 te Drogeham (Ach) , zie IV-D.

2  Gerardus Sierds Brouwer, scheepsjongen, wonende te Batavia (RI), te Malakka (MAL) en te Surat (IND), is gedoopt op 26 mei 1728 te Drogeham (Ach) , overleden op 22 november 1752 te Batavia (RI), begraven na 22 november 1752 aldaar (de rouwdienst geleid door zijn vader).

3  Eelkjen Sierds Brouwer is gedoopt op 8 juni 1732 te Drogeham (Ach) , overleden na 13 augustus 1759.

Eelkjen trouwt voor 22 december 1754 te Batavia (RI) met Willem Lindeman. Willem, lanspassaat, korporaal, vaandrig, kapitein der infanterie en kapitein militair, wonende te Gamron (IRN) en te Batavia (RI), is waarschijnlijk geboren te Den Haag (ZH) , overleden op 30 juni 1758 te Batavia (RI) .

4  Auke Sierds Brouwer is gedoopt op 14 november 1734 te Leeuwarden (FR) , mogelijk overleden voor 1754.

5  Sake Sierds Brouwer, wonende te Leeuwarden (FR), is gedoopt op 15 december 1737 aldaar , overleden tussen 1747 en 1752.

Sierd gaat in ondertrouw op 21 november 1739 te Groningen (GR) (2) met Bauckien Minnes Haijema. Bauckien, binnenmoeder, wonende te Burum (Kol) en te Malakka (MAL), is gedoopt op 16 maart 1692 te Burum (Kol) , overleden na 23 februari 1746 .

Bauckien was eerder gehuwd (1) met Petrus Jacobs Nauta.

Sierd trouwt 1750 of 1751 te Batavia (RI) (3) met Laurentia Johanna Adolphina du Bois van Chaillou, dochter van Carel Leonard du Bois van Chaillou en Jacoba Theodora Zweerts de Landas. Laurentia, buitenregentes van het weeshuis van Batavia en mantelverhuurster, wonende te Batavia (RI), is geboren na 1715 , overleden in mei 1767 aldaar .

Laurentia was eerder gehuwd (1) met Georg Hendrik van Kruse.

Van Sierd en Laurentia zijn twee kinderen bekend:

6  Jacoba Theodora Brouwer is geboren rond mei 1752 te Batavia (RI), zie IV-E.

7  Carolina Adolphina Brouwer is geboren rond september 1754 te Batavia (RI), zie IV-F.

III-D  Ytske Zaakes, dochter van Zaecke Zierds en Griet Sickes (II-B), wonende te Oostermeer (Tie), is gedoopt op 13 december 1705 aldaar , overleden op 18 februari 1769 te Drogeham (Ach) , begraven op 24 februari 1769 aldaar.

Ytske trouwt op 19 mei 1726 te Drogeham (Ach) met Geert Sybes. Geert, mulder en boer, wonende te Drogeham (Ach) en aldaar, is geboren rond 1700, overleden op 20 februari 1768 aldaar , begraven op 26 februari 1768 aldaar.

Van Geert en Ytske zijn vijf kinderen bekend:

1  Sybe Geerts is gedoopt op 28 december 1727 te Drogeham (Ach) , overleden voor 5 juni 1729.

2  Sybe Geerts is gedoopt op 5 juni 1729 te Drogeham (Ach) .

3  Anne Geerts is gedoopt op 7 januari 1731 te Drogeham (Ach) .

4  Saake Geerts is gedoopt op 5 oktober 1732 te Drogeham (Ach) , overleden voor 24 augustus 1738.

5  Saake Geerts is gedoopt op 24 augustus 1738 te Drogeham (Ach) , overleden op 26 augustus 1765 aldaar , begraven op 30 augustus 1765 aldaar.

III-E  Geert Siedses, zoon van Sieds Sikkes (II-C) en Sinsen Geerts, schuitevoerder, wonende te Oostermeer (Tie), is gedoopt op 21 oktober 1703 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden 1787 of 1788 te Oostermeer (Tie) .

Geert trouwt in 1729 te Oudega (Sm) met Hiltie Johannes.

Van Geert en Hiltie is een kind bekend:

1  Stijntje Geerts is gedoopt op 3 februari 1730 te Oostermeer/Eestrum (Tie) , zie IV-G.

III-F  Jan Siedses, zoon van Sieds Sikkes (II-C) en Sinsen Geerts, schuitevoerder, wonende te Rottevalle (FR), te Rottevalle (Ach) en te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), is gedoopt op 5 januari 1706 te Oostermeer (Tie) , overleden na 1775 (vermoedelijk in Ureterp, waar hij in 1774 of 1775 naar toe gaat).

Jan trouwt op 1 januari 1729 te Oudega (Sm) met Jantsen Jans. Jantsen, wonende te Rottevalle (FR), is overleden 1770 of 1771 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm).

Van Jan en Jantsen zijn vier kinderen bekend:

1  Sieds Jans is geboren rond 1729 (eigen schatting), zie IV-H.

2  Jan Jans Siedzes is geboren rond 1730, zie IV-I.

3  Geert Jans Sijdses is geboren rond 1732 , zie IV-J.

4  Sintje Jans Sieses is geboren rond 1749 , zie IV-K.

III-G  Gerben Siedses, zoon van Sieds Sikkes (II-C) en Sinsen Geerts, schipper, wonende te Rottevalle (Tie), is gedoopt op 3 januari 1708 te Oostermeer/Eestrum (Tie) , overleden na augustus 1767.

Gerben trouwt op 25 maart 1731 te Rottevalle (FR) met Grietje Halbes. Grietje, wonende te Rottevalle (Tie), is geboren te Ureterpervaart (Ops), gedoopt in juni 1711 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops) , overleden na augustus 1767.

Van Gerben en Grietje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Zieds Gerbens is gedoopt op 23 maart 1732 te Rottevalle (FR) , zie IV-L.

2  Antje Gerbens is gedoopt op 2 mei 1734 te Rottevalle (FR) .

3  Sinsen Gerbens is gedoopt op 15 april 1736 te Rottevalle (FR) .

4  Auckien Gerbens is gedoopt op 27 april 1738 te Rottevalle (FR) .

5  Ykjen Gerbens is gedoopt op 1 mei 1740 te Rottevalle (FR) .

6  Tryntie Gerbens is gedoopt op 6 april 1744 te Rottevalle (FR) , overleden voor 8 november 1750.

7  Vroukjen Gerbens is gedoopt op 6 april 1744 te Rottevalle (FR) , overleden voor 31 december 1752.

8  Halbe Gerbens is gedoopt op 12 maart 1747 te Rottevalle (FR) .

9  Liebbe Gerbens is gedoopt op 12 maart 1747 te Rottevalle (FR) .

10  Tryntje Gerbens is gedoopt op 8 november 1750 te Rottevalle (FR) .

11  Froukjen Gerbens is gedoopt op 31 december 1752 te Rottevalle (FR) , overleden voor 12 juni 1757.

12  Froukjen Gerbens is gedoopt op 12 juni 1757 te Rottevalle (FR) .

III-H  Dictus Siedses, zoon van Sieds Sikkes (II-C) en Sinsen Geerts, schipper, wonende te Opeinde (Sm) en te Rottevalle (Sm), is gedoopt op 20 februari 1711 te Oostermeer/Eestrum (Tie) , overleden na augustus 1767.

Dictus trouwt op 11 april 1734 te Rottevalle (FR) met Antje Pieters. Antje, wonende te Rottevalle (Sm), is overleden na 1 mei 1775.

Van Dictus en Antje zijn acht kinderen bekend:

1  Pyter Dictus is geboren rond 1737 , gedoopt op 22 maart 1750 te Rottevalle (FR) , zie IV-M.

2  Fentje Dictus is geboren rond 1742 , gedoopt op 22 maart 1750 te Rottevalle (FR) .

Fentje trouwt op 26 augustus 1764 te Rottevalle (FR) (1) met Abele Aalles.
Fentje trouwt op 27 mei 1770 te Rottevalle (FR) (2) met Gabe Heddes.

3  Sieds Dictus is gedoopt op 22 maart 1750 te Rottevalle (FR) , overleden voor 14 december 1755.

4  Sentje Dictus is gedoopt op 22 maart 1750 te Rottevalle (FR) .

5  Wytse Dictus is gedoopt op 15 augustus 1751 te Rottevalle (FR) .

6  Sieds Dictus is geboren rond 2 november 1755, gedoopt op 14 december 1755 te Rottevalle (FR) , overleden voor 10 januari 1762.

7  Syberen Dictus is geboren rond 18 december 1757, gedoopt op 15 januari 1758 te Rottevalle (FR) .

8  Syds Dictus is gedoopt op 10 januari 1762 te Rottevalle (FR) .

III-I  Sikke Siedses, zoon van Sieds Sikkes (II-C) en Sinsen Geerts, schipper, wonende te Opeinde (Sm) en te Rottevalle (Sm), is gedoopt op 4 december 1712 te Oostermeer/Eestrum (Tie) .

Sikke trouwt op 19 december 1734 te Rottevalle (FR) met Claaske Scheltes.

Van Sikke en Claaske zijn zes kinderen bekend:

1  Lysbert Sikkes is gedoopt op 26 maart 1741 te Rottevalle (FR) .

2  Sieds Sikkes is gedoopt op 26 maart 1741 te Rottevalle (FR) , zie IV-N.

3  Schelte Sikkes is gedoopt op 26 maart 1741 te Rottevalle (FR) , zie IV-O.

4  Sinsen Sikkes is gedoopt op 22 januari 1746 te Rottevalle (FR) , zie IV-P.

5  Sybren Sikkes is geboren rond 5 januari 1749 te Rottevalle (FR), gedoopt op 2 februari 1749 aldaar , zie IV-Q.

6  Durk Sikkes is gedoopt op 25 juli 1751 te Rottevalle (FR) .

III-J  Ymkjen Siedses, dochter van Sieds Sikkes (II-C) en Sinsen Geerts, wonende te Rottevalle (FR), is overleden voor 15 februari 1761 .

Ymkjen trouwt op 20 april 1738 te Oudega (Sm) met Edse Tammes. Edse, schipper, wonende te Rottevalle (FR) en te Opeinde (Sm), is overleden voor 1763 .

Edse was eerder gehuwd (1) met N.N..
Edse was later gehuwd (3) met Antje Roelofs.

Van Edse en Ymkjen zijn acht kinderen bekend:

1  Tetje Edses is geboren tussen 1738 en 1740, gedoopt op 26 maart 1747 te Rottevalle (FR) , zie IV-R.

2  Sentje Edses is geboren rond 1743, gedoopt op 26 maart 1747 te Rottevalle (FR) , overleden voor 17 maart 1748.

3  Tamme Edses is geboren rond 1745, gedoopt op 26 maart 1747 te Rottevalle (FR) , overleden voor 21 december 1749.

4  Sentje Edses is gedoopt op 17 maart 1748 te Rottevalle (FR) , overleden voor 19 december 1751.

5  Tamme Edses, matroos, is gedoopt op 21 december 1749 te Rottevalle (FR) , overleden op 18 augustus 1775 te Nederlands-Indië.

6  Sentje Edses is gedoopt op 19 december 1751 te Rottevalle (FR) .

7  Siedse Edses is gedoopt op 24 december 1752 te Rottevalle (FR) , overleden voor 3 november 1754.

8  Sieds Edses is gedoopt op 3 november 1754 te Rottevalle (FR) .

III-K  Dirk Siedses, zoon van Sieds Sikkes (II-C) en Sinsen Geerts, schipper en turfschipper, wonende te Noorderdrachten (Sm) en te Rottevalle (FR), is overleden in 1771 aldaar .

Dirk trouwt op 22 september 1743 te Rottevalle (FR) met Auckjen Feitses, dochter van Feitze Roels en Pietje Brandtjes. Auckjen is overleden op 24 juli 1781 te Enkhuizen (NH) , begraven na 24 juli 1781 te Rottevalle (FR) .

Van Dirk en Auckjen zijn zes kinderen bekend:

1  Sieds Dirks is geboren in december 1744, gedoopt op 1 februari 1752 te Sint Jacobiparochie , zie IV-S.

2  Pijtje Dirks is geboren in oktober 1747, gedoopt op 1 februari 1752 te Sint Jacobiparochie .

3  Feijtze Dirks is geboren in september 1749, gedoopt op 1 februari 1752 te Sint Jacobiparochie .

4  Sintje Dirks is geboren in juli 1751, gedoopt op 1 februari 1752 te Sint Jacobiparochie .

5  Geert Dirks is gedoopt op 18 maart 1753 te Sint Jacobiparochie .

6  Mayke Durks is geboren in april 1756, gedoopt op 2 mei 1756 te Rottevalle (FR) .


Generatie IV

(van 1723 tot 1830)

In deze generatie zijn 19 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 87 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1748 en 1792.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rottevalle (FR) (21x), Oostermeer (Tie) (12x), Surhuisterveen (Ach) (10x), Heeg (10x), Enkhuizen (NH) (5x), Rottevalle (onder Opeinde) (Sm) (4x), Leeuwarden (FR) (3x), Batavia (RI) (2x), Bergum (Tie) (2x), Noorderdrachten (Sm) (2x), Ureterp (Ops) (2x), Amsterdam (NH), Zuiderdrachten (Sm), Rottevalle (Ach), Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), Bergumerdam, Sneek (FR) en Opeinde (Sm).

IV-A  Nammen Willems, zoon van Willem Durks en Antie Nammes (III-B), schoenmaker, wonende te Oostermeer (Tie), is gedoopt op 8 april 1731 aldaar .

Nammen trouwt op 13 december 1761 te Oostermeer (Tie) met Tettje Durks.

Van Nammen en Tettje zijn twee kinderen bekend:

1  Willem Nammens is gedoopt op 4 december 1763 te Oostermeer (Tie) .

2  Janke Nammens is gedoopt op 15 maart 1767 te Oostermeer (Tie) .

IV-B  Durk Willems van der Schors, zoon van Willem Durks en Antie Nammes (III-B), adjunct-maire, is gedoopt op 16 november 1738 te Oostermeer (Tie) , overleden op 12 juli 1821 te Surhuisterveen (Ach) , als overleden aangegeven op 13 juli 1821.

Durk trouwt op 18 januari 1761 te Oostermeer (Tie) (1) met Wytske Jacobs. Wytske is overleden voor 13 december 1801.

Van Durk en Wytske zijn negen kinderen bekend:

1  Willem Durks is gedoopt op 7 juni 1761 te Oostermeer (Tie) .

2  Yebeltje Durks is gedoopt op 6 maart 1763 te Surhuisterveen (Ach) .

3  Jacob Durks van der Schors is geboren rond 1765 te Surhuisterveen (Ach), zie V-A.

4  Antje Durks van der Schors is geboren rond 1767, zie V-B.

5  Jan Durks van der Schors is geboren rond 1767 te Surhuisterveen (Ach), zie V-C.

6  Grietje Durks van der Schors is geboren op 14 juni 1772 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op 10 juli 1772 aldaar , zie V-D.

7  Rinse Durks is geboren op 15 november 1774 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op 11 december 1774 aldaar .

8  Willemke Durks van der Schors is geboren op 29 juni 1778 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op 26 juli 1778 aldaar , zie V-E.

9  Wytske Durks van der Schors is geboren op 8 juli 1781 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op 5 augustus 1781 aldaar , zie V-F.

Durk trouwt op 13 december 1801 te Surhuisterveen (Ach) (2) met Tjitske Folkerts. Tjitske is overleden voor 12 juli 1821.

IV-C  Jacob Willems, zoon van Willem Durks en Antie Nammes (III-B), is gedoopt op 8 januari 1741 te Oostermeer (Tie) .

Jacob trouwt op 22 november 1767 te Rottevalle (Ach) met Wemeltje Pieters.

Van Jacob en Wemeltje is een kind bekend:

1  Willem Jacobs.

IV-D  Margaretha Sierds Brouwer, dochter van Sierd Sakes Brouwer (III-C) en Neeltie Aukes, verhuurster van rouwmantels, wonende te Batavia (RI) en aldaar, is gedoopt op 23 juni 1726 te Drogeham (Ach) , overleden na 13 augustus 1759.

Margaretha trouwt rond 1746 te Malakka (MAL) (1) met Pieter Bartlo. Pieter, soldaat en vaandrig, wonende te Bremen (DE), te Batavia (RI), te Malakka (MAL), te Semarang (RI) en aldaar, is overleden op 4 december 1748 aldaar.

Van Pieter en Margaretha zijn twee kinderen bekend:

1  Sirardus Bartlo is geboren voor 23 augustus 1748, zie V-G.

2  Catharina Bartlo is geboren voor 23 augustus 1748.

Margaretha trouwt in 1754 te Batavia (RI) (2) met Willem Rogier Thoutenhooft. Willem, ziekentrooster, bibliothecaris, postmeester, commissaris van huwelijkse en kleine gerechtszaken en boekhouder, wonende te Malakka (MAL), te Batavia (RI) en aldaar, is geboren te Westkapelle (ZL), overleden op 25 november 1772.

IV-E  Jacoba Theodora Brouwer, dochter van Sierd Sakes Brouwer (III-C) en Laurentia Johanna Adolphina du Bois van Chaillou, is geboren rond mei 1752 te Batavia (RI), overleden voor 11 augustus 1774 .

Jacoba trouwt voor 11 augustus 1774 met David Taillefert, zoon van David Taillefert en N.N.. David, konstabelsmaat en onderkoopman, wonende te Middelburg (ZL) en te Batavia (RI), is geboren te Middelburg (ZL), overleden op 31 juli 1776.

David was later gehuwd (2) met Jacoba Adriana Asmus.
David was later gehuwd (3) met Amarentia Magdalena Luzac.

Van David en Jacoba is een kind bekend:

1  David Theodorus Taillefert is geboren rond 1774 te Batavia (RI), zie V-H.

IV-F  Carolina Adolphina Brouwer, dochter van Sierd Sakes Brouwer (III-C) en Laurentia Johanna Adolphina du Bois van Chaillou, wonende te Batavia (RI), is geboren rond september 1754 aldaar, overleden voor 7 december 1776 Tweede huwelijk van haar man..

Carolina trouwt op 12 november 1772 met Johannes Paulus Hoffman. Johannes, medisch doctor en stadsapotheker en oppermeester, wonende te Batavia (RI), is geboren te Doesburg (GD), overleden in 1780 te Kaap De Goede Hoop (ZA).

Johannes was later gehuwd (2) met Jacomina Verhaage.

Van Johannes en Carolina is een kind bekend:

1  Carolina Theodora Hoffman is gedoopt op 22 december 1773 te Batavia (RI) , zie V-I.

IV-G  Stijntje Geerts, dochter van Geert Siedses (III-E) en Hiltie Johannes, is gedoopt op 3 februari 1730 te Oostermeer/Eestrum (Tie) , overleden op 3 juli 1791 te Oostermeer (Tie) .

Stijntje trouwt op 10 mei 1750 te Rottevalle (FR) met Roelof Wobbes. Roelof, turfschipper, wonende te Oostermeer (Tie), is overleden op 4 september 1799 aldaar.

Van Roelof en Stijntje zijn tien kinderen bekend:

1  Geert Roels is gedoopt op 30 januari 1752 te Rottevalle (FR) , overleden voor 7 december 1766.

2  Hiltje Roels is gedoopt op 12 augustus 1753 te Oostermeer (Tie) , zie V-J.

3  Wobbe Roels is gedoopt op 29 december 1754 te Oostermeer (Tie) , zie V-K.

4  Trijntje Roels is gedoopt op 2 januari 1757 te Oostermeer (Tie) .

5  Syds Roels is gedoopt op 4 februari 1759 te Oostermeer (Tie) .

6  Arjen Roels de Vries is gedoopt op 7 december 1760 te Oostermeer (Tie) , zie V-L.

7  Gertje Roels is gedoopt op 30 oktober 1763 te Oostermeer (Tie) , zie V-M.

8  Geert Roelofs van der Woude, schipper, wonende te Franeker (FR) en te Harlingen (FR), is gedoopt op 7 december 1766 te Oostermeer (Tie) , overleden op 9 januari 1849 te Harlingen (FR) .

Geert gaat in ondertrouw op 25 augustus 1792 te Franeker (FR) , trouwt op 9 september 1792 aldaar (1) met Aaltje Hendriks, dochter van Hendrik Wygers en Froukje Wybes. Aaltje, wonende te Franeker (FR), is gedoopt in 1768 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden voor 16 mei 1800.
Geert gaat in ondertrouw op 16 mei 1800 te Leeuwarden (FR) , trouwt op 8 juni 1800 te Harlingen (FR) (2) met Antje Hendriks Hoppinga, dochter van Hendrik Wygers en Froukje Wybes. Antje, wonende te Leeuwarden (FR), is gedoopt in 1760 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden op 4 mei 1818 te Harlingen (FR).
Geert trouwt op 11 augustus 1818 te Harlingen (FR) (3) met Hebbeltje Symons de Groot. Hebbeltje is geboren rond 1769.

9  Johannes Roels is gedoopt op 12 september 1768 te Oostermeer (Tie) , zie V-N.

10  Jochem Roels van der Woude is geboren rond 23 september 1770 te Oostermeer (Tie), gedoopt op 23 december 1770 aldaar , zie V-O.

IV-H  Sieds Jans, zoon van Jan Siedses (III-F) en Jantsen Jans, schipper, wonende te Rottevalle (FR), aldaar en te Rottevalle (Ach), is geboren rond 1729 (eigen schatting), overleden 1770 of 1771 aldaar .

Sieds trouwt op 27 februari 1757 te Rottevalle (FR) met Sjoukjen Hendriks, dochter van Hendrik Harmens en Grietje Roelofs. Sjoukjen, wonende te Rottevalle (FR) en aldaar, is geboren rond 1730, gedoopt op 27 maart 1739 aldaar , overleden na 1794.

Sjoukjen was later gehuwd (2) met Johannes Pyters.

Van Sieds en Sjoukjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Sydses is geboren in november 1757, gedoopt op 18 december 1757 te Rottevalle (FR) , overleden voor 12 april 1762 .

2  Janke Sydses is geboren in november 1758, gedoopt op 21 januari 1759 te Rottevalle (FR) , overleden voor 20 augustus 1769 .

3  Grietje Sydses is geboren in februari 1761, gedoopt op 8 maart 1761 te Rottevalle (FR) .

4  Jan Sydses is geboren op 4 januari 1762 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), gedoopt op 12 april 1762 te Rottevalle (FR) , zie V-P.

5  Hindrik Sydses is gedoopt op 16 december 1764 te Rottevalle (FR) , overleden voor 18 december 1766 .

6  Hendrik Sydses is geboren op 15 november 1766 te Rottevalle (Ach), gedoopt op 28 december 1766 aldaar , zie V-Q.

7  Janke Sydses is geboren op 25 juli 1769 te Rottevalle (FR), gedoopt op 20 augustus 1769 aldaar , zie V-R.

IV-I  Jan Jans Siedzes, zoon van Jan Siedses (III-F) en Jantsen Jans, schipper, wonende te Rottevalle (FR), te Rottevalle (Ach) en te Rottevalle (Sm), is geboren rond 1730, overleden op 11 maart 1821 aldaar (wonende nr. 91 aldaar) , als overleden aangegeven op 12 maart 1821.

Jan trouwt op 20 april 1760 te Rottevalle (FR) met Baukjen Jans. Baukjen, wonende te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), is geboren rond 1737, overleden op 1 mei 1826 aldaar (wonende nr. 91 aldaar) , als overleden aangegeven op 2 mei 1826.

Van Jan en Baukjen zijn zes kinderen bekend:

1  Janke Jans is gedoopt op 31 januari 1762 te Rottevalle (FR) , zie V-S.

2  Tryntje Jans is gedoopt op 19 februari 1764 te Rottevalle (FR) .

3  Grietje Jans Siedses is geboren rond 1766 te Rottevalle (FR), gedoopt op 31 januari 1768 aldaar , zie V-T.

4  Jan Jans Siedzes is geboren rond 1768 , gedoopt op 12 februari 1769 te Rottevalle (FR) , zie V-U.

5  Sytske Jans is geboren op 14 mei 1773 te Leeuwarden (FR), gedoopt op 13 februari 1780 te Rottevalle (FR) .

6  Sybren Jans Siedzes, koopman en winkelier, wonende te Leeuwarden (FR), te Rottevalle (FR) en te Rottevalle (Ach), is geboren op 22 december 1775 te Leeuwarden (FR), gedoopt op 13 februari 1780 te Rottevalle (FR) , overleden op 5 januari 1830 te Rottevalle (Ach) (wonende nr. 4 aldaar) , als overleden aangegeven op 6 januari 1830.

Sybren trouwt op 28 december 1806 te Rottevalle (FR) met Aafke Rinzes Zweep, dochter van Rinse Roelfs en Sintje Jans Sieses (IV-K). Aafke, winkeliersche, wonende te Rottevalle (Ach) en aldaar, is geboren rond 1779 te Ureterp (Ops), overleden op 21 mei 1855 te Rottevalle (Ach) (wonende aldaar) , als overleden aangegeven op 23 mei 1855.

Aafke was later gehuwd (2) met Wybren Wobbes van der Veen.

IV-J  Geert Jans Sijdses, zoon van Jan Siedses (III-F) en Jantsen Jans, schipper, wonende te Rottevalle (Ach), is geboren rond 1732 , overleden tussen 1797 en 1800 aldaar .

Geert trouwt op 24 juli 1757 te Rottevalle (FR) (1) met Trijntje Sjoerts.

Van Geert en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Janke Geerts is geboren in februari 1758, gedoopt op 2 april 1758 te Rottevalle (FR) .

2  Sjouke Geerts is gedoopt op 28 november 1762 te Rottevalle (FR) , jong overleden.

3  Jan Geerts is gedoopt op 3 november 1765 te Rottevalle (FR) , jong overleden voor 8 juni 1767.

4  Jan Geerts is gedoopt op 8 juni 1767 te Rottevalle (FR) , jong overleden voor 13 juni 1768.

Geert trouwt op 22 februari 1767 te Rottevalle (FR) (2) met Grietje Wouters. Grietje is overleden na 1800 .

Van Geert en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

5  Jan Geerts is geboren op 13 juni 1768 te Opeinde (Sm), gedoopt op 3 februari 1780 te Rottevalle (FR) .

6  Wouter Geerts is geboren op 2 november 1769 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op 3 februari 1780 te Rottevalle (FR) , overleden voor 24 februari 1782.

7  Haye Geerts de Jong is geboren op 22 september 1773 te Sneek (FR), gedoopt op 3 februari 1780 te Rottevalle (FR) , zie V-V.

8  Roelf Geerts is geboren op 6 januari 1777 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op 3 februari 1780 te Rottevalle (FR) .

9  Janke Geerts, wonende te Noorderdrachten (Sm), is geboren op 22 oktober 1779, gedoopt op 3 februari 1780 te Rottevalle (FR) , overleden op 18 januari 1814 te Noorderdrachten (Sm) (wonende nr. 214 aldaar) .

Janke trouwt op 20 januari 1799 te Drachten (Sm) met Hans Jans Baron.

10  Wouter Geerts is geboren op 16 februari 1782, gedoopt op 24 februari 1782 te Rottevalle (FR) , overleden voor 29 juli 1785.

11  Wouter Geerts is geboren op 19 juli 1785 te Leeuwarden (FR), gedoopt op 4 december 1785 te Rottevalle (FR) .

IV-K  Sintje Jans Sieses, dochter van Jan Siedses (III-F) en Jantsen Jans, wonende te Hoorn (NH), is geboren rond 1749 , overleden op 16 februari 1830 aldaar (wonende De Oude Doelen aldaar) , als overleden aangegeven op 17 februari 1830 aldaar.

Sintje trouwt op 17 juli 1768 te Rottevalle (FR) (1) met Andries Edzes. Andries is overleden voor 12 december 1773.

Van Andries en Sintje is een kind bekend:

1  Edze Andries, schipper, is geboren rond 1771 .

Sintje trouwt op 12 december 1773 te Rottevalle (FR) (2) met Rinse Roelfs. Rinse is overleden rond 12 april 1804 te Hoorn (NH) .

Van Rinse en Sintje zijn zes kinderen bekend:

2  Aafke Rinzes Zweep, winkeliersche, wonende te Rottevalle (Ach) en aldaar, is geboren rond 1779 te Ureterp (Ops), overleden op 21 mei 1855 te Rottevalle (Ach) (wonende aldaar) , als overleden aangegeven op 23 mei 1855.

Aafke trouwt op 28 december 1806 te Rottevalle (FR) (1) met Sybren Jans Siedzes, zoon van Jan Jans Siedzes (IV-I) en Baukjen Jans. Sybren, koopman en winkelier, wonende te Leeuwarden (FR), te Rottevalle (FR) en te Rottevalle (Ach), is geboren op 22 december 1775 te Leeuwarden (FR), gedoopt op 13 februari 1780 te Rottevalle (FR) , overleden op 5 januari 1830 te Rottevalle (Ach) (wonende nr. 4 aldaar) , als overleden aangegeven op 6 januari 1830.
Aafke trouwt op 11 juni 1831 te Smallingerland (FR) (2) met Wybren Wobbes van der Veen, zoon van Wobbe Liebbes en Janke Wybrens. Wybren, huisman, wonende te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm) en te Rottevalle (FR), is geboren rond 1762 te Opeinde (Sm), gedoopt op 7 februari 1762 te Oudega/Nijega/Opeinde (Sm) , overleden op 13 november 1833 te Rottevalle (Sm) .

Wybren was eerder gehuwd (1) met Stijntje Lammerts de Weerdt.
Wybren was eerder gehuwd (2) met Antje Barelds de Jong.

3  Roelof Rinse is geboren rond 1782 te Ureterp (Ops), zie V-W.

4  Jan Rinses is geboren rond 1784, zie V-X.

5  Sietske Rinses is geboren rond 1788 te Rottevalle (FR), zie V-Y.

6  Soukje Rense is geboren rond 1792 te Amsterdam (NH).

Soukje trouwt op 26 december 1818 te Hoorn (NH) met Jan Jans de Boer. Jan, schippersknecht, is geboren op 28 oktober 1794 te Urk (FL) , gedoopt op 2 november 1794 aldaar .

7  Jannetje Rensis, zie V-Z.

IV-L  Zieds Gerbens, zoon van Gerben Siedses (III-G) en Grietje Halbes, wonende te Heeg, is gedoopt op 23 maart 1732 te Rottevalle (FR) .

Zieds trouwt op 14 maart 1756 te Heeg met Lolkjen Nolkes Wouda. Lolkjen, winkeliersche, wonende te Heeg, is geboren op 1 januari 1738 aldaar, gedoopt op 5 januari 1738 aldaar , overleden op 22 december 1824 aldaar (wonende aldaar) .

Van Zieds en Lolkjen zijn tien kinderen bekend:

1  Grietie Sjedses is gedoopt op 20 maart 1757 te Heeg , overleden voor 5 september 1767.

2  Gerben Sieses Siedzes is geboren op 18 september 1758, gedoopt op 24 september 1758 te Heeg , zie V-AA.

3  Ytje Siedses is geboren op 3 januari 1761, gedoopt op 4 januari 1761 te Heeg .

Ytje trouwt op 1 juni 1800 te Heeg met Abe Rienks Swaga.

4  Grietie Syses is gedoopt op 25 december 1763 te Heeg , overleden voor 5 september 1767.

5  Nolke Siedses Wouda is geboren op 25 januari 1766, gedoopt op 2 februari 1766 te Heeg , zie V-AB.

6  Grietje Siedses Wouda, winkeliersche, wonende te Heeg, is geboren op 5 september 1767 aldaar, gedoopt op 13 september 1767 aldaar , overleden op 24 maart 1827 aldaar (wonende aldaar) .

7  Ymkjen Sjedses is geboren op 18 februari 1771, gedoopt op 24 februari 1771 te Heeg .

8  Douwe Sjedses is geboren op 23 juli 1773, gedoopt op 1 augustus 1773 te Heeg , overleden voor 21 april 1776.

9  Douwe Siedses Siedses is geboren op 21 april 1776 te Heeg, gedoopt op 28 april 1776 aldaar , zie V-AC.

10  Froukjen Siedses, winkeliersche, wonende te Heeg, is geboren op 1 november 1779 aldaar, gedoopt op 14 november 1779 aldaar , overleden op 26 juni 1820 aldaar (wonende aldaar) .

Froukjen trouwt op 5 april 1801 te Heeg met Marten Michgiels. Marten is overleden voor 26 juni 1820.

IV-M  Pyter Dictus, zoon van Dictus Siedses (III-H) en Antje Pieters, is geboren rond 1737 , gedoopt op 22 maart 1750 te Rottevalle (FR) .

Pyter trouwt op 12 april 1762 te Rottevalle (FR) met Grietje Heinses.

Van Pyter en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Benedictus Pieters is gedoopt op 3 maart 1765 te Rottevalle (FR) .

2  Baukjen Pieters is geboren op 26 september 1766 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), gedoopt op 8 februari 1767 te Rottevalle (FR) .

3  Antje Pieters is geboren op 4 februari 1768 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), gedoopt op 21 februari 1768 te Rottevalle (FR) .

IV-N  Sieds Sikkes, zoon van Sikke Siedses (III-I) en Claaske Scheltes, is gedoopt op 26 maart 1741 te Rottevalle (FR) .

Sieds trouwt op 29 april 1764 te Rottevalle (FR) met Rinske Edzes.

Van Sieds en Rinske zijn vier kinderen bekend:

1  Klaeske Sydses is geboren op 15 januari 1765, gedoopt op 10 maart 1765 te Rottevalle (FR) .

2  Aukjen Sydses is geboren op 5 augustus 1767 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), gedoopt op 31 januari 1768 te Rottevalle (FR) .

3  Sikke Sydses is geboren op 28 februari 1770, gedoopt op 10 februari 1771 te Rottevalle (FR) , zie V-AD.

4  Edze Siedzes de Boer is geboren op 18 juni 1773 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), gedoopt op 2 februari 1777 te Rottevalle (FR) , zie V-AE.

IV-O  Schelte Sikkes, zoon van Sikke Siedses (III-I) en Claaske Scheltes, is gedoopt op 26 maart 1741 te Rottevalle (FR) .

Schelte trouwt op 22 februari 1767 te Rottevalle (FR) met Sjoukjen Rinderts, dochter van Rindert Sydses en Trijntje Cornelis.

Van Schelte en Sjoukjen is een kind bekend:

1  Klaeske Scheltes is gedoopt op 14 februari 1768 te Rottevalle (FR) .

Klaeske trouwt op 25 december 1785 te Suameer (Tie) met Albert Johannes.

IV-P  Sinsen Sikkes, dochter van Sikke Siedses (III-I) en Claaske Scheltes, is gedoopt op 22 januari 1746 te Rottevalle (FR) , overleden op 30 juni 1829 te Drachten (Sm) .

Sinsen trouwt op 24 mei 1767 te Rottevalle (FR) met Andries Theunis van der Meulen. Andries, wonende te Zuiderdrachten (Sm), is geboren rond 1740 te Duurswoude (Ops), overleden op 16 maart 1814 te Zuiderdrachten (Sm) (wonende nr. 134 aldaar) .

Van Andries en Sinsen is een kind bekend:

1  Jantje Andries van der Meulen is geboren op 9 maart 1787 te Zuiderdrachten (Sm), gedoopt op 15 april 1787 te Drachten (Sm) , zie V-AF.

IV-Q  Sybren Sikkes, zoon van Sikke Siedses (III-I) en Claaske Scheltes, schuitevoerder, wonende te Rottevalle (FR), is geboren rond 5 januari 1749 aldaar, gedoopt op 2 februari 1749 aldaar , overleden op 4 maart 1825 te Leeuwarden (FR) .

Sybren gaat in ondertrouw op 27 oktober 1769 te Leeuwarden (FR) , trouwt op 19 november 1769 te Rottevalle (FR) met Sjoukjen Hendriks. Sjoukjen is geboren rond 1744 te Bergum (Tie), overleden op 8 maart 1817 te Leeuwarden (FR) .

Van Sybren en Sjoukjen is een kind bekend:

1  Klaeske Sybrens is geboren te Bergum (Tie), gedoopt op 13 januari 1771 te Rottevalle (FR) .

IV-R  Tetje Edses, dochter van Edse Tammes en Ymkjen Siedses (III-J), is geboren tussen 1738 en 1740, gedoopt op 26 maart 1747 te Rottevalle (FR) .

Tetje trouwt voor 1762 met Eelke Harmens. Eelke is gedoopt op 10 juni 1736 te Surhuisterveen (Ach) .

Van Eelke en Tetje zijn vijf kinderen bekend:

1  Ymkjen Eelkes is geboren in november 1762, gedoopt op 2 januari 1763 te Bergum (Tie) .

2  Akke Eelkes de Vries is geboren op 27 oktober 1764 te Bergumerdam, gedoopt op 13 januari 1765 te Bergum (Tie) , zie V-AG.

3  Harmen Eelkes is gedoopt op 18 augustus 1771 te Surhuisterveen (Ach) .

4  Nantje Eelkes is geboren op 22 januari 1773 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op 11 mei 1777 aldaar .

5  Sytske Eelkes is geboren op 9 april 1777 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op 11 mei 1777 aldaar .

IV-S  Sieds Dirks, zoon van Dirk Siedses (III-K) en Auckjen Feitses, is geboren in december 1744, gedoopt op 1 februari 1752 te Sint Jacobiparochie , overleden op 17 december 1793 te Enkhuizen (NH).

Sieds trouwt op 23 september 1781 te Enkhuizen (NH) met Maaike Riemers. Maaike, wonende te Enkhuizen (NH), is gedoopt op 30 december 1749 te Woudsend , overleden op 1 juli 1829 te Enkhuizen (NH) (wonende aldaar) .

Van Sieds en Maaike zijn vijf kinderen bekend:

1  Dirk Sietses is gedoopt op 17 oktober 1783 te Enkhuizen (NH) , zie V-AH.

2  Aukje Sietses is gedoopt op 8 juli 1785 te Enkhuizen (NH) , zie V-AI.

3  Riemer Sietses is gedoopt op 8 juli 1785 te Enkhuizen (NH) , zie V-AJ.

4  Bouke Siedses de Vries is gedoopt op 30 december 1787 te Enkhuizen (NH) , zie V-AK.

5  Auke Siedses is gedoopt op 18 mei 1791 te Enkhuizen (NH) , zie V-AL.


Generatie V

(van 1748 tot 1868)

In deze generatie zijn 38 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 188 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1770 en 1838.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Enkhuizen (NH) (17x), Leeuwarden (FR) (14x), Surhuisterveen (Ach) (13x), Drachten (Sm) (10x), Hoorn (NH) (9x), Oostermeer (Tie) (9x), Rottevalle (FR) (7x), Stavoren (FR) (7x), Lemmer (Lem) (7x), Rottevalle (Tie) (6x), Franeker (FR) (6x), Andijk (NH) (5x), Bergum (Tie) (5x), Heeg (4x), Bovenkarspel (NH) (4x), Groningen (GR) (4x), Harlingen (FR) (4x), Sneek (FR) (4x), Princenhage (NB) (4x), Noorderdrachten (Sm) (4x), Rottevalle (onder Opeinde) (Sm) (3x), Amsterdam (NH) (2x), Wartena (Ida) (2x), Augustinusga (Ach) (2x), Batavia (RI) (2x), Rottevalle (Sm) (2x), Grouw (Ida) (2x), Texel (NH) (2x), Grijpskerk (GR), Veenwouden (Dan), Eestrum (Tie), Hardegarijp (Tie), Rottevalle (Ach), Leek (GR), Oudega (Sm), Oostermeer/Eestrum (Tie), Akkrum (Ut), Surhuizum (Ach), Suameer (Tie) en Follega (Lem).

V-A  Jacob Durks van der Schors, zoon van Durk Willems van der Schors (IV-B) en Wytske Jacobs, schoenmaker, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1765 aldaar, overleden op 21 september 1843 te Surhuizum (Ach) .

Jacob was gehuwd met Jetske Jans van der Ploeg. Jetske is geboren op 7 december 1762 te Surhuizum (Ach) , overleden op 3 juni 1839 te Surhuisterveen (Ach) , als overleden aangegeven op 4 juni 1839.

Van Jacob en Jetske zijn zeven kinderen bekend:

1  Durk Jacobs van der Schors, schoenmaker, wonende te Drogeham (Ach), is geboren rond 1788 te Surhuisterveen (Ach), overleden op 8 september 1827 te Drogeham (Ach) (wonende aldaar) .

Durk was gehuwd met Hylkjen Alberts Boonstra.

2  Teetske Jacobs van der Schors is geboren op 20 februari 1792 te Surhuisterveen (Ach), overleden op 15 mei 1878 te Groningen (GR) .

Teetske was gehuwd met Elze Durks Ganzevoort.

3  Wietske Jacobs van der Schors is geboren rond 1794 te Surhuisterveen (Ach), overleden op 6 mei 1869 aldaar .

Wietske was gehuwd met Wijtze Hettes Hettema.

4  Jan Jacobs van der Schors is geboren rond 1798, overleden voor 3 juni 1839.

5  Willem Jacobs van der Schors is geboren rond 1801 te Surhuisterveen (Ach), overleden op 25 mei 1876 te Surhuizum (Ach) .

Willem was gehuwd (1) met Jeltje Hebeles Zuidema.
Willem was gehuwd (2) met Trientje Douwes Oostma.
Willem was gehuwd (3) met Beitske Rinderts van Dijk.

6  Rinze Jacobs van der Schors, rijksveldwachter, wonende te Hardegarijp (Tie), is geboren rond 1803 te Surhuisterveen (Ach), overleden op 20 mei 1884 te Leeuwarden (FR) (wonende te Hardegarijp (Tie)) .

Rinze was gehuwd (1) met Tjitske Durks van der Meer.
Rinze was gehuwd (2) met Pytje Oedzes Wijma.

7  Sake Jacobs van der Schors, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1809 aldaar, overleden op 6 februari 1870 te Franeker (FR) (wonende te Surhuisterveen (Ach)) .

V-B  Antje Durks van der Schors, dochter van Durk Willems van der Schors (IV-B) en Wytske Jacobs, is geboren rond 1767, overleden op 24 mei 1825 te Groningen (GR) .

Antje trouwt op 5 februari 1792 te Surhuisterveen (Ach) met Simon Thijssens de Vries. Simon, arbeider, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1766 aldaar, overleden op 19 september 1825 te Oosterzee (Lem) (wonende te Surhuisterveen (Ach)) .

Van Simon en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Wijtske Symens de Vries is geboren rond 1799.

2  Tijs Symens de Vries is geboren rond 1804.

3  Dirk Symens de Vries is geboren rond 1807.

V-C  Jan Durks van der Schors, zoon van Durk Willems van der Schors (IV-B) en Wytske Jacobs, koopman, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1767 aldaar, overleden op 27 maart 1864 .

Jan trouwt op 25 oktober 1789 te Surhuisterveen (Ach) (1) met Antje Jilles.

Van Jan en Antje is een kind bekend:

1  Durk Jans van der Schors, arbeider, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1791 aldaar, overleden op 6 december 1853 aldaar (wonende aldaar) .

Durk was gehuwd met Iebeltje Tjallings Landheer.

Jan trouwt op 16 september 1792 te Surhuisterveen (Ach) (2) met Willemke Alderts Boersma. Willemke is geboren rond 1767 te Surhuisterveen (Ach), overleden op 1 mei 1843 aldaar .

Van Jan en Willemke is een kind bekend:

2  Sjoukje Jans van der Schors is geboren rond 1811.

V-D  Grietje Durks van der Schors, dochter van Durk Willems van der Schors (IV-B) en Wytske Jacobs, is geboren op 14 juni 1772 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op 10 juli 1772 aldaar , overleden op 14 maart 1814 te Bergum (Tie) .

Grietje trouwt op 11 oktober 1795 te Grouw (Ida) met Sytze Binnerts Jonker. Sytze, schipper, wonende te Bergum (Tie), is overleden op 22 september 1822 te Amsterdam (NH) .

Van Sytze en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Bindert Sytzes Jonker is geboren rond 1796.

2  Dirk Sytzes Jonker is geboren rond 1799.

3  Jan Sytzes Jonker is geboren rond 1801.

4  Wytze Sytzes Jonker, gruttersknecht, wonende te Grouw (Ida), is geboren rond 1806, overleden op 25 juni 1828 aldaar (wonende nr. 202 aldaar) .

5  Janke Sytzes Jonker is geboren rond 1809.

V-E  Willemke Durks van der Schors, dochter van Durk Willems van der Schors (IV-B) en Wytske Jacobs, winkeliersche, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op 29 juni 1778 aldaar, gedoopt op 26 juli 1778 aldaar , overleden op 22 april 1815 aldaar (wonende nr. 31 aldaar) .

Willemke trouwt op 1 maart 1801 te Surhuisterveen (Ach) met Albert Wytzes van Bruggen. Albert, koopman, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1776 te Doezum (GR), overleden op 15 december 1821 te Surhuisterveen (Ach) (wonende nr. 31 aldaar) .

Van Albert en Willemke zijn zes kinderen bekend:

1  Wietske Alberts van Bruggen, winkeliersche, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1802 aldaar, overleden op 4 februari 1867 aldaar (wonende aldaar) .

2  Heiltje Alberts van Bruggen is geboren rond 1803 te Surhuisterveen (Ach), zie VI-A.

3  Ybeltje Alberts van Bruggen is geboren rond 1806 te Surhuisterveen (Ach), overleden op 10 januari 1856 te Oostermeer (Tie) .

Ybeltje was gehuwd met Andries Jans Bouwes.

4  Wietze Alberts van Bruggen, koopman, wonende te Buitenpost (Ach), is geboren rond 1809 te Surhuisterveen (Ach), overleden op 1 april 1884 te Buitenpost (Ach) (wonende aldaar) .

Wietze was gehuwd met Bortsen Jans Botma.

5  Antie Alberts van Bruggen is geboren rond 1812 te Surhuisterveen (Ach), overleden op 22 januari 1887 te Surhuizum (Ach) .

Antie trouwt op 6 oktober 1838 met Ate Sygers Zijlstra. Ate is geboren rond 1814 te Oostermeer (Tie).

6  Willemke Alberts van Bruggen is geboren rond 1815 te Surhuisterveen (Ach), overleden op 27 november 1816 aldaar .

V-F  Wytske Durks van der Schors, dochter van Durk Willems van der Schors (IV-B) en Wytske Jacobs, is geboren op 8 juli 1781 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op 5 augustus 1781 aldaar , overleden op 5 januari 1858 aldaar .

Wytske trouwt op 19 oktober 1799 te Achtkarspelen (FR) met Riekele Jans van der Merk. Riekele is geboren rond 1775 te Augustinusga (Ach), overleden op 10 januari 1838 te Surhuizum (Ach) .

Van Riekele en Wytske zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Riekeles van der Merk is geboren rond 1801 te Surhuizum (Ach), overleden op 12 februari 1876 te Drogeham (Ach) .

Grietje was gehuwd met Johannes Fokkes Hoeksma.

2  Wietske Riekeles van der Merk is geboren rond 1802 te Augustinusga (Ach), overleden op 29 januari 1860 te Leeuwarden (FR) .

Wietske was gehuwd (1) met Willem Hendriks van Calsbeek.
Wietske was gehuwd (2) met Willem Sannema.
Wietske was gehuwd (3) met Johannes Klinkert.

3  Jan Riekeles van der Merk is geboren rond 1805 te Augustinusga (Ach), overleden op 15 maart 1895 aldaar .

Jan was gehuwd met Antje Ates van der Veer, dochter van Ate Joukes van der Veer en Joukjen Hielkes Henstra.

V-G  Sirardus Bartlo, zoon van Pieter Bartlo en Margaretha Sierds Brouwer (IV-D), hoofdbaljuw van Batavia en gezworen klerk, is geboren voor 23 augustus 1748, overleden voor 9 juni 1789 , begraven op 3 juni 1789 te Batavia (RI) (in de Portugese Binnenkerk).

Sirardus trouwt op 30 maart 1769 te Batavia (RI) met Elisabeth Greving. Elisabeth, wonende te Batavia (RI), is geboren op 30 april 1751 aldaar , overleden in 1804.

Van Sirardus en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Elisabeth Margaretha Bartlo is geboren rond 1770 te Batavia (RI) , gedoopt op 19 november 1773 aldaar, zie VI-B.

2  mogelijk W.P. Bartlo, onderkoopman, is geboren voor 1776 , overleden voor 18 oktober 1801.

3  mogelijk Pieter Bartlo, kapitein commandant en kapitein, wonende te Banyuwangi (RI), is geboren voor 1778 , overleden voor 16 januari 1828.

4  Johan Pieter Bartlo, kapitein en luitenant-kolonel, wonende te Soerabaja, is geboren in augustus 1779 te Batavia (RI) , vermoord op 16 september 1811 te Ungaran (RI) (door eigen manschappen).

Johan trouwt voor 16 september 1811 met Wilhelmina Mahieu. Wilhelmina is geboren rond 1794 , overleden op 21 juli 1819 te Soerabaja .

Wilhelmina was later gehuwd (2) met Jean Louis baron van Neukirchen gen. Nijvenheim.

V-H  David Theodorus Taillefert, zoon van David Taillefert en Jacoba Theodora Brouwer (IV-E), wonende te Breda (NB), is geboren rond 1774 te Batavia (RI), overleden op 30 augustus 1842 te Hasselt (OV) .

David was gehuwd (1) met Geertruida van Heemskerk. Geertruida is geboren in 1753, overleden op 6 januari 1799 te Amsterdam (NH).

David gaat in ondertrouw op 4 mei 1799 te Amsterdam (NH) (2) met Anna Jacoba Geertruida Scheffer. Anna is geboren rond 1780, overleden op 24 december 1818 te Den Haag (ZH) .

Van David en Anna zijn drie kinderen bekend:

1  Carolina Jacoba Theodora Taillefert is geboren rond 1799, overleden op 29 september 1862 te Epe (GD).

Carolina was gehuwd met Theodorus Joannes Teunisse. Theodorus, majoor der infanterie, is geboren rond 1777, overleden op 25 oktober 1848 te Hasselt (OV).

2  Anna Christina Taillefert, wonende te Ootmarsum (OV), is geboren op 26 november 1800 te Amsterdam (NH) , overleden op 24 februari 1860 te Apeldoorn (GD) .

Anna trouwt op 3 mei 1856 te Ootmarsum (OV) met Gerrit van Doornum. Gerrit, gepensioneerd kapitein, wonende te Ootmarsum (OV), is geboren rond 1796 te Heerde (GD), overleden op 2 augustus 1867 te Nijmegen (GD) .

3  Jacoba Theodora Taillefert is geboren rond 1802 te Amsterdam (NH), overleden op 10 mei 1850 te Groningen (GR) .

Jacoba was gehuwd met Frederik de Moor, zoon van Johannes de Moor en Grada van den Born. Frederik, administrateur der Garnisoens Infirmerie, wonende te Groningen (GR), is geboren rond 1802 te Deventer (OV), overleden op 23 augustus 1877 te Apeldoorn (GD) .

Ridder van de Militaire Willemsorde vierde klasse en van de Sint Anna-orde van Rusland.

David trouwt op 22 september 1830 te Den Haag (ZH) (3) met Grada van den Born. Grada, schoolhoudster, wonende te Deventer (OV), is geboren rond 1767 te Wageningen (GD).

Grada was eerder gehuwd (1) met Johannes de Moor.

V-I  Carolina Theodora Hoffman, dochter van Johannes Paulus Hoffman en Carolina Adolphina Brouwer (IV-F), wonende te Breda (NB), te Düsseldorf (DE) en te Princenhage (NB), is gedoopt op 22 december 1773 te Batavia (RI) , overleden na 1826.

Carolina gaat in ondertrouw op 25 augustus 1802 te Princenhage (NB) met Hendrik Carel Lodewijk van Schwarem. Hendrik, gemeentesecretaris en notaris, wonende te Princenhage (NB), is gedoopt op 1 juni 1777 aldaar , overleden op 9 december 1831 aldaar .

Van Hendrik en Carolina zijn vier kinderen bekend:

1  George Francois van Schwarem is hervormd gedoopt op 27 november 1803 te Princenhage (NB) .

2  Johannis Adrianus Gerhardus van Schwarem is hervormd gedoopt op 3 maart 1805 te Princenhage (NB) , begraven op 11 maart 1805 aldaar .

3  Jeanette Francoise Marie van Schwarem is hervormd gedoopt op 11 mei 1806 te Princenhage (NB) , overleden op 15 september 1877 te Dordrecht (ZH) .

4  Hendrik Gabriel Christiaan van Schwarem is hervormd gedoopt op 20 februari 1810 te Princenhage (NB) , zie VI-C.

V-J  Hiltje Roels, dochter van Roelof Wobbes en Stijntje Geerts (IV-G), is gedoopt op 12 augustus 1753 te Oostermeer (Tie) , overleden voor 1797.

Hiltje trouwt op 29 oktober 1775 te Oostermeer (Tie) met Taeke Sybrens. Taeke, havenchercher, is gedoopt op 22 april 1731 te Oostermeer (Tie), overleden in november 1797 te Anjum (O.D.).

Van Taeke en Hiltje is een kind bekend:

1  Sybren Taekes Tjepkema, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op 11 oktober 1776 aldaar, gedoopt op 24 november 1776 aldaar , overleden op 5 januari 1857 aldaar .

Sybren was gehuwd met Tjitske Gerrits.

V-K  Wobbe Roels, zoon van Roelof Wobbes en Stijntje Geerts (IV-G), beurtschipper, wonende te Franeker (FR) en aldaar, is gedoopt op 29 december 1754 te Oostermeer (Tie) , overleden op 3 november 1806 te Franeker (FR) .

Wobbe gaat in ondertrouw op 4 mei 1782 te Franeker (FR) , trouwt op 26 mei 1782 aldaar met Jetske Leeuwkes van der Woude. Jetske is gedoopt op 9 mei 1759 te Franeker (FR) , overleden op 29 januari 1818 aldaar .

Van Wobbe en Jetske is een kind bekend:

1  Leeuwke Wobbes van der Woude is geboren op 13 mei 1783 te Franeker (FR), gedoopt op 2 juli 1783 aldaar , overleden op 28 juli 1837 aldaar .

Leeuwke trouwt op 10 mei 1818 te Franeker (FR) met Antje Klaases van der Wal. Antje is geboren rond 1787 te Menaldum.

V-L  Arjen Roels de Vries, zoon van Roelof Wobbes en Stijntje Geerts (IV-G), schipper, wonende te Harlingen (FR) en aldaar, is gedoopt op 7 december 1760 te Oostermeer (Tie) , overleden op 21 november 1827 te Harlingen (FR) (wonende nr. Wijk G nr. 173 aldaar) .

Arjen trouwt op 23 mei 1784 te Harlingen (FR) (1) met Antje Harmens Bok. Antje, wonende te Harlingen (FR), is geboren rond 1760, overleden op 7 juni 1816 aldaar (wonende nr. Wijk G nr. 35 aldaar) .

Van Arjen en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Roelof Arjens de Vries is geboren op 12 april 1785, gedoopt op 1 mei 1785 te Harlingen (FR) .

Roelof gaat in ondertrouw op 27 oktober 1804 te Harlingen (FR) , trouwt in november 1804 aldaar met Akke Harmens.

2  Harmen Arjens de Vries, varensgezel, wonende te Harlingen (FR), is geboren op 28 december 1786 aldaar, gedoopt op 14 januari 1787 aldaar , overleden op 2 november 1827 aldaar (wonende aldaar) .

Harmen gaat in ondertrouw op 12 mei 1810 te Harlingen (FR) , trouwt op 27 mei 1810 aldaar met Janke Folkerts Waks. Janke is geboren op 4 juni 1784 te Harlingen (FR) , overleden op 10 februari 1822 aldaar .

3  Johannes Arjens de Vries, wonende te Harlingen (FR), is geboren op 5 juli 1791, gedoopt op 24 juli 1791 aldaar .

4  Marike Arjens de Vries is geboren op 5 december 1793, gedoopt op 5 januari 1794 te Harlingen (FR) .

Arjen trouwt op 11 augustus 1822 te Harlingen (FR) (2) met Zytske Dirks de Lange. Zytske, wonende te Harlingen (FR), is geboren rond 1761 te Oosterbierum, overleden op 30 december 1829 te Harlingen (FR) (wonende nr. Wijk G nr. 173 aldaar) .

V-M  Gertje Roels, dochter van Roelof Wobbes en Stijntje Geerts (IV-G), arbeidster, wonende te Oostermeer (Tie), is gedoopt op 30 oktober 1763 aldaar , overleden op 8 februari 1831 aldaar (wonende nr. 49 aldaar) .

Gertje was gehuwd met Bruin Lammerts. Bruin is geboren op 23 juli 1774 te Oostermeer (Tie), gedoopt op 17 oktober 1779 te Drachten (Sm), overleden op 10 maart 1809 te Oudega (Sm) .

Van Bruin en Gertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Lammert Bruins is geboren op 3 september 1796 te Oostermeer (Tie), gedoopt op 18 september 1796 aldaar , overleden voor 28 oktober 1802.

2  Berber Bruins Elzinga is geboren op 2 juli 1798 te Wartena (Ida), gedoopt op 15 juli 1798 aldaar , overleden op 31 maart 1876 te Rottevalle (Ach) , als overleden aangegeven op 3 april 1876.

Berber trouwt op 30 november 1835 te Tietjerksteradeel (FR) (1) met Pieter Reins Teunissen. Pieter is geboren rond 1804 te Suameer (Tie).
Berber trouwt op 29 oktober 1869 te Achtkarspelen (FR) (2) met Klaas Linzes de Jong. Klaas, arbeider, wonende te Rottevalle (Ach) en aldaar, is geboren rond 1808 te Oostermeer (Tie), overleden op 10 augustus 1879 te Rottevalle (Ach) (wonende aldaar) , als overleden aangegeven op 11 augustus 1879.

Klaas was eerder gehuwd (1) met Antje Hendriks Wijma.
Klaas was eerder gehuwd (2) met Grietje Jakobs Helder.

3  Stijntje Bruins Elsinga, dienstmeid, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op 13 juni 1800 aldaar, gedoopt op 6 juli 1800 aldaar , overleden op 10 april 1820 aldaar (wonende nr. 65 aldaar) .

4  Lammert Bruins Elsinga, schoenmaker, wonende te Hardegarijp (Tie), is geboren op 28 oktober 1802 aldaar, gedoopt op 5 december 1802 te Veenwouden (Dan) , overleden op 7 juli 1836 te Hardegarijp (Tie) (wonende nr. 29 aldaar) .

Lammert trouwt op 20 december 1828 te Tietjerksteradeel (FR) met Klaaske Eeltjes van der Klinse. Klaaske is geboren rond 1805 te Oenkerk (Tie).

5  Roelofke Bruins Elzinga is geboren op 8 juli 1805 te Veenwouden (Dan), gedoopt op 11 augustus 1805 aldaar , overleden op 2 maart 1888 te Oudega (Sm) .

Roelofke trouwt op 14 april 1838 te Smallingerland (FR) met Feike Barteles Kooistra. Feike is geboren rond 1811 te Oudega (Sm).

V-N  Johannes Roels, zoon van Roelof Wobbes en Stijntje Geerts (IV-G), schipper, wonende te Rottevalle (Tie), is gedoopt op 12 september 1768 te Oostermeer (Tie) , overleden op 18 mei 1809 te Rottevalle (Tie) .

Johannes trouwt op 3 juli 1796 te Rottevalle (Ach) met Geertje Jans Papa, dochter van Jan Jans en Elisabeth Gerbens Papa. Geertje, naaister, wonende te Rottevalle (Tie) en aldaar, is geboren rond 1773 te Rottevalle (FR), overleden op 30 juni 1849 te Rottevalle (Tie) (wonende aldaar) .

Van Johannes en Geertje zijn zes kinderen bekend:

1  Lijsbert Johannes van der Woude is geboren op 20 april 1797 te Rottevalle (Tie) , gedoopt op 7 mei 1797 te Rottevalle (FR) , zie VI-D.

2  Roel Johannes van der Woude, boerenknecht, wonende te Rottevalle (Tie), is geboren op 9 juni 1799 aldaar, gedoopt op 23 juni 1799 te Rottevalle (FR) , overleden op 29 april 1834 te Rottevalle (Tie) (wonende aldaar) , als overleden aangegeven op 30 april 1834.

3  Jan Johannes van der Woude, landbouwer en rentenier, wonende te Oostermeer (Tie) en aldaar, is geboren op 7 april 1801 te Rottevalle (Tie), gedoopt op 3 mei 1801 te Rottevalle (FR) , overleden op 6 april 1880 te Oostermeer (Tie) (wonende aldaar) , als overleden aangegeven op 6 april 1880.

Jan trouwt op 12 juli 1834 te Tietjerksteradeel (FR) met Hiltje Liebbes Bouma, dochter van Libbe Petrus Bouma en Sietske Durks. Hiltje is geboren rond 1802 te Oostermeer (Tie), overleden op 24 oktober 1873 aldaar .

4  Sieds Johannes is geboren op 15 januari 1803 te Rottevalle (Tie), gedoopt op 13 februari 1803 te Rottevalle (FR) , overleden voor 1811.

5  Styntje Johannes van der Woude, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op 8 mei 1805 te Rottevalle (Tie), gedoopt op 12 januari 1806 te Rottevalle (FR) , overleden op 18 juli 1835 te Surhuizum (Ach) .

Styntje trouwt op 7 november 1833 te Achtkarspelen (FR) met Aldert Hendriks Piersma. Aldert, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren rond 1812 aldaar, overleden op 24 mei 1875 te Grootegast (GR) .

6  Hiltje Johannes van der Woude is geboren op 26 december 1808 te Rottevalle (Tie), gedoopt op 15 januari 1809 te Rottevalle (FR) , overleden op 28 februari 1844 te Rottevalle (Tie) , als overleden aangegeven op 1 maart 1844.

Hiltje trouwt op 21 juli 1832 te Tietjerksteradeel (FR) met Ybele Freerks Vaatstra, zoon van Freerk Ybeles Vaatstra en Joukjen Alles Ytsma. Ybele, kuiper, wonende te Rottevalle (FR), aldaar en te Rottevalle (Tie), is geboren op 4 december 1801 te Surhuizum (Ach), overleden op 14 januari 1849 te Rottevalle (Tie) .

Ybele was eerder gehuwd (1) met Antje Melles Pool.

V-O  Jochem Roels van der Woude, zoon van Roelof Wobbes en Stijntje Geerts (IV-G), schipper, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 23 september 1770 aldaar, gedoopt op 23 december 1770 aldaar , overleden op 2 oktober 1827 aldaar (wonende aldaar) (in zijn schip).

Jochem trouwt op 28 januari 1798 te Oostermeer (Tie) met Antje Johannes van der Werf. Antje is geboren rond 1777 te Oostermeer (Tie), overleden op 5 augustus 1859 te Kollum (Kol) .

Van Jochem en Antje zijn negen kinderen bekend:

1  Stijntje Jochems van der Woude, dienstmeid en arbeidster, wonende te Garijp (Tie) en te Bergum (Tie), is geboren op 18 november 1798 te Oostermeer (Tie), overleden op 28 februari 1881 te Bergum (Tie) (wonende aldaar) .

Stijntje trouwt op 11 november 1826 te Tietjerksteradeel (FR) (1) met Roorda Melles Roorda. Roorda, huisman, wonende te Garijp (Tie), is geboren rond 1775 aldaar.
Stijntje trouwt op 5 maart 1859 te Smallingerland (FR) (2) met Wytse Gjalts Adema. Wytse, landbouwer, wonende te Oudega (Sm), is geboren rond 1795 aldaar.

2  Johannes Jochems van der Woude is geboren op 3 maart 1800 te Oostermeer (Tie).

3  Froukje Jochems van der Woude, dienstmeid, wonende te Garijp (Tie), is geboren in 1802 te Oostermeer (Tie).

Froukje trouwt op 14 juni 1828 te Idaarderadeel (FR) met Joute Johannes Bijlsma. Joute, scheepstimmerman, wonende te Wartena (Ida), is geboren rond 1805 aldaar.

4  Hiltje Jochems van der Woude is geboren in 1804 te Oostermeer (Tie).

5  Roel Jochems van der Woude, schippersknecht, wonende te Oostermeer (Tie) en aldaar, is geboren in 1806 aldaar, overleden op 3 september 1841 aldaar (wonende nr. 88 aldaar) .

Roel trouwt op 2 juni 1838 te Tietjerksteradeel (FR) met Jantje Franses Bosgra. Jantje is geboren rond 1817 te Oostermeer (Tie).

6  Bontje Jochems van der Woude is geboren in 1808 te Sneek (FR), overleden op 12 augustus 1826 te Oostermeer (Tie) .

7  Wobbe Jochems van der Woude, schipper, wonende te Oostermeer (Tie) en aldaar, is geboren rond 1813 te Grijpskerk (GR), overleden op 31 mei 1885 te Oostermeer (Tie) (wonende aldaar) .

Wobbe trouwt op 28 maart 1835 met Joukje Symons Kooistra. Joukje, dienstmeid, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1813 te Akkerwoude (Dan).

8  Willem Jochems van der Woude, schipper, wonende te Oostermeer (Tie) en te Kollum (Kol), is geboren rond 1815 te Oostermeer (Tie), overleden op 4 november 1865 te Kollum (Kol) (wonende aldaar) .

Willem trouwt op 13 juli 1852 te Oostdongeradeel (FR) met Jantje Jans Heringa. Jantje is geboren rond 1825 te Engwierum (O.D.).

9  Geert Jochems van der Woude, schipper, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1818 te Oudega (Sm).

Geert trouwt op 10 juli 1843 te Schoterland (FR) met Grietje Jans Piek. Grietje is geboren rond 1811 te Nijehaske (Has).

V-P  Jan Sydses, zoon van Sieds Jans (IV-H) en Sjoukjen Hendriks, schipper, is geboren op 4 januari 1762 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), gedoopt op 12 april 1762 te Rottevalle (FR) , overleden op 29 januari 1807 te Leeuwarden (FR) .

Jan trouwt op 5 april 1796 te Rottevalle (FR) met Aukjen Hendriks Kragt. Aukjen, schippersche, wonende te Leeuwarden (FR) en te Rottevalle (Sm), is geboren rond 1771 te Franeker (FR) , overleden op 24 oktober 1853 te Oldeboorn (Ut) (wonende te Rottevalle (Sm)) .

Aukjen was later gehuwd (2) met Gerrit Sjoerds Mijnheer.

Van Jan en Aukjen zijn zes kinderen bekend:

1  Sjoukje Jans is geboren op 18 december 1796, gedoopt op 18 januari 1797 te Oostermeer/Eestrum (Tie) , overleden voor 6 januari 1802 .

2  Eeke Jans de Jong is geboren op 6 augustus 1799 te Leeuwarden (FR), gedoopt op 6 januari 1802 aldaar , zie VI-E.

3  Sjoukje Jans de Jong is geboren op 7 december 1801 te Leeuwarden (FR), gedoopt op 6 januari 1802 aldaar , overleden op 16 februari 1872 aldaar .

4  Janke Jans is geboren op 15 mei 1803, gedoopt op 15 juni 1803 te Leeuwarden (FR) , overleden voor 29 januari 1807 .

5  Sies Jans de Jong is geboren rond 1805 te Leeuwarden (FR), zie VI-F.

6  Jantje Jans de Jong is geboren rond 1807 te Leeuwarden (FR), zie VI-G.

V-Q  Hendrik Sydses, zoon van Sieds Jans (IV-H) en Sjoukjen Hendriks, meester wagenmaker, wonende te Eestrum (Tie), aldaar en te Bergum (Tie), is geboren op 15 november 1766 te Rottevalle (Ach), gedoopt op 28 december 1766 aldaar , overleden op 7 maart 1806 te Bergum (Tie) (wonende nr. 176 aldaar) .

Hendrik trouwt op 31 maart 1793 te Oostermeer (Tie) met Aatje Annes Staphorstius, dochter van Anne Alderts Staphorstius en Eelkje Jouwerts. Aatje, arbeidster en werkvrouw en arbeidster, wonende te Eestrum (Tie), te Bergum (Tie) en aldaar, is geboren op 19 februari 1770 te Eestrum (Tie) , Nederlands Hervormd gedoopt op 25 februari 1770 aldaar , overleden op 23 januari 1848 te Bergum (Tie) , als overleden aangegeven op 24 januari 1848 .

Van Hendrik en Aatje zijn vijf kinderen bekend:

1  Syds Hendriks Wagenaar is geboren op 8 oktober 1793 te Eestrum (Tie) , gedoopt op 27 oktober 1793 aldaar , zie VI-H.

2  Anne Hendriks Wagenaar, schoenmaker en schoenmakersknecht, wonende te Bergum (Tie) en aldaar, is geboren op 17 november 1796 aldaar , gedoopt op 18 december 1796 aldaar , overleden op 5 februari 1839 aldaar (wonende nr. 265 aldaar) , als overleden aangegeven op 6 februari 1839.

3  Jan Hendriks Wagenaar is geboren op 9 december 1799 te Bergum (Tie) , gedoopt op 2 februari 1800 aldaar , zie VI-I.

4  Sjoukje Hendriks Wagenaar is geboren op 22 januari 1803 te Bergum (Tie) , gedoopt op 6 maart 1803 aldaar , zie VI-J.

5  Jouwert Hendriks Wagenaar is geboren op 10 januari 1806 te Bergum (Tie) , gedoopt op 16 februari 1806 aldaar , zie VI-K.

V-R  Janke Sydses, dochter van Sieds Jans (IV-H) en Sjoukjen Hendriks, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op 25 juli 1769 te Rottevalle (FR), gedoopt op 20 augustus 1769 aldaar , overleden op 1 februari 1859 te Leeuwarden (FR) .

Janke gaat in ondertrouw (Gerecht Leeuwarden) op 22 april 1796 te Leeuwarden (FR) , trouwt (Gerecht Leeuwarden) op 15 mei 1796 aldaar met Pieter Klazes Hoff. Pieter, schipper en turfschipper, wonende te Leeuwarden (FR) en aldaar, is gedoopt op 24 januari 1768 te Donkerbroek (Osw) , overleden op 21 april 1846 te Leeuwarden (FR) .

Van Pieter en Janke zijn acht kinderen bekend:

1  Klaas Pieters Hoff is geboren op 10 april 1797 te Rottevalle (FR) , gedoopt op 30 april 1797 aldaar , zie VI-L.

2  Sieds Pieters Hoff is geboren op 28 december 1798 te Leeuwarden (FR) , gedoopt op 16 januari 1799 aldaar , zie VI-M.

3  Rienk Pieters is geboren op 14 januari 1802, gedoopt op 3 februari 1802 te Leeuwarden (FR) , overleden voor 20 mei 1804 .

4  Rienk Pieters is geboren op 28 april 1804, gedoopt op 20 mei 1804 te Leeuwarden (FR) , overleden voor 31 maart 1811 .

5  Hendrik Pieters Hoff is geboren op 4 oktober 1807, gedoopt op 25 oktober 1807 te Leeuwarden (FR) , zie VI-N.

6  Rienk Pieters Hoff is geboren op 8 maart 1811, gedoopt op 31 maart 1811 te Leeuwarden (FR) , zie VI-O.

7  Jan Pieters Hoff is geboren op 20 augustus 1814 te Follega (Lem) , als geboren aangegeven op 20 augustus 1814, overleden op 24 december 1818 te Leeuwarden (FR) .

8  Anne Pieters Hoff is geboren op 2 november 1817 te Leeuwarden (FR) , zie VI-P.

V-S  Janke Jans, dochter van Jan Jans Siedzes (IV-I) en Baukjen Jans, is gedoopt op 31 januari 1762 te Rottevalle (FR) , overleden op 13 april 1807 te Groningen (GR) .

Janke trouwt op 11 november 1781 te Bergum (Tie) met Michiel Pyters. Michiel, schipper, is gedoopt op 30 april 1747 te Suameer (Tie) .

Van Michiel en Janke zijn tien kinderen bekend:

1  Pieter Michiels is geboren op 4 maart 1783 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op 4 mei 1783 te Suameer (Tie) .

2  Trijntje Migchiels de Vries is geboren op 18 december 1784 te Leeuwarden (FR), gedoopt op 5 februari 1786 te Suameer (Tie) , overleden op 1 juni 1865 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm) .

Trijntje trouwt op 1 juni 1826 te Smallingerland (FR) met Jisk Minderts van der Meer. Jisk, arbeider, wonende te Rottevalle (FR), is geboren rond 1797 aldaar, overleden op 29 januari 1875 te Smallingerland (FR) .

3  Jan Michiels is geboren op 4 september 1785 te Suameer (Tie), gedoopt op 5 februari 1786 te Garijp/Suameer/Eernewoude (Tie) , overleden voor 1 mei 1791.

4  Baukje Michiels is geboren op 26 april 1787 te Rottevalle (FR), gedoopt op 10 mei 1787 te Suameer (Tie) .

5  Jan Miggiels is geboren te Groningen (GR), gedoopt op 1 mei 1791 aldaar .

6  Boukje Michiels is gedoopt op 12 februari 1794 te Groningen (GR) .

7  Foekjen Michiels is geboren rond 1797 te Grouw (Ida), overleden op 7 juni 1876 te Groningen (GR) .

8  Grietje Michiels is geboren rond 1799, overleden op 8 september 1811 te Groningen (GR) .

9  Johannes Michiels Pieters, schoenmaker, is geboren te Groningen (GR), gedoopt op 19 september 1802 aldaar , overleden op 11 mei 1859 aldaar .

10  Martha Michiels, wonende te Groningen (GR), is geboren aldaar , gedoopt op 12 juni 1805 aldaar , overleden op 15 november 1830 te Drachten (Sm) (wonende te Groningen (GR)) .

V-T  Grietje Jans Siedses, dochter van Jan Jans Siedzes (IV-I) en Baukjen Jans, is geboren rond 1766 te Rottevalle (FR), gedoopt op 31 januari 1768 aldaar , overleden op 25 april 1832 te Garijp (Tie) .

Grietje trouwt op 22 maart 1789 te Eernewoude (Tie) met Bauke Errits de Vries. Bauke, schipper, wonende te Garijp (Tie), is overleden op 2 januari 1836 te Wartena (Ida).

Van Bauke en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Jerrit Baukes de Vries is geboren op 15 november 1791 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), gedoopt op 4 december 1791 te Rottevalle (FR) , overleden op 9 februari 1844 te Leeuwarden (FR) .

Jerrit trouwt op 26 maart 1815 te Leeuwarden (FR) (1) met Ruurdtje Johannes Reinders.
Jerrit trouwt op 24 maart 1841 te Leeuwarden (FR) (2) met Antje Annes van der Ley.

2  Boukje Boukes is geboren op 12 mei 1798 te Grouw (Ida), gedoopt op 27 mei 1798 aldaar .

V-U  Jan Jans Siedzes, zoon van Jan Jans Siedzes (IV-I) en Baukjen Jans, scheepskapitein en buitenschipper, wonende te Rottevalle (FR) en te Harlingen (FR), is geboren rond 1768 , gedoopt op 12 februari 1769 te Rottevalle (FR) , overleden voor 4 december 1827 .

Jan trouwt op 13 februari 1791 te Drachten (Sm) met Wytske Bordzes. Wytske is geboren in 1766, gedoopt op 1 april 1770 te Drachten (Sm) , overleden voor 4 december 1827 .

Van Jan en Wytske zijn negen kinderen bekend:

1  Baukjen Jans is geboren op 9 januari 1792 te Wartena (Ida), gedoopt op 5 februari 1792 te Drachten (Sm) , overleden voor 31 januari 1808.

2  Bordze Jans Siedzes is geboren op 4 februari 1794 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), gedoopt op 13 april 1794 te Rottevalle (FR), zie VI-Q.

3  Trijntje Jans Siedzes is geboren op 3 maart 1796 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), gedoopt op 29 mei 1796 te Rottevalle (FR) , zie VI-R.

4  Lutske Jans is geboren op 3 oktober 1798, gedoopt op 28 oktober 1798 te Rottevalle (FR) , overleden voor 26 mei 1805.

5  Jan Jans is geboren op 3 november 1800, gedoopt op 30 november 1800 te Rottevalle (FR) , overleden voor 13 maart 1803.

6  Jan Jans Siedzes is geboren op 14 januari 1803 te Rottevalle (Ach) , gedoopt op 13 maart 1803 te Rottevalle (FR) , zie VI-S.

7  Lutske Jans is geboren op 20 maart 1805, gedoopt op 26 mei 1805 te Rottevalle (FR) , overleden op 9 mei 1809 te Rottevalle (Ach) .

8  Baukje Jans de Jong is geboren op 15 september 1807 te Rottevalle (FR), gedoopt op 31 januari 1808 aldaar , zie VI-T.

9  Siebren Jans Siezes is geboren rond 1815 te Akkrum (Ut), zie VI-U.

V-V  Haye Geerts de Jong, zoon van Geert Jans Sijdses (IV-J) en Grietje Wouters, schipper, wonende te Rottevalle (FR), te Rottevalle (Ach) en te Franeker (FR), is geboren op 22 september 1773 te Sneek (FR), gedoopt op 3 februari 1780 te Rottevalle (FR) , overleden op 30 juni 1849 te Leeuwarden (FR) (wonende te Franeker (FR)) .

Haye trouwt op 11 juni 1797 te Rottevalle (FR) met Janke Pieters Swart. Janke, wonende te Franeker (FR), is geboren rond 1775, overleden op 21 december 1846 te Drachten (Sm) (wonende te Franeker (FR)) .

Van Haye en Janke zijn acht kinderen bekend:

1  Grietje Hayes de Jong is geboren op 8 augustus 1798 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op 16 februari 1800 te Drachten (Sm) , overleden op 22 maart 1873 te Leeuwarden (FR) .

Grietje trouwt op 30 januari 1825 te Leeuwarden (FR) met Doede Geerts Wijkstra. Doede, schipper, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren rond 1800 te Gorredijk (Ops), overleden voor 22 maart 1873.

2  Lysbet Hayes de Jong is geboren op 3 april 1800 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op 20 april 1800 te Drachten (Sm) , overleden op 25 april 1880 te Harlingen (FR) .

Lysbet trouwt op 20 februari 1825 te Franekeradeel (FR) (1) met Joris Jans van Slooten. Joris is geboren rond 1801 te Harlingen (FR), overleden op 9 oktober 1843 te Franeker (FR) .
Lysbet trouwt op 10 mei 1851 te Opsterland (FR) (2) met Gjalt Eelkes Veninga. Gjalt, schipper, wonende te Ureterp (Ops), is geboren rond 1801 aldaar, overleden op 21 januari 1880 te Harlingen (FR) .

3  Geert Hayes de Jong is geboren op 8 januari 1802 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op 31 januari 1802 te Drachten (Sm) , zie VI-V.

4  Jan Hayes de Jong is geboren rond 1806, overleden voor 19 april 1820.

5  Pieter Hayes de Jong is geboren rond 1807 te Leeuwarden (FR), zie VI-W.

6  Anne Hayes de Jong is geboren 1811 of 1812 te Leeuwarden (FR), zie VI-X.

7  Jantje Hayes de Jong is geboren op 5 oktober 1814 te Leek (GR) , overleden op 5 oktober 1883 te Menaldum .

Jantje trouwt op 14 juni 1851 te Tietjerksteradeel (FR) met Pieter Alberts Mietus. Pieter, schipper, wonende te Menaldum, is geboren rond 1814 te Blokzijl (OV), overleden op 9 november 1867 te Gorredijk (Ops) (wonende te Menaldum) .

8  Symen Hayes de Jong is geboren op 24 juni 1818 te Bergum (Tie) , als geboren aangegeven op 25 juni 1818, overleden op 19 april 1820 te Franeker (FR) .

V-W  Roelof Rinse, zoon van Rinse Roelfs en Sintje Jans Sieses (IV-K), schipper en stadswerker, is geboren rond 1782 te Ureterp (Ops).

Roelof trouwt op 30 april 1815 te Hoorn (NH) (1) met Niesje Hendriks de Jonge. Niesje, dienstmaagd, is geboren rond 1790 te Blokzijl (OV), overleden voor 17 januari 1819.

Roelof trouwt op 17 januari 1819 te Etersheim (NH) (2) met Grietje Jacobs Beunder. Grietje, winkelierster, is geboren rond 1784 te Schardam (NH), overleden voor 14 januari 1835.

Van Roelof en Grietje is een kind bekend:

1  Rinsje Rinses is geboren rond 1823 te Hoorn (NH).

Rinsje trouwt op 2 mei 1845 te Schardam (NH) met Dirk Dobber. Dirk, boerenknecht, is geboren rond 1821 te Muiden (NH).

Roelof trouwt op 14 januari 1835 te Hoorn (NH) (3) met Hendrikje Rijks Groen. Hendrikje is geboren rond 1800 te Hoorn (NH).

Van Roelof en Hendrikje zijn twee kinderen bekend:

2  Sientje Rinses is geboren rond 1836 te Hoorn (NH), zie VI-Y.

3  Barbertje Rinses is geboren rond 1838 te Hoorn (NH), overleden op 15 februari 1865 te Purmerland (NH) .

V-X  Jan Rinses, zoon van Rinse Roelfs en Sintje Jans Sieses (IV-K), stadsarbeider, timmerman, stadstimmerman en binnenschipper, wonende te Hoorn (NH), is geboren rond 1784.

Jan was gehuwd met Antje Gans.

Van Jan en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Sientje Rinses is geboren rond 1812 te Hoorn (NH), zie VI-Z.

2  Trijntje Rinses is geboren rond 1814 te Hoorn (NH).

Trijntje trouwt op 20 april 1834 te Hoorn (NH) met Jan de Groot. Jan, kaaskopersknecht, is geboren rond 1812 te Hoorn (NH).

3  Hendrik Rinses is geboren rond 1820 te Hoorn (NH), zie VI-AA.

4  Daniël Rinses, schipper, is geboren rond 1824 te Hoorn (NH).

Daniël trouwt op 21 december 1853 te Amsterdam (NH) met Maria Magdalena van Duinen. Maria is geboren rond 1825 te Amsterdam (NH).

V-Y  Sietske Rinses, dochter van Rinse Roelfs en Sintje Jans Sieses (IV-K), is geboren rond 1788 te Rottevalle (FR).

Sietske trouwt op 14 mei 1815 te Hoorn (NH) met Hendrik Jans de Boer. Hendrik, schippersknecht, is geboren op 6 september 1787 te Urk (FL) , gedoopt op 9 september 1787 aldaar .

Van Hendrik en Sietske is een kind bekend:

1  Willempje de Boer is geboren rond 1816 te Hoorn (NH).

Willempje trouwt op 27 september 1837 te Hoorn (NH) met Leendert van der Hust. Leendert, schoenmaker, is geboren rond 1817 te Hoorn (NH).

V-Z  Jannetje Rensis, dochter van Rinse Roelfs en Sintje Jans Sieses (IV-K), winkelierster.

Jannetje was gehuwd met Dirk Jan Reek. Dirk, zilversmid, wonende te Hoorn (NH), is geboren rond 1774.

Van Dirk en Jannetje is een kind bekend:

1  Margaretha Reek is geboren rond 1815 te Hoorn (NH), zie VI-AB.

V-AA  Gerben Sieses Siedzes, zoon van Zieds Gerbens (IV-L) en Lolkjen Nolkes Wouda, burgemeester van Stavoren, wonende te Stavoren (FR), is geboren op 18 september 1758, gedoopt op 24 september 1758 te Heeg , overleden voor 17 april 1835 te Muiden (NH) .

Gerben trouwt op 17 januari 1779 te Heeg met Antje Benedix. Antje is geboren rond 1758 te Woudsend, gedoopt op 29 januari 1758 aldaar , overleden op 5 juni 1840 te Stavoren (FR) .

Van Gerben en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Bindiks Gerbens is geboren op 18 oktober 1779, gedoopt op 14 november 1779 te Stavoren (FR) .

2  Lolkjen Gerbens is geboren op 6 mei 1781, gedoopt op 20 mei 1781 te Stavoren (FR) , overleden voor 29 november 1782.

3  Lolkjen Gerbens Siedzes is geboren op 29 november 1782, gedoopt op 18 december 1782 te Stavoren (FR) , overleden op 22 juni 1834 aldaar .

Lolkjen trouwt op 24 januari 1808 te Stavoren (FR) met Hein Willems Heinsius. Hein, raadslid van Stavoren, is geboren rond 1782, overleden op 20 november 1849 te Stavoren (FR) .

4  Maayke Gerbens Siedzes is geboren op 20 september 1784, gedoopt op 13 oktober 1784 te Stavoren (FR) , overleden op 15 februari 1854 te Sneek (FR) .

5  Ymkjen Gerbens is geboren op 13 mei 1786, gedoopt op 25 mei 1786 te Stavoren (FR) .

6  Sieds Gerbens is geboren op 3 mei 1790, gedoopt op 30 mei 1790 te Stavoren (FR) , overleden voor 24 november 1791.

7  Sieds Gerbens Siedzes is geboren op 24 november 1791, gedoopt op 25 december 1791 te Stavoren (FR) , zie VI-AC.

V-AB  Nolke Siedses Wouda, zoon van Zieds Gerbens (IV-L) en Lolkjen Nolkes Wouda, koopman, wonende te Sneek (FR), is geboren op 25 januari 1766, gedoopt op 2 februari 1766 te Heeg , overleden op 17 augustus 1826 te Sneek (FR) (wonende aldaar) .

Nolke trouwt op 8 juni 1794 te Sneek (FR) met Kaatje Sjoerds Hoornstra. Kaatje is geboren rond 1775, overleden op 16 januari 1818 te Sneek (FR) .

Van Nolke en Kaatje zijn zeven kinderen bekend:

1  Sieds Nolkes Wouda is geboren op 30 juli 1796 te Heeg, gedoopt op 14 augustus 1796 aldaar , zie VI-AD.

2  Hinke Nolkes Wouda is geboren op 23 september 1798 te Heeg, gedoopt op 14 oktober 1798 aldaar , overleden op 23 september 1826 te Sneek (FR) .

Hinke trouwt op 23 mei 1824 te Sneek (FR) met Jan Wouters de Blauw.

3  Lolkjen Nolkes Wouda is geboren op 7 april 1801 te Heeg, gedoopt op 19 april 1801 aldaar , overleden op 26 juni 1855 te Sneek (FR) .

Lolkjen trouwt op 24 december 1828 te Sneek (FR) met Jacob Wybes Camming.

4  Sjoert Nolkes is geboren op 22 juli 1803 te Heeg, gedoopt op 7 augustus 1803 aldaar , overleden in februari 1809 te Sneek (FR) .

5  Hobbe Nolkes is geboren op 18 juni 1806, gedoopt op 9 juli 1806 te Sneek (FR) , overleden op 16 juli 1806 aldaar .

6  Hobbe Nolkes Wouda, rijkscommies, is geboren op 5 november 1807, gedoopt op 29 november 1807 te Sneek (FR) , overleden op 15 april 1881 te Balk .

Hobbe trouwt op 7 maart 1839 te Sneek (FR) met Teunia Ankringa. Teunia is overleden voor 15 april 1881.

7  Ymkjen Nolkes Wouda is geboren op 2 augustus 1811 te Sneek (FR), gedoopt op 22 augustus 1811 aldaar , overleden op 9 november 1862 te Nijega (HO) .

Ymkjen trouwt op 19 mei 1839 te Sneek (FR) met Egbert de Vries. Egbert, hoofdonderwijzer, is overleden na 9 november 1862.

V-AC  Douwe Siedses Siedses, zoon van Zieds Gerbens (IV-L) en Lolkjen Nolkes Wouda, omroeper, wonende te Lemmer (Lem) en aldaar, is geboren op 21 april 1776 te Heeg, gedoopt op 28 april 1776 aldaar , overleden op 15 februari 1839 te Lemmer (Lem) (wonende aldaar) .

Douwe trouwt op 15 maart 1801 te Lemsterland (FR) met Bregtje Jelmers Weersma. Bregtje is geboren rond 1773, overleden op 4 september 1857 te Lemmer (Lem) .

Van Douwe en Bregtje zijn zeven kinderen bekend:

1  Sieds Douwes Siedses is geboren op 8 juli 1801 te Lemmer (Lem), gedoopt op 12 juli 1801 aldaar , zie VI-AE.

2  Jelmer Douwes Siedses is geboren op 8 april 1804 te Lemmer (Lem), gedoopt op 15 april 1804 aldaar , zie VI-AF.

3  Gerben Douwes Siedses is geboren op 3 februari 1807 te Lemmer (Lem), gedoopt op 8 februari 1807 aldaar , zie VI-AG.

4  Sybren Douwes Siedses is geboren op 26 juli 1809 te Lemmer (Lem), gedoopt op 6 augustus 1809 aldaar , zie VI-AH.

5  Lolkjen Douwes Siedses is geboren op 23 oktober 1811 te Lemmer (Lem) , overleden op 17 november 1819 aldaar .

6  Fettje Douwes Siedses is geboren op 29 augustus 1814 te Lemmer (Lem) , overleden op 25 juli 1892 aldaar .

7  Nolke Douwes Siedses is geboren op 23 november 1818 te Lemmer (Lem) , overleden op 7 december 1819 aldaar .

V-AD  Sikke Sydses, zoon van Sieds Sikkes (IV-N) en Rinske Edzes, schipper, is geboren op 28 februari 1770, gedoopt op 10 februari 1771 te Rottevalle (FR) , overleden op 17 december 1809 te Franeker (FR) .

Sikke gaat in ondertrouw op 23 november 1793 te Franeker (FR) , trouwt op 8 december 1793 aldaar met Trijntje Symons Tichelaar. Trijntje, wonende te Franeker (FR), is geboren rond 1771, overleden op 3 januari 1847 aldaar.

Van Sikke en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Tryntje Sikkes van der Woude is geboren op 16 februari 1799, gedoopt op 8 maart 1799 te Franeker (FR) , overleden op 19 november 1882 aldaar .

Tryntje trouwt op 24 november 1822 te Franeker (FR) (1) met Abraham Baukes Zaagmans. Abraham, molenmaker, is geboren rond 1792, overleden op 6 januari 1836 te Leeuwarden (FR) .
Tryntje trouwt op 8 januari 1837 te Franeker (FR) (2) met Harm Harms Drok. Harm, schipper, is geboren rond 1793, overleden op 15 oktober 1842 te Tolbert (GR) .
Tryntje trouwt op 21 oktober 1844 te Franekeradeel (FR) (3) met Gerrit Jans de Jong. Gerrit is geboren rond 1792 te Drachten (Sm).

2  Henke Sikkes is geboren op 7 oktober 1801, gedoopt op 28 oktober 1801 te Franeker (FR) , overleden op 22 april 1811 aldaar .

3  Sies Sikkes van der Woude is geboren op 12 september 1804, gedoopt op 17 oktober 1804 te Franeker (FR) , zie VI-AI.

4  Siemon Sikkes van der Woude is geboren op 6 december 1805, gedoopt op 8 januari 1806 te Franeker (FR) , zie VI-AJ.

5  Edse Sikkes van der Woude is geboren op 11 juni 1808, gedoopt op 10 juli 1808 te Franeker (FR) , zie VI-AK.

V-AE  Edze Siedzes de Boer, zoon van Sieds Sikkes (IV-N) en Rinske Edzes, schipper, wonende te Rottevalle (Sm), is geboren op 18 juni 1773 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), gedoopt op 2 februari 1777 te Rottevalle (FR) , overleden tussen 1 augustus 1840 en 19 juli 1849.

Edze trouwt op 11 maart 1804 te Rottevalle (FR) (1) met Janke Lykeles, dochter van Lykle Ypes en Wiecke Everts. Janke is geboren op 31 maart 1776 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op 10 november 1776 te Rottevalle (FR) , overleden voor 23 augustus 1807.

Van Edze en Janke is een kind bekend:

1  Janke Edzes de Boer is geboren op 13 december 1804 te Rottevalle (FR), gedoopt op 26 december 1804 aldaar , overleden op 31 januari 1876 te Donkerbroek (Osw) .

Janke trouwt op 11 december 1830 te Opsterland (FR) (1) met Lammert Jacobs Hiemstra. Lammert is geboren rond 1805 te Lippenhuizen (Ops), overleden op 2 juni 1834 te Ureterp (Ops).
Janke trouwt op 2 mei 1837 te Opsterland (FR) (2) met Teeke Cornelis Meek. Teeke, timmerman, is geboren rond 1804 te Ureterp (Ops), overleden op 16 juni 1869 te Haulerwijk (Osw) .

Edze trouwt op 23 augustus 1807 te Drachten (Sm) (2) met Jantje Andries van der Meulen, zie V-AF.

Van Edze en Jantje zijn zeven kinderen bekend:

2  Sieds Edzes de Boer is geboren rond 1808, overleden op 5 augustus 1833 te Maastricht (LB) .

3  Andries Edzes de Boer is geboren rond 1811 te Drachten (Sm), zie VI-AL.

4  Renskjen Edzes de Boer is geboren rond 1814 te Drachten (Sm), overleden op 20 maart 1881 te Franeker (FR) .

Renskjen trouwt op 18 april 1833 in Het Bildt (FR) (1) met Abel Annes Bakker. Abel is geboren rond 1811 te Bolsward (FR), overleden op 9 juli 1848 te Franeker (FR) .
Renskjen trouwt op 19 juli 1849 te Franeker (FR) (2) met Paulus Wolbartus. Paulus is geboren rond 1821 te Franeker (FR), overleden op 5 december 1895 aldaar .

5  Sikke Edzes de Boer is geboren op 12 maart 1819 te Drachten (Sm) , overleden op 3 februari 1852 te Leeuwarden (FR) .

6  Durk Edzes de Boer, wonende te Drachten (Sm), is geboren op 8 december 1821 te Rottevalle (Sm) , overleden na 7 januari 1851.

7  Klaas Edzes de Boer, schippersknecht, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op 28 september 1824 te Drachten (Sm) , overleden op 10 juli 1852 te Lemmer (Lem) (wonende te Leeuwarden (FR)) .

8  Wilt Edzes de Boer is geboren op 23 maart 1828 te Drachten (Sm) , zie VI-AM.

V-AF  Jantje Andries van der Meulen, dochter van Andries Theunis van der Meulen en Sinsen Sikkes (IV-P), is geboren op 9 maart 1787 te Zuiderdrachten (Sm), gedoopt op 15 april 1787 te Drachten (Sm) , overleden op 16 december 1867 aldaar .

Jantje trouwt op 23 augustus 1807 te Drachten (Sm) met Edze Siedzes de Boer, zie V-AE.

V-AG  Akke Eelkes de Vries, dochter van Eelke Harmens en Tetje Edses (IV-R), is geboren op 27 oktober 1764 te Bergumerdam, gedoopt op 13 januari 1765 te Bergum (Tie) , overleden op 17 juli 1825 te Andijk (NH) .

Akke trouwt op 26 april 1789 te Andijk (NH) met Willem Jacobsz de Haas. Willem, landbouwer, is gedoopt op 30 januari 1763 te Andijk (NH), overleden op 27 december 1826 aldaar.

Van Willem en Akke zijn vijf kinderen bekend:

1  Jacob de Haas is gedoopt op 20 november 1791 te Andijk (NH) , zie VI-AN.

2  Trijntje Willems de Haas is geboren rond 1792 te Andijk (NH), zie VI-AO.

3  Tetje de Haas is geboren op 3 november 1793 te Andijk (NH), zie VI-AP.

4  Jannetje de Haas is geboren rond 1804 te Andijk (NH), zie VI-AQ.

5  Eeltje de Haas is geboren rond 1807 te Andijk (NH), zie VI-AR.

V-AH  Dirk Sietses, zoon van Sieds Dirks (IV-S) en Maaike Riemers, visser, is gedoopt op 17 oktober 1783 te Enkhuizen (NH) , overleden op 25 november 1857 aldaar .

Dirk trouwt op 17 mei 1807 te Enkhuizen (NH) met Trijntje Goos. Trijntje is gedoopt op 25 mei 1787 te Enkhuizen (NH), overleden op 11 mei 1844 aldaar.

Van Dirk en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Maarritje Siesesz is geboren rond 1808 te Enkhuizen (NH), zie VI-AS.

2  Fredrik Dirksz is geboren rond 1810, overleden op 30 november 1817 te Enkhuizen (NH) .

3  Sietse Dirksz is geboren rond 1813 te Enkhuizen (NH), zie VI-AT.

4  Freekje Dirks is geboren rond 1815, overleden op 3 oktober 1816 te Enkhuizen (NH) .

5  Freekje Dirks is geboren rond 1823 te Enkhuizen (NH), overleden op 12 januari 1826 aldaar .

6  Frederik Sietses is geboren rond december 1829 te Enkhuizen (NH), overleden op 28 april 1830 aldaar .

7  Freek Goos Sietses is geboren rond 1831 te Enkhuizen (NH), zie VI-AU.

V-AI  Aukje Sietses, dochter van Sieds Dirks (IV-S) en Maaike Riemers, is gedoopt op 8 juli 1785 te Enkhuizen (NH) , overleden op 5 april 1868 aldaar .

Aukje trouwt op 17 mei 1807 te Andijk (NH) met Jacob Mantel. Jacob, watermolenaar, is geboren rond 1781 te Andijk (NH), overleden op 6 februari 1848 te Enkhuizen (NH) .

Van Jacob en Aukje zijn elf kinderen bekend:

1  Trijntje Mantel is geboren rond 1803 te Enkhuizen (NH), zie VI-AV.

2  Neeltje Mantel is geboren rond 1807, overleden op 23 december 1814 te Enkhuizen (NH) .

3  Maijke Mantel is geboren rond 1810 te Enkhuizen (NH), zie VI-AW.

4  Cornelis Mantel is geboren rond 1812 te Enkhuizen (NH), zie VI-AX.

5  Neeltje Mantel, werkster, is geboren rond 1815 te Enkhuizen (NH), overleden op 31 augustus 1856 aldaar .

Neeltje trouwt op 4 oktober 1840 te Enkhuizen (NH) met Ruurd Engelbrecht. Ruurd, arbeider, is geboren rond 1812 te Enkhuizen (NH).

6  Antje Mantel is geboren rond 1818 te Enkhuizen (NH), zie VI-AY.

7  Aafje Mantel is geboren rond 1821 te Enkhuizen (NH), zie VI-AZ.

8  Sietske Mantel is geboren rond 1822 te Enkhuizen (NH), overleden op 24 november 1824 aldaar .

9  Sietse Mantel is geboren rond 1825 te Enkhuizen (NH), zie VI-BA.

10  Pietje Mantel is geboren rond 1827 te Enkhuizen (NH), overleden op 26 september 1829 aldaar .

11  Pieter Mantel is geboren rond 1831 te Enkhuizen (NH), zie VI-BB.

V-AJ  Riemer Sietses, zoon van Sieds Dirks (IV-S) en Maaike Riemers, zeeman, is gedoopt op 8 juli 1785 te Enkhuizen (NH) .

Riemer trouwt op 19 februari 1814 te Texel (NH) met Antje Simons Boon. Antje is geboren rond 1794 te Texel (NH).

Van Riemer en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Simon Riemers is geboren rond april 1814, overleden op 4 oktober 1814 te Texel (NH) .

2  Mayke Sieses is geboren rond 1815 te Texel (NH), zie VI-BC.

3  Aagje Siesis is geboren rond 1818 te Texel (NH), overleden op 17 augustus 1836 aldaar .

V-AK  Bouke Siedses de Vries, zoon van Sieds Dirks (IV-S) en Maaike Riemers, zaagmolenaarsknecht, is gedoopt op 30 december 1787 te Enkhuizen (NH) , overleden op 19 april 1827 te Bovenkarspel (NH).

Bouke trouwt op 3 november 1811 te Bovenkarspel (NH) met Pietertje Ham. Pietertje is gedoopt op 7 oktober 1787 te Bovenkarspel (NH), overleden op 8 oktober 1870 aldaar.

Van Bouke en Pietertje zijn zes kinderen bekend:

1  Aaltje de Vries is geboren op 17 april 1812 te Bovenkarspel (NH), zie VI-BD.

2  Maartje de Vries is geboren rond 1816, zie VI-BE.

3  Dieuwertje de Vries is geboren op 9 november 1818 te Bovenkarspel (NH), zie VI-BF.

4  Pieter de Vries is geboren rond 1821 te Bovenkarspel (NH), zie VI-BG.

5  Dirk de Vries is geboren rond 1822 te Bovenkarspel (NH), zie VI-BH.

6  Auke de Vries is geboren rond 1827, zie VI-BI.

V-AL  Auke Siedses, zoon van Sieds Dirks (IV-S) en Maaike Riemers, arbeider, is gedoopt op 18 mei 1791 te Enkhuizen (NH) , overleden op 5 juni 1837 aldaar.

Auke trouwt op 25 september 1814 te Enkhuizen (NH) met Sijtje Aris Dol. Sijtje is gedoopt op 1 mei 1781 te Enkhuizen (NH), overleden op 6 maart 1858 aldaar .

Van Auke en Sijtje zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelis Sietses is geboren rond 1817 te Enkhuizen (NH), zie VI-BJ.

2  Sietske Oukertsz is geboren rond 1826 te Enkhuizen (NH), overleden op 14 november 1833 aldaar .


Generatie VI

(van 1770 tot 1901)

In deze generatie zijn 62 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 285 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1788 en 1878.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Enkhuizen (NH) (64x), Leeuwarden (FR) (38x), Andijk (NH) (29x), Bergum (Tie) (12x), Drachten (Sm) (12x), Harlingen (FR) (12x), Franeker (FR) (11x), Lemmer (Lem) (10x), Rotterdam (ZH) (8x), Hoorn (NH) (8x), Groningen (GR) (7x), Texel (NH) (7x), Bovenkarspel (NH) (7x), Langweer (5x), Sneek (FR) (3x), Amsterdam (NH) (3x), Medemblik (NH) (3x), Vrouwenparochie (3x), Rottevalle (Ach) (2x), Amersfoort (UT) (2x), Heeg (2x), Garijp (Tie) (2x), Engwierum (O.D.), Echten (Lem), Den Haag (ZH), Beetgum, Alkmaar (NH), Dordrecht (ZH), Nijehaske (Has), Surhuizum (Ach), Stavoren (FR), Sommelsdijk (ZH), Rottevalle (Sm), Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), Opeinde (Sm), Oostermeer (Tie), Kooten (Ach), Nijelamer (Wsw), Hoogvliet (ZH), Mijdrecht (UT), Middelburg (ZL), Leiden (ZH), Zuiderdrachten (Sm), Kuinre (OV), Akkrum (Ut), Kasim Bazar (IND) en Noorderdrachten (Sm).

VI-A  Heiltje Alberts van Bruggen, dochter van Albert Wytzes van Bruggen en Willemke Durks van der Schors (V-E), is geboren rond 1803 te Surhuisterveen (Ach), overleden op 1 augustus 1884 te Surhuizum (Ach) .

Heiltje trouwt op 4 februari 1830 te Achtkarspelen (FR) met Pieter Hepkes Buma, zoon van Hepke Egberts Buma en Barbertje Pieters van den Berg. Pieter, grietenijraad en landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Surhuizum (Ach), is geboren rond 1806 aldaar, overleden op 8 juli 1865 aldaar (wonende aldaar) .

Van Pieter en Heiltje is een kind bekend:

1  Egbert Pieters Buma is geboren op 15 juni 1838 te Surhuizum (Ach) , overleden op 10 februari 1869 te Achtkarspelen (FR) .

Egbert trouwt op 21 mei 1864 te Achtkarspelen (FR) met Baukje Goitzens Luimstra, dochter van Goitzen Goitzens Luimstra en Antje Klazes Appelhof. Baukje is geboren op 13 januari 1843 te Augustinusga (Ach) , overleden op 24 mei 1904 te Surhuizum (Ach) , begraven te Augustinusga (Ach).

Baukje was later gehuwd (2) met Lambertus Warmolts.

VI-B  Elisabeth Margaretha Bartlo, dochter van Sirardus Bartlo (V-G) en Elisabeth Greving, wonende te Batavia (RI), is geboren rond 1770 aldaar , gedoopt op 19 november 1773 aldaar, overleden op 11 april 1801 aldaar .

Elisabeth trouwt op 10 december 1785 te Batavia (RI) met Dirk graaf van Hogendorp. Dirk, kapitein-luitenant, wonende te Rotterdam (ZH) en te Den Haag (ZH), is geboren op 13 oktober 1761 te Heenvliet (ZH), overleden op 29 oktober 1822 te Rio de Janeiro (BR).

Dirk was later gehuwd (2) met Auguste Eleonore Caroline prinses zu Hohenlohe-Langenburg.

Van Dirk en Elisabeth is een kind bekend:

1  Carel Sirardus Willem graaf van Hogendorp is geboren op 15 augustus 1788 te Kasim Bazar (IND), zie VII-A.

VI-C  Hendrik Gabriel Christiaan van Schwarem, zoon van Hendrik Carel Lodewijk van Schwarem en Carolina Theodora Hoffman (V-I), is hervormd gedoopt op 20 februari 1810 te Princenhage (NB) , overleden op 7 september 1866 te Rotterdam (ZH) .

Hendrik trouwt voor maart 1850 met Maria Capel. Maria is geboren rond 1824 te Boxtel (NB), overleden op 2 mei 1907 te Rotterdam (ZH) .

Van Hendrik en Maria zijn negen kinderen bekend:

1  Maria van Schwaren is geboren in maart 1850 te Leiden (ZH), overleden op 19 september 1874 te Rotterdam (ZH) .

2  Hendrik Carel Lodewijk van Schwarem is geboren in november 1850 te Den Haag (ZH), overleden op 11 september 1853 te Rotterdam (ZH) .

3  Carolina Theodora van Schwarem is geboren in 1852 te Rotterdam (ZH), overleden op 12 september 1853 aldaar .

4  Carolina Theodora van Schwarem is geboren in 1854 te Rotterdam (ZH), overleden op 16 augustus 1856 aldaar .

5  Hendrik Carel Lodewijk van Schwaren is geboren op 30 oktober 1857 te Rotterdam (ZH) , zie VII-B.

6  Willem van Schwarem is geboren in 1860 te Rotterdam (ZH), overleden op 12 januari 1861 aldaar .

7  Wilhelmina van Schwarem is geboren in 1862 te Rotterdam (ZH), overleden op 19 juli 1866 aldaar .

8  Carolina Theodora van Schwarem is geboren op 24 september 1864 te Rotterdam (ZH) , zie VII-C.

9  Wilhelmina van Schwarem is geboren in december 1866 te Rotterdam (ZH), overleden op 25 juli 1867 aldaar .

VI-D  Lijsbert Johannes van der Woude, dochter van Johannes Roels (V-N) en Geertje Jans Papa, is geboren op 20 april 1797 te Rottevalle (Tie) , gedoopt op 7 mei 1797 te Rottevalle (FR) , overleden op 27 december 1874 te Harkema Opeinde (Ach) .

Lijsbert trouwt op 25 maart 1820 te Smallingerland (FR) met Jan Hendriks Tabak, zoon van Hendrik Jans en Tjitske Johannes. Jan, arbeider, wonende te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), te Rottevalle (FR), te Rottevalle (Ach) en aldaar, is geboren op 16 april 1798 te Gersloot (Aew) , overleden op 12 oktober 1852 te Rottevalle (Ach) , als overleden aangegeven op 13 oktober 1852 te Buitenpost (Ach).

Van Jan en Lijsbert is een kind bekend:

1  Hendrik Jans Tabak, arbeider, wonende te Rottevalle (Ach) en aldaar, is geboren op 14 november 1819 te Rottevalle (Sm) , overleden op 24 november 1889 te Harkema Opeinde (Ach) .

Hendrik trouwt op 27 januari 1844 te Achtkarspelen (FR) met Titia Berends Durksens, dochter van Berend Jans Durksens en Trijntje Petrus. Titia is geboren op 24 augustus 1812 te Rottevalle (Ach) , als geboren aangegeven op 27 augustus 1812 te Oudega (Sm), overleden op 20 juni 1883 te Surhuizum (Ach) .

VI-E  Eeke Jans de Jong, dochter van Jan Sydses (V-P) en Aukjen Hendriks Kragt, dienstmeid, wonende te Leeuwarden (FR) en aldaar, is geboren op 6 augustus 1799 aldaar, gedoopt op 6 januari 1802 aldaar , overleden op 17 oktober 1883 aldaar (wonende aldaar) , als overleden aangegeven op 17 oktober 1883.

Eeke trouwt op 8 mei 1825 te Leeuwarden (FR) met Reinder Gramsma, zoon van Atze Gramsma en Wytske Cornelis van der Werf. Reinder, kleermaker, behangersknecht en behanger, wonende te Leeuwarden (FR) en aldaar, is geboren op 17 december 1800 aldaar, gedoopt op 4 januari 1801 , overleden op 13 januari 1865 aldaar (wonende aldaar) .

Van Reinder en Eeke zijn zes kinderen bekend:

1  Atze Gramsma is geboren op 30 januari 1827 te Leeuwarden (FR) , zie VII-D.

2  Gerrit Gramsma is geboren op 20 maart 1830 te Leeuwarden (FR) , zie VII-E.

3  Jan Gramsma is geboren op 11 juli 1833 te Leeuwarden (FR) , zie VII-F.

4  Cornelis Gramsma is geboren op 17 juni 1835 te Leeuwarden (FR) , zie VII-G.

5  Aukje Gramsma is geboren op 25 februari 1837 te Leeuwarden (FR) , overleden op 22 augustus 1839 aldaar .

6  Aukje Gramsma is geboren op 11 juli 1841 te Leeuwarden (FR) , zie VII-H.

VI-F  Sies Jans de Jong, zoon van Jan Sydses (V-P) en Aukjen Hendriks Kragt, schipper, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren rond 1805 aldaar, overleden op 20 april 1878 aldaar .

Sies trouwt op 6 april 1828 te Lemsterland (FR) (1) met Anna Elisabeth Johannes Schirm. Anna is geboren rond 1807 te Wolvega (Wsw), overleden op 10 juni 1837 te Harlingen (FR) .

Van Sies en Anna zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Sieses de Jong is geboren op 5 november 1828 te Lemmer (Lem) , overleden op 15 november 1831 te Sneek (FR) .

2  Elisabeth Sieses de Jong is geboren op 4 september 1830 te Sneek (FR) , overleden op 7 oktober 1836 te Harlingen (FR) .

3  Aukje Sieses de Jong is geboren op 4 februari 1833 te Harlingen (FR) , overleden op 11 februari 1833 aldaar .

4  Carolina Sieses de Jong is geboren op 16 november 1834 te Harlingen (FR) , zie VII-I.

Sies trouwt op 17 juni 1838 te Leeuwarden (FR) (2) met Jantje Cornelis van der Heide. Jantje is geboren rond 1807, overleden op 2 februari 1881 te Leeuwarden (FR) .

Van Sies en Jantje zijn twee kinderen bekend:

5  Aukje Siedzes de Jong is geboren op 4 december 1838 te Heeg , overleden op 7 december 1838 te Stavoren (FR) .

6  Folkje Siedses de Jong is geboren op 4 december 1838 te Heeg .

VI-G  Jantje Jans de Jong, dochter van Jan Sydses (V-P) en Aukjen Hendriks Kragt, is geboren rond 1807 te Leeuwarden (FR), overleden op 19 januari 1849 te Harlingen (FR) .

Jantje trouwt op 19 december 1838 te Harlingen (FR) met Pieter Wiebes Wiebes. Pieter, turfschipper en werkman, wonende te Harlingen (FR) en aldaar, is geboren rond 1794 te Zuidhorn (GR), overleden op 7 juni 1851 te Harlingen (FR) .

Van Pieter en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Wybe Pieters Wybes is geboren op 12 maart 1839 te Harlingen (FR) .

2  Aukje Pieters Wybes is geboren op 22 oktober 1840 te Harlingen (FR) .

3  Ymkje Pieters Wiebes is geboren op 3 augustus 1842 te Harlingen (FR) , overleden op 9 januari 1843 aldaar .

4  Janke Pieters Wiebes is geboren op 3 mei 1848 te Harlingen (FR) , zie VII-J.

VI-H  Syds Hendriks Wagenaar, zoon van Hendrik Sydses (V-Q) en Aatje Annes Staphorstius, wagenmakersknecht en wagenmaker, wonende te Oudkerk (Tie), te Vrouwenparochie en aldaar, is geboren op 8 oktober 1793 te Eestrum (Tie) , gedoopt op 27 oktober 1793 aldaar , overleden op 1 november 1825 te Vrouwenparochie (wonende nr. 69 aldaar) .

Syds trouwt op 20 mei 1819 in Het Bildt (FR) met Lijsbert Wybes Koopmans. Lijsbert, winkeliersche, is geboren op 16 december 1799 te Vrouwenparochie , gedoopt op 2 februari 1800 , overleden op 23 april 1868 aldaar .

Lijsbert was later gehuwd (2) met Arjen Dirks de Jong.

Van Syds en Lijsbert zijn drie kinderen bekend:

1  Engeltje Sydses Wagenaar is geboren op 12 februari 1820 te Vrouwenparochie , zie VII-K.

2  Hendrik Sydses Wagenaar is geboren op 6 januari 1822 te Vrouwenparochie , zie VII-L.

3  Wybe Sydses Wagenaar, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op 31 maart 1825 aldaar , overleden op 16 maart 1828 aldaar (wonende nr. 69 aldaar) .

VI-I  Jan Hendriks Wagenaar, zoon van Hendrik Sydses (V-Q) en Aatje Annes Staphorstius, grofsmidsknecht, smidsknecht, koopman en grofsmid, wonende te Kootstertille (Ach), te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), te Rottevalle (Ach), aldaar, te Rottevalle (Sm), te Hardegarijp (Tie) en te Bergum (Tie), is geboren op 9 december 1799 aldaar , gedoopt op 2 februari 1800 aldaar , overleden op 30 januari 1887 te Doezum (GR) .

Jan trouwt op 29 april 1826 te Achtkarspelen (FR) met Rinske Oedzes Wijma, dochter van Oeds Lammerts Wijma en Aafke Feikes. Rinske, wonende te Kootstertille (Ach), is geboren op 6 september 1803 aldaar, gedoopt op 2 oktober 1803 te Twijzel/Kooten (Ach) , overleden op 9 mei 1845 te Hardegarijp (Tie) , als overleden aangegeven op 10 mei 1845 te Bergum (Tie) .

Van Jan en Rinske zijn zes kinderen bekend:

1  Attje Jans Wagenaar is geboren op 12 maart 1827 te Kooten (Ach) , overleden op 25 oktober 1831 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm) , als overleden aangegeven op 26 oktober 1831.

2  Aafke Jans Wagenaar is geboren op 15 november 1828 te Drachten (Sm) , overleden op 4 oktober 1839 te Rottevalle (Ach) , als overleden aangegeven op 5 oktober 1839.

3  Sjoukjen Jans Wagenaar is geboren op 20 september 1831 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm) , zie VII-M.

4  Attje Jans Wagenaar is geboren op 15 februari 1834 te Opeinde (Sm) , overleden op 9 juli 1835 te Rottevalle (Ach) , als overleden aangegeven op 10 juli 1835.

5  Attje Jans Wagenaar is geboren op 21 december 1835 te Rottevalle (Ach) , als geboren aangegeven op 22 december 1835, overleden op 29 mei 1838 te Rottevalle (Sm) , als overleden aangegeven op 30 mei 1838.

6  Oeds Jans Wagenaar is geboren op 14 september 1839 te Rottevalle (Ach) , zie VII-N.

VI-J  Sjoukje Hendriks Wagenaar, dochter van Hendrik Sydses (V-Q) en Aatje Annes Staphorstius, arbeidster, wonende te Bergum (Tie), is geboren op 22 januari 1803 aldaar , gedoopt op 6 maart 1803 aldaar , overleden op 28 juli 1862 aldaar , als overleden aangegeven op 29 juli 1862 aldaar.

Sjoukje trouwt op 9 mei 1829 te Tietjerksteradeel (FR) met Sipke Rinses Douna. Sipke, boerenknecht en arbeider, wonende te Bergum (Tie), is geboren op 20 november 1803 te Kortehemmen (Sm) , overleden op 26 augustus 1868 te Bergum (Tie) .

Van Sipke en Sjoukje zijn zes kinderen bekend:

1  Rinse Sipkes Douna is geboren op 28 juli 1829 te Bergum (Tie) , zie VII-O.

2  Hendrik Sipkes Douna is geboren op 29 september 1832 te Bergum (Tie) , zie VII-P.

3  Sierk Sipkes Douna is geboren op 7 januari 1835 te Bergum (Tie) , zie VII-Q.

4  Akke Sipkes Douna is geboren op 22 oktober 1837 te Bergum (Tie) , overleden op 2 juli 1911 aldaar .

5  Sieds Sipkes Douna is geboren op 30 oktober 1840 te Bergum (Tie) , zie VII-R.

6  Harmen Sipkes Douna is geboren op 14 april 1844 te Bergum (Tie) , overleden op 30 maart 1847 aldaar , als overleden aangegeven op 1 april 1847.

VI-K  Jouwert Hendriks Wagenaar, zoon van Hendrik Sydses (V-Q) en Aatje Annes Staphorstius, timmerknecht, wonende te Bergum (Tie), aldaar en te Garijp (Tie), is geboren op 10 januari 1806 te Bergum (Tie) , gedoopt op 16 februari 1806 aldaar , overleden op 21 mei 1884 22:00 te Garijp (Tie) , als overleden aangegeven op 23 mei 1884.

Was in dienst bij de Eerste Afdeling van de Mobiele Friese Schutterij, maar deed niet mee aan de Tiendaagse Veldtocht.

Jouwert trouwt op 14 mei 1836 te Tietjerksteradeel (FR) met Geeske Gaukes van der Meulen, dochter van Gauke Sybes van der Meulen en Saapke Jacobs. Geeske, arbeidster en dienstmeid, is geboren op 2 april 1810 te Garijp (Tie) , gedoopt op 6 mei 1810 aldaar , overleden op 13 december 1888 9:00 aldaar .

Van Jouwert en Geeske zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrik Jouwerts Wagenaar is geboren op 12 oktober 1836 te Bergum (Tie) , zie VII-S.

2  Gauke Jouwerts Wagenaar is geboren op 4 juli 1839 te Bergum (Tie) , zie VII-T.

3  Anne Jouwerts Wagenaar is geboren op 14 mei 1842 te Bergum (Tie) , zie VII-U.

4  Andries Jouwerts Wagenaar is geboren op 14 november 1844 te Bergum (Tie) , zie VII-V.

5  Jan Jouwerts Wagenaar is geboren op 21 september 1847 21:00 te Bergum (Tie) , zie VII-W.

6  Atje Jouwerts Wagenaar is geboren op 21 december 1850 te Garijp (Tie) , zie VII-X.

7  Sieds Jouwerts Wagenaar is geboren op 7 juni 1853 te Garijp (Tie) , zie VII-Y.

VI-L  Klaas Pieters Hoff, zoon van Pieter Klazes Hoff en Janke Sydses (V-R), schipper, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op 10 april 1797 te Rottevalle (FR) , gedoopt op 30 april 1797 aldaar , overleden op 11 januari 1858 te Leeuwarden (FR) .

Klaas trouwt op 28 maart 1819 te Leeuwarden (FR) met Rinske Hemkes Stellingwerff. Rinske, naaister, is geboren rond 1799 te Leeuwarden (FR) , overleden na 6 maart 1860 .

Van Klaas en Rinske zijn elf kinderen bekend:

1  Trijntje Klazes Hoff is geboren op 9 januari 1820 te Leeuwarden (FR) .

Trijntje trouwt op 12 april 1839 te Dirksland (ZH) (1) met Huibrecht van den Doel. Huibrecht is geboren rond 1820 te Dirksland (ZH), overleden op 30 augustus 1849 aldaar .
Trijntje trouwt op 30 april 1851 te Rotterdam (ZH) (2) met Albertus van Boekhout. Albertus is geboren rond 1822 te Dordrecht (ZH).

2  Janke Klazes Hoff is geboren op 27 juni 1821 te Nijelamer (Wsw) , overleden op 8 januari 1872 te Leeuwarden (FR) .

Janke trouwt op 8 juni 1845 te Leeuwarden (FR) met Lammert Lammerts Wever. Lammert, schippersknecht, is geboren rond 1823 te Leeuwarden (FR).

3  Pieter Klazes Hoff is geboren rond 1823 te Alkmaar (NH), overleden op 6 juni 1904 te Lemmer (Lem) .

Pieter trouwt op 17 juni 1860 te Lemsterland (FR) met Willemke Nolkes Hoekstra. Willemke is geboren rond 1829 te Lemmer (Lem), overleden op 28 maart 1898 aldaar .

4  Hemke Klazes Hoff, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op 6 november 1824 te Hoogvliet (ZH) , overleden op 19 januari 1847 te Lemmer (Lem) (wonende te Leeuwarden (FR)) .

5  Zieds Klazes Hoff, wonende te Lemmer (Lem), is geboren op 11 december 1826 te Sommelsdijk (ZH) , overleden op 16 juli 1862 (wonende te Lemmer (Lem)).

6  Sietske Klazes Hoff, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren rond 1831 te Middelburg (ZL), overleden op 26 juli 1890 te Rotterdam (ZH) .

Sietske was gehuwd met Egbert Hovingh.

7  Hendrik Klazes Hoff, wonende te Lemmer (Lem).

8  Rienk Klazes Hoff, wonende te Lemmer (Lem), is geboren op 31 januari 1835 te Leeuwarden (FR) , overleden op 30 juli 1925 te Dokkum (FR) .

Rienk trouwt op 12 november 1868 te Dokkum (FR) met Riemke Jans Posthuma. Riemke is geboren rond 1838 te Dokkum (FR), overleden op 23 augustus 1924 aldaar .

9  Marten Klazes Hoff, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren rond 1837 te Amsterdam (NH), overleden op 19 oktober 1939 te Rotterdam (ZH) .

Marten trouwt op 29 augustus 1860 te Rotterdam (ZH) met Catharina Helena Reijnen. Catharina is geboren rond 1839 te Rotterdam (ZH).

10  Anne Klazes Hoff is geboren rond 1839 te Drachten (Sm).

Anne trouwt op 27 januari 1867 te Lemsterland (FR) met Geertje Rinderts de Vries. Geertje is geboren rond 1842 te Lemmer (Lem).

11  Sjoukje Klazes Hoff is geboren rond 1840 te Dordrecht (ZH), overleden op 1 september 1922 te Lemmer (Lem) .

Sjoukje trouwt op 31 mei 1863 te Lemsterland (FR) met Hendrik Martens Haagsma. Hendrik is geboren rond 1836 te Follega (Lem).

VI-M  Sieds Pieters Hoff, zoon van Pieter Klazes Hoff en Janke Sydses (V-R), turfschipper en schipper, wonende te Leeuwarden (FR) en aldaar, is geboren op 28 december 1798 aldaar , gedoopt op 16 januari 1799 aldaar , overleden op 22 september 1833 aldaar .

Sieds trouwt op 25 april 1824 te Leeuwarden (FR) met Ymkje Eeltjes Bouma. Ymkje is geboren rond 1806, overleden op 27 mei 1834 te Leeuwarden (FR) .

Sieds en Ymkje hebben samen vier kinderen:

1  Pieter Siedses Hoff is geboren op 27 maart 1825 te Leeuwarden (FR) , overleden op 28 maart 1840 aldaar in Het Nieuwe Stads Weeshuis .

2  Eeltje Siedses Hoff is geboren op 6 maart 1827 te Leeuwarden (FR) , als geboren aangegeven op 7 maart 1827, overleden voor 25 september 1832.

3  Janke Siedses Hoff is geboren op 29 juli 1829 te Leeuwarden (FR) , overleden op 6 oktober 1833 aldaar .

4  Eeltje Siedses Hoff, zeilmakersleerling, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op 25 september 1832 aldaar , overleden op 30 juli 1848 aldaar in Het Nieuwe Stads Weeshuis (wonende aldaar) .

VI-N  Hendrik Pieters Hoff, zoon van Pieter Klazes Hoff en Janke Sydses (V-R), schipper, wonende te Leeuwarden (FR) en te Amsterdam (NH), is geboren op 4 oktober 1807, gedoopt op 25 oktober 1807 te Leeuwarden (FR) , overleden op 20 februari 1859 te Amsterdam (NH) (wonende aldaar) .

Hendrik trouwt op 20 april 1831 te Leeuwarden (FR) met Sytske Hanzes van der Kamp. Sytske is geboren rond 1812 te Drachten (Sm), overleden op 4 juni 1842 te Leeuwarden (FR) .

Hendrik en Sytske hebben samen drie kinderen:

1  Janke Hendriks Hoff is geboren op 1 december 1832 te Amsterdam (NH).

Janke trouwt op 12 juli 1865 te Amsterdam (NH) met Jan van der Zwaan. Jan, schipper, is geboren rond 1803 te Oud-Beijerland (ZH).

2  Fokje Hendriks Hoff, dienstbode, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op 12 februari 1835 te Leeuwarden (FR) , overleden na november 1901.

3  Rinske Hendriks Hoff is geboren op 30 juli 1837 te Echten (Lem) .

4  Sjoukje Hendriks Hoff, dienstbode, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op 24 augustus 1840 te Drachten (Sm) .

Sjoukje trouwt op 4 mei 1871 te Velsen (NH) met Jan van der Zwaan. Jan, zeeman, is geboren rond 1841 te Amsterdam (NH).

VI-O  Rienk Pieters Hoff, zoon van Pieter Klazes Hoff en Janke Sydses (V-R), schipper, is geboren op 8 maart 1811, gedoopt op 31 maart 1811 te Leeuwarden (FR) , overleden op 12 januari 1859 aldaar .

Rienk trouwt op 13 januari 1839 te Leeuwarden (FR) met Trijntje Jans van der Vliet. Trijntje is geboren rond 1813 te Wartena (Ida), overleden op 25 december 1885 te Leeuwarden (FR) .

Rienk en Trijntje hebben samen zes kinderen:

1  Pieter Rienks Hoff is geboren op 15 januari 1840 te Leeuwarden (FR) , overleden voor 3 januari 1841.

2  Pieter Rienks Hoff is geboren op 3 januari 1841 te Leeuwarden (FR) , overleden op 2 april 1847 aldaar .

3  Tietje Rienks Hoff is geboren op 17 augustus 1843 te Leeuwarden (FR) .

4  Pieter Rienks Hoff is geboren op 18 mei 1847 te Leeuwarden (FR) .

5  Janke Rienks Hoff is geboren rond 1849 te Amsterdam (NH).

Janke trouwt op 19 november 1871 te Leeuwarden (FR) met Hendrik van Apeldoorn. Hendrik, kuiper, is geboren rond 1849 te Leeuwarden (FR).

6  Jan Rienks Hoff is geboren op 26 augustus 1852 te Leeuwarden (FR) .

7  Klaas Rienks Hoff is geboren op 7 februari 1857 te Leeuwarden (FR) , overleden op 26 juni 1858 te Doesburg (GD) .

VI-P  Anne Pieters Hoff, zoon van Pieter Klazes Hoff en Janke Sydses (V-R), schippersknecht en schipper, is geboren op 2 november 1817 te Leeuwarden (FR) , overleden op 14 april 1896 aldaar .

Anne trouwt op 19 mei 1839 te Leeuwarden (FR) (1) met Baukje Annes de Jong. Baukje is geboren rond 1819 te Nijehaske (Has), overleden voor 12 november 1871.

Van Anne en Baukje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Akke Annes Hoff is geboren op 23 februari 1840 te Leeuwarden (FR) , overleden op 18 januari 1928 aldaar .

Akke trouwt op 21 januari 1860 te Leeuwarden (FR) (1) met Hermanus Sinkeler. Hermanus is geboren rond 1836, overleden op 18 maart 1863 te Leeuwarden (FR) .
Akke trouwt op 17 februari 1866 te Leeuwarden (FR) (2) met Pieter Hattums de Vries. Pieter is geboren rond 1827, overleden op 19 september 1914 te Leeuwarden (FR) .

2  Janke Annes Hoff is geboren op 23 juli 1841 te Leeuwarden (FR) , overleden op 8 augustus 1841 aldaar .

3  Janke Annes Hoff, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op 15 juli 1842 te Rotterdam (ZH) , overleden na 14 februari 1901.

Janke trouwt op 17 februari 1866 te Leeuwarden (FR) met Tjipke Harmanus Feenstra. Tjipke, wonende te Amsterdam (NH), is geboren rond 1842 aldaar, overleden na 14 februari 1901.

4  Trijntje Annes Hoff, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op 12 november 1844 aldaar , overleden op 2 juni 1879 te Wartena (Ida) (wonende te Leeuwarden (FR)) .

Trijntje trouwt op 5 juli 1865 te Leeuwarden (FR) met Heere Woudsma. Heere, schipper, wonende te Leeuwarden (FR).

5  Pietje Annes Hoff is geboren op 21 december 1846 te Leeuwarden (FR) , overleden op 7 juni 1927 aldaar .

Pietje trouwt op 7 november 1868 te Leeuwarden (FR) met Klaas Hindriks Bakker. Klaas, schipper, is geboren rond 1845 te Leek (GR).

6  Anne Annes Hoff is geboren op 23 juli 1848 te Akkrum (Ut) , overleden op 14 augustus 1913 te Leeuwarden (FR) .

Anne trouwt op 24 februari 1872 te Leeuwarden (FR) (1) met Ymkje van der Wal.
Anne trouwt op 2 maart 1896 te Harlingen (FR) (2) met Grietje Dirks Alta. Grietje is geboren rond 1851 te Harlingen (FR).

7  Sjoukje Annes Hoff is geboren op 29 januari 1851 te Leeuwarden (FR) , overleden op 11 november 1924 te Harlingen (FR) .

Sjoukje trouwt op 3 september 1873 te Leeuwarden (FR) met Albert Vlietstra.

8  Pieter Annes Hoff, koopman, is geboren op 25 mei 1853 te Leeuwarden (FR) .

Pieter trouwt op 25 mei 1878 te Leeuwarden (FR) met Anna Sophia Tichelaar. Anna is geboren op 29 maart 1850 te Leeuwarden (FR) .

9  Klaas Annes Hoff is geboren op 9 maart 1856 te Leeuwarden (FR) , overleden op 28 maart 1931 te Haulerwijk (Osw) .

Klaas trouwt op 26 april 1879 te Leeuwarden (FR) met Mattje van der Wal.

10  Johannes Annes Hoff is geboren op 2 augustus 1858 te Nijehaske (Has) .

11  Jentje Annes Hoff is geboren op 27 februari 1862 te Leeuwarden (FR) .

Jentje trouwt op 25 november 1882 te Leeuwarden (FR) met Antje Idsenga.

12  Sieds Annes Hoff, schipper, is geboren op 1 oktober 1864 te Leeuwarden (FR) .

Sieds trouwt op 30 januari 1901 te Leeuwarden (FR) met Jeltje Idsinga.

Anne trouwt op 12 november 1871 te Haskerland (FR) (2) met Trijntje Tieleman. Trijntje is geboren rond 1831 te Joure (Has), overleden op 6 mei 1884 te Leeuwarden (FR) .

VI-Q  Bordze Jans Siedzes, zoon van Jan Jans Siedzes (V-U) en Wytske Bordzes, schipper, wonende te Noorderdrachten (Sm), is geboren op 4 februari 1794 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), gedoopt op 13 april 1794 te Rottevalle (FR), overleden in 1839 (“op zee verongelukt”).

Bordze trouwt op 1 mei 1819 te Smallingerland (FR) met Martsen Hinnes Terpstra, dochter van Hinne Lammerts Terpstra en Christina Jogchums Offringa. Martsen is geboren op 18 juni 1795 te Noorderdrachten (Sm) , overleden in 1839 (“op zee verongelukt”).

Van Bordze en Martsen zijn acht kinderen bekend:

1  Wietske Bordzes Siedzes is geboren op 7 februari 1820 te Drachten (Sm) , zie VII-Z.

2  Stijntje Bordzes Siedzes is geboren op 15 mei 1821 te Noorderdrachten (Sm) .

3  Jantje Bordzes Siedzes is geboren op 18 juli 1822 te Drachten (Sm) .

4  Hinne Bordzes Siedzes is geboren op 7 december 1823 te Zuiderdrachten (Sm) .

5  Jan Bordzes Siedzes is geboren rond 1827, overleden op 3 februari 1832 te Drachten (Sm) .

6  Ieke Bordzes Siedzes is geboren op 12 augustus 1827 te Harlingen (FR) , overleden op 7 mei 1836 te Drachten (Sm) .

7  Sieberen Bordzes Siedzes is geboren op 28 februari 1830 te Drachten (Sm) .

8  Janna Bordzes Siedzes is geboren op 13 augustus 1833 te Drachten (Sm) .

VI-R  Trijntje Jans Siedzes, dochter van Jan Jans Siedzes (V-U) en Wytske Bordzes, wonende te Hellevoetsluis (ZH), is geboren op 3 maart 1796 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), gedoopt op 29 mei 1796 te Rottevalle (FR) , overleden na 14 november 1837.

Trijntje trouwt op 9 februari 1817 te Harlingen (FR) (is gescheiden op 30 januari 1827 te Leeuwarden (FR) ) met Frans Reins Eerenbeef. Frans, touwslager en mosterdmolenaar, is geboren rond 1791 te Sint Annaparochie, overleden op 14 november 1837 te Harlingen (FR) .

Van Frans en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Wietske Fransen Eerenbeef is geboren op 16 april 1818 te Harlingen (FR) , overleden op 17 april 1818 aldaar .

2  Dirkje Fransen Eerenbeef is geboren op 29 augustus 1819 te Harlingen (FR) , overleden op 9 december 1820 aldaar .

VI-S  Jan Jans Siedzes, zoon van Jan Jans Siedzes (V-U) en Wytske Bordzes, stuurman, wonende te Harlingen (FR), is geboren op 14 januari 1803 te Rottevalle (Ach) , gedoopt op 13 maart 1803 te Rottevalle (FR) , verdronken rond maart 1826 (op zeereis van Amsterdam naar Bergen in Noorwegen).

Jan trouwt op 26 januari 1826 te Groningen (GR) met Gertje Jans Zijlstra. Gertje is geboren op 27 januari 1802 te Engwierum (O.D.), overleden op 21 januari 1869 te Farmsum (GR) .

Gertje was later gehuwd (2) met Berend Jans de Vries.

Van Jan en Gertje is een kind bekend:

1  Jan Jans Sijdzes is geboren op 30 september 1825 te Engwierum (O.D.) , zie VII-AA.

VI-T  Baukje Jans de Jong, dochter van Jan Jans Siedzes (V-U) en Wytske Bordzes, is geboren op 15 september 1807 te Rottevalle (FR), gedoopt op 31 januari 1808 aldaar , overleden na 29 oktober 1879.

Baukje trouwt op 6 september 1832 te Harlingen (FR) met Geert Jans de Boer. Geert, loods en huisknecht, wonende te Delfzijl (GR), is geboren rond 1805 te Harlingen (FR), overleden op 29 oktober 1879 te Delfzijl (GR) .

Van Geert en Baukje is een kind bekend:

1  Lykle Geerts de Boer, sjouwerman, is geboren op 3 juni 1832 te Harlingen (FR) , overleden op 26 december 1913 aldaar .

Lykle trouwt op 22 oktober 1857 te Harlingen (FR) met Gelbrig Dirks van der Woude. Gelbrig is geboren rond 1836 te Franeker (FR), overleden op 11 oktober 1903 te Harlingen (FR) .

VI-U  Siebren Jans Siezes, zoon van Jan Jans Siedzes (V-U) en Wytske Bordzes, varensgezel, herbergier en koopman, wonende te Drachten (Sm) en aldaar, is geboren rond 1815 te Akkrum (Ut), overleden op 1 juli 1855 te Drachten (Sm) (wonende aldaar) .

Siebren trouwt op 15 februari 1840 te Smallingerland (FR) met Gepke Kooistra. Gepke, winkeliersche, is geboren rond 1815 te Duurswoude (Ops), overleden op 20 augustus 1862 te Drachten (Sm) .

Van Siebren en Gepke zijn twee kinderen bekend:

1  Bordze Sybrens Zieses is geboren op 18 november 1840 te Drachten (Sm) , zie VII-AB.

2  Jeltje Siebrens Siezes, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op 30 januari 1844 te Drachten (Sm) , overleden op 8 juni 1892 te Franeker (FR) (wonende te Leeuwarden (FR)) .

VI-V  Geert Hayes de Jong, zoon van Haye Geerts de Jong (V-V) en Janke Pieters Swart, schipper, wonende te Leeuwarden (FR) en te Drachten (Sm), is geboren op 8 januari 1802 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op 31 januari 1802 te Drachten (Sm) , overleden op 22 mei 1845 aldaar (wonende aldaar) .

Geert trouwt op 31 mei 1828 te Smallingerland (FR) (1) met Sietske Reinders Kielstra. Sietske is geboren rond 1807 te Oudega (Sm), overleden op 5 juni 1839 te Drachten (Sm) .

Van Geert en Sietske zijn vijf kinderen bekend:

1  Haye Geerts de Jong is geboren op 15 september 1829 te Leeuwarden (FR) , zie VII-AC.

2  Sjoukje Geerts de Jong is geboren op 6 juni 1831 te Leeuwarden (FR) , overleden op 3 oktober 1896 aldaar .

Sjoukje trouwt op 18 mei 1861 te Leeuwarden (FR) met Johannes Hendricus Raam. Johannes, beambte ter secretarie, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren rond 1831.

3  Reinder Geerts de Jong is geboren op 26 januari 1834 te Bergum (Tie) , als geboren aangegeven op 28 januari 1834 aldaar, zie VII-AD.

4  Jan Geerts de Jong is geboren op 13 juni 1836 te Leeuwarden (FR) , zie VII-AE.

5  Janke Geerts de Jong is geboren op 15 maart 1839 te Harlingen (FR) , overleden op 23 mei 1839 te Oudega (Sm) .

Geert trouwt op 31 december 1841 te Smallingerland (FR) (2) met Geeske Pieters Steenstra. Geeske is geboren rond 1818 te Stavoren (FR), overleden op 9 januari 1883 te Gauw .

Van Geert en Geeske zijn twee kinderen bekend:

6  Detje Geerts de Jong is geboren op 24 januari 1842 te Leeuwarden (FR) , overleden op 8 maart 1848 aldaar .

7  Sytske Geerts de Jong is geboren op 13 maart 1844 te Harlingen (FR) .

VI-W  Pieter Hayes de Jong, zoon van Haye Geerts de Jong (V-V) en Janke Pieters Swart, schipper, wonende te Franeker (FR), is geboren rond 1807 te Leeuwarden (FR), overleden op 10 oktober 1859 te Menaldum (wonende te Franeker (FR)) .

Pieter trouwt op 9 februari 1831 te Menaldumadeel (FR) met Aaltje Jans Kuipers. Aaltje is geboren rond 1803 te Bakkeveen (Ops), mogelijk overleden op 21 januari 1863 te Franeker (FR) .

Van Pieter en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Pieters de Jong is geboren op 3 mei 1832 te Leeuwarden (FR) , overleden op 25 januari 1920 aldaar .

Jan trouwt op 28 december 1859 te Leeuwarden (FR) met Hendrikje Jansen.

2  Haye Pieters de Jong is geboren op 30 augustus 1834 te Leeuwarden (FR) , overleden op 5 januari 1843 aldaar .

3  Oedze Pieters de Jong is geboren op 12 februari 1837 te Leeuwarden (FR) , overleden op 10 april 1929 aldaar .

Oedze trouwt op 15 januari 1865 te Leeuwarden (FR) met Margaretha IJssels.

4  Janke Pieters de Jong is geboren op 25 maart 1840 te Franeker (FR) .

5  Jantje Pieters de Jong, arbeidster, wonende te Franeker (FR), is geboren op 19 februari 1844 te Beetgum , overleden op 18 november 1865 te Franeker (FR) (wonende aldaar) .

VI-X  Anne Hayes de Jong, zoon van Haye Geerts de Jong (V-V) en Janke Pieters Swart, schippersknecht, wonende te Drachten (Sm), is geboren 1811 of 1812 te Leeuwarden (FR), overleden op 11 november 1886 te Drachten (Sm) .

Anne trouwt op 12 juni 1842 te Smallingerland (FR) met Meino Taekes Offeringa. Meino, arbeidster, is geboren op 2 september 1812 te Opeinde (Sm) , overleden op 14 maart 1899 te Drachten (Sm) .

Van Anne en Meino zijn vier kinderen bekend:

1  Haaye Annes de Jong is geboren op 7 september 1842 te Oostermeer (Tie) , overleden op 3 juli 1866 te Drachten (Sm) .

2  Taeke Annes de Jong is geboren op 19 oktober 1844 te Drachten (Sm) , overleden op 4 maart 1915 te Zuidlaren (DR) .

Taeke trouwt op 29 mei 1875 te Smallingerland (FR) met Menke Jans Meyer. Menke is geboren rond 1844 te Dokkum (FR), overleden op 5 september 1916 te Grootegast (GR) .

3  Antje Annes de Jong is geboren op 2 februari 1849 te Drachten (Sm) .

Antje trouwt op 8 februari 1870 te Smallingerland (FR) met Jan Christiaan Duisenberg. Jan is geboren rond 1847 te Menaldum.

4  Janke Annes de Jong is geboren op 21 januari 1852 te Drachten (Sm) , overleden op 30 december 1899 aldaar .

Janke trouwt op 22 mei 1873 te Smallingerland (FR) met Sytze Geerts Pal. Sytze is geboren rond 1847 te Drachten (Sm).

VI-Y  Sientje Rinses, dochter van Roelof Rinse (V-W) en Hendrikje Rijks Groen, is geboren rond 1836 te Hoorn (NH).

Sientje trouwt op 18 april 1862 te Hoorn (NH) met Johan Schuurhof. Johan, kastenmaker, is geboren rond 1838 te Leeuwarden (FR).

Van Johan en Sientje zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Schuurhof is geboren rond 1863 te Hoorn (NH).

Trijntje trouwt op 2 maart 1883 te Hoorn (NH) met Arie Schoonewagen. Arie, kaaskopersknecht, is geboren rond 1857 te Hoorn (NH).

2  Roelof Schuurhof, sigarenmaker, is geboren rond 1865 te Hoorn (NH).

Roelof trouwt op 15 februari 1891 te Alkmaar (NH) met Grietje Oort. Grietje, dienstbode, is geboren rond 1863 te Hoorn (NH).

VI-Z  Sientje Rinses, dochter van Jan Rinses (V-X) en Antje Gans, naaister, is geboren rond 1812 te Hoorn (NH).

Sientje trouwt op 24 oktober 1833 te Hoorn (NH) (1) met Simon Demmedal. Simon, onderwijzer, is geboren rond 1811 te Zwaag (NH).

Van Simon en Sientje zijn twee kinderen bekend:

1  Sientje Demmendaal is geboren rond 1840 te Hoorn (NH).

Sientje trouwt op 23 juni 1865 te Hoorn (NH) met Matthijs Doornkamp. Matthijs, mandenmaker, is geboren rond 1837.

2  Nicolaas Egbertus Demmendaal, zadelmaker, is geboren rond 1843 te Hoorn (NH).

Nicolaas trouwt op 29 november 1867 te Hoorn (NH) (1) met Marijtje Veres. Marijtje is geboren rond 1839 te Hoorn (NH).
Nicolaas trouwt op 26 juni 1903 (2) met Engelina Plato. Engelina is geboren rond 1849 te Hoorn (NH).

Sientje trouwt op 27 juni 1847 te Hoorn (NH) (2) met Jan Blok. Jan, tuinman, is geboren rond 1822 te Hoorn (NH).

VI-AA  Hendrik Rinses, zoon van Jan Rinses (V-X) en Antje Gans, arbeider, is geboren rond 1820 te Hoorn (NH).

Hendrik trouwt op 3 september 1840 te Hoorn (NH) met Alijda de Jong. Alijda is geboren rond 1819 te Hoorn (NH).

Van Hendrik en Alijda is een kind bekend:

1  Jan Rinses is geboren rond 1845 te Hoorn (NH), zie VII-AF.

VI-AB  Margaretha Reek, dochter van Dirk Jan Reek en Jannetje Rensis (V-Z), is geboren rond 1815 te Hoorn (NH).

Margaretha trouwt op 10 december 1835 te Hoorn (NH) met Klaas Vos. Klaas, bezemmaker, is geboren rond 1810 te Hoorn (NH), overleden op 29 maart 1880 te Medemblik (NH) .

Van Klaas en Margaretha zijn drie kinderen bekend:

1  Philip Vos, bezemmaker, is geboren rond 1837 te Hoorn (NH).

Philip trouwt op 3 augustus 1860 te Hoorn (NH) met Wijntje Demmendaal. Wijntje is geboren rond 1840 te Hoorn (NH).

2  Jannetje Vos is geboren rond 1838 te Hoorn (NH).

Jannetje trouwt op 3 augustus 1860 te Hoorn (NH) met Klaas Jut. Klaas, banketbakker, is geboren rond 1835 te Oudorp (NH).

3  Aafje Vos is geboren rond 1847 te Hoorn (NH), zie VII-AG.

VI-AC  Sieds Gerbens Siedzes, zoon van Gerben Sieses Siedzes (V-AA) en Antje Benedix, stadssecretaris van Stavoren, burgermeester van Stavoren en gemeenteontvanger van Stavoren, is geboren op 24 november 1791, gedoopt op 25 december 1791 te Stavoren (FR) , overleden op 11 september 1866 aldaar .

Sieds trouwt op 26 september 1819 te Muiden (NH) met Sytske Gosses Clein. Sytske is geboren rond 1793 te Stavoren (FR), overleden na 11 september 1866.

Van Sieds en Sytske is een kind bekend:

1  Margaretha Catharina Siedzes is geboren op 1 augustus 1826 te Stavoren (FR) , overleden op 24 januari 1892 te Utrecht (UT) .

VI-AD  Sieds Nolkes Wouda, zoon van Nolke Siedses Wouda (V-AB) en Kaatje Sjoerds Hoornstra, koopman, wonende te Sneek (FR), is geboren op 30 juli 1796 te Heeg, gedoopt op 14 augustus 1796 aldaar , overleden op 8 december 1837 te Sneek (FR) .

Sieds trouwt op 17 juli 1825 te Sneek (FR) (1) met Jannetta Ouendag. Jannetta is geboren rond 1801 te Harlingen (FR), overleden op 12 juli 1830 te Sneek (FR) .

Van Sieds en Jannetta zijn twee kinderen bekend:

1  Nolke Siedses Wouda is geboren op 18 september 1826 te Sneek (FR) , overleden op 18 juni 1828 aldaar .

2  Janke Ouendag Wouda is geboren op 2 mei 1828 te Sneek (FR) , overleden op 22 juni 1828 aldaar .

Sieds trouwt op 19 oktober 1831 te Sneek (FR) (2) met Gatske Prom. Gatske is geboren op 17 september 1802 te IJsbrechtum , overleden op 4 augustus 1848 te Sneek (FR) .

VI-AE  Sieds Douwes Siedses, zoon van Douwe Siedses Siedses (V-AC) en Bregtje Jelmers Weersma, schipper en inlandsch kramer, wonende te Lemmer (Lem), is geboren op 8 juli 1801 aldaar, gedoopt op 12 juli 1801 aldaar , overleden op 2 augustus 1849 aldaar (wonende aldaar) .

Sieds was gehuwd met Afke Willems Dijkstra.

Van Sieds en Afke zijn drie kinderen bekend:

1  Lolkje Siedses Siedses is geboren op 12 maart 1837 te Lemmer (Lem) .

2  Siebrigje Siedses Siedses is geboren op 19 januari 1841 te Lemmer (Lem) , overleden op 28 februari 1841 aldaar .

3  Sieberig Siedses Siedses is geboren in november 1844 te Lemmer (Lem) .

VI-AF  Jelmer Douwes Siedses, zoon van Douwe Siedses Siedses (V-AC) en Bregtje Jelmers Weersma, schippersknecht en bakker, wonende te Langweer en aldaar, is geboren op 8 april 1804 te Lemmer (Lem), gedoopt op 15 april 1804 aldaar , overleden op 17 juni 1860 te Langweer (wonende aldaar) .

Jelmer trouwt op 22 april 1830 te Doniawerstal (FR) met Dieuwke Siebolts van Solkema. Dieuwke, bakkersche, wonende te Langweer en aldaar, is geboren rond 1797 te Oosterzee (Lem), overleden op 22 december 1868 te Langweer (wonende aldaar) .

Van Jelmer en Dieuwke zijn vijf kinderen bekend:

1  Siebolt Jelmers Siedses is geboren op 21 oktober 1830 te Langweer , overleden op 29 november 1885 te Baarderadeel (FR) .

Siebolt trouwt op 8 december 1859 te Baarderadeel (FR) met Aukje Johannes Haaitsma. Aukje is geboren rond 1837 te Wirdum (Ldl).

2  Brechtje Jelmers Siedses is geboren op 21 oktober 1830 te Langweer , overleden op 11 mei 1907 aldaar .

Brechtje trouwt op 9 mei 1862 te Doniawerstal (FR) met Harmen Pieters Stastra. Harmen is geboren rond 1833 te Terzool.

3  Fettje Jelmers Siedzes is geboren op 26 augustus 1833 te Langweer , overleden op 4 februari 1869 te Schoterland (FR) .

Fettje trouwt op 16 mei 1856 te Doniawerstal (FR) met Rinse Klazes van der Meer. Rinse is geboren rond 1834 te Doniaga.

4  Douwe Jelmers Siedses is geboren op 15 september 1835 te Langweer , overleden op 13 april 1876 aldaar .

5  Klaas Jelmers Siedses is geboren op 25 juni 1839 te Langweer .

Klaas trouwt op 2 december 1876 te Doniawerstal (FR) met Nies Manus Doorn. Nies is geboren rond 1851 te Oudega (HO).

VI-AG  Gerben Douwes Siedses, zoon van Douwe Siedses Siedses (V-AC) en Bregtje Jelmers Weersma, zeilmakersknecht, wonende te Lemmer (Lem), is geboren op 3 februari 1807 aldaar, gedoopt op 8 februari 1807 aldaar , overleden op 20 mei 1869 aldaar .

Gerben trouwt op 17 mei 1829 te Lemsterland (FR) met Yttje Annes Atsma. Yttje, dienstmaagd, wonende te Lemmer (Lem), is geboren rond 1790 aldaar, overleden op 22 november 1858 aldaar .

Van Gerben en Yttje zijn twee kinderen bekend:

1  Douwe Gerbens Siedses is geboren op 5 december 1829 te Lemmer (Lem) , overleden aldaar.

Douwe trouwt op 8 mei 1859 te Lemsterland (FR) met Antje Jans de Boer. Antje is geboren rond 1838 te Lemmer (Lem).

2  Akke Gerbens Siedses is geboren op 20 januari 1833 te Lemmer (Lem) , overleden op 5 mei 1837 aldaar .

VI-AH  Sybren Douwes Siedses, zoon van Douwe Siedses Siedses (V-AC) en Bregtje Jelmers Weersma, scheepstimmerknecht en scheepstimmerman, wonende te Lemmer (Lem) en te Amsterdam (NH), is geboren op 26 juli 1809 te Lemmer (Lem), gedoopt op 6 augustus 1809 aldaar .

Sybren trouwt op 30 oktober 1836 te Lemsterland (FR) met Nyn Hayes de Boer. Nyn, dienstmaagd, wonende te Lemmer (Lem), is geboren rond 1811 te Sloten (FR).

Van Sybren en Nyn zijn vijf kinderen bekend:

1  Douwe Sybrens Siedses, mastemaker, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op 25 oktober 1837 te Kuinre (OV) .

Douwe trouwt op 6 februari 1861 te Amsterdam (NH) met Marregien Loggies. Marregien is geboren op 8 maart 1837 te Meppel (DR) .

2  Haye Siebrens Siedses is geboren op 12 juli 1840 te Lemmer (Lem) .

3  Nolke Siebrens Siedses, scheepstimmerman, is geboren op 1 oktober 1842 te Lemmer (Lem) .

Nolke was gehuwd (1) met Gerritje Manussen. Gerritje is overleden voor 12 mei 1899.
Nolke trouwt op 12 mei 1899 te Amsterdam (NH) (2) met Antje Hartog. Antje is geboren rond 1856 te Spaarndam (NH).

4  Sipke Siebrens Siedses is geboren op 26 mei 1845 te Lemmer (Lem) .

5  Sieds Siebrens Siedses is geboren op 11 maart 1853 te Lemmer (Lem) .

VI-AI  Sies Sikkes van der Woude, zoon van Sikke Sydses (V-AD) en Trijntje Symons Tichelaar, schippersknecht, wonende te Franeker (FR) en aldaar, is geboren op 12 september 1804, gedoopt op 17 oktober 1804 aldaar , overleden op 11 augustus 1849 te Stavoren (FR) (wonende te Franeker (FR)) (in een schip).

Sies trouwt op 13 mei 1832 te Franeker (FR) met Aattje Klazes Sakema. Aattje is geboren rond 1806, overleden op 8 juli 1888 te Franeker (FR) .

Van Sies en Aattje zijn negen kinderen bekend:

1  Sikke Sieses van der Woude is geboren op 13 december 1832 te Franeker (FR) , overleden op 23 december 1832 aldaar .

2  Sikke Sieses van der Woude is geboren op 27 november 1833 te Franeker (FR) , zie VII-AH.

3  Klaas Sieses van der Woude is geboren op 27 februari 1837 te Franeker (FR) , overleden op 24 juli 1837 aldaar .

4  Klaas Sieses van der Woude is geboren op 24 april 1838 te Franeker (FR) , zie VII-AI.

5  Symon Sieses van der Woude is geboren op 30 juli 1839 te Franeker (FR) , overleden op 28 november 1841 aldaar .

6  Wytse Sieses van der Woude is geboren op 25 augustus 1840 te Franeker (FR) , zie VII-AJ.

7  Symon Sieses van der Woude is geboren op 13 oktober 1843 te Franeker (FR) , overleden op 24 augustus 1844 aldaar .

8  Pieter Sieses van der Woude, arbeider, wonende te Franeker (FR), is geboren op 16 januari 1846 aldaar , overleden op 15 juli 1870 aldaar (wonende aldaar) .

9  Syds Sydses van der Woude is geboren op 21 september 1848 te Franeker (FR) , overleden op 31 oktober 1848 aldaar .

VI-AJ  Siemon Sikkes van der Woude, zoon van Sikke Sydses (V-AD) en Trijntje Symons Tichelaar, arbeider, wonende te Franeker (FR), is geboren op 6 december 1805, gedoopt op 8 januari 1806 aldaar , overleden op 11 juni 1870 aldaar (wonende aldaar) .

Siemon trouwt op 5 juni 1850 te Amersfoort (UT) met Maria Boon. Maria is geboren rond 1825 te Amersfoort (UT).

Van Siemon en Maria zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Siemons van der Woude is geboren op 15 oktober 1851 te Amersfoort (UT) , overleden op 30 december 1851 aldaar .

2  Trijntje Siemons van der Woude is geboren op 31 augustus 1854 te Amersfoort (UT) , overleden op 18 december 1859 aldaar .

VI-AK  Edse Sikkes van der Woude, zoon van Sikke Sydses (V-AD) en Trijntje Symons Tichelaar, fuselier, is geboren op 11 juni 1808, gedoopt op 10 juli 1808 te Franeker (FR) , overleden op 15 juli 1849 te Groningen (GR) .

Edse trouwt op 11 juni 1837 te Groningen (GR) met Antje Portman. Antje is geboren op 15 juli 1814 te Groningen (GR), overleden op 6 april 1871 aldaar .

Van Edse en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Edses van der Woude is geboren op 3 januari 1836 te Groningen (GR) , overleden op 10 december 1919 te Leutingewolde (DR) .

Jan trouwt op 20 augustus 1887 te Roden (DR) met Hinderkien Holt. Hinderkien is geboren op 11 oktober 1835 te Roden (DR) , overleden op 31 december 1917 aldaar .

2  Sikko Edses van der Woude is geboren op 20 juli 1837 te Groningen (GR) , overleden op 16 maart 1839 aldaar .

3  Trientje Edses van der Woude is geboren op 11 november 1839 te Groningen (GR) .

4  Anna Edses van der Woude, dienstmeid, is geboren op 26 januari 1842 te Groningen (GR) , overleden op 12 februari 1908 aldaar .

Anna trouwt op 29 mei 1864 te Groningen (GR) met Pieter Bartels. Pieter, borstelmakersknecht, is geboren op 20 september 1836 te Groningen (GR).

5  Christina Edses van der Woude is geboren op 1 mei 1844 te Groningen (GR) , overleden op 18 maart 1932 te Wagenborgen (GR) .

Christina trouwt op 28 juni 1868 te Groningen (GR) met Gerrit Rees. Gerrit, arbeider, is geboren op 29 juli 1843 te Ommen (OV).

6  Sikko Edses van der Woude is geboren op 2 mei 1846 te Groningen (GR) .

7  Johannes Edses van der Woude is geboren op 27 februari 1849 te Groningen (GR) , overleden op 29 juni 1850 aldaar .

VI-AL  Andries Edzes de Boer, zoon van Edze Siedzes de Boer (V-AE) en Jantje Andries van der Meulen (V-AF), schippersknecht en goederenbesteller, wonende te Leeuwarden (FR) en aldaar, is geboren rond 1811 te Drachten (Sm), overleden op 1 april 1881 te Leeuwarden (FR) (wonende aldaar) .

Andries trouwt op 1 augustus 1840 te Smallingerland (FR) met Aaltje Hedzers Dijkstra. Aaltje is geboren rond 1812 te Grootegast (GR).

Van Andries en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Edze Andries de Boer, timmerman, is geboren op 31 oktober 1842 te Leeuwarden (FR) , overleden op 25 september 1900 aldaar .

Edze trouwt op 20 mei 1871 te Leeuwarden (FR) met Regina Snijders. Regina is geboren rond 1846 te Leeuwarden (FR), overleden op 13 februari 1921 aldaar .

2  Dirk Sybrandus de Boer, bediende, is geboren op 28 december 1844 te Leeuwarden (FR) , overleden op 1 juli 1932 aldaar .

Dirk trouwt op 3 december 1898 te Leeuwarden (FR) met Anna Biegel. Anna is geboren op 5 januari 1850 te Leeuwarden (FR) , overleden op 24 oktober 1917 aldaar .

3  Jan Andries de Boer is geboren op 1 april 1849 te Leeuwarden (FR) , overleden op 18 februari 1855 aldaar .

VI-AM  Wilt Edzes de Boer, zoon van Edze Siedzes de Boer (V-AE) en Jantje Andries van der Meulen (V-AF), schippersknecht, wonende te Franeker (FR), is geboren op 23 maart 1828 te Drachten (Sm) , overleden op 31 januari 1892 te Franeker (FR) .

Wilt trouwt op 18 mei 1862 te Franeker (FR) met Ytje Meiles Zetstra. Ytje is geboren rond 1834, overleden op 7 mei 1916 te Franeker (FR) .

Van Wilt en Ytje is een kind bekend:

1  Edse Wilts de Boer is geboren op 17 mei 1863 te Franeker (FR) , overleden op 26 december 1948 aldaar, begraven aldaar .

Edse trouwt op 22 mei 1904 te Franeker (FR) met Klaaske Minnes van der Wal. Klaaske is geboren op 16 april 1874 te Schalsum , overleden op 30 november 1957 te Harlingen (FR) .

VI-AN  Jacob de Haas, zoon van Willem Jacobsz de Haas en Akke Eelkes de Vries (V-AG), landbouwer en dijkopzichter, is gedoopt op 20 november 1791 te Andijk (NH) .

Jacob trouwt op 30 maart 1817 te Andijk (NH) met Antje Boeijer. Antje is geboren rond 1798 te Andijk (NH).

Van Jacob en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Grietje de Haas is geboren rond 1818 te Andijk (NH).

Grietje trouwt op 20 april 1843 te Andijk (NH) met Jean Guillaume Faust. Jean, broodbakker, is geboren rond 1812 te Den Bosch (NB).

2  Jacob de Haas, dagloner, is geboren rond 1822 te Enkhuizen (NH), overleden op 12 december 1877 aldaar .

Jacob trouwt op 11 februari 1847 te Andijk (NH) met Dieuwertje Sluis. Dieuwertje is geboren rond 1824.

3  Trijntje de Haas, dienstbode, is geboren rond 1822 te Enkhuizen (NH).

Trijntje trouwt op 2 december 1852 te Enkhuizen (NH) met Dirk Hovenier. Dirk, landbouwer, is geboren rond 1827 te Enkhuizen (NH).

4  Willem de Haas, schilder, is geboren rond 1827 te Bovenkarspel (NH).

Willem trouwt op 8 maart 1849 te Andijk (NH) met Grietje Krul. Grietje is geboren rond 1829.

VI-AO  Trijntje Willems de Haas, dochter van Willem Jacobsz de Haas en Akke Eelkes de Vries (V-AG), naaister, is geboren rond 1792 te Andijk (NH).

Trijntje trouwt op 28 december 1815 te Andijk (NH) met Jacob Pietersz Vader. Jacob, timmerman, is geboren rond 1795 te Andijk (NH).

Van Jacob en Trijntje is een kind bekend:

1  Pieter Vader, timmerman, is geboren rond 1817 te Andijk (NH).

Pieter trouwt op 17 februari 1839 te Andijk (NH) met Aagtje Zwaan. Aagtje, dienstmeid, is geboren rond 1814 te Opperdoes (NH).

VI-AP  Tetje de Haas, dochter van Willem Jacobsz de Haas en Akke Eelkes de Vries (V-AG), naaister, is geboren op 3 november 1793 te Andijk (NH), overleden op 11 februari 1864 aldaar.

Tetje trouwt op 28 april 1816 te Andijk (NH) met Klaas Singer. Klaas, bouwman, is geboren op 21 september 1793 te Andijk (NH), overleden op 7 juli 1847 aldaar.

Van Klaas en Tetje zijn zeven kinderen bekend:

1  Maarten Singer, dienstknecht, is geboren rond 1821 te Andijk (NH).

Maarten trouwt op 26 februari 1843 te Andijk (NH) met Maartje Groot. Maartje, dienstmeid, is geboren rond 1821 te Andijk (NH).

2  Jan Singer, bouwman, is geboren rond 1823 te Andijk (NH).

Jan trouwt op 5 mei 1844 te Andijk (NH) (1) met Lijsebet Rol. Lijsebet, dienstmeid, is geboren rond 1822 te Andijk (NH).
Jan trouwt op 5 oktober 1877 te Andijk (NH) (2) met Neeltje Rol. Neeltje is geboren rond 1815 te Andijk (NH).
Jan trouwt op 2 januari 1885 te Andijk (NH) (3) met Elisabeth Kuijper. Elisabeth is geboren rond 1818 te Schellinkhout (NH).

3  Cornelis Singer, landbouwer, is geboren rond 1824 te Andijk (NH).

Cornelis trouwt op 28 maart 1850 te Andijk (NH) met Pietertje Rol. Pietertje, dienstmeid, is geboren rond 1830 te Andijk (NH).

4  Jacob Singer, landbouwer, is geboren rond 1829.

Jacob trouwt op 27 maart 1853 te Andijk (NH) met Marijtje Molen. Marijtje is geboren rond 1828.

5  Klaas Singer, landbouwer, is geboren rond 1831.

Klaas trouwt op 12 februari 1854 te Andijk (NH) met Aafje Rol. Aafje is geboren rond 1833.

6  Pieter Singer, landbouwer, is geboren rond 1836 te Andijk (NH).

Pieter trouwt op 30 mei 1861 te Andijk (NH) (1) met Bregtje de Vries. Bregtje is geboren rond 1841 te Bovenkarspel (NH).
Pieter trouwt op 1 juni 1865 te Andijk (NH) (2) met Trijntje Mantel, dochter van Sijmon Mantel en Jannetje de Haas (VI-AQ). Trijntje is geboren rond 1841 te Andijk (NH).

7  IJtje Singer is geboren rond 1840 te Andijk (NH).

IJtje trouwt op 24 april 1857 te Hoorn (NH) met Pieter Schotsman. Pieter, broodbakker, is geboren rond 1837 te Hoorn (NH).

VI-AQ  Jannetje de Haas, dochter van Willem Jacobsz de Haas en Akke Eelkes de Vries (V-AG), is geboren rond 1804 te Andijk (NH).

Jannetje trouwt op 19 juni 1825 te Andijk (NH) met Sijmon Mantel. Sijmon, dagloner, is geboren rond 1798 te Andijk (NH).

Van Sijmon en Jannetje zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter Mantel, dienstknecht, is geboren rond 1829.

Pieter trouwt op 14 februari 1856 te Andijk (NH) met Jantje Zwaan. Jantje, dienstmeid, is geboren rond 1828 te Wervershoof (NH).

2  Neeltje Mantel is geboren rond 1836 te Andijk (NH).

Neeltje trouwt op 29 april 1863 te Schellinkhout (NH) met Teunis Blokdijk. Teunis, arbeider, is geboren rond 1841 te Schellinkhout (NH).

3  Trijntje Mantel is geboren rond 1841 te Andijk (NH).

Trijntje trouwt op 1 juni 1865 te Andijk (NH) met Pieter Singer, zoon van Klaas Singer en Tetje de Haas (VI-AP). Pieter, landbouwer, is geboren rond 1836 te Andijk (NH).

Pieter was eerder gehuwd (1) met Bregtje de Vries.

4  Maartje Mantel is geboren rond 1844 te Andijk (NH).

Maartje trouwt op 29 januari 1874 te Andijk (NH) met Jan Rol. Jan, dagloner, is geboren rond 1846 te Andijk (NH).

VI-AR  Eeltje de Haas, dochter van Willem Jacobsz de Haas en Akke Eelkes de Vries (V-AG), is geboren rond 1807 te Andijk (NH).

Eeltje trouwt op 27 maart 1825 te Andijk (NH) met Reinder Mantel. Reinder, timmerman, is geboren rond 1802 te Andijk (NH).

Van Reinder en Eeltje zijn vier kinderen bekend:

1  Maartje Mantel, dienstmeid, is geboren rond 1828 te Andijk (NH).

Maartje trouwt op 12 april 1850 te Andijk (NH) met Evert Sluis. Evert, landbouwer, is geboren rond 1827 te Andijk (NH).

2  Willem Mantel, timmerman, is geboren rond 1829.

Willem trouwt op 6 mei 1859 te Andijk (NH) met Jantje Roozendaal. Jantje, naaister, is geboren rond 1839 te Grootebroek (NH).

3  Fokeltje Mantel, naaister, is geboren rond 1832 te Andijk (NH).

Fokeltje trouwt op 2 januari 1862 te Andijk (NH) met Aris Krul. Aris, dagloner, is geboren rond 1831 te Andijk (NH).

4  Aaltje Mantel is geboren rond 1836.

Aaltje trouwt op 23 april 1857 te Andijk (NH) met Cornelis Bosstad. Cornelis, slager, is geboren rond 1817.

VI-AS  Maarritje Siesesz, dochter van Dirk Sietses (V-AH) en Trijntje Goos, is geboren rond 1808 te Enkhuizen (NH), overleden op 9 maart 1848 te Medemblik (NH) .

Maarritje was gehuwd met Jan Soers.

Van Jan en Maarritje zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Soers is geboren rond 1839 te Medemblik (NH), overleden op 2 februari 1850 aldaar .

2  Dirk Soers is geboren rond december 1841 te Medemblik (NH), overleden op 20 mei 1842 aldaar .

3  Geertje Soers is geboren rond 1844.

Geertje trouwt op 13 mei 1869 te Zuid- en Noord-Schermer (NH) met Jakob Heinis. Jakob, dagloner, is geboren rond 1834.

4  Dirk Soers is geboren rond februari 1846 te Medemblik (NH), overleden op 19 oktober 1846 aldaar .

VI-AT  Sietse Dirksz, zoon van Dirk Sietses (V-AH) en Trijntje Goos, tuinier, is geboren rond 1813 te Enkhuizen (NH), overleden op 17 september 1855 aldaar .

Sietse trouwt op 1 oktober 1837 te Enkhuizen (NH) met Elisabeth Muijs. Elisabeth is geboren rond 1809 te Enkhuizen (NH), overleden op 13 augustus 1867 aldaar .

Van Sietse en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Vrouwtje Sietses is geboren rond 1840 te Enkhuizen (NH), overleden op 24 mei 1882 aldaar .

Vrouwtje trouwt op 27 november 1862 te Enkhuizen (NH) met Jan Bakker. Jan, arbeider, is geboren rond 1838 te Enkhuizen (NH).

2  Trijntje Sietses is geboren rond 1844 te Enkhuizen (NH), overleden op 22 september 1863 aldaar .

3  Impje Sietses is geboren rond 1848 te Enkhuizen (NH), overleden op 23 april 1850 aldaar .

4  Jacob Sietses is geboren rond 1853 te Enkhuizen (NH), overleden op 19 maart 1864 aldaar .

VI-AU  Freek Goos Sietses, zoon van Dirk Sietses (V-AH) en Trijntje Goos, arbeider, is geboren rond 1831 te Enkhuizen (NH), overleden op 28 april 1899 aldaar .

Freek trouwt op 1 november 1855 te Enkhuizen (NH) met Beeuw Annes Dijkstra. Beeuw is geboren rond 1828 te Lemmer (Lem).

Van Freek en Beeuw zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntje Sietses is geboren rond 1857 te Enkhuizen (NH), overleden op 1 juli 1861 aldaar .

2  Dirkje Sietses is geboren rond 1859 te Enkhuizen (NH), overleden op 24 februari 1861 aldaar .

3  Anne Sietses is geboren rond 1859 te Enkhuizen (NH), overleden op 12 september 1861 aldaar .

VI-AV  Trijntje Mantel, dochter van Jacob Mantel en Aukje Sietses (V-AI), dienstbode, is geboren rond 1803 te Enkhuizen (NH), overleden op 26 december 1851 aldaar .

Trijntje trouwt op 27 december 1835 te Enkhuizen (NH) met Jonas Hart. Jonas, timmerman, is geboren rond 1802 te Enkhuizen (NH), overleden op 10 december 1853 aldaar .

Van Jonas en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Jonasje Hart is geboren rond 1836 te Enkhuizen (NH), overleden op 25 augustus 1916 aldaar .

Jonasje trouwt op 30 november 1865 te Enkhuizen (NH) met Jan Wezelman. Jan, visser, is geboren rond 1840 te Enkhuizen (NH), overleden op 12 januari 1905 aldaar .

2  Jacob Hart is geboren rond 1838 te Enkhuizen (NH), overleden op 31 januari 1902 te Grootebroek (NH) .

Jacob trouwt op 3 mei 1867 te Grootebroek (NH) met Antje Breebaart. Antje is geboren rond 1841 te Bovenkarspel (NH), overleden op 15 december 1897 te Grootebroek (NH) .

3  Klaas Hart is geboren rond 1840 te Enkhuizen (NH), overleden op 13 mei 1932 te Medemblik (NH) .

Klaas trouwt op 10 mei 1868 te Twisk (NH) met Grietje Smak. Grietje is geboren rond 1842 te Twisk (NH), overleden op 26 november 1912 aldaar .

4  Aukje Hart is geboren rond 1842 te Enkhuizen (NH), overleden op 12 december 1916 aldaar .

Aukje trouwt op 28 februari 1867 te Enkhuizen (NH) met Jan Vader. Jan, schildersknecht, is geboren rond 1846 te Enkhuizen (NH).

5  Cornelis Hart is geboren in december 1846 te Enkhuizen (NH), overleden op 18 februari 1847 aldaar .

6  Maritje Hart is geboren rond 1849 te Enkhuizen (NH), overleden op 21 oktober 1920 aldaar .

VI-AW  Maijke Mantel, dochter van Jacob Mantel en Aukje Sietses (V-AI), dienstbode, is geboren rond 1810 te Enkhuizen (NH), overleden op 13 december 1887 aldaar .

Maijke trouwt op 18 februari 1838 met Cornelis Jansz Kuijper. Cornelis, winkelier, is geboren rond 1798 te Enkhuizen (NH), overleden op 19 november 1864 aldaar .

Van Cornelis en Maijke zijn zes kinderen bekend:

1  Elisabeth Kuijper is geboren rond 1839 te Enkhuizen (NH), overleden op 23 november 1904 te Utrecht (UT) .

Elisabeth trouwt op 29 mei 1862 te Enkhuizen (NH) met Albert Kouwenhoven. Albert, viskoper, is geboren rond 1839 te Enkhuizen (NH).

2  Jacob Kuiper, turfkoper, is geboren rond 1840 te Enkhuizen (NH), overleden op 6 maart 1932 aldaar .

Jacob trouwt op 16 oktober 1862 te Enkhuizen (NH) met Cornelia Loots. Cornelia is geboren rond 1842 te Enkhuizen (NH).

3  Dieuwertje Kuiper is geboren rond 1842 te Enkhuizen (NH), overleden op 14 januari 1905 aldaar .

Dieuwertje trouwt op 26 mei 1864 te Enkhuizen (NH) met Seger Jaring. Seger, veehouder, is geboren rond 1838 te Enkhuizen (NH).

4  Trijntje Kuiper is geboren rond 1843 te Enkhuizen (NH), overleden op 26 februari 1913 aldaar .

Trijntje trouwt op 26 mei 1864 te Enkhuizen (NH) met Luit Greiner. Luit, vleeshouwer, is geboren rond 1841 te Enkhuizen (NH).

5  Naatje Kuijper is geboren rond 1844 te Enkhuizen (NH), overleden op 7 januari 1916 aldaar .

Naatje trouwt op 2 mei 1867 te Enkhuizen (NH) met Roelof de Graaff. Roelof, visser, is geboren rond 1844 te Enkhuizen (NH).

6  Cornelis Kuijper is geboren in mei 1847 te Enkhuizen (NH), overleden op 21 april 1848 aldaar .

VI-AX  Cornelis Mantel, zoon van Jacob Mantel en Aukje Sietses (V-AI), arbeider, aannemer en landbouwer, is geboren rond 1812 te Enkhuizen (NH).

Cornelis trouwt op 13 mei 1838 te Enkhuizen (NH) met Johanna van Midlum. Johanna, dienstbode, is geboren rond 1814 te Rhaude (DE), overleden op 4 maart 1862 te Enkhuizen (NH) .

Van Cornelis en Johanna zijn negen kinderen bekend:

1  Jacob Mantel is geboren rond 1839 te Enkhuizen (NH), overleden op 11 april 1842 aldaar .

2  Tjerk Cornelius Mantel, landbouwer, is geboren rond 1840 te Enkhuizen (NH).

Tjerk trouwt op 4 oktober 1860 te Enkhuizen (NH) met Geertje Bloemendaal. Geertje is geboren rond 1840 te Enkhuizen (NH).

3  Jacob Mantel, landbouwer, is geboren rond 1843 te Enkhuizen (NH), overleden op 16 januari 1919 aldaar .

Jacob trouwt op 1 juni 1865 te Enkhuizen (NH) met Trijntje Bruijn. Trijntje is geboren rond 1842 te Enkhuizen (NH).

4  Pieter Mantel, arbeider, is geboren rond 1845 te Enkhuizen (NH).

Pieter trouwt op 6 augustus 1868 te Enkhuizen (NH) met Dieuwertje Hasselman. Dieuwertje is geboren rond 1844 te Bovenkarspel (NH).

5  Oukje Mantel is geboren in maart 1847 te Enkhuizen (NH), overleden op 17 april 1847 aldaar .

6  Oukje Mantel is geboren rond 1848 te Mijdrecht (UT).

Oukje trouwt op 13 september 1869 te Mijdrecht (UT) met Arie Zuidam. Arie is geboren rond 1847 te Pijnacker (ZH).

7  Sietse Mantel, dagloner, is geboren rond 1851 te Enkhuizen (NH), overleden op 6 mei 1913 te Grootebroek (NH) .

Sietse trouwt op 3 mei 1876 te Andijk (NH) met Geertje Visser. Geertje is geboren rond 1856 te Andijk (NH).

8  Cornelis Mantel is geboren rond 1852 te Enkhuizen (NH), overleden op 10 mei 1923 aldaar .

Cornelis trouwt op 3 mei 1877 te Andijk (NH) met Elisabeth Brouwer. Elisabeth is geboren rond 1858 te Andijk (NH).

9  Klaas Mantel, aannemer en stalbaas, is geboren rond 1855 te Enkhuizen (NH).

Klaas trouwt op 8 mei 1884 te Enkhuizen (NH) (1) met Immetje Lont. Immetje is geboren rond 1859 te Medemblik (NH).
Klaas trouwt op 26 februari 1920 te Alkmaar (NH) (2) met Elisabeth Bloem. Elisabeth is geboren rond 1862 te Ilpendam (NH).

VI-AY  Antje Mantel, dochter van Jacob Mantel en Aukje Sietses (V-AI), dienstbode, is geboren rond 1818 te Enkhuizen (NH), overleden op 9 januari 1898 aldaar .

Antje trouwt op 15 september 1839 te Enkhuizen (NH) met Zeger Jaring. Zeger, boerenknecht en slager, is geboren rond 1818 te Enkhuizen (NH), overleden op 29 juni 1899 aldaar .

Van Zeger en Antje zijn elf kinderen bekend:

1  Wilhelmina Jaring is geboren rond 1840 te Enkhuizen (NH), overleden op 3 oktober 1843 aldaar .

2  Aukje Jaring is geboren rond 1841 te Enkhuizen (NH), overleden op 20 september 1842 aldaar .

3  Aukje Jaring is geboren rond 1843 te Enkhuizen (NH), overleden op 19 november 1873 aldaar .

Aukje trouwt op 4 juli 1867 te Enkhuizen (NH) met Aris Sanstra. Aris, landbouwersknecht, is geboren rond 1842 te Enkhuizen (NH).

4  Klaas Jaring is geboren rond 1845 te Enkhuizen (NH), overleden op 1 juni 1865 aldaar .

5  Wilhelmina Jaring is geboren rond 1847 te Enkhuizen (NH).

Wilhelmina trouwt op 30 mei 1872 te Enkhuizen (NH) met Johannes Mens. Johannes, visopkoper, is geboren rond 1851 te Enkhuizen (NH).

6  Jacob Jaring, slager, is geboren rond 1848 te Enkhuizen (NH), overleden op 4 augustus 1896 aldaar .

Jacob trouwt op 4 november 1875 te Enkhuizen (NH) met Antje van Doornik. Antje is geboren rond 1855 te Oudendijk (NH).

7  Gerritje Jaring is geboren rond 1849 te Enkhuizen (NH), overleden op 21 december 1919 aldaar .

Gerritje trouwt op 15 mei 1873 te Enkhuizen (NH) met Cornelis Jelles. Cornelis, verver, is geboren rond 1850 te Enkhuizen (NH).

8  Zeger Jaring, venter en politieagent, is geboren rond 1852 te Enkhuizen (NH).

Zeger trouwt op 2 juli 1879 te Amsterdam (NH) (1) met Maagje Wittebrood. Maagje is geboren rond 1844 te Jisp (NH).
Zeger trouwt op 12 maart 1885 te Amsterdam (NH) (2) met Magdalena Frederika Breden. Magdalena is geboren rond 1859 te Amsterdam (NH).

9  Cornelis Jaring is geboren rond 1855 te Enkhuizen (NH), overleden op 27 november 1858 aldaar .

10  Maritje Jaring is geboren in oktober 1858 te Enkhuizen (NH), overleden op 28 maart 1859 aldaar .

11  Grietje Jaring is geboren rond 1859 te Enkhuizen (NH).

Grietje trouwt op 6 september 1899 te Amsterdam (NH) met Karel Willem Celosse. Karel, politieagent, is geboren rond 1851 te Nieuwer-Amstel (NH).

VI-AZ  Aafje Mantel, dochter van Jacob Mantel en Aukje Sietses (V-AI), is geboren rond 1821 te Enkhuizen (NH).

Aafje trouwt op 30 april 1843 te Enkhuizen (NH) met Willem Buis. Willem, boerenknecht, is geboren rond 1815 te Enkhuizen (NH).

Van Willem en Aafje zijn twee kinderen bekend:

1  Louisa Buis is geboren in augustus 1848 te Enkhuizen (NH) , overleden op 25 september 1848 aldaar.

2  Cornelis Buis is geboren op 29 augustus 1848 te Enkhuizen (NH), overleden op 17 september 1848 aldaar .

VI-BA  Sietse Mantel, zoon van Jacob Mantel en Aukje Sietses (V-AI), aannemer, is geboren rond 1825 te Enkhuizen (NH), overleden op 31 juli 1894 aldaar .

Sietse trouwt op 1 februari 1855 te Enkhuizen (NH) met Engeltje van Meurs. Engeltje is geboren rond 1831 te Andijk (NH), overleden op 28 maart 1917 te Abbekerk (NH) .

Van Sietse en Engeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Jacob Mantel, landbouwer, is geboren rond 1856 te Enkhuizen (NH), overleden op 30 april 1926 aldaar .

Jacob trouwt op 24 mei 1883 te Enkhuizen (NH) met Sjoerdtje Molenmaker. Sjoerdtje is geboren rond 1852 te Bolsward (FR).

2  Antje Mantel is geboren rond 1858 te Enkhuizen (NH), overleden op 2 april 1918 te Deventer (OV) .

Antje trouwt op 21 december 1876 te Enkhuizen (NH) met Johannes Bernardus Dekema. Johannes, broodbakker, is geboren rond 1850 te Enkhuizen (NH).

3  Oukje Mantel is geboren rond 1860 te Enkhuizen (NH).

Oukje trouwt op 22 augustus 1878 te Harenkarspel (NH) met Pieter de Vries. Pieter, winkelier, is geboren rond 1855 te Zijpe (NH).

4  Cornelis Mantel is geboren op 5 april 1865 te Enkhuizen (NH), overleden op 11 april 1865 aldaar .

5  Dirk Mantel, opzichter, is geboren rond 1873, overleden op 24 augustus 1944 te Abcoude (UT) .

Dirk trouwt op 12 juli 1900 te Sloten (Noord-Holland) (NH) met Engeltje van Meurs. Engeltje is geboren rond 1879 te Wijdenes (NH).

6  Jan Mantel, aannemer, is geboren rond 1876 te Enkhuizen (NH), overleden op 27 maart 1949 aldaar .

Jan trouwt op 10 november 1898 te Enkhuizen (NH) met Guurtje van der Leek. Guurtje is geboren rond 1873 te Andijk (NH).

VI-BB  Pieter Mantel, zoon van Jacob Mantel en Aukje Sietses (V-AI), aannemer en dijkwerker, is geboren rond 1831 te Enkhuizen (NH), overleden op 8 oktober 1901 aldaar .

Pieter trouwt op 8 februari 1855 te Enkhuizen (NH) met Neeltje Struiving. Neeltje is geboren rond 1836 te Hem (NH), overleden op 31 december 1902 te Enkhuizen (NH) .

Van Pieter en Neeltje zijn negen kinderen bekend:

1  Dieuwertje Mantel is geboren rond 1858 te Enkhuizen (NH).

Dieuwertje trouwt op 19 september 1878 te Enkhuizen (NH) met Siebe Schouw. Siebe, broodbakker, is geboren rond 1854 te Enkhuizen (NH).

2  Jacob Mantel, smid, is geboren rond 1860 te Enkhuizen (NH), overleden op 23 januari 1934 te Den Helder (NH) .

Jacob trouwt op 12 mei 1888 te Gouderak (ZH) (1) met Helena Jeannetta Scheijgrond. Helena is geboren rond 1850 te Gouderak (ZH).
Jacob trouwt op 27 november 1902 te Broek in Waterland (NH) (2) met Lijsje Bethlehem. Lijsje is geboren rond 1864 te Landsmeer (NH).

3  Oukje Mantel is geboren rond 1863 te Enkhuizen (NH), overleden op 21 september 1938 te Zaandam (NH) .

Oukje trouwt op 1 mei 1890 te Enkhuizen (NH) met Cornelis Zutphen. Cornelis, broodbakker, is geboren rond 1868 te Texel (NH).

4  Hendrikus Mantel is geboren in oktober 1865 te Enkhuizen (NH), overleden op 6 februari 1866 aldaar .

5  Hendrikus Mantel is geboren op 6 november 1867 te Enkhuizen (NH), overleden op 24 november 1867 aldaar .

6  Hendrikus Mantel is geboren in mei 1869 te Enkhuizen (NH), overleden op 30 juni 1869 aldaar .

7  Hendrikus Mantel is geboren in april 1871 te Enkhuizen (NH), overleden op 23 juli 1871 aldaar .

8  Jacoba Elisabeth Mantel is geboren rond 1873 te Enkhuizen (NH).

Jacoba trouwt op 1 juni 1899 te Enkhuizen (NH) met Willem Piersma. Willem, broodbakker, is geboren rond 1873 te Workum (FR).

9  Maretje Mantel is geboren in september 1876 te Enkhuizen (NH), overleden op 29 december 1876 aldaar .

VI-BC  Mayke Sieses, dochter van Riemer Sietses (V-AJ) en Antje Simons Boon, is geboren rond 1815 te Texel (NH), overleden op 3 juli 1887 aldaar .

Mayke trouwt op 9 juli 1835 te Texel (NH) met Klaas Jansz Schram. Klaas, zeeman, is geboren rond 1778 te Texel (NH).

Van Klaas en Mayke zijn zeven kinderen bekend:

1  Remmert Schram is geboren rond 1838 te Texel (NH), overleden op 17 november 1856 te Amsterdam (NH) .

2  Simon Schram is geboren in september 1840 te Texel (NH), overleden op 21 november 1840 aldaar .

3  Aagje Schram is geboren rond 1842 te Texel (NH), overleden op 6 oktober 1915 te Nieuwer-Amstel (NH) .

Aagje trouwt op 15 maart 1866 te Texel (NH) met Reijer Boon. Reijer, arbeider, is geboren rond 1842 te Texel (NH).

4  Trijntje Schram is geboren rond 1845 te Texel (NH), overleden op 24 maart 1865 aldaar .

5  Impje Schram is geboren rond 1847 te Texel (NH), overleden op 5 april 1913 aldaar .

Impje trouwt op 28 april 1870 te Texel (NH) met Jan Boon. Jan, veehouder, is geboren rond 1836 te Texel (NH).

6  Claas Schram is geboren rond 1850 te Texel (NH), overleden op 17 oktober 1859 aldaar .

7  Antje Schram is geboren rond 1855 te Texel (NH), overleden op 17 december 1859 aldaar .

VI-BD  Aaltje de Vries, dochter van Bouke Siedses de Vries (V-AK) en Pietertje Ham, is geboren op 17 april 1812 te Bovenkarspel (NH).

Aaltje trouwt op 19 april 1835 te Bovenkarspel (NH) met Cornelis Roker. Cornelis, schippersknecht en schipper, is geboren rond 13 december 1812 te Bovenkarspel (NH).

Van Cornelis en Aaltje is een kind bekend:

1  Lijsabet Roker is geboren rond 1836.

Lijsabet trouwt op 21 januari 1869 te Blokker (NH) met Cornelis Ruiter. Cornelis, arbeider, is geboren rond 1839.

VI-BE  Maartje de Vries, dochter van Bouke Siedses de Vries (V-AK) en Pietertje Ham, dienstmeid, is geboren rond 1816.

Maartje trouwt op 17 april 1845 te Bovenkarspel (NH) met Willem Bakker. Willem, landbouwer, is geboren rond 1816 te Andijk (NH).

Van Willem en Maartje is een kind bekend:

1  Aaltje Bakker is geboren rond 1848 te Bovenkarspel (NH), overleden op 21 januari 1917 te Zwaag (NH) .

Aaltje was gehuwd met Cornelis Aaij.

VI-BF  Dieuwertje de Vries, dochter van Bouke Siedses de Vries (V-AK) en Pietertje Ham, is geboren op 9 november 1818 te Bovenkarspel (NH).

Dieuwertje trouwt op 3 april 1842 te Bovenkarspel (NH) met Jacob Boon. Jacob, metselaarsknecht en metselaar, is geboren op 30 oktober 1815 te Bovenkarspel (NH).

Van Jacob en Dieuwertje zijn vijf kinderen bekend:

1  Bouke Boon, arbeider, is geboren rond 1845 te Bovenkarspel (NH).

Bouke trouwt op 16 mei 1867 te Bovenkarspel (NH) met Anna Sas. Anna is geboren rond 1846 te Bovenkarspel (NH).

2  Sieuwert Boon, arbeider, is geboren rond 1847 te Bovenkarspel (NH), overleden op 7 december 1880 te Enkhuizen (NH) .

Sieuwert trouwt op 8 mei 1874 te Bovenkarspel (NH) met Klaasjen de Jonge. Klaasjen is geboren rond 1850 te Urk (FL).

3  Pietertje Boon is geboren rond 1853 te Bovenkarspel (NH).

Pietertje trouwt op 6 mei 1880 te Bovenkarspel (NH) met Klaas Baas. Klaas, dagloner, is geboren rond 1851 te Bovenkarspel (NH).

4  Jacob Boon, dagloner, is geboren rond 1856 te Bovenkarspel (NH), overleden op 15 november 1932 te Enkhuizen (NH) .

Jacob trouwt op 18 mei 1882 te Bovenkarspel (NH) met IJtje Brander. IJtje is geboren rond 1861 te Grootebroek (NH).

5  Aaltje Boon is geboren rond 1859 te Bovenkarspel (NH).

Aaltje trouwt op 3 mei 1883 te Bovenkarspel (NH) met Jan Ens. Jan, dagloner, is geboren rond 1859 te Bovenkarspel (NH).

VI-BG  Pieter de Vries, zoon van Bouke Siedses de Vries (V-AK) en Pietertje Ham, dagloner, is geboren rond 1821 te Bovenkarspel (NH).

Pieter trouwt op 12 maart 1843 te Andijk (NH) met Trijntje Krul. Trijntje is geboren rond 1820 te Andijk (NH).

Van Pieter en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Aaltje de Vries is geboren rond 1845 te Andijk (NH).

Aaltje trouwt op 23 april 1868 te Andijk (NH) met Klaas Singer. Klaas, landbouwer, is geboren rond 1844 te Andijk (NH).

2  Kornelis de Vries, dagloner, is geboren rond 1847 te Andijk (NH).

Kornelis trouwt op 6 juni 1870 te Andijk (NH) met Jantje de Vries. Jantje is geboren rond 1843 te Enkhuizen (NH).

3  Pietertje de Vries is geboren rond 1849 te Andijk (NH).

Pietertje trouwt op 24 februari 1871 te Andijk (NH) met Pieter Bakker. Pieter, landbouwer, is geboren rond 1846 te Andijk (NH).

4  Maartje de Vries is geboren rond 1853 te Andijk (NH).

Maartje trouwt op 8 mei 1874 te Andijk (NH) met Jan Bijl. Jan, dagloner, is geboren rond 1850 te Andijk (NH).

5  Marijtje de Vries is geboren rond 1857 te Andijk (NH), overleden op 3 februari 1936 te Enkhuizen (NH) .

Marijtje trouwt op 3 mei 1876 te Andijk (NH) met Cornelis Bruijn. Cornelis, dagloner, is geboren rond 1849 te Andijk (NH).

6  Bauke de Vries, landbouwer, is geboren rond 1861 te Andijk (NH).

Bauke trouwt op 6 mei 1886 te Andijk (NH) met Neeltje Speets. Neeltje is geboren rond 1863 te Enkhuizen (NH).

7  Teunis de Vries, dagloner, is geboren rond 1864 te Andijk (NH).

Teunis trouwt op 19 mei 1887 te Bovenkarspel (NH) met Trijntje Kempen. Trijntje is geboren rond 1864 te Bovenkarspel (NH).

VI-BH  Dirk de Vries, zoon van Bouke Siedses de Vries (V-AK) en Pietertje Ham, dienstknecht en dagloner, is geboren rond 1822 te Bovenkarspel (NH).

Dirk trouwt op 5 november 1840 te Andijk (NH) met Dieuwtje de Vries. Dieuwtje, dienstmeid, is geboren rond 1820 te Andijk (NH).

Van Dirk en Dieuwtje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan de Vries, dagloner, is geboren rond 1841 te Andijk (NH), overleden op 7 juli 1913 te Enkhuizen (NH) .

Jan trouwt op 26 oktober 1873 te Andijk (NH) met Gerbregje Roemer. Gerbregje is geboren rond 1842 te Enkhuizen (NH).

2  Bouke de Vries, dagloner, is geboren rond 1843 te Andijk (NH), overleden op 7 november 1928 te Enkhuizen (NH) .

Bouke trouwt op 4 april 1867 te Andijk (NH) met Antje Koster. Antje is geboren rond 1844 te Grootebroek (NH).

3  Pieter de Vries, dagloner, is geboren rond 1846 te Andijk (NH).

Pieter trouwt op 29 januari 1880 te Andijk (NH) met Neeltje Sluijs. Neeltje is geboren rond 1860 te Andijk (NH).

4  Vreek de Vries, dagloner, is geboren rond 1848 te Andijk (NH), overleden op 21 januari 1925 te Enkhuizen (NH) .

Vreek trouwt op 14 januari 1875 te Andijk (NH) met Sijtje Groen. Sijtje is geboren rond 1853 te Andijk (NH).

5  Dirk de Vries, kleermaker, is geboren rond 1850 te Andijk (NH), overleden op 31 januari 1922 te Enkhuizen (NH) .

Dirk trouwt op 29 juni 1876 te Andijk (NH) met Teetje Abbekerk. Teetje is geboren rond 1855 te Andijk (NH).

VI-BI  Auke de Vries, zoon van Bouke Siedses de Vries (V-AK) en Pietertje Ham, dagloner, is geboren rond 1827.

Auke trouwt op 9 april 1854 te Andijk (NH) met Engeltje Jongejeugd. Engeltje is geboren rond 1832.

Van Auke en Engeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieter de Vries, dagloner, is geboren rond 1855 te Andijk (NH), overleden op 12 maart 1893 te Enkhuizen (NH) .

Pieter trouwt op 14 januari 1875 te Andijk (NH) met Meinouwtje Bruin. Meinouwtje is geboren rond 1855 te Andijk (NH).

2  Bauke de Vries, dagloner, is geboren rond 1859 te Andijk (NH).

Bauke trouwt op 28 december 1877 te Andijk (NH) met Grietje Bakker. Grietje is geboren rond 1853 te Bovenkarspel (NH).

3  Aaltje de Vries is geboren rond 1866 te Andijk (NH).

Aaltje trouwt op 11 december 1890 te Andijk (NH) met Klaas Abbekerk. Klaas, dagloner, is geboren rond 1857 te Andijk (NH).

4  Simon de Vries, arbeider, is geboren rond 1870 te Andijk (NH), overleden op 28 november 1913 te Venhuizen (NH) .

Simon trouwt op 31 augustus 1893 te Andijk (NH) met Johanna Mol. Johanna is geboren rond 1875 te Venhuizen (NH).

5  Dirk de Vries, arbeider, is geboren rond 1875 te Andijk (NH), overleden op 2 september 1938 te Enkhuizen (NH) .

Dirk trouwt op 27 februari 1896 te Andijk (NH) met IJtje Krul. IJtje is geboren rond 1875 te Andijk (NH).

VI-BJ  Cornelis Sietses, zoon van Auke Siedses (V-AL) en Sijtje Aris Dol, zaagmolenaarsknecht, is geboren rond 1817 te Enkhuizen (NH), overleden op 11 april 1884 aldaar .

Cornelis trouwt op 11 november 1858 te Enkhuizen (NH) (1) met Gerritje Wijnstok. Gerritje is geboren rond 1837 te Enkhuizen (NH), overleden op 27 februari 1868 aldaar .

Van Cornelis en Gerritje zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrik Sieses is geboren in september 1860 te Enkhuizen (NH), overleden op 21 april 1861 aldaar .

2  Sijtje Sieses is geboren rond 1861 te Enkhuizen (NH), overleden op 15 oktober 1874 aldaar .

3  Geertruida Sieses is geboren rond 1865 te Enkhuizen (NH), overleden op 9 juni 1915 te Hoorn (NH) .

Geertruida trouwt op 13 september 1903 te Obdam (NH) met Fredrik Hermanus van der Meulen. Fredrik, visser, is geboren rond 1853 te Hoorn (NH).

4  Oukje Sieses is geboren rond 1866 te Enkhuizen (NH), overleden op 16 februari 1910 aldaar .

Oukje trouwt op 30 mei 1889 te Enkhuizen (NH) met Jan Jongejeugd. Jan, arbeider, is geboren rond 1863 te Andijk (NH).

5  Hendrika Sieses is geboren in februari 1868 te Enkhuizen (NH), overleden op 18 augustus 1868 aldaar .

Cornelis trouwt op 28 oktober 1869 te Enkhuizen (NH) (2) met Hiltje Stelling. Hiltje is geboren rond 1841 te Enkhuizen (NH).

Van Cornelis en Hiltje zijn drie kinderen bekend:

6  Hendrik Jan Sietses, inlandsch kramer, is geboren rond 1871 te Enkhuizen (NH).

Hendrik trouwt op 23 augustus 1894 te Enkhuizen (NH) met Cornelia Maria Duivens. Cornelia is geboren rond 1873 te Hoorn (NH).

7  Dieuwertje Sietses is geboren rond 1873 te Enkhuizen (NH), overleden op 26 mei 1923 aldaar .

Dieuwertje trouwt op 2 juni 1892 te Enkhuizen (NH) met Jan Ton. Jan, arbeider, is geboren rond 1870 te Enkhuizen (NH).

8  Sijtje Sietses is geboren rond 1878 te Enkhuizen (NH), overleden op 22 april 1879 aldaar .


Generatie VII

(van 1788 tot 1949)

In deze generatie zijn 36 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 203 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1812 en 1909.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leeuwarden (FR) (39x), Bergum (Tie) (29x), Franeker (FR) (20x), Garijp (Tie) (17x), Medemblik (NH) (12x), Harkema Opeinde (Ach) (9x), Rotterdam (ZH) (9x), Nijehaske (Has) (7x), Sint Annaparochie (6x), Hoorn (NH) (6x), Batavia (RI) (5x), Harlingen (FR) (5x), Doezum (GR) (4x), Vrouwenparochie (4x), Sint Jacobiparochie (3x), Appingedam (GR) (3x), Delfzijl (GR) (3x), Drachten (Sm) (2x), Buitenzorg (2x), Hardegarijp (Tie) (2x), Saint-Omer (FR) (2x), Suameer (Tie) (2x), Abbeville (FR), Werkendam (NB), Muiden (NH), Buiksloot (NH), Brussel (BE), Beverwijk (NH), Rijsel (FR), Augustinusga (Ach) en Gorredijk (Ops).

VII-A  Carel Sirardus Willem graaf van Hogendorp, zoon van Dirk graaf van Hogendorp en Elisabeth Margaretha Bartlo (VI-B), is geboren op 15 augustus 1788 te Kasim Bazar (IND), overleden op 29 oktober 1856 te Utrecht (UT) .

Carel trouwt in 1811 te Amsterdam (NH) met Cécile Cathérine barones Olivier. Cécile is gedoopt op 28 januari 1790 te Longwy (FR), overleden op 19 januari 1867 te Utrecht (UT).

Van Carel en Cécile zijn dertien kinderen bekend:

1  Dirk Carel August graaf van Hogendorp is geboren op 23 november 1812 te Rijsel (FR), overleden op 12 september 1891 te Den Haag (ZH).

Dirk trouwt op 16 augustus 1838 te Batavia (RI) met Geertruida Elisabeth Hardy. Geertruida is geboren op 1 september 1819 te Semarang (RI), overleden op 19 september 1878 te Den Haag (ZH).

2  René Charles Olivier van Hogendorp is geboren in januari 1814, overleden te Parijs (FR).

3  jkvr. Caroline Wilhelmine Marianne van Hogendorp is geboren op 24 mei 1815 te Abbeville (FR), overleden op 8 oktober 1872 te Utrecht (UT), begraven op 11 oktober 1872 te Soesterberg (UT).

Caroline trouwt op 15 augustus 1847 te Utrecht (UT) met jhr. Johannes Gerardus Bosch van Drakestein. Johannes Gerardus, raadsheer Provinciaal Gerechtshof Utrecht, is geboren op 5 juli 1811 te Utrecht (UT), overleden op 4 maart 1883 aldaar.

4  Karel Louis Joseph van Hogendorp is geboren op 7 augustus 1816 te Saint-Omer (FR), overleden op 14 april 1890 te Soerakarta (RI).

Karel trouwt op 15 augustus 1846 te Soerakarta (RI) met Wilhelmina Maria Margaretha Rijnbende. Wilhelmina is geboren op 14 januari 1829 te Semarang (RI) , overleden op 21 september 1897 te Soerakarta (RI) .

5  Karel Cecil Alexander van Hogendorp is geboren op 10 januari 1819 te Buitenzorg , overleden op 9 november 1854 te Utrecht (UT) .

Karel trouwt op 28 februari 1847 te Kediri (RI) met Wilhelmina Margaretha Elisabeth van Leeuwen. Wilhelmina is geboren op 7 maart 1823 te Kediri (RI) , overleden op 15 maart 1901 te Alahan Panjang (RI).

6  Karel Prosper van Hogendorp is geboren op 31 januari 1821 te Batavia (RI) , overleden op 8 maart 1821 aldaar .

7  Jacques Elise Charles August van Hogendorp is geboren op 8 januari 1823 te Buitenzorg, overleden op 19 juli 1823 te Batavia (RI).

8  Cecile Jacqueline Caroline van Hogendorp is geboren op 15 augustus 1824 te Batavia (RI) , overleden op 4 augustus 1886 te Guernsey .

Cecile trouwt op 24 januari 1844 te Batavia (RI) met John Campbell of Inverardoch. John is geboren in 1809, overleden in 1882.

9  Carel Willem Olivier van Hogendorp is geboren op 19 februari 1826 te Batavia (RI), zie VIII-A.

10  Willem Karel Lodewijk van Hogendorp is geboren op 14 februari 1827 te Batavia (RI) , zie VIII-B.

11  jkvr. Geertruida Johanna van Hogendorp is geboren in maart 1828 te Batavia (RI).

Geertruida trouwt rond 1853 met Johannes Librecht Pietersz.

12  Claudine Henriette Louise van Hogendorp is geboren op 3 juni 1829 te Brussel (BE), overleden op 1 mei 1900 te Londen (UK).

Claudine trouwt op 9 augustus 1851 te Batavia (RI) met Thomas Hinton Campbell of Millfield. Thomas Hinton is geboren op 21 maart 1821 te Stirling, overleden op 13 augustus 1896 te Guernsey.

13  jkvr. Leonie Susanne Charlotte van Hogendorp is geboren op 1 juni 1831 te Saint-Omer (FR), overleden op 3 mei 1852 te Soerabaja.

Leonie trouwt in 1848 met Frederik s’ Jacob. Frederik, gouverneur-generaal van Nederlands Indië, wonende te Batavia (RI), is geboren op 25 februari 1822 te Den Haag (ZH), overleden op 3 april 1901 te Utrecht (UT).

VII-B  Hendrik Carel Lodewijk van Schwaren, zoon van Hendrik Gabriel Christiaan van Schwarem (VI-C) en Maria Capel, los werkman, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op 30 oktober 1857 aldaar , overleden op 30 maart 1928 aldaar .

Hendrik trouwt op 30 maart 1881 te Rotterdam (ZH) (is gescheiden op 2 maart 1896 te Den Haag (ZH)) (1) met Maria Clasina Magdalena Staats. Maria, wasvrouw, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op 16 september 1851 aldaar , overleden op 3 juni 1901 aldaar .

Van Hendrik en Maria is een kind bekend:

1  Hendrik Gabriel Christiaan van Schwaren is geboren op 20 maart 1882 te Rotterdam (ZH) , overleden op 20 augustus 1882 aldaar .

Hendrik trouwt op 30 januari 1918 te Rotterdam (ZH) (2) met Anna Maria Terhaar. Anna is geboren rond 1860 te Schiedam (ZH), overleden op 31 juli 1919 te Rotterdam (ZH) .

VII-C  Carolina Theodora van Schwarem, dochter van Hendrik Gabriel Christiaan van Schwarem (VI-C) en Maria Capel, is geboren op 24 september 1864 te Rotterdam (ZH) .

Van Carolina en een onbekende man is een natuurlijk kind bekend:

1  Maria Geertruida van Schwarem is geboren op 26 mei 1891 te Rotterdam (ZH) , overleden op 3 augustus 1891 aldaar .

Carolina trouwt op 10 maart 1897 te Rotterdam (ZH) (2) met Arie Mulder. Arie is geboren rond 1872 te Rotterdam (ZH).

Van Arie en Carolina zijn zeven kinderen bekend:

2  Dorothea Apolonia Mulder is geboren op 2 maart 1898 te Rotterdam (ZH) .

3  Maria Mulder is geboren op 30 juli 1899 te Rotterdam (ZH) .

4  Pieter Adrianus Mulder is geboren op 5 juli 1901 te Rotterdam (ZH) .

5  Hendrik Gabriel Christiaan Mulder is geboren op 15 januari 1904 te Rotterdam (ZH) .

Hendrik trouwt op 2 februari 1927 te Rotterdam (ZH) met Pietje Goedhart. Pietje is geboren rond 1903 te Hillegersberg (ZH).

6  Pietje Adriana Mulder is geboren op 19 maart 1905 te Rotterdam (ZH) .

7  Pietje Adriana Mulder is geboren op 4 oktober 1906 te Rotterdam (ZH) .

8  Carolina Theodora Mulder is geboren op 21 maart 1909 te Rotterdam (ZH) .

VII-D  Atze Gramsma, zoon van Reinder Gramsma en Eeke Jans de Jong (VI-E), behanger, wonende te Leeuwarden (FR) en aldaar, is geboren op 30 januari 1827 aldaar , overleden op 8 december 1900 aldaar (wonende aldaar) .

Atze trouwt op 12 mei 1855 te Leeuwarden (FR) (1) met Catharina Postma. Catharina is geboren rond 1828 te Lemmer (Lem), overleden op 1 januari 1866 te Leeuwarden (FR) .

Van Atze en Catharina zijn zeven kinderen bekend:

1  Grietje Atzes Gramsma is geboren op 27 januari 1856 te Leeuwarden (FR).

Grietje trouwt op 30 augustus 1882 te Leeuwarden (FR) met Lambertus Johannes Heynsius. Lambertus, stationschef, is geboren rond 1854 te Bergum (Tie).

2  Eeke Atzes Gramsma is geboren op 4 maart 1857 te Leeuwarden (FR), overleden op 31 januari 1924 aldaar .

3  Geesje Atzes Gramsma is geboren op 13 oktober 1858 te Leeuwarden (FR), overleden op 4 november 1863 aldaar .

4  Aukje Atzes Gramsma, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op 14 juli 1861 aldaar, overleden op 21 januari 1933 te Zuidlaren (DR) (wonende te Leeuwarden (FR)) .

5  Johanna Catharina Gramsma is geboren op 13 februari 1863 te Leeuwarden (FR).

Johanna trouwt op 17 augustus 1887 te Leeuwarden (FR) met Hendrikus Verkennis. Hendrikus, kantoorbediende, is geboren rond 1862 te Leeuwarden (FR).

6  Reinder Atze Gramsma is geboren op 11 oktober 1864 te Leeuwarden (FR), overleden op 6 april 1940 aldaar .

Reinder trouwt op 26 mei 1890 te Sneek (FR) met Dirkje Wessels Bakker. Dirkje is geboren rond 1867 te Sneek (FR).

7  Catharina Atzes Gramsma is geboren op 1 januari 1866 te Leeuwarden (FR), overleden op 2 mei 1929 aldaar .

Catharina trouwt op 13 maart 1895 te Leeuwarden (FR) met Roelof Burg. Roelof, behanger en stoffeerder, is geboren rond 1866 te Leeuwarden (FR).

Atze trouwt op 17 november 1866 te Leeuwarden (FR) (2) met Hendrikje Mennes. Hendrikje is geboren rond 1830, overleden op 10 mei 1921 te Leeuwarden (FR) .

Van Atze en Hendrikje zijn zeven kinderen bekend:

8  Egbert Roelof Gramsma is geboren op 4 september 1867 te Leeuwarden (FR), overleden op 4 mei 1868 aldaar .

9  Roelofke Egbertina Gramsma is geboren op 2 augustus 1868 te Leeuwarden (FR), overleden op 23 november 1913 aldaar .

10  Egbert Roelof Gramsma is geboren op 3 oktober 1869 te Leeuwarden (FR), overleden op 21 juni 1953, begraven na 21 juni 1953 aldaar .

Egbert trouwt op 26 juni 1895 te Leeuwarden (FR) met Aaltje Zuidhoff.

11  Gerrit Atze Gramsma is geboren op 27 december 1870 te Leeuwarden (FR).

12  Ida Hendrika Gramsma is geboren op 15 december 1871 te Leeuwarden (FR), overleden op 17 december 1923 aldaar .

13  Egbertina Gramsma is geboren op 2 november 1872 te Leeuwarden (FR), overleden op 15 november 1872 aldaar .

14  Egbertina Gramsma is geboren op 17 januari 1874 te Leeuwarden (FR).

VII-E  Gerrit Gramsma, zoon van Reinder Gramsma en Eeke Jans de Jong (VI-E), behanger, wonende te Leeuwarden (FR) en aldaar, is geboren op 20 maart 1830 aldaar , overleden op 22 augustus 1886 aldaar .

Gerrit trouwt op 16 februari 1853 te Leeuwarden (FR) met Kaatje Douwes Eysma. Kaatje is geboren op 23 april 1830 te Heerenveen (Sch) , overleden op 2 december 1880 te Leeuwarden (FR) .

Van Gerrit en Kaatje zijn negen kinderen bekend:

1  Eeke Gerrits Gramsma is geboren op 15 mei 1853 te Leeuwarden (FR) , overleden op 20 mei 1859 aldaar .

2  Antje Gerrits Gramsma is geboren op 18 juli 1855 te Leeuwarden (FR) , overleden op 1 oktober 1924 te Grouw (Ida) , begraven na 1 oktober 1924 aldaar.

Antje trouwt op 24 mei 1882 te Leeuwarden (FR) met Reitze Draaisma. Reitze is geboren op 4 oktober 1850, overleden op 14 augustus 1929, begraven na 14 augustus 1929 te Grouw (Ida).

3  Douwe Gerrits Gramsma, wonende te Sliedrecht (ZH), is geboren op 28 november 1857 te Leeuwarden (FR) .

Douwe trouwt op 24 maart 1887 te Breda (NB) met Johanna Charlotta Philippina Fruining. Johanna is geboren op 24 juni 1862 te Breda (NB).

4  Reinder Gerrits Gramsma, huisknecht, is geboren op 10 februari 1861 te Leeuwarden (FR) , overleden op 21 maart 1900 te Amersfoort (UT) .

Reinder trouwt op 24 augustus 1887 te Arnhem (GD) met Johanna Geertruida Gerritsen.

5  Atze Gerrits Gramsma, barbier, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op 27 februari 1863 aldaar .

Atze trouwt op 28 januari 1885 te Leeuwarden (FR) met Renske Wijbrands van der Weide. Renske is geboren rond 1864 te Buitenpost (Ach).

6  Willem Gerrits Gramsma, restaurateur, wonende te Assen (DR), is geboren op 14 augustus 1865 te Leeuwarden (FR) .

Willem trouwt op 2 oktober 1890 te Kollumerland C.a. (FR) met Pietje Annes Goslinga. Pietje is geboren rond 1865 te Engelum.

7  Gerrit Gerrits Gramsma, kellner, wonende te Groningen (GR), is geboren op 16 juli 1868 te Leeuwarden (FR) .

Gerrit trouwt op 2 juli 1896 te Groningen (GR) met Derktje Kolk. Derktje is geboren op 27 augustus 1868 te Bellingwolde (GR).

8  Cesar Gerrits Gramsma, kleermaker, is geboren op 16 juni 1871 te Leeuwarden (FR) .

Cesar trouwt op 6 februari 1892 te Leeuwarden (FR) met Pietje Visser. Pietje is geboren rond 1871 te Huizum (Ldl).

9  Jan Gerrits Gramsma is geboren op 23 november 1873 te Leeuwarden (FR) , overleden op 2 mei 1946 te Heemstede (NH) .

Jan trouwt op 29 maart 1899 te Rotterdam (ZH) (1) met Margaretha Cornelia Welsz. Margaretha is geboren rond 1872 te Rotterdam (ZH) , overleden op 4 juni 1902 aldaar.
Jan trouwt op 20 mei 1903 te Rotterdam (ZH) (2) met Agatha de la Rie. Agatha is geboren rond 1872 te Balk, overleden na 2 mei 1946.

VII-F  Jan Gramsma, zoon van Reinder Gramsma en Eeke Jans de Jong (VI-E), behanger, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op 11 juli 1833 aldaar , overleden op 24 november 1914 aldaar .

Jan trouwt op 29 maart 1862 te Leeuwarden (FR) met Sybrigje Louisa Tuning. Sybrigje is geboren rond 1832 te Leeuwarden (FR).

Van Jan en Sybrigje zijn vijf kinderen bekend:

1  Reinder Jans Gramsma, letterzetter, is geboren op 29 december 1862 te Leeuwarden (FR), overleden op 8 juli 1896 te Hof van Delft (ZH) .

Reinder trouwt op 23 mei 1885 te Leeuwarden (FR) met Aaltje Postma. Aaltje is geboren rond 1859 te Leeuwarden (FR), overleden op 3 maart 1949 te Delft (ZH) .

2  Sybrand Louis Gramsma is geboren op 21 augustus 1864 te Leeuwarden (FR), overleden op 18 september 1931 aldaar .

Sybrand trouwt op 21 november 1896 te Leeuwarden (FR) met Murkje Boonstra.

3  Eeke Jans Gramsma is geboren op 11 juli 1866 te Leeuwarden (FR).

Eeke trouwt op 4 maart 1896 te Leeuwarden (FR) met Minne Oltmans.

4  Atze Jans Gramsma is geboren op 24 december 1869 te Leeuwarden (FR).

5  Jan Jans Gramsma is geboren op 8 maart 1875 te Leeuwarden (FR).

VII-G  Cornelis Gramsma, zoon van Reinder Gramsma en Eeke Jans de Jong (VI-E), behanger, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op 17 juni 1835 aldaar , overleden op 31 december 1900 aldaar .

Cornelis trouwt op 12 maart 1873 te Leeuwarden (FR) met Maria Mulder. Maria is geboren rond 1836 te Leeuwarden (FR).

Van Cornelis en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Gerrit Cornelis Gramsma, brievenbesteller, is geboren op 9 september 1874 te Leeuwarden (FR), overleden op 16 augustus 1941, begraven na 16 augustus 1941 aldaar .

Gerrit trouwt op 23 november 1901 te Leeuwarden (FR) met Maria Wilhelmina Annee.

2  Reinder Cornelis Gramsma, gaardeniersknecht, is geboren op 8 december 1875 te Leeuwarden (FR), overleden op 22 november 1876 aldaar .

3  Henderika Cornelis Gramsma is geboren op 16 april 1877 te Leeuwarden (FR).

Henderika trouwt op 8 juni 1901 te Leeuwarden (FR) met Abraham Hoekstra.

4  Reinder Cornelis Gramsma, gaardeniersknecht, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op 9 mei 1879 aldaar, overleden op 12 februari 1956 aldaar, begraven na 12 februari 1956 aldaar .

Reinder trouwt op 16 mei 1903 te Leeuwarden (FR) met Rienskje Annes Boetes. Rienskje, dienstbode, is geboren op 1 december 1876 te Leeuwarden (FR) .

VII-H  Aukje Gramsma, dochter van Reinder Gramsma en Eeke Jans de Jong (VI-E), is geboren op 11 juli 1841 te Leeuwarden (FR) , overleden op 14 november 1880 te Rotterdam (ZH) .

Aukje trouwt op 16 november 1864 te Leeuwarden (FR) (1) met Duco Tuinstra. Duco, kantoorbediende, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren rond 1837 te Harlingen (FR), overleden op 22 november 1868 te Leeuwarden (FR) .

Van Duco en Aukje zijn twee kinderen bekend:

1  Johan Frederik Tuinstra is geboren op 10 mei 1865 te Leeuwarden (FR) .

2  Eeke Tuinstra is geboren op 6 september 1866 te Leeuwarden (FR) .

Aukje trouwt op 26 september 1874 te Leeuwarden (FR) (2) met Marinus Johannes van der Leur. Marinus, gevangenisbewaarder, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op 1 mei 1847 te Zwolle (OV) , overleden op 22 november 1914 te Rotterdam (ZH) .

VII-I  Carolina Sieses de Jong, dochter van Sies Jans de Jong (VI-F) en Anna Elisabeth Johannes Schirm, werkster, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op 16 november 1834 te Harlingen (FR) , overleden op 15 juni 1906 te Leeuwarden (FR) .

Van Carolina en een onbekende man zijn vier kinderen bekend:

1  Sies de Jong is geboren op 8 december 1864 te Leeuwarden (FR) , overleden op 1 december 1865 aldaar .

2  Sies de Jong is geboren op 6 januari 1866 te Leeuwarden (FR) .

3  Ynse de Jong, fabrieksarbeider, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op 2 april 1871 aldaar , overleden op 4 februari 1941 te Huizum (Ldl) , begraven aldaar .

Ynse trouwt op 14 maart 1896 te Leeuwarden (FR) met Grietje van Dijk. Grietje is geboren op 5 januari 1873 te Leeuwarden (FR) , overleden op 26 juni 1961, begraven te Huizum (Ldl) .

4  Jacoba de Jong is geboren op 6 mei 1873 te Leeuwarden (FR) , overleden op 10 november 1874 aldaar .

Carolina trouwt op 28 juli 1880 te Leeuwarden (FR) (2) met Johannes Dronrijp. Johannes, blikslager, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren rond 1831 aldaar, overleden op 13 april 1904 aldaar .

VII-J  Janke Pieters Wiebes, dochter van Pieter Wiebes Wiebes en Jantje Jans de Jong (VI-G), is geboren op 3 mei 1848 te Harlingen (FR) , overleden op 28 januari 1909 te Nijehaske (Has) .

Janke trouwt op 28 mei 1876 te Haskerland (FR) met Hendrik Jacobs Kniphorst. Hendrik, expediteur, wonende te Nijehaske (Has), is geboren op 17 juli 1849 te Heerenveen (Sch) , overleden op 18 november 1906 te Nijehaske (Has) (wonende aldaar) .

Van Hendrik en Janke zijn zeven kinderen bekend:

1  Margareta Johanna Kniphorst, wonende te Nijehaske (Has), is geboren op 2 december 1876 aldaar , overleden op 18 april 1931 te Leeuwarden (FR) (wonende te Nijehaske (Has)) .

2  Jacoba Kniphorst is geboren op 15 september 1880 te Nijehaske (Has) .

3  Aukje Kniphorst is geboren op 25 april 1883 te Nijehaske (Has) .

4  Anna Hendrica Kniphorst is geboren op 11 februari 1885 te Nijehaske (Has) .

5  Jacob Albert Kniphorst is geboren op 27 september 1886 te Nijehaske (Has) , overleden op 1 juli 1940 te Haskerland (FR) .

6  Pieter Kniphorst is geboren op 20 juli 1888 te Nijehaske (Has) , overleden op 16 februari 1889 aldaar .

7  Jantina Kniphorst is geboren op 7 juni 1892 te Nijehaske (Has) .

VII-K  Engeltje Sydses Wagenaar, dochter van Syds Hendriks Wagenaar (VI-H) en Lijsbert Wybes Koopmans, is geboren op 12 februari 1820 te Vrouwenparochie , overleden op 22 juli 1865 te Sint Annaparochie .

Engeltje trouwt op 2 mei 1839 in Het Bildt (FR) met Sjoerd Dirks Koopmans. Sjoerd, landbouwer, wonende te Sint Annaparochie, is geboren op 10 september 1815 te Beetgum , overleden op 22 november 1876 te Sint Annaparochie .

Van Sjoerd en Engeltje zijn negen kinderen bekend:

1  Joukje Sjoerds Koopmans, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op 18 april 1840 aldaar , overleden op 15 januari 1843 aldaar (wonende nr. 21 aldaar) .

2  Elizabeth Sjoerds Koopmans is geboren op 23 december 1841 te Vrouwenparochie , zie VIII-C.

3  Joukje Sjoerds Koopmans is geboren op 16 september 1843 te Vrouwenparochie , zie VIII-D.

4  Dirk Sjoerds Koopmans is geboren op 1 december 1844 te Sint Annaparochie , overleden op 23 februari 1931 aldaar .

Dirk trouwt op 6 mei 1880 in Het Bildt (FR) met Froukje Tjeerds Wassenaar. Froukje is geboren op 13 januari 1842 te Sint Annaparochie , overleden op 19 juni 1909 aldaar .

5  Antje Sjoerds Koopmans is geboren op 26 juli 1847 te Sint Annaparochie , zie VIII-E.

6  Arjen Sjoerds Koopmans is geboren op 17 februari 1852 te Sint Annaparochie , zie VIII-F.

7  Syds Sjoerds Koopmans, wonende te Sint Annaparochie, is geboren op 12 februari 1853 aldaar , overleden op 4 maart 1853 aldaar (wonende nr. 52 aldaar) .

8  Attje Sjoerds Koopmans is geboren op 31 juli 1854 te Sint Annaparochie , overleden op 5 september 1867 aldaar .

9  Sytske Sjoerds Koopmans is geboren op 11 november 1857 te Sint Annaparochie , zie VIII-G.

VII-L  Hendrik Sydses Wagenaar, zoon van Syds Hendriks Wagenaar (VI-H) en Lijsbert Wybes Koopmans, gardenier en landbouwer, wonende te Vrouwenparochie, te Sint Jacobiparochie en aldaar, is geboren op 6 januari 1822 te Vrouwenparochie , overleden op 15 oktober 1877 te Sint Jacobiparochie (wonende aldaar) .

Hendrik trouwt op 18 april 1850 in Het Bildt (FR) met Sytske Jans Halma. Sytske is geboren op 18 juli 1825 te Hallum , overleden op 13 oktober 1899 te Sint Jacobiparochie .

Van Hendrik en Sytske zijn vier kinderen bekend:

1  Syds Hendriks Wagenaar is geboren op 30 mei 1850 te Vrouwenparochie , overleden op 26 augustus 1850 aldaar .

2  Aafje Hendriks Wagenaar is geboren op 11 augustus 1851 te Sint Jacobiparochie , zie VIII-H.

3  Lijsbert Hendriks Wagenaar is geboren op 6 april 1855 te Sint Jacobiparochie , zie VIII-I.

4  Syds Hendriks Wagenaar is geboren op 24 mei 1857 te Sint Jacobiparochie , zie VIII-J.

VII-M  Sjoukjen Jans Wagenaar, dochter van Jan Hendriks Wagenaar (VI-I) en Rinske Oedzes Wijma, spinster, wonende te Rottevalle (Ach) en te Bergum (Tie), is geboren op 20 september 1831 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm) , overleden op 22 oktober 1918 te Haastrecht (ZH) .

Sjoukjen trouwt op 8 mei 1852 te Tietjerksteradeel (FR) met Ysaak Egberts Zijlstra, zoon van Egbert Andries Zijlstra en Janke Ysaks van der Werf. Ysaak, koopman en winkelier, is geboren op 1 september 1832 te Bergum (Tie) , overleden op 19 juni 1912 aldaar .

Van Ysaak en Sjoukjen zijn dertien kinderen bekend:

1  Egbert Yzaaks Zijlstra is geboren op 30 juli 1852 te Bergum (Tie) , zie VIII-K.

2  Jan Yzaaks Zijlstra is geboren op 21 december 1853 te Bergum (Tie) , zie VIII-L.

3  Andries Yzaaks Zijlstra is geboren op 9 december 1855 te Bergum (Tie) , zie VIII-M.

4  Rinske Yzaaks Zijlstra is geboren op 4 december 1857 te Bergum (Tie) , zie VIII-N.

5  Oeds Yzaaks Zijlstra is geboren op 22 oktober 1859 te Bergum (Tie) , zie VIII-O.

6  Janke Yzaaks Zijlstra, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op 19 september 1861 te Bergum (Tie) .

7  Attje Yzaaks Zijlstra is geboren op 8 maart 1864 te Bergum (Tie) , overleden op 2 oktober 1945 te Haastrecht (ZH) .

Attje trouwt op 6 januari 1888 te Haastrecht (ZH) met Jacobus van der Burg. Jacobus is geboren rond 1858 te Haastrecht (ZH), overleden op 27 oktober 1923 aldaar .

8  Hiltje Yzaaks Zijlstra is geboren op 1 maart 1866 te Bergum (Tie) .

9  Abraham Yzaaks Zijlstra is geboren op 4 mei 1868 te Bergum (Tie) , zie VIII-P.

10  Aafke Yzaaks Zijlstra is geboren op 29 mei 1870 te Bergum (Tie) , overleden op 2 mei 1934 te Edam (NH) .

Aafke trouwt op 19 maart 1899 te Oosthuizen (NH) (1) met Cornelis Kooij. Cornelis is geboren rond 1875 te Wieringerwaard (NH) , overleden voor 1919.
Aafke trouwt op 26 april 1919 te Edam (NH) (2) met Hendrik Mus. Hendrik is geboren rond 1858 te Kwadijk (NH) .

11  Jacob Yzaaks Zijlstra, koperslagersknecht, is geboren op 8 november 1872 te Bergum (Tie) .

12  Henricus Yzaaks Zijlstra is geboren op 15 december 1873 te Bergum (Tie) , overleden op 28 december 1873 te Tietjerksteradeel (FR) .

13  Henricus Yzaaks Zijlstra is geboren op 28 april 1875 te Bergum (Tie) , zie VIII-Q.

VII-N  Oeds Jans Wagenaar, zoon van Jan Hendriks Wagenaar (VI-I) en Rinske Oedzes Wijma, grofsmid, wonende te Rottevalle (Ach), is geboren op 14 september 1839 aldaar , overleden op 20 april 1921 2:00 te Doezum (GR) , begraven aldaar .

woont voor 1e en 2e huwelijk in Rottevalle

Oeds trouwt op 27 mei 1869 te Grootegast (GR) (is gescheiden op 30 april 1875 te Groningen (GR) ) (1) met Grietje Siebrings Siersema. Grietje is geboren op 18 december 1844 te Doezum (GR) , overleden op 4 mei 1927 in De Wilp (GR) .

uit Doezum, dochter van Siebring Hindriks Siersema (scheepsjager, dagloner) en Renskje Willems Wijma (dagloonster)

Oeds trouwt op 18 oktober 1879 te Grootegast (GR) (2) met Wietske Joestes Tienstra. Wietske, dagloonster, is geboren op 14 februari 1849 in De Wilp (GR) , overleden op 14 januari 1925 te Doezum (GR) , begraven aldaar .

uit De Wilp (gem. Marum), dochter van Joest Jochums Tienstra en Geertje Alberts Oost (dagloonster)

Van Oeds en Wietske zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Oedses Wagenaar is geboren op 21 juni 1880 te Doezum (GR) , zie VIII-R.

2  Joost Oedses Wagenaar, landbouwer, is geboren op 5 mei 1882 te Doezum (GR) , overleden op 7 augustus 1960 te Nuis (GR) , begraven te Noordwijk (GR).

Joost trouwt op 16 juni 1917 te Grootegast (GR) met Klaaske Egberts Pultrum. Klaaske, huishoudster, is geboren op 18 april 1876 te Grootegast (GR) , overleden op 19 januari 1961 te Nuis (GR) , begraven te Noordwijk (GR).

uit Grootegast. Achterkleindochter van Egbert Jurjens Pultrum.

3  Rinse Oedses Wagenaar is geboren op 23 mei 1884 te Doezum (GR) , zie VIII-S.

4  Albert Jochum Wagenaar is geboren op 20 december 1897 te Doezum (GR) , zie VIII-T.

VII-O  Rinse Sipkes Douna, zoon van Sipke Rinses Douna en Sjoukje Hendriks Wagenaar (VI-J), is geboren op 28 juli 1829 te Bergum (Tie) , overleden op 15 juli 1888 te Tietjerksteradeel (FR) .

Rinse trouwt op 19 mei 1860 te Tietjerksteradeel (FR) met Geertje Taekes van der Kooi. Geertje is geboren op 5 augustus 1834 te Tietjerksteradeel (FR) , overleden op 23 maart 1896 aldaar .

Van Rinse en Geertje zijn zeven kinderen bekend:

1  Aaltje Rinzes Douna is geboren op 4 maart 1861 te Bergum (Tie) , overleden op 20 juli 1870 te Tietjerksteradeel (FR) .

2  Sipke Rinzes Douna is geboren op 2 mei 1863 te Bergum (Tie) , zie VIII-U.

3  Sjoukje Rinzes Douna is geboren op 9 juli 1867 te Bergum (Tie) , overleden op 30 juli 1932 te Hijum (Ldl), begraven aldaar .

Sjoukje trouwt op 27 februari 1892 te Franekeradeel (FR) met Sybren Bergsma. Sybren is geboren op 29 januari 1867 te Pingjum, overleden op 1 november 1949 te Hijum (Ldl), begraven aldaar .

4  Dieuwke Rinzes Douna is geboren op 29 juli 1868 te Bergum (Tie) , zie VIII-V.

5  Taeke Rinzes Douna is geboren op 24 september 1872 te Bergum (Tie) , zie VIII-W.

6  Aaltje Rinzes Douna is geboren op 17 mei 1874 te Bergum (Tie) , overleden op 29 mei 1885 te Tietjerksteradeel (FR) .

7  Hendrik Rinzes Douna is geboren op 30 augustus 1877 te Bergum (Tie) , overleden op 12 september 1946 te Huizum (Ldl), begraven aldaar .

Hendrik trouwt op 25 mei 1901 te Ferwerderadeel (FR) met Hendrikje Aukes de Vries. Hendrikje is geboren op 10 maart 1875 te Bergum (Tie), overleden op 12 januari 1957 te Huizum (Ldl), begraven aldaar .

VII-P  Hendrik Sipkes Douna, zoon van Sipke Rinses Douna en Sjoukje Hendriks Wagenaar (VI-J), is geboren op 29 september 1832 te Bergum (Tie) , overleden op 10 juni 1917 te Tietjerksteradeel (FR) .

Hendrik trouwt op 16 mei 1863 te Tietjerksteradeel (FR) met Fintje Martens van der Kloet, dochter van Marten Sakes van der Kloet en Jantje Ebes Stel. Fintje is geboren op 5 december 1835 te Bergum (Tie) , overleden op 23 juni 1911 aldaar .

Van Hendrik en Fintje zijn drie kinderen bekend:

1  Sipke Hendriks Douna is geboren op 10 augustus 1865 te Hardegarijp (Tie) , overleden op 18 juni 1939 te Tietjerksteradeel (FR) .

2  Marten Hendriks Douna is geboren op 22 juni 1868 te Bergum (Tie) , zie VIII-X.

3  Rinze Hendriks Douna is geboren op 28 maart 1871 te Hardegarijp (Tie) , overleden op 31 mei 1942 te Tietjerksteradeel (FR) .

Rinze trouwt op 16 mei 1903 te Tietjerksteradeel (FR) met Eelkje Alberts Toonstra.

VII-Q  Sierk Sipkes Douna, zoon van Sipke Rinses Douna en Sjoukje Hendriks Wagenaar (VI-J), is geboren op 7 januari 1835 te Bergum (Tie) , overleden op 26 februari 1914 te Tietjerksteradeel (FR) .

Sierk trouwt op 12 september 1863 te Tietjerksteradeel (FR) met Trijntje Hiddes Klijnstra. Trijntje is geboren op 25 maart 1840 te Suawoude (Tie) , overleden op 2 mei 1910 te Tietjerksteradeel (FR) .

Van Sierk en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Sipke Sierks Douna is geboren op 23 december 1863 te Bergum (Tie) , zie VIII-Y.

2  Hidde Sierks Douna is geboren op 9 augustus 1865 te Bergum (Tie) .

3  Rinze Sierks Douna is geboren op 25 september 1869 te Bergum (Tie) , zie VIII-Z.

4  Sytske Sierks Douna is geboren op 11 september 1873 te Bergum (Tie) , zie VIII-AA.

5  Sjoukje Sierks Douna is geboren op 28 juli 1877 te Bergum (Tie) , zie VIII-AB.

VII-R  Sieds Sipkes Douna, zoon van Sipke Rinses Douna en Sjoukje Hendriks Wagenaar (VI-J), is geboren op 30 oktober 1840 te Bergum (Tie) , overleden op 24 maart 1921 te Tietjerksteradeel (FR) .

Sieds trouwt op 10 mei 1873 te Tietjerksteradeel (FR) met Tietje Eizes Boersma. Tietje is geboren in 1843 te Bergum (Tie) , overleden op 27 oktober 1921 te Tietjerksteradeel (FR) .

Van Sieds en Tietje zijn drie kinderen bekend:

1  Jetske Siedzes Douna is geboren op 21 april 1874 te Bergum (Tie) .

2  Sjoukje Siedzes Douna is geboren op 10 september 1876 te Bergum (Tie) .

Sjoukje trouwt op 7 april 1900 te Tietjerksteradeel (FR) met Theunis Veenstra.

3  Eize Siedzes Douna is geboren op 2 oktober 1879 te Bergum (Tie) .

VII-S  Hendrik Jouwerts Wagenaar, zoon van Jouwert Hendriks Wagenaar (VI-K) en Geeske Gaukes van der Meulen, arbeider en winkelier, wonende te Garijp (Tie) en te Suameer (Tie), is geboren op 12 oktober 1836 te Bergum (Tie) , overleden op 28 januari 1903 te Suameer (Tie) .

Hendrik trouwt op 11 mei 1872 te Tietjerksteradeel (FR) met Gertje Jans van der Wal, dochter van Jan Johannes van der Wal en Hylkje Melles Fennema. Gertje, arbeidster, wonende te Suameer (Tie), is geboren op 18 september 1835 te Oostermeer (Tie) , overleden op 14 januari 1909 te Suameer (Tie) .

Van Hendrik en Gertje zijn twee kinderen bekend:

1  Jouwert Hendriks Wagenaar is geboren op 1 februari 1875 te Suameer (Tie) , zie VIII-AC.

2  Jan Hendriks Wagenaar is geboren op 8 juli 1879 te Suameer (Tie) , zie VIII-AD.

VII-T  Gauke Jouwerts Wagenaar, zoon van Jouwert Hendriks Wagenaar (VI-K) en Geeske Gaukes van der Meulen, boerenknecht en veehouder, wonende te Garijp (Tie), is geboren op 4 juli 1839 te Bergum (Tie) , overleden op 24 augustus 1911 te Garijp (Tie) .

Gauke trouwt op 21 mei 1870 te Tietjerksteradeel (FR) met Maaike Sjoerds van der Kloet, dochter van Sjoerd Sakes van der Kloet en Trijntje Pieters Wybersma. Maaike, boerenmeid, wonende te Garijp (Tie), is geboren op 3 maart 1842 te Bergum (Tie) , overleden op 26 juli 1928 te Garijp (Tie) .

Van Gauke en Maaike zijn zes kinderen bekend:

1  Jouwert Gaukes Wagenaar is geboren op 19 maart 1871 te Garijp (Tie) , zie VIII-AE.

2  Sjoerd Gaukes Wagenaar is geboren op 24 januari 1874 te Garijp (Tie) , zie VIII-AF.

3  Geeske Gaukes Wagenaar is geboren op 25 juli 1876 te Garijp (Tie) , zie VIII-AG.

4  Trijntje Gaukes Wagenaar is geboren op 6 februari 1879 te Garijp (Tie) .

Trijntje trouwt op 16 mei 1908 te Tietjerksteradeel (FR) met Wybren Wolters Tiekstra. Wybren, veehouder, wonende te Garijp (Tie), is geboren op 15 maart 1879 te Suameer (Tie) , overleden op 13 februari 1941 te Garijp (Tie) (wonende aldaar) .

5  Hendrik Gaukes Wagenaar is geboren op 21 mei 1883 te Garijp (Tie) , overleden na 1 juni 1927 .

Hendrik trouwt op 1 juni 1918 te Tietjerksteradeel (FR) met Baukje Thomas Gelders. Baukje is geboren rond 1875 te Ferwerd , overleden op 1 juni 1927 te Garijp (Tie) .

6  Neeltje Gaukes Wagenaar is geboren op 3 augustus 1885 te Garijp (Tie) .

Neeltje trouwt op 6 november 1915 te Tietjerksteradeel (FR) met Douwe Folkerts Feddema. Douwe is geboren op 31 mei 1888 te Veenwouden (Dan) .

VII-U  Anne Jouwerts Wagenaar, zoon van Jouwert Hendriks Wagenaar (VI-K) en Geeske Gaukes van der Meulen, arbeider, wonende te Garijp (Tie) en aldaar, is geboren op 14 mei 1842 te Bergum (Tie) , overleden op 23 februari 1924 te Garijp (Tie) .

Anne trouwt op 31 juli 1869 te Tietjerksteradeel (FR) met Grietje Ates Hoekstra. Grietje is geboren op 28 januari 1847 te Suawoude (Tie) , overleden na 1924 .

Van Anne en Grietje is een kind bekend:

1  Trijntje Annes Wagenaar is geboren op 5 oktober 1871 te Garijp (Tie) , zie VIII-AH.

VII-V  Andries Jouwerts Wagenaar, zoon van Jouwert Hendriks Wagenaar (VI-K) en Geeske Gaukes van der Meulen, arbeider, wonende te Garijp (Tie), is geboren op 14 november 1844 te Bergum (Tie) , overleden op 10 juli 1928 te Garijp (Tie) .

Andries trouwt op 18 oktober 1884 te Tietjerksteradeel (FR) met Wytske Wytzes de Jong. Wytske, naaister, is geboren op 27 februari 1859 te Suameer (Tie) , overleden op 3 mei 1924 te Garijp (Tie) .

Van Andries en Wytske zijn zes kinderen bekend:

1  Wytze Andries Wagenaar is geboren op 20 juli 1885 te Garijp (Tie) , zie VIII-AI.

2  Jouwert Andries Wagenaar is geboren op 6 maart 1887 te Garijp (Tie) , overleden op 9 mei 1893 aldaar .

3  Grietje Andries Wagenaar is geboren op 22 november 1889 te Garijp (Tie) , zie VIII-AJ.

4  Hendrik Andries Wagenaar is geboren op 7 mei 1893 te Garijp (Tie) , verdronken in 1953 te Amsterdam (NH) .

Hendrik trouwt op 17 mei 1918 te Smallingerland (FR) met Jeltje Elzinga. Jeltje is geboren rond 1898 te Oudega (Sm) .

dochter van Jan Elzinga en Klaaske Steendam

5  Jouwert Andries Wagenaar, landbouwer, wonende te Sint Maarten (NH), is geboren op 26 februari 1897 te Garijp (Tie) , overleden op 15 juni 1982 te Alkmaar (NH) , begraven te Sint Pancras (NH) .

Jouwert trouwt op 3 februari 1917 te Tietjerksteradeel (FR) met Wietske Jacobs de Jong. Wietske is geboren op 14 mei 1896 te Oudega (Sm) , overleden op 15 september 1981 te Alkmaar (NH) , begraven te Sint Pancras (NH) .

6  Geeske Andries Wagenaar is geboren op 13 augustus 1900 te Garijp (Tie) , overleden op 5 april 1984 te Alkmaar (NH) .

Geeske trouwt op 6 oktober 1921 te Tietjerksteradeel (FR) met Sake Wytzes de Boer. Sake is geboren op 11 december 1898 te Suawoude (Tie) , overleden op 5 oktober 1953 te Alkmaar (NH) .

VII-W  Jan Jouwerts Wagenaar, zoon van Jouwert Hendriks Wagenaar (VI-K) en Geeske Gaukes van der Meulen, boerenknecht en veehouder, wonende te Garijp (Tie) en aldaar, is geboren op 21 september 1847 21:00 te Bergum (Tie) , overleden op 5 mei 1919 23:00 te Garijp (Tie) .

Jan trouwt op 18 mei 1872 te Tietjerksteradeel (FR) met Fintje Sjoerds van der Kloet, dochter van Sjoerd Sakes van der Kloet en Trijntje Pieters Wybersma. Fintje, boerenmeid, wonende te Garijp (Tie) en aldaar, is geboren op 21 september 1837 te Bergum (Tie) , overleden op 6 augustus 1919 21:00 te Garijp (Tie) .

Van Jan en Fintje zijn twee kinderen bekend:

1  Jouwert Jans Wagenaar is geboren op 5 mei 1874 te Garijp (Tie) , zie VIII-AK.

2  Trijntje Jans Wagenaar is geboren op 6 december 1876 te Garijp (Tie) , zie VIII-AL.

VII-X  Atje Jouwerts Wagenaar, dochter van Jouwert Hendriks Wagenaar (VI-K) en Geeske Gaukes van der Meulen, naaister, is geboren op 21 december 1850 te Garijp (Tie) , overleden op 12 februari 1894 aldaar .

Atje trouwt op 11 mei 1878 te Tietjerksteradeel (FR) met Tjeerd Harmens Knoop. Tjeerd, boerenknecht en arbeider, wonende te Garijp (Tie) en aldaar, is geboren op 5 november 1848 te Opeinde (Sm) , overleden op 18 oktober 1922 te Garijp (Tie) .

Van Tjeerd en Atje is een kind bekend:

1  Geeske Tjeerds Knoop is geboren op 1 maart 1879 te Garijp (Tie) , overleden op 14 mei 1926 te Tietjerksteradeel (FR) .

Geeske trouwt op 1 oktober 1904 te Tietjerksteradeel (FR) met Alle Pieters Tjeerdsma. Alle is geboren op 22 juli 1877 te Oudega (Sm) .

VII-Y  Sieds Jouwerts Wagenaar, zoon van Jouwert Hendriks Wagenaar (VI-K) en Geeske Gaukes van der Meulen, arbeider en landbouwer, is geboren op 7 juni 1853 te Garijp (Tie) , overleden op 27 december 1913 aldaar .

Sieds trouwt op 16 mei 1885 te Tietjerksteradeel (FR) met Hylkje Hendriks van der Meulen, dochter van Hendrik Gaukes van der Meulen en Bontje Dirks Zandberg. Hylkje, boerenmeid, wonende te Nijega (Sm), is geboren op 5 februari 1864 te Suameer (Tie) , overleden op 28 mei 1895 te Garijp (Tie) .

Van Sieds en Hylkje is een kind bekend:

1  Jouwert Siedses Wagenaar, boerenknecht, wonende te Tietjerksteradeel (FR), is geboren op 18 september 1890 te Garijp (Tie) , overleden op 22 september 1910 te Harderwijk (GD) (wonende te Tietjerksteradeel (FR)) .

VII-Z  Wietske Bordzes Siedzes, dochter van Bordze Jans Siedzes (VI-Q) en Martsen Hinnes Terpstra, is geboren op 7 februari 1820 te Drachten (Sm) , overleden op 3 juni 1906 te Buiksloot (NH) .

Wietske trouwt op 27 december 1843 te Opsterland (FR) met Hendrik Reitzes Huisman. Hendrik, scheepstimmerman, wonende te Muiden (NH), is geboren rond 1819 te Idskenhuizen, overleden op 31 januari 1898 te Buiksloot (NH) .

Van Hendrik en Wietske zijn vier kinderen bekend:

1  Sipkjen Hendriks Huisman is geboren op 11 mei 1844 te Gorredijk (Ops) .

2  Bodse Hendriks Huisman, schipper, is geboren rond 1850 te Muiden (NH), overleden op 7 januari 1944 te Vreeswijk (UT) .

3  Martha Christina Huisman is geboren rond 1857 te Beverwijk (NH), overleden op 6 juni 1864 te Buiksloot (NH) .

4  Reitze Hendriks Huisman, scheepstimmerman, is geboren rond 1863 te Buiksloot (NH).

VII-AA  Jan Jans Sijdzes, zoon van Jan Jans Siedzes (VI-S) en Gertje Jans Zijlstra, schoenmakersknecht, leerlooier, leerverkoper, aannemer en scheepsbouwer, wonende te Delfzijl (GR) en te Appingedam (GR), is geboren op 30 september 1825 te Engwierum (O.D.) , overleden op 18 december 1908 te Groningen (GR) .

Jan trouwt op 31 december 1847 te Delfzijl (GR) (1) met Gepke Hemmes Siertsema. Gepke is geboren te Farmsum (GR).

Van Jan en Gepke zijn zes kinderen bekend:

1  Geertje Jans Sijdzes is geboren op 27 april 1848 te Delfzijl (GR) , overleden op 12 december 1919 aldaar , begraven aldaar .

2  Hemme Jans Sijdzes is geboren op 1 juni 1850 te Delfzijl (GR) , zie VIII-AM.

3  Martje Jans Sijdzes is geboren op 9 juli 1851 te Appingedam (GR) , overleden op 16 mei 1890 te Farmsum (GR) .

4  Berendina Jans Sijdzes is geboren op 3 februari 1855 te Appingedam (GR) , overleden op 5 juni 1855 aldaar .

5  Berend Jans Sijdzes is geboren op 20 augustus 1856 te Appingedam (GR) , overleden op 11 mei 1857 aldaar .

6  Jan Jans Sijdzes is geboren op 14 juni 1861 te Delfzijl (GR) , overleden op 9 april 1862 aldaar .

Jan trouwt op 24 april 1889 te Groningen (GR) (2) met Klaassien Dooijes. Klaassien is geboren rond 1840 te Groningen (GR), overleden op 22 maart 1918 aldaar .

VII-AB  Bordze Sybrens Zieses, zoon van Siebren Jans Siezes (VI-U) en Gepke Kooistra, inlandsch kramer, arbeider en venter, wonende te Drachten (Sm), is geboren op 18 november 1840 aldaar , overleden voor 30 augustus 1899.

Bordze trouwt op 6 mei 1863 te Smallingerland (FR) (is gescheiden op 30 oktober 1884 te Leeuwarden (FR) ) met Klaske Sikkes de Haan. Klaske is geboren rond 1844 te Drachten (Sm), overleden voor juni 1891 .

Van Bordze en Klaske zijn vier kinderen bekend:

1  Gepke Bordzes Zieses is geboren op 29 november 1863 te Drachten (Sm) , als geboren aangegeven op 30 november 1863, overleden op 7 januari 1864 aldaar .

2  Sikke Bordzes Zieses is geboren op 29 december 1864 te Drachten (Sm) , als geboren aangegeven op 31 december 1864, overleden op 10 juli 1865 aldaar .

3  Aukje Bordzes Sieses, dienstbode, is geboren op 18 april 1867 te Harlingen (FR) .

Aukje trouwt op 4 september 1889 te Amsterdam (NH) met Wybren Lieuwes de Jong. Wybren, varensgezel, is geboren rond 1866 te AEngwirden (FR).

4  Adrianus Sieses is geboren op 29 april 1873 te Werkendam (NB) , zie VIII-AN.

VII-AC  Haye Geerts de Jong, zoon van Geert Hayes de Jong (VI-V) en Sietske Reinders Kielstra, schipper, wonende te Drachten (Sm) en te Augustinusga (Ach), is geboren op 15 september 1829 te Leeuwarden (FR) , overleden voor 14 februari 1905.

Haye trouwt op 19 september 1857 te Achtkarspelen (FR) met Dieuwke Pieters Drost. Dieuwke, wonende te Achtkarspelen (FR), is geboren rond 1826 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op 14 februari 1905 te Amsterdam (NH) (wonende te Achtkarspelen (FR)) .

Van Haye en Dieuwke zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Hayes de Jong is geboren op 28 augustus 1859 te Harkema Opeinde (Ach) .

2  Geert Hayes de Jong is geboren op 11 augustus 1861 te Augustinusga (Ach) , overleden op 17 november 1929 te Haarlemmermeer (NH) .

VII-AD  Reinder Geerts de Jong, zoon van Geert Hayes de Jong (VI-V) en Sietske Reinders Kielstra, schipper, wonende te Drachten (Sm), is geboren op 26 januari 1834 te Bergum (Tie) , als geboren aangegeven op 28 januari 1834 aldaar, overleden op 21 juni 1904 te Harlingen (FR) .

Reinder trouwt op 25 november 1860 te Franeker (FR) met Anna Catharina Jaarsma. Anna is geboren rond 1832, overleden op 12 januari 1893 te Harlingen (FR) .

Van Reinder en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1  Geert Reinders de Jong is geboren op 5 september 1861 te Leeuwarden (FR) , als geboren aangegeven op 6 september 1861 aldaar, zie VIII-AO.

2  Tjitte Reinders de Jong is geboren op 17 juli 1863 te Harlingen (FR) , overleden op 7 oktober 1915 aldaar .

Tjitte trouwt op 15 mei 1905 te Harlingen (FR) met Cornelia Dirks Monsma. Cornelia is geboren rond 1862 te Harlingen (FR).

3  Sjoerdtje Reinders de Jong is geboren op 10 februari 1866 te Harlingen (FR) , overleden op 28 juni 1924 te Leeuwarden (FR) .

Sjoerdtje trouwt op 17 mei 1894 te Harlingen (FR) met Uilke Teunis de Vries. Uilke is geboren rond 1861 te Harlingen (FR).

4  Sytske Reinders de Jong is geboren op 27 juni 1867 te Harlingen (FR) .

Sytske trouwt op 14 december 1893 te Harlingen (FR) met Harmen Sipkes van der Zee. Harmen is geboren rond 1868 te Harlingen (FR).

5  Antje Reinders de Jong is geboren op 19 september 1870 te Harlingen (FR) .

Antje trouwt op 13 mei 1895 te Harlingen (FR) met Christiaan Frölich. Christiaan is geboren rond 1870 te Hardegarijp (Tie).

VII-AE  Jan Geerts de Jong, zoon van Geert Hayes de Jong (VI-V) en Sietske Reinders Kielstra, schippersknecht en schipper, wonende te Harkema Opeinde (Ach) en aldaar, is geboren op 13 juni 1836 te Leeuwarden (FR) , overleden op 30 augustus 1912 te Harkema Opeinde (Ach) .

Jan trouwt op 22 juli 1865 te Achtkarspelen (FR) met Stijntje Liekeles Hoekstra. Stijntje is geboren rond 1840 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op 17 december 1912 aldaar .

Van Jan en Stijntje zijn acht kinderen bekend:

1  Aaltje Jans de Jong is geboren op 7 februari 1866 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op 17 februari 1941 te Surhuizum (Ach) .

Aaltje trouwt op 28 december 1889 te Achtkarspelen (FR) met Goffe Goffes van der Veen. Goffe is geboren rond 1862 te Augustinusga (Ach), overleden op 1 oktober 1935 te Surhuizum (Ach) .

2  Sytske Jans de Jong is geboren op 17 februari 1867 te Harkema Opeinde (Ach), overleden voor 28 december 1867.

3  Sytske Jans de Jong is geboren op 28 december 1867 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op 7 januari 1868 aldaar , als overleden aangegeven op 9 januari 1868.

4  Geert Jans de Jong is geboren op 12 juli 1869 te Harkema Opeinde (Ach).

Geert trouwt op 30 juni 1898 te Achtkarspelen (FR) met Anna Jans Veenstra. Anna is geboren rond 1870 te Augustinusga (Ach).

5  Liekele Jans de Jong is geboren op 24 augustus 1872 te Harkema Opeinde (Ach), overleden voor 27 juni 1879.

6  Sytske Jans de Jong is geboren op 27 juni 1875 te Harkema Opeinde (Ach).

Sytske trouwt op 3 juli 1897 te Achtkarspelen (FR) met Jan Sytzes Helder. Jan is geboren rond 1874 te Engwierum (O.D.).

7  Liekele Jans de Jong is geboren op 27 juni 1879 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op 2 juli 1879 aldaar .

8  Sjoukje Jans de Jong is geboren op 22 november 1882 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op 30 maart 1883 aldaar .

VII-AF  Jan Rinses, zoon van Hendrik Rinses (VI-AA) en Alijda de Jong, visser, is geboren rond 1845 te Hoorn (NH).

Jan trouwt op 9 juni 1871 te Hoorn (NH) met Trijntje van der Rol. Trijntje is geboren rond 1851 te Hoorn (NH).

Van Jan en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrik Rinses, fabriekwerker, is geboren rond 1872 te Hoorn (NH).

Hendrik trouwt op 27 mei 1898 te Hoorn (NH) met Elisabeth van Velden. Elisabeth is geboren rond 1866 te Hoorn (NH).

2  Alida Rinses is geboren rond 1876 te Hoorn (NH).

Alida trouwt op 16 augustus 1901 te Hoorn (NH) met Nicolaas Cornelis de Grauw. Nicolaas, uitgever, is geboren rond 1877 te Amsterdam (NH).

3  Trijntje Rinses is geboren rond 1878 te Hoorn (NH).

Trijntje trouwt op 27 juni 1902 te Hoorn (NH) met Jan van Borkum. Jan, sergeant bij de infanterie, is geboren rond 1872 te Amsterdam (NH).

4  Abraham Rinses, visser, is geboren rond 1881 te Hoorn (NH).

Abraham trouwt op 7 september 1906 te Hoorn (NH) met Antje Meun. Antje is geboren rond 1880 te Urk (FL).

5  Aaltje Rinses is geboren rond 1885 te Hoorn (NH).

Aaltje trouwt op 13 november 1908 te Hoorn (NH) met Klaas Blokker. Klaas, visser, is geboren rond 1881 te Hoorn (NH).

6  Albert Rinses, schipper, is geboren rond 1883 te Hoorn (NH).

Albert trouwt in 1914 te Hoorn (NH) met Aafje Bijl. Aafje is geboren rond 1888 te Hoorn (NH).

VII-AG  Aafje Vos, dochter van Klaas Vos en Margaretha Reek (VI-AB), is geboren rond 1847 te Hoorn (NH), overleden op 7 maart 1930 te Rijssen (OV) .

Aafje trouwt op 13 mei 1866 te Medemblik (NH) met Christiaan Gijzelaar. Christiaan, koopman, is geboren rond 1840 te Medemblik (NH), overleden op 6 maart 1929 aldaar .

Van Christiaan en Aafje zijn veertien kinderen bekend:

1  Mattheus Gijzelaar is geboren rond februari 1868 te Medemblik (NH), overleden op 15 juli 1868 aldaar .

2  Margaretha Johanna Gijzelaar is geboren rond juni 1870 te Medemblik (NH), overleden op 3 augustus 1870 aldaar .

3  Mattheus Nicolaas Gijzelaar is geboren rond juni 1871 te Medemblik (NH), overleden op 7 april 1872 aldaar .

4  Margaretha Johanna Gijzelaar is geboren rond oktober 1872 te Medemblik (NH), overleden op 11 juli 1873 aldaar .

5  Mattheus Nicolaas Gijzelaar, koopman, is geboren rond 1874 te Medemblik (NH), overleden op 5 juni 1916 te Hilversum (NH) .

Mattheus trouwt op 13 mei 1897 te Medemblik (NH) met Anna Jeanette van Ammers. Anna is geboren rond 1875 te Medemblik (NH).

6  Nicolaas Mattheus Gijzelaar is geboren rond 5 september 1875, overleden op 19 september 1875 te Medemblik (NH) .

7  Margaretha Johanna Gijzelaar is geboren rond 1879 te Medemblik (NH).

Margaretha trouwt op 12 april 1904 te Medemblik (NH) met Marten Meile Horjus. Marten, predikant, is geboren rond 1877 te Hoorn (NH).

8  Johanna Margaretha Gijzelaar is geboren rond april 1880 te Medemblik (NH), overleden op 16 februari 1881 aldaar .

9  Nicolaas Mattheus Gijzelaar is geboren rond 1882 te Medemblik (NH), overleden op 16 april 1888 aldaar .

10  Christiaan Joän Gijzelaar is geboren rond 1883 te Medemblik (NH), overleden op 27 januari 1884 aldaar .

11  Christiaan Joän Gijzelaar, koopman, is geboren rond 1885 te Medemblik (NH).

Christiaan trouwt op 15 oktober 1907 te Medemblik (NH) met Adriana Wilhelmina Louisa Guntermohr. Adriana is geboren rond 1888 te Amsterdam (NH).

12  Philip Joan Gijzelaar, koopman, is geboren rond 1887 te Medemblik (NH).

Philip trouwt op 20 februari 1908 te Medemblik (NH) met IJtje Sjoerds Buma. IJtje is geboren rond 1887 te Bolsward (FR).

13  Joän Nicolaas Gijzelaar is geboren rond februari 1888, overleden op 11 mei 1888 te Medemblik (NH) .

14  Nicolas Mattheus Gijzelaar, drogist, is geboren rond 1891 te Medemblik (NH).

Nicolas trouwt op 19 juli 1920 te Medemblik (NH) met Johanna Maria Klaasen. Johanna is geboren rond 1897 te Amsterdam (NH).

VII-AH  Sikke Sieses van der Woude, zoon van Sies Sikkes van der Woude (VI-AI) en Aattje Klazes Sakema, arbeider en koopman, wonende te Franeker (FR) en aldaar, is geboren op 27 november 1833 aldaar , overleden op 25 september 1903 aldaar (wonende aldaar) .

Sikke trouwt op 22 mei 1859 (1) met Tjitske Gerrits Tigchelaar. Tjitske, dienstmeid, wonende te Franeker (FR), is geboren rond 1838 te Midlum, overleden op 7 januari 1867 te Franeker (FR) .

Van Sikke en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

1  Atje Sikkes van der Woude is geboren op 6 maart 1860 te Franeker (FR) , overleden op 16 mei 1921 te Menaldumadeel (FR) .

Atje trouwt op 20 november 1880 te Franekeradeel (FR) met Geert Gerrits Tichelaar. Geert is geboren op 4 juni 1854 te Franeker (FR) , overleden op 19 maart 1927 te Menaldumadeel (FR) .

2  Syds Sikkes van der Woude is geboren op 9 maart 1862 te Franeker (FR) , zie VIII-AP.

Sikke trouwt op 20 juni 1869 te Franeker (FR) (2) met Elisabeth Gerrits Tichelaar. Elisabeth, dienstmeid, wonende te Franeker (FR), is geboren rond 1841 aldaar, overleden op 3 oktober 1883 aldaar .

Van Sikke en Elisabeth zijn vijf kinderen bekend:

3  Symontje Sikkes van der Woude is geboren op 15 juli 1870 te Franeker (FR) .

Symontje trouwt op 10 augustus 1893 te Franeker (FR) met Jan Meyer.

4  Klaas Sikkes van der Woude is geboren op 18 april 1873 te Franeker (FR) , zie VIII-AQ.

5  Willem Sikkes van der Woude is geboren op 11 maart 1876 te Franeker (FR) , overleden op 17 maart 1945, begraven aldaar .

Willem trouwt op 6 januari 1901 te Franeker (FR) met Antje Visser. Antje is geboren op 30 juni 1880, overleden op 27 november 1959, begraven te Franeker (FR) .

6  Tjietske Sikkes van der Woude is geboren op 27 november 1879 te Franeker (FR) .

Tjietske was gehuwd met Antonius Franciscus van Brussel.

7  Dirk Sikkes van der Woude is geboren op 3 maart 1882 te Franeker (FR) .

Dirk trouwt op 15 maart 1906 te Iowa (USA) met Marie Brandsma. Marie is geboren rond 1882.

Sikke trouwt op 26 november 1899 te Franeker (FR) (3) met Pierkje Zwart. Pierkje is geboren op 23 september 1833 te Tzum , overleden op 18 december 1903 te Franekeradeel (FR) .

VII-AI  Klaas Sieses van der Woude, zoon van Sies Sikkes van der Woude (VI-AI) en Aattje Klazes Sakema, arbeider en koopman, wonende te Franeker (FR) en aldaar, is geboren op 24 april 1838 aldaar , overleden op 24 maart 1891 aldaar (wonende aldaar) .

Klaas trouwt op 15 mei 1864 te Franeker (FR) met Geeske Jacobs Toonstra. Geeske, naaister, wonende te Franeker (FR), is geboren op 3 december 1839 te Peins , overleden op 29 november 1909 te Franeker (FR) .

Van Klaas en Geeske zijn zes kinderen bekend:

1  Atje Klazes van der Woude is geboren op 1 september 1865 te Franeker (FR) , overleden na 20 februari 1913.

Atje trouwt op 24 mei 1891 te Franeker (FR) met Willem Jansen. Willem is geboren rond 1867, overleden op 18 oktober 1912 te Franeker (FR) .

2  Stijntje Klazes van der Woude is geboren op 8 mei 1868 te Franeker (FR) , overleden op 12 november 1899 aldaar , begraven aldaar .

Stijntje trouwt op 4 juni 1893 te Franeker (FR) met Nolke van der Meer. Nolke is geboren rond 1868, overleden op 4 november 1925 te Franeker (FR) .

3  Pieter Klazes van der Woude is geboren op 17 december 1870 te Franeker (FR) , overleden op 10 juli 1889 aldaar .

4  Emkje Klazes van der Woude is geboren op 1 november 1873 te Franeker (FR) .

Emkje trouwt op 15 november 1900 te Franeker (FR) met Fokke van der Veen.

5  Jacobje Klazes van der Woude is geboren op 28 mei 1876 te Franeker (FR) .

Jacobje trouwt op 27 mei 1902 te Franeker (FR) met Pieter Kleistra.

6  Sytske Klazes van der Woude is geboren op 9 december 1878 te Franeker (FR) , overleden op 17 april 1946, begraven aldaar .

Sytske trouwt op 6 november 1902 te Franeker (FR) met Harmen van der Meulen. Harmen is geboren rond 1869, overleden op 17 februari 1950, begraven te Franeker (FR) .

VII-AJ  Wytse Sieses van der Woude, zoon van Sies Sikkes van der Woude (VI-AI) en Aattje Klazes Sakema, arbeider en kooltjer, wonende te Franeker (FR), is geboren op 25 augustus 1840 aldaar , overleden na 26 augustus 1889.

Wytse trouwt op 25 november 1866 te Franeker (FR) met Minke Pieters Hibma. Minke, arbeidster, wonende te Franeker (FR), is geboren op 12 juli 1840 aldaar , overleden na 26 augustus 1889.

Van Wytse en Minke zijn zeven kinderen bekend:

1  Janke Wytses van der Woude is geboren op 25 augustus 1867 te Franeker (FR) .

2  Syds Wytses van der Woude is geboren op 21 juli 1869 te Franeker (FR) , overleden op 20 mei 1873 aldaar .

3  Atje Wytses van der Woude is geboren op 20 april 1872 te Franeker (FR) .

Atje trouwt op 4 december 1900 te Sioux City (Iowa) met Gerrit Tolsma. Gerrit is geboren rond 1874.

4  Rigtje Wytses van der Woude is geboren op 14 november 1874 te Franeker (FR) .

Rigtje trouwt op 9 mei 1895 te Sioux City (Iowa) met Klaas Koel. Klaas is geboren rond 1870.

5  Syds Wytses van der Woude is geboren op 11 april 1877 te Franeker (FR) .

6  Pieter Wytses van der Woude is geboren op 31 juli 1878 te Franeker (FR) .

7  Sikke Wytses van der Woude is geboren op 28 mei 1883 te Franeker (FR) .


Generatie VIII

(van 1812 tot 1984)

In deze generatie zijn 43 gezinnen met kinderen bekend.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1853 en 1927.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bergum (Tie) (34x), Garijp (Tie) (20x), Franeker (FR) (14x), Sint Annaparochie (8x), Suameer (Tie) (7x), Wisconsin (USA) (6x), Beets (Ops) (5x), Sint Jacobiparochie (5x), Harlingen (FR) (4x), Willemstad (Curacao) (4x), Vrouwenparochie (4x), Farmsum (GR) (3x), Burlington (Wisconsin) (3x), Burum (Kol) (3x), Drachten (Sm) (3x), Tzummarum (3x), Amsterdam (NH) (3x), Zwolle (OV) (2x), Smilde (DR) (2x), Leeuwarden (FR) (2x), Noordwijk (GR) (2x), Den Haag (ZH), Bagelen (RI), Semur-en-Auxois (FR), Onalaska (Wisconsin), Bonaire, Minnertsga, Dover (Wisconsin), Delfzijl (GR), St. Maarten (NH), Doezum (GR), Huizum (Ldl), Koedijk (NH) en Curaçao.
Er zijn momenteel nog 6 van de 165 kinderen in leven.

VIII-A  Carel Willem Olivier van Hogendorp, zoon van Carel Sirardus Willem graaf van Hogendorp (VII-A) en Cécile Cathérine barones Olivier, is geboren op 19 februari 1826 te Batavia (RI), overleden op 10 augustus 1913 te Aire Sur la Lys (FR).

Carel trouwt op 10 augustus 1850 te Parijs (FR) met Camille Alexandrine Francien Sophie Méchin. Camille is geboren op 18 maart 1828 te Chatillon-Sur-Seine (FR) , overleden op 23 maart 1883 te Parijs (FR) .

Van Carel en Camille is een kind bekend:

1  Olivier Charles André van Hogendorp, cavallerie-officier, is geboren op 18 juli 1853 te Semur-en-Auxois (FR), overleden op 30 januari 1924 te Hardinghen (FR).

Olivier trouwt op 30 juli 1887 te Provins (FR) met Antoinette Juliëtte Marie Delalleau. Antoinette is geboren in 1857, overleden in 1933.

VIII-B  Willem Karel Lodewijk van Hogendorp, zoon van Carel Sirardus Willem graaf van Hogendorp (VII-A) en Cécile Cathérine barones Olivier, is geboren op 14 februari 1827 te Batavia (RI) , overleden op 28 juli 1884 te Utrecht (UT) .

Willem trouwt op 19 september 1849 te Batavia (RI) (1) met Marie Elisabeth Le Roux. Marie is geboren op 13 september 1832 te Semarang (RI), overleden op 17 september 1880 te Utrecht (UT).

Van Willem en Marie is een kind bekend:

1  Carel Sirardus Willem van Hogendorp is geboren op 26 augustus 1858 te Bagelen (RI), overleden op 27 augustus 1917 te Pollockshaws.

Carel trouwt op 9 november 1887 te Utrecht (UT) met Christina Black McLeod. Christina is geboren rond 1860 te Greenock.

Willem trouwt op 3 januari 1881 te Den Bosch (NB) (2) met Pauline Brunet de Rochebrunne. Pauline is geboren op 19 september 1849 te Nijmegen (GD) , overleden op 23 augustus 1904 te Den Haag (ZH) .

VIII-C  Elizabeth Sjoerds Koopmans, dochter van Sjoerd Dirks Koopmans en Engeltje Sydses Wagenaar (VII-K), is geboren op 23 december 1841 te Vrouwenparochie , overleden op 16 april 1939 te Harlingen (FR) .

Elizabeth trouwt op 16 april 1868 in Het Bildt (FR) met Jitze Pieters Jansma. Jitze is geboren rond 1836 te Hijum (Ldl) .

Van Jitze en Elizabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Teuntje Jitzes Jansma is geboren op 4 juli 1870 te Vrouwenparochie , overleden op 9 november 1906, begraven te Wirdum (Ldl) .

Teuntje trouwt op 6 mei 1897 te Menaldumadeel (FR) met Hein Romkes de Vries. Hein is geboren op 25 september 1865 te Jorwerd , overleden in februari 1941, begraven te Wirdum (Ldl) .

2  Engeltje Jitzes Jansma is geboren op 17 januari 1872 te Vrouwenparochie , overleden op 31 januari 1929, begraven te Hijum (Ldl) .

Engeltje trouwt op 12 mei 1916 te Dokkum (FR) met Dirk Martens Engbrinkhof. Dirk is geboren op 20 oktober 1865 te Sint Annaparochie , overleden op 5 juli 1939, begraven te Hijum (Ldl) .

VIII-D  Joukje Sjoerds Koopmans, dochter van Sjoerd Dirks Koopmans en Engeltje Sydses Wagenaar (VII-K), is geboren op 16 september 1843 te Vrouwenparochie , overleden op 10 januari 1929 te Sint Annaparochie .

Joukje trouwt op 1 juni 1870 in Het Bildt (FR) met Bokke Klaas de Groot. Bokke, gardenier, wonende te Sint Annaparochie, is geboren op 5 december 1836 aldaar , overleden op 21 augustus 1915 aldaar (wonende aldaar) .

Van Bokke en Joukje zijn twee kinderen bekend:

1  Engeltje Bokkes de Groot is geboren op 19 maart 1871 te Sint Jacobiparochie , overleden op 17 februari 1951 te Ferwerderadeel (FR) .

2  Klaas Bokkes de Groot is geboren op 24 januari 1875 te Sint Annaparochie .

VIII-E  Antje Sjoerds Koopmans, dochter van Sjoerd Dirks Koopmans en Engeltje Sydses Wagenaar (VII-K), is geboren op 26 juli 1847 te Sint Annaparochie , overleden op 5 november 1928 aldaar .

Antje trouwt op 16 mei 1872 in Het Bildt (FR) met Lykele Gerrits Zittema. Lykele, gardenier, wonende te Sint Annaparochie, is geboren op 17 augustus 1844 te Vrouwenparochie , overleden op 26 februari 1900 te Sint Annaparochie (wonende aldaar) .

Van Lykele en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Sjoerd Lykeles Zittema, gardenier, wonende te Sint Annaparochie, is geboren op 11 april 1873 aldaar , overleden op 27 oktober 1930 aldaar (wonende aldaar) .

Sjoerd trouwt op 18 maart 1897 in Het Bildt (FR) met Froukje Gerrits Gelder. Froukje is geboren rond 1875 te Sint Annaparochie .

2  Gerrit Lykeles Zittema is geboren op 23 mei 1875 te Sint Annaparochie .

Gerrit trouwt op 9 mei 1901 in Het Bildt (FR) met Luutske Bijlsma. Luutske is geboren rond 1876 te Vrouwenparochie .

3  Baukje Lykeles Zittema is geboren op 11 februari 1878 te Sint Annaparochie , overleden op 22 oktober 1948 te Vrouwenparochie, begraven aldaar .

Baukje trouwt op 7 mei 1903 in Het Bildt (FR) met Gerrit Bosma. Gerrit is geboren op 18 april 1878 te Sint Annaparochie , overleden op 1 januari 1962 te Veenwouden (Dan), begraven te Vrouwenparochie .

4  Dirk Lykeles Zittema is geboren op 17 mei 1881 te Sint Annaparochie .

VIII-F  Arjen Sjoerds Koopmans, zoon van Sjoerd Dirks Koopmans en Engeltje Sydses Wagenaar (VII-K), werkman en arbeider, wonende te Sint Annaparochie, is geboren op 17 februari 1852 aldaar .

Arjen trouwt op 16 mei 1878 in Het Bildt (FR) met Tetje Sydses Reitsma. Tetje is geboren op 18 januari 1854 te Sint Jacobiparochie .

Van Arjen en Tetje zijn twee kinderen bekend:

1  Sjoerd Arjens Koopmans, slager, is geboren op 25 oktober 1878 te Sint Annaparochie , als geboren aangegeven op 25 oktober 1878.

Sjoerd trouwt op 2 augustus 1903 te Abbekerk (NH) met Maartje Zwaan. Maartje is geboren rond 1881 te Abbekerk (NH).

2  Sieds Arjens Koopmans, arbeider, is geboren op 21 maart 1883, overleden op 13 oktober 1947, begraven te Twisk (NH) .

Sieds trouwt op 6 mei 1906 te Twisk (NH) met Jantje Vis. Jantje is geboren op 11 maart 1881, overleden op 13 juni 1964, begraven te Twisk (NH).

VIII-G  Sytske Sjoerds Koopmans, dochter van Sjoerd Dirks Koopmans en Engeltje Sydses Wagenaar (VII-K), is geboren op 11 november 1857 te Sint Annaparochie , overleden op 3 februari 1941 aldaar .

Sytske trouwt op 25 september 1879 te Barradeel (FR) met Rein Klases Post. Rein, landbouwer, is geboren op 1 augustus 1855 te Minnertsga , overleden op 17 april 1928 te Barradeel (FR) .

Van Rein en Sytske is een kind bekend:

1  Engeltje Reins Post is geboren op 7 november 1884 te Minnertsga , overleden op 25 oktober 1944, begraven aldaar .

Engeltje trouwt op 5 mei 1910 te Barradeel (FR) met Klaas van der Weide. Klaas is geboren op 6 juni 1882, overleden op 3 juli 1964, begraven te Minnertsga .

VIII-H  Aafje Hendriks Wagenaar, dochter van Hendrik Sydses Wagenaar (VII-L) en Sytske Jans Halma, wonende te Burlington (Wisconsin), is geboren op 11 augustus 1851 te Sint Jacobiparochie , overleden op 22 februari 1923 te Burlington (Wisconsin) , begraven in 1923 aldaar.

Aafje trouwt op 22 augustus 1872 in Het Bildt (FR) met Taeke Arjens Hommema, zoon van Arjen Roelofs Hommema en Agnetha Maria Nicolai. Taeke, smid, werkman en arbeider, wonende te Sint Annaparochie, te Vrouwenparochie, aldaar en te Burlington (Wisconsin), is geboren op 14 maart 1850 te Sint Annaparochie , overleden op 13 april 1939 te Winnebago County (IL) , begraven in 1939 te Burlington (Wisconsin).

Van Taeke en Aafje zijn zes kinderen bekend:

1  Hendrik Taekes Hommema, engineer, merchant (engines), engineer (factory) en engineer (dairies), wonende te Burlington (Wisconsin), te Pecatonica (Illinois), te Belvidere (Illinois) en te Rockford (Illinois), is geboren op 22 februari 1873 te Sint Annaparochie , als geboren aangegeven op 24 februari 1873, overleden op 9 maart 1952 te Winnebago County (IL) , begraven na 9 maart 1952 te Pecatonica (Illinois) .

Hendrik trouwt op 6 oktober 1900 te Waverly (Iowa) met Augusta Eickman. Augusta is geboren in 1879 te Duitsland, overleden in maart 1956 , begraven op 6 maart 1956 te Pecatonica (Illinois) .

2  Agnetha-Maria Hommema, wonende te Spring Prairie Town (Wisconsin), te Oaks (Minnesota), te Richland County en te Roseau (Minnesota), is geboren op 20 oktober 1874 te Vrouwenparochie , overleden op 2 oktober 1953, begraven na 2 oktober 1953 te Roosevelt .

Agnetha-Maria trouwt op 1 maart 1896 te Burlington (Wisconsin) met Marcus R. Hopkins. Marcus, wonende te Roseau (Minnesota), is geboren in 1874 te Wisconsin (USA), overleden op 25 januari 1944, begraven na 25 januari 1944 te Roosevelt .

3  Sytske Taekes Hommema, wonende te Burlington (Wisconsin), is geboren op 31 mei 1877 te Vrouwenparochie , als geboren aangegeven op 2 juni 1877, overleden in 1966, begraven in 1966 te Burlington (Wisconsin).

Sytske trouwt op 29 mei 1902 te Burlington (Wisconsin) (1) met William Soetebier. William is overleden op 18 maart 1927, begraven in 1927 te Burlington (Wisconsin).
Sytske was gehuwd (2) met Albert Zimmerman.

4  Arthur Ralph Hommema, machinist, machinist (in machine shop) en politieagent, wonende te Burlington (Wisconsin) en te Rockford (Illinois), is geboren op 14 oktober 1881 te Wisconsin (USA) , waarschijnlijk overleden op 16 augustus 1932 te Winnebago County (IL) .

Arthur trouwt op 29 oktober 1907 te Winnebago County (IL) (1) met Grace Hebard. Grace is geboren rond 1887, overleden op 4 mei 1911 te Winnebago County (IL) .
Arthur trouwt op 15 mei 1914 te Winnebago County (IL) (2) met Isabelle Thompson. Isabelle, wonende te Rockford (Illinois), is geboren rond 1886 te Illinois (USA), waarschijnlijk overleden op 23 januari 1961 te Winnebago County (IL) .

5  Elizabeth Martha Hommema, wonende te Burlington (Wisconsin) en te Pecatonica (Illinois), is geboren op 14 september 1887 te Onalaska (Wisconsin), overleden op 18 juni 1988, begraven na 18 juni 1988 te Pecatonica (Illinois) .

Elizabeth trouwt op 28 september 1910 te Burlington (Wisconsin) met Arthur A. Afflerbaugh. Arthur, wonende te Pecatonica (Illinois), is geboren rond 1887 te Illinois (USA), overleden in 1959, begraven in 1959 te Pecatonica (Illinois).

6  Walter Hommema, vrachtwagenchauffeur, wonende te Milwaukee (WI), is geboren op 17 mei 1894 te Burlington (Wisconsin) , overleden in december 1969 te Laguna Beach (California) .

Walter trouwt op 30 mei 1936 te Burlington (Wisconsin) waarschijnlijk met waarschijnlijk Helen Caroline Schmit. Helen is geboren op 12 november 1899 te Wisconsin (USA), overleden op 4 januari 1980 te Orange County (CA).

VIII-I  Lijsbert Hendriks Wagenaar, dochter van Hendrik Sydses Wagenaar (VII-L) en Sytske Jans Halma, wonende te Sint Jacobiparochie en aldaar, is geboren op 6 april 1855 aldaar , overleden op 22 augustus 1925 aldaar .

Lijsbert trouwt op 4 mei 1882 in Het Bildt (FR) met Beert Klazes Kuiken. Beert, wonende te Sint Jacobiparochie, is geboren op 13 maart 1859 te Sint Annaparochie , overleden op 25 december 1911 te Leeuwarden (FR) (wonende te Sint Jacobiparochie) .

Van Beert en Lijsbert zijn twee kinderen bekend:

1  Klaas Beerts Kuiken is geboren op 8 maart 1883 te Sint Jacobiparochie , overleden op 4 juni 1960 te Doorn (UT), begraven aldaar .

Klaas trouwt op 14 mei 1908 in Het Bildt (FR) met Sibbeltje Douwes van der Veen. Sibbeltje is geboren rond 1886 te Haskerdijken (Has) , overleden op 19 april 1974 te Doorn (UT), begraven aldaar .

2  Hendrik Beerts Kuiken, koopman, is geboren op 18 september 1885 te Sint Jacobiparochie , overleden op 10 maart 1948, begraven aldaar .

Hendrik trouwt op 28 mei 1908 in Het Bildt (FR) met Akke Rinzes Huizenga. Akke is geboren op 3 april 1887 te Sexbierum , overleden op 5 juli 1961, begraven te Sint Jacobiparochie .

VIII-J  Syds Hendriks Wagenaar, zoon van Hendrik Sydses Wagenaar (VII-L) en Sytske Jans Halma, gardenier, boerenarbeider, teamster, boer en fabrieksarbeider, wonende te Sint Jacobiparochie, te Sint Annaparochie, te Wheatland (Wisconsin), te Burlington (Wisconsin) en te Dover (Wisconsin), is geboren op 24 mei 1857 te Sint Jacobiparochie , overleden op 18 mei 1924 te Burlington (Wisconsin) , begraven rond 1 juni 1924 aldaar (Burlington Cemetery) .

In 1887 met vrouw en kinderen geëmigreerd naar de Verenigde Staten

Syds trouwt op 27 april 1882 in Het Bildt (FR) (1) met Ymkje Feikes Hoitsma, dochter van Feike Arjens Hoitsma en Akke Willems Wassenaar. Ymkje is geboren op 8 september 1863 te Sint Jacobiparochie , overleden op 1 april 1902 te Burlington (Wisconsin), begraven rond 4 april 1902 aldaar (Burlington Cemetery).

Van Syds en Ymkje zijn tien kinderen bekend:

1  Hendrik Sydses Wagenaar, farmer, wonende te Burlington (Wisconsin) en te Lyons (Wisconsin), is geboren op 1 mei 1883 te Sint Jacobiparochie , als geboren aangegeven op 1 mei 1883, overleden op 10 mei 1955 te Burlington (Wisconsin).

Hendrik trouwt op 29 maart 1907 te Burlington (Wisconsin) met Ida Walters. Ida is geboren op 26 september 1883 te Wisconsin (USA) , overleden op 23 september 1952, begraven in 1952 te Burlington (Wisconsin).

2  Feike Sydses Wagenaar, arbeider, wonende te Burlington (Wisconsin), is geboren op 14 juni 1885 te Sint Annaparochie , als geboren aangegeven op 15 juni 1885.

3  Arjen Sydses Wagenaar is geboren op 25 december 1886 te Sint Jacobiparochie , als geboren aangegeven op 27 december 1886, verdronken op 11 december 1896 te Burlington (Wisconsin).

4  Sarah Wagner, wonende te Racine (Wisconsin), is geboren in maart 1889 te Wisconsin (USA) , overleden op 15 oktober 1970, begraven na 15 oktober 1970 te Racine (Wisconsin) .

Sarah trouwt op 5 oktober 1920 te Burlington (Wisconsin) met Lawrence Jacob Bieneman. Lawrence, fabrieksmanager, wonende te Racine (Wisconsin), is geboren op 13 september 1890 te Wisconsin (USA) , overleden op 1 januari 1970 te Racine (Wisconsin) .

5  Agnes Wagner is geboren in juni 1891 te Wisconsin (USA).

6  Nicholas Wagner is geboren op 2 november 1892 te Burlington (Wisconsin), overleden op 2 maart 1893 aldaar.

7  Nickolas Wagner, monteur en green keeper, wonende te Burlington (Wisconsin), is geboren in december 1894 te Wisconsin (USA), overleden op 4 maart 1973 te Burlington (Wisconsin).

Nickolas trouwt op 27 februari 1922 te Burlington (Wisconsin) met Florence Denis. Florence is geboren op 29 oktober 1898 te Wisconsin (USA) , overleden op 22 april 1966 te Burlington (Wisconsin).

8  Effie Agatha Wagner, wonende te Burlington (Wisconsin), is geboren op 16 september 1896 aldaar , overleden op 19 december 1989 aldaar , begraven rond 22 december 1989 aldaar (St Mary’s Catholic Cemetery) .

Effie trouwt op 22 mei 1923 te Burlington (Wisconsin) met Francis George Rothering. Francis, manager-clerk, wonende te Burlington (Wisconsin), is geboren op 10 augustus 1893 aldaar , overleden op 1 oktober 1970 aldaar .

9  Arthur Wagner, buschauffeur en motor coach operator, wonende te West Deerfield (Illinois) en te Waukegan (Illinois), is geboren in januari 1898 te Wisconsin (USA), overleden in november 1986 te Burlington (Wisconsin).

Arthur trouwt op 12 april 1919 te Burlington (Wisconsin) met Marjorie Schlax. Marjorie, wonende te Burlington (Wisconsin), is geboren rond 1898 te Wisconsin (USA).

10  Cornelia Wagner, dienstmeid, wonende te New Trier (Illinois) en te Kenosha (Wisconsin), is geboren in mei 1900 te Wisconsin (USA), overleden in 1992, begraven in 1992 te Kenosha (Wisconsin) .

Cornelia trouwt in 1923 te Burlington (Wisconsin) met Stanley R. Hughes. Stanley, auditor, wonende te Kenosha (Wisconsin), is geboren in 1894 te Wisconsin (USA), overleden in 1958, begraven in 1958 te Kenosha (Wisconsin) .

Syds trouwt op 15 juni 1908 te Racine County (WI) (2) met Betsy A. Lee. Betsy, wonende te Burlington (Wisconsin) (Chestnut Street), aldaar en te Ottawa (Wisconsin), is geboren op 5 februari 1876 te Merrimac (WI) , overleden op 17 maart 1958 te Burlington (Wisconsin).

Betsy was eerder gehuwd (1) met N.N..

Van Syds en Betsy is een kind bekend:

11  Leona Annabell Wagner, wonende te Burlington (Wisconsin) (Chestnut Street), is geboren op 31 augustus 1909 te Dover (Wisconsin) , overleden op 16 februari 1989 te Palmyra (Jefferson) (Wisconsin) .

Leona trouwt op 26 juni 1932 te Whitewater (Wisconsin) met Harold William Orchard. Harold is geboren op 17 september 1904 te Palmyra (Jefferson) (Wisconsin) , overleden in oktober 1969.

VIII-K  Egbert Yzaaks Zijlstra, zoon van Ysaak Egberts Zijlstra en Sjoukjen Jans Wagenaar (VII-M), koopman, wisselwachter en seinhuiswachter, wonende te Bergum (Tie) en te Zwolle (OV), is geboren op 30 juli 1852 te Bergum (Tie) .

Egbert trouwt op 22 mei 1879 te Tietjerksteradeel (FR) met Baukje Hendriks van Daalen. Baukje is geboren op 2 november 1853 te Leeuwarden (FR) , overleden op 25 maart 1908 te Zwolle (OV) .

Van Egbert en Baukje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jantje Egberts Zijlstra is geboren op 27 februari 1880 te Bergum (Tie) , als geboren aangegeven op 28 februari 1880.

2  Yzaak Egberts Zijlstra, timmerman, is geboren op 15 april 1881 te Bergum (Tie) , overleden in mei 1931 te Zwolle (OV) .

Yzaak trouwt op 23 mei 1906 te Zwolle (OV) met Gerritdina Dunnink. Gerritdina is geboren in oktober 1882 te Zwollerkerspel (OV) , overleden op 13 juli 1946 te Zwolle (OV) .

3  Jansje Egberts Zijlstra is geboren op 6 maart 1883 te Zwolle (OV) , overleden op 17 januari 1884 aldaar .

4  Jantje Egberts Zijlstra is geboren op 16 januari 1886 te Zwolle (OV) .

Jantje trouwt op 15 mei 1906 te Zwolle (OV) met Frans Hendrik Burghgraef. Frans, schrijver spoorwegen, is geboren rond 1876 te Heerenveen (Sch).

5  Hendrik Egberts Zijlstra is geboren in augustus 1887, overleden op 2 mei 1888 te Zwolle (OV) .

VIII-L  Jan Yzaaks Zijlstra, zoon van Ysaak Egberts Zijlstra en Sjoukjen Jans Wagenaar (VII-M), zilversmidsknecht en horlogemaker, wonende te Franeker (FR) en aldaar, is geboren op 21 december 1853 te Bergum (Tie) , overleden op 19 augustus 1909 te Welsrijp (Hen) (wonende te Franeker (FR)) .

Jan trouwt op 22 juni 1879 te Franeker (FR) met Janke Pieters de Vries. Janke is geboren rond 1853 te Franeker (FR), overleden op 9 maart 1935 aldaar .

Van Jan en Janke zijn vijf kinderen bekend:

1  Yzaäk Jans Zijlstra is geboren op 9 juni 1880 te Franeker (FR) , overleden voor 1881 .

2  Yzaäk Jans Zijlstra is geboren op 26 mei 1881 te Franeker (FR) .

3  Pieter Jans Zijlstra is geboren op 16 juni 1883 te Franeker (FR) .

4  Sjoukje Jans Zijlstra is geboren op 8 december 1886 te Franeker (FR) .

5  Johanna Jans Zijlstra is geboren op 4 december 1888 te Franeker (FR) .

VIII-M  Andries Yzaaks Zijlstra, zoon van Ysaak Egberts Zijlstra en Sjoukjen Jans Wagenaar (VII-M), verver, is geboren op 9 december 1855 te Bergum (Tie) , overleden op 31 maart 1942 te Burum (Kol), begraven na 31 maart 1942 aldaar .

Andries trouwt op 23 mei 1885 te Kollumerland c.a. (FR) met Fokje Eits Jongsma. Fokje is geboren op 5 juli 1860 te Augustinusga (Ach), overleden op 5 februari 1950 te Burum (Kol), begraven na 5 februari 1950 aldaar .

Van Andries en Fokje zijn drie kinderen bekend:

1  Yzaak Andries Zijlstra is geboren op 18 april 1887 te Burum (Kol) , overleden op 27 maart 1927 te Smallingerland (FR) .

2  Eit Andries Zijlstra is geboren op 6 maart 1890 te Burum (Kol) .

3  Sjoukje Andries Zijlstra is geboren op 24 augustus 1893 te Burum (Kol) .

VIII-N  Rinske Yzaaks Zijlstra, dochter van Ysaak Egberts Zijlstra en Sjoukjen Jans Wagenaar (VII-M), wonende te Tietjerksteradeel (FR), is geboren op 4 december 1857 te Bergum (Tie) , overleden op 4 juli 1938 aldaar (wonende te Tietjerksteradeel (FR)) .

Rinske trouwt op 22 mei 1879 te Tietjerksteradeel (FR) met Albert Jans Stelwagen, zoon van Jan Jacobs Stelwagen en Geeske Liebbes de Vries. Albert, winkelier en arbeider, wonende te Bergum (Tie) en aldaar, is geboren op 12 november 1852 aldaar , overleden op 17 september 1931 aldaar .

Van Albert en Rinske zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Alberts Stelwagen is geboren op 2 november 1879 te Bergum (Tie) , als geboren aangegeven op 4 november 1879, overleden op 29 november 1940 te Leeuwarden (FR), begraven na 29 november 1940 te Huizum (Ldl).

Jan trouwt op 19 juli 1913 te Kollumerland c.a. (FR) met Maaike de Vries. Maaike is geboren op 25 mei 1884, overleden op 21 maart 1966 te Leeuwarden (FR), begraven na 21 maart 1966 te Huizum (Ldl).

2  Yzaak Alberts Stelwagen is geboren op 4 maart 1881 te Bergum (Tie) , overleden op 12 april 1895 aldaar .

3  Hendrik Alberts Stelwagen is geboren op 14 augustus 1883 te Bergum (Tie) , overleden op 25 april 1887 aldaar .

4  Sjoukje Alberts Stelwagen is geboren op 25 oktober 1884 te Bergum (Tie) , overleden op 9 november 1975, begraven na 9 november 1975 te Huizum (Ldl).

Sjoukje trouwt op 11 juli 1908 te Tietjerksteradeel (FR) met Jan Strikwerda. Jan is geboren op 21 mei 1882 te Wieuwerd, overleden op 28 maart 1946, begraven na 28 maart 1946 te Huizum (Ldl).

5  Jacob Alberts Stelwagen is geboren op 16 maart 1887 te Bergum (Tie) , overleden op 10 juni 1962, begraven na 10 juni 1962 te Dronrijp.

Jacob trouwt op 13 mei 1910 te Doniawerstal (FR) met Antje de Jong. Antje is geboren op 16 maart 1887, overleden op 10 juni 1962, begraven na 10 juni 1962 te Dronrijp.

6  Geeske Alberts Stelwagen is geboren op 25 februari 1890 te Bergum (Tie) , overleden op 25 januari 1968, begraven na 25 januari 1968 aldaar.

Geeske trouwt op 28 januari 1919 te Tietjerksteradeel (FR) met Gerben Hiemstra. Gerben is geboren op 19 februari 1891 te Huins, overleden op 21 juli 1958, begraven na 21 juli 1958 te Bergum (Tie).

7  Aafke Alberts Stelwagen is geboren op 2 juni 1892 te Bergum (Tie) .

Aafke trouwt op 18 mei 1921 te Tietjerksteradeel (FR) met Gerrit Olthof. Gerrit is geboren rond 1894 te Winsum (Gr.) (GR).

8  Janke Alberts Stelwagen is geboren op 16 maart 1896 te Bergum (Tie) .

Janke trouwt op 2 november 1921 te Leeuwarden (FR) met Theunis Herman Wieten.

9  Trijntje Alberts Stelwagen is geboren op 23 september 1898 te Bergum (Tie) .

VIII-O  Oeds Yzaaks Zijlstra, zoon van Ysaak Egberts Zijlstra en Sjoukjen Jans Wagenaar (VII-M), vrachtrijder, is geboren op 22 oktober 1859 te Bergum (Tie) .

Ook vermeld als boodschaploper, karrijder en verver.

Oeds trouwt op 22 mei 1886 te Tietjerksteradeel (FR) met Antje Hendriks van Daalen. Antje is geboren op 8 juni 1860 te Leeuwarden (FR) .

Van Oeds en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Yzaak Oedses Zijlstra is geboren op 4 maart 1887 te Bergum (Tie) .

2  Jantje Oedses Zijlstra is geboren op 16 februari 1888 te Bergum (Tie) .

3  Sjoukje Oedses Zijlstra is geboren op 21 juli 1890 te Bergum (Tie) .

4  Hendrik Oedses Zijlstra is geboren op 3 november 1892 te Bergum (Tie) .

5  Egbert Oedses Zijlstra is geboren op 29 juli 1895 te Huizum (Ldl) .

6  Jan Oedzes Zijlstra is geboren rond 1901 te Den Haag (ZH), overleden op 15 mei 1940 te Kethel en Spaland (ZH) .

VIII-P  Abraham Yzaaks Zijlstra, zoon van Ysaak Egberts Zijlstra en Sjoukjen Jans Wagenaar (VII-M), schoenmaker, is geboren op 4 mei 1868 te Bergum (Tie) , overleden op 3 maart 1936 te Oenkerk (Tie) .

Abraham trouwt op 25 mei 1893 in Het Bildt (FR) met Maartje Pieters Boomsma. Maartje is geboren op 15 mei 1867 te Sint Jacobiparochie , overleden op 18 juli 1935 te Tzummarum .

Van Abraham en Maartje zijn drie kinderen bekend:

1  Wikje Abrahams Zijlstra is geboren op 1 augustus 1894 te Tzummarum .

2  Sjoukje Abrahams Zijlstra is geboren op 23 februari 1897 te Tzummarum .

3  Sjoukje Abrahams Zijlstra is geboren op 24 september 1898 te Tzummarum .

VIII-Q  Henricus Yzaaks Zijlstra, zoon van Ysaak Egberts Zijlstra en Sjoukjen Jans Wagenaar (VII-M), militair, wonende te Kampen (OV) en te Curaçao, is geboren op 28 april 1875 te Bergum (Tie) , overleden op 2 juni 1929 te Willemstad (Curacao) .

Henricus trouwt op 17 februari 1906 te Curaçao (1) met Adelaida Marina Martina, dochter van Maria Eglodia Martina. Adelaida is geboren op 27 april 1870 te Willemstad (Curacao) , overleden op 30 november 1908 aldaar .

Van Henricus en Adelaida zijn vijf kinderen bekend:

1  Salomon Marcel Zijlstra is geboren op 26 april 1891 te Willemstad (Curacao) , overleden op 21 juli 1911 aldaar .

Wordt erkend bij het huwelijk van zijn moeder in 1906, maar kan geen zoon van Henricus Ysaaks Zijlstra zijn, omdat die bij zijn geboorte nog in Bergum was.

2  Jacobus Hendricus Zijlstra is geboren op 22 januari 1900 te Willemstad (Curacao) .

3  Misaria Maria Zijlstra is geboren op 8 februari 1903 te Curaçao .

Misaria trouwt op 26 november 1927 te Willemstad (Curacao) met Anjel Evaristo Higinio Rosario. Anjel is geboren op 11 januari 1902 te Bonaire .

4  Hiltje Antonia Miszel Zijlstra is geboren op 7 januari 1907 te Willemstad (Curacao) , overleden op 21 oktober 1947 aldaar .

Hiltje had een buitenechtelijke relatie (1) met N.N..
Hiltje trouwt op 30 juni 1928 te Willemstad (Curacao) (2) met Hermógenes Pablo Juliana. Hermógenes is geboren op 2 maart 1901 te Curaçao, overleden op 11 februari 1931 te Willemstad (Curacao) .

5  Andries Antonio Zijlstra is geboren op 27 november 1908 te Willemstad (Curacao) .

Henricus trouwt op 10 november 1920 te Kralendijk (2) met Martilia Merselina Valentijn, dochter van Pieter Valentijn en Augustina Jeannette Saragosa. Martilia is geboren op 18 juni 1890 te Kralendijk .

Van Henricus en Martilia zijn drie kinderen bekend:

6  Jacob Henricus Zijlstra is geboren op 12 november 1918 te Bonaire, overleden rond 17 december 1920 te Kralendijk .

7  waarschijnlijk Egbert Henricus Zijlstra, wonende te Curaçao.

Egbert was gehuwd met Margaritha Dorothea Martijn.

8  mogelijk Jacobus Miguel Zijlstra, brievenbesteller, wonende te Aruba, is overleden in februari 1985 aldaar.

VIII-R  Jan Oedses Wagenaar, zoon van Oeds Jans Wagenaar (VII-N) en Wietske Joestes Tienstra, arbeider, is geboren op 21 juni 1880 te Doezum (GR) , overleden op 20 augustus 1931 aldaar , begraven aldaar .

Jan trouwt op 10 april 1915 te Grootegast (GR) met Willemke Geerts Jansma. Willemke is geboren op 31 augustus 1877 te Noordwijk (GR) , overleden op 30 juni 1951 te Doezum (GR) , begraven aldaar .

Van Jan en Willemke is een kind bekend:

1  Wietske Wagenaar is geboren op 22 oktober 1919, overleden op 9 januari 1995 te Beilen (DR), begraven te Doezum (GR).

VIII-S  Rinse Oedses Wagenaar, zoon van Oeds Jans Wagenaar (VII-N) en Wietske Joestes Tienstra, smid, is geboren op 23 mei 1884 te Doezum (GR) , overleden op 1 september 1953 te Zuidhorn (GR) , begraven te Doezum (GR) .

Rinse trouwt op 12 mei 1917 te Grootegast (GR) met Geertje Durks van der Brug. Geertje is geboren op 8 juni 1886 in De Wilp (GR) , overleden op 18 maart 1940 te Doezum (GR) , begraven aldaar .

Van Rinse en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1  Oeds Wagenaar is geboren op 18 september 1918 te Doezum (GR), overleden op 19 maart 2005 te Zuidhorn (GR), begraven aldaar .

Oeds trouwt op 22 april 1948 te Groningen (GR) met Meintje Reitsema. Meintje is geboren op 27 augustus 1923 te Groningen (GR) , overleden op 30 augustus 2006 te Zuidhorn (GR) .

2  Wietske Wagenaar is geboren op 11 juni 1921 te Noordwijk (GR) , overleden op 26 juni 2013 , gecremeerd op 1 juli 2014 te Groningen (GR) .

Wietske was gehuwd met Gerrit Dekker. Gerrit is overleden op 28 januari 1994 .

3  Durkje Wagenaar is geboren op 24 juni 1924 te Noordwijk (GR) , overleden op 27 januari 1929 te Doezum (GR) , begraven aldaar .

VIII-T  Albert Jochum Wagenaar, zoon van Oeds Jans Wagenaar (VII-N) en Wietske Joestes Tienstra, is geboren op 20 december 1897 te Doezum (GR) , overleden op 11 februari 1957 aldaar , begraven aldaar .

Albert trouwt op 20 mei 1930 te Grootegast (GR) met Anje Postmus. Anje is geboren op 23 februari 1907 te Doezum (GR) , overleden op 9 november 1978 te Assen (DR) , begraven te Doezum (GR) .

Van Albert en Anje is een kind bekend:

1  N.N.

VIII-U  Sipke Rinzes Douna, zoon van Rinse Sipkes Douna (VII-O) en Geertje Taekes van der Kooi, karrijder, wonende te Bergum (Tie), is geboren op 2 mei 1863 aldaar .

Sipke trouwt op 8 juni 1895 te Tietjerksteradeel (FR) met Antje Gerbens Nijboer. Antje is geboren rond 1870 te Bergum (Tie).

Van Sipke en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Rinze Sipkes Douna is geboren op 15 maart 1896 te Bergum (Tie) .

2  Sijke Sipkes Douna is geboren op 12 augustus 1897 te Bergum (Tie) .

3  Taeke Sipkes Douna is geboren op 13 augustus 1902 te Bergum (Tie) .

VIII-V  Dieuwke Rinzes Douna, dochter van Rinse Sipkes Douna (VII-O) en Geertje Taekes van der Kooi, is geboren op 29 juli 1868 te Bergum (Tie) , overleden op 18 juli 1894 aldaar .

Dieuwke trouwt op 15 september 1888 te Tietjerksteradeel (FR) met Andries Karels van der Wal. Andries, arbeider, is geboren rond 1863 te Bergum (Tie).

Van Andries en Dieuwke zijn twee kinderen bekend:

1  Karel Andries van der Wal is geboren op 1 oktober 1888 te Bergum (Tie) , overleden op 18 september 1981, begraven aldaar .

Karel was gehuwd met Lijsbert Veenstra. Lijsbert is geboren op 28 oktober 1891, overleden op 27 mei 1983, begraven te Bergum (Tie) .

2  Rinze Andries van der Wal is geboren op 11 januari 1892 te Bergum (Tie) .

VIII-W  Taeke Rinzes Douna, zoon van Rinse Sipkes Douna (VII-O) en Geertje Taekes van der Kooi, arbeider, is geboren op 24 september 1872 te Bergum (Tie) , overleden op 18 februari 1955, begraven aldaar .

Taeke trouwt op 27 mei 1897 te Tietjerksteradeel (FR) met Antje Heedzes Rinzema. Antje is geboren op 17 april 1876 te Eestrum (Tie), overleden op 9 april 1938, begraven te Bergum (Tie) .

Van Taeke en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Jitske Taekes Douna is geboren op 18 november 1898 te Bergum (Tie) .

2  Rinze Taekes Douna is geboren op 13 oktober 1901 te Bergum (Tie) , overleden op 10 oktober 1965, begraven aldaar .

VIII-X  Marten Hendriks Douna, zoon van Hendrik Sipkes Douna (VII-P) en Fintje Martens van der Kloet, arbeider, is geboren op 22 juni 1868 te Bergum (Tie) , overleden op 17 maart 1939 aldaar .

Marten trouwt op 20 mei 1893 te Tietjerksteradeel (FR) met Aaltje Sytzes Andringa.

Van Marten en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Martens Douna is geboren op 24 mei 1894 te Bergum (Tie) , overleden op 2 maart 1985, begraven te Schraard .

Hendrik trouwt op 10 mei 1919 te Tietjerksteradeel (FR) met Antje Terluin. Antje is geboren rond 1895 te Bergum (Tie).

2  Sijtze Martens Douna is geboren op 8 juli 1896 te Bergum (Tie) , overleden op 22 oktober 1983, begraven te Donkerbroek (Osw) .

3  Fintje Martens Douna is geboren op 9 juli 1898 te Bergum (Tie) , overleden op 20 september 1983, begraven te Beetsterzwaag (Ops) .

VIII-Y  Sipke Sierks Douna, zoon van Sierk Sipkes Douna (VII-Q) en Trijntje Hiddes Klijnstra, arbeider, is geboren op 23 december 1863 te Bergum (Tie) .

Sipke trouwt op 31 mei 1890 te Tietjerksteradeel (FR) met Elisabeth van der Weerdt.

Van Sipke en Elisabeth zijn drie kinderen bekend:

1  Sierk Sipkes Douna is geboren op 15 september 1890 te Bergum (Tie) .

2  Grietje Sipkes Douna is geboren op 21 november 1891 te Bergum (Tie) .

3  Sierk Sipkes Douna is geboren op 20 januari 1894 te Bergum (Tie) .

VIII-Z  Rinze Sierks Douna, zoon van Sierk Sipkes Douna (VII-Q) en Trijntje Hiddes Klijnstra, arbeider, is geboren op 25 september 1869 te Bergum (Tie) .

Rinze trouwt op 20 mei 1899 te Tietjerksteradeel (FR) met Geeske Eelkes van der Ploeg.

Van Rinze en Geeske is een kind bekend:

1  Eelke Rinzes Douna is geboren op 5 maart 1900 te Bergum (Tie) .

VIII-AA  Sytske Sierks Douna, dochter van Sierk Sipkes Douna (VII-Q) en Trijntje Hiddes Klijnstra, is geboren op 11 september 1873 te Bergum (Tie) .

Sytske trouwt op 25 juni 1896 te Tietjerksteradeel (FR) met Gerrit Kooistra. Gerrit, gardenier, wonende te Leeuwarden (FR).

Van Gerrit en Sytske is een kind bekend:

1  Trijntje Gerrits Kooistra is geboren op 9 september 1896 te Bergum (Tie) .

VIII-AB  Sjoukje Sierks Douna, dochter van Sierk Sipkes Douna (VII-Q) en Trijntje Hiddes Klijnstra, is geboren op 28 juli 1877 te Bergum (Tie) , overleden op 4 oktober 1941 aldaar .

Sjoukje trouwt op 4 juni 1898 te Tietjerksteradeel (FR) met Jan Joukes Wiersma. Jan, arbeider.

Van Jan en Sjoukje zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Jans Wiersma is geboren op 10 september 1898 te Bergum (Tie) , overleden op 17 juni 1968, begraven te Giekerk (Tie) .

2  Grietje Jans Wiersma is geboren op 24 oktober 1900 te Bergum (Tie) .

VIII-AC  Jouwert Hendriks Wagenaar, zoon van Hendrik Jouwerts Wagenaar (VII-S) en Gertje Jans van der Wal, koopman, wonende te Drachten (Sm) en te Drachtstercompagnie (Sm), is geboren op 1 februari 1875 te Suameer (Tie) , overleden op 1 augustus 1952 te Oldeboorn (Ut) , begraven aldaar .

Jouwert trouwt op 18 juni 1909 te Smallingerland (FR) met Tetje Minderts Veenema. Tetje is geboren op 7 oktober 1882 te Drachten (Sm) , overleden op 28 januari 1958 te Zwolle (OV) , begraven te Oldeboorn (Ut) .

Van Jouwert en Tetje zijn tien kinderen bekend:

1  Hendrik Wagenaar is geboren op 12 maart 1911 te Suameer (Tie).

2  Loltje Wagenaar is geboren op 8 februari 1913 te Drachten (Sm), overleden op 17 april 1992 te Bergum (Tie), begraven te Stiens (Ldl) .

Loltje trouwt op 4 augustus 1938 te Menaldumadeel (FR) met Minne de Vries. Minne is geboren op 8 juli 1907, overleden op 29 maart 1988 te Bergum (Tie), begraven te Stiens (Ldl) .

3  Jan Wagenaar, matroos, wonende te Oldeboorn (Ut), te Wanswerd en te Birdaard, is geboren op 9 november 1915 te Drachten (Sm), overleden op 18 juli 2005 , begraven na 18 juli 2005 te Birdaard .

Jan trouwt op 29 januari 1941 te Leeuwarden (FR) met Mettje Lageveen. Mettje is geboren op 16 november 1916 te Tijnje (Ops) , overleden op 5 april 1995 , begraven na 5 april 1995 te Birdaard .

4  Geertje Wagenaar is geboren op 29 december 1916 te Drachten (Sm) , overleden op 19 januari 1917 aldaar .

5  N.N.

6  N.N.

7  N.N.

8  N.N.

9  N.N.

10  Mindert Wagenaar, fabrieksarbeider, wonende te Krommenie (NH), is geboren op 11 oktober 1927 te Beets (Ops), overleden op 15 januari 1998 te Zaanstad (NH) .

Mindert trouwt op 9 december 1952 te Krommenie (NH) met Marretje Pot. Marretje, dienstbode, is geboren op 24 april 1926 te Krommenie (NH), overleden op 28 september 2007 te Zaanstad (NH) .

VIII-AD  Jan Hendriks Wagenaar, zoon van Hendrik Jouwerts Wagenaar (VII-S) en Gertje Jans van der Wal, is geboren op 8 juli 1879 te Suameer (Tie) , overleden op 10 mei 1940 te Goutum (Ldl) , begraven na 10 mei 1940 aldaar .

Jan trouwt op 22 mei 1902 te Tietjerksteradeel (FR) met Antje Luitzens Planting. Antje is geboren op 26 april 1879 te Drachten (Sm), overleden op 4 april 1959, begraven te Goutum (Ldl) .

Van Jan en Antje zijn negen kinderen bekend:

1  Tjitske Wagenaar is geboren op 22 juni 1903, overleden op 12 maart 1988, begraven te Goutum (Ldl) .

Tjitske was gehuwd met Broer Wijmenga. Broer, boer, is geboren op 4 november 1899, overleden op 2 mei 1979, begraven te Goutum (Ldl) .

2  Hendrik Wagenaar, bakker, is geboren op 22 maart 1906 , overleden op 9 november 1974, begraven te Bergum (Tie) .

Hendrik trouwt in 1933 met Trijntje Appelhof. Trijntje is geboren op 1 december 1910 , overleden op 29 december 1999, begraven te Bergum (Tie) .

3  Luitzen Wagenaar is geboren op 21 maart 1907, overleden op 3 augustus 1991, begraven te Wirdum (Ldl) .

Luitzen was gehuwd met Pietje Wiersma. Pietje is geboren op 29 september 1911, overleden op 11 april 1987, begraven te Wirdum (Ldl) .

4  Geertje Wagenaar is geboren in mei 1908 te Suameer (Tie) , overleden op 9 februari 1974 te Steenwijk (OV) , begraven op 13 februari 1974 aldaar.

Geertje trouwt op 17 april 1930 te Tietjerksteradeel (FR) met Johannes Steenstra. Johannes is geboren rond 1905 te Wommels (Hen), overleden na 9 februari 1974.

5  Metje Wagenaar is geboren op 25 mei 1911, overleden op 31 augustus 1986, begraven te Kollum (Kol) .

Metje was gehuwd met Douwe Dam.

6  Jouwert Wagenaar, boer, wonende te Makkinga (Osw), is geboren op 21 juli 1913, overleden op 8 januari 1972 , begraven op 12 januari 1972 te Nieuwehorne (Sch) .

Had boerderij onder Makkinga

Jouwert gaat in ondertrouw op 30 april 1942, trouwt op 21 mei 1942 met Jeltje Zwanenburg. Jeltje, wonende te Arum, is geboren op 20 oktober 1920 te Katlijk (Sch) , overleden op 29 oktober 2016 te Witmarsum , begraven op 5 november 2016 te Nieuwehorne (Sch) .

7  Atje Wagenaar is geboren op 18 juni 1915, overleden op 19 oktober 1987, begraven te Wirdum (Ldl) .

Atje was gehuwd met Jan Hoekstra. Jan, slager, is geboren op 8 oktober 1912, overleden op 28 oktober 1978, begraven te Wirdum (Ldl) .

8  Eit Wagenaar, bakker, is geboren op 20 april 1918 te Suameer (Tie), overleden op 17 november 1998 te Goutum (Ldl), begraven aldaar .

Eit was gehuwd met Sjoerdtje Overdijk. Sjoerdtje is geboren op 22 augustus 1922 te Goutum (Ldl), overleden op 26 mei 2004 te Weidum , begraven te Goutum (Ldl) .

9  Pieter Wagenaar, bakker, is geboren tussen 10 en 22 oktober 1921 te Beets (Ops) .

Pieter was gehuwd met Petertje Versteeg (Pea). Petertje is geboren op 1 februari 1927, overleden op 13 november 2010 te Steenwijk (OV).

VIII-AE  Jouwert Gaukes Wagenaar, zoon van Gauke Jouwerts Wagenaar (VII-T) en Maaike Sjoerds van der Kloet, voerman, wonende te Garijp (Tie), is geboren op 19 maart 1871 aldaar , overleden op 6 december 1942 aldaar , begraven aldaar .

Jouwert trouwt op 22 juni 1911 te Tietjerksteradeel (FR) met Tjettje Aalzens de Jong. Tjettje is geboren op 26 april 1875 te Nijega (Sm) , overleden op 5 september 1951 , begraven te Garijp (Tie) .

Van Jouwert en Tjettje zijn drie kinderen bekend:

1  Gauke Wagenaar is geboren rond 1914, overleden op 2 januari 1971 .

2  Aalzen Wagenaar is geboren rond 1916 te Garijp (Tie), overleden op 8 november 1917 aldaar .

3  Aalzen Wagenaar is geboren op 1 mei 1919 te Garijp (Tie), overleden op 31 januari 1996 te Leeuwarden (FR) , begraven op 5 februari 1996 te Garijp (Tie) .

Aalzen trouwt rond 1949 met Dirkje van Rangelrooij. Dirkje is geboren op 20 december 1923 te Kerkdriel (GD) , overleden op 16 februari 2016 te Bergum (Tie) .

VIII-AF  Sjoerd Gaukes Wagenaar, zoon van Gauke Jouwerts Wagenaar (VII-T) en Maaike Sjoerds van der Kloet, veehouder, wonende te Suameer (Tie), is geboren op 24 januari 1874 te Garijp (Tie) , overleden op 14 november 1950 , begraven te Nijega (Sm) .

Sjoerd trouwt op 13 mei 1905 te Tietjerksteradeel (FR) met Baukje Melles Sibma. Baukje is geboren op 27 oktober 1878 te Garijp (Tie) , overleden op 19 september 1963 te Ureterp (Ops) .

Van Sjoerd en Baukje zijn vier kinderen bekend:

1  Gauke Wagenaar is geboren op 1 maart 1910 te Suameer (Tie) , overleden op 8 december 1981, begraven te Nijega (Sm) .

2  Tjitske Wagenaar is geboren op 9 november 1913 te Suameer (Tie) , overleden op 8 juli 1997, begraven na 8 juli 1997 te Opeinde (Sm).

Tjitske was gehuwd met Durk de Vries. Durk is geboren op 26 december 1914, overleden op 16 januari 1979, begraven na 16 januari 1979 te Opeinde (Sm).

3  Maaike Wagenaar is geboren op 16 juli 1916 te Suameer (Tie) , overleden op 29 februari 1976, begraven na 29 februari 1976 te Ureterp (Ops).

Maaike trouwt op 9 mei 1941 met Thijmen Krikke. Thijmen is geboren op 1 augustus 1914, overleden op 12 augustus 1982, begraven na 12 augustus 1982 te Ureterp (Ops).

4  Stijntje Wagenaar is geboren rond 1922 te Suameer (Tie), overleden op 29 december 1928 aldaar .

VIII-AG  Geeske Gaukes Wagenaar, dochter van Gauke Jouwerts Wagenaar (VII-T) en Maaike Sjoerds van der Kloet, is geboren op 25 juli 1876 te Garijp (Tie) , overleden op 24 april 1941 te Alkmaar (NH) .

Geeske trouwt op 25 mei 1901 te Tietjerksteradeel (FR) met Sjoerd Jans Admiraal. Sjoerd, koopman, is geboren op 28 februari 1875 te Bergum (Tie) , overleden op 6 oktober 1931 te Sint Pancras (NH) .

Van Sjoerd en Geeske zijn twee kinderen bekend:

1  Jan Admiraal is geboren op 6 september 1902 te Bergum (Tie) , overleden op 17 mei 1920 te Sint Pancras (NH) .

2  Ridzert Admiraal is geboren op 29 december 1910 te Bergum (Tie), overleden op 25 april 1985 te Bunnik (UT).

VIII-AH  Trijntje Annes Wagenaar, dochter van Anne Jouwerts Wagenaar (VII-U) en Grietje Ates Hoekstra, is geboren op 5 oktober 1871 te Garijp (Tie) , overleden op 29 maart 1922 aldaar , begraven aldaar .

Trijntje trouwt op 2 juni 1894 te Tietjerksteradeel (FR) met Jan Wessels Nijhuis. Jan is geboren op 14 december 1865 te Oudega (Sm) , overleden op 22 december 1953, begraven te Garijp (Tie) .

Van Jan en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Wessel Jans Nijhuis, kalverkoopman, is geboren op 7 september 1895 te Garijp (Tie) , overleden op 12 april 1971 , begraven aldaar .

Wessel trouwt op 7 februari 1918 te Tietjerksteradeel (FR) met Sjoukje Hendriks Elzinga. Sjoukje is geboren op 21 februari 1897 te Garijp (Tie), overleden op 23 december 1964, begraven aldaar .

2  Anne Jans Nijhuis is geboren op 27 oktober 1897 te Garijp (Tie) .

Anne trouwt op 7 mei 1921 te Kollumerland C.a. (FR) met Beitske Jans Fokkema. Beitske is geboren rond 1899 te Westergeest (Kol).

VIII-AI  Wytze Andries Wagenaar, zoon van Andries Jouwerts Wagenaar (VII-V) en Wytske Wytzes de Jong, boerenarbeider, is geboren op 20 juli 1885 te Garijp (Tie) , overleden op 16 mei 1969 te Drachten (Sm) , begraven te Garijp (Tie) .

Wytze trouwt op 31 mei 1913 te Tietjerksteradeel (FR) met Minke Jans Kuperus, dochter van Jan Ages Kuperus en Trijntje Taekes Joekema. Minke is geboren op 28 januari 1890 te Garijp (Tie) , overleden op 18 februari 1979 te Hardegarijp (Tie) , begraven te Garijp (Tie) .

dochter van Jan Kuperus en Trijntje Taekes Joekema

Van Wytze en Minke zijn vijf kinderen bekend:

1  Andries Wagenaar is geboren op 20 september 1914 te Garijp (Tie) , overleden op 7 juli 1980 te Rijswijk (ZH) , begraven te Garijp (Tie) .

Andries trouwt op 10 september 1942 met Lutske van der Land. Lutske is geboren op 29 januari 1919 te Kollum (Kol) , overleden op 26 mei 2010 te Sassenheim (ZH) , begraven op 31 mei 2010 te Garijp (Tie).

2  Jan Wagenaar is geboren op 16 juni 1916 te Garijp (Tie), overleden op 15 augustus 1973 , begraven te Emmeloord (FL).

Jan trouwt op 29 oktober 1942 met Geeske van der Veen. Geeske is geboren op 2 april 1916 te Suameer (Tie) , overleden op 13 augustus 1994 te Emmeloord (FL) , begraven aldaar .

3  Wytske Wagenaar is geboren op 6 juli 1922 te Garijp (Tie) , overleden op 5 oktober 1988, begraven te Harkema (Ach) .

Wytske trouwt op 12 juli 1945 met Sjirk Bruining. Sjirk is geboren op 3 april 1922 te Drogeham (Ach) , overleden op 11 augustus 1982 te Harkema (Ach) , begraven aldaar.

4  Age Wagenaar is geboren op 16 mei 1924 te Garijp (Tie) , overleden op 3 maart 1993 te Sint Annaparochie .

Age trouwt op 2 mei 1950 met Gerkje van Huizen. Gerkje is geboren op 13 juli 1925 te Stiens (Ldl) , overleden op 28 mei 1997 te Leeuwarden (FR) , begraven te Sint Annaparochie.

5  Hendrik Jouwert Wagenaar is geboren op 10 februari 1927 te Garijp (Tie) , overleden op 28 maart 2006 te Emmeloord (FL) .

Hendrik trouwt op 12 augustus 1953 te Emmeloord (FL) met Engeltje Damstra. Engeltje is geboren op 12 maart 1929 te Sneek (FR) , overleden op 16 mei 2018 te Marknesse (FL) .

VIII-AJ  Grietje Andries Wagenaar, dochter van Andries Jouwerts Wagenaar (VII-V) en Wytske Wytzes de Jong, is geboren op 22 november 1889 te Garijp (Tie) , overleden op 13 december 1969 te Alkmaar (NH) .

Grietje trouwt op 2 januari 1913 te Tietjerksteradeel (FR) met Johannes Paulus Paulusma. Johannes, tuinder en tuinman, wonende te Krommenie (NH) en te Koedijk (NH), is geboren op 10 juni 1887 te Bergum (Tie) , overleden op 29 augustus 1951 te Alkmaar (NH) .

Van Johannes en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Paul Paulusma, verwarmingstechnicus, is geboren op 1 april 1916 te Koedijk (NH) , overleden op 2 september 1999 te Amersfoort (UT) .

Paul trouwt op 3 mei 1939 met Enna Berendine Johanna van Nieuwkerk. Enna is geboren op 24 juli 1917 te Amersfoort (UT) , overleden op 29 juli 1997 aldaar .

2  Andries Paulusma is geboren op 20 juli 1917 te St. Maarten (NH) , overleden op 2 december 2003, begraven te Kornhorn (GR) .

VIII-AK  Jouwert Jans Wagenaar, zoon van Jan Jouwerts Wagenaar (VII-W) en Fintje Sjoerds van der Kloet, boerenknecht en veldarbeider, wonende te Garijp (Tie), aldaar (nr. 342), aldaar, te Achlum en te Veenwouden (Dan), is geboren op 5 mei 1874 te Garijp (Tie) , overleden op 10 februari 1968 te Veenwouden (Dan) in Talmahuis, begraven op 14 februari 1968 te Achlum .

Jouwert trouwt op 20 mei 1899 te Tietjerksteradeel (FR) met Antje Sakes van der Kloet, dochter van Sake Sjoerds van der Kloet en Aafke Harmens de Haan. Antje, wonende te Garijp (Tie), aldaar en te Veenwouden (Dan) (79), is geboren op 1 februari 1878 te Garijp (Tie), overleden op 14 april 1950 te Veenwouden (Dan) in Talmahuis, begraven op 18 april 1950 te Achlum .

Van Jouwert en Antje zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Wagenaar, melkcontroleur, wonende te Garijp (Tie) en aldaar, is geboren op 26 augustus 1900 aldaar , overleden op 14 augustus 1980, begraven aldaar .

Jan trouwt op 17 mei 1923 te Tietjerksteradeel (FR) met Grietje Oosterman. Grietje, dienstbode, wonende te Garijp (Tie), is geboren op 28 april 1901 aldaar , overleden op 11 september 1985, begraven aldaar .

2  Sake Wagenaar is geboren op 12 januari 1902 te Garijp (Tie) , overleden op 14 januari 1902 aldaar .

3  Sake Wagenaar, boerenknecht en veehouder, wonende te Wartena (Ida) (nr. 188), te Warga (Ida) (nr. 63), te Wijtgaard (Ldl), te Tietjerk (Tie), te Wijns (Tie), aldaar, te Oudkerk (Tie), te Boelenslaan (Ach) (Terpsterwei 2) en te Drachten (Sm) (Westersingel 18), is geboren op 8 december 1903 te Garijp (Tie), overleden op 6 juli 1977 te Drachten (Sm) in Nij Smellinge, begraven op 9 juli 1977 te Rottevalle (FR).

Sake trouwt op 12 mei 1927 te Tietjerksteradeel (FR) met Lokke van der Meulen, dochter van Andries Sjoerds van der Meulen en Antje Kornelis Dijkstra. Lokke, dienstbode, wonende te Boksum en te Wijns (Tie), is geboren op 5 juni 1904 te Drachten (Sm) , overleden op 5 juli 1990 aldaar, begraven te Rottevalle (FR).

4  Sjoerd Wagenaar, boerenknecht/winkelier/bakkersknecht, wonende te Drachten (Sm), is geboren op 25 april 1907 te Garijp (Tie) , overleden op 7 januari 1992 te Drachten (Sm) , begraven op 11 januari 1992 aldaar .

Sjoerd trouwt op 11 november 1932 te Smallingerland (FR) met Gaitske Kuperus, dochter van Anne Ages Kuperus en Baukje Jans Boonstra. Gaitske is geboren op 5 april 1911 te Drachten (Sm) , overleden op 7 september 1994 aldaar , begraven op 11 september 1994 aldaar .

5  Wierd Wagenaar is geboren op 25 januari 1910 te Garijp (Tie) , overleden op 10 maart 1910 aldaar .

6  Fintje Wagenaar is geboren op 13 september 1911 te Garijp (Tie) , overleden op 11 juli 2001 te Franeker (FR) , begraven op 14 juli 2001 te Achlum .

Fintje trouwt op 27 september 1930 te Franekeradeel (FR) met Hendrik Talsma. Hendrik, boerenknecht, wonende te Pingjum, is geboren op 10 juni 1906 , overleden op 6 november 1983 .

7  Wierd Wagenaar, boerenknecht, is geboren op 11 april 1914 te Garijp (Tie) , overleden op 19 augustus 1984 , begraven na 19 augustus 1984 te Sint Annaparochie .

Wierd trouwt tussen 28 april en 5 mei 1938 te Franekeradeel (FR) met Anna Eenling, dochter van Goitzen Jans Eenling en Trijntje Gerbens van der Meer. Anna is geboren op 22 juni 1916 te Drachtstercompagnie (Sm) , overleden op 18 december 2006 te Bergum (Tie) , begraven op 21 december 2006 te Sint Annaparochie.

8  Age Wagenaar (Art), boerenknecht/politieagent/tuinder, wonende te Grimsby (ON) en te Stoney Creek (ON), is geboren op 23 maart 1921 te Garijp (Tie) , overleden op 25 maart 2018 te Grimsby (ON) .

Age trouwt op 9 mei 1945 te Wonseradeel (FR) met Geertje van der Sluis (Gertie), dochter van Renze Machiels van der Sluis en Hotske Klazes Nijdam. Geertje is geboren op 28 februari 1921, overleden op 13 februari 2017 te Vineland (ON), begraven op 17 februari 2017 te Stoney Creek (ON).

VIII-AL  Trijntje Jans Wagenaar, dochter van Jan Jouwerts Wagenaar (VII-W) en Fintje Sjoerds van der Kloet, is geboren op 6 december 1876 te Garijp (Tie) , overleden op 17 maart 1951 te Sneek (FR) .

Trijntje trouwt op 20 mei 1899 te Tietjerksteradeel (FR) met Wierd Teyes Postma, zoon van Teye Wierds Postma en Beitske Sybes Bloemhof. Wierd, boerenknecht en arbeider, wonende te Garijp (Tie), is geboren op 24 juni 1870 aldaar , overleden op 4 oktober 1939 aldaar .

Van Wierd en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Teije Postma is geboren op 1 maart 1900 te Garijp (Tie) , overleden op 13 april 1900 te Tietjerksteradeel (FR) .

2  Teije Postma is geboren op 26 juni 1902 te Garijp (Tie) , overleden op 18 december 1986, begraven te Sneek (FR) .

Teije trouwt op 27 maart 1930 te Tietjerksteradeel (FR) met Anna Kuperus, dochter van Jan Ages Kuperus en Trijntje Taekes Joekema. Anna is geboren op 9 mei 1902 te Garijp (Tie) , overleden op 16 februari 1993, begraven te Sneek (FR) .

3  Fintje Postma is geboren op 17 november 1904 te Garijp (Tie) , overleden op 19 november 1951 te Noordbergum (Tie) , begraven te Veenwouden (Dan) .

Fintje trouwt op 9 augustus 1934 te Tietjerksteradeel (FR) met Sibbele Hietkamp. Sibbele, pluimveehouder, is geboren op 3 november 1903 te Bergum (Tie) , overleden op 20 september 1970 te Noordbergum (Tie) , begraven te Veenwouden (Dan) .

4  Sijbe Postma is geboren op 31 mei 1910, overleden op 2 juli 1955, begraven te Oosternijkerk (O.D.) .

Sijbe was gehuwd met Aukje Brandsma. Aukje is geboren op 1 juli 1912, overleden op 18 april 1959, begraven te Oosternijkerk (O.D.) .

VIII-AM  Hemme Jans Sijdzes, zoon van Jan Jans Sijdzes (VII-AA) en Gepke Hemmes Siertsema, aannemer en scheepstimmerman, is geboren op 1 juni 1850 te Delfzijl (GR) , overleden op 25 juni 1925 aldaar , begraven aldaar .

Hemme trouwt op 15 mei 1879 te Leens (GR) met Bouke de Vries. Bouke is geboren rond 1849 te Kloosterburen (GR), overleden op 8 mei 1935 te Groningen (GR) .

Van Hemme en Bouke zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Hemmes Sijdzes, boekhouder, is geboren op 18 februari 1880 te Farmsum (GR) , overleden op 14 mei 1953 te Bussum (NH) .

Jan trouwt op 15 november 1905 te Loppersum (GR) met Aaltje Wiersum. Aaltje is geboren rond 1880 te Loppersum (GR), overleden op 11 februari 1956 te Bussum (NH) .

2  Jakob Hemmes Sijdzes, wonende te Poeldijk (ZH), is geboren op 10 januari 1882 te Farmsum (GR) , overleden op 10 augustus 1926 te Scheveningen (ZH) (wonende te Poeldijk (ZH)) .

Jakob was gehuwd met A.Z. van Linde.

3  Hinderikus Hemmes Sijdzes, huisschilder, is geboren op 31 maart 1884 te Delfzijl (GR) , overleden op 14 juli 1951 aldaar , begraven aldaar .

Hinderikus trouwt op 15 juli 1911 te Delfzijl (GR) (1) met Grietje Vuursteen. Grietje is geboren rond 1884 te Oostmahorn (O.D.), overleden op 16 mei 1917 te Delfzijl (GR) .
Hinderikus trouwt na 16 mei 1917 (2) met Maria Roos. Maria is geboren op 28 mei 1882, overleden op 17 januari 1964 te Groningen (GR) , begraven te Delfzijl (GR) .

4  Geert Hemmes Sijdzes, secretarie-ambtenaar, is geboren op 12 januari 1886 te Farmsum (GR) .

Geert trouwt op 13 januari 1913 te Appingedam (GR) met Kornelia Wierenga. Kornelia is geboren op 17 juli 1887 te Tjamsweer (GR) .

VIII-AN  Adrianus Sieses, zoon van Bordze Sybrens Zieses (VII-AB) en Klaske Sikkes de Haan, werkman en steendrager, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op 29 april 1873 te Werkendam (NB) , overleden na 27 oktober 1934.

Adrianus trouwt op 30 augustus 1899 te Amsterdam (NH) met Paulina Cornelia Theresia Veldman. Paulina, werkvrouw, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op 15 juli 1876 aldaar , overleden op 7 september 1913 te Leeuwarden (FR) (wonende te Amsterdam (NH)) .

Van Adrianus en Paulina zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelia Maria Sieses is geboren op 18 februari 1900 te Amsterdam (NH) .

Cornelia trouwt op 23 februari 1922 te Apeldoorn (GD) met Martinus Zinnemers. Martinus, militair, is geboren rond 1900 te Apeldoorn (GD).

2  Ankje Sieses is geboren op 15 juni 1902 te Amsterdam (NH) .

3  Adrianus Sieses, kruideniersbediende, wonende te Wageningen (GD), is geboren op 10 september 1906.

Adrianus was gehuwd met Arendina Gijsberta Möller. Arendina is geboren rond 1909 te Wageningen (GD), overleden op 20 april 1929 , als overleden aangegeven op 25 april 1929 aldaar.

4  Wieberen Sieses, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op 21 december 1909 te Leeuwarden (FR) , overleden op 1 november 1913 aldaar (wonende te Amsterdam (NH)) .

5  Willem Johannes Sieses, kaaspakhuisknecht, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op 28 augustus 1913 aldaar .

Willem trouwt op 27 oktober 1934 te Leeuwarden (FR) (is gescheiden op 30 september 1943 aldaar) met Aafke van der Hoek. Aafke is geboren rond 1917 te Leeuwarden (FR).

VIII-AO  Geert Reinders de Jong, zoon van Reinder Geerts de Jong (VII-AD) en Anna Catharina Jaarsma, schipper, wonende te Harlingen (FR), is geboren op 5 september 1861 te Leeuwarden (FR) , als geboren aangegeven op 6 september 1861 aldaar, overleden op 12 maart 1941 te Harlingen (FR) , begraven aldaar.

Geert trouwt op 26 november 1893 te Franeker (FR) met Geeske Sleef. Geeske is geboren op 28 maart 1858, overleden op 11 februari 1951, begraven te Harlingen (FR).

Van Geert en Geeske zijn vier kinderen bekend:

1  Anna Catharina de Jong is geboren op 24 oktober 1894 te Harlingen (FR).

2  Reinder de Jong is geboren op 10 juni 1897 te Harlingen (FR).

3  Johannes de Jong, wonende te Harlingen (FR), is geboren op 31 december 1898 aldaar, overleden op 25 februari 1900 te Oldeouwer (wonende te Harlingen (FR)) .

4  Johannes de Jong is geboren op 26 februari 1901 te Harlingen (FR).

VIII-AP  Syds Sikkes van der Woude, zoon van Sikke Sieses van der Woude (VII-AH) en Tjitske Gerrits Tigchelaar, is geboren op 9 maart 1862 te Franeker (FR) , overleden op 30 januari 1911 aldaar .

Syds trouwt op 20 mei 1888 te Franeker (FR) met Dieuwke Eppinga. Dieuwke is geboren op 1 augustus 1863 te Franeker (FR) , overleden op 27 februari 1923 aldaar .

Van Syds en Dieuwke zijn zeven kinderen bekend:

1  Maaike Sydses van der Woude is geboren op 10 februari 1889 te Franeker (FR) , overleden op 27 juni 1889 aldaar .

2  Sikke Sydses van der Woude is geboren op 29 mei 1890 te Franeker (FR) , overleden op 8 juli 1956, begraven aldaar .

Sikke trouwt op 19 mei 1919 te Franeker (FR) met Trijntje Visser. Trijntje is geboren op 19 juli 1888, overleden op 18 oktober 1967, begraven te Franeker (FR) .

3  Eise Sydses van der Woude is geboren op 17 november 1893 te Franeker (FR) .

4  Klaas Sydses van der Woude is geboren op 11 juli 1895 te Franeker (FR) , overleden op 12 augustus 1895 aldaar .

5  Klaas Sydses van der Woude is geboren op 3 april 1899 te Franeker (FR) .

6  Maaike Sydses van der Woude is geboren op 1 december 1900 te Franeker (FR) , overleden op 22 maart 1901 aldaar .

7  Tjitske Sydses van der Woude is geboren op 9 mei 1902 te Franeker (FR) , overleden op 8 december 1903 aldaar .

VIII-AQ  Klaas Sikkes van der Woude, zoon van Sikke Sieses van der Woude (VII-AH) en Elisabeth Gerrits Tichelaar, gemeentearbeider en gemeenteambtenaar, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op 18 april 1873 te Franeker (FR) .

Klaas trouwt op 20 mei 1894 te Franeker (FR) met Antje de Vries. Antje is geboren op 29 mei 1871 te Franeker (FR) .

Van Klaas en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Elisabeth Klazes van der Woude, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op 25 maart 1895 te Franeker (FR) .

Elisabeth trouwt op 6 april 1916 te Amsterdam (NH) met Willem Stam. Willem, timmerman, is geboren rond 1895 te Amsterdam (NH).

2  Sjoerd Klazes van der Woude, monteur, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op 18 april 1897 te Franeker (FR) .

Sjoerd trouwt op 2 juni 1926 te Amsterdam (NH) met Trijntje Catharina Foekje Miedema. Trijntje is geboren in 1899 te Amsterdam (NH).

3  Renske Klazes van der Woude is geboren rond 1901 te Amsterdam (NH).

Renske trouwt op 20 juni 1928 te Amsterdam (NH) met Cornelis Prevost. Cornelis, havenarbeider, is geboren rond 1898 te Spaarndam (NH).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.