De scheperij van Rienk Rienks Dijkstra in Bakkeveen (1852)

Volgens een notariële akte waren mijn voorouders Rienk Rienks Dijkstra (1787-1867) en Tjimkje Oenes de Vries (1795-1881) tot 1852 eigenaar van een huis, schuur en schaapskooi, aan de oostkant van Bakkeveen. Op die plek staat nu aan de Mjûmster Wei nog een monumentale boerderij, genaamd De Scheperij.

De Scheperij, Mjûmsterwei 37 Bakkeveen, in 1966 (Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Lees verder “De scheperij van Rienk Rienks Dijkstra in Bakkeveen (1852)”

Genealogie Dijkstra/Sytsma/Scheidema

Versie 27-12-2022

Inleiding

Als in 1811 familienamen moeten worden geregistreerd, kiezen de twee broers Jetse Sytzes (Wijnjeterp) en Rienk Sytzes (Ureterp) voor de achternaam Dijkstra. Over hun ouders, Sytze Jitzes en Yke Aukes, is heel weinig bekend. Niet waar en wanneer ze zijn getrouwd. Wel dat ze tussen 1749 en 1767 acht kinderen lieten dopen. De oudste vijf in Gorredijk; de jongste drie in Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik. In de quotisatiekohieren van 1749 komt Sytze Jitses niet voor. Misschien woonde het echtpaar toen nog niet op zichzelf. Waarschijnlijk zijn ze kort voor 1749 getrouwd.

De Dijkstra’s woonden vooral in Opsterland (Wijnjeterp, Ureterp, Duurswoude, Bakkeveen, Terwispel, Siegerswoude, Kortezwaag) en daarnaast in Ooststellingwerf (Haulerwijk, Appelscha) en de provincies Groningen (De Wilp, Midwolde, Leek, Doezum, Marum, Nuis, Lutjegast) en Drenthe (Zeijen, Norg, Odoornerveen). De achternaam Dijkstra is afgeleid van ‘dyk’, wat in het Fries ‘weg’ betekent. Dijkstra is de op twee na meest voorkomende naam in Friesland.

Twee andere kinderen van Sytze Jitses en IJke Aukes, Wybe en Antje, kiezen in 1812 de achternaam Sytsma of Sietsma (later ook aangetroffen als Sytzema of Sietzema). Van beide kinderen zijn veel nakomelingen bekend. In deze genealogie wordt alleen het nageslacht van Wybe Sytses gevolgd. En daarvan slechts enkele generaties, waarvan de leden vooral in Boornbergum woonden.

Tenslotte kiest Petrus Sytzes in 1812 de achternaam Scheidema. Hij woont dan in Bakkeveen. Mogelijk heeft zijn naam iets te maken met de ligging van het dorpsgebied tegen de provinciegrens. De Scheidema’s wonen eerst in Opsterland (Bakkeveen) en Ooststellingwerf (Haulerwijk). Latere generaties komen via Drenthe (Odoornerveen, Schoonoord/Sleen, Bovensmilde/Smilde) in de provincie Groningen (Slochteren, Scheemda) terecht. Daar woont nu het grootste deel van de Scheidema’s. Het waren eerst voornamelijk arbeiders.


Lees verder “Genealogie Dijkstra/Sytsma/Scheidema”

Genealogie Van der Meulen

Versie 27-12-2022

Inleiding

Deze genealogie bestaat uit vijf generaties nakomelingen van Bouwe Hylkes van der Meulen in mannelijke lijn. Bouwe Hylkes was molenaar en bakker van beroep en woonde in Drogeham. Hij was afkomstig uit Lippenhuizen, waar veel van zijn voorouders ook al molenaar waren. Dat hij in 1811 de achternaam Van der Meulen aannam, lag dus wel voor de hand.

De familie Van der Meulen woonde onder andere in Drachten, Gorredijk, Oostermeer, Rottevalle, Bakkeveen en Grouw. De Van der Meulens waren vooral landbouwers, maar ook het beroep molenaar bleef voorkomen.


Lees verder “Genealogie Van der Meulen”

Kwartierstaat Lokke van der Meulen

Versie 27-12-2022

Inleiding

De voorouders van mijn grootmoeder Lokke van der Meulen woonden vooral in Opsterland en Smallingerland. Zij waren vooral landbouwers, arbeiders, molenaars en verveners. Dit overzicht bestaat uit tien generaties voorouders met hun kinderen.


Lees verder “Kwartierstaat Lokke van der Meulen”