Links

Alle Friezen Voor de meeste Friese gemeenten zijn hier alle openbare akten van de Burgerlijke Stand te doorzoeken en als afbeelding te bekijken. Nu ook DTB-huwelijken, dopen, notariele akten etc.
Alle Groningers Zoeken in gegevens burgerlijke stand en doop- en trouwgegevens van de provincie Groningen.
Archieven Zoeken in de inventarissen van de Nederlandse archieven
Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Foto’s van gebouwde monumenten, archeologie en landschappen. Kadastrale Kaarten 1811-1832 incl. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) (voorheen op watwaswaar.nl).
Centraal Bureau voor Genealogie Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het kennis- en documentatiecentrum voor genealogie, familiegeschiedenis en verwante wetenschappen.
Delpher Doorzoekbare verzameling artikelen uit kranten en tijdschriften.
Digitale Bronbewerkingen Links naar digitale bronbewerkingen van Nederland en België.
Freonen fan de Argiven yn Fryslân Deze stichting maakt archiefmateriaal over Friesland beter toegankelijk voor historisch en genealogisch onderzoek.
Graftombe.nl Hier kan worden gezocht naar grafschriften en kunnen foto’s van grafstenen worden opgevraagd.
Historisch Centrum Leeuwarden Allerlei bewerkingen van Leeuwarder archiefbronnen
Historisch GIS Fryslân (HISGIS) Geografisch informatiesysteem met gegevens uit o.a. het kadaster en de floreenkohieren. Zeer aan te bevelen!
Historische Vereniging Noordoost-Friesland Indexen, nieuws, foto’s, video’s, verhalen, boeken en links over genealogie en historie van Noordoost-Friesland. Kwartaalblad De Sneuper.
Meertens Instituut Databases met achternamen en voornamen.
Topotijdreis Vergelijk topografische kaarten (1:25.000) van verschillende jaren.
Tresoar Rijksarchief voor Friesland. Zoeken in burgerlijke stand, DTB-huwelijken, dopen, notariele akten etc. nu via www.allefriezen.nl.
Van papier naar digitaal Verzameling gedigitaliseerde bronnen in de vorm van afbeeldingen en indices.
WieWasWie Zoeken in gegevens burgerlijke stand van diverse provincies