Parenteel Sicke Nammes

Versie 27-12-2022

Inleiding

Sicke Nammes is de oudst bekende voorvader van de Wagenaars in directe mannelijke lijn. Dit overzicht bevat zeven generaties van zijn nakomelingen. Veel van hen waren schipper of schippersknecht. De familie heeft zijn oorsprong in Oostermeer en Rottevalle. De nakomelingen van Sicke Nammes komen in verschillende delen van Friesland terecht, o.a. in Leeuwarden, Heeg, Stavoren, Lemmer, Harlingen, Franeker, Bergum en Garijp. Maar ook in de provincie Groningen en aan de overkant van de Zuiderzee. Twee takken van de familie hebben zich daar gevestigd in plaatsen als Enkhuizen, Medemblik en Hoorn. Omdat het vooral schippers waren, kwamen ze veel verder van huis dan de meeste van hun dorpsgenoten. Dat blijkt ook uit de plaatsen waar hun kinderen werden geboren. De belangrijkste achternamen in deze familie zijn Siedzes (met alle denkbare varianten), De Jong, Wouda, De Boer, Wagenaar, Hoff, Van der Woude, Mantel en De Vries (zie namenindex).

Een kleinzoon van Sicke Nammes, Sierd Sakes, vertrekt in 1740 als predikant naar Nederlands Indië. Hij noemt zich dan Sirardus Brouwer en is predikant in Malakka en Batavia. Een achterkleindochter van hem trouwt met Dirk van Hogendorp. Die is later generaal in het leger van Napoleon en krijgt als dank een grafelijke titel. Zijn zoon Carel Sirardus Willem van Hogendorp neemt aan Franse zijde deel aan de Slag bij Waterloo.

In de achtste generatie komen er nakomelingen terecht in de Verenigde Staten (Wisconsin) en op de Nederlandse Antillen (Curaçao).


Lees verder “Parenteel Sicke Nammes”