Stamreeks Geert de Haan

Jinne Durks de Haan (1761-1831)

Jinne Durks was de eerste voorouder die de achternaam De Haan gebruikt. Hij wordt op 1 september 1761 in Eestrum geboren. Zijn ouders zijn Durk Jelles en Antje Jinnes. Vlak voordat hij op 3 mei 1787 in Twijzel trouwt, woont hij in Augustinusga. Zijn bruid is Lutske Arends, een dochter van Arend Alles en Antje Geerts, geboren in Twijzel in 1762. Zij krijgt in 1811 de achternaam Groenhof. Haar vader was een kleine boer in Kooten. Jinne en Lutske zijn beide hervormd.

Ze vestigen zich in Twijzel, waar ze hun hele verdere leven zullen blijven wonen. Jinne Durks is koopman van beroep en zijn vrouw is winkeliersche. Tussen 1788 en 1805 krijgen ze acht kinderen: Durk, Antje, Dieuwke, Arend, Alle, Grietje, Geeske en Geert.

Op 24 december 1811 neemt Jinne Durks de achternaam De Haan aan. Er is wel eens gesuggereerd dat die iets met zijn beroep te maken had, maar dat ligt niet voor de hand. Niet alleen zijn oudere broer Jelle neemt dezelfde achternaam aan, maar ook een neef van hem van vaderskant. Dat wijst erop dat de achternaam De Haan verwijst naar de grootvader van Jinne, Jelle Feijes (zie verderop). Uit de akte waarmee Jinne Durks zijn achternaam aanneemt, blijkt dat hij weliswaar zijn naam kon schrijven, maar zijn handschrift maakt een onzekere indruk.

In de digitale index op de notariële archieven worden negen akten genoemd waarin Jinne Durks voorkomt, verspreid over de periode 1814-1826. In vijf gevallen is hij huurder, twee keer koper, een keer schuldeiser en een keer requirant. In alle gevallen woont hij in Twijzel. In 1814 koopt hij voor 557 gulden een huis in Twijzel. In 1823 koopt hij voor 500 gulden land te Twijzel.

Van dat jaar dateren de oudste kadastergegevens van de kadastrale gemeente Kooten, waar Twijzel onder viel. De koopman Jinne Durks de Haan bezit dan tien percelen met een totale oppervlakte van 9,4 hectare. Hij bezit drie huizen. De twee belangrijkste staan aan weerskanten van de Mounewei, waar die uitkomst op de ‘grote weg’ door het dorp (die weg heet nu Optwijzel). Het belastbare inkomen is voor het noordelijke huis (45 gulden) hoger dan voor het zuidelijke huis (36 gulden). Ik vermoed daarom dat Jinne Durks zelf in het eerste huis woonde. Verder heeft hij nog een huisje aan de noordkant van het Kolonelsdiep (nu Prinses Margrietkanaal), vlak ten westen van de Twijzelvaart.

Op 22 augustus 1828 overlijdt Lutske Arends Groenhof op 66-jarige leeftijd te Twijzel. Als in 1830 een volkstelling wordt gehouden, woont Jinne Durks in huis nummer 70 van Twijzel, samen met zijn twee zonen Durk en Alle en een dienstmeid. Niet lang daarna, op 3 december 1831, overlijdt hij zelf op 70-jarige leeftijd. Hij woont dan nog steeds in de Twijzeler Buren.

eekhofftwijzelkooten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.