Stamreeks Geert de Haan

3 Geert Aans de Haan (1819-1894)

Geert Aans de Haan is op 12 juni 1819 in Twijzel geboren als zoon van Arend Jinnes de Haan en Trijntje Hendriks Zevenhuizen. Hij is arbeider van beroep. Op 15 mei 1852 trouwt hij met Aukjen Geerts van der Meer. Zij is een dochter van Johannes Geerts van der Meer en Bintje Halbes van der Heide, in 1820 geboren in Rottevalle onder Achtkarspelen. Haar ouders woonden aan de Muntsegroppe, vlak bij de Wytfeansterwei. Johannes was arbeider van beroep.

Het echtpaar woont eerst in Buitenpost, waar hun oudste zoon Aan in 1853 wordt geboren. Later wonen ze in Drogeham. In 1859 wordt hier hun jongste zoon Geert geboren. Het blijft bij deze twee kinderen. In 1874 overlijden vlak na elkaar Aukjen en haar zoon Aan. Aukjen overlijdt op 8 april op 53-jarige leeftijd. Aan overlijdt nog geen week later, op 14 april. Hij is dan 21 jaar, arbeider van beroep en ongehuwd.

In de digitale index op de notariële archieven komt hij maar één keer voor. Op 13 november 1860 wordt een schuldbekentenis opgemaakt, waaruit blijkt dat Geert Aans de Haan uit Drogeham 200 gulden schuldig is aan Jan Oene Gorter uit Augustinusga. Het is mogelijk dat dit met de koop van een huis te maken heeft. Alleen de inhoud van de akte kan hier uitsluitsel over geven.

Geert Aans de Haan kon waarschijnlijk nauwelijks schrijven. Onder zijn huwelijksakte en de geboorteakten van zijn twee zonen zet hij nog wel een handtekening. Latere akten (1874, 1884) vermelden dat hij niet kan schrijven.

Uit het bevolkingsregister blijkt dat Geert Aans de Haan aan de Hamsherne woonde, vlak bij de Muntsegroppe. In de periode 1880-1890 woont hij op Hamsherne 112, samen met zijn zoon Geert en een dienstmeid (Jeltje Jelles Zuidersma). Geert Aans wordt in 1880 christelijk gereformeerd genoemd. Dat betekent dat hij tot de Afgescheidenen behoorde. Later komt ook schoondochter Aagje Annes Piekstra bij hem inwonen. Nadat er twee kinderen op dit adres zijn geboren vertrekt zoon Geert met zijn gezin naar Augustinusga. De dienstmeid emigreert in 1890 naar Amerika, zodat Geert Aans alleen achterblijft. In 1890 wordt zijn huis in het bevolkingsregister aangeduid als Heide 112. Hij wordt dan ‘karrijder’ genoemd. Als hij op dinsdag 30 januari 1894 in Drogeham op 74-jarige leeftijd overlijdt, doet zijn zoon Geert aangifte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.