Genealogie Stel/Steltman

Versie 8-8-2021

Inleiding

Deze genealogie bestaat uit vier generaties nakomelingen van Tjeerd Jelles in mannelijke lijn, met de achternamen Stel en Steltman. Tjeerd Jelles is arbeider en woont in Eestrum. Hij is een broer van Durk Jelles, van wie de familie De Haan afstamt.

De familie Stel/Steltman woont voornamelijk in Achtkarspelen (Kooten, Harkema Opeinde, Twijzel en Drogeham) en Tietjerksteradeel (Bergum). Veel van de mannen zijn arbeider van beroep. Ook komen er verschillende timmerlieden en een aantal goud- en zilversmeden voor.


Generatie I

(van 1732 tot 1790)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen.
Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1753 en 1769.
De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Eestrum (Tie) (6x).

I  Tjeerd Jelles, zoon van Jelle Feijes en Dieuke Tjeerds, arbeider en extra-ordinaris assistent, wonende te Eestrum (Tie), is geboren rond 1732 te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 13 januari 1732 te Eestrum (Tie), overleden 1790 of 1791 te Eestrum (Tie) (wonende te Eestrum (Tie)).

Tjeerd trouwt op zondag 26 maart 1752 te Eestrum (Tie) met Berber Sytzes. Berber, wonende te Eestrum (Tie), is gedoopt op zondag 25 februari 1731 te Veenwouden (Dan), overleden 1800 of 1801 te Eestrum (Tie) (wonende te Eestrum (Tie)).

Van Tjeerd en Berber zijn zes kinderen bekend:

1  Antje Tjeerds is gedoopt op zondag 21 januari 1753 te Eestrum (Tie).

2  Sytze Tjeerds Stel is gedoopt op zondag 3 februari 1754 te Eestrum (Tie), zie II-A.

3  Wilt Tjeerds de Haan, arbeider, wonende te Pingjum, is geboren te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 3 april 1757 te Eestrum (Tie), overleden op vrijdag 11 oktober 1816 te Pingjum (wonende te Pingjum).

4  Jelle Tjeerds Steltman is geboren in december 1760 te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 4 januari 1761 te Eestrum (Tie), zie II-B.

5  Ebe Tjeerds Stel is gedoopt op zondag 5 januari 1766 te Eestrum (Tie), zie II-C.

6  Anne Tjeerds is gedoopt op zondag 9 juli 1769 te Eestrum (Tie), zie II-D.

Generatie II

(van 1753 tot 1842)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 18 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1781 en 1806.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zuiderdrachten (Sm) (5x), Bergum (Tie) (4x), Oostermeer/Eestrum (Tie) (3x), Harkema Opeinde (Ach) (3x) en Eestrum (Tie) (3x).

II-A  Sytze Tjeerds Stel, zoon van Tjeerd Jelles (I) en Berber Sytzes, arbeider, wonende te Drogeham (Ach), is gedoopt op zondag 3 februari 1754 te Eestrum (Tie), overleden op zaterdag 30 augustus 1828 te Kooten (Ach).

Sytze trouwt op zondag 3 december 1780 te Eestrum (Tie) met Sytske Eelkes. Sytske is geboren rond 1753 te Oudega (Sm), overleden op donderdag 22 oktober 1835 te Lekkum (Ldl).

Van Sytze en Sytske zijn vijf kinderen bekend:

1  Sjoerdje Sytzes Stel is geboren op donderdag 14 juni 1781, gedoopt op zondag 14 oktober 1781 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden op woensdag 21 december 1853 te Drogeham (Ach).

Sjoerdje trouwt op woensdag 20 maart 1805 te Drogeham (Ach) met Taede Wittes Westra. Taede, klokkenmaker, is geboren rond 1774, overleden op maandag 24 april 1854 te Drogeham (Ach).

2  Barber Sytzes Stel is geboren op woensdag 28 juli 1784, gedoopt op zondag 15 augustus 1784 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden op zondag 11 mei 1862 te Dantumadeel (FR).

Barber trouwt op zaterdag 11 juni 1814 in de Mairie Veenwouden (FR) met Beern Jans van der Veer. Beern is geboren rond 1780, overleden op zondag 13 september 1863 te Dantumadeel (FR).

3  Eelkje Sytzes Stel is geboren op zaterdag 13 oktober 1787, gedoopt op zondag 28 oktober 1787 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden op vrijdag 6 september 1861 te Tietjerksteradeel (FR).

Eelkje trouwt op zaterdag 30 juni 1827 te Tietjerksteradeel (FR) met Tjipke Folkerts Fennema. Tjipke is geboren rond 1786 te Suameer (Tie), overleden op zaterdag 23 januari 1847 te Leeuwarderadeel (FR).

4  Tjeerd Sytzes Stel is geboren op maandag 11 oktober 1790 te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 21 november 1790 te Oostermeer/Eestrum (Tie), zie III-A.

5  Tjitske Sytzes Stel is geboren op zaterdag 26 november 1796 te Eestrum (Tie), gedoopt op maandag 26 december 1796 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden op vrijdag 28 september 1855 te Leeuwarderadeel (FR).

Tjitske trouwt op zaterdag 22 mei 1830 te Tietjerksteradeel (FR) met Wyberen Doeyes Bloemhof. Wyberen is geboren rond 1797 te Oenkerk (Tie), overleden op zaterdag 2 maart 1844 te Leeuwarderadeel (FR).

II-B  Jelle Tjeerds Steltman, zoon van Tjeerd Jelles (I) en Berber Sytzes, koopman, wonende te Surhuizum (Ach), te Zuiderdrachten (Sm) en te Drachten (Sm), is geboren in december 1760 te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 4 januari 1761 te Eestrum (Tie), overleden op zondag 10 juli 1842 te Drachten (Sm).

Jelle trouwt op zondag 9 oktober 1796 te Drachten (Sm) met Aaltje Rienks Kuipers. Aaltje, wonende te Zuiderdrachten (Sm), is gedoopt op zondag 15 december 1765 te Drachten (Sm), overleden op dinsdag 19 april 1825 te Zuiderdrachten (Sm).

Van Jelle en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Foekjen Jelles Steltman is geboren op woensdag 16 augustus 1797 te Zuiderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 22 oktober 1797 te Drachten (Sm), overleden op woensdag 27 oktober 1847 te Wijnjeterp (Ops).

2  Barber Jelles Steltman is geboren op zondag 6 oktober 1799 te Zuiderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 27 oktober 1799 te Drachten (Sm), overleden op zondag 7 juli 1867 te Drachten (Sm).

Barber trouwt op zaterdag 4 juli 1818 te Smallingerland (FR) met Rein Sipkes Zijlstra. Rein, zilversmid, is geboren op vrijdag 22 december 1797 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 21 januari 1798 te Drachten (Sm), overleden op maandag 2 juli 1883 te Drachten (Sm).

3  Tjeerd Jelles Steltman is geboren op donderdag 3 december 1801 te Zuiderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 20 december 1801 te Drachten (Sm), zie III-B.

4  Rienk Jelles Steltman is geboren op zaterdag 14 juli 1804 te Zuiderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 5 augustus 1804 te Drachten (Sm), zie III-C.

5  Anne Jelles Steltman, winkelier, is geboren op dinsdag 19 augustus 1806 te Zuiderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 7 september 1806 te Drachten (Sm), overleden op woensdag 18 mei 1859 te Holwerd (W.D.).

Anne trouwt op vrijdag 27 juli 1838 te Smallingerland (FR) met Jitske Minzes Boltjes. Jitske is geboren op zondag 14 oktober 1810 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 4 november 1810 te Drachten (Sm), overleden op vrijdag 16 september 1887 te Drachten (Sm).

II-C  Ebe Tjeerds Stel, zoon van Tjeerd Jelles (I) en Berber Sytzes, arbeider, wonende te Bergum (Tie), is gedoopt op zondag 5 januari 1766 te Eestrum (Tie), overleden op maandag 29 april 1839 te Bergum (Tie).

Ebe trouwt op zondag 31 mei 1795 te Bergum (Tie) met Dirkje Jans. Dirkje is geboren rond 1766, overleden op woensdag 13 augustus 1845 te Bergum (Tie).

Van Ebe en Dirkje zijn vier kinderen bekend:

1  Aafke Ebes Stalstra is geboren op dinsdag 24 november 1795, gedoopt op zondag 3 januari 1796 te Bergum (Tie), overleden op zaterdag 7 november 1818 te Leeuwarderadeel (FR).

Aafke trouwt op zaterdag 20 juni 1818 te Leeuwarderadeel (FR) met Sjouke Gooitzens Faber. Sjouke is geboren rond 1787, overleden op donderdag 4 juli 1850 te Leeuwarderadeel (FR).

2  Berber Ebes Stel is geboren op zaterdag 9 juni 1798 te Bergum (Tie), gedoopt op zondag 15 juli 1798 te Bergum (Tie), overleden op dinsdag 4 augustus 1891 te Tietjerksteradeel (FR).

Berber trouwt op zaterdag 17 mei 1828 te Tietjerksteradeel (FR) met Sjouke Hinnes Terpstra. Sjouke is geboren rond 1804 te Suameer (Tie), overleden op vrijdag 23 februari 1877 te Tietjerksteradeel (FR).

3  Jantje Ebes Stel, dienstmeid en arbeidster, is geboren op zondag 21 november 1802 te Bergum (Tie), gedoopt op zondag 9 januari 1803 te Bergum (Tie), overleden op donderdag 6 maart 1873 te Bergum (Tie).

Jantje trouwt op zaterdag 19 mei 1827 te Tietjerksteradeel (FR) met Marten Sakes van der Kloet, zoon van Sake Jans van der Kloet en Fintje Dirks de Weerd. Marten, boerenknecht en arbeider, wonende te Bergum (Tie), is geboren op donderdag 10 oktober 1799 te Surhuizum (Ach), gedoopt op zondag 10 november 1799 te Surhuizum (Ach), overleden op vrijdag 5 april 1878 te Bergum (Tie).

4  Tjeerd Ebes Stel is geboren op dinsdag 29 juli 1806 te Bergum (Tie), gedoopt op zondag 31 augustus 1806 te Bergum (Tie), zie III-D.

II-D  Anne Tjeerds, zoon van Tjeerd Jelles (I) en Berber Sytzes, wonende te Eestrum (Tie) en te Drogeham (Ach), is gedoopt op zondag 9 juli 1769 te Eestrum (Tie), overleden op vrijdag 14 november 1806 te Harkema Opeinde (Ach).

Anne trouwt op zondag 15 april 1792 te Drogeham (Ach) met Joukjen Beines. Joukjen is geboren op zondag 13 augustus 1769, gedoopt op zondag 17 september 1769 te Veenwouden (Dan), overleden tussen vrijdag 7 september 1804 en vrijdag 14 november 1806.

Van Anne en Joukjen zijn vier kinderen bekend:

1  Sjoukje Annes Steltman is geboren op donderdag 31 mei 1792 te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 1 juli 1792 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden op vrijdag 9 maart 1860 te Drogeham (Ach), als overleden aangegeven op zaterdag 10 maart 1860.

Sjoukje trouwt op zaterdag 25 april 1818 te Achtkarspelen (FR) met Feye Alles van der Wal, zoon van Alle Feyes van der Wal en Trijntje Metskes Hiemstra. Feye, winkelier en landbouwer, wonende te Drogeham (Ach), is geboren op zondag 16 november 1794 te Kooten (Ach), gedoopt op zondag 14 december 1794 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden op dinsdag 17 april 1855 te Drogeham (Ach) (wonende te Drogeham (Ach)).

2  Barber Annes Steltman is geboren op zondag 24 april 1796 te Harkema Opeinde (Ach), gedoopt op zondag 12 juni 1796 te Drogeham (Ach), overleden op dinsdag 23 februari 1869 te Drogeham (Ach).

3  Bein Annes Steltman is geboren op maandag 3 december 1798 te Harkema Opeinde (Ach), gedoopt op zondag 20 januari 1799 te Drogeham (Ach), zie III-E.

4  Oukjen Annes is geboren op vrijdag 7 september 1804 te Harkema Opeinde (Ach), gedoopt op zondag 11 november 1804 te Drogeham (Ach).

Generatie III

(van 1781 tot 1891)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 32 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1813 en 1863.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Gorredijk (Ops) (8x), Harkema Opeinde (Ach) (7x), Kooten (Ach) (6x), Drachten (Sm) (4x), Twijzel (Ach) (2x), Bergum (Tie) (2x), Tietjerksteradeel (FR), Drogeham (Ach) en Augustinusga (Ach).

III-A  Tjeerd Sytzes Stel, zoon van Sytze Tjeerds Stel (II-A) en Sytske Eelkes, arbeider, wonende te Harkema Opeinde (Ach), is geboren op maandag 11 oktober 1790 te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 21 november 1790 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden op zaterdag 16 september 1865 te Harkema Opeinde (Ach).

Tjeerd trouwt op donderdag 3 oktober 1811 te Achtkarspelen (FR) (1) met Antje Martens van der Meer. Antje is geboren rond 1791, overleden op maandag 26 maart 1855 te Harkema Opeinde (Ach).

Van Tjeerd en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Sytske Tjeerds Stel is geboren op maandag 14 juni 1813 te Twijzel (Ach), overleden op maandag 21 december 1818 te Kooten (Ach).

2  Sytse Tjeerds Stel is geboren rond 1816 te Twijzel (Ach), zie IV-A.

3  Tjitske Tjeerds Stel is geboren op zaterdag 20 december 1817 te Drogeham (Ach), overleden op zaterdag 15 augustus 1863 te Tietjerksteradeel (FR).

Tjitske trouwt op zaterdag 28 maart 1840 te Tietjerksteradeel (FR) met Johannes Dirks Planting. Johannes is geboren rond 1815 te Oenkerk (Tie).

4  Sytske Tjeerds Stel is geboren op zaterdag 17 juni 1820 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op vrijdag 31 oktober 1851 te Kooten (Ach).

Sytske trouwt op zaterdag 17 mei 1845 te Achtkarspelen (FR) met Andries Pieters Schaafsma. Andries is geboren rond 1815 te Westergeest (Kol).

5  Martje Tjeerds Stel is geboren op dinsdag 19 november 1822 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op maandag 27 september 1875 te Ter Apelkanaal (GR).

Martje trouwt op vrijdag 12 september 1845 te Achtkarspelen (FR) met Oeble Jans Oldenburger, zoon van Jan Baukes Oldenburger en Martzen Oebeles Rinsma. Oeble, arbeider, wonende te Ter Apelkanaal (GR), is geboren rond 1818 te Surhuisterveen (Ach), overleden na dinsdag 28 september 1875.

6  Berend Tjeerds Stel is geboren op maandag 4 juni 1827 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op woensdag 26 mei 1852 te Harkema Opeinde (Ach).

7  Marten Tjeerds Stel is geboren op woensdag 5 augustus 1829 te Harkema Opeinde (Ach), zie IV-B.

Tjeerd trouwt op zaterdag 7 januari 1865 te Achtkarspelen (FR) (2) met Hittje Sjoerds Hoekstra. Hittje is geboren op zondag 5 april 1829 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op zaterdag 26 december 1914 te Buitenpost (Ach).

Van Tjeerd en Hittje zijn drie kinderen bekend:

8  Berend Tjeerds Stel, schoenmakersknecht, wonende te Drogeham (Ach), is geboren op dinsdag 12 mei 1857 te Harkema Opeinde (Ach), als geboren aangegeven op woensdag 13 mei 1857, overleden op vrijdag 17 oktober 1879 te Harkema Opeinde (Ach) (wonende te Drogeham (Ach)), als overleden aangegeven op zaterdag 18 oktober 1879.

9  Aaltje Tjeerds Stel is geboren op woensdag 24 november 1858 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op donderdag 12 juni 1919 te Buitenpost (Ach).

Aaltje trouwt op zaterdag 1 maart 1884 te Achtkarspelen (FR) met Hielke Harmens Merkus. Hielke, arbeider, wonende te Buitenpost (Ach), is geboren rond 1858 te Twijzel (Ach).

10  Harm Tjeerds Stel is geboren op zaterdag 14 maart 1863 te Harkema Opeinde (Ach), zie IV-C.

III-B  Tjeerd Jelles Steltman, zoon van Jelle Tjeerds Steltman (II-B) en Aaltje Rienks Kuipers, timmerman, is geboren op donderdag 3 december 1801 te Zuiderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 20 december 1801 te Drachten (Sm), overleden op maandag 29 februari 1864 te Drachten (Sm).

Tjeerd trouwt op zaterdag 23 oktober 1830 te Smallingerland (FR) met Willemke Hermanus Graanstra. Willemke, naaister, is geboren op maandag 22 februari 1802 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), gedoopt op zondag 14 maart 1802 te Rottevalle (FR), overleden op zondag 5 juni 1881 te Bergum (Tie).

Van Tjeerd en Willemke zijn drie kinderen bekend:

1  Jelle Tjeerds Steltman is geboren op maandag 18 juli 1831 te Drachten (Sm), zie IV-D.

2  Harmanus Tjeerds Steltman is geboren op donderdag 13 februari 1834 te Drachten (Sm), zie IV-E.

3  Aaltje Tjeerds Steltman is geboren op zondag 19 december 1841 te Drachten (Sm), overleden op zaterdag 15 oktober 1910 te Leeuwarden (FR).

III-C  Rienk Jelles Steltman, zoon van Jelle Tjeerds Steltman (II-B) en Aaltje Rienks Kuipers, zilversmidsknecht en zilversmid, wonende te Drachten (Sm) en te Gorredijk (Ops), is geboren op zaterdag 14 juli 1804 te Zuiderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 5 augustus 1804 te Drachten (Sm), overleden op dinsdag 22 november 1859 te Drachten (Sm).

Rienk trouwt op woensdag 26 november 1828 te Smallingerland (FR) met Sibbeltje Andries Zwaga. Sibbeltje is geboren op maandag 7 juni 1802 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zondag 4 juli 1802 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), overleden op maandag 15 september 1845 te Drachten (Sm).

Van Rienk en Sibbeltje zijn negen kinderen bekend:

1  Jelle Rienks Steltman, kleermaker, wonende te Hantumhuizen (W.D.), is geboren op maandag 31 augustus 1829 te Drachten (Sm), overleden op dinsdag 11 maart 1873 te Hantumhuizen (W.D.) (wonende te Hantumhuizen (W.D.)).

2  Andries Rienks Steltman is geboren op zondag 26 december 1830 te Gorredijk (Ops), als geboren aangegeven op dinsdag 28 december 1830, zie IV-F.

3  Anne Rienks Steltman is geboren op donderdag 14 juni 1832 te Gorredijk (Ops), zie IV-G.

4  Aaltje Rienks Steltman is geboren op zaterdag 3 mei 1834 te Gorredijk (Ops), overleden op dinsdag 14 maart 1893 te Hantum (W.D.).

Aaltje trouwt op donderdag 29 november 1860 te Smallingerland (FR) met Dirk Pieters van Dam. Dirk is geboren rond 1830 te Ternaard (W.D.), overleden op dinsdag 11 juli 1899 te Oostdongeradeel (FR).

5  Franke Rienks Steltman is geboren op donderdag 10 december 1835 te Gorredijk (Ops), overleden op zaterdag 13 februari 1836 te Gorredijk (Ops).

6  Pietje Rienks Steltman is geboren op dinsdag 20 december 1836 te Gorredijk (Ops), overleden op dinsdag 11 mei 1909 te Groningen (GR).

7  Franke Rienks Steltman, kleermaker, wonende te Birdaard, is geboren op zondag 20 januari 1839 te Gorredijk (Ops), overleden op zondag 10 maart 1872 te Birdaard (wonende nr. 71 te Birdaard).

8  Tjeerd Rienks Steltman is geboren op dinsdag 22 maart 1842 te Gorredijk (Ops), overleden op zaterdag 20 mei 1843 te Gorredijk (Ops).

9  Grietje Rienks Steltman is geboren op zaterdag 5 augustus 1843 te Gorredijk (Ops), overleden op zondag 17 december 1843 te Gorredijk (Ops).

III-D  Tjeerd Ebes Stel, zoon van Ebe Tjeerds Stel (II-C) en Dirkje Jans, boerenknecht, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren op dinsdag 29 juli 1806 te Bergum (Tie), gedoopt op zondag 31 augustus 1806 te Bergum (Tie), overleden op woensdag 22 september 1880 te Tietjerksteradeel (FR).

Tjeerd trouwt op zaterdag 26 december 1829 te Achtkarspelen (FR) (1) met Frytsen Sybes Kleinstra. Frytsen is geboren rond 1807 te Augustinusga (Ach), overleden op zaterdag 27 maart 1830 te Augustinusga (Ach), als overleden aangegeven op maandag 29 maart 1830.

Van Tjeerd en Frytsen is een kind bekend:

1  Tietje Tjeerds Stel is geboren op vrijdag 19 maart 1830 te Augustinusga (Ach), overleden op dinsdag 25 december 1866 te Tietjerksteradeel (FR).

Tietje trouwt op vrijdag 8 mei 1857 te Smallingerland (FR) met Martinus Sieberens de Graaf. Martinus is geboren rond 1825 te Drachten (Sm), overleden op maandag 28 februari 1921 te Baarderadeel (FR).

Tjeerd trouwt op zaterdag 14 mei 1842 te Tietjerksteradeel (FR) (2) met Aaltje Ebes Smids. Aaltje is geboren rond 1806 te Kootstertille (Ach), overleden op maandag 24 juni 1872 te Tietjerksteradeel (FR).

Van Tjeerd en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

2  Ebe Tjeerds Stel is geboren op zaterdag 27 augustus 1842 te Tietjerksteradeel (FR), overleden op dinsdag 6 september 1842 te Tietjerksteradeel (FR).

3  Ebe Tjeerds Stel is geboren op donderdag 15 juli 1847 te Bergum (Tie), overleden op donderdag 11 mei 1848 te Tietjerksteradeel (FR).

4  Ebe Tjeerds Stel is geboren op zondag 3 juni 1849 te Bergum (Tie), overleden op maandag 7 augustus 1871 te Tietjerksteradeel (FR).

III-E  Bein Annes Steltman, zoon van Anne Tjeerds (II-D) en Joukjen Beines, arbeider, landbouwer en koemelker, wonende te Twijzel (Ach) en te Kooten (Ach), is geboren op maandag 3 december 1798 te Harkema Opeinde (Ach), gedoopt op zondag 20 januari 1799 te Drogeham (Ach), overleden op donderdag 24 juni 1880 te Kootstertille (Ach).

Bein trouwt op zaterdag 4 februari 1826 te Achtkarspelen (FR) met Jeltje Oedzes Dijkstra. Jeltje is geboren rond 1806 te Drogeham (Ach), overleden op woensdag 21 februari 1849 te Kooten (Ach), als overleden aangegeven op donderdag 22 februari 1849 te Buitenpost (Ach).

Van Bein en Jeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Joukjen Beins Steltman is geboren op dinsdag 27 juni 1826 te Kooten (Ach), overleden op maandag 26 september 1921 te Kooten (Ach).

Joukjen trouwt op zaterdag 11 mei 1850 te Achtkarspelen (FR) met Pieter Hendriks Hoekstra. Pieter is geboren rond 1823 te Buitenpost (Ach).

2  Oeds Beins Steltman is geboren op dinsdag 23 september 1828 te Kooten (Ach), als geboren aangegeven op woensdag 24 september 1828 te Buitenpost (Ach), overleden op dinsdag 8 januari 1856 te Breda (NB).

3  Anne Beins Steltman is geboren op dinsdag 12 oktober 1830 te Kooten (Ach), zie IV-H.

4  Gerrit Beins Steltman is geboren op zondag 28 juli 1833 te Kooten (Ach), als geboren aangegeven op maandag 29 juli 1833 te Buitenpost (Ach), overleden op dinsdag 24 november 1857 te Kooten (Ach), als overleden aangegeven op woensdag 25 november 1857.

5  Grietje Beins Steltman is geboren op zondag 14 februari 1836 te Kooten (Ach), overleden op vrijdag 11 maart 1910 te Sloten (FR).

Grietje trouwt op zaterdag 13 mei 1865 te Achtkarspelen (FR) met Jan Eelkes de Jong. Jan is geboren rond 1838 te Leeuwarden (FR).

6  Sjoukjen Beins Steltman is geboren op maandag 15 oktober 1838 te Kooten (Ach), als geboren aangegeven op dinsdag 16 oktober 1838 te Buitenpost (Ach), overleden op donderdag 15 mei 1862 te Kooten (Ach), als overleden aangegeven op zaterdag 17 mei 1862.

Generatie IV

(van 1813 tot 1921)

In deze generatie zijn 8 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 31 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1840 en 1899.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Kooten (Ach) (9x), Harkema Opeinde (Ach) (5x), Twijzel (Ach) (4x), Makkinga (Osw) (4x), Bergum (Tie) (4x), Leek (GR) (3x) en Steenwijk (OV) (2x).

IV-A  Sytse Tjeerds Stel, zoon van Tjeerd Sytzes Stel (III-A) en Antje Martens van der Meer, arbeider, wonende te Twijzel (Ach) en te Kooten (Ach), is geboren rond 1816 te Twijzel (Ach), overleden op zaterdag 27 februari 1875 te Kooten (Ach).

Sytse trouwt op zaterdag 23 mei 1840 te Achtkarspelen (FR) met Jantje Romkes Hattuma. Jantje, winkeliersche, is geboren rond 1818 te Tietjerk (Tie), overleden op zondag 8 april 1883 te Kooten (Ach), als overleden aangegeven op maandag 9 april 1883 te Buitenpost (Ach).

Van Sytse en Jantje zijn negen kinderen bekend:

1  Antje Sytzes Stel is geboren op zondag 6 september 1840 te Twijzel (Ach), als geboren aangegeven op maandag 7 september 1840, overleden op vrijdag 24 augustus 1855 te Kooten (Ach), als overleden aangegeven op vrijdag 24 augustus 1855.

2  Trientje Sytzes Stel is geboren op woensdag 26 april 1843 te Twijzel (Ach), als geboren aangegeven op woensdag 26 april 1843, overleden op zaterdag 27 april 1844 te Twijzel (Ach), als overleden aangegeven op maandag 29 april 1844.

3  Tjeerd Sytzes Stel is geboren op zondag 16 maart 1845 te Twijzel (Ach), zie V-A.

4  Trijntje Sytzes Stel is geboren op zaterdag 5 augustus 1848 te Kooten (Ach), als geboren aangegeven op maandag 7 augustus 1848, overleden op maandag 14 augustus 1848 te Kooten (Ach), als overleden aangegeven op maandag 14 augustus 1848.

5  Romke Sytzes Stel is geboren op dinsdag 26 maart 1850 te Kooten (Ach), overleden voor woensdag 29 oktober 1851.

6  Romke Sytzes Stel is geboren op woensdag 29 oktober 1851 te Kooten (Ach), zie V-B.

7  Marten Sytzes Stel is geboren op donderdag 15 februari 1855 te Kooten (Ach), als geboren aangegeven op vrijdag 16 februari 1855, overleden op zondag 3 februari 1856 te Kooten (Ach), als overleden aangegeven op maandag 4 februari 1856.

8  Marten Sytzes Stel is geboren op zondag 22 maart 1857 te Kooten (Ach), zie V-C.

9  Antje Sytzes Stel is geboren op vrijdag 22 januari 1864 te Kooten (Ach), overleden op maandag 6 december 1926 te Tietjerksteradeel (FR).

Antje trouwt op donderdag 17 juni 1886 te Achtkarspelen (FR) (1) met Gerben Klazes Wiersma. Gerben is geboren rond 1856 te Eestrum (Tie).
Antje trouwt op zaterdag 14 mei 1892 te Achtkarspelen (FR) (2) met Auke Jakobs van der Veen. Auke is geboren rond 1860 te Kooten (Ach).

IV-B  Marten Tjeerds Stel, zoon van Tjeerd Sytzes Stel (III-A) en Antje Martens van der Meer, arbeider, wonende te Kooten (Ach), is geboren op woensdag 5 augustus 1829 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op vrijdag 7 januari 1898 te Valthermond.

Marten trouwt op donderdag 16 november 1854 te Achtkarspelen (FR) (1) met Antje Hendriks Wouda. Antje, wonende te Harkema Opeinde (Ach), is geboren rond 1827 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op maandag 10 augustus 1863 te Franeker (FR) (wonende te Harkema Opeinde (Ach)).

Van Marten en Antje is een kind bekend:

1  Tjeerd Martens Stel is geboren op dinsdag 4 maart 1856 te Kooten (Ach), zie V-D.

Marten trouwt op zaterdag 7 november 1863 te Achtkarspelen (FR) (2) met Gettje Thomas Stienstra. Gettje is geboren rond 1837 te Burum (Kol), overleden op dinsdag 27 oktober 1868 te Harkema Opeinde (Ach).

Van Marten en Gettje is een kind bekend:

2  Antje Martens Stel is geboren op maandag 26 augustus 1867 te Kooten (Ach), als geboren aangegeven op dinsdag 27 augustus 1867, overleden op zaterdag 7 september 1867 te Kooten (Ach), als overleden aangegeven op maandag 9 september 1867.

Marten trouwt op maandag 7 februari 1870 te Odoorn (DR) (3) met Geertje Willems Oost. Geertje is geboren op zaterdag 15 november 1828 te Leek (GR), overleden op woensdag 4 september 1912 te Odoorn (DR).

IV-C  Harm Tjeerds Stel, zoon van Tjeerd Sytzes Stel (III-A) en Hittje Sjoerds Hoekstra, arbeider, is geboren op zaterdag 14 maart 1863 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op dinsdag 9 april 1918 te Drogeham (Ach), begraven te Drogeham (Ach).

Harm trouwt op zaterdag 19 mei 1888 te Achtkarspelen (FR) met Froukje Dirks Boon. Froukje is geboren rond 1867 te Surhuizum (Ach), overleden op woensdag 5 november 1958 te Sneek (FR), begraven te Drogeham (Ach).

Van Harm en Froukje zijn zes kinderen bekend:

1  Tjeerd Harms Stel is geboren op woensdag 26 september 1888 te Harkema Opeinde (Ach).

2  Pietje Harms Stel is geboren op vrijdag 28 november 1890 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op maandag 22 januari 1894 te Harkema Opeinde (Ach).

3  Hittje Harms Stel is geboren op donderdag 13 april 1893 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op zondag 16 januari 1972, begraven te Gauw.

Hittje trouwt op zaterdag 24 mei 1913 te Achtkarspelen (FR) met Jan Jilles Hamstra. Jan is geboren rond 1891 te Surhuizum (Ach), overleden op woensdag 13 maart 1974, begraven te Gauw.

4  Dirk Harms Stel is geboren op zondag 6 januari 1895 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op woensdag 17 maart 1897 te Harkema Opeinde (Ach).

5  Pietje Harms Stel, wonende te Kooten (Ach), is geboren op donderdag 24 september 1896 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op donderdag 11 mei 1989 te Leeuwarden (FR), begraven te Leeuwarden (FR).

Pietje trouwt op zaterdag 18 augustus 1917 te Achtkarspelen (FR) (1) met Oebele Aukes van der Woude. Oebele, arbeider, wonende te Hoogemeeden (GR) en te Kooten (Ach), is geboren rond 1892 te Drogeham (Ach), overleden op maandag 1 augustus 1927 te Hoogemeeden (GR) (wonende te Hoogemeeden (GR)).
Pietje trouwt voor maandag 4 augustus 1930 (2) met Klaas Riemersma. Klaas is geboren op vrijdag 26 oktober 1906, overleden op zaterdag 21 juni 1969, begraven te Leeuwarden (FR).

6  Dirk Harms Stel is geboren op dinsdag 11 juli 1899 te Kooten (Ach).

IV-D  Jelle Tjeerds Steltman, zoon van Tjeerd Jelles Steltman (III-B) en Willemke Hermanus Graanstra, klerk, is geboren op maandag 18 juli 1831 te Drachten (Sm), overleden op maandag 2 januari 1871 te Makkinga (Osw).

Jelle trouwt op vrijdag 9 januari 1863 te Ooststellingwerf (FR) met Janke Roelofs Nieuwveen. Janke is geboren op dinsdag 1 mei 1832 te Nijehaske (Has), overleden op maandag 16 juli 1877 te Ooststellingwerf (FR).

Van Jelle en Janke zijn vier kinderen bekend:

1  Tjeerd Jelles Steltman is geboren op maandag 20 maart 1865 te Makkinga (Osw), overleden op dinsdag 12 januari 1937 te Harlingen (FR), begraven te Harlingen (FR).

Tjeerd trouwt op zondag 13 november 1904 te Schoterland (FR) met Aaltje Piers Sybranda. Aaltje is geboren rond 1872 te Terband (Aew).

2  Sophia Jelles Steltman is geboren op vrijdag 4 januari 1867 te Makkinga (Osw), overleden op donderdag 8 september 1904 te Lonneker (OV).

Sophia trouwt op donderdag 10 augustus 1893 te Elburg (GD) met Johannes de Vries. Johannes, timmerman, is geboren op donderdag 19 oktober 1865 te Elburg (GD), overleden op dinsdag 9 februari 1926 te Utrecht (UT).

3  Willemke Jelles Steltman is geboren op donderdag 21 januari 1869 te Makkinga (Osw), overleden op zaterdag 11 mei 1929 te Rockanje (ZH), begraven te Heerenveen (Sch).

4  Jeltje Jelles Steltman is geboren op maandag 23 januari 1871 te Makkinga (Osw), overleden op vrijdag 4 december 1959, begraven te Heerenveen (Sch).

Jeltje trouwt op donderdag 14 mei 1896 te Schoterland (FR) met Jan Kornelis Dijkstra. Jan, reiziger, is geboren op dinsdag 19 januari 1869 te Munnekeburen (Wsw), overleden op donderdag 15 oktober 1953, begraven te Heerenveen (Sch).

IV-E  Harmanus Tjeerds Steltman, zoon van Tjeerd Jelles Steltman (III-B) en Willemke Hermanus Graanstra, tabaksfabrikant, is geboren op donderdag 13 februari 1834 te Drachten (Sm), overleden op vrijdag 20 april 1894 te Bergum (Tie).

Harmanus trouwt op woensdag 14 mei 1873 te Tietjerksteradeel (FR) met Joukje Feddes Kalverboer. Joukje, wonende te Groningen (GR), is geboren op dinsdag 1 augustus 1843 te Bergum (Tie), overleden op donderdag 17 december 1908 te Zutphen (GD) (wonende te Groningen (GR)).

Van Harmanus en Joukje zijn vier kinderen bekend:

1  Riemkje Hermanus Steltman is geboren op dinsdag 18 november 1873 te Bergum (Tie), overleden op zaterdag 23 oktober 1926 te Groningen (GR).

Riemkje trouwt op donderdag 30 augustus 1906 te Groningen (GR) met Fedde Hermanus Sterringa. Fedde, banketbakker, is geboren op vrijdag 8 januari 1875 te Firdgum, overleden op vrijdag 18 mei 1956 te Groningen (GR).

2  Willemke Hermanus Steltman is geboren op vrijdag 30 april 1875 te Bergum (Tie), overleden op woensdag 28 juli 1875 te Bergum (Tie).

3  Willemke Hermanus Steltman is geboren op dinsdag 30 januari 1877 te Bergum (Tie), overleden op maandag 23 april 1877 te Bergum (Tie).

4  Willemke Hermanus Steltman, vertaalster, is geboren op zondag 26 oktober 1879 te Bergum (Tie), overleden op vrijdag 30 december 1966 te Utrecht (UT).

Willemke trouwt op donderdag 13 september 1906 te Groningen (GR) met Hendrik Marius Quanjer. Hendrik, plantenziektenkundige, is geboren op woensdag 23 april 1879 te Enkhuizen (NH), overleden op woensdag 1 maart 1961 te Zeist (UT).

IV-F  Andries Rienks Steltman, zoon van Rienk Jelles Steltman (III-C) en Sibbeltje Andries Zwaga, zilversmidsknecht en goud- en zilversmid, is geboren op zondag 26 december 1830 te Gorredijk (Ops), als geboren aangegeven op dinsdag 28 december 1830, overleden op dinsdag 13 februari 1866 te Steenwijk (OV).

Andries trouwt op zondag 13 mei 1860 te Steenwijk (OV) met Ida Maria Stuart. Ida, winkelierster, is geboren op dinsdag 11 november 1828 te Steenwijk (OV), overleden op zondag 22 januari 1911 te Rotterdam (ZH).

Van Andries en Ida zijn twee kinderen bekend:

1  Sibbeltje Andries Steltman is geboren op zaterdag 23 februari 1861 te Steenwijk (OV), overleden op zaterdag 12 juni 1943 te Ermelo (GD).

2  Johanna Hermanna Steltman is geboren op vrijdag 1 mei 1863 te Steenwijk (OV).

IV-G  Anne Rienks Steltman, zoon van Rienk Jelles Steltman (III-C) en Sibbeltje Andries Zwaga, zilversmidsknecht en goudsmid, is geboren op donderdag 14 juni 1832 te Gorredijk (Ops), overleden op zondag 14 december 1902 te Leek (GR), begraven te Midwolde (GR).

Anne trouwt op woensdag 23 maart 1859 te Leek (GR) met Aukje Jilts Meester. Aukje, zilversmidsche, is geboren rond 1834 te Opende (GR), overleden op zondag 22 juli 1877 te Leek (GR), begraven te Leek (GR).

Van Anne en Aukje zijn drie kinderen bekend:

1  Rienk Annes Steltman, goudsmid, is geboren op woensdag 5 oktober 1859 te Leek (GR), overleden op woensdag 10 december 1930 te Leek (GR), begraven te Midwolde (GR).

2  Siebrigje Annes Steltman is geboren op zaterdag 3 augustus 1861 te Leek (GR), overleden op donderdag 3 juli 1952 te Leek (GR), begraven te Midwolde (GR).

3  Jelle Annes Steltman, goudsmid, is geboren op zondag 24 juli 1864 te Leek (GR), overleden op dinsdag 12 december 1933 te Leek (GR), begraven te Midwolde (GR).

IV-H  Anne Beins Steltman, zoon van Bein Annes Steltman (III-E) en Jeltje Oedzes Dijkstra, arbeider, wonende te Twijzel (Ach), is geboren op dinsdag 12 oktober 1830 te Kooten (Ach), overleden na 1891.

Anne trouwt op zaterdag 17 april 1858 te Achtkarspelen (FR) met Foekje Harmens Feenstra. Foekje, naaister, wonende te Twijzel (Ach), is geboren rond 1831 te Murmerwoude (Dan), overleden op vrijdag 29 november 1861 te Twijzel (Ach) (wonende te Twijzel (Ach)), als overleden aangegeven op zaterdag 30 november 1861 te Buitenpost (Ach).

Van Anne en Foekje is een kind bekend:

1  Bein Annes Steltman is geboren op zondag 17 oktober 1858 te Twijzel (Ach), zie V-E.

Generatie V

(van 1840 tot 1989)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 31 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1868 en 1898.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Kooten (Ach) (11x), Drogeham (Ach) (10x), Twijzel (Ach) (8x), Valthermond en Eestrum (Tie).

V-A  Tjeerd Sytzes Stel, zoon van Sytse Tjeerds Stel (IV-A) en Jantje Romkes Hattuma, arbeider, wonende te Drogeham (Ach), is geboren op zondag 16 maart 1845 te Twijzel (Ach), overleden op zaterdag 30 oktober 1926 te Oostdongeradeel (FR).

Tjeerd trouwt op donderdag 25 november 1869 te Achtkarspelen (FR) met Lutske Sjoukes Kloosterman. Lutske is geboren rond 1843 te Oostermeer (Tie), overleden op dinsdag 23 maart 1915 te Drogeham (Ach), als overleden aangegeven op woensdag 24 maart 1915 te Buitenpost (Ach).

Van Tjeerd en Lutske zijn negen kinderen bekend:

1  Jantje Tjeerds Stel, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op woensdag 2 september 1868 te Kooten (Ach), overleden op woensdag 9 mei 1928 te Zuidlaren (DR) (wonende te Oostermeer (Tie)).

Jantje trouwt op zaterdag 20 november 1886 te Achtkarspelen (FR) (1) met Lieuwe Roels Hoekstra. Lieuwe is geboren rond 1830 te Twijzel (Ach), overleden op woensdag 8 februari 1905 te Achtkarspelen (FR).
Jantje trouwt op zaterdag 28 september 1907 te Kollumerland C.a. (FR) (2) met Fokke Tabes de Haan. Fokke, arbeider, wonende te Drogeham (Ach), is geboren rond 1875 te Kooten (Ach).

Fokke was eerder gehuwd (1) met Antje Tjeerds Stel (zie V-A.4).

2  Aaltje Tjeerds Stel is geboren op zondag 13 februari 1870 te Kooten (Ach), overleden op zondag 17 december 1871 te Kooten (Ach).

3  Aaltje Tjeerds Stel is geboren op woensdag 24 januari 1872 te Kooten (Ach).

Aaltje trouwt op zaterdag 12 mei 1894 te Achtkarspelen (FR) (is gescheiden op donderdag 27 september 1917 te Leeuwarden (FR)) (1) met Egbert Kornelis Veenstra. Egbert is geboren rond 1870 te Kollumerzwaag (Kol).
Aaltje trouwt op zaterdag 8 februari 1919 te Achtkarspelen (FR) (2) met Andries Rinderts Meerstra. Andries is geboren rond 1879 te Twijzel (Ach).

4  Antje Tjeerds Stel is geboren op woensdag 11 maart 1874 te Drogeham (Ach), overleden op zondag 3 juni 1900 te Drogeham (Ach), als overleden aangegeven op dinsdag 5 juni 1900.

Antje trouwt op zaterdag 30 oktober 1897 te Achtkarspelen (FR) met Fokke Tabes de Haan, zie V-A.1.

5  Sytze Tjeerds Stel, arbeider, wonende te Twijzel (Ach), is geboren op donderdag 3 februari 1876 te Drogeham (Ach), overleden op vrijdag 17 augustus 1951 te Visvliet (GR), begraven te Buitenpost (Ach).

Sytze trouwt op zaterdag 16 september 1899 te Achtkarspelen (FR) met Uilkje Hidzers Hiemstra. Uilkje is geboren op vrijdag 1 september 1882 te Twijzel (Ach), overleden op donderdag 9 augustus 1945 te Buitenpost (Ach), begraven te Buitenpost (Ach).

6  Romke Tjeerds Stel, arbeider, wonende te Harkema Opeinde (Ach) en te Lutjepost (Ach), is geboren op woensdag 5 juni 1878 te Drogeham (Ach), overleden op dinsdag 28 maart 1922 te Lutjepost (Ach) (wonende te Lutjepost (Ach)).

Romke trouwt op zaterdag 13 april 1907 te Achtkarspelen (FR) met Swaantje Klazes Elzinga. Swaantje is geboren rond 1880 te Oostermeer (Tie).

7  Sjoukje Tjeerds Stel is geboren op dinsdag 11 april 1882 te Drogeham (Ach), overleden op dinsdag 5 januari 1897 te Drogeham (Ach).

8  Trijntje Tjeerds Stel is geboren op maandag 12 januari 1885 te Drogeham (Ach), overleden op zaterdag 3 april 1897 te Drogeham (Ach).

9  Marten Tjeerds Stel is geboren op dinsdag 22 november 1887 te Drogeham (Ach), overleden op maandag 16 maart 1914 te Drogeham (Ach).

V-B  Romke Sytzes Stel, zoon van Sytse Tjeerds Stel (IV-A) en Jantje Romkes Hattuma, arbeider, wonende te Kooten (Ach), is geboren op woensdag 29 oktober 1851 te Kooten (Ach), overleden op maandag 6 mei 1895 te Kooten (Ach).

Romke trouwt op maandag 22 september 1873 te Achtkarspelen (FR) met Janke Jans Kamstra. Janke is geboren rond 1850 te Harkema Opeinde (Ach).

Van Romke en Janke zijn zeven kinderen bekend:

1  Sytze Romkes Stel is geboren op zondag 30 november 1873 te Kooten (Ach), overleden op zondag 24 november 1895 te Kooten (Ach), als overleden aangegeven op maandag 25 november 1895.

2  Minke Romkes Stel is geboren op donderdag 13 januari 1876 te Kooten (Ach), overleden op zondag 28 oktober 1934 te Tietjerksteradeel (FR).

Minke trouwt op zaterdag 10 mei 1902 te Achtkarspelen (FR) met Sipke Hendriks van der Meer. Sipke is geboren rond 1870 te Garijp (Tie).

3  Jantje Romkes Stel is geboren op zaterdag 20 april 1878 te Kooten (Ach), overleden op donderdag 6 februari 1879 te Kooten (Ach).

4  Jantje Romkes Stel is geboren op donderdag 5 februari 1880 te Kooten (Ach), overleden op dinsdag 23 december 1924 te Kooten (Ach).

Jantje trouwt op zaterdag 12 mei 1906 te Achtkarspelen (FR) met Goffe Andries Rinzema. Goffe, arbeider, wonende te Kooten (Ach), is geboren rond 1869 te Kooten (Ach), overleden op zondag 24 januari 1932 te Achtkarspelen (FR).

5  Trijntje Romkes Stel is geboren op woensdag 15 november 1882 te Kooten (Ach), overleden op vrijdag 3 juni 1898 te Kooten (Ach), als overleden aangegeven op zaterdag 4 juni 1898.

6  Jan Romkes Stel is geboren op zondag 12 juli 1885 te Kooten (Ach), overleden op donderdag 1 september 1887 te Kooten (Ach).

7  Jan Romkes Stel is geboren op maandag 7 mei 1888 te Kooten (Ach).

V-C  Marten Sytzes Stel, zoon van Sytse Tjeerds Stel (IV-A) en Jantje Romkes Hattuma, arbeider, wonende te Kooten (Ach), is geboren op zondag 22 maart 1857 te Kooten (Ach), overleden op woensdag 8 augustus 1917 te Kooten (Ach).

Marten trouwt op zaterdag 25 augustus 1877 te Achtkarspelen (FR) met Antje Jans Kamstra. Antje is geboren rond 1853 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op zaterdag 10 juli 1937 te Kooten (Ach).

Van Marten en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jantje Martens Stel is geboren op maandag 30 oktober 1876 te Drogeham (Ach).

Jantje trouwt op zaterdag 26 december 1896 te Achtkarspelen (FR) met Syberen Gaeles Stoker. Syberen is geboren rond 1873 te Drogeham (Ach).

2  Jan Martens Stel is geboren op zondag 13 oktober 1878 te Drogeham (Ach), overleden na maandag 5 mei 1919.

Jan trouwt op zaterdag 9 mei 1903 te Achtkarspelen (FR) (1) met Tetje Aukes van der Meer. Tetje is geboren rond 1886 te Surhuisterveen (Ach), overleden op woensdag 30 december 1908 te Achtkarspelen (FR).
Jan trouwt op zaterdag 11 mei 1912 te Achtkarspelen (FR) (2) met Jantje Rinzes Hooyenga. Jantje is geboren rond 1885 te Oostermeer (Tie), overleden op maandag 5 mei 1919 te Achtkarspelen (FR).

3  Minke Martens Stel is geboren op dinsdag 1 maart 1881 te Drogeham (Ach), overleden op woensdag 14 september 1927 te Drogeham (Ach).

Minke trouwt op zaterdag 25 januari 1902 te Achtkarspelen (FR) met Wiebren Melles Hoeksma. Wiebren is geboren rond 1871 te Drogeham (Ach).

4  Sytze Martens Stel is geboren op woensdag 18 februari 1885 te Drogeham (Ach).

Sytze trouwt op zaterdag 28 juni 1913 te Achtkarspelen (FR) met Jacobje Willems Brouwer. Jacobje is geboren rond 1883 te Aalsum (O.D.), overleden op donderdag 1 mei 1919 te Achtkarspelen (FR).

5  Janke Martens Stel is geboren op woensdag 2 juni 1897 te Kooten (Ach), overleden op zaterdag 9 juli 1988, begraven te Kootstertille (Ach).

Janke trouwt op zaterdag 7 april 1917 te Achtkarspelen (FR) met Feike Lammerts de Bruin. Feike is geboren op zondag 7 april 1895 te Drogeham (Ach), overleden op zondag 8 februari 1948, begraven te Kootstertille (Ach).

V-D  Tjeerd Martens Stel, zoon van Marten Tjeerds Stel (IV-B) en Antje Hendriks Wouda, arbeider, is geboren op dinsdag 4 maart 1856 te Kooten (Ach), overleden op zondag 15 juni 1941 te Valthermond.

Tjeerd trouwt op zaterdag 31 maart 1883 te Odoorn (DR) met Marchien Jans Springer. Marchien is geboren rond 1864 te Borger (DR), overleden op zondag 10 december 1944 te Valthermond.

Van Tjeerd en Marchien is een kind bekend:

1  Marten Tjeerds Stel, arbeider en vertegenwoordiger, wonende te Groningen (GR), is geboren op donderdag 15 maart 1894 te Valthermond, overleden op zondag 7 maart 1943 te Groningen (GR) (wonende te Groningen (GR)).

Marten trouwt op zaterdag 5 april 1919 te Emmen (DR) met Anna Beens. Anna, arbeidster, is geboren rond 1894 te Emmen (DR).

V-E  Bein Annes Steltman, zoon van Anne Beins Steltman (IV-H) en Foekje Harmens Feenstra, timmerman en timmerknecht, wonende te Twijzel (Ach), is geboren op zondag 17 oktober 1858 te Twijzel (Ach), overleden op dinsdag 13 mei 1902 te Groningen (GR).

Bein trouwt op zaterdag 10 juni 1882 te Achtkarspelen (FR) met Jacoba Louws Eekhof. Jacoba, winkeliersche, wonende te Akkerwoude (Dan), is geboren rond 1863 te Kooten (Ach), overleden op zaterdag 29 november 1941 te Ulrum (GR).

Van Bein en Jacoba zijn negen kinderen bekend:

1  Anne Beins Steltman, lunchroomhouder en journalist, is geboren op maandag 18 februari 1884 te Eestrum (Tie), overleden op vrijdag 26 januari 1945 te Leeuwarden (FR), begraven te Huizum (Ldl).

Anne trouwt op donderdag 25 november 1915 te Dantumadeel (FR) met Eeke Sjoerds van der Ploeg. Eeke is geboren op zaterdag 17 februari 1894 te Sint Annaparochie, overleden op donderdag 15 maart 1973 te Kollumerzwaag (Kol).

2  Louw Beins Steltman, timmerknecht, wonende te Twijzel (Ach), is geboren op maandag 8 juni 1885 te Twijzel (Ach), als geboren aangegeven op donderdag 9 juli 1885 te Buitenpost (Ach), overleden op vrijdag 27 maart 1903 te Twijzel (Ach) (wonende te Twijzel (Ach)).

3  Ynze Beins Steltman is geboren op woensdag 6 oktober 1886 te Twijzel (Ach), als geboren aangegeven op woensdag 6 oktober 1886 te Buitenpost (Ach), overleden op vrijdag 27 mei 1921 te Twijzel (Ach), begraven te Twijzel (Ach).

Ynze was gehuwd met Janna Spoelstra. Janna is geboren op dinsdag 24 september 1889 te Kooten (Ach), overleden op zaterdag 20 augustus 1955 te Buitenpost (Ach), begraven te Twijzel (Ach).

4  Foekje Beins Steltman is geboren op maandag 5 maart 1888 te Twijzel (Ach).

Foekje trouwt op donderdag 7 november 1918 te Dantumadeel (FR) met Gerben Jans Spoelstra. Gerben is geboren rond 1893 te Kooten (Ach).

5  Catharina Beins Steltman is geboren op woensdag 11 februari 1891 te Twijzel (Ach), als geboren aangegeven op donderdag 12 februari 1891 te Buitenpost (Ach), overleden op maandag 30 maart 1891 te Twijzel (Ach), als overleden aangegeven op woensdag 1 april 1891.

6  Catharina Beins Steltman is geboren op zondag 19 juni 1892 te Twijzel (Ach), als geboren aangegeven op maandag 20 juni 1892, overleden op donderdag 14 maart 1895 te Twijzel (Ach), als overleden aangegeven op donderdag 14 maart 1895.

7  Pieter Beins Steltman is geboren op donderdag 4 januari 1894 te Twijzel (Ach), als geboren aangegeven op donderdag 4 januari 1894, overleden op woensdag 5 oktober 1904 te Twijzel (Ach).

8  Catharina Beins Steltman, wonende te Ulrum (GR), is geboren op zondag 10 mei 1896 te Twijzel (Ach), overleden op zaterdag 8 april 1950 te Groningen (GR) (wonende te Ulrum (GR)), begraven te Houwerzijl (GR).

Catharina trouwt op donderdag 30 december 1920 te Dantumadeel (FR) met Metske Elles van der Veen. Metske is geboren op donderdag 9 juli 1896 te Wouterswoude (Dan), overleden op zaterdag 8 januari 1972, begraven te Houwerzijl (GR).

9  Kunje Beins Steltman is geboren op zondag 25 september 1898 te Twijzel (Ach).

Kunje trouwt op donderdag 15 mei 1919 te Dantumadeel (FR) met Kornelis Thijs Bosma. Kornelis is geboren rond 1894 te Vrouwenparochie.


Index

Bloemhof

Wyberen Doeyes II-A.5.

Boltjes

Jitske Minzes II-B.5.

Boon

Froukje Dirks IV-C.

Bosma

Kornelis Thijs V-E.9.

Brouwer

Jacobje Willems V-C.4.

Bruin, de

Feike Lammerts V-C.5.

Dam, van

Dirk Pieters III-C.4.

Dijkstra

Jan Kornelis IV-D.4; Jeltje Oedzes III-E.

Eekhof

Jacoba Louws V-E.

Elzinga

Swaantje Klazes V-A.6.

Faber

Sjouke Gooitzens II-C.1.

Feenstra

Foekje Harmens IV-H.

Fennema

Tjipke Folkerts II-A.3.

Graaf, de

Martinus Sieberens III-D.1.

Graanstra

Willemke Hermanus III-B.

Haan, de

Fokke Tabes V-A.1, V-A.4; Wilt Tjeerds I.3.

Hamstra

Jan Jilles IV-C.3.

Hattuma

Jantje Romkes IV-A.

Hiemstra

Trijntje Metskes II-D.1; Uilkje Hidzers V-A.5.

Hoeksma

Wiebren Melles V-C.3.

Hoekstra

Hittje Sjoerds III-A; Lieuwe Roels V-A.1; Pieter Hendriks III-E.1.

Hooyenga

Jantje Rinzes V-C.2.

Jong, de

Jan Eelkes III-E.5.

Kalverboer

Joukje Feddes IV-E.

Kamstra

Antje Jans V-C; Janke Jans V-B.

Kleinstra

Frytsen Sybes III-D.

Kloet, van der

Marten Sakes II-C.3; Sake Jans II-C.3.

Kloosterman

Lutske Sjoukes V-A.

Kuipers

Aaltje Rienks II-B.

Meer, van der

Antje Martens III-A; Sipke Hendriks V-B.2; Tetje Aukes V-C.2.

Meerstra

Andries Rinderts V-A.3.

Meester

Aukje Jilts IV-G.

Merkus

Hielke Harmens III-A.9.

Nieuwveen

Janke Roelofs IV-D.

Oldenburger

Jan Baukes III-A.5; Oeble Jans III-A.5.

Oost

Geertje Willems IV-B.

Planting

Johannes Dirks III-A.3.

Ploeg, van der

Eeke Sjoerds V-E.1.

Quanjer

Hendrik Marius IV-E.4.

Riemersma

Klaas IV-C.5.

Rinsma

Martzen Oebeles III-A.5.

Rinzema

Goffe Andries V-B.4.

Schaafsma

Andries Pieters III-A.4.

Smids

Aaltje Ebes III-D.

Spoelstra

Gerben Jans V-E.4; Janna V-E.3.

Springer

Marchien Jans V-D.

Stalstra

Aafke Ebes II-C.1.

Stel

Aaltje Tjeerds III-A.9, V-A.2, V-A.3; Antje Martens IV-B.2; Antje Sytzes IV-A.1, IV-A.9; Antje Tjeerds V-A.1, V-A.4; Barber Sytzes II-A.2; Berber Ebes II-C.2; Berend Tjeerds III-A.6, III-A.8; Dirk Harms IV-C.4, IV-C.6; Ebe Tjeerds II-C, III-D.2, III-D.3, III-D.4; Eelkje Sytzes II-A.3; Harm Tjeerds IV-C; Hittje Harms IV-C.3; Jan Martens V-C.2; Jan Romkes V-B.6, V-B.7; Janke Martens V-C.5; Jantje Ebes II-C.3; Jantje Martens V-C.1; Jantje Romkes V-B.3, V-B.4; Jantje Tjeerds V-A.1; Marten Sytzes IV-A.7, V-C; Marten Tjeerds IV-B, V-A.9, V-D.1; Martje Tjeerds III-A.5; Minke Martens V-C.3; Minke Romkes V-B.2; Pietje Harms IV-C.2, IV-C.5; Romke Sytzes IV-A.5, V-B; Romke Tjeerds V-A.6; Sjoerdje Sytzes II-A.1; Sjoukje Tjeerds V-A.7; Sytse Tjeerds IV-A; Sytske Tjeerds III-A.1, III-A.4; Sytze Martens V-C.4; Sytze Romkes V-B.1; Sytze Tjeerds II-A, V-A.5; Tietje Tjeerds III-D.1; Tjeerd Ebes III-D; Tjeerd Harms IV-C.1; Tjeerd Martens V-D; Tjeerd Sytzes III-A, V-A; Tjitske Sytzes II-A.5; Tjitske Tjeerds III-A.3; Trientje Sytzes IV-A.2; Trijntje Romkes V-B.5; Trijntje Sytzes IV-A.4; Trijntje Tjeerds V-A.8.

Steltman

Aaltje Rienks III-C.4; Aaltje Tjeerds III-B.3; Andries Rienks IV-F; Anne Beins IV-H, V-E.1; Anne Jelles II-B.5; Anne Rienks IV-G; Barber Annes II-D.2; Barber Jelles II-B.2; Bein Annes III-E, V-E; Catharina Beins V-E.5, V-E.6, V-E.8; Foekje Beins V-E.4; Foekjen Jelles II-B.1; Franke Rienks III-C.5, III-C.7; Gerrit Beins III-E.4; Grietje Beins III-E.5; Grietje Rienks III-C.9; Harmanus Tjeerds IV-E; Jelle Annes IV-G.3; Jelle Rienks III-C.1; Jelle Tjeerds II-B, IV-D; Jeltje Jelles IV-D.4; Johanna Hermanna IV-F.2; Joukjen Beins III-E.1; Kunje Beins V-E.9; Louw Beins V-E.2; Oeds Beins III-E.2; Pieter Beins V-E.7; Pietje Rienks III-C.6; Riemkje Hermanus IV-E.1; Rienk Annes IV-G.1; Rienk Jelles III-C; Sibbeltje Andries IV-F.1; Siebrigje Annes IV-G.2; Sjoukje Annes II-D.1; Sjoukjen Beins III-E.6; Sophia Jelles IV-D.2; Tjeerd Jelles III-B, IV-D.1; Tjeerd Rienks III-C.8; Willemke Hermanus IV-E.2, IV-E.3, IV-E.4; Willemke Jelles IV-D.3; Ynze Beins V-E.3.

Sterringa

Fedde Hermanus IV-E.1.

Stienstra

Gettje Thomas IV-B.

Stoker

Syberen Gaeles V-C.1.

Stuart

Ida Maria IV-F.

Sybranda

Aaltje Piers IV-D.1.

Terpstra

Sjouke Hinnes II-C.2.

Veen, van der

Auke Jakobs IV-A.9; Metske Elles V-E.8.

Veenstra

Egbert Kornelis V-A.3.

Veer, van der

Beern Jans II-A.2.

Vries, de

Johannes IV-D.2.

Wal, van der

Alle Feyes II-D.1; Feye Alles II-D.1.

Weerd, de

Fintje Dirks II-C.3.

Westra

Taede Wittes II-A.1.

Wiersma

Gerben Klazes IV-A.9.

Wouda

Antje Hendriks IV-B.

Woude, van der

Oebele Aukes IV-C.5.

Zijlstra

Rein Sipkes II-B.2.

Zwaga

Sibbeltje Andries III-C.

zonder achternaam

Anna Beens V-D.1; Anne Tjeerds II-D; Antje Tjeerds I.1; Berber Sytzes I; Dieuke Tjeerds I; Dirkje Jans II-C; Jelle Feijes I; Joukjen Beines II-D; Oukjen Annes II-D.4; Sytske Eelkes II-A; Tjeerd Jelles I.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.