Stamreeks Sake Wagenaar

5 Hendrik Siedses (1768-1806)

Hendrik Siedses woont in Eestrum als hij in 1793 in Oostermeer trouwt met Atje Annes, die dan al zwanger is. Zij is geboren in Eestrum, als dochter van Anne Alderts, arbeider, en Eelkje Jouwerts. Eerst wonen ze in Eestrum, later in Bergum. Hendrik is wagenmaker. Hendrik en Atje krijgen vijf kinderen: Sieds (1793), Anne (1796), Jan (1799), Sjoukje (1803) en Jouwert (1806). Alleen de jongste zoon is voor deze afstammingsreeks van belang. Hij komt verderop uitgebreider aan de orde. De oudste zoon Sieds oefent als wagenmakersknecht hetzelfde vak als zijn vader uit. Ook de andere drie zoons zijn ambachtslieden (schoenmakersknecht, grofsmidsknecht en timmerknecht). De meeste kinderen blijven in Tietjerksteradeel wonen. Alleen Sieds verlaat de gemeente om zich in Het Bildt (Vrouwenparochie) te vestigen.
Amper twee maanden na de geboorte van de jongste zoon Jouwert overlijdt Hendrik Siedses op 37-jarige leeftijd (7 maart 1806). Als zijn weduwe op 27 december 1811 voor haar gezin een familienaam moet kiezen, wordt het Wagenaar (zelf ondertekent ze deze akte met ‘Aattje A. Waaggenaar’!). Hoewel deze naam eigenlijk iets anders betekent (wagenmenner of koetsier), zijn er in Friesland meer wagenmakers die deze achternaam kiezen. De voorouders van Atje hadden al een achternaam, al gebruikte niet iedereen die consequent. Zij stamt namelijk uit de familie Staphorstius. Drie voorvaders van haar waren predikant in o.a Workum (1641-1652) en Garijp (1657-1679, 1679-1696). De oudste sporen die ik van deze familie heb gevonden leiden naar Emden rond 1570.
Als Hendrik Siedses overlijdt heeft het echtpaar nog een schuld openstaan. Anderhalf jaar eerder, op 22 september 1804, tekenden “Hendrik Sijdses mr. wagenmaker en Aattie Annes echtelieden te Bergum” een schuldbekentenis. Ze zijn dan 100 caroliguldens schuldig aan Thomas Teunis en Rinske Hendriks. Twee dagen na het overlijden van Hendrik Siedses komt deze schuld weer ter sprake. Op 9 maart 1806 bekent “Aatje Annes weduwe van wijlen Hendrik Sijdses in der tijd meester wagenmaker, woonagtig te Bergum” dat ze nog een bedrag van 72 caroliguldens en 19 stuivers moet betalen aan Thomas Theunis, koopman te Bergum, wegens geleverde houtwaren.
Atje verdient de kost als arbeidster of werkvrouw. Ze kan blijkbaar nauwelijks schrijven. Ze zet in 1829 namelijk wel haar naam onder de akte waarin ze toestemming geeft voor het huwelijk van haar zoon Syds, maar in 1836 bij het huwelijk van Jouwert zegt ze dat ze niet kan schrijven. In hetzelfde jaar werd ook een volkstelling gehouden waarvan de gegevens bewaard zijn gebleven. Ze wordt Akke Annes Wagenaar genoemd (59 jaar, weduwe, arbeidster, geboren in Eestrum). Er wonen nog twee ongetrouwde zonen bij haar in huis: Anne Hendriks Wagenaar (32 jaar, schoenmaker, geboren in Bergum) en Jouwert Hendriks Wagenaar (23 jaar, timmerknecht, geboren in Bergum). In 1848 overlijdt ze in Bergum op 77-jarige leeftijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.