Genealogie Wagenaar

Versie 27-12-2022

Inleiding

Deze genealogie bestaat uit vier generaties nakomelingen van Hendrik Siedses in mannelijke lijn. Hendrik Siedses kwam uit een schippersfamilie, maar was zelf wagenmaker van beroep. Hij woonde in Bergum, waar hij vrij jong overleed. Enkele jaren na zijn dood koos zijn weduwe voor haar jonge kinderen de achternaam Wagenaar. Die naam verwees naar het beroep van haar overleden man. De Wagenaars woonden vooral in Tietjerksteradeel (met name in Bergum en Garijp). Een deel vestigde zich in de Bildtstreek en in de omgeving van Doezum. Vanuit Het Bildt emigreerden Wagenaars naar Wisconsin, waar ze al snel Wagner gingen heten. De Wagenaars waren eerst vooral ambachtslieden. Later werden het steeds meer arbeiders.


Generatie I

(van 1766 tot 1806)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen.
Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1793 en 1806.
De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Bergum (Tie) (4x) en Eestrum (Tie).

I  Hendrik Sydses, zoon van Sieds Jans en Sjoukjen Hendriks, meester wagenmaker, wonende te Eestrum (Tie) en te Bergum (Tie), is geboren op zaterdag 15 november 1766 te Rottevalle (Ach), gedoopt op zondag 28 december 1766 aldaar, overleden op vrijdag 7 maart 1806 te Bergum (Tie) (wonende nr. 176 aldaar).

Hendrik trouwt op zondag 31 maart 1793 te Oostermeer (Tie) met Aatje Annes Staphorstius, dochter van Anne Alderts Staphorstius en Eelkje Jouwerts. Aatje, arbeidster en werkvrouw en arbeidster, wonende te Eestrum (Tie) en te Bergum (Tie), is geboren op maandag 19 februari 1770 te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 25 februari 1770 aldaar, overleden op zondag 23 januari 1848 te Bergum (Tie), als overleden aangegeven op maandag 24 januari 1848.

Van Hendrik en Aatje zijn vijf kinderen bekend:

1  Syds Hendriks Wagenaar is geboren op dinsdag 8 oktober 1793 te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 27 oktober 1793 aldaar, zie II-A.

2  Anne Hendriks Wagenaar, schoenmaker en schoenmakersknecht, wonende te Bergum (Tie), is geboren op donderdag 17 november 1796 aldaar, gedoopt op zondag 18 december 1796 aldaar, overleden op dinsdag 5 februari 1839 aldaar (wonende nr. 265 aldaar), als overleden aangegeven op woensdag 6 februari 1839.

3  Jan Hendriks Wagenaar is geboren op maandag 9 december 1799 te Bergum (Tie), gedoopt op zondag 2 februari 1800 aldaar, zie II-B.

4  Sjoukje Hendriks Wagenaar, arbeidster, wonende te Bergum (Tie), is geboren op zaterdag 22 januari 1803 aldaar, gedoopt op zondag 6 maart 1803 aldaar, overleden op maandag 28 juli 1862 aldaar, als overleden aangegeven op dinsdag 29 juli 1862 aldaar.

Sjoukje trouwt op zaterdag 9 mei 1829 te Tietjerksteradeel (FR) met Sipke Rinses Douna. Sipke, boerenknecht en arbeider, wonende te Bergum (Tie), is geboren op zondag 20 november 1803 te Kortehemmen (Sm), overleden op woensdag 26 augustus 1868 te Bergum (Tie).

5  Jouwert Hendriks Wagenaar is geboren op vrijdag 10 januari 1806 te Bergum (Tie), gedoopt op zondag 16 februari 1806 aldaar, zie II-C.


Generatie II

(van 1793 tot 1887)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1820 en 1853.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bergum (Tie) (5x), Vrouwenparochie (3x), Rottevalle (Ach) (2x), Garijp (Tie) (2x), Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), Opeinde (Sm), Kooten (Ach) en Drachten (Sm).

II-A  Syds Hendriks Wagenaar, zoon van Hendrik Sydses (I) en Aatje Annes Staphorstius, wagenmakersknecht en wagenmaker, wonende te Oudkerk (Tie) en te Vrouwenparochie, is geboren op dinsdag 8 oktober 1793 te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 27 oktober 1793 aldaar, overleden op dinsdag 1 november 1825 te Vrouwenparochie (wonende nr. 69 aldaar).

Syds trouwt op donderdag 20 mei 1819 in Het Bildt (FR) met Lijsbert Wybes Koopmans. Lijsbert, winkeliersche, is geboren op maandag 16 december 1799 te Vrouwenparochie, gedoopt op zondag 2 februari 1800, overleden op donderdag 23 april 1868 aldaar.

Lijsbert was later gehuwd (2) met Arjen Dirks de Jong.

Van Syds en Lijsbert zijn drie kinderen bekend:

1  Engeltje Sydses Wagenaar is geboren op zaterdag 12 februari 1820 te Vrouwenparochie, overleden op zaterdag 22 juli 1865 te Sint Annaparochie.

Engeltje trouwt op donderdag 2 mei 1839 in Het Bildt (FR) met Sjoerd Dirks Koopmans. Sjoerd, landbouwer, wonende te Sint Annaparochie, is geboren op zondag 10 september 1815 te Beetgum, overleden op woensdag 22 november 1876 te Sint Annaparochie.

2  Hendrik Sydses Wagenaar is geboren op zondag 6 januari 1822 te Vrouwenparochie, zie III-A.

3  Wybe Sydses Wagenaar, wonende te Vrouwenparochie, is geboren op donderdag 31 maart 1825 aldaar, overleden op zondag 16 maart 1828 aldaar (wonende nr. 69 aldaar).

II-B  Jan Hendriks Wagenaar, zoon van Hendrik Sydses (I) en Aatje Annes Staphorstius, grofsmidsknecht, smidsknecht, koopman en grofsmid, wonende te Kootstertille (Ach), te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), te Rottevalle (Ach), te Rottevalle (Sm), te Hardegarijp (Tie) en te Bergum (Tie), is geboren op maandag 9 december 1799 aldaar, gedoopt op zondag 2 februari 1800 aldaar, overleden op zondag 30 januari 1887 te Doezum (GR).

Jan trouwt op zaterdag 29 april 1826 te Achtkarspelen (FR) met Rinske Oedzes Wijma, dochter van Oeds Lammerts Wijma en Aafke Feikes. Rinske, wonende te Kootstertille (Ach), is geboren op dinsdag 6 september 1803 aldaar, gedoopt op zondag 2 oktober 1803 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden op vrijdag 9 mei 1845 te Hardegarijp (Tie), als overleden aangegeven op zaterdag 10 mei 1845 te Bergum (Tie).

Van Jan en Rinske zijn zes kinderen bekend:

1  Attje Jans Wagenaar is geboren op maandag 12 maart 1827 te Kooten (Ach), overleden op dinsdag 25 oktober 1831 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), als overleden aangegeven op woensdag 26 oktober 1831.

2  Aafke Jans Wagenaar is geboren op zaterdag 15 november 1828 te Drachten (Sm), overleden op vrijdag 4 oktober 1839 te Rottevalle (Ach), als overleden aangegeven op zaterdag 5 oktober 1839.

3  Sjoukjen Jans Wagenaar, spinster, wonende te Rottevalle (Ach) en te Bergum (Tie), is geboren op dinsdag 20 september 1831 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), overleden op dinsdag 22 oktober 1918 te Haastrecht (ZH).

Sjoukjen trouwt op zaterdag 8 mei 1852 te Tietjerksteradeel (FR) met Ysaak Egberts Zijlstra, zoon van Egbert Andries Zijlstra en Janke Ysaks van der Werf. Ysaak, koopman en winkelier, is geboren op zaterdag 1 september 1832 te Bergum (Tie), overleden op woensdag 19 juni 1912 aldaar.

4  Attje Jans Wagenaar is geboren op zaterdag 15 februari 1834 te Opeinde (Sm), overleden op donderdag 9 juli 1835 te Rottevalle (Ach), als overleden aangegeven op vrijdag 10 juli 1835.

5  Attje Jans Wagenaar is geboren op maandag 21 december 1835 te Rottevalle (Ach), als geboren aangegeven op dinsdag 22 december 1835, overleden op dinsdag 29 mei 1838 te Rottevalle (Sm), als overleden aangegeven op woensdag 30 mei 1838.

6  Oeds Jans Wagenaar is geboren op zaterdag 14 september 1839 te Rottevalle (Ach), zie III-B.

II-C  Jouwert Hendriks Wagenaar, zoon van Hendrik Sydses (I) en Aatje Annes Staphorstius, timmerknecht, wonende te Bergum (Tie) en te Garijp (Tie), is geboren op vrijdag 10 januari 1806 te Bergum (Tie), gedoopt op zondag 16 februari 1806 aldaar, overleden op woensdag 21 mei 1884 te Garijp (Tie), als overleden aangegeven op vrijdag 23 mei 1884.

Jouwert trouwt op zaterdag 14 mei 1836 te Tietjerksteradeel (FR) met Geeske Gaukes van der Meulen, dochter van Gauke Sybes van der Meulen en Saapke Jacobs. Geeske, arbeidster en dienstmeid, is geboren op maandag 2 april 1810 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 6 mei 1810 aldaar, overleden op donderdag 13 december 1888 aldaar.

Van Jouwert en Geeske zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrik Jouwerts Wagenaar is geboren op woensdag 12 oktober 1836 te Bergum (Tie), zie III-C.

2  Gauke Jouwerts Wagenaar is geboren op donderdag 4 juli 1839 te Bergum (Tie), zie III-D.

3  Anne Jouwerts Wagenaar is geboren op zaterdag 14 mei 1842 te Bergum (Tie), zie III-E.

4  Andries Jouwerts Wagenaar is geboren op donderdag 14 november 1844 te Bergum (Tie), zie III-F.

5  Jan Jouwerts Wagenaar is geboren op dinsdag 21 september 1847 te Bergum (Tie), zie III-G.

6  Atje Jouwerts Wagenaar, naaister, is geboren op zaterdag 21 december 1850 te Garijp (Tie), overleden op maandag 12 februari 1894 aldaar.

Atje trouwt op zaterdag 11 mei 1878 te Tietjerksteradeel (FR) met Tjeerd Harmens Knoop. Tjeerd, boerenknecht en arbeider, wonende te Garijp (Tie), is geboren op zondag 5 november 1848 te Opeinde (Sm), overleden op woensdag 18 oktober 1922 te Garijp (Tie).

7  Sieds Jouwerts Wagenaar is geboren op dinsdag 7 juni 1853 te Garijp (Tie), zie III-H.


Generatie III

(van 1820 tot 1928)

In deze generatie zijn 8 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 26 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1850 en 1900.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Garijp (Tie) (16x), Doezum (GR) (4x), Sint Jacobiparochie (3x), Suameer (Tie) (2x) en Vrouwenparochie.

III-A  Hendrik Sydses Wagenaar, zoon van Syds Hendriks Wagenaar (II-A) en Lijsbert Wybes Koopmans, gardenier en landbouwer, wonende te Vrouwenparochie en te Sint Jacobiparochie, is geboren op zondag 6 januari 1822 te Vrouwenparochie, overleden op maandag 15 oktober 1877 te Sint Jacobiparochie (wonende aldaar).

Hendrik trouwt op donderdag 18 april 1850 in Het Bildt (FR) met Sytske Jans Halma. Sytske is geboren op maandag 18 juli 1825 te Hallum, overleden op vrijdag 13 oktober 1899 te Sint Jacobiparochie.

Van Hendrik en Sytske zijn vier kinderen bekend:

1  Syds Hendriks Wagenaar is geboren op donderdag 30 mei 1850 te Vrouwenparochie, overleden op maandag 26 augustus 1850 aldaar.

2  Aafje Hendriks Wagenaar, wonende te Burlington (Wisconsin), is geboren op maandag 11 augustus 1851 te Sint Jacobiparochie, overleden op donderdag 22 februari 1923 te Burlington (Wisconsin), begraven in 1923 aldaar.

Aafje trouwt op donderdag 22 augustus 1872 in Het Bildt (FR) met Taeke Arjens Hommema, zoon van Arjen Roelofs Hommema en Agnetha Maria Nicolai. Taeke, smid, werkman en arbeider, wonende te Sint Annaparochie, te Vrouwenparochie en te Burlington (Wisconsin), is geboren op donderdag 14 maart 1850 te Sint Annaparochie, overleden op donderdag 13 april 1939 te Winnebago County (IL), begraven in 1939 te Burlington (Wisconsin).

3  Lijsbert Hendriks Wagenaar, wonende te Sint Jacobiparochie, is geboren op vrijdag 6 april 1855 aldaar, overleden op zaterdag 22 augustus 1925 aldaar.

Lijsbert trouwt op donderdag 4 mei 1882 in Het Bildt (FR) met Beert Klazes Kuiken. Beert, wonende te Sint Jacobiparochie, is geboren op zondag 13 maart 1859 te Sint Annaparochie, overleden op maandag 25 december 1911 te Leeuwarden (FR) (wonende te Sint Jacobiparochie).

4  Syds Hendriks Wagenaar is geboren op zondag 24 mei 1857 te Sint Jacobiparochie, zie IV-A.

III-B  Oeds Jans Wagenaar, zoon van Jan Hendriks Wagenaar (II-B) en Rinske Oedzes Wijma, grofsmid, wonende te Rottevalle (Ach), is geboren op zaterdag 14 september 1839 aldaar, overleden op woensdag 20 april 1921 te Doezum (GR), begraven aldaar.

Oeds trouwt op donderdag 27 mei 1869 te Grootegast (GR) (is gescheiden op vrijdag 30 april 1875 te Groningen (GR)) (1) met Grietje Siebrings Siersema. Grietje is geboren op woensdag 18 december 1844 te Doezum (GR), overleden op woensdag 4 mei 1927 in De Wilp (GR).

Oeds trouwt op zaterdag 18 oktober 1879 te Grootegast (GR) (2) met Wietske Joestes Tienstra. Wietske, dagloonster, is geboren op woensdag 14 februari 1849 in De Wilp (GR), overleden op woensdag 14 januari 1925 te Doezum (GR), begraven aldaar.

Van Oeds en Wietske zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Oedses Wagenaar is geboren op maandag 21 juni 1880 te Doezum (GR), zie IV-B.

2  Joost Oedses Wagenaar, landbouwer, is geboren op vrijdag 5 mei 1882 te Doezum (GR), overleden op zondag 7 augustus 1960 te Nuis (GR), begraven te Noordwijk (GR).

Joost trouwt op zaterdag 16 juni 1917 te Grootegast (GR) met Klaaske Egberts Pultrum. Klaaske, huishoudster, is geboren op dinsdag 18 april 1876 te Grootegast (GR), overleden op donderdag 19 januari 1961 te Nuis (GR), begraven te Noordwijk (GR).

3  Rinse Oedses Wagenaar is geboren op vrijdag 23 mei 1884 te Doezum (GR), zie IV-C.

4  Albert Jochum Wagenaar is geboren op maandag 20 december 1897 te Doezum (GR), zie IV-D.

III-C  Hendrik Jouwerts Wagenaar, zoon van Jouwert Hendriks Wagenaar (II-C) en Geeske Gaukes van der Meulen, arbeider en winkelier, wonende te Garijp (Tie) en te Suameer (Tie), is geboren op woensdag 12 oktober 1836 te Bergum (Tie), overleden op woensdag 28 januari 1903 te Suameer (Tie).

Hendrik trouwt op zaterdag 11 mei 1872 te Tietjerksteradeel (FR) met Gertje Jans van der Wal, dochter van Jan Johannes van der Wal en Hylkje Melles Fennema. Gertje, arbeidster, wonende te Suameer (Tie), is geboren op vrijdag 18 september 1835 te Oostermeer (Tie), overleden op donderdag 14 januari 1909 te Suameer (Tie).

Van Hendrik en Gertje zijn twee kinderen bekend:

1  Jouwert Hendriks Wagenaar is geboren op maandag 1 februari 1875 te Suameer (Tie), zie IV-E.

2  Jan Hendriks Wagenaar is geboren op dinsdag 8 juli 1879 te Suameer (Tie), zie IV-F.

III-D  Gauke Jouwerts Wagenaar, zoon van Jouwert Hendriks Wagenaar (II-C) en Geeske Gaukes van der Meulen, boerenknecht en veehouder, wonende te Garijp (Tie), is geboren op donderdag 4 juli 1839 te Bergum (Tie), overleden op donderdag 24 augustus 1911 te Garijp (Tie).

Gauke trouwt op zaterdag 21 mei 1870 te Tietjerksteradeel (FR) met Maaike Sjoerds van der Kloet, dochter van Sjoerd Sakes van der Kloet en Trijntje Pieters Wybersma. Maaike, boerenmeid, wonende te Garijp (Tie), is geboren op donderdag 3 maart 1842 te Bergum (Tie), overleden op donderdag 26 juli 1928 te Garijp (Tie).

Van Gauke en Maaike zijn zes kinderen bekend:

1  Jouwert Gaukes Wagenaar is geboren op zondag 19 maart 1871 te Garijp (Tie), zie IV-G.

2  Sjoerd Gaukes Wagenaar is geboren op zaterdag 24 januari 1874 te Garijp (Tie), zie IV-H.

3  Geeske Gaukes Wagenaar is geboren op dinsdag 25 juli 1876 te Garijp (Tie), overleden op donderdag 24 april 1941 te Alkmaar (NH).

Geeske trouwt op zaterdag 25 mei 1901 te Tietjerksteradeel (FR) met Sjoerd Jans Admiraal. Sjoerd, koopman, is geboren op zondag 28 februari 1875 te Bergum (Tie), overleden op dinsdag 6 oktober 1931 te Sint Pancras (NH).

4  Trijntje Gaukes Wagenaar is geboren op donderdag 6 februari 1879 te Garijp (Tie).

Trijntje trouwt op zaterdag 16 mei 1908 te Tietjerksteradeel (FR) met Wybren Wolters Tiekstra. Wybren, veehouder, wonende te Garijp (Tie), is geboren op zaterdag 15 maart 1879 te Suameer (Tie), overleden op donderdag 13 februari 1941 te Garijp (Tie) (wonende aldaar).

5  Hendrik Gaukes Wagenaar is geboren op maandag 21 mei 1883 te Garijp (Tie), overleden na woensdag 1 juni 1927.

Hendrik trouwt op zaterdag 1 juni 1918 te Tietjerksteradeel (FR) met Baukje Thomas Gelders. Baukje is geboren rond 1875 te Ferwerd, overleden op woensdag 1 juni 1927 te Garijp (Tie).

6  Neeltje Gaukes Wagenaar is geboren op maandag 3 augustus 1885 te Garijp (Tie).

Neeltje trouwt op zaterdag 6 november 1915 te Tietjerksteradeel (FR) met Douwe Folkerts Feddema. Douwe is geboren op donderdag 31 mei 1888 te Veenwouden (Dan).

III-E  Anne Jouwerts Wagenaar, zoon van Jouwert Hendriks Wagenaar (II-C) en Geeske Gaukes van der Meulen, arbeider, wonende te Garijp (Tie), is geboren op zaterdag 14 mei 1842 te Bergum (Tie), overleden op zaterdag 23 februari 1924 te Garijp (Tie).

Anne trouwt op zaterdag 31 juli 1869 te Tietjerksteradeel (FR) met Grietje Ates Hoekstra. Grietje is geboren op donderdag 28 januari 1847 te Suawoude (Tie), overleden na 1924.

Van Anne en Grietje is een kind bekend:

1  Trijntje Annes Wagenaar is geboren op donderdag 5 oktober 1871 te Garijp (Tie), overleden op woensdag 29 maart 1922 aldaar, begraven aldaar.

Trijntje trouwt op zaterdag 2 juni 1894 te Tietjerksteradeel (FR) met Jan Wessels Nijhuis. Jan is geboren op donderdag 14 december 1865 te Oudega (Sm), overleden op dinsdag 22 december 1953, begraven te Garijp (Tie).

III-F  Andries Jouwerts Wagenaar, zoon van Jouwert Hendriks Wagenaar (II-C) en Geeske Gaukes van der Meulen, arbeider, wonende te Garijp (Tie), is geboren op donderdag 14 november 1844 te Bergum (Tie), overleden op dinsdag 10 juli 1928 te Garijp (Tie).

Andries trouwt op zaterdag 18 oktober 1884 te Tietjerksteradeel (FR) met Wytske Wytzes de Jong. Wytske, naaister, is geboren op zondag 27 februari 1859 te Suameer (Tie), overleden op zaterdag 3 mei 1924 te Garijp (Tie).

Van Andries en Wytske zijn zes kinderen bekend:

1  Wytze Andries Wagenaar is geboren op maandag 20 juli 1885 te Garijp (Tie), zie IV-I.

2  Jouwert Andries Wagenaar is geboren op zondag 6 maart 1887 te Garijp (Tie), overleden op dinsdag 9 mei 1893 aldaar.

3  Grietje Andries Wagenaar is geboren op vrijdag 22 november 1889 te Garijp (Tie), overleden op zaterdag 13 december 1969 te Alkmaar (NH).

Grietje trouwt op donderdag 2 januari 1913 te Tietjerksteradeel (FR) met Johannes Paulus Paulusma. Johannes, tuinder en tuinman, wonende te Krommenie (NH) en te Koedijk (NH), is geboren op vrijdag 10 juni 1887 te Bergum (Tie), overleden op woensdag 29 augustus 1951 te Alkmaar (NH).

4  Hendrik Andries Wagenaar is geboren op zondag 7 mei 1893 te Garijp (Tie).

Hendrik trouwt op vrijdag 17 mei 1918 te Smallingerland (FR) met Jeltje Elzinga. Jeltje is geboren rond 1898 te Oudega (Sm).

5  Jouwert Andries Wagenaar, landbouwer, wonende te Sint Maarten (NH), is geboren op vrijdag 26 februari 1897 te Garijp (Tie), overleden op dinsdag 15 juni 1982 te Alkmaar (NH), begraven te Sint Pancras (NH).

Jouwert trouwt op zaterdag 3 februari 1917 te Tietjerksteradeel (FR) met Wietske Jacobs de Jong. Wietske is geboren op donderdag 14 mei 1896 te Oudega (Sm), overleden op dinsdag 15 september 1981 te Alkmaar (NH), begraven te Sint Pancras (NH).

6  Geeske Andries Wagenaar is geboren op maandag 13 augustus 1900 te Garijp (Tie), overleden op donderdag 5 april 1984 te Alkmaar (NH).

Geeske trouwt op donderdag 6 oktober 1921 te Tietjerksteradeel (FR) met Sake Wytzes de Boer. Sake is geboren op zondag 11 december 1898 te Suawoude (Tie), overleden op maandag 5 oktober 1953 te Alkmaar (NH).

III-G  Jan Jouwerts Wagenaar, zoon van Jouwert Hendriks Wagenaar (II-C) en Geeske Gaukes van der Meulen, boerenknecht en veehouder, wonende te Garijp (Tie), is geboren op dinsdag 21 september 1847 te Bergum (Tie), overleden op maandag 5 mei 1919 te Garijp (Tie).

Jan trouwt op zaterdag 18 mei 1872 te Tietjerksteradeel (FR) met Fintje Sjoerds van der Kloet, dochter van Sjoerd Sakes van der Kloet en Trijntje Pieters Wybersma. Fintje, boerenmeid, wonende te Garijp (Tie), is geboren op donderdag 21 september 1837 te Bergum (Tie), overleden op woensdag 6 augustus 1919 te Garijp (Tie).

Van Jan en Fintje zijn twee kinderen bekend:

1  Jouwert Jans Wagenaar is geboren op dinsdag 5 mei 1874 te Garijp (Tie), zie IV-J.

2  Trijntje Jans Wagenaar is geboren op woensdag 6 december 1876 te Garijp (Tie), overleden op zaterdag 17 maart 1951 te Sneek (FR).

Trijntje trouwt op zaterdag 20 mei 1899 te Tietjerksteradeel (FR) met Wierd Teyes Postma, zoon van Teye Wierds Postma en Beitske Sybes Bloemhof. Wierd, boerenknecht en arbeider, wonende te Garijp (Tie), is geboren op vrijdag 24 juni 1870 aldaar, overleden op woensdag 4 oktober 1939 aldaar.

III-H  Sieds Jouwerts Wagenaar, zoon van Jouwert Hendriks Wagenaar (II-C) en Geeske Gaukes van der Meulen, arbeider en landbouwer, is geboren op dinsdag 7 juni 1853 te Garijp (Tie), overleden op zaterdag 27 december 1913 aldaar.

Sieds trouwt op zaterdag 16 mei 1885 te Tietjerksteradeel (FR) met Hylkje Hendriks van der Meulen, dochter van Hendrik Gaukes van der Meulen en Bontje Dirks Zandberg. Hylkje, boerenmeid, wonende te Nijega (Sm), is geboren op vrijdag 5 februari 1864 te Suameer (Tie), overleden op dinsdag 28 mei 1895 te Garijp (Tie).

Van Sieds en Hylkje is een kind bekend:

1  Jouwert Siedses Wagenaar, boerenknecht, wonende te Tietjerksteradeel (FR), is geboren op donderdag 18 september 1890 te Garijp (Tie), overleden op donderdag 22 september 1910 te Harderwijk (GD) (wonende te Tietjerksteradeel (FR)).


Generatie IV

(van 1850 tot 1984)

In deze generatie zijn 10 gezinnen met kinderen bekend.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1883 en 1927.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Garijp (Tie) (15x), Suameer (Tie) (7x), Wisconsin (USA) (5x), Beets (Ops) (5x), Drachten (Sm) (3x), Smilde (DR) (2x), Sint Jacobiparochie (2x), Noordwijk (GR) (2x), Burlington (Wisconsin) (2x), Sint Annaparochie, Dover (Wisconsin) en Doezum (GR).
Er zijn momenteel nog 6 van de 55 kinderen in leven.

IV-A  Syds Hendriks Wagenaar, zoon van Hendrik Sydses Wagenaar (III-A) en Sytske Jans Halma, gardenier, boerenarbeider, teamster, boer en fabrieksarbeider, wonende te Sint Jacobiparochie, te Sint Annaparochie, te Wheatland (Wisconsin), te Burlington (Wisconsin) en te Dover (Wisconsin), is geboren op zondag 24 mei 1857 te Sint Jacobiparochie, overleden op zondag 18 mei 1924 te Burlington (Wisconsin), begraven rond zondag 1 juni 1924 aldaar.

Syds trouwt op donderdag 27 april 1882 in Het Bildt (FR) (1) met Ymkje Feikes Hoitsma, dochter van Feike Arjens Hoitsma en Akke Willems Wassenaar. Ymkje is geboren op dinsdag 8 september 1863 te Sint Jacobiparochie, overleden op dinsdag 1 april 1902 te Burlington (Wisconsin), begraven rond vrijdag 4 april 1902 aldaar.

Van Syds en Ymkje zijn tien kinderen bekend:

1  Hendrik Sydses Wagenaar, farmer, wonende te Burlington (Wisconsin) en te Lyons (Wisconsin), is geboren op dinsdag 1 mei 1883 te Sint Jacobiparochie, als geboren aangegeven op dinsdag 1 mei 1883, overleden op dinsdag 10 mei 1955 te Burlington (Wisconsin).

Hendrik trouwt op vrijdag 29 maart 1907 te Burlington (Wisconsin) met Ida Walters. Ida is geboren op woensdag 26 september 1883 te Wisconsin (USA), overleden op dinsdag 23 september 1952, begraven in 1952 te Burlington (Wisconsin).

2  Feike Sydses Wagenaar, arbeider, wonende te Burlington (Wisconsin), is geboren op zondag 14 juni 1885 te Sint Annaparochie, als geboren aangegeven op maandag 15 juni 1885.

3  Arjen Sydses Wagenaar is geboren op zaterdag 25 december 1886 te Sint Jacobiparochie, als geboren aangegeven op maandag 27 december 1886.

4  Sarah Wagner, wonende te Racine (Wisconsin), is geboren in maart 1889 te Wisconsin (USA), overleden op donderdag 15 oktober 1970, begraven na donderdag 15 oktober 1970 te Racine (Wisconsin).

Sarah trouwt op dinsdag 5 oktober 1920 te Burlington (Wisconsin) met Lawrence Jacob Bieneman. Lawrence, fabrieksmanager, wonende te Racine (Wisconsin), is geboren op zaterdag 13 september 1890 te Wisconsin (USA), overleden op donderdag 1 januari 1970 te Racine (Wisconsin).

5  Agnes Wagner is geboren in juni 1891 te Wisconsin (USA).

6  Nicholas Wagner is geboren op woensdag 2 november 1892 te Burlington (Wisconsin), overleden op donderdag 2 maart 1893 aldaar.

7  Nickolas Wagner, monteur en green keeper, wonende te Burlington (Wisconsin), is geboren in december 1894 te Wisconsin (USA), overleden op zondag 4 maart 1973 te Burlington (Wisconsin).

Nickolas trouwt op maandag 27 februari 1922 te Burlington (Wisconsin) met Florence Denis. Florence is geboren op zaterdag 29 oktober 1898 te Wisconsin (USA), overleden op vrijdag 22 april 1966 te Burlington (Wisconsin).

8  Effie Agatha Wagner, wonende te Burlington (Wisconsin), is geboren op woensdag 16 september 1896 aldaar, overleden op dinsdag 19 december 1989 aldaar, begraven rond vrijdag 22 december 1989 aldaar.

Effie trouwt op dinsdag 22 mei 1923 te Burlington (Wisconsin) met Francis George Rothering. Francis, manager-clerk, wonende te Burlington (Wisconsin), is geboren op donderdag 10 augustus 1893 aldaar, overleden op donderdag 1 oktober 1970 aldaar.

9  Arthur Wagner, buschauffeur en motor coach operator, wonende te West Deerfield (Illinois) en te Waukegan (Illinois), is geboren in januari 1898 te Wisconsin (USA), overleden in november 1986 te Burlington (Wisconsin).

Arthur trouwt op zaterdag 12 april 1919 te Burlington (Wisconsin) met Marjorie Schlax. Marjorie, wonende te Burlington (Wisconsin), is geboren rond 1898 te Wisconsin (USA).

10  Cornelia Wagner, dienstmeid, wonende te New Trier (Illinois) en te Kenosha (Wisconsin), is geboren in mei 1900 te Wisconsin (USA), overleden in 1992, begraven in 1992 te Kenosha (Wisconsin).

Cornelia trouwt in 1923 te Burlington (Wisconsin) met Stanley R. Hughes. Stanley, auditor, wonende te Kenosha (Wisconsin), is geboren in 1894 te Wisconsin (USA), overleden in 1958, begraven in 1958 te Kenosha (Wisconsin).

Syds trouwt op maandag 15 juni 1908 te Racine County (WI) (2) met Betsy A. Lee. Betsy, wonende te Burlington (Wisconsin) en te Ottawa (Wisconsin), is geboren op zaterdag 5 februari 1876 te Merrimac (WI), overleden op maandag 17 maart 1958 te Burlington (Wisconsin).

Betsy was eerder gehuwd (1) met N.N..

Van Syds en Betsy is een kind bekend:

11  Leona Annabell Wagner, wonende te Burlington (Wisconsin), is geboren op dinsdag 31 augustus 1909 te Dover (Wisconsin), overleden op donderdag 16 februari 1989 te Palmyra (Jefferson) (Wisconsin).

Leona trouwt op zondag 26 juni 1932 te Whitewater (Wisconsin) met Harold William Orchard. Harold is geboren op zaterdag 17 september 1904 te Palmyra (Jefferson) (Wisconsin), overleden in oktober 1969.

IV-B  Jan Oedses Wagenaar, zoon van Oeds Jans Wagenaar (III-B) en Wietske Joestes Tienstra, arbeider, is geboren op maandag 21 juni 1880 te Doezum (GR), overleden op donderdag 20 augustus 1931 aldaar, begraven aldaar.

Jan trouwt op zaterdag 10 april 1915 te Grootegast (GR) met Willemke Geerts Jansma. Willemke is geboren op vrijdag 31 augustus 1877 te Noordwijk (GR), overleden op zaterdag 30 juni 1951 te Doezum (GR), begraven aldaar.

Van Jan en Willemke is een kind bekend:

1  Wietske Wagenaar is geboren op woensdag 22 oktober 1919, overleden op maandag 9 januari 1995 te Beilen (DR), begraven te Doezum (GR).

IV-C  Rinse Oedses Wagenaar, zoon van Oeds Jans Wagenaar (III-B) en Wietske Joestes Tienstra, smid, is geboren op vrijdag 23 mei 1884 te Doezum (GR), overleden op dinsdag 1 september 1953 te Zuidhorn (GR), begraven te Doezum (GR).

Rinse trouwt op zaterdag 12 mei 1917 te Grootegast (GR) met Geertje Durks van der Brug. Geertje is geboren op dinsdag 8 juni 1886 in De Wilp (GR), overleden op maandag 18 maart 1940 te Doezum (GR), begraven aldaar.

Van Rinse en Geertje zijn drie kinderen bekend:

1  Oeds Wagenaar is geboren op woensdag 18 september 1918 te Doezum (GR), overleden op zaterdag 19 maart 2005 te Zuidhorn (GR), begraven aldaar.

Oeds trouwt op donderdag 22 april 1948 te Groningen (GR) met Meintje Reitsema. Meintje is geboren op maandag 27 augustus 1923 te Groningen (GR), overleden op woensdag 30 augustus 2006 te Zuidhorn (GR).

2  Wietske Wagenaar is geboren op zaterdag 11 juni 1921 te Noordwijk (GR), overleden op woensdag 26 juni 2013, gecremeerd op dinsdag 1 juli 2014 te Groningen (GR).

Wietske was gehuwd met Gerrit Dekker. Gerrit is overleden op vrijdag 28 januari 1994.

3  Durkje Wagenaar is geboren op dinsdag 24 juni 1924 te Noordwijk (GR), overleden op zondag 27 januari 1929 te Doezum (GR), begraven aldaar.

IV-D  Albert Jochum Wagenaar, zoon van Oeds Jans Wagenaar (III-B) en Wietske Joestes Tienstra, is geboren op maandag 20 december 1897 te Doezum (GR), overleden op maandag 11 februari 1957 aldaar, begraven aldaar.

Albert trouwt op dinsdag 20 mei 1930 te Grootegast (GR) met Anje Postmus. Anje is geboren op zaterdag 23 februari 1907 te Doezum (GR), overleden op donderdag 9 november 1978 te Assen (DR), begraven te Doezum (GR).

Van Albert en Anje is een kind bekend:

1  N.N.

IV-E  Jouwert Hendriks Wagenaar, zoon van Hendrik Jouwerts Wagenaar (III-C) en Gertje Jans van der Wal, koopman, wonende te Drachten (Sm) en te Drachtstercompagnie (Sm), is geboren op maandag 1 februari 1875 te Suameer (Tie), overleden op vrijdag 1 augustus 1952 te Oldeboorn (Ut), begraven aldaar.

Jouwert trouwt op vrijdag 18 juni 1909 te Smallingerland (FR) met Tetje Minderts Veenema. Tetje is geboren op zaterdag 7 oktober 1882 te Drachten (Sm), overleden op dinsdag 28 januari 1958 te Zwolle (OV), begraven te Oldeboorn (Ut).

Van Jouwert en Tetje zijn tien kinderen bekend:

1  Hendrik Wagenaar is geboren op zondag 12 maart 1911 te Suameer (Tie).

2  Loltje Wagenaar is geboren op zaterdag 8 februari 1913 te Drachten (Sm), overleden op vrijdag 17 april 1992 te Bergum (Tie), begraven te Stiens (Ldl).

Loltje trouwt op donderdag 4 augustus 1938 te Menaldumadeel (FR) met Minne de Vries. Minne is geboren op maandag 8 juli 1907, overleden op dinsdag 29 maart 1988 te Bergum (Tie), begraven te Stiens (Ldl).

3  Jan Wagenaar, matroos, wonende te Oldeboorn (Ut), te Wanswerd en te Birdaard, is geboren op dinsdag 9 november 1915 te Drachten (Sm), overleden op maandag 18 juli 2005, begraven na maandag 18 juli 2005 te Birdaard.

Jan trouwt op woensdag 29 januari 1941 te Leeuwarden (FR) met Mettje Lageveen. Mettje is geboren op donderdag 16 november 1916 te Tijnje (Ops), overleden op woensdag 5 april 1995, begraven na woensdag 5 april 1995 te Birdaard.

4  Geertje Wagenaar is geboren op vrijdag 29 december 1916 te Drachten (Sm), overleden op vrijdag 19 januari 1917 aldaar.

5  N.N.

6  N.N.

7  N.N.

8  N.N.

9  N.N.

10  Mindert Wagenaar, fabrieksarbeider, wonende te Krommenie (NH), is geboren op dinsdag 11 oktober 1927 te Beets (Ops), overleden op donderdag 15 januari 1998 te Zaanstad (NH).

Mindert trouwt op dinsdag 9 december 1952 te Krommenie (NH) met Marretje Pot. Marretje, dienstbode, is geboren op zaterdag 24 april 1926 te Krommenie (NH), overleden op vrijdag 28 september 2007 te Zaanstad (NH).

IV-F  Jan Hendriks Wagenaar, zoon van Hendrik Jouwerts Wagenaar (III-C) en Gertje Jans van der Wal, is geboren op dinsdag 8 juli 1879 te Suameer (Tie), overleden op vrijdag 10 mei 1940 te Goutum (Ldl), begraven na vrijdag 10 mei 1940 aldaar.

Jan trouwt op donderdag 22 mei 1902 te Tietjerksteradeel (FR) met Antje Luitzens Planting. Antje is geboren op zaterdag 26 april 1879 te Drachten (Sm), overleden op zaterdag 4 april 1959, begraven te Goutum (Ldl).

Van Jan en Antje zijn negen kinderen bekend:

1  Tjitske Wagenaar is geboren op maandag 22 juni 1903, overleden op zaterdag 12 maart 1988, begraven te Goutum (Ldl).

Tjitske was gehuwd met Broer Wijmenga. Broer, boer, is geboren op zaterdag 4 november 1899, overleden op woensdag 2 mei 1979, begraven te Goutum (Ldl).

2  Hendrik Wagenaar, bakker, is geboren op donderdag 22 maart 1906, overleden op zaterdag 9 november 1974, begraven te Bergum (Tie).

Hendrik trouwt in 1933 met Trijntje Appelhof. Trijntje is geboren op donderdag 1 december 1910, overleden op woensdag 29 december 1999, begraven te Bergum (Tie).

3  Luitzen Wagenaar is geboren op donderdag 21 maart 1907, overleden op zaterdag 3 augustus 1991, begraven te Wirdum (Ldl).

Luitzen was gehuwd met Pietje Wiersma. Pietje is geboren op vrijdag 29 september 1911, overleden op zaterdag 11 april 1987, begraven te Wirdum (Ldl).

4  Geertje Wagenaar is geboren in mei 1908 te Suameer (Tie), overleden op zaterdag 9 februari 1974 te Steenwijk (OV), begraven op woensdag 13 februari 1974 aldaar.

Geertje trouwt op donderdag 17 april 1930 te Tietjerksteradeel (FR) met Johannes Steenstra. Johannes is geboren rond 1905 te Wommels (Hen), overleden na zaterdag 9 februari 1974.

5  Metje Wagenaar is geboren op donderdag 25 mei 1911, overleden op zondag 31 augustus 1986, begraven te Kollum (Kol).

Metje was gehuwd met Douwe Dam.

6  Jouwert Wagenaar, boer, wonende te Makkinga (Osw), is geboren op maandag 21 juli 1913, overleden op zaterdag 8 januari 1972, begraven op woensdag 12 januari 1972 te Nieuwehorne (Sch).

Jouwert gaat in ondertrouw op donderdag 30 april 1942, trouwt op donderdag 21 mei 1942 met Jeltje Zwanenburg. Jeltje, wonende te Arum, is geboren op woensdag 20 oktober 1920 te Katlijk (Sch), overleden op zaterdag 29 oktober 2016 te Witmarsum, begraven op zaterdag 5 november 2016 te Nieuwehorne (Sch).

7  Atje Wagenaar is geboren op vrijdag 18 juni 1915, overleden op maandag 19 oktober 1987, begraven te Wirdum (Ldl).

Atje was gehuwd met Jan Hoekstra. Jan, slager, is geboren op dinsdag 8 oktober 1912, overleden op zaterdag 28 oktober 1978, begraven te Wirdum (Ldl).

8  Eit Wagenaar, bakker, is geboren op zaterdag 20 april 1918 te Suameer (Tie), overleden op dinsdag 17 november 1998 te Goutum (Ldl), begraven aldaar.

Eit was gehuwd met Sjoerdtje Overdijk. Sjoerdtje is geboren op dinsdag 22 augustus 1922 te Goutum (Ldl), overleden op woensdag 26 mei 2004 te Weidum, begraven te Goutum (Ldl).

9  Pieter Wagenaar, bakker, is geboren tussen maandag 10 en zaterdag 22 oktober 1921 te Beets (Ops).

Pieter was gehuwd met Petertje Versteeg (Pea). Petertje is geboren op dinsdag 1 februari 1927, overleden op zaterdag 13 november 2010 te Steenwijk (OV).

IV-G  Jouwert Gaukes Wagenaar, zoon van Gauke Jouwerts Wagenaar (III-D) en Maaike Sjoerds van der Kloet, voerman, wonende te Garijp (Tie), is geboren op zondag 19 maart 1871 aldaar, overleden op zondag 6 december 1942 aldaar, begraven aldaar.

Jouwert trouwt op donderdag 22 juni 1911 te Tietjerksteradeel (FR) met Tjettje Aalzens de Jong. Tjettje is geboren op maandag 26 april 1875 te Nijega (Sm), overleden op woensdag 5 september 1951, begraven te Garijp (Tie).

Van Jouwert en Tjettje zijn drie kinderen bekend:

1  Gauke Wagenaar is geboren rond 1914, overleden op zaterdag 2 januari 1971.

2  Aalzen Wagenaar is geboren rond 1916 te Garijp (Tie), overleden op donderdag 8 november 1917 aldaar.

3  Aalzen Wagenaar is geboren op donderdag 1 mei 1919 te Garijp (Tie), overleden op woensdag 31 januari 1996 te Leeuwarden (FR), begraven op maandag 5 februari 1996 te Garijp (Tie).

Aalzen trouwt rond 1949 met Dirkje van Rangelrooij. Dirkje is geboren op donderdag 20 december 1923 te Kerkdriel (GD), overleden op dinsdag 16 februari 2016 te Bergum (Tie).

IV-H  Sjoerd Gaukes Wagenaar, zoon van Gauke Jouwerts Wagenaar (III-D) en Maaike Sjoerds van der Kloet, veehouder, wonende te Suameer (Tie), is geboren op zaterdag 24 januari 1874 te Garijp (Tie), overleden op dinsdag 14 november 1950, begraven te Nijega (Sm).

Sjoerd trouwt op zaterdag 13 mei 1905 te Tietjerksteradeel (FR) met Baukje Melles Sibma. Baukje is geboren op zondag 27 oktober 1878 te Garijp (Tie), overleden op donderdag 19 september 1963 te Ureterp (Ops).

Van Sjoerd en Baukje zijn vier kinderen bekend:

1  Gauke Wagenaar is geboren op dinsdag 1 maart 1910 te Suameer (Tie), overleden op dinsdag 8 december 1981, begraven te Nijega (Sm).

2  Tjitske Wagenaar is geboren op zondag 9 november 1913 te Suameer (Tie), overleden op dinsdag 8 juli 1997, begraven na dinsdag 8 juli 1997 te Opeinde (Sm).

Tjitske was gehuwd met Durk de Vries. Durk is geboren op zaterdag 26 december 1914, overleden op dinsdag 16 januari 1979, begraven na dinsdag 16 januari 1979 te Opeinde (Sm).

3  Maaike Wagenaar is geboren op zondag 16 juli 1916 te Suameer (Tie), overleden op zondag 29 februari 1976, begraven na zondag 29 februari 1976 te Ureterp (Ops).

Maaike trouwt op vrijdag 9 mei 1941 met Thijmen Krikke. Thijmen is geboren op zaterdag 1 augustus 1914, overleden op donderdag 12 augustus 1982, begraven na donderdag 12 augustus 1982 te Ureterp (Ops).

4  Stijntje Wagenaar is geboren rond 1922 te Suameer (Tie), overleden op zaterdag 29 december 1928 aldaar.

IV-I  Wytze Andries Wagenaar, zoon van Andries Jouwerts Wagenaar (III-F) en Wytske Wytzes de Jong, boerenarbeider, is geboren op maandag 20 juli 1885 te Garijp (Tie), overleden op vrijdag 16 mei 1969 te Drachten (Sm), begraven te Garijp (Tie).

Wytze trouwt op zaterdag 31 mei 1913 te Tietjerksteradeel (FR) met Minke Jans Kuperus, dochter van Jan Ages Kuperus en Trijntje Taekes Joekema. Minke is geboren op dinsdag 28 januari 1890 te Garijp (Tie), overleden op zondag 18 februari 1979 te Hardegarijp (Tie), begraven te Garijp (Tie).

Van Wytze en Minke zijn vijf kinderen bekend:

1  Andries Wagenaar is geboren op zondag 20 september 1914 te Garijp (Tie), overleden op maandag 7 juli 1980 te Rijswijk (ZH), begraven te Garijp (Tie).

Andries trouwt op donderdag 10 september 1942 met Lutske van der Land. Lutske is geboren op woensdag 29 januari 1919 te Kollum (Kol), overleden op woensdag 26 mei 2010 te Sassenheim (ZH), begraven op maandag 31 mei 2010 te Garijp (Tie).

2  Jan Wagenaar is geboren op vrijdag 16 juni 1916 te Garijp (Tie), overleden op woensdag 15 augustus 1973, begraven te Emmeloord (FL).

Jan trouwt op donderdag 29 oktober 1942 met Geeske van der Veen. Geeske is geboren op zondag 2 april 1916 te Suameer (Tie), overleden op zaterdag 13 augustus 1994 te Emmeloord (FL), begraven aldaar.

3  Wytske Wagenaar is geboren op donderdag 6 juli 1922 te Garijp (Tie), overleden op woensdag 5 oktober 1988, begraven te Harkema (Ach).

Wytske trouwt op donderdag 12 juli 1945 met Sjirk Bruining. Sjirk is geboren op maandag 3 april 1922 te Drogeham (Ach), overleden op woensdag 11 augustus 1982 te Harkema (Ach), begraven aldaar.

4  Age Wagenaar is geboren op vrijdag 16 mei 1924 te Garijp (Tie), overleden op woensdag 3 maart 1993 te Sint Annaparochie.

Age trouwt op dinsdag 2 mei 1950 met Gerkje van Huizen. Gerkje is geboren op maandag 13 juli 1925 te Stiens (Ldl), overleden op woensdag 28 mei 1997 te Leeuwarden (FR), begraven te Sint Annaparochie.

5  Hendrik Jouwert Wagenaar is geboren op donderdag 10 februari 1927 te Garijp (Tie), overleden op dinsdag 28 maart 2006 te Emmeloord (FL).

Hendrik trouwt op woensdag 12 augustus 1953 te Emmeloord (FL) met Engeltje Damstra. Engeltje is geboren op dinsdag 12 maart 1929 te Sneek (FR), overleden op woensdag 16 mei 2018 te Marknesse (FL).

IV-J  Jouwert Jans Wagenaar, zoon van Jan Jouwerts Wagenaar (III-G) en Fintje Sjoerds van der Kloet, boerenknecht en veldarbeider, wonende te Garijp (Tie), te Achlum en te Veenwouden (Dan), is geboren op dinsdag 5 mei 1874 te Garijp (Tie), overleden op zaterdag 10 februari 1968 te Veenwouden (Dan) in Talmahuis, begraven op woensdag 14 februari 1968 te Achlum.

Jouwert trouwt op zaterdag 20 mei 1899 te Tietjerksteradeel (FR) met Antje Sakes van der Kloet, dochter van Sake Sjoerds van der Kloet en Aafke Harmens de Haan. Antje, wonende te Garijp (Tie) en te Veenwouden (Dan), is geboren op vrijdag 1 februari 1878 te Garijp (Tie), overleden op vrijdag 14 april 1950 te Veenwouden (Dan) in Talmahuis, begraven op dinsdag 18 april 1950 te Achlum.

Van Jouwert en Antje zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Wagenaar, melkcontroleur, wonende te Garijp (Tie), is geboren op zondag 26 augustus 1900 aldaar, overleden op donderdag 14 augustus 1980, begraven aldaar.

Jan trouwt op donderdag 17 mei 1923 te Tietjerksteradeel (FR) met Grietje Oosterman. Grietje, dienstbode, wonende te Garijp (Tie), is geboren op zondag 28 april 1901 aldaar, overleden op woensdag 11 september 1985, begraven aldaar.

2  Sake Wagenaar is geboren op zondag 12 januari 1902 te Garijp (Tie), overleden op dinsdag 14 januari 1902 aldaar.

3  Sake Wagenaar, boerenknecht en veehouder, wonende te Wartena (Ida), te Warga (Ida), te Wijtgaard (Ldl), te Tietjerk (Tie), te Wijns (Tie), te Oudkerk (Tie), te Boelenslaan (Ach) en te Drachten (Sm), is geboren op dinsdag 8 december 1903 te Garijp (Tie), overleden op woensdag 6 juli 1977 te Drachten (Sm) in Nij Smellinge, begraven op zaterdag 9 juli 1977 te Rottevalle (FR).

Sake trouwt op donderdag 12 mei 1927 te Tietjerksteradeel (FR) met Lokke van der Meulen, dochter van Andries Sjoerds van der Meulen en Antje Kornelis Dijkstra. Lokke, dienstbode, wonende te Boksum en te Wijns (Tie), is geboren op zondag 5 juni 1904 te Drachten (Sm), overleden op donderdag 5 juli 1990 aldaar, begraven te Rottevalle (FR).

4  Sjoerd Wagenaar, boerenknecht/winkelier/bakkersknecht, wonende te Drachten (Sm), is geboren op donderdag 25 april 1907 te Garijp (Tie), overleden op dinsdag 7 januari 1992 te Drachten (Sm), begraven op zaterdag 11 januari 1992 aldaar.

Sjoerd trouwt op vrijdag 11 november 1932 te Smallingerland (FR) met Gaitske Kuperus, dochter van Anne Ages Kuperus en Baukje Jans Boonstra. Gaitske is geboren op woensdag 5 april 1911 te Drachten (Sm), overleden op woensdag 7 september 1994 aldaar, begraven op zondag 11 september 1994 aldaar.

5  Wierd Wagenaar is geboren op dinsdag 25 januari 1910 te Garijp (Tie), overleden op donderdag 10 maart 1910 aldaar.

6  Fintje Wagenaar is geboren op woensdag 13 september 1911 te Garijp (Tie), overleden op woensdag 11 juli 2001 te Franeker (FR), begraven op zaterdag 14 juli 2001 te Achlum.

Fintje trouwt op zaterdag 27 september 1930 te Franekeradeel (FR) met Hendrik Talsma. Hendrik, boerenknecht, wonende te Pingjum, is geboren op zondag 10 juni 1906, overleden op zondag 6 november 1983.

7  Wierd Wagenaar, boerenknecht, is geboren op zaterdag 11 april 1914 te Garijp (Tie), overleden op zondag 19 augustus 1984, begraven na zondag 19 augustus 1984 te Sint Annaparochie.

Wierd trouwt tussen donderdag 28 april en donderdag 5 mei 1938 te Franekeradeel (FR) met Anna Eenling, dochter van Goitzen Jans Eenling en Trijntje Gerbens van der Meer. Anna is geboren op donderdag 22 juni 1916 te Drachtstercompagnie (Sm), overleden op maandag 18 december 2006 te Bergum (Tie), begraven op donderdag 21 december 2006 te Sint Annaparochie.

8  Age Wagenaar (Art), boerenknecht/politieagent/tuinder, wonende te Grimsby (ON) en te Stoney Creek (ON), is geboren op woensdag 23 maart 1921 te Garijp (Tie), overleden op zondag 25 maart 2018 te Grimsby (ON).

Age trouwt op woensdag 9 mei 1945 te Wonseradeel (FR) met Geertje van der Sluis (Gertie), dochter van Renze Machiels van der Sluis en Hotske Klazes Nijdam. Geertje is geboren op maandag 28 februari 1921, overleden op maandag 13 februari 2017 te Vineland (ON), begraven op vrijdag 17 februari 2017 te Stoney Creek (ON).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.