Parenteel Sytse Hendriks


Parenteel van Sytse Hendriks (±1723-1800)

Door Sake Wagenaar, 5-5-2010


Generatie I

(van 1723 tot 1800)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1750 en 1768. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Eestrum (Tie) (4x) en Drogeham (Ach) (2x).

I Sytse Hendriks, zoon van Hendrik Lammerts en Lutske Sytzes, kuipersknecht, kuiper en meester kuiper, wonende te Drogeham (Ach), te Eestrum (Tie), te Kooten (Ach) en te Twijzel (Ach), is geboren rond 1723, overleden in juli 1800 te Twijzel (Ach).

Sytse trouwt op 5 mei 1748 te Drogeham (Ach) (1) met Wytske Hanses, dochter van Hans Jans en Jetske Wytzes. Wytske, wonende te Drogeham (Ach), is geboren op 9 januari 1724 te Drogeham (Ach), overleden op 25 juli 1756 te Drogeham (Ach).

Van Sytse en Wytske zijn twee kinderen bekend:

1 N.N. is geboren in september 1750 te Drogeham (Ach), overleden op 25 september 1750 te Drogeham (Ach).

2 Liskjen Sytzes is geboren op 19 januari 1752 te Drogeham (Ach), gedoopt op 20 februari 1752 te Drogeham (Ach), overleden op 21 juli 1760 te Drogeham (Ach).

Sytse trouwt op 10 mei 1761 te Drogeham (Ach) (2) met Tjitske Tjeerds, dochter van Tjeerd Symons en Elskjen Hendriks. Tjitske, wonende te Leeuwarden (Fr), te Eestrum (Tie) en te Twijzel (Ach), is geboren in 1727 te Drogeham (Ach), gedoopt op 26 december 1727 te Drogeham (Ach), overleden in juli 1800 te Twijzel (Ach).

Van Sytse en Tjitske zijn vier kinderen bekend:

3 Hindrik Sijtzes is geboren in 1762 te Eestrum (Tie), gedoopt op 22 juni 1762 te Eestrum (Tie), overleden rond 24 april 1766 te Eestrum (Tie).

4 Elskjen Sytzes Sikkema is geboren rond 1764 te Eestrum (Tie), gedoopt op 22 januari 1764 te Eestrum (Tie), zie II.

5 Johannes Sytzes Sikkema, meester kuiper, kuiper en koemelker, wonende te Twijzel (Ach), is geboren in 1765 te Eestrum (Tie), gedoopt op 26 december 1765 te Eestrum (Tie), overleden op 13 augustus 1831 te Twijzel (Ach) (wonende huis nr. 99 te Twijzel (Ach)), als overleden aangegeven op 13 augustus 1831 te Buitenpost (Ach).

Johannes trouwt op 29 maart 1801 te Tietjerk (Tie) (1) met Froukje Harmens Postma. Froukje, wonende te Twijzel (Ach), is geboren op 10 juli 1778 te Buitenpost (Ach), overleden op 5 augustus 1821 te Twijzel (Ach), als overleden aangegeven op 6 augustus 1821 te Buitenpost (Ach). Johannes heeft huwelijksvoorwaarden opgemaakt op 19 mei 1823, trouwt op 22 mei 1823 te Achtkarspelen (Fr) (2) met Minke Tjeerds Boersma. Minke, dienstmeid, wonende te Twijzel (Ach), is geboren op 26 mei 1777 te Kooten (Ach), overleden op 19 juli 1860 te Twijzel (Ach).

6 Hendrik Sytzes is gedoopt op 4 december 1768 te Eestrum (Tie).

Lees “Parenteel Sytse Hendriks” verder

Genealogie Van der Meulen

(Versie 27-12-2017)


Deze genealogie bestaat uit vijf generaties nakomelingen van Bouwe Hylkes van der Meulen in mannelijke lijn. Bouwe Hylkes was molenaar en bakker van beroep en woonde in Drogeham. Hij was afkomstig uit Lippenhuizen, waar veel van zijn voorouders ook al molenaar waren. Dat hij in 1811 de achternaam Van der Meulen aannam, lag dus wel voor de hand.

De familie Van der Meulen woonde onder andere in Drachten, Gorredijk, Oostermeer, Rottevalle, Bakkeveen en Grouw. De Van der Meulens waren vooral landbouwers, maar ook het beroep molenaar bleef voorkomen.

kaart_gen_meulen
Geboorteplaatsen in genealogie Bouwe Hylkes van der Meulen

Lees “Genealogie Van der Meulen” verder

Genealogie Wagenaar

(Versie 27-12-2017)


Deze genealogie bestaat uit vier generaties nakomelingen van Hendrik Siedses in mannelijke lijn. Hendrik Siedses kwam uit een schippersfamilie, maar was zelf wagenmaker van beroep. Hij woonde in Bergum, waar hij vrij jong overleed. Enkele jaren na zijn dood koos zijn weduwe voor haar jonge kinderen de achternaam Wagenaar. Die naam verwees naar het beroep van haar overleden man. De Wagenaars woonden vooral in Tietjerksteradeel (met name in Bergum en Garijp). Een deel vestigde zich in de Bildtstreek en in de omgeving van Doezum. Vanuit Het Bildt emigreerden Wagenaars naar Wisconsin, waar ze al snel Wagner gingen heten. De Wagenaars waren eerst vooral ambachtslieden. Later werden het steeds meer arbeiders.

kaart_gen_wagenaar
Geboorteplaatsen in genealogie Hendrik Siedses

Lees “Genealogie Wagenaar” verder

Genealogie De Haan

(Versie 27-12-2017)


Deze genealogie bestaat uit vijf generaties nakomelingen van Durk Jelles in mannelijke lijn. Durk Jelles is enige tijd veer- en beurtschipper van beroep en woont in Eestrum. De laatste jaren van zijn leven wordt hij onderhouden door de diaconie. Omdat hij dan nog vrij jong is, had dit wellicht te maken met ziekte of handicap. In 1811 nemen twee van zijn zonen de achternaam De Haan aan, net als een van de zonen van zijn broer Tjeerd (zie genealogie Stel/Steltman).

De familie De Haan woont voornamelijk in Achtkarspelen (Twijzel, Augustinusga, Buitenpost). De meeste mannen zijn arbeider van beroep.

kaart_gen_haan
Geboorteplaatsen in genealogie Durk Jelles

Lees “Genealogie De Haan” verder

Genealogie Luimstra

(Versie 27-12-2017)


Deze genealogie bestaat uit vijf generaties nakomelingen van Sijmen Eijes Luimstra in mannelijke lijn. Sijmen Eijes was landbouwer en woonde aan de Blauwhuisterweg te Surhuisterveen. Op die plek hebben na hem nog verscheidene generaties Luimstra’s gewoond. Tot 2004 stond daar een oude vervallen boerderij, met een gevelsteen waarop Sijmen Eijes en zijn vrouw worden genoemd (zie elders op deze website, onder Weblog). In 1811 neemt hij de achternaam van zijn vrouw aan. Zij was een dochter van procureur-fiscaal en commies Gooitzen Luimstra uit Augustinusga. Ik vermoed dat die zijn achternaam heeft afgeleid van de plaatsnaam Luinjeberd.

De familie Luimstra woont voornamelijk in Achtkarspelen (Surhuisterveen, Augustinusga, Drogeham, Surhuizum). De Luimstra’s zijn vooral landbouwer van beroep.

kaart_gen_luimstra
Geboorteplaatsen in genealogie Sijmen Eijes Luimstra

Lees “Genealogie Luimstra” verder

Kwartierstaat Sake Wagenaar

(Versie 16-12-2017)


De voorouders van mijn grootvader Sake Wagenaar woonden voornamelijk in Tietjerksteradeel en omgeving. Zij waren vooral arbeiders, boeren en schippers. Dit overzicht bestaat uit tien generaties voorouders met hun kinderen (zie ook de namenindex).

kaart_ks_sw_10gen
Geboorteplaatsen voorouders Sake Wagenaar

Lees “Kwartierstaat Sake Wagenaar” verder

Kwartierstaat Geert de Haan

(Versie 16-12-2017)


De voorouders van mijn grootvader Geert de Haan woonden voornamelijk in Achtkarspelen, Tietjerksteradeel en het Groninger Westerkwartier. Zij waren vooral arbeiders. Dit overzicht bestaat uit tien generaties voorouders met hun kinderen (zie ook de namenindex).

kaart_ks_gh_10gen
Geboorteplaatsen voorouders Geert de Haan

Lees “Kwartierstaat Geert de Haan” verder

Kwartierstaat Lokke van der Meulen

(Versie 16-12-2017)


De voorouders van mijn grootmoeder Lokke van der Meulen woonden vooral in Opsterland en Smallingerland. Zij waren vooral landbouwers, arbeiders, molenaars en verveners. Dit overzicht bestaat uit tien generaties voorouders met hun kinderen (zie ook de namenindex).

kaart_ks_lm_10gen
Geboorteplaatsen voorouders Lokke van der Meulen

Lees “Kwartierstaat Lokke van der Meulen” verder

Kwartierstaat Tjimkje Luimstra

(Versie 16-12-2017)


De voorouders van mijn grootmoeder Tjimkje Luimstra woonden voornamelijk in Achtkarspelen (Surhuisterveen) en Tietjerksteradeel (Oostermeer). Het waren vooral boeren en veenbazen. Dit overzicht bestaat uit tien generaties voorouders met hun kinderen (zie ook de namenindex).

kaart_ks_tl_10gen
Geboorteplaatsen voorouders Tjimkje Luimstra

Lees “Kwartierstaat Tjimkje Luimstra” verder