Kwartierstaat Lokke van der Meulen

Versie 27-12-2022

Inleiding

De voorouders van mijn grootmoeder Lokke van der Meulen woonden vooral in Opsterland en Smallingerland. Zij waren vooral landbouwers, arbeiders, molenaars en verveners. Dit overzicht bestaat uit tien generaties voorouders met hun kinderen.


Generatie I

(kwartierdraagster)

In deze generatie is 1 persoon bekend, geboren in 1904.
Deze persoon is afkomstig uit Drachten (Sm).

1  Lokke van der Meulen, dienstbode, wonende te Boksum en te Wijns (Tie), is geboren op zondag 5 juni 1904 te Drachten (Sm), overleden op donderdag 5 juli 1990 aldaar, begraven te Rottevalle (FR).

Lokke trouwt op donderdag 12 mei 1927 te Tietjerksteradeel (FR) met Sake Wagenaar, zoon van Jouwert Jans Wagenaar en Antje Sakes van der Kloet. Sake, boerenknecht en veehouder, wonende te Wartena (Ida), te Warga (Ida), te Wijtgaard (Ldl), te Tietjerk (Tie), te Wijns (Tie), te Oudkerk (Tie), te Boelenslaan (Ach) en te Drachten (Sm), is geboren op dinsdag 8 december 1903 te Garijp (Tie), overleden op woensdag 6 juli 1977 te Drachten (Sm) in Nij Smellinge, begraven op zaterdag 9 juli 1977 te Rottevalle (FR).


Generatie II

(ouders)

In deze generatie zijn alle 2 voorouders bekend, geboren in 1869 en 1869.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Drachten (Sm) en Bakkeveen (Ops).

2  Andries Sjoerds van der Meulen, landbouwer, arbeider en landbouwer en arbeider, wonende te Bakkeveen (Ops), te Drachten (Sm), te Duurswoude (Ops), te Siegerswoude (Ops) en te Ureterp (Ops), is geboren op donderdag 25 februari 1869 te Drachten (Sm), overleden op vrijdag 10 november 1950 te Ureterp (Ops), begraven op woensdag 15 november 1950 te Bakkeveen (Ops).

Andries trouwt op vrijdag 27 april 1894 te Opsterland (FR) met

3  Antje Kornelis Dijkstra, huishoudster, wonende te Siegerswoude (Ops), te Garijp (Tie), in De Wilp (GR), te Drachten (Sm), te Boksum, te Heeg en te Donkerbroek (Osw), is geboren op maandag 22 november 1869 te Bakkeveen (Ops), overleden op maandag 24 november 1930 te Donkerbroek (Osw) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 25 november 1930, begraven op vrijdag 28 november 1930 te Bakkeveen (Ops).

Van Andries en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Sjoerd van der Meulen, arbeider, wonende te Donkerbroek (Osw), is geboren op zaterdag 26 oktober 1895 te Drachten (Sm), overleden op dinsdag 21 februari 1939 te Donkerbroek (Osw) (wonende aldaar), begraven op zaterdag 25 februari 1939 te Bakkeveen (Ops).

2  Fokje van der Meulen, huishoudster, wonende te Donkerbroek (Osw) en te Oosternijkerk (O.D.), is geboren op vrijdag 17 december 1897 te Drachten (Sm), overleden op zondag 6 juni 1976 te Surhuisterveen (Ach) in ’t Suyderhuys, begraven op donderdag 10 juni 1976 te Bakkeveen (Ops).

3  Kornelis van der Meulen, boerenknecht en boer en arbeider, wonende te Donkerbroek (Osw) en te Waskemeer (Osw), is geboren op zaterdag 30 december 1899 te Drachten (Sm), overleden op zondag 5 december 1971 te Waskemeer (Osw) (wonende nr. 96 aldaar), begraven op donderdag 9 december 1971 te Donkerbroek (Osw).

Kornelis trouwt op vrijdag 13 mei 1932 te Ooststellingwerf (FR) met Gepke Hofstee. Gepke, wonende te Haule (Osw), is geboren op maandag 27 december 1897 aldaar, overleden op donderdag 30 april 1970 te Bakkeveen (Ops), begraven op woensdag 6 mei 1970 aldaar.

4  Lokke van der Meulen is geboren op zondag 5 juni 1904 te Drachten (Sm), zie 1.

5  Tjemkje van der Meulen, dienstbode, wonende te Bovenkerk (NH) en te Wijnjeterp (Ops), is geboren op zaterdag 5 februari 1910 te Drachten (Sm), overleden op woensdag 10 september 1969 te Waskemeer (Osw), begraven op zaterdag 13 september 1969 te Donkerbroek (Osw).

Tjemkje trouwt op donderdag 17 mei 1934 te Opsterland (FR) met Koene Staphorst, zoon van Take Staphorst en Antje Wiebes Jansma. Koene, veehouder en arbeider, wonende te Haule (Osw) en te Donkerbroek (Osw), is geboren op vrijdag 27 mei 1910, overleden op zaterdag 3 februari 1996 te Oosterwolde (Osw), begraven op woensdag 7 februari 1996 te Donkerbroek (Osw).


Generatie III

(grootouders)

In deze generatie zijn alle 4 voorouders bekend, geboren tussen 1836 en 1844.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Wijnjeterp (Ops), Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), Noorderdrachten (Sm) en Bakkeveen (Ops).

4  Sjoerd Andries van der Meulen, boer en landbouwer, wonende te Drachten (Sm) en te Bakkeveen (Ops), is geboren op zaterdag 25 december 1841 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), overleden op woensdag 29 augustus 1923 te Duurswoude (Ops), begraven na woensdag 29 augustus 1923 te Bakkeveen (Ops).

Sjoerd trouwt op vrijdag 6 november 1874 te Smallingerland (FR) (2) met Grietje Jannes Bouma. Grietje, dienstmeid, is geboren op maandag 6 december 1841 te Ureterp (Ops), overleden op maandag 12 maart 1928 te Haulerwijk (Osw), begraven te Bakkeveen (Ops).
Sjoerd trouwt op zaterdag 9 mei 1868 te Smallingerland (FR) (1) met

5  Lokke Errits Petersma is geboren op zondag 10 april 1842 te Noorderdrachten (Sm), overleden op vrijdag 15 september 1871 te Drachten (Sm), als overleden aangegeven op zaterdag 16 september 1871 aldaar.

Van Sjoerd en Lokke is een kind bekend:

1  Andries Sjoerds van der Meulen is geboren op donderdag 25 februari 1869 te Drachten (Sm), zie 2.

6  Kornelis Rinks Dijkstra, boerenknecht, arbeider en koemelker, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op zondag 15 mei 1836 aldaar, als geboren aangegeven op maandag 16 mei 1836, overleden op donderdag 29 september 1892 aldaar (wonende aldaar), als overleden aangegeven op donderdag 29 september 1892.

Kornelis trouwt op vrijdag 15 mei 1868 te Opsterland (FR) met

7  Fokjen Wietzes Duursma, landbouwersche, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op woensdag 20 november 1844 te Wijnjeterp (Ops), overleden op woensdag 20 oktober 1920 te Frieschepalen (Ops), begraven op maandag 25 oktober 1920 te Bakkeveen (Ops).

Van Kornelis en Fokjen zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Kornelis Dijkstra is geboren op maandag 22 november 1869 te Bakkeveen (Ops), zie 3.

2  Tjimkjen Kornelis Dijkstra is geboren op vrijdag 6 oktober 1871 te Bakkeveen (Ops), overleden op donderdag 14 november 1940 te Jubbega-Schurega (Sch).

Tjimkjen trouwt op donderdag 14 mei 1903 te Schoterland (FR) met Lykele Jacobs Bergsma. Lykele, voerman en veehouder, wonende te Jubbega-Schurega (Sch) en te Jubbega (Sch), is geboren op donderdag 7 maart 1878 te Hoornsterzwaag (Sch), overleden op zaterdag 23 juni 1945 te Jubbega-Schurega (Sch) (wonende aldaar).

3  Wietze Kornelis Dijkstra, arbeider en veehouder, wonende te Bakkeveen (Ops) en te Drachten (Sm), is geboren op zaterdag 21 juni 1879 te Bakkeveen (Ops), overleden op zaterdag 23 oktober 1948 te Drachten (Sm) (wonende aldaar), begraven na zaterdag 23 oktober 1948 aldaar.

Wietze trouwt op donderdag 10 juni 1909 te Opsterland (FR) met Sjoukje Hielkes van der Meulen, dochter van Hielke Andries van der Meulen en Baukje Hendriks de Jong. Sjoukje, wonende te Oosterwolde (Osw), is geboren op vrijdag 7 februari 1873 te Drachten (Sm), overleden op dinsdag 6 juni 1939 aldaar, begraven op vrijdag 9 juni 1939 aldaar.


Generatie IV

(overgrootouders)

In deze generatie zijn alle 8 voorouders bekend, geboren tussen 1787 en 1816.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Rottevalle (Sm) (2x), Bakkeveen (Ops) (2x), Wijnjeterp (Ops), Ureterp (Ops), Siegerswoude (Ops) en Noorderdrachten (Sm).

8  Andries Hylkes van der Meulen, boerenknecht en landbouwer, wonende te Oostermeer (Tie), te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm) en te Drachten (Sm), is geboren op vrijdag 18 december 1812 te Rottevalle (Sm), als geboren aangegeven op vrijdag 18 december 1812 te Oudega (Sm), overleden op donderdag 18 november 1886 te Drachten (Sm) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op donderdag 18 november 1886 aldaar.

Andries trouwt op zaterdag 20 mei 1837 te Tietjerksteradeel (FR) met

9  Sjoukjen Sjoerds van Bruggen, dienstmeid en boerin, wonende te Oostermeer (Tie), te Drachten (Sm) en te Houtigehage (Sm), is geboren op donderdag 11 augustus 1814 te Rottevalle (Sm), overleden op woensdag 16 februari 1910 te Bakkeveen (Ops), als overleden aangegeven op donderdag 17 februari 1910.

Van Andries en Sjoukjen zijn acht kinderen bekend:

1  Antje Andries van der Meulen, koemelkersche, is geboren op maandag 21 mei 1838 te Noorderdrachten (Sm), overleden op woensdag 29 april 1874 te Ureterp (Ops).

Antje trouwt op zaterdag 23 mei 1863 te Smallingerland (FR) met Hendrik Oenes Kooistra. Hendrik, arbeider, is geboren op zaterdag 16 mei 1835 te Drachten (Sm), overleden op zondag 11 september 1898 te Grootegast (GR).

2  Akke Andries van der Meulen is geboren op dinsdag 28 januari 1840 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), overleden op dinsdag 10 januari 1899 te Opende (GR).

Akke trouwt op donderdag 11 mei 1865 te Smallingerland (FR) met Haaye Jans Heidsma, zoon van Jan Keimpes Heidsma en Martzen Jans van der Helm. Haaye, landbouwer, wonende te Drachtstercompagnie (Sm) en te Oostermeer (Tie), is geboren op dinsdag 3 november 1835 te Drachtstercompagnie (Sm), overleden op woensdag 30 juli 1913 te Opende (GR) (wonende te Oostermeer (Tie)).

3  Sjoerd Andries van der Meulen is geboren op zaterdag 25 december 1841 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), zie 4.

4  Hielke Andries van der Meulen, boer, wonende te Siegerswoude (Ops), te Oosterwolde (Osw) en te Drachten (Sm), is geboren op donderdag 8 februari 1844 te Rottevalle (Sm), overleden op maandag 24 augustus 1925 te Siegerswoude (Ops) (wonende te Drachten (Sm)).

Hielke trouwt op zaterdag 6 mei 1871 te Smallingerland (FR) (1) met Baukje Hendriks de Jong. Baukje, boerin, is geboren op dinsdag 8 december 1846 te Oudega (Sm), overleden op zondag 9 november 1884 te Siegerswoude (Ops).
Hielke trouwt op vrijdag 24 juni 1887 te Ooststellingwerf (FR) (2) met Aaltje Riemers Bouma. Aaltje is geboren op zaterdag 9 april 1864 te Ureterp (Ops), overleden op donderdag 26 maart 1891 te Haulerwijk (Osw).

5  Sjoukje Andries van der Meulen is geboren op woensdag 18 maart 1846 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), overleden op woensdag 26 januari 1848 aldaar, als overleden aangegeven op vrijdag 28 januari 1848.

6  Sjoukje Andries van der Meulen, wonende te Drachtstercompagnie (Sm), is geboren op woensdag 20 juni 1849 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), overleden op dinsdag 28 september 1920 te Drachten (Sm).

Sjoukje trouwt op zaterdag 11 mei 1872 te Smallingerland (FR) met Taede Hendriks de Jong. Taede is geboren op dinsdag 13 mei 1845 te Nijega (Sm), overleden op zondag 20 mei 1928 te Siegerswoude (Ops).

7  Atze Andries van der Meulen, landbouwer, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op vrijdag 12 maart 1852 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), overleden op donderdag 31 januari 1929 te Wijnjeterp (Ops), begraven te Duurswoude (Ops).

Atze trouwt op vrijdag 17 december 1875 te Smallingerland (FR) met Antje Jannes Bouma. Antje is geboren op maandag 31 maart 1851 te Opeinde (Sm), overleden op dinsdag 7 maart 1922 te Wijnjeterp (Ops), begraven te Duurswoude (Ops).

8  Giske Andries van der Meulen is geboren op woensdag 16 april 1856 te Noorderdrachten (Sm), overleden op zondag 1 december 1861 aldaar, als overleden aangegeven op maandag 2 december 1861 te Drachten (Sm).

10  Errit Jans Petrusma, huisman/koemelker, wonende te Drachten (Sm), is geboren op woensdag 14 februari 1798 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 9 oktober 1803 aldaar, overleden op woensdag 1 januari 1873 te Drachten (Sm) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op donderdag 2 januari 1873.

Errit trouwt op zaterdag 16 april 1836 te Smallingerland (FR) met

11  Akke Jans Buursma, dienstmeid, wonende te Drachten (Sm) en te Noorderdrachten (Sm), is geboren op zondag 23 januari 1814 te Siegerswoude (Ops), overleden op zondag 10 maart 1844 te Noorderdrachten (Sm) (wonende nr. 201 aldaar), als overleden aangegeven op maandag 11 maart 1844.

Van Errit en Akke zijn twee kinderen bekend:

1  Jeltje Errits Petersma is geboren op zondag 13 december 1840 te Noorderdrachten (Sm), overleden op maandag 2 april 1877 te Garijp (Tie).

Jeltje trouwt op zaterdag 20 mei 1871 te Smallingerland (FR) met Sieberen Andries de Graaf. Sieberen, tabakkerver, wonende te Garijp (Tie), is geboren op vrijdag 9 februari 1838 te Drachten (Sm), overleden op zondag 12 augustus 1900 te Amsterdam (NH).

2  Lokke Errits Petersma is geboren op zondag 10 april 1842 te Noorderdrachten (Sm), zie 5.

12  Rienk Rienks Dijkstra, boerenknecht, arbeider, boer en koopman, wonende te Ureterp (Ops), te Bakkeveen (Ops) en in De Wilp (GR), is geboren op maandag 31 december 1787 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zondag 27 januari 1788 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), overleden op zaterdag 20 april 1867 te Bakkeveen (Ops) (wonende nr. 148 aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 23 april 1867.

Rienk trouwt op donderdag 5 juni 1817 te Opsterland (FR) met

13  Tjimkje Oenes de Vries, arbeidster, wonende te Ureterp (Ops) en te Bakkeveen (Ops), is geboren op zaterdag 25 juli 1795 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 9 februari 1800 aldaar, overleden op donderdag 1 september 1881 te Bakkeveen (Ops) (wonende nr. 207 aldaar).

Van Rienk en Tjimkje zijn tien kinderen bekend:

1  Oene Rienks Dijkstra, veehouder, is geboren op zaterdag 11 juli 1818 te Ureterp (Ops), overleden op zondag 15 januari 1899 te Haulerwijk (Osw).

Oene trouwt op dinsdag 18 mei 1847 te Opsterland (FR) met Geertje Sybes de Jong. Geertje is geboren op zaterdag 18 juli 1818 te Ureterp (Ops), overleden op maandag 28 november 1904 te Haulerwijk (Osw).

2  Rienk Rienks Dijkstra, arbeider, wonende te Haulerwijk (Osw), is geboren op zondag 30 januari 1820 te Ureterp (Ops), overleden op donderdag 4 oktober 1888 te Franeker (FR) (wonende te Haulerwijk (Osw)).

Rienk trouwt op zaterdag 8 mei 1852 te Opsterland (FR) met Grietje Everts Westerhuis. Grietje is geboren op zaterdag 9 november 1822 te Ureterp (Ops), overleden op zondag 10 november 1907 te Haulerwijk (Osw).

3  Ebe Rienks Dijkstra, arbeider, is geboren op donderdag 9 augustus 1821 te Ureterp (Ops), overleden op zaterdag 10 mei 1884 te Haulerwijk (Osw).

Ebe trouwt op donderdag 21 juni 1855 te Opsterland (FR) (1) met Tjitske Roels Bosma. Tjitske, arbeidster, is geboren op maandag 10 april 1826 te Bakkeveen (Ops), overleden op woensdag 12 mei 1858 aldaar.
Ebe trouwt op zaterdag 17 december 1859 te Opsterland (FR) (2) met Gaitske Jans de Jong. Gaitske is geboren op maandag 16 november 1835 te Hemrik (Ops), overleden op vrijdag 11 juni 1875 te Haulerwijk (Osw).

4  Itske Rienks Dijkstra, veensman en koemelker, wonende te Kortezwaag (Ops), is geboren op vrijdag 8 augustus 1823 te Bakkeveen (Ops), overleden op vrijdag 9 juni 1882 te Langezwaag (Ops).

Itske trouwt op maandag 22 mei 1848 te Opsterland (FR) met Wytske Feitzes van Zwol. Wytske is geboren op zaterdag 30 september 1826 te Terwispel (Ops), overleden op vrijdag 13 oktober 1893 te Kortezwaag (Ops).

5  Trijntje Rienks Dijkstra, boerin, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op vrijdag 10 maart 1826 aldaar, overleden op zaterdag 15 september 1866 aldaar (wonende nr. 149 aldaar).

Trijntje trouwt op vrijdag 14 april 1854 te Opsterland (FR) met Bokke Jitzes Dijkstra, zoon van Jetse Sytses Dijkstra en Ytje Bockes Roukema. Bokke, landbouwer, wonende te Wijnjeterp (Ops), is geboren op zaterdag 11 februari 1809 aldaar, gedoopt op zondag 5 maart 1809 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), overleden op woensdag 14 december 1887 te Bakkeveen (Ops) (wonende te Wijnjeterp (Ops)).

Bokke was eerder gehuwd (1) met Tjitske Fokkes Eringa.

6  Antje Rienks Dijkstra is geboren op woensdag 6 februari 1828 te Bakkeveen (Ops), overleden op donderdag 11 januari 1912 aldaar.

Antje trouwt op vrijdag 14 april 1854 te Opsterland (FR) met Sytze Bonnes de Jong. Sytze, arbeider, is geboren op vrijdag 2 mei 1828 te Ureterp (Ops), overleden op zondag 16 november 1913 te Bakkeveen (Ops).

7  Sytze Rienks Dijkstra, arbeider en tolpachter, wonende in De Wilp (GR), is geboren op woensdag 11 november 1829 te Bakkeveen (Ops), overleden op dinsdag 15 maart 1881 te Zuidvelde (Norg).

Sytze trouwt op dinsdag 10 mei 1870 te Norg (DR) met Gelske Tunnis Been. Gelske is geboren op dinsdag 2 juli 1839 te Roden (DR), overleden op vrijdag 12 oktober 1883 te Norg (DR).

8  Aukjen Rienks Dijkstra, arbeidster, is geboren op vrijdag 20 juli 1832 te Bakkeveen (Ops), overleden op donderdag 5 mei 1892 te Haule (Osw).

Aukjen trouwt op zaterdag 30 april 1853 te Marum (GR) met Zweitze Klazes van der Wal. Zweitze, arbeider, is geboren op woensdag 10 augustus 1825 te Siegerswoude (Ops), overleden op donderdag 7 maart 1889 te Haule (Osw).

9  Fokke Rienks Dijkstra, arbeider, is geboren op maandag 5 mei 1834 te Bakkeveen (Ops), overleden op maandag 18 maart 1907 aldaar.

10  Kornelis Rinks Dijkstra is geboren op zondag 15 mei 1836 te Bakkeveen (Ops), als geboren aangegeven op maandag 16 mei 1836, zie 6.

14  Wietze Siegers Duursma, boer en arbeider, wonende te Wijnjeterp (Ops) en te Bakkeveen (Ops), is geboren op woensdag 21 juni 1815 aldaar, als geboren aangegeven op donderdag 22 juni 1815, overleden op dinsdag 3 december 1878 aldaar (wonende nr. 99 aldaar).

Wietze trouwt op zaterdag 22 mei 1841 te Opsterland (FR) met

15  Antje Klazes Mulder, arbeidster, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op zondag 25 augustus 1816 aldaar, overleden op zondag 2 oktober 1887 aldaar.

Van Wietze en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Wietzes Duursma is geboren op donderdag 16 juni 1842 te Wijnjeterp (Ops), overleden op zaterdag 9 juli 1842 aldaar.

2  Trijntje Wietzes Duursma is geboren op woensdag 16 augustus 1843 te Wijnjeterp (Ops), overleden op dinsdag 11 juni 1844 aldaar.

3  Fokjen Wietzes Duursma is geboren op woensdag 20 november 1844 te Wijnjeterp (Ops), zie 7.

4  Klaas Wietzes Duursma is geboren op zondag 25 november 1849 te Bakkeveen (Ops), overleden op zondag 3 maart 1912 aldaar.

Klaas trouwt op donderdag 4 september 1879 te Opsterland (FR) met Baukje Ates de Jong. Baukje is geboren op zondag 17 juni 1855 te Bakkeveen (Ops), overleden op woensdag 9 april 1919 aldaar.

5  Sieger Wietzes Duursma is geboren op vrijdag 17 september 1852 te Bakkeveen (Ops), overleden op zaterdag 9 december 1893 aldaar.

Sieger trouwt op vrijdag 4 mei 1877 te Opsterland (FR) (1) met Annigje Thysses Hofman. Annigje, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren rond 1853 te Haule (Osw), overleden op zaterdag 8 september 1883 te Bakkeveen (Ops) (wonende nr. 45 aldaar).
Sieger trouwt op dinsdag 29 juni 1886 te Opsterland (FR) (2) met Fettje Klazes Hofman. Fettje is geboren rond 1860 te Oosterwolde (Osw), overleden op zaterdag 26 november 1938 te Bakkeveen (Ops).


Generatie V

(betovergrootouders)

In deze generatie zijn alle 16 voorouders bekend, geboren tussen 1746 en 1787.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Noorderdrachten (Sm) (3x), Ureterp (Ops) (2x), Wijnjeterp (Ops), Terwispel (Ops), Surhuisterveen (Ach), Nuis (GR), Niebert (GR), Hemrik (Ops), Gorredijk (Ops), Duurswoude (Ops), Drogeham (Ach), Boornbergum (Sm) en Bakkeveen (Ops).

16  Hylke Bouwes van der Meulen, arbeider, wonende te Kooten (Ach), te Opeinde (Sm), te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm) en te Rottevalle (FR), is geboren op maandag 31 januari 1780 te Drogeham (Ach), gedoopt op zondag 27 februari 1780 aldaar, verdronken op maandag 5 december 1814 te Rottevalle (FR), als overleden aangegeven op woensdag 7 december 1814 te Oudega (Sm).

Hylke trouwt in 1802 met

17  Antje Andries van Dijk, arbeidster, dienstmeid, dagloonster en winkeliersche, wonende te Drogeham (Ach), te Rottevalle (Ach), te Surhuisterveen (Ach), te Opende (GR), te Sebaldeburen (GR) en te Grootegast (GR), is geboren op zaterdag 16 november 1782 te Surhuisterveen (Ach), overleden op woensdag 12 januari 1853 te Grootegast (GR).

Antje trouwt op donderdag 11 november 1830 te Grootegast (GR) (3) met Gelte Dirks Kloekstee. Gelte, dagloner en koopman, wonende te Sebaldeburen (GR), is geboren op zondag 17 maart 1793 aldaar, gedoopt op zaterdag 30 maart 1793 aldaar, overleden op donderdag 21 oktober 1852 te Grootegast (GR).

Van Hylke en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Tjimkje Hylkes van der Meulen, dienstmeid, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op donderdag 29 september 1803 te Kooten (Ach), gedoopt op zondag 13 november 1803 aldaar, overleden op dinsdag 3 juli 1860 te Rottevalle (Ach) (wonende te Oostermeer (Tie)), als overleden aangegeven op woensdag 4 juli 1860 te Buitenpost (Ach).

Tjimkje trouwt op zaterdag 25 april 1835 te Tietjerksteradeel (FR) met Evert Michiels Meyer. Evert, schippersknecht en schipper, wonende te Ureterp (Ops) en te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1799 te Ureterp (Ops), overleden op maandag 24 december 1883 te Rottevalle (Ach), als overleden aangegeven op woensdag 26 december 1883.

2  Hylkje Hylkes van der Meulen, dienstmeid en landbouwersche, wonende te Oostermeer (Tie) en te Rottevalle (Ach), is geboren op dinsdag 11 maart 1806 te Kooten (Ach), gedoopt op zondag 6 april 1806 aldaar, overleden op maandag 22 maart 1886 te Rottevalle (Ach) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 23 maart 1886.

Hylkje trouwt op zaterdag 17 mei 1828 te Tietjerksteradeel (FR) met Hendrik Oenes Bakker, zoon van Oene Hendriks Bakker en Antje Auwerts van der Heide. Hendrik, boerenknecht, arbeider, bakker, koemelker en landbouwer, wonende te Oostermeer (Tie) en te Rottevalle (Ach), is geboren op maandag 12 januari 1801 te Oostermeer (Tie), overleden op zondag 17 maart 1878 te Rottevalle (Ach), als overleden aangegeven op maandag 18 maart 1878.

3  Bouwe Hylkes van der Meulen, arbeider, wonende te Grootegast (GR), is geboren op woensdag 8 november 1809, gedoopt op zondag 26 november 1809 te Opeinde (Sm), overleden op maandag 17 juli 1843 te Grootegast (GR) (wonende aldaar).

4  Andries Hylkes van der Meulen is geboren op vrijdag 18 december 1812 te Rottevalle (Sm), als geboren aangegeven op vrijdag 18 december 1812 te Oudega (Sm), zie 8.

5  Hylke Hylkes van der Meulen, landbouwer, boerenknecht en grutter, wonende te Rottevalle (Sm) en te Oostermeer (Tie), is geboren op zaterdag 12 augustus 1815 te Drogeham (Ach), als geboren aangegeven op maandag 14 augustus 1815, overleden op woensdag 22 juni 1904 te Oostermeer (Tie).

Hylke trouwt op zaterdag 27 oktober 1838 te Tietjerksteradeel (FR) met Hylkjen Pieters Atsma, dochter van Pieter Tjerks Atsma en Taaltje Pieters Tjepkema. Hylkjen, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op maandag 7 april 1817 aldaar, overleden op dinsdag 17 september 1901 aldaar.

18  Sjoerd Alles van Bruggen, arbeider, huisman en landbouwer, wonende te Rottevalle (FR), te Rottevalle (Sm), te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), te Drachten (Sm) en te Noorderdrachten (Sm), is geboren op zaterdag 5 maart 1785 te Hemrik (Ops), gedoopt op zondag 13 maart 1785 aldaar, overleden op donderdag 24 februari 1870 te Drachten (Sm), als overleden aangegeven op zaterdag 26 februari 1870 aldaar.

Sjoerd trouwt op zondag 13 mei 1810 te Rottevalle (FR) met

19  Sjoukjen Wiegers Veenstra, wonende te Rottevalle (FR) en te Noorderdrachten (Sm), is geboren rond 1785 aldaar, overleden op woensdag 29 mei 1861 aldaar (wonende aldaar), als overleden aangegeven op donderdag 30 mei 1861 te Drachten (Sm).

Van Sjoerd en Sjoukjen zijn zes kinderen bekend:

1  Aurelia Sjoerds van Bruggen (Aukjen) is geboren op zondag 23 augustus 1812 te Rottevalle (Sm), overleden op dinsdag 28 april 1818 aldaar, als overleden aangegeven op woensdag 29 april 1818.

2  Sjoukjen Sjoerds van Bruggen is geboren op donderdag 11 augustus 1814 te Rottevalle (Sm), zie 9.

3  Alle Sjoerds van Bruggen, wonende te Noorderdrachten (Sm), is geboren op maandag 2 december 1816 te Rottevalle (Sm), overleden op dinsdag 23 februari 1836 te Noorderdrachten (Sm) (wonende Wijk G 125 aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 23 februari 1836.

4  Aukjen Sjoerds van Bruggen, wonende te Noorderdrachten (Sm), is geboren op zaterdag 12 december 1818 te Rottevalle (Sm), overleden op woensdag 16 juli 1834 te Drachten (Sm) (wonende nr. 126 te Noorderdrachten (Sm)), als overleden aangegeven op vrijdag 18 juli 1834 te Drachten (Sm).

5  Wieger Sjoerds van Bruggen, van boerebedrijf en arbeider, wonende te Noorderdrachten (Sm) en te Surhuisterveen (Ach), is geboren op donderdag 22 februari 1821 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), als geboren aangegeven op donderdag 22 februari 1821 te Drachten (Sm), overleden op zaterdag 15 november 1902 te Marum (GR).

Wieger trouwt op zaterdag 26 mei 1849 te Smallingerland (FR) met Zwopkjen Gerkes Veenstra, dochter van Gerke Wiegers Veenstra en Martzen Pieters Hannes. Zwopkjen, van boerebedrijf, is geboren op woensdag 24 maart 1824 te Drachten (Sm), overleden op donderdag 2 mei 1918 te Noordwijk (GR).

6  Geeske Sjoerds van Bruggen, boerin, wonende te Wijnjeterp (Ops), is geboren op vrijdag 7 februari 1823 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), als geboren aangegeven op vrijdag 7 februari 1823 te Drachten (Sm), overleden op woensdag 24 april 1850 te Wijnjeterp (Ops) (wonende nr. 102 aldaar).

Geeske trouwt op dinsdag 26 oktober 1841 te Smallingerland (FR) met Egbert Jurjens de Vries. Egbert, landbouwer en boer, wonende te Wijnjeterp (Ops), is geboren op zaterdag 21 december 1799 te Kortehemmen (Sm), overleden op vrijdag 11 augustus 1854 te Nijega (Sm).

20  Jan Pieters Petrusma, veenbaas, wonende te Noorderdrachten (Sm) en te Drachten (Sm), is geboren op maandag 21 september 1767 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 30 december 1781 te Drachten (Sm), overleden op dinsdag 21 mei 1816 te Noorderdrachten (Sm) (wonende nr. 224 aldaar), als overleden aangegeven op woensdag 22 mei 1816 te Drachten (Sm).

Jan trouwt op zondag 31 januari 1790 te Drachten (Sm) met

21  Jeltje Minderts, boerin en landbouwersche, wonende te Noorderdrachten (Sm) en te Drachten (Sm), is geboren rond 1764 te Noorderdrachten (Sm), overleden op zondag 16 november 1834 te Drachten (Sm) (wonende Wijk I 223 te Noorderdrachten (Sm)), als overleden aangegeven op maandag 17 november 1834 te Drachten (Sm).

Van Jan en Jeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Pieter Jans Petrusma is geboren op vrijdag 7 augustus 1795 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 9 oktober 1803 aldaar, overleden op zondag 23 januari 1842 te Smallingerland (FR).

Pieter trouwt op donderdag 24 mei 1827 te Smallingerland (FR) met Martzen Kornelis Visser. Martzen is geboren rond 1795, overleden op zaterdag 18 april 1835 te Smallingerland (FR).

2  Errit Jans Petrusma is geboren op woensdag 14 februari 1798 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 9 oktober 1803 aldaar, zie 10.

3  Jan Jans Petrusma is geboren op zondag 26 januari 1800 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 9 oktober 1803 aldaar, overleden op zaterdag 27 september 1879 te Smallingerland (FR).

Jan trouwt op zaterdag 19 mei 1832 te Smallingerland (FR) met Trijntje Jans Veenstra, dochter van Jan Minderts Veenstra en Hendrikje Roels de Graaf. Trijntje is geboren rond 1808, overleden op donderdag 24 november 1853 te Smallingerland (FR).

4  Mindert Jans is geboren op zaterdag 9 juli 1803 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 9 oktober 1803 aldaar, overleden voor 1811.

5  Minke Jans is geboren op vrijdag 22 november 1805 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 22 december 1805 aldaar, overleden voor 1811.

22  Jan Alles Buursma, arbeider en boer, wonende te Kortehemmen (Sm) en te Siegerswoude (Ops), is geboren op zondag 22 januari 1775, gedoopt op zondag 12 maart 1775 te Boornbergum (Sm), overleden op maandag 17 december 1849 te Siegerswoude (Ops) (wonende nr. 13 aldaar).

Jan trouwt op zondag 31 mei 1801 te Kortehemmen (Sm) met

23  Lokke Alberts, boerin, wonende te Siegerswoude (Ops) en te Beetsterzwaag (Ops), is geboren op zondag 24 oktober 1773 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 28 november 1773 aldaar, overleden op dinsdag 23 april 1844 te Siegerswoude (Ops) (wonende nr. 13 aldaar).

Van Jan en Lokke zijn negen kinderen bekend:

1  Ale Jans Buursma is geboren op vrijdag 21 mei 1802 te Kortehemmen (Sm), gedoopt op zondag 13 juni 1802 aldaar, overleden voor 1810.

2  Albert Jans Buursma, arbeider, is geboren op dinsdag 22 november 1803 te Kortehemmen (Sm), gedoopt op zondag 11 december 1803 aldaar, overleden op zaterdag 17 juni 1882 te Siegerswoude (Ops).

Albert trouwt op vrijdag 20 maart 1835 te Opsterland (FR) met Baukjen Jans Meek. Baukjen is geboren op vrijdag 30 juni 1815 te Ureterp (Ops), overleden op dinsdag 25 januari 1870 te Opsterland (FR).

3  Aaltje Jans Buursma, dienstmeid, wonende te Ureterp (Ops), is geboren op vrijdag 8 november 1805 te Kortehemmen (Sm), gedoopt op zondag 24 november 1805 aldaar, overleden op zaterdag 13 januari 1877 te Wijnjeterp (Ops).

Aaltje trouwt op zaterdag 14 mei 1836 te Opsterland (FR) met Lourens Hylkes van der Veen. Lourens, slager, is geboren op maandag 10 november 1800 te Ureterp (Ops), overleden op maandag 6 juni 1870 aldaar.

4  Antje Jans Buursma is geboren op dinsdag 5 januari 1808 te Siegerswoude (Ops), gedoopt op zondag 24 januari 1808 aldaar, overleden op dinsdag 13 februari 1877 te Ureterp (Ops).

Antje trouwt op zaterdag 14 mei 1836 te Opsterland (FR) met Athe Jans Mulder. Athe, boer, is geboren rond 1813 te Ureterp (Ops), overleden op donderdag 20 februari 1890 te Opsterland (FR).

5  Alle Jans Buursma is geboren op donderdag 12 april 1810 te Siegerswoude (Ops), gedoopt op zondag 6 mei 1810 aldaar, overleden op vrijdag 12 september 1884 te Beetsterzwaag (Ops).

Alle trouwt op maandag 17 mei 1841 te Opsterland (FR) met Jacobjen Harmens van der Ploeg. Jacobjen is geboren rond 1819 te Siegerswoude (Ops), overleden op vrijdag 21 september 1894 te Beetsterzwaag (Ops).

6  Akke Jans Buursma is geboren op zondag 23 januari 1814 te Siegerswoude (Ops), zie 11.

7  Tjeerd Jans Buursma, boerenknecht en landbouwer, wonende te Drachten (Sm), is geboren op zondag 23 januari 1814 te Siegerswoude (Ops), overleden op zaterdag 13 februari 1886 te Drachten (Sm) (wonende aldaar).

Tjeerd trouwt op zaterdag 2 mei 1840 te Opsterland (FR) met Wimke Jans Mulder. Wimke is geboren op donderdag 2 mei 1816 te Ureterp (Ops), overleden op maandag 31 maart 1862 te Smallingerland (FR).

8  Pieter Jans Buursma, boer, wonende te Siegerswoude (Ops), is geboren op vrijdag 14 maart 1817 aldaar, overleden op woensdag 14 juni 1865 aldaar (wonende nr. 16 aldaar).

Pieter trouwt op dinsdag 16 mei 1848 te Opsterland (FR) met Kornelia Harmens van der Ploeg. Kornelia is geboren op woensdag 19 december 1821 te Siegerswoude (Ops), overleden op vrijdag 20 april 1860 te Opsterland (FR).

9  Sieger Jans Buursma, boer, wonende te Siegerswoude (Ops), is geboren op vrijdag 22 oktober 1819 aldaar, overleden op zondag 1 februari 1863 aldaar (wonende nr. 18 aldaar).

Sieger trouwt op maandag 25 september 1848 te Opsterland (FR) met Marijke Wytzes Nijboer. Marijke is geboren op donderdag 8 januari 1818 te Siegerswoude (Ops), overleden op vrijdag 29 november 1889 te Hoornsterzwaag (Sch).

24  Rienk Sytzes Dijkstra, huisman, koopman en arbeider, wonende te Duurswoude (Ops) en te Ureterp (Ops), is gedoopt op zondag 22 juli 1759 te Gorredijk (Ops), overleden op vrijdag 12 augustus 1836 te Ureterp (Ops) (wonende aldaar).

Rienk trouwt op zondag 13 mei 1787 te Wijnjeterp (Ops) met

25  Antje Rienks Dijkstra, arbeidster, wonende te Lippenhuizen (Ops) en te Ureterp (Ops), is geboren op donderdag 3 mei 1759 te Terwispel (Ops), gedoopt op zondag 27 mei 1759 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden op zondag 30 april 1837 te Ureterp (Ops) (wonende nr. 218 aldaar).

Van Rienk en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Rienk Rienks Dijkstra is geboren op maandag 31 december 1787 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zondag 27 januari 1788 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), zie 12.

2  Yke Rinks Dijkstra, arbeidster, wonende te Ureterp (Ops), is geboren op maandag 16 april 1792 aldaar, gedoopt op zondag 13 mei 1792 aldaar, overleden op woensdag 15 december 1824 aldaar (wonende nr. 218 aldaar).

3  Sytse Rienks Dijkstra, inlandse kramer, arbeider en koopman, wonende te Ureterp (Ops) en te Marum (GR), is geboren op dinsdag 7 juni 1796 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 3 juli 1796 aldaar, overleden op dinsdag 30 januari 1877 te Marum (GR) (wonende aldaar).

Sytse trouwt op donderdag 9 mei 1822 te Opsterland (FR) (1) met Aukjen Sikkes Wiersma. Aukjen, wonende te Ureterp (Ops), is geboren rond 1799 te Poppingawier, overleden op dinsdag 17 juni 1834 te Ureterp (Ops) (wonende nr. 200 aldaar).
Sytse trouwt op donderdag 23 april 1835 te Opsterland (FR) (2) met Renskjen Tjibbes Bloemsma. Renskjen is geboren rond 1798 te Ureterp (Ops), overleden op woensdag 22 september 1875 in De Wilp (GR).

4  Auke Rinks Dijkstra, wonende te Ureterp (Ops), is geboren op vrijdag 18 maart 1803 aldaar, gedoopt op zondag 17 april 1803 aldaar, overleden op donderdag 22 juli 1824 aldaar (wonende nr. 218 aldaar).

26  Oene Ebes, schuitevoerder, wonende te Ureterp (Ops), is geboren op woensdag 2 maart 1746 aldaar, gedoopt op zondag 6 maart 1746 aldaar, overleden op maandag 26 december 1808 aldaar, begraven op dinsdag 27 december 1808 aldaar.

Oene trouwt op zondag 28 januari 1781 te Ureterp (Ops) met

27  Trijntje Idskes, arbeidster, wonende te Niebert (GR), te Ureterp (Ops) en te Bakkeveen (Ops), is geboren rond 1753 te Nuis (GR), overleden op zaterdag 21 januari 1826 te Bakkeveen (Ops) (wonende nr. 71 aldaar), als overleden aangegeven op maandag 23 januari 1826.

Van Oene en Trijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Ebe Oenes de Vries, schipper, wonende te Nijehaske (Has), is geboren op vrijdag 1 maart 1782 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 9 juni 1782 aldaar, overleden op maandag 17 november 1862 te Nijehaske (Has) (wonende nr. 65 aldaar).

Ebe trouwt in 1810 te Nijehaske (Has) met IJtje Heinses van der Werf. IJtje is geboren rond 1791 te Heerenwal (Sch).

2  Eelkjen Oenes de Vries is geboren op woensdag 12 maart 1783 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 23 maart 1783 aldaar, overleden op zaterdag 3 november 1849 te Smallingerland (FR).

Eelkjen trouwt op zondag 16 februari 1806 te Ureterp (Ops) met Fokke Johannes de Vries.

3  Trijntje Oenes is geboren op zondag 1 augustus 1784 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 26 september 1784 aldaar, overleden op dinsdag 24 februari 1807 aldaar, begraven op zondag 1 maart 1807 aldaar.

4  Idske Oenes de Vries, schipper, wonende te Ureterp (Ops) en te Nijehaske (Has), is geboren op woensdag 18 januari 1786 te Ureterp (Ops), gedoopt op woensdag 15 februari 1786 aldaar, overleden op zaterdag 8 oktober 1859 te Nijehaske (Has) (wonende nr. 125 aldaar).

Idske trouwt op zondag 27 januari 1811 te Ureterp (Ops) met Tjimkjen Sweitzes Hazewindus, dochter van Sweitze Ebes en Janke Sijbes. Tjimkjen is geboren rond 1789 te Ureterp (Ops).

5  Fokke Oenes is geboren op zondag 8 juli 1787 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 20 januari 1788 aldaar, overleden voor 1792.

6  Sijtse Oenes is geboren op dinsdag 29 september 1789 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 4 oktober 1789 aldaar, waarschijnlijk overleden voor zondag 29 november 1789, waarschijnlijk begraven op zondag 29 november 1789 aldaar.

7  Sietze Oenes de Vries, schipper en rentenier, wonende te Ureterp (Ops) en te Kortezwaag (Ops), is geboren op vrijdag 4 maart 1791 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 3 februari 1793 aldaar, overleden op zondag 27 maart 1859 te Kortezwaag (Ops) (wonende nr. 60 aldaar).

Sietze trouwt op vrijdag 11 februari 1820 te Opsterland (FR) (1) met Sijke Harmens Brandenburg. Sijke, schippersche, wonende te Ureterp (Ops), is geboren rond 1788 te Jubbega (Sch), overleden op vrijdag 25 juni 1830 te Schouwerzijl (GR) (wonende te Ureterp (Ops)).
Sietze trouwt op zaterdag 1 juli 1837 te Schoterland (FR) (2) met Maayke Molles Prins. Maayke, wonende te Ureterp (Ops), is geboren rond 1812 te Heerenveen (Sch), overleden op maandag 5 juli 1841 te Nijehaske (Has) (wonende te Ureterp (Ops)).

8  Fokke Oenes is geboren op vrijdag 14 december 1792 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 3 februari 1793 aldaar, overleden voor 1808.

9  Tjimkje Oenes de Vries is geboren op zaterdag 25 juli 1795 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 9 februari 1800 aldaar, zie 13.

28  Sieger Wytzes Duursma, arbeider, wonende te Duurswoude (Ops) en te Bakkeveen (Ops), is geboren rond 1787 te Duurswoude (Ops), overleden op zaterdag 12 april 1828 te Bakkeveen (Ops) (wonende nr. 64 aldaar), als overleden aangegeven op maandag 14 april 1828.

Sieger trouwt op zaterdag 26 december 1807 te Duurswoude (Ops) met

29  Fokje Jans Boelens, arbeidster, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren tussen 1785 en 1787 aldaar, overleden op zaterdag 3 februari 1872 aldaar (wonende nr. 35 aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 3 februari 1872.

Van Sieger en Fokje zijn negen kinderen bekend:

1  Jan Siegers Duursma, koemelker, wonende te Ureterp (Ops), is geboren op vrijdag 13 januari 1809 te Bakkeveen (Ops), overleden op zondag 21 juni 1874 te Wijnjeterp (Ops) (wonende te Ureterp (Ops)).

Jan trouwt op vrijdag 9 mei 1834 te Opsterland (FR) met Ebbe Wybes Tjeerdstra. Ebbe, wonende te Wijnjeterp (Ops), is geboren rond 1802 te Gorredijk (Ops), overleden op vrijdag 28 maart 1879 te Wijnjeterp (Ops) (wonende nr. 49 aldaar).

2  Trijntje Siegers Duursma is geboren op zaterdag 22 december 1810 te Bakkeveen (Ops), overleden op zondag 8 april 1888 te Haulerwijk (Osw).

Trijntje trouwt op zaterdag 3 april 1852 te Opsterland (FR) met Harmen Willems Stenekes. Harmen is geboren rond 1823, overleden op maandag 28 november 1904 te Ooststellingwerf (FR).

3  Akke Siegers Duursma, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op zaterdag 14 augustus 1813 aldaar, als geboren aangegeven op maandag 16 augustus 1813, overleden op donderdag 2 juni 1814 aldaar, als overleden aangegeven op vrijdag 3 juni 1814.

4  Wietze Siegers Duursma is geboren op woensdag 21 juni 1815 te Bakkeveen (Ops), als geboren aangegeven op donderdag 22 juni 1815, zie 14.

5  Akke Siegers Duursma, dienstmeid, is geboren op donderdag 7 mei 1818 te Bakkeveen (Ops), als geboren aangegeven op zaterdag 9 mei 1818, overleden op donderdag 14 mei 1896 te Exloërmond (DR).

Akke trouwt op dinsdag 29 december 1840 te Opsterland (FR) met Lieuwe Hendriks Roo. Lieuwe, arbeider, is geboren op woensdag 27 december 1815 te Bakkeveen (Ops), overleden op zondag 17 januari 1869 te Musselkanaal (GR).

6  Gooitske Siegers Duursma is geboren op zondag 19 maart 1820 te Bakkeveen (Ops), overleden op zaterdag 4 december 1869 te Musselkanaal (GR).

Gooitske trouwt op zondag 13 november 1842 te Leek (GR) met Hendrik Tiemens Idema. Hendrik is geboren rond 1819 te Zevenhuizen (GR), overleden na zaterdag 4 december 1869.

7  Froukjen Siegers Duursma is geboren op zaterdag 22 maart 1823 te Siegerswoude (Ops), overleden op zondag 31 maart 1907 te Jubbega-Schurega (Sch).

Froukjen trouwt op zondag 25 mei 1851 te Schoterland (FR) met Hendrik Jozefs van Houten. Hendrik is geboren rond 1824 te Oudehorne (Sch), overleden op zondag 26 oktober 1902 aldaar.

8  Willemke Siegers Duursma is geboren op donderdag 17 februari 1825 te Bakkeveen (Ops), overleden op woensdag 25 maart 1908 te Oudehorne (Sch).

Willemke trouwt op zaterdag 5 juni 1852 te Opsterland (FR) met Albert Joseph van Houten. Albert is geboren rond 1828 te Oudehorne (Sch), overleden op maandag 4 maart 1907 aldaar.

9  Tettje Siegers Duursma is geboren op donderdag 23 augustus 1827 te Bakkeveen (Ops), overleden op maandag 12 december 1921 te Haulerwijk (Osw).

Tettje trouwt op donderdag 27 mei 1875 te Ooststellingwerf (FR) met Klaas Kornelis ten Hoor. Klaas, winkelier, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op donderdag 3 februari 1820 te Oosterwolde (Osw), overleden op vrijdag 5 december 1890 te Bakkeveen (Ops) (wonende aldaar).

30  Klaas Jannes Mulder, arbeider, landbouwer en koemelker, wonende te Wijnjeterp (Ops), te Duurswoude (Ops) en te Bakkeveen (Ops), is geboren rond 1772 te Niebert (GR), overleden op donderdag 12 oktober 1843 te Bakkeveen (Ops) (wonende nr. 59 aldaar).

Klaas trouwt op maandag 28 mei 1798 te Wijnjeterp (Ops) met

31  Trijntje Gosses, wonende te Smalle Ee (Sm) en te Bakkeveen (Ops), is geboren op vrijdag 10 april 1778 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zondag 19 april 1778 aldaar, overleden op vrijdag 7 april 1871 te Bakkeveen (Ops) (wonende nr. 96 aldaar).

Van Klaas en Trijntje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Eltje Klazes Mulder, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op zaterdag 24 augustus 1799 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zondag 25 augustus 1799 aldaar, overleden op dinsdag 16 april 1872 te Bakkeveen (Ops) (wonende nr. 95 aldaar).

Eltje trouwt op donderdag 18 mei 1826 te Opsterland (FR) met Eise Jans de Jong. Eise, koemelker, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op vrijdag 30 november 1792 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 13 januari 1793 aldaar, overleden op vrijdag 3 september 1858 te Bakkeveen (Ops) (wonende nr. 60 aldaar).

2  Trijntje Klazes Mulder, arbeidster, wonende te Hemrik (Ops), is geboren op maandag 14 december 1801 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zondag 10 januari 1802 aldaar, overleden op donderdag 10 februari 1876 te Hemrik (Ops) (wonende nr. 44 aldaar).

Trijntje trouwt op zaterdag 23 december 1837 te Opsterland (FR) (1) met Hendrik Alberts Blaauw. Hendrik, arbeider, wonende te Wijnjeterp (Ops), is geboren rond 1805, overleden op vrijdag 21 september 1849 aldaar (wonende nr. 28 aldaar).
Trijntje trouwt op maandag 16 februari 1852 te Opsterland (FR) (is gescheiden op maandag 30 januari 1860 te Heerenveen (Sch)) (2) met Jan Harmens Veenstra. Jan is geboren rond 1803 te Haske.

3  Jannes Klazes Mulder, schipper, is geboren op zaterdag 21 januari 1804 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zondag 19 februari 1804 aldaar, overleden op zondag 13 januari 1889 te Sexbierum.

Jannes trouwt op woensdag 15 maart 1843 te Opsterland (FR) met Aukjen Jans Pitstra. Aukjen is geboren rond 1820, overleden op donderdag 27 december 1894 te Barradeel (FR).

4  Antje Klazes is geboren op zaterdag 19 oktober 1805 te Bakkeveen (Ops), gedoopt op zondag 17 november 1805 aldaar, overleden in februari 1808, begraven op vrijdag 12 februari 1808.

5  N.N. Klazes is geboren op dinsdag 19 januari 1808 te Bakkeveen (Ops), overleden op zaterdag 23 januari 1808 aldaar.

6  Gosse Klazes Mulder, schipper en koemelker, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op zaterdag 4 februari 1809 aldaar, gedoopt op zondag 5 maart 1809 aldaar, overleden op vrijdag 25 januari 1889 in De Wilp (GR).

Gosse trouwt op maandag 5 juni 1848 te Opsterland (FR) met Gepke Harmens de Jong, dochter van Harmen Harmens de Jong en Antje Roels van Houten. Gepke, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren rond 1811 aldaar, overleden op dinsdag 23 februari 1869 aldaar (wonende nr. 87 aldaar).

7  Anne Klazes Mulder, arbeider, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op zondag 10 maart 1811 aldaar, gedoopt op maandag 15 april 1811 aldaar, overleden op woensdag 28 maart 1855 aldaar (wonende 66 aldaar).

Anne trouwt op dinsdag 21 mei 1839 te Opsterland (FR) met Martje Gurbes Jager. Martje is geboren op dinsdag 25 april 1815 in de Mairie Ureterp (FR).

8  Roel Klazes Mulder is geboren rond 1813 te Bakkeveen (Ops), overleden op vrijdag 4 september 1840 te Haulerwijk (Osw).

9  Antje Klazes Mulder is geboren op zondag 25 augustus 1816 te Bakkeveen (Ops), zie 15.

10  Froukje Klazes Mulder, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op maandag 14 september 1818 aldaar, overleden op maandag 21 september 1818 aldaar (wonende nr. 59 aldaar).

11  Froukjen Klazes Mulder is geboren op dinsdag 31 augustus 1819 te Bakkeveen (Ops), overleden op donderdag 2 september 1852 aldaar.

Froukjen trouwt op dinsdag 14 mei 1844 te Opsterland (FR) met Anne Jans Vonk. Anne, schipper en arbeider, wonende te Bakkeveen (Ops) en te Joure (Has), is geboren op maandag 10 september 1804 te Tjalleberd (Aew), gedoopt op zondag 30 september 1804 aldaar, overleden op zondag 21 november 1858 te Joure (Has) (wonende aldaar).

Anne was later gehuwd (2) met Rigtje Tjerks Kommereinstra.

12  Jan Klazes Mulder, arbeider, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op dinsdag 2 oktober 1821 aldaar, overleden op woensdag 9 april 1851 aldaar (wonende nr. 59 aldaar).


Generatie VI

(oudouders)

In deze generatie zijn alle 32 voorouders bekend, geboren tussen 1710 en 1761.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Ureterp (Ops) (4x), Witveen, Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), Wijnjeterp (Ops), Tolbert (GR), Rottevalle (FR), Oostermeer (Tie), Lippenhuizen (Ops), Hemrik (Ops), Grootegast (GR), Drogeham (Ach), Boornbergum/Kortehemmen (Sm), Boornbergum (Sm) en Bakkeveen (Ops).

32  Bouwe Hylkes van der Meulen, kerkvoogd, meester bakker, koopman, rentenier en molenaar, wonende te Oudega (Sm), te Drogeham (Ach) en te Bergum (Tie), is geboren rond zondag 8 februari 1750 te Lippenhuizen (Ops), gedoopt op zondag 15 maart 1750 aldaar, overleden op dinsdag 13 juli 1819 te Bergum (Tie) (wonende nr. 147 aldaar), als overleden aangegeven op woensdag 14 juli 1819.

Bouwe trouwt op zondag 4 april 1773 te Oudega (Sm) met

33  Trijntje Jacobs, wonende te Oudega (Sm), is geboren op zondag 12 mei 1748 te Drogeham (Ach), gedoopt op zondag 23 juni 1748 aldaar, overleden op zaterdag 9 februari 1811 aldaar.

Van Bouwe en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Antje Bouwes van der Meulen is geboren op dinsdag 9 augustus 1774 te Oudega (Sm), gedoopt op zondag 20 november 1774 te Opeinde (Sm), overleden op donderdag 11 september 1828 te Kooten (Ach).

Antje gaat in ondertrouw op maandag 8 december 1794 te Drogeham (Ach), trouwt op zondag 11 januari 1795 te Kooten (Ach) met Wybren Ytes Boersma, zoon van Ete Geerts Boersma en Nieske Wijbrens. Wybren, landbouwer, is geboren op woensdag 9 november 1768 te Kooten (Ach), overleden op zaterdag 15 maart 1834 te Westergeest (Kol).

2  Sytske Bouwes van der Meulen is geboren op vrijdag 7 november 1777 te Oudega (Sm), gedoopt op zondag 30 november 1777 te Opeinde (Sm), overleden op woensdag 6 december 1837 te Twijzel (Ach).

Sytske trouwt op zondag 10 januari 1802 te Drogeham (Ach) met Andries Romkes Sipkema, zoon van Romke Pieters Sipkema en Houkje Pieters Nicolai. Andries, landbouwer, is geboren op zaterdag 8 oktober 1774 te Drogeham (Ach), gedoopt op zondag 13 november 1774 aldaar, overleden in 1841 te Twijzel (Ach).

3  Hylke Bouwes van der Meulen is geboren op maandag 31 januari 1780 te Drogeham (Ach), gedoopt op zondag 27 februari 1780 aldaar, zie 16.

4  Jacob Bouwes van der Meulen, molenaar en bakker, meester bakker en molenaar, wonende te Drogeham (Ach) en te Gorredijk (Ops), is geboren op dinsdag 11 juni 1782 te Drogeham (Ach), gedoopt op zondag 14 juli 1782 aldaar, overleden op dinsdag 22 november 1831 te Gorredijk (Ops).

Jacob trouwt op zondag 9 september 1810 te Drogeham (Ach) met Janke Sikkes de Haan, dochter van Sikke Wybes de Haan en Geertje Haites. Janke is geboren op vrijdag 3 april 1789 te Gorredijk (Ops), gedoopt op zaterdag 7 februari 1818 aldaar, overleden op vrijdag 6 maart 1846 aldaar.

Janke was later gehuwd (2) met Leendert Sjoerds Ponne.

5  Fetske Bouwes van der Meulen is geboren op vrijdag 11 maart 1785 te Drogeham (Ach), gedoopt op zondag 1 mei 1785 aldaar, overleden op zaterdag 17 maart 1860 te Suameer (Tie).

Fetske trouwt op donderdag 9 mei 1811 te Achtkarspelen (FR) met Haye Douwes Wadman, zoon van Douwe Folkerts Wadman en Froukjen Jans. Haye, huisman en kastelijn, wonende te Drogeham (Ach), te Bergum (Tie) en te Tietjerk (Tie), is geboren op donderdag 9 maart 1775 te Garijp (Tie), overleden op woensdag 24 september 1823 te Tietjerk (Tie) (wonende nr. 1 aldaar).

6  Grytje Bouwes van der Meulen is geboren op zondag 16 januari 1791 te Drogeham (Ach), gedoopt op zondag 20 februari 1791 aldaar, overleden op zaterdag 16 juni 1810 aldaar.

Grytje trouwt op zondag 5 november 1809 te Drogeham (Ach) met Folkert Wybes Wadman, zoon van Wybe Pieters en Gaatske Folkerts Wadman. Folkert is geboren op woensdag 13 januari 1790, gedoopt op zondag 21 februari 1790 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden op donderdag 26 juli 1810 te Drogeham (Ach).

34  Andries Atzes van Dijk, bouwboer, landbouwer en rentenier, wonende te Oostermeer (Tie), op het Witveen, te Rottevalle (FR) en te Rottevalle (Tie), is geboren op zaterdag 16 augustus 1749 te Oostermeer (Tie), overleden op woensdag 27 november 1844 te Rottevalle (Tie), als overleden aangegeven op vrijdag 29 november 1844.

Andries trouwt op zaterdag 30 oktober 1773 te Oostermeer (Tie) met

35  Hylkje Hepkes, wonende op het Witveen, te Rottevalle (FR) en te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), is geboren rond 1751 op het Witveen, overleden op donderdag 1 februari 1838 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm) (wonende nr. 86 aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 3 februari 1838 te Drachten (Sm).

Van Andries en Hylkje zijn acht kinderen bekend:

1  Atze Andries van Dijk, koopman, wonende te Rottevalle (FR) en te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), is geboren op zaterdag 11 juni 1774 op het Witveen, gedoopt op zondag 10 juli 1774 te Oostermeer (Tie), overleden op vrijdag 18 juni 1852 te Rottevalle (Sm).

Atze trouwt op woensdag 15 mei 1811 te Smallingerland (FR) met Jitske Jans Krol. Jitske is geboren op zondag 15 november 1789 te Bergum (Tie), gedoopt op zondag 13 december 1789 aldaar, overleden op maandag 31 mei 1880 te Rottevalle (Sm).

2  Tjerk Andries van Dijk, herbergier, kastelein en koopman, wonende te Rottevalle (FR) en te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), is geboren op woensdag 2 februari 1780 te Ureterp (Ops), overleden op zondag 2 oktober 1842 te Rottevalle (Sm).

Tjerk trouwt op woensdag 4 december 1816 in de Mairie Oudega (FR) met Loltje Jans Benedictus, dochter van Jan Dictus Benedictus en Wietske Jans Nieuwenhuis. Loltje, herbergiersche, is geboren op vrijdag 1 januari 1790 op het Witveen, overleden op dinsdag 21 oktober 1845 te Smallingerland (FR).

3  Antje Andries van Dijk is geboren op zaterdag 16 november 1782 te Surhuisterveen (Ach), zie 17.

4  Aaltje Andries van Dijk, logementhoudster, wonende te Buitenpost (Ach), is geboren op zondag 2 januari 1785 te Oostermeer (Tie), overleden op maandag 29 januari 1849 te Buitenpost (Ach).

Aaltje trouwt op zondag 3 januari 1808 te Drogeham (Ach) met Folkert Douwes Wadman, zoon van Douwe Folkerts Wadman en Froukjen Jans. Folkert, wonende te Drogeham (Ach) en te Buitenpost (Ach), is geboren rond 1771, overleden op zaterdag 9 maart 1816 in de Mairie Buitenpost (FR).

5  Wybren Andries van Dijk, landbouwer en huisman, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op vrijdag 13 april 1787 aldaar, overleden op zondag 6 november 1836 aldaar (wonende nr. 132 aldaar), als overleden aangegeven op maandag 7 november 1836.

Wybren trouwt op zondag 5 mei 1822 te Achtkarspelen (FR) met Gettje Wybes de Jong, dochter van Wybe Jans de Jong en Ybeltje Harmens van Houten. Gettje, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op woensdag 17 december 1794 te Surhuisterveen (Ach), overleden op vrijdag 10 januari 1834 te Oostermeer (Tie) (wonende nr. 132 aldaar), als overleden aangegeven op vrijdag 10 januari 1834.

6  Tjimpkjen Andries van Dijk, winkeliersche, wonende te Rottevalle (Ach) en te Oostermeer (Tie), is geboren op vrijdag 13 april 1787 op het Witveen, overleden op dinsdag 7 februari 1854 te Oostermeer (Tie) (wonende aldaar).

Tjimpkjen trouwt op zaterdag 4 mei 1822 te Smallingerland (FR) met Halbe Rommerts Kats, zoon van Rommert Gaukes Kats en Rinske Pieters. Halbe, koopman en winkelier, wonende te Rottevalle (FR), te Rottevalle (Ach), te Oostermeer (Tie) en te Rottevalle (Tie), is geboren op zaterdag 27 oktober 1792 te Drachten (Sm), overleden op zondag 5 december 1852 te Oostermeer (Tie).

7  Oebele Andries van Dijk is geboren op dinsdag 23 maart 1790 te Oostermeer (Tie), overleden na zondag 6 september 1812 te Rusland.

8  Hylke Andries van Dijk, kastelein, is geboren op dinsdag 19 februari 1793 op het Witveen, overleden op donderdag 9 april 1863 te Opeinde (Sm).

Hylke trouwt op woensdag 29 november 1815 in de Mairie Oudega (FR) met Tjitske Tjeerds Leistra. Tjitske is geboren op zaterdag 13 oktober 1792 te Opeinde (Sm), gedoopt op zondag 4 november 1792, overleden op woensdag 14 juli 1847 aldaar.

36  Alle Sjoerds van Bruggen, koemelker en koopman en arbeider, wonende te Lippenhuizen (Ops), te Zuiderdrachten (Sm), te Opeinde (Sm), te Noorderdrachten (Sm) en te Rottevalle (FR), is geboren rond 1750, overleden op donderdag 20 februari 1823 te Noorderdrachten (Sm) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 22 februari 1823.

Alle trouwt op zondag 9 mei 1784 te Lippenhuizen (Ops) met

37  Aukjen Hayes (Akke), wonende te Wijnjeterp (Ops), is geboren in 1761 te Hemrik (Ops), gedoopt op zondag 17 januari 1762 aldaar, overleden op zaterdag 25 augustus 1810 te Opeinde (Sm).

Van Alle en Aukjen zijn zes kinderen bekend:

1  Sjoerd Alles van Bruggen is geboren op zaterdag 5 maart 1785 te Hemrik (Ops), gedoopt op zondag 13 maart 1785 aldaar, zie 18.

2  Haaye Alles van Bruggen, koopman en landbouwer, wonende te Drachten (Sm), is geboren op maandag 28 april 1788 te Zuiderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 11 mei 1788 aldaar, overleden op zondag 22 november 1874 te Noorderdrachten (Sm).

Haaye trouwt op zondag 8 april 1810 te Nijega (Sm) (1) met Riemkjen Hendriks de Jong. Riemkjen is geboren op zondag 23 december 1781 te Opeinde (Sm), overleden op zondag 11 oktober 1818 aldaar.
Haaye trouwt op woensdag 31 augustus 1825 te Smallingerland (FR) (2) met Wietske Hendriks Zwaginga. Wietske, dienstmaagd, is geboren op donderdag 19 mei 1796 te Bakkeveen (Ops), overleden op vrijdag 17 oktober 1873 te Smallingerland (FR).

3  Yebele Alles is geboren op vrijdag 8 april 1791 te Zuiderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 24 april 1791 aldaar, overleden voor 1798.

4  Fokke Alles van Bruggen, koopman, wonende te Rottevalle (FR), is geboren op donderdag 24 oktober 1793 te Zuiderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 1 december 1793 aldaar, overleden op vrijdag 23 september 1842 te Opeinde (Sm).

Fokke trouwt op woensdag 26 oktober 1814 in de Mairie Oudega (FR) met Leentje Arnoldus Boom, dochter van Arnoldus Johannes Boom en Aaltje Jans Pool. Leentje is geboren op zaterdag 27 september 1794 te Rottevalle (FR), gedoopt op woensdag 8 oktober 1794 aldaar, overleden op donderdag 26 oktober 1871 te Opeinde (Sm).

5  Iebele Alles van Bruggen, herbergier en koopman, is geboren op donderdag 25 januari 1798 te Opeinde (Sm), gedoopt op zondag 18 maart 1798 aldaar, overleden op donderdag 25 maart 1869 te Drachten (Sm).

Iebele trouwt op woensdag 10 december 1823 te Smallingerland (FR) met Sjoukjen Rinzes Veenstra. Sjoukjen is geboren rond 1801, overleden op dinsdag 6 april 1875 te Boornbergum (Sm).

6  Antje Alles van Bruggen, dienstmeid, is geboren rond 1802 te Opeinde (Sm), overleden op zondag 11 januari 1885 te Tietjerksteradeel (FR).

Antje trouwt op dinsdag 21 oktober 1823 te Tietjerksteradeel (FR) met Hoeke Sjoukes Hiemstra. Hoeke, arbeider, is geboren rond 1797 te Oostermeer (Tie), overleden op maandag 20 september 1858 te Tietjerksteradeel (FR).

38  Wieger Jelles Veenstra, arbeider, wonende te Ureterp (Ops), te Rottevalle (FR) en te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), is geboren rond 1747 te Ureterp (Ops), gedoopt op vrijdag 28 januari 1791 te Rottevalle (FR), overleden op zondag 4 mei 1823 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op maandag 5 mei 1823 te Drachten (Sm).

Wieger trouwt op zondag 3 mei 1795 te Rottevalle (FR) (2) met Sjoukjen Sjoerds, dochter van Sjoerd Simmes en Taetske Foppes. Sjoukjen, arbeidster, wonende te Rottevalle (FR) en te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1768 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op vrijdag 31 januari 1800, overleden op zondag 9 april 1826 te Oostermeer (Tie) (wonende nr. 174 aldaar), als overleden aangegeven op maandag 10 april 1826.
Wieger trouwt op zondag 16 mei 1779 te Drachten (Sm) (1) met

39  Sjoukjen Gerkes, wonende te Noorderdrachten (Sm), is overleden op zaterdag 3 november 1792.

Van Wieger en Sjoukjen zijn vier kinderen bekend:

1  Jelle Wiegers Veenstra, arbeider, wonende te Rottevalle (FR), te Rottevalle (Ach) en te Noorderdrachten (Sm), is geboren rond 1782 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), overleden op donderdag 4 november 1858 aldaar.

Jelle trouwt op zondag 5 november 1809 op het Witveen met Gerritje Harmens Vonk. Gerritje is geboren rond 1787, overleden op dinsdag 23 november 1858 te Smallingerland (FR).

2  Sjoukjen Wiegers Veenstra is geboren rond 1785 te Noorderdrachten (Sm), zie 19.

3  Gerke Wiegers Veenstra, arbeider, huisman en landbouwer, wonende te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), te Rottevalle (Sm) en te Noorderdrachten (Sm), is geboren op maandag 5 december 1785 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), overleden op zondag 10 februari 1856 te Noorderdrachten (Sm), als overleden aangegeven op maandag 11 februari 1856.

Gerke trouwt op zaterdag 26 mei 1821 te Smallingerland (FR) met Martzen Pieters Hannes, dochter van Pieter Johannes Hannes en Swopkjen Diemers de Boer. Martzen is geboren rond 1799 op het Witveen, overleden op vrijdag 27 december 1861 te Noorderdrachten (Sm), als overleden aangegeven op zondag 29 december 1861.

4  Joukjen Wiegers Veenstra is geboren rond 1787 te Rottevalle (Sm), overleden op woensdag 19 juni 1867 te Ureterp (Ops).

40  Pieter Errits, arbeider, wonende te Noorderdrachten (Sm), is geboren in 1740 te Boornbergum (Sm), overleden in 1803 te Noorderdrachten (Sm).

Pieter trouwt op zondag 2 februari 1766 te Drachten (Sm) met

41  Minke Hessels, boerin, wonende te Noorderdrachten (Sm) en te Drachten (Sm), is geboren op zaterdag 17 december 1746 te Rottevalle (FR), overleden op woensdag 19 juni 1833 te Drachten (Sm) (wonende nr. 261 letter K), als overleden aangegeven op vrijdag 21 juni 1833 aldaar.

Van Pieter en Minke zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Pieters Petrusma is geboren op maandag 21 september 1767 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 30 december 1781 te Drachten (Sm), zie 20.

2  Rinske Pieters Thijssen, arbeidster, wonende te Rottevalle (FR) en te Kooten (Ach), is geboren op maandag 7 mei 1770 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 30 december 1781 te Drachten (Sm), overleden op woensdag 20 februari 1839 te Kooten (Ach) (wonende aldaar).

Rinske trouwt op zondag 21 mei 1797 te Drogeham (Ach) (1) met Wietze Jans Kasje, zoon van Jan Johannes en Riemke Heerkes. Wietze, wonende te Drogeham (Ach), is gedoopt op zondag 20 november 1746 aldaar, overleden op donderdag 31 januari 1822 te Drachten (Sm).
Rinske trouwt op zaterdag 20 februari 1830 te Achtkarspelen (FR) (2) met Abel Beerents Reitsma. Abel, arbeider, wonende te Kooten (Ach), is geboren rond 1775 te Marrum, overleden op donderdag 12 april 1849 te Kooten (Ach) (wonende aldaar).

3  Janke Pieters Petrusma is geboren op donderdag 25 juni 1772 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 30 december 1781 te Drachten (Sm), overleden op vrijdag 19 maart 1847 aldaar (wonende nr. 261 wijk K).

Janke trouwt op zaterdag 25 mei 1822 te Smallingerland (FR) met Taede Bokkes Bokkema. Taede is geboren rond 1764, overleden op maandag 23 maart 1840 te Smallingerland (FR).

4  Errit Pieters Petrusma, arbeider en landbouwer, wonende te Noorderdrachten (Sm), is geboren op woensdag 21 juni 1775 aldaar, gedoopt op zondag 30 december 1781 te Drachten (Sm), overleden op vrijdag 19 april 1844 te Noorderdrachten (Sm) (wonende nr. 268 wijk K aldaar).

Errit trouwt op zondag 12 juni 1808 te Drachten (Sm) met Antje Sakes de Boer. Antje, boerin, is geboren rond 1779 te Drachten (Sm), overleden op zondag 11 juli 1847 aldaar.

5  Trijntje Pieters Petrusma is geboren op dinsdag 28 oktober 1777 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 30 december 1781 te Drachten (Sm), overleden op dinsdag 5 maart 1861 aldaar.

Trijntje trouwt in 1807 met Gerrit Jans de Vries. Gerrit, huisman en koemelker, is geboren op vrijdag 5 december 1777 te Noorderdrachten (Sm), overleden op zondag 18 juni 1854 aldaar.

6  Stijntje Pieters Petrusma is geboren op zaterdag 30 oktober 1779 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 30 december 1781 te Drachten (Sm), overleden op zondag 10 november 1850 aldaar.

Stijntje trouwt op woensdag 11 december 1811 te Drachten (Sm) met Kornelis Feddes Duursma, zoon van Fedde Cornelis Duursma en Ietje Jans. Kornelis, slager en arbeider, wonende te Noorderdrachten (Sm), is geboren op dinsdag 26 december 1780 aldaar, gedoopt op zondag 7 september 1783 te Drachten (Sm), overleden op zondag 14 maart 1841 te Noorderdrachten (Sm) (wonende nr. 196 aldaar).

42  Mindert Jans, veenbaas, wonende te Noorderdrachten (Sm).

Mindert trouwt op zondag 14 mei 1752 te Drachten (Sm) met

43  Trijntje Jacobs, wonende te Noorderdrachten (Sm).

Van Mindert en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Fokeltje Minderts is geboren rond 1755, overleden op zondag 16 december 1827 te Noorderdrachten (Sm), als overleden aangegeven op maandag 17 december 1827.

Fokeltje trouwt op zondag 21 december 1783 te Drachten (Sm) met Jan Popkes van der Vlugt. Jan, huisman, wonende te Noorderdrachten (Sm), is geboren op zondag 16 mei 1751, overleden op vrijdag 31 januari 1823 aldaar (wonende aldaar).

2  Grietje Minderts, arbeidster, is geboren rond 1758, overleden op maandag 17 september 1832 te Noorderdrachten (Sm).

Grietje trouwt op zondag 22 februari 1784 te Drachten (Sm) met Popke Alberts van der Veen. Popke, wonende te Noorderdrachten (Sm), is geboren rond 1758, overleden op maandag 17 maart 1845 te Opsterland (FR).

3  Antje Minderts, boerin, is geboren rond 1762 te Drachten (Sm), overleden op donderdag 27 januari 1848 aldaar.

Antje trouwt op zondag 20 maart 1791 te Drachten (Sm) met Feitze Klazes Venekamp. Feitze, huisman, wonende te Noorderdrachten (Sm), is geboren rond 1767, overleden op dinsdag 17 juni 1817 aldaar (wonende nr. 202 aldaar).

4  Jeltje Minderts is geboren rond 1764 te Noorderdrachten (Sm), zie 21.

5  Jan Minderts Veenstra, veenbaas, wonende te Noorderdrachten (Sm), is geboren rond 1768 aldaar, overleden op maandag 25 november 1816 aldaar (wonende nr. 213 aldaar).

Jan trouwt op zondag 10 augustus 1806 te Drachten (Sm) met Hendrikje Roels de Graaf. Hendrikje is geboren rond 1777, overleden op zaterdag 29 november 1845 te Smallingerland (FR).

44  Alle Tjeerds Buursma, huisman, wonende te Kortehemmen (Sm) en te Boornbergum (Sm), is geboren in 1739, gedoopt op zondag 19 juli 1739 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm), overleden op dinsdag 19 september 1820 te Kortehemmen (Sm) (wonende nr. 20 te Boornbergum (Sm)).

Alle trouwt op zondag 26 februari 1764 te Drachten (Sm) met

45  Aaltje Jans.

Van Alle en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Tjeerd Alles Buursma, boer, wonende te Beets (Ops), is geboren in 1767, gedoopt op zondag 27 september 1767 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm), overleden op woensdag 16 december 1846 te Beets (Ops) (wonende nr. 23 aldaar).

Tjeerd trouwt op zondag 4 mei 1794 te Beetsterzwaag (Ops) (1) met Trijntje Geerts van den Bosch. Trijntje is geboren op donderdag 2 juni 1768 te Beetsterzwaag (Ops).
Tjeerd trouwt op zondag 6 februari 1803 (2) met Wietske Wiebes. Wietske is overleden voor woensdag 16 december 1846.

2  Bontje Tjeerds is geboren in 1767, gedoopt op zondag 27 september 1767 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm), overleden voor 1811.

3  Antje Alles Buursma, wonende te Wijnjeterp (Ops), is geboren op donderdag 10 oktober 1771 te Kortehemmen (Sm), gedoopt op zondag 12 maart 1775 te Boornbergum (Sm), overleden op dinsdag 8 januari 1822 te Wijnjeterp (Ops) (wonende nr. 105 aldaar).

Antje trouwt op zondag 20 mei 1792 te Kortehemmen (Sm) met Lolke Geerts van den Bosch. Lolke, boer, is geboren rond 1762 te Beetsterzwaag (Ops), overleden op maandag 31 maart 1834 te Wijnjeterp (Ops).

4  Jan Alles Buursma is geboren op zondag 22 januari 1775, gedoopt op zondag 12 maart 1775 te Boornbergum (Sm), zie 22.

5  Popkjen Alles Buursma is geboren op vrijdag 5 december 1777, gedoopt op zondag 8 februari 1778 te Boornbergum (Sm), overleden op vrijdag 27 mei 1864 aldaar.

Popkjen trouwt op zondag 12 mei 1799 te Boornbergum (Sm) met Oebele Jelles Jellema. Oebele is geboren rond 1767, overleden op maandag 25 april 1825 te Smallingerland (FR).

46  Albert Alberts, meester timmerman, wonende te Wijnjeterp (Ops), is gedoopt op zondag 1 december 1726 aldaar, overleden in 1795.

Albert trouwt op zondag 27 augustus 1752 te Ureterp (Ops) met

47  Antje Siebes, wonende te Ureterp (Ops), is geboren rond 1730 aldaar, overleden op maandag 21 april 1817 te Zuiderdrachten (Sm).

Van Albert en Antje zijn negen kinderen bekend:

1  Akke Alberts is geboren op woensdag 13 juni 1753 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 1 juli 1753 aldaar, overleden op woensdag 25 februari 1835 te Drachten (Sm).

Akke trouwt op zondag 26 december 1790 te Drachten (Sm) met Wybe Hylkes van der Vaart. Wybe is geboren rond 1749, overleden op dinsdag 30 december 1828 te Zuiderdrachten (Sm).

2  Albert Alberts de Jong, timmerman, wonende te Drachten (Sm), is geboren op dinsdag 3 december 1754 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 5 januari 1755 aldaar, overleden op maandag 12 april 1841 te Drachten (Sm) (wonende nr. 213 wijk D aldaar).

Albert trouwt op zondag 19 mei 1782 te Drachten (Sm) met Goitske Aukes. Goitske is gedoopt op zondag 30 januari 1752 te Drachten (Sm), overleden op woensdag 15 december 1824 te Smallingerland (FR).

3  Harmke Alberts, wonende te Beetsterzwaag (Ops), is geboren op donderdag 25 november 1756 te Ureterp (Ops), gedoopt op zaterdag 27 november 1756 aldaar, overleden op dinsdag 11 augustus 1846 te Beetsterzwaag (Ops) (wonende nr. 77 aldaar).

Harmke trouwt op zondag 17 september 1780 te Beetsterzwaag (Ops) met Melle Rinses Koopmans. Melle, koopman, wonende te Beetsterzwaag (Ops), is geboren in 1749 aldaar, gedoopt op zondag 16 februari 1749 aldaar, overleden op zaterdag 12 maart 1836 aldaar (wonende nr. 48 aldaar).

4  Sijbe Alberts Posthumus, timmerman, wonende te Beetsterzwaag (Ops), is geboren op woensdag 3 januari 1759 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 4 februari 1759 aldaar, overleden op woensdag 20 mei 1812 te Beetsterzwaag (Ops) (wonende nr. 83 aldaar).

Sijbe trouwt op zondag 17 mei 1789 te Beetsterzwaag (Ops) (1) met Baukjen Hanzes.
Sijbe trouwt op zondag 18 januari 1801 te Beetsterzwaag (Ops) (2) met Trijntje Feikes.

5  Pieter Alberts is geboren op woensdag 29 juli 1761 te Ureterp (Ops), gedoopt op donderdag 24 september 1761 aldaar.

6  Wijtske Alberts is geboren op donderdag 9 juni 1763 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 10 juli 1763 aldaar.

7  Sijger Alberts de Jong is geboren op woensdag 26 februari 1766 te Ureterp (Ops), gedoopt op woensdag 16 april 1766 aldaar, overleden tussen 1803 en 1809.

Sijger trouwt op zondag 18 maart 1798 te Ureterp (Ops) (1) met Aaltje Fokkes. Aaltje, boerin, is overleden rond 1802 te Ureterp (Ops).
Sijger trouwt op zondag 21 augustus 1803 te Ureterp (Ops) (2) met Egbertje Jans Hofstra. Egbertje, bakkersche, wonende te Gorredijk (Ops), is geboren rond 1781 te Wijnjeterp (Ops), overleden op maandag 16 november 1840 te Gorredijk (Ops) (wonende aldaar).

8  Froukje Alberts, wonende te Beetsterzwaag (Ops), is geboren op dinsdag 4 juli 1769 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 6 augustus 1769 aldaar, overleden op zaterdag 30 april 1853 te Beetsterzwaag (Ops) (wonende nr. 2 aldaar).

Froukje trouwt op vrijdag 16 januari 1795 te Beetsterzwaag (Ops) met Benedictus van Teyens, zoon van Saco van Teyens en Etta Arnolda van Besten. Benedictus, secretaris, is geboren op woensdag 24 oktober 1736 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op zondag 28 oktober 1736 te Beets/Beetsterzwaag/Olterterp (Ops), overleden op zaterdag 17 november 1804 te Beetsterzwaag (Ops).

9  Lokke Alberts is geboren op zondag 24 oktober 1773 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 28 november 1773 aldaar, zie 23.

48  Sijtse Jitses, huisman, wonende te Terwispel (Ops).

Sijtse trouwt voor 1749 met

49  IJke Aukes.

Van Sijtse en IJke zijn acht kinderen bekend:

1  Auke Sijtses is gedoopt op zondag 17 augustus 1749 te Gorredijk (Ops).

2  Zijdske Sijtses is gedoopt op zondag 9 april 1752 te Gorredijk (Ops), overleden voor zondag 14 juni 1767.

3  Jetse Sytses Dijkstra, arbeider, wonende te Wijnjeterp (Ops), is gedoopt op zondag 13 oktober 1754 te Gorredijk (Ops), overleden op zaterdag 9 augustus 1828 te Wijnjeterp (Ops) (wonende nr. 140 aldaar).

Jetse trouwt op zondag 16 mei 1779 te Duurswoude (Ops) (1) met Aaltje Sygers.
Jetse trouwt op zondag 24 juli 1808 te Duurswoude (Ops) (2) met Ytje Bockes Roukema. Ytje is geboren rond 1774, overleden op zaterdag 10 oktober 1846 te Bakkeveen (Ops).

4  Wijbe Sijtses Sytsma, wonende te Boornbergum (Sm), is gedoopt op zondag 9 januari 1757 te Gorredijk (Ops), overleden op zondag 6 juni 1830 te Boornbergum (Sm) (wonende nr. 63 aldaar).

Wijbe trouwt op zondag 15 juni 1788 te Drachten (Sm) met Fokjen Ayzes de Groot. Fokjen is geboren rond 1756, overleden op maandag 31 januari 1825 te Drachten (Sm).

5  Rienk Sytzes Dijkstra is gedoopt op zondag 22 juli 1759 te Gorredijk (Ops), zie 24.

6  Antje Sijtses Sietsma, arbeidster, wonende te Oudega (Sm), is gedoopt op zondag 13 juni 1762 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden op zaterdag 18 maart 1826 te Oudega (Sm) (wonende nr. 93 aldaar).

Antje trouwt op zondag 5 februari 1797 te Oudega (Sm) met Jan Tjibbes. Jan, huisman, wonende te Oudega (Sm), is geboren rond 1762 te Boornbergum (Sm), overleden op zaterdag 12 oktober 1811 (wonende nr. 90 te Oudega (Sm)).

7  Petrus Sytses Scheidema, arbeider en boer, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren voor zondag 18 november 1764 te Terwispel (Ops), gedoopt op zondag 18 november 1764 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden op maandag 27 februari 1832 te Bakkeveen (Ops) (wonende aldaar).

Petrus trouwt op zondag 27 mei 1798 te Wijnjeterp (Ops) met Rinskjen Everts. Rinskjen, arbeidster, wonende te Bakkeveen (Ops), is gedoopt op zondag 10 september 1769 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden op zaterdag 5 maart 1853 te Bakkeveen (Ops) (wonende nr. 97 aldaar).

8  Sytske Sytses is gedoopt op zondag 14 juni 1767 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops).

50  Rienk Aukes, wonende te Gorredijk (Ops), te Terwispel (Ops) en te Lippenhuizen (Ops).

Rienk trouwt op zondag 1 juni 1755 te Gorredijk (Ops) met

51  Antje Hendriks, wonende te Gorredijk (Ops).

Van Rienk en Antje zijn tien kinderen bekend:

1  Hiltje Rienks is gedoopt op zondag 11 januari 1756 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden voor zondag 16 januari 1757.

2  Hiltje Rienks is gedoopt op zondag 16 januari 1757 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden tussen maandag 4 en dinsdag 12 juli 1796 te Gorredijk (Ops), begraven op dinsdag 12 juli 1796.

Hiltje trouwt op zondag 5 maart 1786 te Gorredijk (Ops) met Johannes Hanses.

3  Antje Rienks Dijkstra is geboren op donderdag 3 mei 1759 te Terwispel (Ops), gedoopt op zondag 27 mei 1759 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), zie 25.

4  N.N. Rienks is gedoopt op zondag 13 december 1761 te Kortezwaag (Ops).

5  Auke Rienks de Boer, huisman, wonende te Boornbergum (Sm), is geboren in 1764, gedoopt op zondag 13 mei 1764 te Kortezwaag (Ops), overleden op woensdag 19 december 1821 te Boornbergum (Sm) (wonende nr. 29 aldaar).

Auke trouwt op zondag 29 mei 1785 te Lippenhuizen (Ops) met Hiltje Sierds. Hiltje is geboren op vrijdag 1 februari 1754, gedoopt op zondag 3 februari 1754 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden op maandag 16 juli 1827 te Smallingerland (FR).

6  Jan Rienks de Vries, wonende te Lippenhuizen (Ops), is geboren in januari 1767, gedoopt op zondag 1 maart 1767 te Kortezwaag (Ops), overleden op zondag 17 oktober 1847 te Lippenhuizen (Ops) (wonende nr. 101 aldaar).

Jan trouwt op zondag 8 mei 1796 te Lippenhuizen (Ops) met Wytske Tjeerds. Wytske is overleden tussen vrijdag 6 december 1799 en zondag 19 januari 1800 te Terwispel (Ops).

7  Hendrik Rienks Ringersma, koopman, wonende te Lippenhuizen (Ops), is geboren in oktober 1769, gedoopt op zondag 12 november 1769 te Kortezwaag (Ops), overleden op zaterdag 17 mei 1845 te Lippenhuizen (Ops) (wonende nr. 61 aldaar).

Hendrik trouwt op zondag 2 maart 1800 te Lippenhuizen (Ops) met Fimke Jelkes Binnema. Fimke is geboren op woensdag 6 juli 1774 te Lippenhuizen (Ops), gedoopt op zondag 23 oktober 1774 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden op zaterdag 29 januari 1853 te Opsterland (FR).

8  Yttjen Rienks is geboren in maart 1772, gedoopt op zondag 26 april 1772 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops).

9  Romke Rienks de Vries, arbeider, wonende te Lippenhuizen (Ops), is geboren op dinsdag 1 maart 1774 aldaar, gedoopt op zondag 20 maart 1774 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden op zondag 28 september 1823 te Lippenhuizen (Ops) (wonende nr. 51 aldaar).

Romke trouwt op zondag 25 mei 1800 te Lippenhuizen (Ops) met Trijntje Cornelis Winkelman. Trijntje is geboren op maandag 15 januari 1781 te Lippenhuizen (Ops), gedoopt op zondag 11 februari 1781 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden op dinsdag 4 oktober 1836 te Opsterland (FR).

10  Oebele Rienks de Jong, boer, wonende te Terwispel (Ops), is geboren op zondag 15 december 1776 te Lippenhuizen (Ops), gedoopt op zondag 26 januari 1777 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden op vrijdag 26 januari 1816 te Terwispel (Ops) (wonende nr. 85 aldaar).

Oebele trouwt op zondag 26 mei 1799 te Lippenhuizen (Ops) met Fimke Sipkes. Fimke is geboren op vrijdag 2 februari 1776 te Terwispel (Ops), gedoopt op zondag 18 februari 1776 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden tussen 1810 en 1816.

52  Ebe Oenes, schuitevoerder, wonende te Siegerswoude (Ops) en te Ureterp (Ops), is geboren op dinsdag 11 november 1710 aldaar, gedoopt op zondag 14 december 1710 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), begraven op zondag 5 oktober 1783 te Ureterp (Ops).

Ebe trouwt op zondag 10 maart 1737 te Siegerswoude (Ops) met

53  Trijntje Zweitzes, wonende te Ureterp (Ops).

Van Ebe en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelis Ebes is geboren op vrijdag 13 maart 1739 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 15 maart 1739 aldaar, begraven op zondag 12 januari 1800 aldaar.

Cornelis trouwt in 1765 te Ureterp (Ops) met Trijntje Martens.

2  Tjimkjen Ebes, renteniersche, wonende te Ureterp (Ops), is geboren op vrijdag 7 april 1741 aldaar, gedoopt op zondag 16 juli 1741 aldaar, overleden op maandag 15 september 1828 aldaar (wonende nr. 234 aldaar).

Tjimkjen trouwt op zondag 15 december 1765 te Ureterp (Ops) met Johannes Heeres Heersma. Johannes, schipper en rentenier, wonende te Gorredijk (Ops) en te Ureterp (Ops), is geboren rond 1744, overleden op zaterdag 19 april 1834 aldaar (wonende nr. 234 aldaar).

3  Fockjen Ebes, renteniersche, wonende te Ureterp (Ops), is geboren op vrijdag 11 oktober 1743 aldaar, gedoopt op zondag 13 oktober 1743 aldaar, overleden op maandag 14 augustus 1826 aldaar (wonende nr. 154 aldaar).

Fockjen was gehuwd met Jan Ebeles de Jong. Jan, rustend schipper, wonende te Ureterp (Ops), is geboren rond 1744, overleden op maandag 29 maart 1819 aldaar (wonende nr. 154 aldaar).

4  Oene Ebes is geboren op woensdag 2 maart 1746 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 6 maart 1746 aldaar, zie 26.

5  Sweitze Ebes, koopman, wonende te Haarlem (NH), is geboren op zaterdag 26 april 1749 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 15 juni 1749 aldaar, overleden op maandag 30 maart 1812 te Haarlem (NH) (wonende aldaar).

Sweitze trouwt op zondag 13 februari 1780 te Ureterp (Ops) met Janke Sijbes, dochter van Siebe Goitzes en Lokke Engberts. Janke, renteniersche, wonende te Ureterp (Ops), is geboren voor zondag 9 mei 1751 te Duurswoude (Ops), gedoopt op zondag 9 mei 1751 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), overleden op maandag 28 oktober 1822 te Ureterp (Ops) (wonende nr. 29 aldaar).

6  Wietske Ebes, wonende te Ureterp (Ops), is geboren op vrijdag 11 februari 1752 aldaar, overleden op woensdag 16 januari 1833 aldaar.

Wietske trouwt op zondag 15 oktober 1775 met Eeuwe Lubbes Oosterhof. Eeuwe, wonende te Niebert (GR) en te Ureterp (Ops), is geboren rond 1748, overleden op vrijdag 4 november 1831 aldaar (wonende nr. 217 aldaar).

7  Sijtse Ebes is geboren op zaterdag 15 maart 1755 te Ureterp (Ops), gedoopt op dinsdag 27 januari 1756 aldaar, begraven op zondag 10 augustus 1788 aldaar.

54  Idske Jans, wonende te Nuis (GR).

Idske trouwt op zondag 19 januari 1749 te Nuis (GR) met

55  Eelkjen Ottes, wonende te Grootegast (GR), is gedoopt op zondag 3 januari 1723 aldaar.

Van Idske en Eelkjen zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Itskes, arbeider, wonende te Nuis (GR) en te Oldeboorn (Ut), is gedoopt op zondag 14 december 1749 te Nuis (GR), overleden op maandag 12 december 1808 te Oldeboorn (Ut) (wonende aldaar).

Jan trouwt op zondag 7 februari 1779 te Oldeboorn (Ut) met Jetske Atzes. Jetske, wonende te Oldeboorn (Ut), is geboren rond 1757 aldaar, overleden op vrijdag 24 november 1826 aldaar (wonende nr. 122 aldaar).

2  Trijntje Idskes is geboren rond 1753 te Nuis (GR), zie 27.

3  Otte Itskes, wonende te Nuis (GR).

Otte trouwt voor woensdag 1 november 1786 met Jeltje Jannes.

56  Wytze Metses, wonende te Wijnjeterp (Ops), is gedoopt op zaterdag 26 juli 1749 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops).

Wytze trouwt op zondag 23 juni 1776 te Duurswoude (Ops) met

57  Trijntje Siegers, wonende te Duurswoude (Ops).

Van Wytze en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Willemke Wytzes, arbeidster, wonende te Wijnjeterp (Ops), is geboren op vrijdag 25 april 1777 aldaar, gedoopt op zondag 1 juni 1777 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), overleden op dinsdag 22 december 1840 te Wijnjeterp (Ops) (wonende nr. 32 aldaar).

Willemke trouwt op zondag 5 december 1802 te Duurswoude (Ops) met Anne Ebeles Postma. Anne, arbeider, wonende te Wijnjeterp (Ops), is geboren op vrijdag 16 juni 1780 te Boyl (Wsw), gedoopt op zondag 2 juli 1780 aldaar, overleden op vrijdag 9 december 1842 te Wijnjeterp (Ops) (wonende nr. 79 aldaar).

2  Metse Wytzes de Haan, arbeider, wonende te Donkerbroek (Osw) en te Wijnjeterp (Ops), is geboren op zaterdag 1 april 1780 aldaar, gedoopt op zondag 7 mei 1780 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), overleden op donderdag 11 augustus 1814 te Wijnjeterp (Ops) (wonende nr. 29 aldaar).

Metse trouwt op zondag 13 mei 1810 te Donkerbroek (Osw) met Antje Jans. Antje is afkomstig uit Haulerwijk (Osw).

3  Sijger Wijtzes is geboren op woensdag 30 juli 1783 te Duurswoude (Ops), gedoopt op zondag 14 september 1783 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops).

4  Jan Wijtzes is geboren op maandag 11 juli 1785 te Duurswoude (Ops), gedoopt op zondag 14 augustus 1785 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops).

5  Sieger Wytzes Duursma is geboren rond 1787 te Duurswoude (Ops), zie 28.

58  Jan Pieters Boelens, veenbaas en arbeider, wonende te Bakkeveen (Ops) en te Marum (GR), is geboren op zaterdag 9 januari 1751 te Bakkeveen (Ops), gedoopt op zondag 10 januari 1751 aldaar, overleden op vrijdag 8 januari 1836 te Marum (GR).

Jan trouwt op zondag 3 december 1775 te Duurswoude (Ops) (1) met Foekjen Halbes. Foekjen, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op zaterdag 10 september 1746, gedoopt op zondag 2 oktober 1746 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), overleden voor 1784.
Jan trouwt op zondag 30 mei 1784 te Bakkeveen (Ops) (2) met

59  Akke Engberts, wonende te Bakkeveen (Ops), is gedoopt op zondag 19 april 1761 te Ureterp (Ops), overleden voor maandag 17 januari 1814.

Van Jan en Akke zijn vijf kinderen bekend:

1  Froukjen Jans Boelens is geboren op donderdag 9 december 1784 te Bakkeveen (Ops), gedoopt op zondag 13 februari 1785 aldaar, overleden voor 1787.

2  Fokje Jans Boelens is geboren tussen 1785 en 1787 te Bakkeveen (Ops), zie 29.

3  Froukjen Jans Boelens, arbeidster, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op dinsdag 30 januari 1787 aldaar, gedoopt op zondag 4 maart 1787 aldaar, overleden op zondag 21 januari 1821 aldaar (wonende nr. 37 aldaar).

Froukjen trouwt op zaterdag 26 december 1807 te Duurswoude (Ops) (1) met Jan Gaukes Bijman. Jan, arbeider, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren rond 1775, overleden op maandag 23 mei 1814 aldaar (wonende nr. 103 aldaar).
Froukjen trouwt op donderdag 26 september 1816 in de Mairie Ureterp (FR) (2) met Harmen Harmens de Jong. Harmen, landbouwer en arbeider, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren rond 1770 te Ureterp (Ops), overleden op vrijdag 25 mei 1838 te Bakkeveen (Ops) (wonende nr. 88 aldaar).

Harmen was eerder gehuwd (1) met Antje Roels van Houten.

4  Gaitske Jans Boelens, arbeidster, is geboren op woensdag 10 juni 1789 te Bakkeveen (Ops), gedoopt op zondag 13 september 1789 aldaar, overleden op zondag 8 september 1867 in De Wilp (GR).

Gaitske trouwt op maandag 17 januari 1814 in de Mairie Ureterp (FR) met Tiese Hendriks Tiesema. Tiese, arbeider, is geboren op zondag 17 juni 1792 te Siegerswoude (Ops), gedoopt op zondag 17 juni 1792, overleden op zaterdag 20 maart 1875 in De Wilp (GR).

5  Tetje Jans is geboren op maandag 19 april 1790 te Bakkeveen (Ops), gedoopt op zondag 11 juli 1790 aldaar, overleden voor 1811.

60  Jannes Roelfs is gedoopt op maandag 14 maart 1735 te Tolbert (GR).

Jannes was gehuwd met

61  Eltje Klazens.

Van Jannes en Eltje zijn twee kinderen bekend:

1  Frouktje Jannes, wonende te Nuis (GR), is geboren rond 1770 te Niebert (GR), overleden op woensdag 25 augustus 1841 te Nuis (GR) (wonende nr. 10 aldaar).

2  Klaas Jannes Mulder is geboren rond 1772 te Niebert (GR), zie 30.

62  Gosse Annes, wonende te Olterterp (Ops).

Gosse trouwt op zondag 20 mei 1770 te Wijnjeterp (Ops) met

63  Trijntje Jans, wonende te Wijnjeterp (Ops).

Van Gosse en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Jetske Gosses is geboren op donderdag 3 september 1772 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zondag 6 september 1772 aldaar.

2  Jan Gosses de Vries, wonende te Duurswoude (Ops) en te Bakkeveen (Ops), is geboren op maandag 20 februari 1775 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zondag 26 februari 1775 aldaar, overleden op zondag 9 september 1827 te Bakkeveen (Ops) (wonende nr. 59 aldaar).

Jan trouwt op zondag 29 september 1799 te Duurswoude (Ops) met Rinske Egberts de Boer. Rinske, wonende te Duurswoude (Ops), is geboren rond 1771, overleden op zondag 13 juli 1817 aldaar (wonende nr. 18 aldaar).

3  Trijntje Gosses is geboren op vrijdag 10 april 1778 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zondag 19 april 1778 aldaar, zie 31.

4  Anne Gosses, arbeider, wonende te Duurswoude (Ops), is geboren op woensdag 12 februari 1783 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zondag 9 maart 1783 aldaar, overleden op donderdag 1 augustus 1811 te Duurswoude (Ops) (wonende aldaar), als overleden aangegeven rond donderdag 1 augustus 1811.


Generatie VII

(oudgrootouders)

In deze generatie zijn 38 (59 %) van de 64 voorouders bekend, geboren tussen 1682 en 1736.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Lippenhuizen (Ops) (5x), Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops) (2x), Witveen, Ureterp/Siegerswoude (Ops), Surhuisterveen (Ach), Oudega (Sm), Opeinde (Sm), Oostermeer (Tie), Hemrik (Ops), Garijp (Tie) en Drogeham/Harkema Opeinde (Ach).

64  Hylke Bouwes, arbeider en boer, is geboren in 1700 te Lippenhuizen (Ops), overleden voor 1767 aldaar.

Hylke trouwt rond 1730 met

65  Sytske Folkerts is geboren te Lippenhuizen (Ops), overleden voor 1767 aldaar.

Van Hylke en Sytske zijn vier kinderen bekend:

1  Tjitske Hylkes is geboren rond 1730 te Lippenhuizen (Ops), overleden in 1794 te Oudega (Sm).

Tjitske trouwt rond 1750 te Oudega (Sm) met Allardus Hendriks. Allardus, koopman en veenbaas, is gedoopt op zondag 5 juni 1712 te Drachten (Sm), overleden in 1782 te Oudega (Sm).

2  Joukje Hylkes is geboren rond 1739, overleden op dinsdag 2 maart 1819 te Benedenknijpe (Sch).

Joukje was gehuwd met Hendrik Klazes Bakker. Hendrik, bakker, wonende te Benedenknijpe (Sch), is geboren rond 1736, overleden op woensdag 24 mei 1820 aldaar (wonende nr. 37 aldaar).

3  Folkert Hylkes Bouma, wonende te Langezwaag (Ops) en in De Knipe (Sch), is geboren rond 1740, overleden op vrijdag 24 januari 1817 te Langezwaag (Ops) (wonende nr. 77 aldaar).

Folkert trouwt op zondag 17 januari 1768 te Langezwaag (Ops) met Antje Gerrits. Antje, wonende te Nieuwehorne (Sch), is geboren rond 1741, overleden op woensdag 10 januari 1810 te Bovenknijpe (Sch).

4  Bouwe Hylkes van der Meulen is geboren rond zondag 8 februari 1750 te Lippenhuizen (Ops), gedoopt op zondag 15 maart 1750 aldaar, zie 32.

66  Jacob Berents, molenaar, wonende te Oudega (Sm) en te Drogeham (Ach), is geboren rond 1714, overleden op zaterdag 20 juni 1778 aldaar, begraven op donderdag 25 juni 1778 aldaar.

Jacob trouwt op zondag 12 april 1761 te Drogeham (Ach) (2) met Antje Tysses, dochter van Thijs Johannes en Mayke Cornelis. Antje, wonende te Drogeham (Ach), is gedoopt op dinsdag 24 maart 1733 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden op zaterdag 29 januari 1785.
Jacob trouwt op zondag 7 mei 1747 te Drachten (Sm) (1) met

67  Antje Hemkes, wonende te Zuiderdrachten (Sm), is overleden op woensdag 13 juni 1753 te Drogeham (Ach), begraven op woensdag 20 juni 1753 aldaar.

Van Jacob en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Jacobs is geboren op zondag 12 mei 1748 te Drogeham (Ach), gedoopt op zondag 23 juni 1748 aldaar, zie 33.

2  N.N. Jacobs is geboren rond dinsdag 22 mei 1753, overleden op dinsdag 12 juni 1753 te Drogeham (Ach), begraven op woensdag 20 juni 1753 aldaar.

68  Atze Andries, boerenknecht en boer, is geboren in 1720 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 7 april 1720 aldaar, overleden op zondag 3 juli 1768 te Oostermeer (Tie).

Atze trouwt op vrijdag 20 oktober 1747 te Oostermeer (Tie) met

69  Antje Wybrens is gedoopt op zondag 14 maart 1728 te Oostermeer (Tie).

Antje trouwt op zondag 17 juli 1768 te Oostermeer (Tie) (2) met Bindert Ubles. Bindert is gedoopt op zondag 1 april 1725 te Oostermeer (Tie).

Van Atze en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Andries Atzes van Dijk is geboren op zaterdag 16 augustus 1749 te Oostermeer (Tie), zie 34.

2  Wybren Atzes Atsma, boer, wonende te Drogeham (Ach), is geboren in 1751 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 19 september 1751 aldaar, overleden op vrijdag 17 september 1819 te Drogeham (Ach), als overleden aangegeven op vrijdag 17 september 1819.

Wybren trouwt in 1773 te Drogeham (Ach) met Tjiemkjen Hielkes Henstra, dochter van Hijlke Andries en Tjemkjen Jans. Tjiemkjen, boerin, is geboren op vrijdag 7 juni 1748 te Drogeham (Ach), gedoopt op vrijdag 28 juni 1748 aldaar, overleden op zondag 24 juni 1832 te Gerkesklooster (Ach).

Tjiemkjen was later gehuwd (2) met Geert Auwerts van der Heide.

3  Fettje Atzes Atsma, boerin en koemelkersche, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren in 1754, gedoopt op zondag 17 maart 1754 aldaar, overleden op maandag 27 december 1841 aldaar (wonende nr. 77 aldaar).

Fettje trouwt in 1779 met Atze Sjoerds van der Veer, zoon van Sjoerd Atses en Maayke Andries. Atze, veerschipper, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1752 aldaar, overleden op donderdag 9 januari 1817 aldaar (wonende nr. 77 aldaar).

4  Oebele Atzes Atsma, boer, is geboren in 1757 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 3 juli 1757 aldaar, overleden op woensdag 27 december 1848 aldaar.

5  Tjerk Atzes Atsma, boer en landbouwer, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren in 1759, gedoopt op zondag 4 november 1759 aldaar, overleden op dinsdag 2 april 1839 aldaar (wonende nr. 52 aldaar).

Tjerk trouwt op zondag 11 mei 1788 te Oostermeer (Tie) met Hylkjen Pyters Algra. Hylkjen is geboren op zondag 5 juni 1763 te Suawoude (Tie), overleden voor zondag 4 november 1804.

6  Joukjen Atzes Atsma is geboren in 1763, gedoopt op zondag 2 oktober 1763 te Oostermeer (Tie), overleden op zondag 12 januari 1845 aldaar.

Joukjen trouwt op zondag 18 januari 1784 te Oostermeer (Tie) met Valentijn Nicolaas Reeling. Valentijn, rentenier, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op zondag 23 september 1753 te Joure (Has), overleden op donderdag 22 april 1841 te Oostermeer (Tie) (wonende nr. 8 aldaar).

7  Dirk Atzes Atsma, boer, is geboren in 1766, gedoopt op zondag 5 oktober 1766 te Oostermeer (Tie), overleden op dinsdag 1 april 1845 te Tietjerksteradeel (FR).

Dirk trouwt op zondag 24 mei 1795 te Oostermeer (Tie) met Lysbeth Teyes.

70  Hepke Tjerks, vervener en boer, wonende te Oostermeer (Tie) en op het Witveen, is geboren aldaar, overleden in 1753 aldaar.

Hepke trouwt op zondag 15 maart 1733 te Oostermeer (Tie) (1) met Janke Hayes. Janke is geboren rond 1714 te Oostermeer (Tie), overleden tussen 1733 en 1738 aldaar.
Hepke trouwt op zondag 31 augustus 1738 te Oostermeer (Tie) (2) met

71  Aaltje Ottes, boerin, wonende op het Witveen, is geboren op maandag 8 februari 1717 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zaterdag 5 augustus 1809 op het Witveen.

Van Hepke en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Otte Hepkes is overleden in 1803.

Otte trouwt op zondag 9 april 1780 te Oostermeer (Tie) met Minke Liebbes, dochter van Libbe Willems en Jitske Geukes. Minke is geboren in 1757, overleden in 1808.

2  Antje Hepkes, boerin, wonende te Drogeham (Ach), is geboren rond 1739 op het Witveen, overleden op vrijdag 22 oktober 1813 te Drogeham (Ach) (wonende nr. 60 aldaar), als overleden aangegeven op vrijdag 22 oktober 1813.

Antje was gehuwd met Douwe Wybes Veenstra.

3  Saakjen Hepkes is geboren rond 1742 op het Witveen, overleden op vrijdag 4 oktober 1805 te Surhuisterveen (Ach).

Saakjen trouwt rond 1763 te Surhuisterveen (Ach) met Thys Wybes Veenstra, zoon van Wybe Jetses en Eelkje Liebbes. Thys is geboren rond 1735 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 4 maart 1805 aldaar.

4  Aaltje Hepkes, winkeliersche, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren in maart 1743 op het Witveen, overleden op vrijdag 1 december 1826 te Surhuisterveen (Ach) (wonende nr. 183 aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 2 december 1826.

Aaltje trouwt op zaterdag 11 februari 1769 te Surhuisterveen (Ach) met Taeke Sapes van Teeken, zoon van Sape Taekes en Trijntje Taedes. Taeke, huisman, veenbaas en koopman, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren in mei 1740 aldaar, overleden op maandag 25 juni 1821 aldaar (wonende nr. 138 aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 26 juni 1821.

5  Jeltje Hepkes is geboren rond 1748 op het Witveen, overleden op zaterdag 24 oktober 1840 te Augustinusga (Ach).

Jeltje was gehuwd met Wytze Jans Tjoelker. Wytze, landbouwer, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren rond 1742, overleden op woensdag 13 september 1815 aldaar (wonende nr. 6 aldaar).

6  Hylkje Hepkes is geboren rond 1751 op het Witveen, zie 35.

72  Sjoerd Alles, boer en huisman, wonende te Lippenhuizen (Ops) en te Hemrik (Ops), is geboren in 1710 te Lippenhuizen (Ops), overleden tussen 1759 en 1762 te Hemrik (Ops).

Sjoerd trouwt op zondag 21 april 1754 te Hemrik (Ops) (2) met Antje Joostes. Antje, wonende te Hemrik (Ops), is geboren rond 1730 aldaar, overleden na 1762.
Sjoerd trouwt rond 1740 te Lippenhuizen (Ops) (1) met

73  Antje Ybeles, wonende te Hemrik (Ops), is geboren rond 1717 te Lippenhuizen (Ops), overleden voor 1754.

Van Sjoerd en Antje is een kind bekend:

1  Alle Sjoerds van Bruggen is geboren rond 1750, zie 36.

74  Haye Jans, wonende te Lippenhuizen (Ops), is geboren rond 1731 aldaar, overleden op vrijdag 20 januari 1809 te Hemrik (Ops).

Haye trouwt op zondag 22 juni 1755 te Lippenhuizen (Ops) met

75  Fokjen Binnes, wonende te Lippenhuizen (Ops) en te Hemrik (Ops), is geboren rond 1736 aldaar, overleden op zaterdag 3 januari 1818 aldaar (wonende nr. 3 aldaar), als overleden aangegeven op maandag 5 januari 1818 te Beetsterzwaag (Ops).

Van Haye en Fokjen zijn elf kinderen bekend:

1  Antje Hayes is geboren in 1756 te Hemrik (Ops), gedoopt op zondag 16 mei 1756 aldaar, overleden tussen 1788 en 1798 te Lippenhuizen (Ops).

Antje trouwt op zondag 19 mei 1782 te Drachten (Sm) met Tjalle Hylkes Hylkema. Tjalle, schoenmaker, is geboren op donderdag 27 oktober 1757 te Lippenhuizen (Ops), overleden op zondag 17 januari 1841 aldaar.

Tjalle was later gehuwd (2) met Antje Klaases.

2  Fini Hayes, boerin, wonende te Ureterp (Ops), is geboren in 1758 te Hemrik (Ops), gedoopt op zondag 15 januari 1758 aldaar, overleden op woensdag 24 augustus 1831 te Ureterp (Ops) (wonende nr. 43 aldaar).

Fini trouwt op zondag 5 april 1801 te Ureterp (Ops) met Siebe Aises de Groot. Siebe, koemelker, wonende te Ureterp (Ops), is gedoopt op zondag 23 april 1769 te Ureterp/Siegerswoude (Ops), overleden op maandag 7 september 1857 te Ureterp (Ops) (wonende nr. 30 aldaar).

3  Jan Hayes is geboren in 1759 te Hemrik (Ops), gedoopt op zondag 13 januari 1760 aldaar.

4  Aukjen Hayes (Akke) is geboren in 1761 te Hemrik (Ops), gedoopt op zondag 17 januari 1762 aldaar, zie 37.

5  Aeltje Hayes is geboren in 1764 te Hemrik (Ops), gedoopt op zondag 13 mei 1764 aldaar.

6  Gjilke Hayes is geboren in 1766 te Hemrik (Ops), gedoopt op zondag 1 juni 1766 aldaar, overleden op maandag 20 september 1847 te Opsterland (FR).

Gjilke trouwt op zondag 30 november 1794 te Ureterp (Ops) met Jeen Tabes Koopman. Jeen, arbeider en dagloner en koemelker, is geboren rond 1768 te Ureterp (Ops), overleden op dinsdag 20 oktober 1840 te Siegerswoude (Ops).

7  Binne Hayes Haisma, wonende te Wijnjeterp (Ops), is geboren in 1768 te Hemrik (Ops), gedoopt op zondag 28 augustus 1768 aldaar, overleden op zondag 1 januari 1843 te Opsterland (FR).

Binne was gehuwd met Antje Geerts. Antje is geboren op zondag 5 mei 1765 te Beetsterzwaag (Ops), overleden voor 1843.

8  Jelke Hayes Haisma is geboren in 1770 te Hemrik (Ops), gedoopt op zondag 4 november 1770 aldaar, overleden op woensdag 27 oktober 1852 te Duurswoude (Ops).

Jelke trouwt op zondag 17 mei 1795 te Hemrik (Ops) met IJmkjen Roels de Boer. IJmkjen is geboren op woensdag 1 februari 1775 te Lippenhuizen (Ops), overleden op vrijdag 9 juli 1852 te Duurswoude (Ops).

9  Janke Hayes is geboren op vrijdag 16 april 1773 te Hemrik (Ops), gedoopt op zondag 16 mei 1773 aldaar, overleden op woensdag 16 juni 1852 te Ureterp (Ops).

Janke trouwt op maandag 16 mei 1796 te Ureterp (Ops) met Harke Jiskes de Groot. Harke, boer, is geboren rond 1774 te Wartena (Ida), gedoopt op vrijdag 29 januari 1802 te Ureterp (Ops), overleden op zaterdag 4 juni 1864 te Opsterland (FR).

10  Gosse Hayes Haisma, boer, is geboren op vrijdag 8 december 1775 te Hemrik (Ops), gedoopt op zondag 7 januari 1776 aldaar, overleden op woensdag 12 maart 1856 te Opsterland (FR).

Gosse trouwt op zondag 20 juni 1802 te Hemrik (Ops) (1) met Femke Bruins Bruinsma. Femke is geboren op donderdag 11 maart 1784 te Hemrik (Ops), overleden op maandag 4 juni 1821 aldaar.
Gosse trouwt op donderdag 22 mei 1823 te Opsterland (FR) (2) met Hendrikjen Lourens. Hendrikjen is geboren op donderdag 9 september 1790 te Hemrik (Ops), overleden op zaterdag 3 mei 1856 te Opsterland (FR).

11  Geertje Hayes is geboren op donderdag 22 juni 1780 te Hemrik (Ops), gedoopt op zondag 9 juli 1780 aldaar.

Geertje trouwt op zondag 10 mei 1801 te Hemrik (Ops) met Hendrik Roels de Boer. Hendrik, boer, is gedoopt op zondag 3 maart 1771.

76  Jelle Wiegers, arbeider, wonende te Drachten (Sm) en te Noorderdrachten (Sm), is overleden op woensdag 22 december 1779.

Jelle was gehuwd met

77  Sjoukjen Jans, wonende te Drachten (Sm).

Van Jelle en Sjoukjen is een kind bekend:

1  Wieger Jelles Veenstra is geboren rond 1747 te Ureterp (Ops), gedoopt op vrijdag 28 januari 1791 te Rottevalle (FR), zie 38.

78  Gerke Sipkes, veenbaas, wonende te Noorderdrachten (Sm).

Gerke trouwt op zondag 1 mei 1735 te Oudega (Sm) met

79  Joukjen Gjalts is overleden voor 1773.

Van Gerke en Joukjen zijn vier kinderen bekend:

1  Sjoukjen Gerkes, zie 39.

2  Grietje Gerkes.

Grietje trouwt op zondag 5 april 1761 te Drachten (Sm) met Anne Arends.

3  Bontje Gerkes, wonende te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), is geboren rond 1740, overleden op woensdag 6 december 1826 aldaar (wonende Wijk G 99 aldaar), als overleden aangegeven op donderdag 7 december 1826.

Bontje trouwt op zondag 13 mei 1781 te Rottevalle (FR) met Diemer Rinzes de Boer. Diemer, huisman, wonende te Rottevalle (FR) en te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), is geboren voor dinsdag 28 februari 1736 te Rottevalle (Tie), gedoopt op dinsdag 28 februari 1736 te Rottevalle (FR), overleden op dinsdag 1 april 1823 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 1 april 1823.

Diemer was eerder gehuwd (1) met Martsen Alberts.

4  Gjalt Gerkes van Riezen, arbeider, wonende te Noorderdrachten (Sm), is geboren rond 1752, overleden op donderdag 9 december 1824 aldaar (wonende nr. 366 aldaar).

Gjalt trouwt op zondag 14 mei 1775 te Drachten (Sm) (1) met Lolkjen Jans.
Gjalt trouwt op zondag 30 mei 1784 te Drachten (Sm) (2) met Lutske Joukes.

80  Erryt Thysses, boer, wonende te Boornbergum (Sm) en te Noorderdrachten (Sm), is gedoopt op woensdag 25 augustus 1700 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach), overleden 1778 of 1779 te Noorderdrachten (Sm).

Erryt trouwt op zondag 20 februari 1729 te Boornbergum (Sm) met

81  Janke Pyters, wonende te Drachten (Sm) en te Noorderdrachten (Sm), is overleden in januari 1783 aldaar.

Van Erryt en Janke is een kind bekend:

1  Pieter Errits is geboren in 1740 te Boornbergum (Sm), zie 40.

82  Hessel Hendriks, veenbaas en arbeider, wonende te Rottevalle (Ach), is geboren rond 1703 te Opeinde (Sm), gedoopt op zaterdag 13 januari 1703 aldaar, overleden na 1768 te Drachten (Sm).

Hessel trouwt op zondag 15 maart 1733 te Rottevalle (FR) met

83  Rinske Everts is overleden voor 1767 te Drachten (Sm).

Van Hessel en Rinske zijn twee kinderen bekend:

1  Taetske Hessels is geboren rond 1735, overleden rond 1763 te Drachten (Sm).

Taetske trouwt op zondag 29 juli 1759 te Drachten (Sm) met Jochum Jochums. Jochum is geboren rond 1735 te Drachten (Sm), overleden rond 1805 aldaar.

2  Minke Hessels is geboren op zaterdag 17 december 1746 te Rottevalle (FR), zie 41.

88  Tjeerd Alles, arbeider.

Tjeerd trouwt op zondag 16 maart 1738 te Boornbergum (Sm) met

89  Antje Harryts.

Van Tjeerd en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Alle Tjeerds Buursma is geboren in 1739, gedoopt op zondag 19 juli 1739 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm), zie 44.

2  Ruird Tjeerds is geboren in 1741, gedoopt op vrijdag 27 oktober 1741 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm).

3  Harryt Tjeerds is geboren in 1744, gedoopt op donderdag 29 oktober 1744 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm).

92  Albert Pieters, timmerman, wonende te Wijnjeterp (Ops), is overleden in 1764.

Albert trouwt op zondag 27 juni 1723 te Wijnjeterp/Duurswoude (Ops) met

93  Harmke Sigers is gedoopt op donderdag 19 augustus 1694 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops).

Van Albert en Harmke zijn vijf kinderen bekend:

1  Pyter Alberts is gedoopt op zondag 9 april 1724 te Wijnjeterp (Ops).

2  Sijger Alberts is gedoopt op zondag 16 september 1725 te Wijnjeterp (Ops).

3  Albert Alberts is gedoopt op zondag 1 december 1726 te Wijnjeterp (Ops), zie 46.

4  Cornelis Alberts is gedoopt op zondag 14 augustus 1729 te Wijnjeterp (Ops).

5  Frouckjen Alberts is gedoopt op zondag 6 september 1733 te Wijnjeterp (Ops).

Frouckjen trouwt op zondag 22 februari 1756 te Wijnjeterp (Ops) met Jan Jans Kaspers. Jan, molenopzichter.

94  Sybe Sybes Posthumus, timmerman, wonende te Ureterp (Ops), is gedoopt op vrijdag 13 april 1691 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), overleden voor woensdag 12 juni 1754.

Sybe trouwt op zondag 3 januari 1723 te Ureterp (Ops) (1) met Sjoukjen Bockes.
Sybe trouwt rond 1728 (2) met

95  Aaltje Jans.

Van Sybe en Aaltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Antje Siebes is geboren rond 1730 te Ureterp (Ops), zie 47.

2  Wijtske Sijbbes is gedoopt op zondag 22 april 1731 te Ureterp/Siegerswoude (Ops).

3  Wijtske Siebes is geboren op maandag 9 juni 1732, gedoopt op woensdag 25 juni 1732 te Ureterp/Siegerswoude (Ops).

4  Engbert Sybes is geboren op zondag 28 maart 1734, gedoopt op zondag 4 april 1734 te Ureterp/Siegerswoude (Ops), zie 118.

5  Jan Siebes is geboren op zaterdag 19 november 1735, gedoopt op zondag 4 december 1735 te Ureterp/Siegerswoude (Ops).

6  Jan Sijbes is gedoopt op donderdag 15 mei 1738 te Ureterp/Siegerswoude (Ops).

7  Jan Siebes is geboren op woensdag 30 december 1739, gedoopt op zondag 17 januari 1740 te Ureterp/Siegerswoude (Ops).

104  Oene Diues, wonende te Frieschepalen (Ops), is overleden na zondag 16 september 1731.

Oene trouwt in 1705 met

105  Tiemkien Eebes, wonende te Oudega (Sm), is gedoopt op zondag 22 februari 1682 aldaar, overleden na zondag 16 september 1731.

Van Oene en Tiemkien zijn twee kinderen bekend:

1  Focke Oenes is geboren op dinsdag 31 augustus 1706 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 5 september 1706 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops).

2  Ebe Oenes is geboren op dinsdag 11 november 1710 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 14 december 1710 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), zie 52.

110  Otte Roelfs, wonende te Grootegast (GR).

Otte trouwt op zondag 5 juli 1722 te Grootegast (GR) met

111  Grietje Folkerts, wonende te Opende (GR).

Van Otte en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Eelkjen Ottes is gedoopt op zondag 3 januari 1723 te Grootegast (GR), zie 55.

2  Gaadske Ottes is gedoopt op zondag 4 maart 1725 te Grootegast (GR).

112  Metse Willems, veenbaas en arbeider, wonende te Siegerswoude (Ops) en te Duurswoude (Ops).

Metse trouwt op zondag 10 april 1740 te Duurswoude (Ops) met

113  Engeltje Jans, wonende te Bakkeveen (Ops).

Van Metse en Engeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Willem Metzes is gedoopt op zondag 26 februari 1741 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), overleden voor zondag 18 september 1768.

2  Jan Metses is geboren voor zondag 7 oktober 1742 te Bakkeveen (Ops), gedoopt op zondag 7 oktober 1742 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops).

3  Maike Metses is geboren te Bakkeveen (Ops), gedoopt in april 1744 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops).

4  Joukje Metzes is gedoopt op dinsdag 6 september 1746 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops).

5  Aukje Metzes is gedoopt op dinsdag 6 september 1746 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops).

6  Wytze Metses is gedoopt op zaterdag 26 juli 1749 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), zie 56.

116  Pieter Boeles, hospes en koemelker, wonende te Bakkeveen (Ops) en te Duurswoude (Ops).

Pieter trouwt op zondag 24 maart 1743 te Duurswoude (Ops) met

117  Froukjen Jans.

Van Pieter en Froukjen zijn zes kinderen bekend:

1  Boele Pieters is geboren in 1744 te Bakkeveen (Ops), gedoopt in mei 1744 aldaar, overleden voor 1754.

2  Jan Pieters is geboren op zondag 6 maart 1746 te Bakkeveen (Ops), gedoopt op zondag 30 oktober 1746 aldaar, overleden voor 1751.

3  Jeltje Pieters Boelens, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op woensdag 17 april 1748 aldaar, gedoopt op vrijdag 19 april 1748 aldaar, overleden op zaterdag 13 januari 1838 aldaar (wonende nr. 99 aldaar).

Jeltje trouwt op zondag 11 december 1774 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops) met Theunis Jannes Jansma. Theunis, koopman of winkelier, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren rond 1751, overleden op dinsdag 30 augustus 1814 aldaar (wonende nr. 43 aldaar).

4  Jan Pieters Boelens is geboren op zaterdag 9 januari 1751 te Bakkeveen (Ops), gedoopt op zondag 10 januari 1751 aldaar, zie 58.

5  Boele Pieters Boelens, arbeider, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op zondag 24 februari 1754 aldaar, gedoopt na zondag 24 februari 1754 aldaar, overleden op maandag 23 maart 1829 aldaar (wonende nr. 99 aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 24 maart 1829.

Boele trouwt op zondag 30 mei 1790 te Wijnjeterp (Ops) (1) met Sytske Sytzes. Sytske, wonende te Bakkeveen (Ops), is overleden voor zondag 20 december 1807.
Boele trouwt op zondag 20 december 1807 te Wijnjeterp (Ops) (2) met Gooitske Siegers. Gooitske, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren rond 1751, overleden op maandag 5 mei 1817 aldaar (wonende nr. 39 aldaar).

6  Sybe Pieters Boelens, assistent en policiedienaar, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op maandag 2 april 1759 te Duurswoude (Ops), gedoopt op maandag 16 april 1759 aldaar, overleden op zondag 7 mei 1820 te Bakkeveen (Ops) (wonende nr. 39 aldaar).

Sybe trouwt op zondag 25 juni 1809 te Duurswoude (Ops) met Wimke Jans Dijkstra. Wimke is geboren rond 1780 te Wijnjeterp (Ops), overleden op dinsdag 30 juni 1874 te Bakkeveen (Ops).

Wimke was later gehuwd (2) met Harmen Harmens de Jong.

118  Engbert Sybes, wonende te Ureterp (Ops), is geboren op zondag 28 maart 1734, gedoopt op zondag 4 april 1734 te Ureterp/Siegerswoude (Ops).

Engbert trouwt op zondag 26 juni 1757 te Ureterp (Ops) met

119  Fokjen Hinnes, wonende te Ureterp (Ops).

Van Engbert en Fokjen zijn drie kinderen bekend:

1  Engbert Engberts is gedoopt op donderdag 2 maart 1758 te Ureterp (Ops).

2  Sybe Engberts Posthuma, wonende te Ureterp (Ops), is gedoopt op vrijdag 12 oktober 1759 te Ureterp/Siegerswoude (Ops), overleden op dinsdag 11 november 1817 te Leeuwarden (FR) in gevangenis.

Sybe trouwt op zondag 10 mei 1795 te Ureterp (Ops) met Corneliske Meinderts. Corneliske is geboren op maandag 6 juli 1772 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 16 augustus 1772 te Ureterp/Siegerswoude (Ops), mogelijk overleden op vrijdag 13 december 1839 te Opsterland (FR).

3  Akke Engberts is gedoopt op zondag 19 april 1761 te Ureterp (Ops), zie 59.

120  Roelef Jannes, landbouwer, wonende te Niebert (GR), is overleden na vrijdag 13 maart 1778.

Roelef trouwt op zondag 23 mei 1734 te Tolbert (GR) met

121  Foske Jans, wonende te Niebert (GR), is begraven op vrijdag 13 maart 1778 aldaar.

Van Roelef en Foske zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrik Roelfs, arbeider, is begraven op woensdag 28 januari 1801 te Niebert (GR).

Hendrik was gehuwd met Renske Jannes. Renske, wonende te Niebert (GR), is geboren rond 1742, overleden op dinsdag 27 augustus 1822 aldaar (wonende nr. 14 aldaar).

2  Jannes Roelfs is gedoopt op maandag 14 maart 1735 te Tolbert (GR), zie 60.

3  Grietje Roelefs is gedoopt op zondag 3 maart 1737 te Tolbert (GR).

4  Hans Roelfs Mulder is geboren rond 1747 te Niebert (GR), overleden op donderdag 8 september 1831 aldaar.

5  Ment Roelfs Mulder, arbeider, wonende te Tolbert (GR), is geboren rond 1752, overleden op dinsdag 3 februari 1835 aldaar (wonende nr. 23 aldaar).

Ment trouwt in 1779 (1) met Klaaske Sijts. Klaaske is geboren in 1742, overleden op vrijdag 27 februari 1801.
Ment trouwt na 1801 (2) met Klaaske Bosklopper.


Generatie VIII

(oudovergrootouders)

In deze generatie zijn 46 (36 %) van de 128 voorouders bekend, geboren tussen 1647 en 1702.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Oostermeer (Tie) (5x), Oudega (Sm) (4x), Witveen, Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), Tolbert (GR), Surhuisterveen (Ach), Opeinde (Sm), Lippenhuizen (Ops), Langezwaag (Ops) en Drachten (Sm).

128  Bouwe Hylkes, boer, is geboren rond 1660, overleden op maandag 7 april 1721.

Bouwe trouwt in 1699 te Lippenhuizen (Ops) met

129  Grytje Beints is geboren te Langezwaag (Ops), gedoopt op donderdag 3 maart 1678 aldaar.

Grytje trouwt na 1721 te Lippenhuizen (Ops) (2) met Marten Thonis. Marten is geboren rond 1685 te Lippenhuizen (Ops).

Van Bouwe en Grytje zijn vier kinderen bekend:

1  Hylke Bouwes is geboren in 1700 te Lippenhuizen (Ops), zie 64.

2  Beint Bouwes, wonende in De Knipe (Sch), is overleden in april 1786.

Beint trouwt op vrijdag 8 april 1735 te Langezwaag (Ops) met Dieuwerke Jeens. Dieuwerke, wonende in De Knipe (Sch).

3  Sjoerd Bouwes Bosscha, meester gortmaker, vroedsman en burgemeester, wonende te Harlingen (FR), is geboren te Lippenhuizen (Ops).

Sjoerd gaat in ondertrouw op zaterdag 2 februari 1737 te Harlingen (FR), trouwt op zondag 24 februari 1737 aldaar met Sipkjen Tjallings Fopma.

4  Cornelis Bouwes, boer, wonende te Langezwaag (Ops), is overleden voor 1781.

Cornelis trouwt op zondag 29 juni 1732 te Langezwaag (Ops) met Haukjen Kerstes Ekkema.

130  Folkert Sikkes, molenaar en gortmaker, is geboren rond 1681, overleden tussen 1729 en 1734.

Folkert was gehuwd met

131  Joukje Wybes is geboren rond 1677, overleden tussen 1729 en 1734.

Van Folkert en Joukje zijn drie kinderen bekend:

1  Sytske Folkerts is geboren te Lippenhuizen (Ops), zie 65.

2  Wybe Folkerts, bakker, wonende te Lippenhuizen (Ops), is geboren rond 1715, overleden voor 1783.

Wybe trouwt op zondag 19 februari 1747 te Lippenhuizen (Ops) (1) met Aaltje Willems. Aaltje is geboren rond 1725 te Lippenhuizen (Ops), overleden voor 1760 aldaar.
Wybe trouwt op zondag 5 oktober 1760 te Lippenhuizen (Ops) (2) met Barteltje Jans. Barteltje is geboren te Lippenhuizen (Ops).

3  Lutske Folkerts is geboren rond 1728, overleden in augustus 1761 te Lippenhuizen (Ops).

Lutske trouwt op zondag 18 januari 1750 te Lippenhuizen (Ops) met Berend Brugts. Berend, boer, is geboren rond 1715 te Lippenhuizen (Ops).

132  Berent Jacobs.

133  N.N..

Van Berent en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Jacob Berents is geboren rond 1714, zie 66.

134  Himpke Jans, wonende te Oudega (Sm), is overleden voor zaterdag 20 maart 1762.

Himpke trouwt op zondag 17 januari 1712 te Oudega (Sm) met

135  Fetske Idses, wonende te Oudega (Sm), is gedoopt op zondag 6 december 1693 aldaar, overleden na zaterdag 20 maart 1762.

Van Himpke en Fetske zijn vier kinderen bekend:

1  Minke Hemckes is gedoopt op woensdag 2 mei 1714 te Oudega/Nijega/Opeinde (Sm).

2  Antje Hemkes, zie 67.

3  Saackjen Himkes, wonende te Oudega (Sm), is gedoopt op woensdag 2 november 1718 te Oudega/Nijega/Opeinde (Sm).

Saackjen trouwt op zondag 20 december 1744 met Ids Koenes, zoon van Coene Ydses en Meinu Murks. Ids, schipper en grootschipper, wonende te Oudega (Sm), is gedoopt op zondag 7 maart 1717 te Lemmer (Lem).

4  Tryntie Himckes is gedoopt op maandag 13 oktober 1721 te Oudega/Nijega/Opeinde (Sm).

136  Andries Ubles is geboren in 1670 te Oostermeer (Tie), gedoopt op donderdag 27 november 1670 aldaar, overleden rond 1743.

Andries trouwt op woensdag 31 maart 1700 te Garijp/Suameer/Eernewoude (Tie) met

137  Joukjen Hylkes is geboren in 1683, gedoopt op maandag 29 maart 1700 te Oostermeer (Tie), overleden in 1747.

Van Andries en Joukjen zijn zes kinderen bekend:

1  Oebele Andries is geboren in 1702 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 8 oktober 1702 aldaar, overleden voor 1704.

2  Uble Andries, boer en veerschipper en winkelier, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren in 1704 aldaar, gedoopt op zondag 7 september 1704 aldaar, overleden in 1785 aldaar.

Uble trouwt op zondag 18 mei 1755 te Oostermeer (Tie) met Maaike Jans, dochter van Jan Oebeles en Sijke Hylkes. Maaike, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren in 1712 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 23 oktober 1712 aldaar, overleden op donderdag 17 februari 1785 aldaar.

3  Antje Andries is geboren in 1711 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 19 april 1711 aldaar.

Antje trouwt op zondag 16 februari 1738 te Oostermeer (Tie) met Auke Popkes. Auke, graankoopman, is geboren in 1700, overleden rond 1776 te Oostermeer (Tie).

4  Hijlke Andries, boer en kerkvoogd, wonende te Oostermeer (Tie) en te Drogeham (Ach), is geboren in 1713 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 19 november 1713 aldaar, overleden 1781 of 1782 te Drogeham (Ach).

Hijlke trouwt op zondag 30 juli 1747 te Drogeham (Ach) (1) met Tjemkjen Jans. Tjemkjen, wonende te Drogeham (Ach), is geboren in 1725 aldaar, gedoopt op woensdag 14 maart 1725 aldaar, overleden in 1750 aldaar.
Hijlke trouwt op zondag 5 april 1761 te Drogeham (Ach) (2) met Geertje Boeles Henstra, dochter van Boele Gerbens en Antje Jeens. Geertje, wonende te Harkema Opeinde (Ach), is geboren op zondag 9 december 1731 aldaar, gedoopt op zondag 9 december 1731 te Drogeham (Ach), overleden op vrijdag 23 augustus 1822 aldaar, als overleden aangegeven op zaterdag 24 augustus 1822.

5  Maayke Andries is geboren in 1716 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 22 november 1716 aldaar, overleden 1793 of 1794 aldaar.

Maayke trouwt op zondag 5 maart 1741 te Oostermeer (Tie) met Sjoerd Atses, zoon van Atze Sjoerds en Martjen Arjens. Sjoerd, schipper en schoenmaker en veenbaas, is geboren in 1711 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 12 juli 1711 aldaar, overleden 1765 of 1766 aldaar.

6  Atze Andries is geboren in 1720 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 7 april 1720 aldaar, zie 68.

138  Wybren Tjerks, boer, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren in 1697 aldaar, overleden 1757 of 1758.

Wybren trouwt op zondag 2 maart 1727 te Oostermeer (Tie) met

139  Fetje Jans, wonende te Oostermeer (Tie), is gedoopt op zondag 5 februari 1702 aldaar.

Van Wybren en Fetje zijn zes kinderen bekend:

1  Antje Wybrens is gedoopt op zondag 14 maart 1728 te Oostermeer (Tie), zie 69.

2  Jan Wybrens is gedoopt op zondag 22 juli 1731 te Oostermeer (Tie).

3  Tjerk Wybrens is gedoopt op zondag 11 juli 1734 te Oostermeer (Tie).

4  Aaltje Wybrens is gedoopt op zondag 8 september 1737 te Oostermeer (Tie).

Aaltje trouwt op zondag 21 maart 1756 te Oostermeer (Tie) (1) met Tjepke Pieters, zoon van Pieter Alles en Tjaltje Tjepkes. Tjepke, boer, wonende te Oostermeer (Tie), is gedoopt op vrijdag 3 juli 1722 aldaar, overleden op zaterdag 20 maart 1773 aldaar.
Aaltje trouwt op zondag 29 mei 1774 te Oostermeer (Tie) (2) met Johannes Jans Casje, zoon van Jan Johannes en Riemke Heerkes. Johannes is gedoopt op zondag 29 november 1744 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden in januari 1804 te Oostermeer (Tie).

Johannes was eerder gehuwd (1) met Lolkje Tjerks.

5  Tjerk Wybrens is gedoopt op zondag 5 juni 1740 te Oostermeer (Tie).

6  Jan Wybrens is gedoopt op zondag 5 juni 1740 te Oostermeer (Tie).

140  Tjerk Rinderts, boer en vervener, is geboren rond 1675 te Oostermeer (Tie), overleden na 1736 aldaar.

Tjerk trouwt op donderdag 17 april 1698 te Oostermeer (Tie) met

141  Antje Jans is geboren in 1680 op het Witveen, overleden in 1728, begraven op dinsdag 13 januari 1728.

Van Tjerk en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Hepke Tjerks is geboren op het Witveen, zie 70.

2  Aukjen Tjerks, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren aldaar.

Aukjen trouwt op zondag 15 september 1726 te Oostermeer (Tie) met Jan Hendriks. Jan, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren aldaar.

3  Sieger Tjerks, boer, wonende te Oostermeer (Tie).

Sieger trouwt in 1732 met Aukjen Foppes.

4  Jeltje Tjerks is geboren rond 1699 te Oostermeer (Tie), overleden in 1736 aldaar.

Jeltje trouwt rond 1728 te Oostermeer (Tie) met Teye Jans, zoon van Jan Jelles en Loltje Gauckes. Teye, boer, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren aldaar, overleden op woensdag 16 juni 1762 aldaar.

Teye was later gehuwd (2) met Tetsje Allerts.

5  Jan Tjerks, dominee, boer en huisman, wonende op het Witveen en te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1700 aldaar, gedoopt, overleden op dinsdag 29 december 1750 op het Witveen (wonende aldaar).

Jan trouwt op zondag 24 maart 1726 te Oostermeer (Tie) met Geeske Benedictus, dochter van Benedictus Nanes en Jiskjen Wytses. Geeske is geboren rond 1703, overleden in 1747 op het Witveen.

142  Otte Rinderts, veenbaas en boer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren te Opeinde (Sm), overleden op donderdag 22 januari 1728 te Surhuisterveen (Ach).

Otte trouwt op zondag 20 maart 1701 te Drachten (Sm) (1) met Eelckjen Jans, dochter van Jan Ritskes en Antie Jan Jans. Eelckjen, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1677 aldaar, overleden voor 1717 aldaar.
Otte trouwt op maandag 1 februari 1717 te Surhuisterveen (Ach) (2) met

143  Aaltje Sapes is geboren op donderdag 16 maart 1690 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 15 februari 1773 aldaar, begraven aldaar.

Aaltje trouwt op zondag 22 februari 1728 te Surhuisterveen (Ach) (2) met Wybe Jans. Wybe, boer, is geboren rond 1685 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 14 oktober 1773 aldaar.

Van Otte en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Rinnert Ottes, boer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden op zaterdag 14 april 1787 aldaar.

Rinnert trouwt op zondag 27 mei 1742 te Surhuisterveen (Ach) met Jaike Sipkes.

2  Auk Ottes is overleden op maandag 8 december 1755 te Surhuisterveen (Ach).

Auk trouwt op zondag 14 januari 1748 te Surhuisterveen (Ach) met Johannes Douwes.

3  Eelk Ottes, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden op maandag 12 april 1802 aldaar.

Eelk trouwt op zondag 25 april 1751 te Surhuisterveen (Ach) met Sytse Tjerks, zoon van Tjerk Jans en Grietje Egberts. Sytse, landbouwer, wonende te Drogeham (Ach), te Bergum (Tie) en te Surhuisterveen (Ach), is overleden op donderdag 14 februari 1793 aldaar.

4  Aaltje Ottes is geboren op maandag 8 februari 1717 te Surhuisterveen (Ach), zie 71.

144  Alle Jans, boer, wonende te Lippenhuizen (Ops), is geboren in 1668 aldaar, overleden voor 1748 te Hemrik (Ops).

145  N.N..

Van Alle en een onbekende vrouw zijn zeven kinderen bekend:

1  Rixtje Alles.

2  Wijpck Alles.

3  Wijtske Alles.

4  Sjoerd Alles is geboren in 1710 te Lippenhuizen (Ops), zie 72.

5  Grietje Alles.

6  Douwe Alles.

7  Ibele Alles.

146  Ibele Ottes is overleden voor 1749.

Ibele trouwt met

147  Geelke Symens, boerin, wonende te Lippenhuizen (Ops), is overleden na 1778.

Van Ibele en Geelke zijn twee kinderen bekend:

1  Antje Ybeles is geboren rond 1717 te Lippenhuizen (Ops), zie 73.

2  Wybe Ybeles.

Wybe trouwt op zondag 9 februari 1766 te Kortezwaag (Ops) met Lijsbert Uilkes.

150  Binne Jelkes, boer, wonende te Hemrik (Ops).

Binne trouwt voor 1736 met

151  Fimke Gosses.

Van Binne en Fimke zijn vijf kinderen bekend:

1  Fokjen Binnes is geboren rond 1736 te Hemrik (Ops), zie 75.

2  Goitzen Binnes Zwanenburg, boer, wonende te Gersloot (Aew), is gedoopt op zondag 7 september 1749 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden op maandag 28 augustus 1826 te Gersloot (Aew) (wonende aldaar).

Goitzen was gehuwd met Engeltje Lykeles. Engeltje is overleden voor maandag 28 augustus 1826.

3  Tetje Binnes, arbeidster, wonende te Gorredijk (Ops), is gedoopt op zondag 26 november 1752 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden op zondag 21 juni 1818 te Gorredijk (Ops) (wonende nr. 231 aldaar).

Tetje was gehuwd met Harmen Jans Vledder. Harmen, arbeider, wonende te Gorredijk (Ops), is geboren rond 1764, overleden op vrijdag 26 december 1817 aldaar (wonende nr. 231 aldaar).

4  Bontje Binnes is gedoopt op zondag 27 juli 1755 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden op donderdag 20 november 1806 te Hemrik (Ops).

Bontje trouwt op zondag 15 maart 1778 te Hemrik (Ops) met Bruin Jeens. Bruin is geboren rond 1753, overleden op zaterdag 25 april 1807 te Hemrik (Ops).

5  Hiltje Binnes, boerin, wonende te Terwispel (Ops), is gedoopt op donderdag 5 januari 1758 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden op maandag 13 november 1826 te Terwispel (Ops) (wonende nr. 15 aldaar).

Hiltje was gehuwd met Gjalt Tjietzes Bergsma. Gjalt is overleden voor maandag 13 november 1826.

156  Sipcke Oenes is overleden voor 1744 te Rottevalle (FR).

Sipcke trouwt op zondag 9 december 1703 te Drachten (Sm) met

157  Antje Hendricks, boerin, wonende te Noorderdrachten (Sm), is overleden na 1762.

Van Sipcke en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Gerke Sipkes, zie 78.

2  Sjoukjen Sipkes is overleden voor 1749.

Sjoukjen trouwt op zondag 15 november 1744 te Rottevalle (FR) met Douwe Tjeerds.

3  Rinse Sipkes.

Rinse trouwt op zondag 12 januari 1755 te Drachten (Sm) met Klaaske Folkerts.

158  Gjalt Hendriks is overleden voor 1749.

Gjalt trouwt op donderdag 21 maart 1697 te Drachten (Sm) met

159  Jancke Jans, wonende te Noorderdrachten (Sm), is overleden na 1749.

Van Gjalt en Jancke is een kind bekend:

1  Joukjen Gjalts, zie 79.

160  Thijs Johannes, boer, is geboren rond 1670, overleden rond 1734 te Boornbergum (Sm).

Thijs trouwt op donderdag 16 juni 1695 te Drogeham (Ach) met

161  Tiet Errits is geboren rond 1674 te Oudega (Sm), overleden in november 1758 te Noorderdrachten (Sm).

Van Thijs en Tiet zijn drie kinderen bekend:

1  Jannes Tysses is gedoopt op donderdag 19 december 1697 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach).

2  Erryt Thysses is gedoopt op woensdag 25 augustus 1700 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach), zie 80.

3  Wimke Tijsses is gedoopt op zondag 23 december 1708 te Drachten (Sm).

162  Pyter.

163  N.N..

Van Pyter en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Janke Pyters, zie 81.

164  Hendrik Sierds, dorprechter en ontvanger, wonende te Oostermeer (Tie) en te Rottevalle (FR), is overleden tussen zondag 15 december 1726 en maandag 28 april 1732 te Achtkarspelen (FR).

Hendrik trouwt in 1688 te Nijega (Sm) met

165  Taetske Hessels, collecteur van het gemaal en bestiaal, wonende te Rottevalle (FR), is geboren in 1672 te Oudega (Sm), gedoopt op donderdag 10 maart 1672 aldaar, overleden na 1761 te Rottevalle (FR).

Van Hendrik en Taetske zijn drie kinderen bekend:

1  Jets Hendriks is geboren in 1689 te Rottevalle (FR), gedoopt op donderdag 10 maart 1689 te Opeinde (Sm).

2  Feikjen Hendriks is gedoopt op maandag 26 mei 1692 te Opeinde (Sm).

Feikjen gaat in ondertrouw op vrijdag 3 februari 1719 te Oudega (Sm) met Lieppe Gabriëls. Lieppe is geboren te Oudega (Sm).

3  Hessel Hendriks is geboren rond 1703 te Opeinde (Sm), gedoopt op zaterdag 13 januari 1703 aldaar, zie 82.

166  Evert Hayes, veenbaas, wonende te Noorderdrachten (Sm), is geboren in 1684 te Drachten (Sm), overleden op vrijdag 23 september 1768 te Noorderdrachten (Sm).

Evert trouwt na zondag 14 februari 1706 te Oudega (Sm) met

167  Minke Rinnerts, wonende te Rottevalle (FR), is overleden op zondag 18 oktober 1744 te Drachten (Sm).

Van Evert en Minke is een kind bekend:

1  Rinske Everts, zie 83.

186  Siger Cornelis, huisman.

Siger trouwt op donderdag 3 maart 1689 te Wijnjeterp (Ops) met

187  Albertje Luitses.

Van Siger en Albertje zijn vier kinderen bekend:

1  Cornelis Sigers is gedoopt op donderdag 5 januari 1690 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops).

2  Harmke Sigers is gedoopt op donderdag 19 augustus 1694 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), zie 93.

3  Tet Sigers is gedoopt op zondag 27 februari 1701 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops).

4  Luijtien Sigers is gedoopt op zondag 13 april 1704 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops).

188  Sijbe Engberts is overleden voor vrijdag 13 april 1691.

Sijbe trouwt voor 1685 met

189  Lutger Sytses, wonende te Ureterp (Ops), is overleden na 1698.

Lutger trouwt in april 1698 te Ureterp (Ops) (2) met Gjalt Jacobs. Gjalt, huisman, wonende te Ureterp (Ops), is overleden na 1722.

Van Sijbe en Lutger zijn vier kinderen bekend:

1  Engbert Sijbes, wagenmaker, wonende te Ureterp (Ops), is waarschijnlijk overleden voor 1744.

Engbert trouwt in december 1708 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops) met Jantsen Gosses. Jantsen, wonende te Ureterp (Ops).

2  Jan Sijbes is gedoopt op donderdag 2 mei 1686 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops).

3  Antje Sijbes is gedoopt op donderdag 23 juni 1689 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops).

4  Sybe Sybes Posthumus is gedoopt op vrijdag 13 april 1691 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), zie 94.

210  Ebe Cornelis, wonende te Oudega (Sm), is geboren in 1647 aldaar, gedoopt op maandag 7 oktober 1647 aldaar.

Ebe trouwt op donderdag 30 november 1679 te Oudega (Sm) met

211  Lutske Ipes, wonende te Garijp (Tie) en te Oudega (Sm).

Van Ebe en Lutske zijn vijf kinderen bekend:

1  Cornelis Ebes is gedoopt op dinsdag 20 augustus 1680 te Oudega (Sm), overleden voor donderdag 12 oktober 1684.

2  Tiemkien Eebes is gedoopt op zondag 22 februari 1682 te Oudega (Sm), zie 105.

3  Cornelis Ebes is gedoopt op donderdag 12 oktober 1684 te Oudega (Sm).

4  Jan Ebes is gedoopt op maandag 3 maart 1687 te Oudega (Sm).

5  Hedsert Ebes, schoenmaker, wonende te Bergum (Tie) en te Rinsumageest (Dan), is gedoopt op donderdag 22 maart 1691 te Oudega (Sm).

Hedsert gaat in ondertrouw op zondag 4 april 1717 te Bergum (Tie) met Thrijntie Thisses. Thrijntie, wonende te Twijzel (Ach).

236  Sybe Sybes Posthumus is gedoopt op vrijdag 13 april 1691 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), zie 94.

Sybe trouwt op zondag 3 januari 1723 te Ureterp (Ops) (1) met Sjoukjen Bockes.
Sybe trouwt rond 1728 (2) met

237  Aaltje Jans, zie 95.

Van Sybe en Aaltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Antje Siebes is geboren rond 1730 te Ureterp (Ops), zie 47.

2  Wijtske Sijbbes is gedoopt op zondag 22 april 1731 te Ureterp/Siegerswoude (Ops).

3  Wijtske Siebes is geboren op maandag 9 juni 1732, gedoopt op woensdag 25 juni 1732 te Ureterp/Siegerswoude (Ops).

4  Engbert Sybes is geboren op zondag 28 maart 1734, gedoopt op zondag 4 april 1734 te Ureterp/Siegerswoude (Ops), zie 118.

5  Jan Siebes is geboren op zaterdag 19 november 1735, gedoopt op zondag 4 december 1735 te Ureterp/Siegerswoude (Ops).

6  Jan Sijbes is gedoopt op donderdag 15 mei 1738 te Ureterp/Siegerswoude (Ops).

7  Jan Siebes is geboren op woensdag 30 december 1739, gedoopt op zondag 17 januari 1740 te Ureterp/Siegerswoude (Ops).

240  Jan Hindriks Bakker, bakker, wonende te Niebert (GR), is begraven op vrijdag 7 augustus 1750 aldaar.

Jan trouwt op zondag 27 maart 1729 te Niebert (GR) met

241  Elske Elings is begraven op vrijdag 22 december 1719 te Niebert (GR).

Van Jan en Elske is een kind bekend:

1  Roelef Jannes, zie 120.

242  Jan Heddes, landbouwer, wonende te Niebert (GR), is gedoopt op donderdag 22 februari 1685 te Tolbert (GR), begraven op vrijdag 19 november 1734 te Niebert (GR).

Jan trouwt op zondag 30 januari 1724 te Niebert (GR) (2) met Sijke Hillebrands.
Jan gaat in ondertrouw op zaterdag 13 juli 1709 te Tolbert (GR) (1) met

243  Grietje Jans Ibema is geboren rond 1682, begraven op vrijdag 22 december 1719 te Niebert (GR).

Van Jan en Grietje is een kind bekend:

1  Foske Jans, zie 121.


Generatie IX

(oudbetovergrootouders)

In deze generatie zijn 52 (20 %) van de 256 voorouders bekend, geboren tussen 1630 en 1665.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Surhuisterveen (Ach) (4x), Oudega (Sm) (2x), Lippenhuizen (Ops) (2x), Hemrik (Ops) (2x), Witveen, Suawoude/Tietjerk (Tie), Suameer (Tie), Opeinde (Sm), Oostermeer (Tie), Noorderdrachten (Sm) en Niebert (GR).

256  Hylke Bouwes, boer, wonende te Hemrik (Ops), is geboren aldaar, gedoopt, overleden voor 1668.

Hylke trouwt op maandag 14 juni 1655 te Opsterland (FR) met

257  Tjitske Fritses, wonende te Lippenhuizen (Ops).

Van Hylke en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

1  Sjoerd Hylkes.

2  Bouwe Hylkes is geboren rond 1660, zie 128.

258  Beint Beints.

Beint was gehuwd met

259  Baukje Cornelis is geboren rond 1646, overleden op zaterdag 3 augustus 1737 te Langezwaag (Ops).

Van Beint en Baukje zijn zeven kinderen bekend:

1  Beint Beints is gedoopt op donderdag 11 juni 1671 te Langezwaag (Ops), overleden voor donderdag 26 april 1674.

2  Wijtske Beints is gedoopt op vrijdag 10 juni 1672 te Langezwaag (Ops).

3  Beint Beints is gedoopt op donderdag 26 april 1674 te Langezwaag (Ops).

4  Grytje Beints is geboren te Langezwaag (Ops), gedoopt op donderdag 3 maart 1678 aldaar, zie 129.

5  Corneliske Beints is gedoopt op donderdag 25 december 1681 te Langezwaag (Ops).

6  Wijpk Beints, wonende te Langezwaag (Ops), is gedoopt op donderdag 27 december 1685 aldaar, overleden na 1728.

Wijpk trouwt op zondag 29 juli 1708 te Langezwaag (Ops) met Tjeerd Hylkes Pekama, zoon van Hylke Wybes Peekma en Jeltie Entses. Tjeerd, wonende te Langezwaag (Ops), is overleden voor 1728.

7  Antie Beints, wonende te Langezwaag (Ops), is gedoopt op donderdag 12 oktober 1690 te Kortezwaag (Ops), overleden na 1749.

Antie trouwt op zondag 19 september 1728 te Langezwaag (Ops) met Tjalingius Adema. Tjalingius, predikant, is overleden op donderdag 5 oktober 1741, begraven te Langezwaag (Ops).

260  Sicke Sytses, boer en molenaar, wonende te Lippenhuizen (Ops).

Sicke was gehuwd met

261  Syts Lieuwes.

Van Sicke en Syts zijn drie kinderen bekend:

1  Sytse Sikkes.

2  Jacob Sikkes.

3  Folkert Sikkes is geboren rond 1681, zie 130.

262  Wybe Annes.

Wybe was gehuwd met

263  Foock Folckerts.

Van Wybe en Foock is een kind bekend:

1  Joukje Wybes is geboren rond 1677, zie 131.

270  Ids Koenes, wonende te Heeg.

Ids trouwt op donderdag 29 augustus 1686 te Oudega (Sm) met

271  Saak Jochems, wonende te Nijega (Sm).

Van Ids en Saak zijn vier kinderen bekend:

1  Coene Ydses, wonende te Oudega (Sm), is geboren in 1686, gedoopt op donderdag 4 januari 1691 te Opeinde (Sm).

Coene trouwt in 1712 te Oudega (Sm) (1) met Meinu Murks.
Coene trouwt op zondag 25 februari 1725 te Oudega (Sm) (2) met Aaltje Allerts.

2  Harmen Ydses is gedoopt op donderdag 4 januari 1691 te Opeinde (Sm).

3  Fetske Idses is gedoopt op zondag 6 december 1693 te Oudega (Sm), zie 135.

4  Harmen Idses, wonende te Oudega (Sm), is gedoopt op donderdag 6 september 1696 te Oudega/Nijega/Opeinde (Sm).

Harmen trouwt op zondag 20 januari 1726 te Joure (Has) (1) met Grietje Ages. Grietje, wonende te Joure (Has).
Harmen trouwt op zondag 23 maart 1738 te Oudehaske (Has) (2) met Kyke Idses. Kyke, wonende te Nijehaske (Has).

272  Uble Atzes, meester schoenmaker, wonende te Oostermeer (Tie), is gedoopt op maandag 14 maart 1633 te Suawoude/Tietjerk (Tie), overleden tussen 1682 en 1709 te Oostermeer (Tie).

Uble trouwt rond 1660 met

273  Maaike Jans is overleden rond 1720 te Oostermeer (Tie).

Van Uble en Maaike zijn acht kinderen bekend:

1  Atse Oebeles, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1660 aldaar, overleden rond 1720 aldaar.

2  Antje Oebeles is geboren rond 1661.

Antje trouwt op donderdag 27 maart 1687 te Garijp (Tie) met Hendrik Jans.

3  Mettje Oebeles is geboren rond 1663, overleden na 1715 te Drachten (Sm).

4  Pietje Oebeles is geboren rond 1665 te Oostermeer (Tie).

Pietje trouwt op donderdag 4 maart 1694 te Oostermeer (Tie) met Rindert Sipckes. Rindert, koopman, is gedoopt op donderdag 10 november 1672 te Oostermeer (Tie).

5  Tytje Ubles, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1668 aldaar, overleden na 1731.

Tytje trouwt op maandag 20 december 1706 te Oostermeer (Tie) met Sake Douwes, zoon van Douwe Klazes en Jeltje Heds. Sake, boer, wonende te Oostermeer (Tie) en te Garijp (Tie), is waarschijnlijk geboren voor 1681, overleden in 1723 aldaar.

Sake was eerder gehuwd (1) met Jelk Hylkes.

6  Andries Ubles is geboren in 1670 te Oostermeer (Tie), gedoopt op donderdag 27 november 1670 aldaar, zie 136.

7  Sjoerd Oebeles is geboren in 1671 te Oostermeer (Tie), gedoopt op donderdag 30 november 1673 aldaar.

8  Jan Oebeles is geboren in 1677 te Oostermeer (Tie), gedoopt op vrijdag 16 juli 1677 aldaar.

Jan trouwt op zondag 9 juni 1709 te Oostermeer/Eestrum (Tie) met Sijke Hylkes.

274  Hylke Hayes, boer en vervener, is geboren rond 1630, overleden in 1694 te Oostermeer (Tie).

Hylke trouwt rond 1650 (1) met Jenke Rinses, dochter van Rinse Hendricx en Bauck Hylckes. Jenke is geboren rond 1630, gedoopt op donderdag 20 februari 1642 te Oostermeer (Tie), overleden voor 1665 aldaar.
Hylke trouwt rond 1665 (2) met Tjitske Liebbes. Tjitske is geboren rond 1635, overleden voor 1670 te Oostermeer (Tie).
Hylke trouwt rond 1670 (3) met

275  Antje Wierds is geboren rond 1650 te Oudega (Sm), overleden tussen 1689 en 1693 te Oostermeer (Tie).

Van Hylke en Antje zijn zes kinderen bekend:

1  Frijtsen Hijlkes is geboren rond 1680 te Oostermeer (Tie), overleden in 1761 te Augustinusga (Ach).

Frijtsen was gehuwd met Wijtse Folkes. Wijtse is geboren te Oostermeer (Tie), overleden in 1740 aldaar.

2  Joukjen Hylkes is geboren in 1683, gedoopt op maandag 29 maart 1700 te Oostermeer (Tie), zie 137.

3  Haije Hylkes, koopman en winkelier, is geboren in 1684, overleden op dinsdag 17 april 1753 te Drogeham (Ach), begraven op dinsdag 24 april 1753 te Oostermeer (Tie).

Haije trouwt op zondag 15 januari 1730 te Oostermeer (Tie) met Grietje Atzes, dochter van Atze Sjoerds en Martjen Arjens. Grietje is gedoopt op donderdag 6 januari 1695 te Oostermeer (Tie), overleden voor 1753 aldaar.

4  Wierd Hylkes is geboren rond 1687.

5  Sijke Hylkes is geboren rond 1689 te Oostermeer (Tie), gedoopt op vrijdag 18 april 1710 aldaar.

6  Gerben Hylkes is geboren rond 1689.

276  Tjerk Eyses, wonende te Kooten (Ach) en te Eestrum (Tie), is overleden in december 1708 te Oostermeer (Tie).

Tjerk trouwt op donderdag 6 april 1690 te Oostermeer (Tie) (1) met Maeycke Binnes. Maeycke, wonende te Oostermeer (Tie), is overleden rond 1692 te Eestrum (Tie).
Tjerk trouwt op donderdag 22 oktober 1693 te Oostermeer (Tie) (2) met

277  Antje Alberts, wonende te Oostermeer (Tie).

Van Tjerk en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Albert Tjerks is gedoopt op donderdag 14 juli 1695 te Oostermeer/Eestrum (Tie).

2  Wybren Tjerks is geboren in 1697 te Oostermeer (Tie), zie 138.

3  Dirk Tjerks is gedoopt op zondag 30 oktober 1701 te Oostermeer (Tie), overleden op dinsdag 3 augustus 1773 aldaar.

4  Jochum Tjerks is gedoopt op zondag 18 december 1707 te Oostermeer (Tie).

278  Jan Edses, gortmaker en boer, wonende te Oostermeer (Tie), is overleden tussen 1726 en 1728.

Jan was gehuwd met

279  Aaltsje Krijns is overleden na 1728.

Van Jan en Aaltsje zijn zeven kinderen bekend:

1  Eetse Jans is gedoopt op donderdag 15 april 1683 te Oostermeer (Tie).

2  Edse Jans is gedoopt op donderdag 30 september 1688 te Oostermeer (Tie).

3  Gerckien Jans is gedoopt op donderdag 6 december 1691 te Oostermeer (Tie).

4  Krijn Jans is gedoopt op donderdag 5 februari 1693 te Oostermeer (Tie).

5  Gerkje Jans is gedoopt op donderdag 13 september 1696 te Oostermeer (Tie), overleden na 1749.

6  Fettie Jans is gedoopt op woensdag 27 oktober 1700 te Oostermeer (Tie).

7  Fetje Jans is gedoopt op zondag 5 februari 1702 te Oostermeer (Tie), zie 139.

280  Rindert Tjerks, boer en veenbaas, is geboren rond 1643 te Oostermeer (Tie).

Rindert trouwt op vrijdag 10 januari 1670 te Garijp (Tie) met

281  Jeltje Hepkes is geboren te Suameer (Tie).

Van Rindert en Jeltje is een kind bekend:

1  Tjerk Rinderts is geboren rond 1675 te Oostermeer (Tie), zie 140.

282  Jan Geerts, boer, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1655 op het Witveen, overleden in 1694 aldaar.

Jan trouwt op donderdag 26 mei 1678 te Oostermeer (Tie) met

283  Hylck Sygers, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren te Noorderdrachten (Sm), overleden na 1694 op het Witveen.

Hylck trouwt rond 1694 (2) met Jochum Hanses.

Van Jan en Hylck is een kind bekend:

1  Antje Jans is geboren in 1680 op het Witveen, zie 141.

284  Rindert Jans, boer, is geboren te Oudega (Sm), overleden na 1676 te Opeinde (Sm).

Rindert trouwt rond 1673 te Opeinde (Sm) met

285  Saakjen Ottes is geboren in 1640 te Lippenhuizen (Ops), overleden tussen 1678 en 1682 te Opeinde (Sm).

Van Rindert en Saakjen zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Rinderts.

2  Aatje Rinderts, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1674 te Opeinde (Sm).

Aatje trouwt op maandag 7 maart 1695 te Oudega (Sm) met Taeke Sapes, zoon van Saape Tjallings (286) en Aaltje Taeckes (287). Taeke, veenbaas, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren in 1671 aldaar, overleden op woensdag 29 september 1751 aldaar.

Taeke was eerder gehuwd (1) met Fopke Jans.

3  Otte Rinderts is geboren te Opeinde (Sm), zie 142.

286  Saape Tjallings, boer en veenbaas en veenbaas, wonende te Surhuisterveen (Ach), te Augustinusga (Ach) en te Rodeschuur, is geboren rond 1640 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt, overleden 1718 of 1719 aldaar.

Saape trouwt op donderdag 1 februari 1691 te Boornbergum (Sm) (2) met Jansen Engberts.
Saape trouwt rond 1666 te Surhuisterveen (Ach) (1) met

287  Aaltje Taeckes is geboren rond 1640 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt, overleden voor 1691 aldaar.

Van Saape en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Tjallingh Sapes, boer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden na 1760.

Tjallingh trouwt op zondag 16 augustus 1711 te Surhuisterveen (Ach) met Rinskje Rienks, dochter van Rienck Symens en Eebel Ritskes. Rinskje is overleden in 1773.

2  Taeke Sapes, veenbaas, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren in 1671 aldaar, overleden op woensdag 29 september 1751 aldaar.

Taeke trouwt op donderdag 12 maart 1693 te Surhuisterveen (Ach) (1) met Fopke Jans, dochter van Jan Ritskes en Antie Jan Jans.
Taeke trouwt op maandag 7 maart 1695 te Oudega (Sm) (2) met Aatje Rinderts, dochter van Rindert Jans (284) en Saakjen Ottes (285). Aatje, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1674 te Opeinde (Sm).

3  Jochum Sapes, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden na maandag 27 oktober 1738.

Jochum trouwt op vrijdag 5 maart 1706 te Surhuisterveen (Ach) met Antje Oenes.

4  Geelke Sapes is overleden voor 1734.

Geelke trouwt op zondag 18 april 1706 te Surhuisterveen (Ach) met Sipke Yntes. Sipke, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden op maandag 23 oktober 1747.

Sipke was later gehuwd (2) met Dieuke Oenses.

5  Aaltje Sapes is geboren op donderdag 16 maart 1690 te Surhuisterveen (Ach), zie 143.

288  Jan Alles, boer, wonende te Lippenhuizen (Ops), is geboren rond 1630 aldaar, overleden tussen 1666 en 1670 te Hemrik (Ops).

Jan trouwt rond 1658 te Lippenhuizen (Ops) met

289  Wypck Jans is geboren rond 1633 te Hemrik (Ops), overleden in 1664.

Van Jan en Wypck is een kind bekend:

1  Alle Jans is geboren in 1668 te Lippenhuizen (Ops), zie 144.

292  Otte Ybles.

Otte was gehuwd met

293  Tietske Jans.

Van Otte en Tietske is een kind bekend:

1  Ibele Ottes, zie 146.

294  Symen Sybes, boer en veenbaas, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1665 aldaar, overleden in 1743 aldaar.

Symen trouwt rond 1690 te Surhuisterveen (Ach) met

295  Antje Hayes is geboren rond 1665 te Surhuisterveen (Ach), overleden in 1736 aldaar.

Van Symen en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Hinke Symens, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden op donderdag 6 november 1783 aldaar.

Hinke trouwt op vrijdag 12 april 1748 te Surhuisterveen (Ach) met Jan Teekes, zoon van Taeke Sapes en Aatje Rinderts. Jan, boer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1711 aldaar, overleden voor 1784.

2  Jochum Symens, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden op woensdag 11 februari 1778 aldaar.

Jochum was gehuwd met Martien Fockes. Martien is overleden op zaterdag 16 juni 1781 te Surhuisterveen (Ach).

3  Fopkjen Symens is overleden op zaterdag 3 februari 1781 te Surhuisterveen (Ach).

4  Gerrit Symens, grootschipper, wonende te Terhorne (Ut), is overleden voor zaterdag 5 mei 1781.

Gerrit was gehuwd (1) met Marijke Engeles.
Gerrit was mogelijk gehuwd (2) met Trijntje Pieters.

5  Geelke Symens, zie 147.

6  Rienk Symens, boer en schipper, is geboren in 1694 te Surhuisterveen (Ach), overleden op vrijdag 1 mei 1778 aldaar.

Rienk trouwt op zondag 27 februari 1718 te Surhuisterveen (Ach) (1) met Antje Gerrits. Antje is overleden in 1731.
Rienk trouwt op zondag 3 januari 1734 te Surhuisterveen (Ach) (2) met Renske Wytses.

7  Romkjen Symens, boerin, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren in 1700 aldaar, overleden in 1774 aldaar.

Romkjen trouwt op zondag 23 februari 1721 te Surhuisterveen (Ach) met IJe Gerrits, zoon van Gerrit Geerts en Ymckjen IJes. IJe, huisman en veenbaas, is geboren rond 1695 te Surhuisterveen (Ach), overleden in 1744 aldaar.

312  Oene Jans, veenbaas.

Oene trouwt op donderdag 9 augustus 1668 te Smallingerland (FR) met

313  Sjouck Sipckens.

Van Oene en Sjouck zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Oenes, boer, wonende te Rottevalle (FR).

Jan trouwt op zondag 29 maart 1711 te Oudega (Sm) met Antje Jans.

2  Hendrik Oenes, wonende te Rottevalle (Ach), is overleden 1749 of 1750.

3  Sipcke Oenes, zie 156.

4  Ate Oenes is overleden voor 1750.

Ate was gehuwd met N.N..

314  Hendrick Franses.

Hendrick was gehuwd met

315  Martsen Gerckes.

Van Hendrick en Martsen is een kind bekend:

1  Antje Hendricks, zie 157.

322  Errit Pytters, wonende te Oudega (Sm).

Errit trouwt op donderdag 9 februari 1668 te Opeinde (Sm) met

323  Wimcke Jans, wonende te Oudega (Sm).

Van Errit en Wimcke zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Errits, wonende te Drachten (Sm).

Jan trouwt op donderdag 12 januari 1690 te Drachten (Sm) met Fook Wytses. Fook, wonende te Drachten (Sm).

2  Pyter Errits, wonende te Drachten (Sm), is gedoopt op donderdag 10 maart 1672 te Opeinde (Sm).

Pyter trouwt op donderdag 1 maart 1691 te Drachten (Sm) met Antje Pyers. Antje, wonende te Drachten (Sm).

3  Tiet Errits is geboren rond 1674 te Oudega (Sm), zie 161.

328  Sierd Wilts, veenbaas en dorprechter en ontvanger, is overleden tussen 1689 en 1709 te Oostermeer (Tie).

Sierd trouwt rond 1660 met

329  Jets Hendricks, wonende te Oostermeer (Tie), is overleden tussen 1678 en 1682 aldaar.

Van Sierd en Jets zijn vijf kinderen bekend:

1  Wilt Sierds.

2  Hendrik Sierds, zie 164.

3  Zaecke Zierds, dorprechter en boer, wonende te Oostermeer (Tie), is overleden voor 1744.

Zaecke trouwt op donderdag 3 februari 1695 te Oostermeer (Tie) met Griet Sickes, dochter van Sicke Nammes en Wypkje Siedses. Griet, wonende te Oostermeer (Tie), is gedoopt op zondag 1 januari 1673 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden na 1744.

4  Gerrit Sierds.

5  Bauke Sierds is geboren rond 1665 te Oostermeer (Tie).

330  Hessel Linzes, veenbaas, is geboren in 1648 te Opeinde (Sm), gedoopt op donderdag 31 december 1648 aldaar, overleden voor 1700.

Hessel trouwt op donderdag 29 oktober 1671 te Opeinde (Sm) met

331  Wyts Freerks.

Van Hessel en Wyts is een kind bekend:

1  Taetske Hessels is geboren in 1672 te Oudega (Sm), gedoopt op donderdag 10 maart 1672 aldaar, zie 165.

333  N.N..

N was gehuwd met Haye Pytters. Haye is overleden op donderdag 7 maart 1715 te Drachten (Sm).

Van N is een kind bekend:

1  Evert Hayes is geboren in 1684 te Drachten (Sm), zie 166.

335  N.N..

N was gehuwd met Rinnert Hayes. Rinnert is overleden in 1719 te Drachten (Sm).

Van N is een kind bekend:

1  Minke Rinnerts, zie 167.

420  Cornelis Jansen, wonende te Oudega (Sm).

421  N.N..

Van Cornelis en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Ebe Cornelis is geboren in 1647 te Oudega (Sm), gedoopt op maandag 7 oktober 1647 aldaar, zie 210.

422  Ype Uldriks, winkelier, wonende te Bergum (Tie) en te Garijp (Tie), is overleden na dinsdag 30 april 1658.

Ype trouwt op donderdag 6 september 1640 te Eernewoude (Tie) met

423  Tjimkje Halbes is overleden na dinsdag 30 april 1658.

Van Ype en Tjimkje zijn twee kinderen bekend:

1  Lutske Ipes, zie 211.

2  Tjimkje Ypes, wonende te Garijp (Tie), is overleden voor 1682.

Tjimkje trouwt op zondag 27 maart 1678 te Oudega (Sm) met Roel Binnes. Roel, wonende te Oudega (Sm).

484  Hedde Harms, wonende te Tolbert (GR).

Hedde trouwt in december 1676 te Tolbert (GR) met

485  Anke Jannes.

Van Hedde en Anke zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Heddes is gedoopt op donderdag 22 februari 1685 te Tolbert (GR), zie 242.

2  Hindrik Heddes is gedoopt op donderdag 7 maart 1686 te Tolbert (GR).

3  Geert Heddes is gedoopt op donderdag 20 mei 1688 te Tolbert (GR).

486  Jan Tjeerds Ibema, landbouwer, kerkvoogd en landdagcomparant, wonende te Niebert (GR), is gedoopt op donderdag 25 november 1649 aldaar, overleden op donderdag 5 november 1733 aldaar.

Jan trouwt rond 1695 (2) met Anke Hilles.
Jan trouwt rond 1680 (1) met

487  Foske Iwema is geboren 1660 of 1661, overleden op zaterdag 18 december 1683 te Niebert (GR).

Van Jan en Foske is een kind bekend:

1  Grietje Jans Ibema is geboren rond 1682, zie 243.


Generatie X

(stamouders)

In deze generatie zijn 66 (13 %) van de 512 voorouders bekend, geboren tussen 1584 en 1641.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Surhuisterveen (Ach) (7x), Oostermeer (Tie) (5x), Lippenhuizen (Ops) (3x), Oudega (Sm) (2x), Murmerwoude (Dan) (2x), Twijzel (Ach), Teroele, Suawoude (Tie), Suameer (Tie), Selmien, Opeinde (Sm), Noorderdrachten (Sm), Hemrik (Ops), Grootegast (GR) en Bergum (Tie).

512  Bouwe Hylkes, boer, wonende te Lippenhuizen (Ops), is gedoopt.

Bouwe was gehuwd met

513  Blij Sjoerds.

Van Bouwe en Blij zijn twee kinderen bekend:

1  Hylke Bouwes is geboren te Hemrik (Ops), gedoopt, zie 256.

2  Sjoerd Bouwes.

514  Frits Jentjes, boer, wonende te Lippenhuizen (Ops).

Frits trouwt rond 1630 met

515  Bontie Beintes.

Van Frits en Bontie is een kind bekend:

1  Tjitske Fritses, zie 257.

516  Beint Beints, boer, is overleden voor 1653.

Beint was gehuwd met

517  Griet Feddes.

Van Beint en Griet is een kind bekend:

1  Beint Beints, zie 258.

518  Cornelis Feddes, boer, is overleden op zaterdag 10 december 1678, begraven te Langezwaag (Ops).

Cornelis trouwt op maandag 22 februari 1644 te Opsterland (FR) met

519  Antje Jentjes is begraven te Langezwaag (Ops).

Van Cornelis en Antje is een kind bekend:

1  Baukje Cornelis is geboren rond 1646, zie 259.

520  Sytse Lieuwes, boer, is overleden voor 1640.

Sytse trouwt met

521  Blij Riencks is overleden na 1659.

Van Sytse en Blij zijn twee kinderen bekend:

1  Sicke Sytses, zie 260.

2  Lieuwe Sytses, zie 522.

522  Lieuwe Sytses, boer, wonende te Lippenhuizen (Ops), is overleden voor zondag 2 november 1659.

Lieuwe was gehuwd met

523  Griet Jacobs.

Van Lieuwe en Griet is een kind bekend:

1  Syts Lieuwes, zie 261.

524  Anne Hendriks, boer.

Anne trouwt met

525  Jouck Teyes.

Van Anne en Jouck is een kind bekend:

1  Wybe Annes, zie 262.

526  Folckert Cornelis, boer, is overleden voor 1679.

Folckert trouwt in 1630 met

527  Luts Jenckes is overleden voor 1679.

Van Folckert en Luts is een kind bekend:

1  Foock Folckerts, zie 263.

544  Atze Sjoerds, landbouwer, wonende te Sigerswâld en te Suawoude (Tie), is geboren rond 1600 aldaar, overleden voor 1657.

Atze trouwt voor donderdag 18 maart 1627 met

545  Pyttje Bouwes, wonende te Sigerswâld, is geboren rond 1600, overleden voor 1657.

Van Atze en Pyttje zijn drie kinderen bekend:

1  Sjoerd Atzes, boer, is geboren rond 1631 te Suawoude (Tie), overleden voor 1676 aldaar.

Sjoerd trouwt op donderdag 11 april 1658 te Suawoude (Tie) met Aske Jacobs. Aske is geboren rond 1638 te Suawoude (Tie), overleden tussen 1711 en 1727 aldaar.

2  Eelkje Atzes is geboren voor 1633, overleden tussen 1657 en 1660 te Suawoude (Tie).

Eelkje was gehuwd met Douwe Minnes. Douwe, bezemmaker, wonende te Suawoude (Tie), is overleden voor 1674 aldaar.

3  Uble Atzes is gedoopt op maandag 14 maart 1633 te Suawoude/Tietjerk (Tie), zie 272.

548  Haije Haijes, boer en veenbaas, is geboren rond 1584 te Oostermeer (Tie), overleden rond 1657 aldaar.

Haije trouwt met

549  Frijtsen Hijlkes is geboren rond 1605 te Oostermeer (Tie), overleden na 1646 aldaar.

Van Haije en Frijtsen zijn vier kinderen bekend:

1  Wijbe Haijes.

2  Jenke Haijes is geboren rond 1626 te Oostermeer (Tie), gedoopt op dinsdag 10 januari 1651 te Oudega (Sm).

Jenke trouwt op donderdag 8 oktober 1648 te Opeinde (Sm) met Errit Bruchts. Errit, veenbaas, is geboren rond 1623.

3  Hylke Hayes is geboren rond 1630, zie 274.

4  Sjoukje Haijes is geboren rond 1630.

Sjoukje trouwt (1) met Binne N.N..
Sjoukje trouwt (2) met Wijtse Wopkes.

550  Wierd Martens, boer, is geboren in 1615 te Oudega (Sm), overleden rond 1680.

Wierd trouwt op dinsdag 5 april 1672 te Oudega (Sm) (2) met Fetje Hanses, dochter van Hans Andries en Jantje N.N.. Fetje, huisvrouw, is geboren rond 1634 te Oudega (Sm), overleden in 1692 aldaar.

Fetje was eerder gehuwd (1) met Meinte Jeips.

Wierd trouwt voor 1640 (1) met

551  Jouckjen Rinnerts is geboren rond 1618 te Bergum (Tie), overleden voor 1672 te Oudega (Sm).

Van Wierd en Jouckjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Rinnert Wierds.

2  Marten Wierds, brouwer, is geboren rond 1640 te Oudega (Sm), overleden in 1689 aldaar.

Marten trouwt op donderdag 6 mei 1683 te Oudega (Sm) met Sjoukjen Binnes, dochter van Binne Alles en Anckjen Douwes. Sjoukjen is geboren voor 1645 te Oudega (Sm), gedoopt op donderdag 13 juli 1645 aldaar, overleden na 1689 aldaar.

Sjoukjen was eerder gehuwd (1) met Andries Hanzes.

3  Bauck Wierds is geboren rond 1645 te Oudega (Sm), overleden voor 1680.

Bauck trouwt met Hendrik Everts. Hendrik is geboren rond 1645 te Opeinde (Sm), overleden na 1694.

4  Trijntje Wierds is geboren rond 1648 te Oudega (Sm), overleden voor 1691.

Trijntje trouwt op donderdag 14 november 1675 te Oudega (Sm) met Douwe Binnes, zoon van Binne Alles en Anckjen Douwes. Douwe, boer en koopman en winkelier, is gedoopt op donderdag 1 juni 1645 te Oudega (Sm).

5  Antje Wierds is geboren rond 1650 te Oudega (Sm), zie 275.

552  Eyse Tjercks, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1635 aldaar.

Eyse trouwt op dinsdag 16 juni 1671 te Oostermeer (Tie) (2) met Sjouck Johannes. Sjouck, wonende te Twijzel (Ach).

553  N.N..

Van Eyse en een onbekende vrouw zijn drie kinderen bekend:

1  Wytske Eises is gedoopt op donderdag 16 november 1662 te Twijzel/Kooten (Ach).

2  Trijntje Eises is gedoopt op maandag 24 mei 1666 te Twijzel/Kooten (Ach).

3  Tjerk Eyses, zie 276.

556  Edse Wybrens is overleden voor 1667.

Edse was gehuwd met

557  Fekke Jans, wonende te Oostermeer (Tie), is overleden na 1667.

Van Edse en Fekke is een kind bekend:

1  Jan Edses, zie 278.

560  Tjerk Michiels, boer en vervener, wonende op het Witveen, is geboren voor 1618 te Oostermeer (Tie), overleden tussen 1665 en 1671 aldaar.

Tjerk trouwt rond 1638 te Oostermeer (Tie) met

561  Mincke Rinnerts is geboren te Oostermeer (Tie), overleden tussen 1665 en 1671 aldaar.

Mincke was eerder gehuwd (1) met Gaucke Tobias, zoon van Tobias Gauckes. Gaucke, boer, is geboren te Oostermeer (Tie), overleden voor 1638 aldaar.

Van Tjerk en Mincke zijn zes kinderen bekend:

1  Baukjen Tjerks is geboren te Oostermeer (Tie), overleden na 1690 aldaar.

Baukjen trouwt rond 1669 te Oostermeer (Tie) (1) met Jelle Jans, zoon van Jan Jelles en Antje Reids. Jelle, boer, is geboren te Oostermeer (Tie), overleden in 1674 aldaar.
Baukjen trouwt op donderdag 30 januari 1676 te Oostermeer (Tie) (2) met Gerck Wopkes, zoon van Wopke Eelckes en Stijntje Ritskes. Gerck is geboren rond 1653 te Oostermeer (Tie).

2  Gaucke Tjercks, boer en veenbaas, wonende op het Witveen, is geboren te Oostermeer (Tie), overleden voor 1706 aldaar.

Gaucke trouwt op vrijdag 31 mei 1669 te Nijega (Sm) met Sjouck Teijes, dochter van Teye Rinnerts en Loltje Sytzes. Sjouck, wonende te Oudega (Sm), is geboren rond 1647 aldaar.

3  Antje Tjerks is overleden voor 1733 te Hardegarijp (Tie).

Antje trouwt op vrijdag 31 mei 1669 te Nijega (Sm) (1) met Sytze Teyes, zoon van Teye Rinnerts en Loltje Sytzes. Sytze is overleden voor 1685 te Oudega (Sm).
Antje trouwt na 1685 (2) met Wytse Sjoerdts, zoon van Sjoerdt Wytses en Gerbrich Jacobs. Wytse, gortmaker, is geboren rond 1645 te Rottevalle (FR), overleden in 1709 aldaar.

Wytse was eerder gehuwd (1) met Hiltje Benedictus.

4  Rindert Tjerks is geboren rond 1643 te Oostermeer (Tie), zie 280.

5  Trijntje Tjerks is geboren rond 1652 te Opeinde (Sm), gedoopt op donderdag 22 november 1674 te Oostermeer (Tie), overleden in 1684.

Trijntje trouwt op donderdag 22 november 1674 te Oostermeer (Tie) (1) met Eelcke Wopkes. Eelcke, boer, is geboren te Oostermeer (Tie), overleden in 1684 aldaar.
Trijntje trouwt rond 1684 te Oostermeer (Tie) (2) met Sybren Andries. Sybren, boer, is geboren te Oostermeer (Tie), overleden na 1684 aldaar.

6  Eelkje Tjerks.

562  Hepcke Ytes, boer, is geboren rond 1613 te Murmerwoude (Dan), overleden na 1650 te Suameer (Tie).

Hepcke trouwt rond 1635 te Murmerwoude (Dan) met

563  Lutske Fockes is geboren te Murmerwoude (Dan).

Van Hepcke en Lutske is een kind bekend:

1  Jeltje Hepkes is geboren te Suameer (Tie), zie 281.

566  Syger Ates, boer, wonende te Drachten (Sm), is geboren te Selmien, overleden voor 1669 te Noorderdrachten (Sm).

Syger trouwt op dinsdag 17 augustus 1660 te Doniawerstal (FR) met

567  Ansck Tjeetses, wonende te Teroele, is geboren aldaar, overleden in 1669 te Noorderdrachten (Sm).

Van Syger en Ansck is een kind bekend:

1  Hylck Sygers is geboren te Noorderdrachten (Sm), zie 283.

568  Jan Rinderts, boer, is geboren te Oudega (Sm), overleden in 1668 te Opeinde (Sm).

Jan trouwt rond 1640 met

569  Luitjen Egberts is geboren rond 1612 te Noorderdrachten (Sm), overleden na 1659 te Opeinde (Sm).

Van Jan en Luitjen is een kind bekend:

1  Rindert Jans is geboren te Oudega (Sm), zie 284.

570  Otte Eebeles, boer en kerkvoogd, is geboren rond 1600 te Lippenhuizen (Ops), overleden tussen 1653 en 1658 aldaar.

Otte trouwt op maandag 17 augustus 1626 te Opsterland (FR) (1) met Feick Jenties, dochter van Jentie Doeyes en Sjouck Fridses. Feick is overleden voor 1639.
Otte trouwt op maandag 21 februari 1639 te Opsterland (FR) (2) met

571  Aath Aates is geboren rond 1600 te Lippenhuizen (Ops), overleden na 1660 aldaar.

Aath trouwt op maandag 1 april 1658 te Opsterland (FR) (2) met Tierck Bonnes.

Van Otte en Aath is een kind bekend:

1  Saakjen Ottes is geboren in 1640 te Lippenhuizen (Ops), zie 285.

572  Tjalling Hendriks, veenbaas, is geboren rond 1611 te Surhuisterveen (Ach), overleden voor 1669 aldaar.

Tjalling trouwt rond 1638 te Surhuisterveen (Ach) met

573  Yck Saapes is geboren rond 1620 te Twijzel (Ach), overleden voor 1686 te Surhuisterveen (Ach).

Van Tjalling en Yck zijn vijf kinderen bekend:

1  Hindrik Tjallings is overleden in 1735.

2  Saape Tjallings is geboren rond 1640 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt, zie 286.

3  Antie Tjallings.

4  Elske Tjallings.

5  Oeds Tjallings, veenbaas, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Drogeham (Ach).

Oeds trouwt in 1665 met Sytske Sybes.

574  Taecke Popkes, veenbaas, is geboren rond 1618 te Surhuisterveen (Ach).

Taecke trouwt rond 1643 te Surhuisterveen (Ach) met

575  Auckjen Folckes is geboren rond 1621 te Surhuisterveen (Ach).

Van Taecke en Auckjen is een kind bekend:

1  Aaltje Taeckes is geboren rond 1640 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt, zie 287.

576  Alle Ebeles, boer, wonende te Lippenhuizen (Ops), is geboren rond 1585 aldaar, overleden na 1653.

Alle trouwt rond 1610 te Hemrik (Ops) (1) met Sjouckjen Tjeerds. Sjouckjen is geboren rond 1588 te Hemrik (Ops), overleden 1614 of 1615 te Lippenhuizen (Ops).
Alle trouwt rond 1620 te Hemrik (Ops) (2) met

577  Hendrikjen Geerts is geboren rond 1595 te Hemrik (Ops), overleden na 1652 te Lippenhuizen (Ops).

Van Alle en Hendrikjen is een kind bekend:

1  Jan Alles is geboren rond 1630 te Lippenhuizen (Ops), zie 288.

584  Eebele Ottes.

Eebele trouwt op maandag 11 maart 1652 te Opsterland (FR) met

585  Lipk Fookes.

Van Eebele en Lipk is een kind bekend:

1  Otte Ybles, zie 292.

588  Sybe Symons, huisman, is geboren na 1638 te Surhuisterveen (Ach), overleden voor zaterdag 18 december 1666 aldaar.

Sybe trouwt rond 1661 te Surhuisterveen (Ach) met

589  Geeltje Ritsckes is geboren rond 1639 te Surhuisterveen (Ach), overleden voor woensdag 22 februari 1668.

Van Sybe en Geeltje is een kind bekend:

1  Symen Sybes is geboren rond 1665 te Surhuisterveen (Ach), zie 294.

590  Haye Gerrits is geboren rond 1635 te Surhuisterveen (Ach).

Haye trouwt rond 1658 te Surhuisterveen (Ach) met

591  Romck Ritskes is geboren rond 1630 te Surhuisterveen (Ach).

Van Haye en Romck is een kind bekend:

1  Antje Hayes is geboren rond 1665 te Surhuisterveen (Ach), zie 295.

624  Jan Hendricks, boer, wonende in De Tike (Sm).

Jan was gehuwd met

625  Gees Egberts.

Van Jan en Gees is een kind bekend:

1  Oene Jans, zie 312.

626  Sipcke Rinthies is overleden in 1667.

Sipcke was gehuwd met

627  Hendrikjen Willems is overleden voor 1667.

Van Sipcke en Hendrikjen zijn vier kinderen bekend:

1  Aath Sipkens, wonende te Opeinde (Sm), is overleden in 1690.

Aath was gehuwd (1) met Syurt Lieuwes. Syurt, veenbaas, is overleden voor 1670 te Rottevalle (FR).
Aath trouwt op woensdag 11 juni 1670 te Smallingerland (FR) (2) met Sytse Martens. Sytse, veenbaas, is overleden na 1690 te Rottevalle (FR).

2  Sjouck Sipckens, zie 313.

3  Rinthie Sipckens.

4  Willem Sipckens, veenbaas, wonende te Rottevalle (FR), is geboren rond 1630 te Opeinde (Sm), overleden in 1666 te Rottevalle (FR).

Willem trouwt op zondag 26 april 1654 te Smallingerland (FR) met Corneliske Aarns. Corneliske, wonende te Zuiderdrachten (Sm), is overleden na 1690 te Rottevalle (FR).

Corneliske was later gehuwd (2) met Montse Hayes.

656  Wilt Gerryts, veenmeester, is overleden tussen 1629 en 1631 te Oostermeer (Tie).

Wilt trouwt voor vrijdag 13 december 1619 met

657  Tet Sytthies is overleden na 1667 te Oostermeer (Tie).

Tet trouwt na 1631 (2) met Binnert Meyerts Haersma, zoon van Meyert Meyerts Haersma en Eelck Jelledr.. Binnert, volmacht, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1590 aldaar.

Binnert was eerder gehuwd (1) met Jencke Gyeltsdr..

Van Wilt en Tet zijn negen kinderen bekend:

1  Fetje Wilts.

Fetje trouwt voor woensdag 19 maart 1642 met Michel Jansen.

2  Gerrit Wilts.

3  Aukje Wilts.

4  Meynts Wilts.

Meynts trouwt op maandag 8 juni 1637 te Opsterland (FR) met Folkert Tjerks. Folkert, veenbaas.

5  Baukje Wilts.

6  Sytse Wilts is overleden op donderdag 30 maart 1690 te Surhuisterveen (Ach).

Sytse was gehuwd met Meynts Binnerts Haersma, dochter van Binnert Meyerts Haersma en Jencke Gyeltsdr.. Meynts is overleden voor vrijdag 23 september 1678.

7  Sierd Wilts, zie 328.

8  Stijntje Wilts.

Stijntje trouwt op donderdag 7 december 1656 te Nijega (Sm) met Tabe Wopkes.

9  Eise Wilts.

660  Linze Willems, veenbaas, is geboren rond 1620 te Suameer (Tie), overleden voor 1672 te Rottevalle (FR).

Linze trouwt voor 1640 met

661  Feyckjen Hessels is geboren rond 1620 te Opeinde (Sm), overleden na 1687 te Rottevalle (FR).

Van Linze en Feyckjen zijn drie kinderen bekend:

1  Yck Linzes is gedoopt op dinsdag 6 november 1646 te Opeinde (Sm).

Yck trouwt in 1662 met Jelle Hendricks, zoon van Hendrick Rinthies en Trijntje Jelles. Jelle, veenbaas, is geboren in 1643 te Rottevalle (FR), gedoopt in 1643 te Opeinde (Sm), overleden in 1686.

2  Hessel Linzes is geboren in 1648 te Opeinde (Sm), gedoopt op donderdag 31 december 1648 aldaar, zie 330.

3  Wipck Linzes is geboren in 1652, gedoopt op donderdag 22 augustus 1652 te Opeinde (Sm), overleden in 1685.

Wipck trouwt op donderdag 7 februari 1675 te Opeinde (Sm) met Harmen Hendricks, zoon van Hendrick Rinthies en Trijntje Jelles. Harmen, veenbaas en boer, is geboren in 1654 te Rottevalle (FR), gedoopt op donderdag 12 februari 1654 te Opeinde (Sm), overleden na 1716.

Harmen was eerder gehuwd (1) met Grietje Jouckes.

662  Freerk Tjibbeles, boer, is overleden in 1675 te Oostermeer (Tie).

Freerk trouwt met

663  Taetske Meintes.

Van Freerk en Taetske is een kind bekend:

1  Wyts Freerks, zie 331.

844  Ulrich Meijnerts, lakenbereider, wonende te Leeuwarden (FR), is waarschijnlijk geboren tussen 1584 en 1590, overleden na woensdag 29 juni 1616.

Ulrich trouwt voor dinsdag 18 oktober 1611 met

845  Lutske Aebeles, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren rond 1593, overleden op dinsdag 19 december 1645, begraven na dinsdag 19 december 1645 te Garijp (Tie).

Lutske was eerder gehuwd (1) met Yff Jans. Yff, boer, wonende te Bergum (Tie).

Yff was eerder gehuwd (1) met N.N..

Van Ulrich en Lutske zijn drie kinderen bekend:

1  Berber Uldriks, wonende te Leeuwarden (FR), is gedoopt op dinsdag 18 oktober 1611 aldaar, overleden in oktober 1673 aldaar.

Berber gaat in ondertrouw op woensdag 5 oktober 1633 te Leeuwarden (FR), trouwt in oktober 1633 (1) met Sibren Tierx. Sibren, brouwer, wonende te Ferwerd en te Leeuwarden (FR), is overleden voor woensdag 27 mei 1637 (wonende aldaar).
Berber gaat in ondertrouw op woensdag 29 april 1637 te Leeuwarden (FR), trouwt op woensdag 27 mei 1637 aldaar (2) met Hette Gerbens. Hette, brouwersgezel en brouwer, wonende te Lutjegast (GR) en te Leeuwarden (FR), is overleden voor oktober 1673.

2  Antje Uldriks, wonende te Leeuwarden (FR).

Antje gaat in ondertrouw op woensdag 8 februari 1640 te Leeuwarden (FR), trouwt op zondag 26 februari 1640 aldaar met Jacob Minnes. Jacob, wonende te Oudebildtzijl en te Leeuwarden (FR).

3  Ype Uldriks, zie 422.

846  Halbe Hedsers, koopman, wonende te Garijp (Tie), is overleden na dinsdag 14 oktober 1642.

Halbe trouwt voor 1625 met

847  Tjimkje Rienks is overleden na dinsdag 14 oktober 1642.

Van Halbe en Tjimkje zijn vier kinderen bekend:

1  Tjimkje Halbes, zie 423.

2  Hedser Halbes, koopman in kruidenierswaren, koopman en schipper, wonende te Garijp (Tie) en te Leeuwarden (FR), is overleden in juli 1688 aldaar (wonende bij de Amelandspijp aldaar), begraven op zondag 18 juli 1688 aldaar.

Hedser gaat in ondertrouw op zaterdag 14 april 1640 te Leeuwarden (FR), trouwt op woensdag 25 april 1640 aldaar (1) met Trijnke Pieters. Trijnke, wonende te Leeuwarden (FR), is overleden voor zaterdag 21 mei 1644 aldaar (wonende bij de Amelandspijp aldaar).
Hedser trouwt voor woensdag 16 oktober 1647 (2) met Trijntie Stevens Buiertie. Trijntie is geboren rond 1624, overleden tussen dinsdag 15 december 1693 en zaterdag 13 februari 1694 te Leeuwarden (FR).

3  Rindert Halbes.

4  Imck Halbes, wonende te Garijp (Tie), is overleden voor 1672.

Imck trouwt in november 1647 te Garijp (Tie) (1) met Wibren Wibrens. Wibren, wonende te Garijp (Tie), is overleden voor donderdag 30 oktober 1653.
Imck trouwt op donderdag 14 oktober 1655 te Garijp (Tie) (2) met Albert Willems. Albert, meester snijder en koopman, wonende te Garijp (Tie), is overleden na 1677.

972  Tjeerd Ibema.

973  N.N..

Van Tjeerd en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Jan Tjeerds Ibema is gedoopt op donderdag 25 november 1649 te Niebert (GR), zie 486.

974  Dato Iwema, wonende te Niebert (GR).

Dato trouwt op donderdag 5 juni 1659 te Grootegast (GR) met

975  Antje Rosema is gedoopt op donderdag 9 mei 1641 te Grootegast (GR).

Van Dato en Antje is een kind bekend:

1  Foske Iwema is geboren 1660 of 1661, zie 487.