Genealogie Luimstra

Versie 27-12-2022

Inleiding

Deze genealogie bestaat uit vijf generaties nakomelingen van Sijmen Eijes Luimstra in mannelijke lijn. Sijmen Eijes was landbouwer en woonde aan de Blauwhuisterweg te Surhuisterveen. Op die plek hebben na hem nog verscheidene generaties Luimstra’s gewoond. Tot 2004 stond daar een oude vervallen boerderij, met een gevelsteen waarop Sijmen Eijes en zijn vrouw worden genoemd (zie elders op deze website, onder Weblog). In 1811 neemt hij de achternaam van zijn vrouw aan. Zij was een dochter van procureur-fiscaal en commies Gooitzen Luimstra uit Augustinusga. Ik vermoed dat die zijn achternaam heeft afgeleid van de plaatsnaam Luinjeberd.

De familie Luimstra woont voornamelijk in Achtkarspelen (Surhuisterveen, Augustinusga, Drogeham, Surhuizum). De Luimstra’s zijn vooral landbouwer van beroep.


Generatie I

(van 1731 tot 1815)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen.
Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1760 en 1770.
De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Surhuisterveen (Ach) (3x).

I  Symen IJes Luimstra, zoon van IJe Gerrits en Romkjen Symens, landbouwer en rentenier, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren op zondag 30 september 1731 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zondag 8 januari 1815 te Augustinusga (Ach) (wonende nr. 48 aldaar), als overleden aangegeven op maandag 9 januari 1815.

Symen trouwt rond 1758 met Janke Gooitsens Luimstra, dochter van Gooitsen Deddes Luimstra en Sytske Molles. Janke, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren in 1733 te Augustinusga (Ach), overleden op zondag 4 november 1810 aldaar.

Van Symen en Janke zijn vier kinderen bekend:

1  IJe Siemens Luimstra is geboren in 1760 te Surhuisterveen (Ach), zie II-A.

2  Sietske Siemens Luimstra, boerin, is geboren rond 1766, overleden op dinsdag 15 november 1831 te Surhuisterveen (Ach).

Sietske trouwt op zondag 24 januari 1790 te Augustinusga (Ach) met Popke Willems Zuidema. Popke, landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zondag 29 februari 1756 te Doezum (GR), overleden op woensdag 21 mei 1828 te Surhuisterveen (Ach) (wonende aldaar).

3  Ymkjen Siemens Luimstra, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren rond 1768 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zondag 30 mei 1847 te Augustinusga (Ach).

Ymkjen trouwt op zondag 8 juni 1800 te Augustinusga (Ach) met Gale Durks Zijlstra, zoon van Durk Gales Zijlstra en Grietje Cornelis Hayema. Gale, vrederechter en koopman, wonende te Buitenpost (Ach) en te Augustinusga (Ach), is geboren in 1770 te Warfstermolen (Kol), gedoopt op vrijdag 6 juli 1770 te Burum (Kol), overleden op woensdag 9 september 1857 te Augustinusga (Ach).

4  Gooitzen Siemens Luimstra is geboren rond 1770 te Surhuisterveen (Ach), zie II-B.


Generatie II

(van 1760 tot 1847)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 5 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1785 en 1808.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Surhuisterveen (Ach) (3x) en Augustinusga (Ach) (2x).

II-A  IJe Siemens Luimstra, zoon van Symen IJes Luimstra (I) en Janke Gooitsens Luimstra, landbouwer, timmerman en landbouwer en koemelker, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren in 1760 aldaar, overleden op woensdag 23 mei 1827 aldaar (wonende nr. 106 aldaar), als overleden aangegeven op woensdag 23 mei 1827.

IJe trouwt op zondag 23 november 1783 te Surhuisterveen (Ach) met Hielkjen Jurjens Pultrum, dochter van Jurjen Egberts en Trijntje Jacobs Pultrum. Hielkjen, boerin, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren in 1756 aldaar, overleden op zondag 19 januari 1823 aldaar (wonende nr. 117 aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 21 januari 1823.

Van IJe en Hielkjen zijn drie kinderen bekend:

1  Janke IJes Luimstra is geboren op woensdag 20 april 1785 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zaterdag 10 juni 1865 aldaar.

Janke trouwt met Rindert Jans Hulshoff, zoon van Jan Rinderts Hulshoff en Lysbeth Binnes van der Lei. Rindert, herbergier en graankoopman, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren in 1785 aldaar, gedoopt, overleden op woensdag 27 december 1854 aldaar.

2  Trijntje IJes Luimstra, boerin, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1786 aldaar, overleden op vrijdag 31 augustus 1827 aldaar (wonende aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 1 september 1827.

Trijntje trouwt rond 1805 te Surhuisterveen (Ach) met Jan Sijmens de Vries, zoon van Symen Jans de Vries en Geelke Symens Algra. Jan, boer en landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op donderdag 17 februari 1780 aldaar, overleden op maandag 26 augustus 1861 aldaar.

Jan was later gehuwd (2) met Baukje Geerts van der Nadel.

3  Siemen IJes Luimstra is geboren op zaterdag 29 mei 1790 te Surhuisterveen (Ach), zie III-A.

II-B  Gooitzen Siemens Luimstra, zoon van Symen IJes Luimstra (I) en Janke Gooitsens Luimstra, huisman en koopman, is geboren rond 1770 te Surhuisterveen (Ach), overleden op dinsdag 4 oktober 1808 te Augustinusga (Ach).

Gooitzen trouwt op zondag 28 juni 1807 te Augustinusga (Ach) met Tjitske Jilles Tjoelker, dochter van Jilles Jans Tjoelker en Aafke Ates van der Veer. Tjitske is geboren op zondag 25 februari 1781 te Augustinusga (Ach), gedoopt op zondag 18 maart 1781 aldaar, overleden op zaterdag 7 mei 1859 aldaar.

Tjitske was later gehuwd (2) met Jacobus Gaeles van der Veen.

Van Gooitzen en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

1  Goitzen Goitzens Luimstra is geboren op woensdag 21 september 1808 te Augustinusga (Ach), gedoopt op vrijdag 4 november 1808 aldaar, zie III-B.

2  Aafke Goitzens Luimstra is geboren op woensdag 21 september 1808 te Augustinusga (Ach), gedoopt op vrijdag 4 november 1808 aldaar, overleden op vrijdag 13 juni 1902 aldaar.

Aafke trouwt op zaterdag 25 september 1830 te Achtkarspelen (FR) met Gaele Johannes Couperus, zoon van Johannes Gerhardus Couperus en Jeltje Gaeles van der Veen. Gaele, boer, is geboren op woensdag 25 juli 1804 te Augustinusga (Ach), gedoopt op zondag 19 augustus 1804 aldaar, overleden op zaterdag 27 augustus 1892 aldaar.


Generatie III

(van 1785 tot 1902)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1816 en 1850.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Augustinusga (Ach) (8x) en Surhuisterveen (Ach) (7x).

III-A  Siemen IJes Luimstra, zoon van IJe Siemens Luimstra (II-A) en Hielkjen Jurjens Pultrum, landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zaterdag 29 mei 1790 aldaar, overleden op donderdag 3 september 1874 aldaar (wonende aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 5 september 1874.

Siemen trouwt op donderdag 16 februari 1815 in de Mairie Surhuizum (FR) met Beitske Meines Boetes, dochter van Meine Johannes Boetes en Aaltje Reinders. Beitske, boerin, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op woensdag 29 mei 1799 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op maandag 20 november 1865 te Surhuisterveen (Ach) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 21 november 1865.

Van Siemen en Beitske zijn zeven kinderen bekend:

1  Hylkjen Simons Luimstra is geboren op vrijdag 26 januari 1816 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 1 juni 1908 te Drogeham (Ach).

Hylkjen trouwt op zaterdag 12 september 1835 te Achtkarspelen (FR) met Gerben Jacobs Hoeksma. Gerben, landbouwer en raadslid, wonende te Drogeham (Ach), is geboren op donderdag 16 augustus 1804 aldaar, overleden op zondag 4 december 1881 aldaar.

2  Aaltje Symons Luimstra, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op donderdag 27 augustus 1818 aldaar, overleden op maandag 25 september 1871 te Franeker (FR) in Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen (wonende te Surhuisterveen (Ach)).

Aaltje trouwt op zaterdag 9 november 1839 te Achtkarspelen (FR) met Sape Pieters Ploeg, zoon van Pieter Jans Ploeg en Tjimkjen Taekes van Teeken. Sape, landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zondag 7 mei 1815 aldaar, als geboren aangegeven op zaterdag 13 mei 1815, overleden op zondag 3 september 1865 aldaar (wonende aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 5 september 1865.

3  Eije Symons Luimstra, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op dinsdag 19 augustus 1823 aldaar, overleden op maandag 1 april 1895 aldaar (wonende Boveneind 288 aldaar), als overleden aangegeven op woensdag 3 april 1895 te Buitenpost (Ach).

4  Meine Sijmons Luimstra is geboren op maandag 7 november 1825 te Surhuisterveen (Ach), zie IV-A.

5  Pieter Simons Luimstra is geboren op donderdag 3 juli 1828 te Surhuisterveen (Ach), zie IV-B.

6  Johannes Symons Luimstra is geboren op zaterdag 15 oktober 1831 te Surhuisterveen (Ach), zie IV-C.

7  Reinder Simons Luimstra is geboren op woensdag 14 januari 1835 te Surhuisterveen (Ach), zie IV-D.

III-B  Goitzen Goitzens Luimstra, zoon van Gooitzen Siemens Luimstra (II-B) en Tjitske Jilles Tjoelker, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren op woensdag 21 september 1808 aldaar, gedoopt op vrijdag 4 november 1808 aldaar, overleden op donderdag 13 juni 1867 aldaar, begraven aldaar.

Goitzen trouwt op zaterdag 3 november 1832 te Achtkarspelen (FR) met Antje Klazes Appelhof. Antje is geboren op zaterdag 13 januari 1810 te Augustinusga (Ach), overleden op donderdag 31 december 1885 te Surhuisterveen (Ach), begraven te Augustinusga (Ach).

Van Goitzen en Antje zijn acht kinderen bekend:

1  Goitzen Goitzens Luimstra is geboren op zondag 15 september 1833 te Augustinusga (Ach), overleden op maandag 24 januari 1916 aldaar, begraven te Surhuisterveen (Ach).

Goitzen trouwt op zaterdag 4 mei 1878 te Achtkarspelen (FR) met Anna Bartholomeus Schurer. Anna is geboren op donderdag 28 augustus 1828 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 9 augustus 1900 aldaar, begraven aldaar.

2  Klaas Goitzens Luimstra is geboren op donderdag 7 april 1836 te Augustinusga (Ach), overleden op maandag 28 november 1836 aldaar.

3  Klaas Goitzens Luimstra is geboren op vrijdag 13 oktober 1837 te Augustinusga (Ach), overleden op dinsdag 28 december 1841 aldaar.

4  Tjitske Goitzens Luimstra is geboren op vrijdag 1 mei 1840 te Augustinusga (Ach), overleden op woensdag 18 juli 1917 aldaar, begraven aldaar.

Tjitske trouwt op zaterdag 29 juli 1871 te Achtkarspelen (FR) met Johannes Lammerts Boetes. Johannes is geboren op woensdag 20 oktober 1847 te Augustinusga (Ach), overleden op vrijdag 15 oktober 1926 aldaar, begraven aldaar.

5  Baukje Goitzens Luimstra is geboren op vrijdag 13 januari 1843 te Augustinusga (Ach), overleden op dinsdag 24 mei 1904 te Surhuizum (Ach), begraven te Augustinusga (Ach).

Baukje trouwt op zaterdag 21 mei 1864 te Achtkarspelen (FR) (1) met Egbert Pieters Buma, zoon van Pieter Hepkes Buma en Heiltje Alberts van Bruggen. Egbert is geboren op vrijdag 15 juni 1838 te Surhuizum (Ach), overleden op woensdag 10 februari 1869 te Achtkarspelen (FR).
Baukje trouwt op vrijdag 19 juli 1872 te Achtkarspelen (FR) (2) met Lambertus Warmolts. Lambertus, landbouwer en evangelist, is geboren op zaterdag 18 oktober 1845 te Westeremden (GR), overleden op dinsdag 25 september 1928 te Leek (GR).

6  Aafke Goitzens Luimstra is geboren op woensdag 16 juli 1845 te Augustinusga (Ach), overleden op zaterdag 28 april 1883 te Surhuizum (Ach).

Aafke trouwt op zaterdag 3 november 1866 te Achtkarspelen (FR) met Meindert Wytzes Tjoelker. Meindert, molenaar, koopman en landbouwer, is geboren op vrijdag 1 mei 1846 te Surhuizum (Ach), overleden op maandag 29 oktober 1923 te Opende (GR).

7  Klaas Goitzens Luimstra is geboren op dinsdag 7 december 1847 te Augustinusga (Ach), zie IV-E.

8  Jilles Goitzens Luimstra is geboren op zondag 17 februari 1850 te Augustinusga (Ach), zie IV-F.


Generatie IV

(van 1816 tot 1922)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 42 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1851 en 1886.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Surhuisterveen (Ach) (17x), Drogeham (Ach) (12x), Harkema Opeinde (Ach) (6x), Twijzel (Ach) (3x), Ureterp (Ops) (2x), Surhuizum (Ach) en Augustinusga (Ach).

IV-A  Meine Sijmons Luimstra, zoon van Siemen IJes Luimstra (III-A) en Beitske Meines Boetes, landbouwer, is geboren op maandag 7 november 1825 te Surhuisterveen (Ach), overleden op vrijdag 29 april 1864 te Surhuizum (Ach), begraven te Surhuisterveen (Ach).

Meine trouwt op zaterdag 26 november 1853 te Achtkarspelen (FR) met Barbertje Egberts Buma (Baukje), dochter van Egbert Hepkes Buma en Gepke Wobbes Bouma. Barbertje, landbouwersche, is geboren op maandag 25 februari 1828 te Surhuizum (Ach), overleden op dinsdag 6 augustus 1867 aldaar.

Van Meine en Barbertje zijn twee kinderen bekend:

1  Simon Meines Luimstra is geboren op dinsdag 25 april 1854 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 15 januari 1903 aldaar, begraven aldaar.

Simon trouwt op zaterdag 8 mei 1880 te Achtkarspelen (FR) met Jantje Wiebrens Wouda. Jantje is geboren op donderdag 17 september 1857 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 23 december 1940 te Groningen (GR).

2  Egbert Meines Luimstra, veehouder, is geboren op maandag 2 juni 1856 te Surhuizum (Ach), overleden op zaterdag 2 januari 1926 te Surhuisterveen (Ach), begraven aldaar.

Egbert trouwt op zaterdag 14 mei 1881 te Achtkarspelen (FR) (1) met Marijke Poppinga. Marijke is geboren op vrijdag 28 februari 1862 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 5 april 1897 aldaar.
Egbert trouwt op donderdag 5 juli 1900 te Grootegast (GR) (2) met Reina Durks van der Velde. Reina is geboren op dinsdag 29 maart 1853 te Opende (GR), overleden op donderdag 9 januari 1941 te Surhuisterveen (Ach), begraven aldaar.

IV-B  Pieter Simons Luimstra, zoon van Siemen IJes Luimstra (III-A) en Beitske Meines Boetes, landbouwer, wonende te Harkema Opeinde (Ach), is geboren op donderdag 3 juli 1828 te Surhuisterveen (Ach), overleden op dinsdag 9 juni 1896 te Harkema Opeinde (Ach).

Pieter trouwt op zaterdag 9 maart 1850 te Achtkarspelen (FR) met Aukjen Pieters van den Berg. Aukjen, landbouwersche, is geboren op zaterdag 26 juni 1830 te Drogeham (Ach), overleden op woensdag 3 februari 1897 te Harkema Opeinde (Ach).

Van Pieter en Aukjen zijn elf kinderen bekend:

1  Klaaske Pieters Luimstra, landbouwersche, is geboren op maandag 20 januari 1851 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op zaterdag 23 juni 1934 te Drogeham (Ach).

Klaaske trouwt op donderdag 13 juli 1876 te Achtkarspelen (FR) (1) met Jakob Petrus Mulder, zoon van Petrus Gaukes Mulder en Goitske Jacobs Terpstra. Jakob, landbouwer, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op dinsdag 10 april 1821 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zaterdag 15 maart 1890 te Oostermeer (Tie) (wonende aldaar).
Klaaske trouwt op donderdag 7 april 1892 te Achtkarspelen (FR) (2) met Taeke Sakes Wagenaar, zoon van Sake Martens Wagenaar en Sjoertje Taekes Zijlstra. Taeke is geboren op maandag 23 juli 1855 te Drogeham (Ach), overleden op vrijdag 19 juni 1936 te Achtkarspelen (FR).

2  Beitske Pieters Luimstra is geboren op zaterdag 25 september 1852 te Drogeham (Ach), overleden op vrijdag 29 januari 1886 te Ureterp (Ops).

Beitske trouwt op vrijdag 4 mei 1877 te Achtkarspelen (FR) met Uilke Bonnes Bijma. Uilke is geboren op woensdag 25 juli 1855 te Duurswoude (Ops), overleden op zondag 2 augustus 1903 te Opsterland (FR).

3  Adriaantje Pieters Luimstra is geboren op woensdag 29 november 1854 te Drogeham (Ach).

Adriaantje trouwt op woensdag 13 mei 1874 te Achtkarspelen (FR) (is gescheiden op vrijdag 8 maart 1889 te Groningen (GR)) met Klaas Louwes Nieuwenhuis. Klaas, landbouwer, wonende te Visvliet (GR), is geboren in 1848 aldaar, overleden op vrijdag 5 oktober 1928 aldaar.

4  Hielkje Pieters Luimstra is geboren op vrijdag 14 november 1856 te Drogeham (Ach), overleden op zaterdag 4 maart 1893 aldaar.

Hielkje trouwt op vrijdag 4 mei 1877 te Achtkarspelen (FR) met Bindert IJes de Vries. Bindert, slager, is geboren op zaterdag 26 augustus 1848 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 19 januari 1893 te Drogeham (Ach).

5  Pieter Pieters Luimstra, landbouwer, wonende te Drogeham (Ach), is geboren op zaterdag 4 september 1858 aldaar, overleden op zaterdag 15 februari 1941 aldaar (wonende aldaar), begraven aldaar.

Pieter trouwt op zaterdag 30 april 1904 te Achtkarspelen (FR) met Antje Elzes Postma. Antje is geboren op woensdag 12 februari 1879 te Surhuisterveen (Ach), overleden op vrijdag 29 juni 1973, begraven te Drogeham (Ach).

6  Teike Pieters Luimstra is geboren op dinsdag 16 oktober 1860 te Drogeham (Ach), overleden op zaterdag 16 januari 1943 aldaar.

Teike trouwt op donderdag 10 mei 1894 te Achtkarspelen (FR) met Jetze Klazes van der Veen. Jetze is geboren op maandag 2 januari 1871 te Drogeham (Ach), overleden na zaterdag 16 januari 1943.

7  Simon Pieters Luimstra is geboren op vrijdag 19 december 1862 te Harkema Opeinde (Ach).

8  Ruurdje Pieters Luimstra is geboren op maandag 9 januari 1865 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op zondag 18 januari 1942 te Kollumerzwaag (Kol), begraven aldaar.

Ruurdje trouwt op donderdag 15 mei 1890 te Achtkarspelen (FR) met Jan Aukes de Boer. Jan is geboren in 1866 te Westergeest (Kol), overleden op maandag 25 mei 1942 te Kollumerzwaag (Kol), begraven aldaar.

9  Dieuwke Pieters Luimstra is geboren op woensdag 3 april 1867 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op donderdag 1 oktober 1903 te Kollum (Kol).

Dieuwke trouwt op donderdag 27 oktober 1892 te Achtkarspelen (FR) met Hendrik Zomer. Hendrik, horlogemaker/juwelier, is geboren op vrijdag 18 februari 1870 te Gees (DR), overleden op vrijdag 29 september 1950 te Hoogeveen (DR).

10  Durk Pieters Luimstra is geboren op zondag 16 mei 1869 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op dinsdag 13 oktober 1874 aldaar.

11  IJjebeth Pieters Luimstra, wonende te Hardegarijp (Tie), is geboren op dinsdag 16 april 1872 te Harkema Opeinde (Ach).

IJjebeth trouwt op donderdag 14 januari 1897 te Groningen (GR) met Diederich Johan Eduard Heuckeroth. Diederich is geboren op vrijdag 13 november 1874 te Groningen (GR).

IV-C  Johannes Symons Luimstra, zoon van Siemen IJes Luimstra (III-A) en Beitske Meines Boetes, koemelker en landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zaterdag 15 oktober 1831 aldaar, overleden op zaterdag 21 augustus 1880 aldaar (wonende aldaar), als overleden aangegeven op maandag 23 augustus 1880.

Johannes trouwt op zaterdag 13 mei 1854 te Achtkarspelen (FR) met Wimke Bartholomeus Schurer. Wimke is geboren op woensdag 12 oktober 1825 te Surhuisterveen (Ach), overleden op vrijdag 10 juni 1910 te Kooten (Ach).

Van Johannes en Wimke zijn zeven kinderen bekend:

1  Elisabeth Johannes Luimstra is geboren op maandag 26 februari 1855 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 16 januari 1873 aldaar.

2  Beitske Johannes Luimstra is geboren op vrijdag 6 juni 1856 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 30 maart 1857 aldaar.

3  Simon Johannes Luimstra is geboren op dinsdag 14 juli 1857 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 12 april 1858 aldaar.

4  Beitske Johannes Luimstra is geboren op donderdag 24 februari 1859 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 7 januari 1895 te Opende (GR).

Beitske trouwt op zaterdag 8 mei 1880 te Grootegast (GR) met Jeen Wobbes Zuidersma. Jeen is geboren op zondag 28 december 1856 te Surhuizum (Ach), overleden op dinsdag 21 september 1920 te Nietap.

5  Antje Johannes Luimstra is geboren op zaterdag 13 juli 1861 te Surhuisterveen (Ach), overleden op vrijdag 22 januari 1904 te Visvliet (GR).

Antje trouwt op zaterdag 14 mei 1898 te Achtkarspelen (FR) met Andries Veenstra. Andries, molenaar, is geboren op zaterdag 4 juni 1870 te Surhuizum (Ach), overleden te Eindhoven (NB).

6  Hielkje Johannes Luimstra is geboren op donderdag 17 december 1863 te Surhuisterveen (Ach), overleden op vrijdag 16 maart 1928 te Buitenpost (Ach), begraven te Surhuizum (Ach).

Hielkje trouwt op zaterdag 19 mei 1888 te Achtkarspelen (FR) met Alle Freerks Vaatstra, zoon van Freerk Alles Vaatstra en Folkje Luitzens Ystra. Alle is geboren op dinsdag 17 maart 1863 te Surhuizum (Ach), overleden op zondag 19 maart 1944 te Buitenpost (Ach), begraven te Surhuizum (Ach).

7  Janke Johannes Luimstra is geboren op zaterdag 21 juli 1866 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 4 mei 1953, begraven te Drogeham (Ach).

Janke trouwt op zaterdag 19 mei 1888 te Achtkarspelen (FR) met Pieter Barteles Vries. Pieter is geboren op dinsdag 1 mei 1866 te Kooten (Ach), overleden op donderdag 8 november 1900, begraven te Drogeham (Ach).

IV-D  Reinder Simons Luimstra, zoon van Siemen IJes Luimstra (III-A) en Beitske Meines Boetes, winkelier, arbeider en landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Ureterp (Ops), is geboren op woensdag 14 januari 1835 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 16 november 1903 aldaar (wonende aldaar), als overleden aangegeven op maandag 16 november 1903.

Reinder heeft huwelijksvoorwaarden opgemaakt op dinsdag 14 november 1854, trouwt op donderdag 16 november 1854 te Achtkarspelen (FR) met Sjoukje Teijes van der Laan, dochter van Teije Johannes van der Laan en Trijntje Lubberts Witteveen. Sjoukje, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zaterdag 7 december 1833 aldaar, overleden op zondag 16 januari 1927 aldaar.

Van Reinder en Sjoukje zijn elf kinderen bekend:

1  Trijntje Reinders Luimstra is geboren op donderdag 14 juni 1855 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zondag 21 mei 1865 aldaar, als overleden aangegeven op maandag 22 mei 1865.

2  Simon Reinders Luimstra is geboren op vrijdag 9 januari 1857 te Surhuisterveen (Ach), zie V-A.

3  Beitske Reinders Luimstra is geboren op zondag 22 mei 1859 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 20 oktober 1887 aldaar.

Beitske trouwt op zaterdag 11 mei 1878 te Achtkarspelen (FR) met Dirk Petrus de Wit. Dirk, landbouwer, bakker, koopman, armvoogd en boekhandelaar, wonende te Doezum (GR) en te Surhuisterveen (Ach), is geboren op vrijdag 3 mei 1850 te Doezum (GR), overleden op dinsdag 20 september 1938 te Surhuisterveen (Ach), begraven op zaterdag 24 september 1938.

4  Tije Reinders Luimstra, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op dinsdag 1 oktober 1861 aldaar, overleden op woensdag 6 juni 1934 aldaar.

5  Lubbert Reinders Luimstra is geboren op zondag 28 februari 1864 te Surhuisterveen (Ach), zie V-B.

6  Meine Reinders Luimstra, arbeider en veehouder, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op maandag 2 juli 1866 aldaar, overleden op donderdag 26 mei 1938 aldaar (wonende aldaar), begraven aldaar.

Meine trouwt op zaterdag 18 mei 1889 te Achtkarspelen (FR) (1) met Aaltje Reinders Nauta. Aaltje, dienstbode, is geboren op vrijdag 6 maart 1868 te Opende (GR), overleden op dinsdag 8 september 1925 te Surhuisterveen (Ach), begraven op vrijdag 11 september 1925.
Meine trouwt op zaterdag 2 oktober 1926 te Achtkarspelen (FR) (2) met Rinskje de Boer, dochter van Oebele Hendriks de Boer en Sjoukje Johannes Zuidersma. Rinskje is geboren op donderdag 14 januari 1904 te Rottevalle (Ach), overleden na 1938.

7  Trijntje Reinders Luimstra is geboren op vrijdag 4 september 1868 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 10 september 1868 aldaar, als overleden aangegeven op vrijdag 11 september 1868.

8  IJe Reinders Luimstra is geboren op donderdag 24 februari 1870 te Surhuisterveen (Ach), zie V-C.

9  Pieter Reinders Luimstra is geboren op dinsdag 16 april 1872 te Ureterp (Ops), zie V-D.

10  Trijntje Reinders Luimstra is geboren op donderdag 12 maart 1874 te Ureterp (Ops), overleden op zondag 14 maart 1875 aldaar.

11  Johannes Reinders Luimstra, landbouwer, is geboren op maandag 17 december 1877 te Surhuisterveen (Ach), overleden op woensdag 5 april 1911 aldaar.

IV-E  Klaas Goitzens Luimstra, zoon van Goitzen Goitzens Luimstra (III-B) en Antje Klazes Appelhof, landbouwer en veehouder, wonende te Drogeham (Ach) en te Augustinusga (Ach), is geboren op dinsdag 7 december 1847 aldaar, overleden op vrijdag 25 augustus 1905 te Leeuwarden (FR) (wonende te Augustinusga (Ach)), begraven aldaar.

Klaas trouwt op zaterdag 10 mei 1873 te Achtkarspelen (FR) met Maaike Hendriks van der Berg. Maaike is geboren op maandag 23 december 1844 te Drogeham (Ach), overleden op zondag 6 januari 1889 te Augustinusga (Ach), begraven aldaar.

Van Klaas en Maaike zijn acht kinderen bekend:

1  Goitzen Klazes Luimstra is geboren op vrijdag 13 maart 1874 te Drogeham (Ach), overleden op dinsdag 29 april 1879 aldaar.

2  Jitske Klazes Luimstra, wonende te Hengelo G. (GD), is geboren op zondag 4 juni 1876 te Drogeham (Ach), overleden op dinsdag 24 februari 1959 te Amersfoort (UT).

Jitske trouwt op donderdag 21 december 1905 te Schoterland (FR) met Albert Arends Hento. Albert, directeur van zuivelfabriek, wonende te Hengelo G. (GD), is geboren op woensdag 17 juli 1878 te Sintjohannesga (Sch), overleden op zaterdag 22 april 1950 te Amersfoort (UT).

3  Antje Klazes Luimstra is geboren op donderdag 31 januari 1878 te Drogeham (Ach), overleden op zondag 4 januari 1903 te Augustinusga (Ach).

4  Goitzen Klazes Luimstra, veehouder, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren op dinsdag 30 december 1879 te Drogeham (Ach), overleden op vrijdag 22 december 1972, begraven te Augustinusga (Ach).

Goitzen trouwt op vrijdag 29 mei 1908 te Oldekerk (GR) (1) met Houwina Annes de Vries. Houwina is geboren op dinsdag 8 januari 1878 te Niekerk (GR), overleden op vrijdag 1 juni 1934 te Augustinusga (Ach), begraven aldaar.
Goitzen trouwt op donderdag 24 april 1941 te Achtkarspelen (FR) (2) met Saakje Jans Moning. Saakje, wonende te Bergum (Tie), is geboren op dinsdag 22 april 1884 aldaar, overleden op vrijdag 7 december 1956 te Augustinusga (Ach), begraven aldaar.

Saakje was eerder gehuwd (1) met Goitzen Jilles Luimstra (zie IV-F.1).

5  Aukje Klazes Luimstra is geboren op dinsdag 10 mei 1881 te Drogeham (Ach), overleden op vrijdag 9 maart 1945 te Amersfoort (UT).

Aukje trouwt op zaterdag 9 november 1907 te Achtkarspelen (FR) met Roel Zijlstra.

6  Tjitske Klazes Luimstra, domestic, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren op donderdag 19 juli 1883 te Drogeham (Ach), overleden in september 1977 te Avon, begraven in september 1977 te Springfield.

Tjitske trouwt op vrijdag 10 mei 1907 te Boston met Jacob Arends Hento. Jacob, boer, is geboren op maandag 1 mei 1876 te Sintjohannesga (Sch), overleden in 1949 te Bon Homme County, begraven in 1949 te Springfield.

7  Hendrik Klazes Luimstra is geboren op maandag 9 november 1885 te Drogeham (Ach), overleden op woensdag 31 december 1980 te Grootegast (GR), begraven aldaar.

Hendrik trouwt op donderdag 6 juni 1918 te Achtkarspelen (FR) met Anje ter Veer. Anje is geboren op vrijdag 17 oktober 1884 te Grootegast (GR), overleden op dinsdag 31 oktober 1950 aldaar, begraven aldaar.

8  Baukje Klazes Luimstra is geboren op maandag 27 december 1886 te Augustinusga (Ach), overleden op zondag 22 april 1979, begraven te Drogeham (Ach).

Baukje trouwt op donderdag 6 juni 1918 te Achtkarspelen (FR) met Johannes Hartholt. Johannes is geboren op zaterdag 2 maart 1889, overleden op zaterdag 22 november 1975, begraven te Drogeham (Ach).

IV-F  Jilles Goitzens Luimstra, zoon van Goitzen Goitzens Luimstra (III-B) en Antje Klazes Appelhof, landbouwer, wonende te Twijzel (Ach), is geboren op zondag 17 februari 1850 te Augustinusga (Ach), overleden op dinsdag 10 januari 1922 te Twijzel (Ach) (wonende aldaar).

Jilles trouwt op zaterdag 11 mei 1878 te Achtkarspelen (FR) met Maaike Pieters Feitsma. Maaike is geboren in 1851 te Twijzel (Ach).

Van Jilles en Maaike zijn drie kinderen bekend:

1  Goitzen Jilles Luimstra, wonende te Twijzel (Ach), is geboren op zaterdag 5 april 1879 aldaar, overleden op zaterdag 11 september 1937 aldaar.

Goitzen trouwt op donderdag 3 mei 1934 te Tietjerksteradeel (FR) met Saakje Jans Moning. Saakje, wonende te Bergum (Tie), is geboren op dinsdag 22 april 1884 aldaar, overleden op vrijdag 7 december 1956 te Augustinusga (Ach), begraven aldaar.

Saakje was later gehuwd (2) met Goitzen Klazes Luimstra (zie IV-E.4).

2  Antje Jilles Luimstra is geboren op woensdag 24 maart 1880 te Twijzel (Ach), overleden op woensdag 7 november 1928 aldaar.

3  Pieter Jilles Luimstra is geboren op woensdag 16 maart 1881 te Twijzel (Ach), overleden op maandag 18 oktober 1948 aldaar, begraven aldaar.

Pieter trouwt met Aukje Terpstra. Aukje is geboren op zondag 26 februari 1893 te Wouterswoude (Dan), overleden op zaterdag 6 januari 1979 te Dokkum (FR), begraven te Twijzel (Ach).


Generatie V

(van 1851 tot 1980)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 25 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1880 en 1909.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Surhuisterveen (Ach) (19x), Surhuizum (Ach) (3x) en Augustinusga (Ach) (2x).

V-A  Simon Reinders Luimstra, zoon van Reinder Simons Luimstra (IV-D) en Sjoukje Teijes van der Laan, landbouwer, bakker en arbeider, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Surhuizum (Ach), is geboren op vrijdag 9 januari 1857 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zaterdag 1 januari 1921 aldaar.

Simon trouwt op zaterdag 10 mei 1879 te Achtkarspelen (FR) met Antje Hielkes Bakker, dochter van Hielke Oenes Bakker en Aaltje Pieters Ploeg. Antje, wonende te Surhuisterveen (Ach), te Opende (GR) en te Surhuizum (Ach), is geboren op woensdag 22 april 1857 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 4 december 1939 te Surhuizum (Ach).

Van Simon en Antje zijn elf kinderen bekend:

1  Reinder Simons Luimstra is geboren op zaterdag 6 november 1880 te Surhuisterveen (Ach), overleden op vrijdag 15 juni 1888 aldaar, als overleden aangegeven op zaterdag 16 juni 1888 te Buitenpost (Ach).

2  Hielke Simons Luimstra, arbeider, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op vrijdag 3 februari 1882 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zondag 29 juli 1928 te Huizum (Ldl).

Hielke trouwt op zaterdag 11 mei 1907 te Achtkarspelen (FR) met Sjoukje Luitzens van der Molen. Sjoukje, dienstmeid, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren op zondag 9 oktober 1881 te Surhuisterveen (Ach), overleden op woensdag 19 mei 1971 te Leeuwarden (FR), begraven te Huizum (Ldl).

3  Teije Simons Luimstra, boerenknecht, arbeider en werkman, wonende te Bergum (Tie) en te Marssum, is geboren op maandag 4 februari 1884 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 11 juli 1949 te Suawoude (Tie).

Teije trouwt op zaterdag 11 mei 1907 te Achtkarspelen (FR) met Janke Barelds Bijma. Janke, dienstmeid, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op maandag 13 augustus 1883 te Surhuisterveen (Ach), overleden op vrijdag 8 april 1960 te Suawoude (Tie).

4  Aaltje Simons Luimstra, dienstbode, is geboren op donderdag 17 december 1885 te Surhuisterveen (Ach), overleden op dinsdag 23 juli 1918 te Kooten (Ach).

Aaltje trouwt op zaterdag 14 mei 1910 te Achtkarspelen (FR) (1) met Pier Metskes van der Wal. Pier, arbeider, wonende te Drogeham (Ach) en te Kooten (Ach), is geboren op dinsdag 4 mei 1886 aldaar, overleden op dinsdag 24 november 1914 aldaar (wonende aldaar).
Aaltje trouwt op donderdag 6 januari 1916 te Achtkarspelen (FR) (2) met Jan Jans Bijker. Jan, arbeider en veehouder, is geboren op donderdag 27 mei 1875 te Kooten (Ach), overleden op vrijdag 23 mei 1969 te Kootstertille (Ach), begraven op woensdag 28 mei 1969.

5  Sjoukje Simons Luimstra is geboren op woensdag 1 augustus 1888 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zondag 14 december 1969 te Beetsterzwaag (Ops), begraven op donderdag 18 december 1969 te Ureterp (Ops).

Sjoukje trouwt op zaterdag 1 mei 1915 te Achtkarspelen (FR) met Geert Wytses Benedictus, zoon van Wytse Geerts Benedictus en Jitske Martens van der Bij. Geert, veehouder, is geboren op zondag 27 januari 1889 te Oostermeer (Tie), overleden op maandag 1 september 1969 te Beetsterzwaag (Ops), begraven te Ureterp (Ops).

6  Reinder Simons Luimstra, arbeider, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op maandag 1 december 1890 te Surhuisterveen (Ach), overleden op woensdag 11 september 1946 te Surhuizum (Ach), begraven aldaar.

Reinder trouwt op zaterdag 11 mei 1912 te Achtkarspelen (FR) met Douwelina Rinzes Brandsma (Line). Douwelina is geboren op vrijdag 28 augustus 1891 te Surhuizum (Ach), overleden op zaterdag 9 juni 1984 aldaar, begraven aldaar.

7  Tjimkje Simons Luimstra, wonende te Eestrum (Tie) en te Gerkesklooster (Ach), is geboren op woensdag 7 juni 1893 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 23 april 1970 te Leeuwarden (FR) in Diaconessenhuis (wonende De Lege Finne 6 te Gerkesklooster (Ach)).

Tjimkje trouwt op zaterdag 12 mei 1917 te Achtkarspelen (FR) met Geert de Haan, zoon van Geert Geerts de Haan en Aagje Annes Piekstra. Geert, veehouder en arbeider, wonende te Augustinusga (Ach) en te Gerkesklooster (Ach), is geboren op woensdag 27 juni 1888 te Augustinusga (Ach), als geboren aangegeven op donderdag 28 juni 1888, overleden op vrijdag 14 februari 1975 te Noordbergum (Tie) in Nieuw Toutenburg (wonende De Lege Finne 6 te Gerkesklooster (Ach)).

8  Lubbert Simons Luimstra, fabrieksarbeider en petroleumventer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op maandag 12 augustus 1895 aldaar, overleden op zondag 8 februari 1931 aldaar (wonende aldaar), begraven aldaar.

Lubbert trouwt op vrijdag 18 mei 1923 te Grootegast (GR) met Klaartje van der Wal (Kaatsje). Klaartje, dienstmeid, wonende te Opende (GR), is geboren op donderdag 13 december 1900, overleden op vrijdag 12 december 1969 te Surhuisterveen (Ach), begraven aldaar.

9  Jan Simons Luimstra, boerenknecht, wonende te Hardegarijp (Tie), is geboren op dinsdag 21 september 1897 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 17 december 1984, begraven te Franeker (FR).

Jan trouwt op zaterdag 25 november 1922 te Tietjerksteradeel (FR) met Geertje Jans Postma, dochter van Jan Geerts Postma en Sijke Selders. Geertje, dienstbode, is geboren op zondag 1 maart 1896 te Hardegarijp (Tie), overleden op donderdag 1 december 1983, begraven te Franeker (FR).

10  Trijntje Simons Luimstra is geboren op donderdag 23 augustus 1900 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zondag 3 december 1972 te Drachten (Sm), begraven te Opende (GR).

Trijntje gaat in ondertrouw in mei 1929, trouwt in 1929 met Harm Wijma. Harm, arbeider, wonende te Opende (GR), is geboren op zondag 29 juli 1900 aldaar, overleden op vrijdag 27 november 1970 te Drachten (Sm), begraven te Opende (GR).

11  Meine Simons Luimstra is geboren op maandag 9 juli 1906 te Surhuizum (Ach), overleden op maandag 22 januari 1968 te Augustinusga (Ach), begraven op vrijdag 26 januari 1968 te Engwierum (O.D.).

Meine trouwt op zondag 19 mei 1929 te Achtkarspelen (FR) met Dirkje Hiemstra. Dirkje is geboren op donderdag 1 februari 1906 te Kollumerland c.a. (FR), overleden op vrijdag 27 september 1991 te Leeuwarden (FR), begraven op woensdag 2 oktober 1991 te Engwierum (O.D.).

V-B  Lubbert Reinders Luimstra, zoon van Reinder Simons Luimstra (IV-D) en Sjoukje Teijes van der Laan, landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zondag 28 februari 1864 aldaar, overleden op maandag 27 oktober 1919 te Surhuizum (Ach).

Lubbert trouwt op vrijdag 7 mei 1886 te Smallingerland (FR) met Wietske Hanzes Benedictus. Wietske is geboren op dinsdag 20 maart 1866 te Opeinde (Sm), overleden op dinsdag 18 september 1934 te Surhuisterveen (Ach), begraven op zaterdag 22 september 1934 te Surhuizum (Ach).

Van Lubbert en Wietske zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje Lubberts Luimstra, wonende te Smallingerland (FR), is geboren op vrijdag 6 mei 1887 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zaterdag 13 juli 1929 te Leeuwarden (FR) (wonende te Smallingerland (FR)).

Trijntje trouwt op vrijdag 7 mei 1909 te Smallingerland (FR) met Wiebe Gerrit de Boer. Wiebe is geboren rond 1884 te Drachten (Sm).

2  Sjoukje Lubberts Luimstra is geboren op zaterdag 30 november 1889 te Surhuisterveen (Ach), overleden op dinsdag 15 juli 1986, begraven te Surhuizum (Ach).

Sjoukje trouwt op donderdag 11 mei 1916 te Achtkarspelen (FR) met Simon Zuidersma. Simon is geboren op vrijdag 1 februari 1889, overleden op zaterdag 15 februari 1964, begraven te Surhuizum (Ach).

3  Antje Lubberts Luimstra is geboren op maandag 13 juni 1892 te Surhuisterveen (Ach), overleden op vrijdag 23 juli 1915 te Surhuizum (Ach).

4  Beitske Lubberts Luimstra is geboren op donderdag 6 december 1894 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 18 april 1895 aldaar.

5  Beitske Lubberts Luimstra is geboren op zaterdag 9 mei 1896 te Surhuisterveen (Ach), overleden op dinsdag 23 april 1985 te Suameer (Tie), begraven op zaterdag 27 april 1985.

Beitske trouwt op zaterdag 19 mei 1917 te Tietjerksteradeel (FR) met Aarn Alberts van der Vegt. Aarn, veehouder, wonende te Suameer (Tie), is geboren op zaterdag 16 december 1893 aldaar, overleden op dinsdag 9 augustus 1966 te Smallingerland (FR).

6  Reinder Lubberts Luimstra is geboren op woensdag 22 februari 1899 te Surhuizum (Ach), overleden op maandag 18 december 1972, begraven aldaar.

Reinder trouwt op donderdag 12 mei 1921 te Achtkarspelen (FR) met Wytske Joukes de Jong. Wytske is geboren op vrijdag 6 november 1896 te Surhuizum (Ach), overleden op donderdag 29 september 1994, begraven aldaar.

V-C  IJe Reinders Luimstra, zoon van Reinder Simons Luimstra (IV-D) en Sjoukje Teijes van der Laan, herbergier, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op donderdag 24 februari 1870 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 21 februari 1946 te Surhuizum (Ach), begraven aldaar.

IJe trouwt op donderdag 13 mei 1897 te Achtkarspelen (FR) met Jeike Halbes Oosterhoff, dochter van Halbe Jans Oosterhof en Tjimkjen Jans Hulshoff. Jeike is geboren op maandag 9 september 1872 te Surhuizum (Ach), overleden op maandag 11 februari 1946 aldaar, begraven aldaar.

Van IJe en Jeike zijn vijf kinderen bekend:

1  Reinder IJes Luimstra is geboren op woensdag 9 maart 1898 te Surhuisterveen (Ach), overleden op woensdag 25 april 1956 te Burum (Kol), begraven aldaar.

Reinder gaat in ondertrouw op donderdag 24 april 1924, trouwt op donderdag 8 mei 1924 met Fettje de Vries. Fettje is geboren op vrijdag 9 februari 1900 te Surhuizum (Ach), overleden op maandag 22 oktober 1973 te Burum (Kol), begraven aldaar.

2  Halbe IJes Luimstra is geboren op dinsdag 14 november 1899 te Surhuisterveen (Ach), overleden op dinsdag 28 februari 1978, begraven te Surhuizum (Ach).

Halbe was gehuwd met Sieuwke de Jong. Sieuwke is geboren op vrijdag 20 december 1901, overleden op maandag 18 augustus 1997, begraven te Surhuizum (Ach).

3  Simon Luimstra, veehouder, wonende te Surhuizum (Ach) en te Achtkarspelen (FR), is geboren op donderdag 14 augustus 1902 te Augustinusga (Ach), overleden op woensdag 6 juli 1966 te Leeuwarden (FR) (wonende te Achtkarspelen (FR)), begraven te Surhuizum (Ach).

Simon trouwt op donderdag 14 mei 1925 te Achtkarspelen (FR) met Trijntje Bouma. Trijntje is geboren op woensdag 29 januari 1902 te Kortwoude, overleden op woensdag 2 juli 1980 te Drachten (Sm), begraven op zaterdag 5 juli 1980 te Surhuizum (Ach).

4  Jan Luimstra, boer, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op zaterdag 6 augustus 1904 te Augustinusga (Ach), overleden op zondag 15 februari 1976, begraven te Surhuizum (Ach).

Jan was gehuwd met Aafke Veenstra. Aafke is geboren op maandag 20 januari 1908, overleden op vrijdag 20 juli 1979, begraven te Surhuizum (Ach).

5  Teije Luimstra is geboren op donderdag 15 april 1909 te Surhuizum (Ach), overleden op zaterdag 2 april 1910 aldaar, als overleden aangegeven op maandag 4 april 1910.

V-D  Pieter Reinders Luimstra, zoon van Reinder Simons Luimstra (IV-D) en Sjoukje Teijes van der Laan, boer en landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op dinsdag 16 april 1872 te Ureterp (Ops), overleden op zondag 7 april 1946 te Leeuwarden (FR) (wonende te Surhuisterveen (Ach)).

Pieter trouwt op zaterdag 31 augustus 1901 te Achtkarspelen (FR) met Klaaske Klazes Hoeksma. Klaaske is geboren op zaterdag 4 februari 1882 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zaterdag 3 december 1955.

Van Pieter en Klaaske zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntje Pieters Luimstra is geboren op donderdag 30 januari 1902 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 3 februari 1902 aldaar, als overleden aangegeven op maandag 3 februari 1902.

2  Reinder Luimstra, veehouder, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op maandag 5 januari 1903 aldaar, overleden op zaterdag 28 december 1991 te Dokkum (FR), begraven te Visvliet (GR).

Reinder trouwt op donderdag 10 mei 1928 te Achtkarspelen (FR) met Trijntje Brouwer. Trijntje is geboren op donderdag 18 augustus 1904 te Oostermeer (Tie), overleden op maandag 25 januari 1993 te Buitenpost (Ach), begraven te Visvliet (GR).

3  Klaas Luimstra is geboren op zondag 17 juli 1904, overleden op zaterdag 6 mei 1989, begraven te Surhuisterveen (Ach).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.