Kwartierstaat Sake Wagenaar

Versie 8-8-2021

Inleiding

De voorouders van mijn grootvader Sake Wagenaar woonden voornamelijk in Tietjerksteradeel en omgeving. Zij waren vooral arbeiders, boeren en schippers. Dit overzicht bestaat uit tien generaties voorouders met hun kinderen (zie ook de namenindex).


Generatie I

(kwartierdrager)

In deze generatie is 1 persoon bekend, geboren in 1903.
Deze persoon is afkomstig uit Garijp (Tie).

1  Sake Wagenaar, boerenknecht en veehouder, wonende te Wartena (Ida), te Warga (Ida), te Wijtgaard (Ldl), te Tietjerk (Tie), te Wijns (Tie), te Oudkerk (Tie), te Boelenslaan (Ach) en te Drachten (Sm), is geboren op dinsdag 8 december 1903 te Garijp (Tie), overleden op woensdag 6 juli 1977 te Drachten (Sm) in Nij Smellinge, begraven op zaterdag 9 juli 1977 te Rottevalle (FR).

Sake trouwt op donderdag 12 mei 1927 te Tietjerksteradeel (FR) met Lokke van der Meulen, dochter van Andries Sjoerds van der Meulen en Antje Kornelis Dijkstra. Lokke, dienstbode, wonende te Boksum en te Wijns (Tie), is geboren op zondag 5 juni 1904 te Drachten (Sm), overleden op donderdag 5 juli 1990 aldaar, begraven te Rottevalle (FR).


Generatie II

(ouders)

In deze generatie zijn alle 2 voorouders bekend, geboren in 1874 en 1878.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Garijp (Tie) (2x).

2  Jouwert Jans Wagenaar, boerenknecht en veldarbeider, wonende te Garijp (Tie), te Achlum en te Veenwouden (Dan), is geboren op dinsdag 5 mei 1874 te Garijp (Tie), overleden op zaterdag 10 februari 1968 te Veenwouden (Dan) in Talmahuis, begraven op woensdag 14 februari 1968 te Achlum.

Jouwert trouwt op zaterdag 20 mei 1899 te Tietjerksteradeel (FR) met

3  Antje Sakes van der Kloet, wonende te Garijp (Tie) en te Veenwouden (Dan), is geboren op vrijdag 1 februari 1878 te Garijp (Tie), overleden op vrijdag 14 april 1950 te Veenwouden (Dan) in Talmahuis, begraven op dinsdag 18 april 1950 te Achlum.

Van Jouwert en Antje zijn acht kinderen bekend:

1  Jan Wagenaar, melkcontroleur, wonende te Garijp (Tie), is geboren op zondag 26 augustus 1900 aldaar, overleden op donderdag 14 augustus 1980, begraven aldaar.

Jan trouwt op donderdag 17 mei 1923 te Tietjerksteradeel (FR) met Grietje Oosterman. Grietje, dienstbode, wonende te Garijp (Tie), is geboren op zondag 28 april 1901 aldaar, overleden op woensdag 11 september 1985, begraven aldaar.

2  Sake Wagenaar is geboren op zondag 12 januari 1902 te Garijp (Tie), overleden op dinsdag 14 januari 1902 aldaar.

3  Sake Wagenaar is geboren op dinsdag 8 december 1903 te Garijp (Tie), zie 1.

4  Sjoerd Wagenaar, boerenknecht/winkelier/bakkersknecht, wonende te Drachten (Sm), is geboren op donderdag 25 april 1907 te Garijp (Tie), overleden op dinsdag 7 januari 1992 te Drachten (Sm), begraven op zaterdag 11 januari 1992 aldaar.

Sjoerd trouwt op vrijdag 11 november 1932 te Smallingerland (FR) met Gaitske Kuperus, dochter van Anne Ages Kuperus en Baukje Jans Boonstra. Gaitske is geboren op woensdag 5 april 1911 te Drachten (Sm), overleden op woensdag 7 september 1994 aldaar, begraven op zondag 11 september 1994 aldaar.

5  Wierd Wagenaar is geboren op dinsdag 25 januari 1910 te Garijp (Tie), overleden op donderdag 10 maart 1910 aldaar.

6  Fintje Wagenaar is geboren op woensdag 13 september 1911 te Garijp (Tie), overleden op woensdag 11 juli 2001 te Franeker (FR), begraven op zaterdag 14 juli 2001 te Achlum.

Fintje trouwt op zaterdag 27 september 1930 te Franekeradeel (FR) met Hendrik Talsma. Hendrik, boerenknecht, wonende te Pingjum, is geboren op zondag 10 juni 1906, overleden op zondag 6 november 1983.

7  Wierd Wagenaar, boerenknecht, is geboren op zaterdag 11 april 1914 te Garijp (Tie), overleden op zondag 19 augustus 1984, begraven na zondag 19 augustus 1984 te Sint Annaparochie.

Wierd trouwt tussen donderdag 28 april en donderdag 5 mei 1938 te Franekeradeel (FR) met Anna Eenling, dochter van Goitzen Jans Eenling en Trijntje Gerbens van der Meer. Anna is geboren op donderdag 22 juni 1916 te Drachtstercompagnie (Sm), overleden op maandag 18 december 2006 te Bergum (Tie), begraven op donderdag 21 december 2006 te Sint Annaparochie.

8  Age Wagenaar (Art), boerenknecht/politieagent/tuinder, wonende te Grimsby (ON) en te Stoney Creek (ON), is geboren op woensdag 23 maart 1921 te Garijp (Tie), overleden op zondag 25 maart 2018 te Grimsby (ON).

Age trouwt op woensdag 9 mei 1945 te Wonseradeel (FR) met Geertje van der Sluis (Gertie), dochter van Renze Machiels van der Sluis en Hotske Klazes Nijdam. Geertje is geboren op maandag 28 februari 1921, overleden op maandag 13 februari 2017 te Vineland (ON), begraven op vrijdag 17 februari 2017 te Stoney Creek (ON).


Generatie III

(grootouders)

In deze generatie zijn alle 4 voorouders bekend, geboren tussen 1835 en 1847.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Bergum (Tie) (3x) en Garijp (Tie).

4  Jan Jouwerts Wagenaar, boerenknecht en veehouder, wonende te Garijp (Tie), is geboren op dinsdag 21 september 1847 te Bergum (Tie), overleden op maandag 5 mei 1919 te Garijp (Tie).

Jan trouwt op zaterdag 18 mei 1872 te Tietjerksteradeel (FR) met

5  Fintje Sjoerds van der Kloet, boerenmeid, wonende te Garijp (Tie), is geboren op donderdag 21 september 1837 te Bergum (Tie), overleden op woensdag 6 augustus 1919 te Garijp (Tie).

Van Jan en Fintje zijn twee kinderen bekend:

1  Jouwert Jans Wagenaar is geboren op dinsdag 5 mei 1874 te Garijp (Tie), zie 2.

2  Trijntje Jans Wagenaar is geboren op woensdag 6 december 1876 te Garijp (Tie), overleden op zaterdag 17 maart 1951 te Sneek (FR).

Trijntje trouwt op zaterdag 20 mei 1899 te Tietjerksteradeel (FR) met Wierd Teyes Postma, zoon van Teye Wierds Postma en Beitske Sybes Bloemhof. Wierd, boerenknecht en arbeider, wonende te Garijp (Tie), is geboren op vrijdag 24 juni 1870 aldaar, overleden op woensdag 4 oktober 1939 aldaar.

6  Sake Sjoerds van der Kloet, arbeider, wonende te Garijp (Tie), is geboren op woensdag 14 januari 1835 te Bergum (Tie), overleden op vrijdag 20 december 1878 te Garijp (Tie) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 21 december 1878.

Sake trouwt op woensdag 13 mei 1868 te Tietjerksteradeel (FR) met

7  Aafke Harmens de Haan, boerenmeid en arbeidster, wonende te Garijp (Tie), is geboren op zondag 7 december 1845 aldaar, overleden op woensdag 17 november 1920 aldaar.

Aafke trouwt op zaterdag 11 mei 1889 te Tietjerksteradeel (FR) (2) met Teye Wierds Postma. Teye, arbeider, wonende te Garijp (Tie), is geboren op zaterdag 21 april 1832 aldaar, overleden op donderdag 14 februari 1918 aldaar.

Teye was eerder gehuwd (1) met Beitske Sybes Bloemhof.

Van Sake en Aafke zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Sakes van der Kloet, dienstbode, is geboren op zaterdag 13 november 1869 te Garijp (Tie), overleden op dinsdag 20 maart 1934 te Twijzel (Ach).

Trijntje trouwt op zaterdag 7 mei 1898 te Tietjerksteradeel (FR) met Poppe Boeles Ytsma. Poppe, boerenknecht, is geboren op vrijdag 13 mei 1864 te Augustinusga (Ach), overleden op dinsdag 20 juli 1937 te Dantumadeel (FR).

2  Sjoerd Sakes van der Kloet, boerenknecht en arbeider, is geboren op woensdag 22 november 1871 te Garijp (Tie), overleden op zondag 6 juli 1930 te Nijega (Sm).

Sjoerd trouwt op donderdag 14 mei 1903 te Tietjerksteradeel (FR) met Baukje Bouwes Bloemhof. Baukje is geboren op donderdag 4 december 1873 te Nijega (Sm), overleden op maandag 7 maart 1949 aldaar, begraven op vrijdag 11 maart 1949 te Suameer (Tie).

3  Jantje Sakes van der Kloet, dienstbode, wonende te Tietjerk (Tie), is geboren op maandag 10 november 1873 te Garijp (Tie), overleden op maandag 16 november 1959 te Tietjerk (Tie), begraven aldaar.

Jantje trouwt op zaterdag 27 november 1897 te Tietjerksteradeel (FR) met Petrus Taekes Vellinga. Petrus, arbeider, is geboren op maandag 17 november 1873 te Tietjerk (Tie), overleden op zaterdag 25 maart 1944 aldaar, begraven aldaar.

4  Antje Sakes van der Kloet is geboren op vrijdag 1 februari 1878 te Garijp (Tie), zie 3.


Generatie IV

(overgrootouders)

In deze generatie zijn 6 (75 %) van de 8 voorouders bekend, geboren tussen 1797 en 1810.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Suawoude (Tie) (2x), Suameer (Tie) (2x), Garijp (Tie) (2x), Noorderdrachten (Sm) en Bergum (Tie).

8  Jouwert Hendriks Wagenaar, timmerknecht, wonende te Bergum (Tie) en te Garijp (Tie), is geboren op vrijdag 10 januari 1806 te Bergum (Tie), gedoopt op zondag 16 februari 1806 aldaar, overleden op woensdag 21 mei 1884 te Garijp (Tie), als overleden aangegeven op vrijdag 23 mei 1884.

Jouwert trouwt op zaterdag 14 mei 1836 te Tietjerksteradeel (FR) met

9  Geeske Gaukes van der Meulen, arbeidster en dienstmeid, is geboren op maandag 2 april 1810 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 6 mei 1810 aldaar, overleden op donderdag 13 december 1888 aldaar.

Van Jouwert en Geeske zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrik Jouwerts Wagenaar, arbeider en winkelier, wonende te Garijp (Tie) en te Suameer (Tie), is geboren op woensdag 12 oktober 1836 te Bergum (Tie), overleden op woensdag 28 januari 1903 te Suameer (Tie).

Hendrik trouwt op zaterdag 11 mei 1872 te Tietjerksteradeel (FR) met Gertje Jans van der Wal, dochter van Jan Johannes van der Wal en Hylkje Melles Fennema. Gertje, arbeidster, wonende te Suameer (Tie), is geboren op vrijdag 18 september 1835 te Oostermeer (Tie), overleden op donderdag 14 januari 1909 te Suameer (Tie).

2  Gauke Jouwerts Wagenaar, boerenknecht en veehouder, wonende te Garijp (Tie), is geboren op donderdag 4 juli 1839 te Bergum (Tie), overleden op donderdag 24 augustus 1911 te Garijp (Tie).

Gauke trouwt op zaterdag 21 mei 1870 te Tietjerksteradeel (FR) met Maaike Sjoerds van der Kloet, dochter van Sjoerd Sakes van der Kloet (10) en Trijntje Pieters Wybersma (11). Maaike, boerenmeid, wonende te Garijp (Tie), is geboren op donderdag 3 maart 1842 te Bergum (Tie), overleden op donderdag 26 juli 1928 te Garijp (Tie).

3  Anne Jouwerts Wagenaar, arbeider, wonende te Garijp (Tie), is geboren op zaterdag 14 mei 1842 te Bergum (Tie), overleden op zaterdag 23 februari 1924 te Garijp (Tie).

Anne trouwt op zaterdag 31 juli 1869 te Tietjerksteradeel (FR) met Grietje Ates Hoekstra. Grietje is geboren op donderdag 28 januari 1847 te Suawoude (Tie), overleden na 1924.

4  Andries Jouwerts Wagenaar, arbeider, wonende te Garijp (Tie), is geboren op donderdag 14 november 1844 te Bergum (Tie), overleden op dinsdag 10 juli 1928 te Garijp (Tie).

Andries trouwt op zaterdag 18 oktober 1884 te Tietjerksteradeel (FR) met Wytske Wytzes de Jong. Wytske, naaister, is geboren op zondag 27 februari 1859 te Suameer (Tie), overleden op zaterdag 3 mei 1924 te Garijp (Tie).

5  Jan Jouwerts Wagenaar is geboren op dinsdag 21 september 1847 te Bergum (Tie), zie 4.

6  Atje Jouwerts Wagenaar, naaister, is geboren op zaterdag 21 december 1850 te Garijp (Tie), overleden op maandag 12 februari 1894 aldaar.

Atje trouwt op zaterdag 11 mei 1878 te Tietjerksteradeel (FR) met Tjeerd Harmens Knoop. Tjeerd, boerenknecht en arbeider, wonende te Garijp (Tie), is geboren op zondag 5 november 1848 te Opeinde (Sm), overleden op woensdag 18 oktober 1922 te Garijp (Tie).

7  Sieds Jouwerts Wagenaar, arbeider en landbouwer, is geboren op dinsdag 7 juni 1853 te Garijp (Tie), overleden op zaterdag 27 december 1913 aldaar.

Sieds trouwt op zaterdag 16 mei 1885 te Tietjerksteradeel (FR) met Hylkje Hendriks van der Meulen, dochter van Hendrik Gaukes van der Meulen en Bontje Dirks Zandberg. Hylkje, boerenmeid, wonende te Nijega (Sm), is geboren op vrijdag 5 februari 1864 te Suameer (Tie), overleden op dinsdag 28 mei 1895 te Garijp (Tie).

10  Sjoerd Sakes van der Kloet, koopman en schipper, wonende te Garijp (Tie) en te Bergum (Tie), is geboren op maandag 5 juni 1797 te Suawoude (Tie), gedoopt op zondag 23 juli 1797 aldaar, overleden op donderdag 10 september 1857 te Bergum (Tie) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op donderdag 10 september 1857.

Sjoerd trouwt op zaterdag 1 juni 1833 te Tietjerksteradeel (FR) met

11  Trijntje Pieters Wybersma, dienstmeid en arbeidster, wonende te Garijp (Tie), is geboren op vrijdag 20 december 1805 te Suameer (Tie), gedoopt op zondag 9 maart 1806 te Garijp (Tie), overleden op zaterdag 3 april 1886 aldaar.

Van Sjoerd en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Neeltje Sjoerds van der Kloet, boerenmeid en boerin, wonende te Garijp (Tie), is geboren op donderdag 10 oktober 1833 te Bergum (Tie), overleden op zaterdag 9 december 1916 te Garijp (Tie).

Neeltje trouwt op zaterdag 27 mei 1865 te Tietjerksteradeel (FR) (1) met Sake Jans Kloosterman, zoon van Jan Romkes Kloosterman en Baukjen Jans Hoogstins. Sake, landbouwer, wonende te Garijp (Tie), is geboren op maandag 11 december 1826 aldaar, overleden op vrijdag 15 december 1871 aldaar.
Neeltje gaat in ondertrouw op zondag 30 november 1873, trouwt op zaterdag 27 december 1873 te Tietjerksteradeel (FR) (2) met Meindert Jans Deelstra. Meindert, landbouwer, is geboren op zaterdag 18 januari 1845 te Oudega (Sm), overleden op woensdag 14 april 1926 te Drachten (Sm).

2  Sake Sjoerds van der Kloet is geboren op woensdag 14 januari 1835 te Bergum (Tie), zie 6.

3  Fintje Sjoerds van der Kloet is geboren op donderdag 21 september 1837 te Bergum (Tie), zie 5.

4  Pieter Sjoerds van der Kloet, arbeider, wonende te Garijp (Tie), is geboren op dinsdag 30 april 1839 te Bergum (Tie), overleden op dinsdag 11 november 1919 aldaar.

Pieter trouwt op zaterdag 18 mei 1872 te Tietjerksteradeel (FR) (1) met Baukje Hattums Jacobsma. Baukje, boerenmeid, is geboren op dinsdag 20 februari 1849 te Oudega (Sm), overleden op donderdag 8 juli 1875 te Garijp (Tie).
Pieter trouwt op zaterdag 12 mei 1877 te Tietjerksteradeel (FR) (2) met Tjitske Hattums Jacobsma. Tjitske, boerenmeid, is geboren op zondag 14 maart 1852 te Oudega (Sm), overleden op donderdag 19 juni 1919 te Garijp (Tie).

5  Maaike Sjoerds van der Kloet, boerenmeid, wonende te Garijp (Tie), is geboren op donderdag 3 maart 1842 te Bergum (Tie), overleden op donderdag 26 juli 1928 te Garijp (Tie).

Maaike trouwt op zaterdag 21 mei 1870 te Tietjerksteradeel (FR) met Gauke Jouwerts Wagenaar, zie 9.

6  Wybren Sjoerds van der Kloet is geboren op maandag 2 juni 1845 te Bergum (Tie), overleden op zondag 12 juni 1898 te Scharnegoutum.

Wybren trouwt op zaterdag 28 november 1885 te Wymbritseradeel (FR) met Doetje Boomsma. Doetje is geboren rond 1839 te Teerns (Ldl), overleden op dinsdag 19 januari 1915 te Wymbritseradeel (FR).

7  Tetje Sjoerds van der Kloet is geboren op woensdag 11 april 1849 te Leeuwarden (FR), overleden op zondag 27 december 1857 te Bergum (Tie).

12  Sjoerd Sakes van der Kloet is geboren op maandag 5 juni 1797 te Suawoude (Tie), gedoopt op zondag 23 juli 1797 aldaar, zie 10.

Sjoerd trouwt op zaterdag 1 juni 1833 te Tietjerksteradeel (FR) met

13  Trijntje Pieters Wybersma is geboren op vrijdag 20 december 1805 te Suameer (Tie), gedoopt op zondag 9 maart 1806 te Garijp (Tie), zie 11.

Van Sjoerd en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Neeltje Sjoerds van der Kloet, boerenmeid en boerin, wonende te Garijp (Tie), is geboren op donderdag 10 oktober 1833 te Bergum (Tie), overleden op zaterdag 9 december 1916 te Garijp (Tie).

Neeltje trouwt op zaterdag 27 mei 1865 te Tietjerksteradeel (FR) (1) met Sake Jans Kloosterman, zie 11.
Neeltje gaat in ondertrouw op zondag 30 november 1873, trouwt op zaterdag 27 december 1873 te Tietjerksteradeel (FR) (2) met Meindert Jans Deelstra, zie 11.

2  Sake Sjoerds van der Kloet is geboren op woensdag 14 januari 1835 te Bergum (Tie), zie 6.

3  Fintje Sjoerds van der Kloet is geboren op donderdag 21 september 1837 te Bergum (Tie), zie 5.

4  Pieter Sjoerds van der Kloet, arbeider, wonende te Garijp (Tie), is geboren op dinsdag 30 april 1839 te Bergum (Tie), overleden op dinsdag 11 november 1919 aldaar.

Pieter trouwt op zaterdag 18 mei 1872 te Tietjerksteradeel (FR) (1) met Baukje Hattums Jacobsma, zie 11.
Pieter trouwt op zaterdag 12 mei 1877 te Tietjerksteradeel (FR) (2) met Tjitske Hattums Jacobsma, zie 11.

5  Maaike Sjoerds van der Kloet, boerenmeid, wonende te Garijp (Tie), is geboren op donderdag 3 maart 1842 te Bergum (Tie), overleden op donderdag 26 juli 1928 te Garijp (Tie).

Maaike trouwt op zaterdag 21 mei 1870 te Tietjerksteradeel (FR) met Gauke Jouwerts Wagenaar, zie 9.

6  Wybren Sjoerds van der Kloet is geboren op maandag 2 juni 1845 te Bergum (Tie), overleden op zondag 12 juni 1898 te Scharnegoutum.

Wybren trouwt op zaterdag 28 november 1885 te Wymbritseradeel (FR) met Doetje Boomsma, zie 11.

7  Tetje Sjoerds van der Kloet is geboren op woensdag 11 april 1849 te Leeuwarden (FR), overleden op zondag 27 december 1857 te Bergum (Tie).

14  Harmen Foppes de Haan, arbeider, wonende te Suameer (Tie) en te Garijp (Tie), is geboren op woensdag 11 juni 1806 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 6 juli 1806 aldaar, overleden op zondag 24 december 1882 te Bergum (Tie) (wonende te Garijp (Tie)).

Harmen trouwt op zaterdag 28 augustus 1830 te Tietjerksteradeel (FR) met

15  Jantje Sjoerds Teyema, arbeidster, wonende te Garijp (Tie), is geboren op zaterdag 14 januari 1809 aldaar, gedoopt op zondag 5 februari 1809 aldaar, overleden op zondag 2 oktober 1859 aldaar, als overleden aangegeven op maandag 3 oktober 1859.

Jantje had eerder een buitenechtelijke relatie (1) met Johannes van der Meer.

Van Harmen en Jantje zijn tien kinderen bekend:

1  Foppe Harmens de Haan, boerenknecht, is geboren op woensdag 12 januari 1831 te Garijp (Tie), overleden op zondag 12 februari 1922 te Suameer (Tie).

Foppe trouwt op zaterdag 29 mei 1852 te Tietjerksteradeel (FR) met Lijsbert Hendriks de Jong. Lijsbert, dienstmeid, is geboren op zondag 17 juni 1832 te Suameer (Tie), overleden op woensdag 19 september 1917 aldaar.

2  Antje Harmens de Haan, dienstmeid, is geboren op dinsdag 22 januari 1833 te Garijp (Tie), overleden op donderdag 19 april 1900 te Bergum (Tie).

Antje trouwt op zaterdag 29 november 1862 te Tietjerksteradeel (FR) met Gerrit Minderts Staphorsius, zoon van Mindert Gerrits Staphorsius en Geertje Jans Guigelaar. Gerrit, arbeider, is geboren op zaterdag 5 december 1835 te Bergum (Tie), overleden op donderdag 30 januari 1913 aldaar.

3  Gerrit Harmens de Haan, arbeider en landbouwer, wonende te Gerkesklooster (Ach), is geboren op vrijdag 26 september 1834 te Garijp (Tie), overleden op zondag 5 november 1911 te Surhuizum (Ach) (wonende te Gerkesklooster (Ach)).

Gerrit trouwt op donderdag 27 mei 1869 te Achtkarspelen (FR) met Antje Hepkes Veenstra. Antje is geboren op woensdag 14 april 1841 te Gerkesklooster (Ach), overleden op zaterdag 2 oktober 1897 aldaar.

4  Pieter Harmens de Haan, pianomakersknecht, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op zondag 21 februari 1836 te Garijp (Tie), overleden op zaterdag 4 augustus 1923 te Westerbork (DR).

Pieter trouwt op woensdag 6 april 1864 te Leeuwarden (FR) (1) met Anna Barbera Joosten. Anna is geboren op zaterdag 19 mei 1827 te Leeuwarden (FR), overleden op dinsdag 26 juni 1894 aldaar.
Pieter trouwt op vrijdag 18 oktober 1895 te Westerbork (DR) (2) met Roelofje Bel. Roelofje is geboren rond 1870 te Havelte (DR), overleden op zaterdag 22 januari 1898 te Zwiggelte (DR).

5  Lutske Harmens de Haan, arbeidster en ‘inlandsche kramer’, is geboren op vrijdag 26 januari 1838 te Garijp (Tie), als geboren aangegeven op maandag 29 januari 1838 te Bergum (Tie), overleden op donderdag 30 april 1914 aldaar.

Lutske trouwt op zaterdag 17 mei 1862 te Tietjerksteradeel (FR) (1) met Otte Louws van der Schaaf. Otte, olieslagersknecht, is geboren op maandag 23 oktober 1837 te Bergum (Tie), overleden op woensdag 12 augustus 1868 aldaar.
Lutske trouwt op zaterdag 10 september 1870 te Tietjerksteradeel (FR) (2) met Wytze Reins Reitsma. Wytze, arbeider, is geboren op dinsdag 22 november 1836 te Bergum (Tie), overleden op zondag 1 augustus 1897 aldaar.

6  Andries Harmens de Haan is geboren op donderdag 13 juni 1839 te Garijp (Tie), overleden op zondag 3 mei 1857 aldaar, als overleden aangegeven op maandag 4 mei 1857 te Bergum (Tie).

7  Bouwe Harmens de Haan is geboren op vrijdag 4 juni 1841 te Garijp (Tie), overleden op dinsdag 24 november 1846 aldaar.

8  Jan Harmens de Haan, arbeider, is geboren op vrijdag 8 december 1843 te Garijp (Tie), overleden op zondag 6 november 1921 aldaar.

Jan trouwt op zaterdag 16 mei 1868 te Tietjerksteradeel (FR) met Janke Linzes Dijkstra. Janke, boerenmeid, is geboren op vrijdag 10 juli 1840 te Garijp (Tie), overleden op woensdag 26 augustus 1925 aldaar.

9  Aafke Harmens de Haan is geboren op zondag 7 december 1845 te Garijp (Tie), zie 7.

10  Baukje Harmens de Haan, dienstmeid, is geboren op zaterdag 16 november 1850 te Garijp (Tie), overleden op vrijdag 24 december 1937 te Wartena (Ida).

Baukje trouwt op zaterdag 31 augustus 1872 te Idaarderadeel (FR) met Tjerk Rienks Hempenius. Tjerk, schippersknecht, is geboren rond 1844 te Wartena (Ida), overleden op woensdag 23 februari 1927 aldaar.


Generatie V

(betovergrootouders)

In deze generatie zijn 12 (75 %) van de 16 voorouders bekend, geboren tussen 1740 en 1786.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Garijp (Tie) (3x), Twijzel (Ach), Suameer (Tie), Rottevalle (Sm), Rottevalle (Ach), Eestrum (Tie), Duurswoude (Ops), Drachten (Sm) en Beetsterzwaag (Ops).

16  Hendrik Sydses, meester wagenmaker, wonende te Eestrum (Tie) en te Bergum (Tie), is geboren op zaterdag 15 november 1766 te Rottevalle (Ach), gedoopt op zondag 28 december 1766 aldaar, overleden op vrijdag 7 maart 1806 te Bergum (Tie) (wonende nr. 176 aldaar).

Hendrik trouwt op zondag 31 maart 1793 te Oostermeer (Tie) met

17  Aatje Annes Staphorstius, arbeidster en werkvrouw en arbeidster, wonende te Eestrum (Tie) en te Bergum (Tie), is geboren op maandag 19 februari 1770 te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 25 februari 1770 aldaar, overleden op zondag 23 januari 1848 te Bergum (Tie), als overleden aangegeven op maandag 24 januari 1848.

Van Hendrik en Aatje zijn vijf kinderen bekend:

1  Syds Hendriks Wagenaar, wagenmakersknecht en wagenmaker, wonende te Oudkerk (Tie) en te Vrouwenparochie, is geboren op dinsdag 8 oktober 1793 te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 27 oktober 1793 aldaar, overleden op dinsdag 1 november 1825 te Vrouwenparochie (wonende nr. 69 aldaar).

Syds trouwt op donderdag 20 mei 1819 in Het Bildt (FR) met Lijsbert Wybes Koopmans. Lijsbert, winkeliersche, is geboren op maandag 16 december 1799 te Vrouwenparochie, gedoopt op zondag 2 februari 1800, overleden op donderdag 23 april 1868 aldaar.

Lijsbert was later gehuwd (2) met Arjen Dirks de Jong.

2  Anne Hendriks Wagenaar, schoenmaker en schoenmakersknecht, wonende te Bergum (Tie), is geboren op donderdag 17 november 1796 aldaar, gedoopt op zondag 18 december 1796 aldaar, overleden op dinsdag 5 februari 1839 aldaar (wonende nr. 265 aldaar), als overleden aangegeven op woensdag 6 februari 1839.

3  Jan Hendriks Wagenaar, grofsmidsknecht, smidsknecht, koopman en grofsmid, wonende te Kootstertille (Ach), te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), te Rottevalle (Ach), te Rottevalle (Sm), te Hardegarijp (Tie) en te Bergum (Tie), is geboren op maandag 9 december 1799 aldaar, gedoopt op zondag 2 februari 1800 aldaar, overleden op zondag 30 januari 1887 te Doezum (GR).

Jan trouwt op zaterdag 29 april 1826 te Achtkarspelen (FR) met Rinske Oedzes Wijma, dochter van Oeds Lammerts Wijma en Aafke Feikes. Rinske, wonende te Kootstertille (Ach), is geboren op dinsdag 6 september 1803 aldaar, gedoopt op zondag 2 oktober 1803 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden op vrijdag 9 mei 1845 te Hardegarijp (Tie), als overleden aangegeven op zaterdag 10 mei 1845 te Bergum (Tie).

4  Sjoukje Hendriks Wagenaar, arbeidster, wonende te Bergum (Tie), is geboren op zaterdag 22 januari 1803 aldaar, gedoopt op zondag 6 maart 1803 aldaar, overleden op maandag 28 juli 1862 aldaar, als overleden aangegeven op dinsdag 29 juli 1862 aldaar.

Sjoukje trouwt op zaterdag 9 mei 1829 te Tietjerksteradeel (FR) met Sipke Rinses Douna. Sipke, boerenknecht en arbeider, wonende te Bergum (Tie), is geboren op zondag 20 november 1803 te Kortehemmen (Sm), overleden op woensdag 26 augustus 1868 te Bergum (Tie).

5  Jouwert Hendriks Wagenaar is geboren op vrijdag 10 januari 1806 te Bergum (Tie), gedoopt op zondag 16 februari 1806 aldaar, zie 8.

18  Gauke Sybes van der Meulen, arbeider, molenaar en cichoreimaalder, wonende te Garijp (Tie), in de Mairie Bergum (FR), te Wartena (Ida), te Rottevalle (FR) en te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), is geboren op maandag 27 november 1780, overleden op donderdag 10 februari 1825 aldaar (wonende nr. 87 aldaar), als overleden aangegeven op donderdag 10 februari 1825.

Gauke trouwt op zondag 5 november 1809 te Garijp (Tie) met

19  Saapke Jacobs, arbeidster, wonende te Garijp (Tie) en te Drachten (Sm), is geboren in 1786 te Twijzel (Ach), overleden op donderdag 27 februari 1868 te Garijp (Tie).

Van Gauke en Saapke zijn vijf kinderen bekend:

1  Geeske Gaukes van der Meulen is geboren op maandag 2 april 1810 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 6 mei 1810 aldaar, zie 9.

2  Jacoba Gaukes van der Meulen, arbeidster, is geboren op dinsdag 20 oktober 1812 te Garijp (Tie), als geboren aangegeven op donderdag 22 oktober 1812, overleden op zaterdag 28 mei 1892 te Bergum (Tie).

Jacoba trouwt op zaterdag 27 februari 1836 te Tietjerksteradeel (FR) met Wytse Olgerts Klompstra. Wytse, arbeider, is geboren rond 1805 te Veenwouden (Dan), overleden op zaterdag 6 januari 1877 te Bergum (Tie).

3  Tettje Gaukes van der Meulen is geboren op woensdag 20 maart 1816 te Wartena (Ida), als geboren aangegeven op zaterdag 23 maart 1816, overleden op dinsdag 8 april 1851 te Drachten (Sm).

Tettje trouwt op zaterdag 13 mei 1848 te Smallingerland (FR) met Sikke Sjoerds de Roos. Sikke, arbeider, is geboren op zondag 14 augustus 1803 te Noorderdrachten (Sm), overleden op donderdag 1 november 1860 te Drachten (Sm).

4  Andries Gaukes van der Meulen, werkman, wonende te Woerden (UT), is geboren op dinsdag 14 maart 1820 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), als geboren aangegeven op dinsdag 14 maart 1820, overleden op woensdag 8 september 1847 te Woerden (UT).

Andries heeft toestemming voor huwelijk verkregen op maandag 11 augustus 1845 te Drachten (Sm), trouwt op maandag 15 december 1845 te Woerden (UT) met Alida Plomp. Alida is geboren op donderdag 29 januari 1824 te Woerden (UT), overleden op zaterdag 27 juli 1867 te Charlois (ZH).

5  Hendrik Gaukes van der Meulen is geboren op woensdag 10 september 1823 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), als geboren aangegeven op donderdag 11 september 1823, overleden op maandag 27 november 1893 te Nijega (Sm).

Hendrik trouwt op zaterdag 15 mei 1852 te Smallingerland (FR) met Bontje Dirks Zandberg. Bontje is geboren op donderdag 17 februari 1831 te Oostermeer (Tie), overleden op dinsdag 11 augustus 1874 te Suameer (Tie).

20  Sake Jans van der Kloet, winkelier, schipper, arbeider en koopman, wonende te Garijp (Tie), te Suawoude (Tie) en in de Mairie Bergum (FR), is geboren op zaterdag 4 juni 1740 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 23 oktober 1740 aldaar, overleden op maandag 24 juli 1826 aldaar (wonende nr. 88 aldaar), als overleden aangegeven op maandag 24 juli 1826 te Bergum (Tie).

Sake trouwt op zondag 29 mei 1785 te Garijp (Tie) met

21  Fintje Dirks de Weerd, winkeliersche, wonende te Garijp (Tie), is geboren op woensdag 20 maart 1765 aldaar, gedoopt op zondag 21 april 1765 aldaar, overleden op maandag 27 december 1841 aldaar (wonende nr. 86 aldaar), als overleden aangegeven op maandag 27 december 1841.

Van Sake en Fintje zijn tien kinderen bekend:

1  Jan Sakes van der Kloet, winkelier, wonende te Garijp (Tie), is geboren op zondag 30 april 1786 te Suawoude (Tie), gedoopt op zondag 1 april 1787 aldaar, overleden op zondag 10 april 1864 te Garijp (Tie) (wonende aldaar).

2  Maaike Sakes van der Kloet is geboren op vrijdag 6 juni 1788 te Suawoude (Tie), gedoopt op zondag 20 juli 1788 aldaar, overleden op zaterdag 21 mei 1881 te Wartena (Ida).

Maaike trouwt op donderdag 14 april 1853 te Idaarderadeel (FR) met Tjibbele Halbes Zwerver. Tjibbele is geboren rond 1786, overleden op woensdag 16 november 1870 te Idaarderadeel (FR).

3  Sytske Sakes van der Kloet, arbeidster, wonende te Wanswerd en te Finkum (Ldl), is geboren op zondag 1 augustus 1790 te Suawoude (Tie), gedoopt op zondag 29 augustus 1790 aldaar, overleden op woensdag 23 juni 1847 te Finkum (Ldl) (wonende aldaar).

Sytske trouwt op zondag 3 juni 1810 te Goutum (Ldl) met Dirk Fransens Tamminga. Dirk is geboren rond 1783, overleden op dinsdag 4 maart 1823 te Leeuwarderadeel (FR).

4  Tettje Sakes van der Kloet, wonende te Dokkum (FR), is geboren op zondag 4 november 1792 te Suawoude (Tie), gedoopt op zondag 23 december 1792 te Hempens (Ldl), overleden op zondag 24 december 1865 te Brantgum (W.D.).

Tettje trouwt op zondag 25 april 1813 te Dokkum (FR) met Albert Durks Keuning.

5  Durkjen Sakes van der Kloet, dienstmeid en gardeniersche, wonende te Dokkum (FR), is geboren op zaterdag 28 februari 1795 te Suawoude (Tie), gedoopt op zondag 19 april 1795 aldaar, overleden op woensdag 28 september 1870 te Leeuwarden (FR).

Durkjen trouwt op dinsdag 19 oktober 1813 in de Mairie Huizum (FR) (1) met Wyberen Jans Boekema. Wyberen, gardenier, is geboren rond 1773 te Hempens (Ldl), overleden op vrijdag 24 januari 1823 te Leeuwarderadeel (FR).
Durkjen trouwt op donderdag 10 november 1825 te Leeuwarderadeel (FR) (2) met Auke Piers Kooistra. Auke, arbeider, is geboren rond 1791 te Raard (W.D.), overleden op donderdag 15 augustus 1872 te Leeuwarden (FR).

6  Sjoerd Sakes van der Kloet is geboren op maandag 5 juni 1797 te Suawoude (Tie), gedoopt op zondag 23 juli 1797 aldaar, zie 10.

7  Marten Sakes van der Kloet, boerenknecht en arbeider, wonende te Bergum (Tie), is geboren op donderdag 10 oktober 1799 te Surhuizum (Ach), gedoopt op zondag 10 november 1799 aldaar, overleden op vrijdag 5 april 1878 te Bergum (Tie).

Marten trouwt op zaterdag 19 mei 1827 te Tietjerksteradeel (FR) met Jantje Ebes Stel, dochter van Ebe Tjeerds Stel en Dirkje Jans. Jantje, dienstmeid en arbeidster, is geboren op zondag 21 november 1802 te Bergum (Tie), gedoopt op zondag 9 januari 1803 aldaar, overleden op donderdag 6 maart 1873 aldaar.

8  Romke Sakes van der Kloet, boerenknecht en arbeider, is geboren op zaterdag 19 februari 1803 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 13 maart 1803 aldaar, overleden op dinsdag 19 december 1854 te Surhuizum (Ach).

Romke trouwt op zondag 13 mei 1832 te Achtkarspelen (FR) met Jeltje Pieters Feenstra. Jeltje is geboren rond 1808 te Grootegast (GR), overleden op maandag 27 april 1863 te Surhuizum (Ach).

9  Dirk Sakes van der Kloet, arbeider en landbouwer en koemelker, is geboren op woensdag 20 november 1805 te Garijp (Tie), gedoopt op woensdag 25 december 1805 aldaar, overleden op woensdag 28 april 1886 te Hardegarijp (Tie).

Dirk trouwt op zaterdag 25 januari 1840 te Tietjerksteradeel (FR) (1) met Aaltje Jacobus Inia. Aaltje, dienstmeid, is geboren rond 1810 te Rijperkerk (Tie), overleden op woensdag 6 april 1842 te Hardegarijp (Tie).
Dirk trouwt op woensdag 8 mei 1844 te Menaldumadeel (FR) (2) met Aaltje Klazes Dijkstra. Aaltje, dienstmeid, is geboren rond 1813 te Minnertsga, overleden op zondag 9 juni 1850 te Hardegarijp (Tie).
Dirk trouwt op zaterdag 12 juni 1858 te Tietjerksteradeel (FR) (3) met Wytske Harmens Schieving. Wytske is geboren op donderdag 19 december 1822 te Drogeham (Ach), overleden op maandag 4 maart 1901 te Hardegarijp (Tie).

10  Oebele Sakes van der Kloet, koopman en winkelier en brievengaarder, wonende te Garijp (Tie), is geboren op zondag 10 mei 1807 aldaar, gedoopt op zondag 7 juni 1807 aldaar, overleden op zaterdag 13 mei 1876 aldaar.

Oebele trouwt op zaterdag 20 april 1839 te Tietjerksteradeel (FR) met Tietje Binderts Pietersma. Tietje, naaister, is geboren rond 1810 te Suawoude (Tie), overleden op woensdag 19 december 1883 te Garijp (Tie).

22  Pieter Wybrens Wybersma, beurtschipper, veerschipper, schipper, koopman en koemelker, wonende te Suameer (Tie) en in de Mairie Oostermeer (FR), is geboren op donderdag 6 maart 1777 te Rottevalle (Sm), gedoopt op zondag 13 april 1777 te Rottevalle (FR), overleden op zondag 20 november 1859 te Suameer (Tie) (wonende aldaar).

Pieter trouwt op zondag 28 juli 1805 te Suameer (Tie) met

23  Neeltje Riemers Riemersma, wonende te Suameer (Tie), is geboren rond 1775 aldaar, overleden op zaterdag 5 maart 1870 aldaar.

Van Pieter en Neeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje Pieters Wybersma is geboren op vrijdag 20 december 1805 te Suameer (Tie), gedoopt op zondag 9 maart 1806 te Garijp (Tie), zie 11.

2  Wybren Pieters Wybersma, arbeider en koemelker, is geboren op dinsdag 9 juni 1807 te Suameer (Tie), gedoopt op zondag 12 juli 1807 te Garijp (Tie), overleden op vrijdag 11 april 1884 te Wijnjeterp (Ops).

Wybren trouwt op zaterdag 12 mei 1838 te Tietjerksteradeel (FR) met Fetje Fokkes van Houten. Fetje, dienstmeid, is geboren op woensdag 3 maart 1813 te Oostermeer (Tie), overleden op donderdag 8 november 1906 te Wijnjeterp (Ops).

3  Ybeltje Pieters Wybersma, boerin, is geboren op zaterdag 7 januari 1809 te Suameer (Tie), gedoopt op zondag 5 februari 1809 te Garijp (Tie), overleden op zondag 27 augustus 1871 te Suameer (Tie).

Ybeltje trouwt op zaterdag 11 mei 1833 te Tietjerksteradeel (FR) met Sjouke Klazes Elsinga. Sjouke, boerenknecht en landbouwer, is geboren rond 1809 te Suameer (Tie), overleden op dinsdag 22 maart 1892 aldaar.

4  Riemer Pieters Wybersma, wonende te Suameer (Tie), is geboren op vrijdag 12 april 1811 aldaar, gedoopt op zondag 19 mei 1811 te Garijp (Tie), overleden op maandag 22 maart 1813 te Suameer (Tie) (wonende nr. 10 aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 23 maart 1813 te Bergum (Tie).

5  Yttje Pieters Wybersma is geboren op dinsdag 24 januari 1815 te Suameer (Tie), overleden op donderdag 21 oktober 1897 aldaar.

Yttje trouwt op vrijdag 17 mei 1861 te Tietjerksteradeel (FR) met Hendrik Annes Wymenga. Hendrik, landbouwer, is geboren op maandag 22 september 1817 te Garijp (Tie), overleden op vrijdag 27 april 1894 te Suameer (Tie).

6  Riemer Pieters Wybersma, arbeider, is geboren op dinsdag 3 juni 1817 te Suameer (Tie), overleden op zaterdag 15 januari 1898 aldaar.

Riemer trouwt op zaterdag 1 juni 1850 te Tietjerksteradeel (FR) met Dieuwke Minses Eskens. Dieuwke is geboren rond 1824 te Rinsumageest (Dan), overleden op vrijdag 6 februari 1863 te Oostermeer (Tie).

28  Foppe Gerrits de Haan, arbeider (en veenbaas), wonende te Noorderdrachten (Sm) en te Drachten (Sm), is geboren in 1752 aldaar, gedoopt op zondag 30 juli 1752 aldaar, overleden op dinsdag 19 augustus 1828 te Tietjerk (Tie).

Foppe trouwt op zondag 25 mei 1783 te Drachten (Sm) met

29  Lutske Berends is geboren rond 1761 te Duurswoude (Ops), gedoopt op zondag 1 februari 1761 aldaar, overleden op maandag 18 augustus 1828 te Tietjerk (Tie).

Van Foppe en Lutske zijn elf kinderen bekend:

1  Gerrit Foppes de Haan, koemelker, wonende te Opeinde (Sm) en te Noorderdrachten (Sm), is geboren op woensdag 11 februari 1784 aldaar, gedoopt op zondag 7 maart 1784 aldaar, overleden op zondag 16 mei 1858 te Boornbergum (Sm).

Gerrit trouwt op vrijdag 29 augustus 1806 te Opeinde (Sm) met Gaatske Remmelts Bos. Gaatske, wonende te Opeinde (Sm), is geboren rond 1789 te Beetsterzwaag (Ops), overleden op maandag 12 april 1869 te Boornbergum (Sm).

2  Fetje Foppes de Haan, dienstmeid, wonende te Grouw (Ida), is geboren op zaterdag 25 november 1786 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 24 december 1786 aldaar, overleden op zaterdag 25 juni 1831 te Drachten (Sm).

Fetje trouwt op donderdag 5 juni 1817 te Opsterland (FR) (1) met Jan Eises Diepstra. Jan, koemelker en arbeider, is geboren rond 1788 te Ureterp (Ops), overleden op maandag 31 januari 1820 aldaar.
Fetje trouwt op woensdag 5 mei 1830 te Smallingerland (FR) (2) met Hans Jelles Linting. Hans, timmerman, is geboren rond 1783 te Drachten (Sm).

3  Beerend Foppes de Haan is geboren op maandag 25 augustus 1788 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 28 september 1788 aldaar, overleden voor 1794.

4  Antje Foppes de Haan is geboren op zondag 14 maart 1790 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 18 april 1790 aldaar, overleden voor 1792.

5  Antje Foppes de Haan is geboren op zaterdag 14 april 1792 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 13 mei 1792 aldaar, overleden voor 1796.

6  Beerend Foppes de Haan, boerenknecht en arbeider, wonende te Opende (GR), is geboren op zaterdag 5 juli 1794 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 3 augustus 1794 aldaar, overleden op woensdag 8 augustus 1849 te Ureterp (Ops).

Beerend trouwt op donderdag 23 december 1819 te Opsterland (FR) met Froukjen Hendriks Bosma. Froukjen, arbeidster, is geboren rond 1801 te Ureterp (Ops), overleden op donderdag 13 april 1871 te Siegerswoude (Ops).

7  Antje Foppes de Haan, dienstmeid, wonende te Kortehemmen (Sm), is geboren op maandag 25 april 1796 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 29 mei 1796 aldaar, overleden op donderdag 29 november 1866 te Opeinde (Sm).

Antje trouwt op zaterdag 16 mei 1818 te Tietjerksteradeel (FR) met Albert Klazes Feenstra. Albert, arbeider, is geboren rond 1788 te Garijp (Tie), overleden op vrijdag 27 maart 1846 te Nijega (Sm).

8  Lykele Foppes de Haan, arbeider, wonende te Opende (GR), is geboren op zondag 18 maart 1798 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 15 april 1798 aldaar, overleden op zondag 10 november 1867 te Drachten (Sm).

Lykele trouwt op zaterdag 15 juni 1822 te Smallingerland (FR) met Tjitske Halbes Boonstra. Tjitske, arbeidster, is geboren rond 1796 te Oldeboorn (Ut), overleden op woensdag 19 april 1854 te Noorderdrachten (Sm).

9  Aafke Foppes de Haan, dienstmaagd en arbeidster, is geboren op zaterdag 8 februari 1800 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 23 maart 1800 aldaar, overleden op vrijdag 29 december 1882 te Wijnjeterp (Ops).

Aafke trouwt op zaterdag 24 mei 1823 te Smallingerland (FR) (1) met Jan Tjibbes Bloemstra. Jan is geboren rond 1800, overleden op zaterdag 29 juli 1826 te Drachten (Sm).
Aafke trouwt op woensdag 7 mei 1828 te Smallingerland (FR) (2) met Douwe Johannes de Vries. Douwe, arbeider, is geboren rond 1795 te Drachten (Sm), overleden op zondag 3 mei 1863 te Wijnjeterp (Ops).

10  Hiltje Foppes de Haan is geboren op zaterdag 17 september 1803 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 30 oktober 1803 aldaar, overleden voor 1811.

11  Harmen Foppes de Haan is geboren op woensdag 11 juni 1806 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 6 juli 1806 aldaar, zie 14.

30  Sjoerd Andries Teyema, schoolonderwijzer, schoolmeester, veldwachter, onderwijzer en wijkmeester, wonende te Garijp (Tie) en in de Mairie Bergum (FR), is geboren op dinsdag 24 augustus 1779 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op zondag 13 februari 1780 aldaar, overleden op dinsdag 7 maart 1854 te Garijp (Tie) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 7 maart 1854.

Sjoerd trouwt op zondag 11 november 1804 te Garijp (Tie) met

31  Antje Pieters Bouma is geboren op donderdag 14 oktober 1779 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 21 november 1779 aldaar, overleden op dinsdag 31 juli 1855 aldaar.

Van Sjoerd en Antje zijn acht kinderen bekend:

1  Tjerkjen Sjoerds Teyema, arbeidster, is geboren op zaterdag 11 oktober 1806 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 26 oktober 1806 aldaar, overleden op dinsdag 5 december 1876 te Hardegarijp (Tie).

Tjerkjen trouwt op vrijdag 15 mei 1835 te Tietjerksteradeel (FR) met Lammert Klases de Jong. Lammert, arbeider, is geboren rond 1808 te Suameer (Tie), overleden op vrijdag 19 november 1875 te Hardegarijp (Tie).

2  Jantje Sjoerds Teyema is geboren op zaterdag 14 januari 1809 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 5 februari 1809 aldaar, zie 15.

3  Tjitske Sjoerds Teyema, dienstmeid, is geboren op donderdag 19 april 1810 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 6 mei 1810 aldaar, overleden op maandag 17 februari 1890 te Bergum (Tie).

Tjitske trouwt op zaterdag 23 mei 1840 te Tietjerksteradeel (FR) met Hendrik Wobbes Plantinga. Hendrik, boerenknecht, is geboren op vrijdag 20 september 1816 te Oudega (Sm), overleden op zondag 2 mei 1897 te Bergum (Tie).

4  Pieter Sjoerds Teyema, arbeider en wegwerker, wonende te Garijp (Tie), is geboren op woensdag 22 april 1812 aldaar, gedoopt op zondag 3 mei 1812 aldaar, overleden op zaterdag 28 september 1889 aldaar.

Pieter trouwt op zaterdag 11 mei 1839 te Tietjerksteradeel (FR) met Antje Fokkes Rading. Antje, dienstmeid, is geboren rond 1803 te Oudega (Sm), gedoopt op maandag 26 december 1803, overleden op woensdag 7 november 1883 te Garijp (Tie).

5  Wimke Sjoerds Teyema is geboren op vrijdag 3 juni 1814 te Garijp (Tie), overleden op woensdag 18 februari 1891 aldaar.

Wimke trouwt op zaterdag 17 mei 1845 te Tietjerksteradeel (FR) met Johannes Foppes de Boer. Johannes, boerenknecht en winkelier, is geboren op maandag 8 januari 1821 te Noorderdrachten (Sm), overleden op donderdag 26 april 1883 te Garijp (Tie).

6  Andries Sjoerds Teyema, schoenmaker, wonende te Garijp (Tie), is geboren op donderdag 16 januari 1817 aldaar, overleden op vrijdag 24 juli 1863 aldaar.

Andries trouwt op zaterdag 18 mei 1850 te Tietjerksteradeel (FR) met Hinke Paulus Paulusma. Hinke, arbeidster, wonende te Garijp (Tie), is geboren op zondag 30 januari 1820 aldaar, overleden op donderdag 20 januari 1887 aldaar.

7  Bouwe Sjoerds Teyema, schoolonderwijzer, is geboren op maandag 20 december 1819 te Garijp (Tie), overleden op donderdag 19 november 1891 te Opeinde (Sm).

Bouwe trouwt op zaterdag 12 september 1846 te Tietjerksteradeel (FR) met Menke Jans Visser. Menke is geboren op zondag 13 december 1818 te Paesens (O.D.), overleden op zaterdag 24 juni 1905 te Rottevalle (Ach).

8  Elisabeth Sjoerds Teyema, naaister, is geboren op donderdag 17 januari 1822 te Garijp (Tie), overleden op dinsdag 24 juli 1877 aldaar.

Elisabeth trouwt op donderdag 14 mei 1846 te Tietjerksteradeel (FR) met Eelke Klazes Hoogstins. Eelke, landbouwer, wonende te Garijp (Tie), is geboren op donderdag 26 augustus 1819 aldaar, overleden op zondag 15 april 1894 aldaar.


Generatie VI

(oudouders)

In deze generatie zijn 24 (75 %) van de 32 voorouders bekend, geboren tussen 1698 en 1757.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Beetsterzwaag (Ops) (2x), Garijp (Tie) (2x), Noorderdrachten (Sm), Doezum (GR), Drogeham (Ach), Eestrum (Tie), Hardegarijp (Tie), Beets (Ops), Kollum (Kol), Surhuisterveen (Ach), Oostermeer (Tie), Opeinde (Sm), Rijperkerk (Tie), Rottevalle (FR), Rottevalle (Ach), Suameer (Tie) en Het Moer.

32  Sieds Jans, schipper, wonende te Rottevalle (FR) en te Rottevalle (Ach), is geboren rond 1729, overleden 1770 of 1771 aldaar.

Sieds trouwt op zondag 27 februari 1757 te Rottevalle (FR) met

33  Sjoukjen Hendriks, wonende te Rottevalle (FR), is geboren rond 1730, gedoopt op vrijdag 27 maart 1739 aldaar, overleden na 1794.

Sjoukjen trouwt op zondag 9 februari 1772 te Rottevalle (FR) (2) met Johannes Pyters. Johannes is overleden na 1798.

Van Sieds en Sjoukjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Jan Sydses is geboren in november 1757, gedoopt op zondag 18 december 1757 te Rottevalle (FR), overleden voor maandag 12 april 1762.

2  Janke Sydses is geboren in november 1758, gedoopt op zondag 21 januari 1759 te Rottevalle (FR), overleden voor zondag 20 augustus 1769.

3  Grietje Sydses is geboren in februari 1761, gedoopt op zondag 8 maart 1761 te Rottevalle (FR).

4  Jan Sydses, schipper, is geboren op maandag 4 januari 1762 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), gedoopt op maandag 12 april 1762 te Rottevalle (FR), overleden op donderdag 29 januari 1807 te Leeuwarden (FR).

Jan trouwt op dinsdag 5 april 1796 te Rottevalle (FR) met Aukjen Hendriks Kragt. Aukjen, schippersche, wonende te Leeuwarden (FR) en te Rottevalle (Sm), is geboren rond 1771 te Franeker (FR), overleden op maandag 24 oktober 1853 te Oldeboorn (Ut) (wonende te Rottevalle (Sm)).

Aukjen was later gehuwd (2) met Gerrit Sjoerds Mijnheer.

5  Hindrik Sydses is gedoopt op zondag 16 december 1764 te Rottevalle (FR), overleden voor donderdag 18 december 1766.

6  Hendrik Sydses is geboren op zaterdag 15 november 1766 te Rottevalle (Ach), gedoopt op zondag 28 december 1766 aldaar, zie 16.

7  Janke Sydses, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op dinsdag 25 juli 1769 te Rottevalle (FR), gedoopt op zondag 20 augustus 1769 aldaar, overleden op dinsdag 1 februari 1859 te Leeuwarden (FR).

Janke gaat in ondertrouw op vrijdag 22 april 1796 te Leeuwarden (FR), trouwt op zondag 15 mei 1796 aldaar met Pieter Klazes Hoff. Pieter, schipper en turfschipper, wonende te Leeuwarden (FR), is gedoopt op zondag 24 januari 1768 te Donkerbroek (Osw), overleden op dinsdag 21 april 1846 te Leeuwarden (FR).

34  Anne Alderts Staphorstius, huisman, huisman, dorpregter en ontvanger, dorprechter en ontvanger, dagloner en arbeider, wonende te Eestrum (Tie), te Twijzel/Kooten (Ach) en in de Mairie Oostermeer (FR), is geboren op dinsdag 26 mei 1739 te Suameer (Tie), gedoopt op zondag 12 juni 1740 aldaar, overleden op zondag 14 november 1813 te Eestrum (Tie) (wonende nr. 41 aldaar), als overleden aangegeven op maandag 15 november 1813 te Oostermeer (Tie).

Anne trouwt in 1769 met

35  Eelkje Jouwerts, wonende te Eestrum (Tie), is geboren in 1734 aldaar, gedoopt op maandag 6 september 1734 aldaar, overleden voor 1813.

Eelkje trouwt op zondag 6 maart 1763 te Eestrum (Tie) (1) met Fokke Douwes, zoon van Douwe Bruchts en Antje Fookes. Fokke, wonende te Eestrum (Tie), is gedoopt op zondag 3 januari 1712 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden tussen zondag 6 maart en donderdag 30 juni 1763.

Van Anne en Eelkje zijn drie kinderen bekend:

1  Aatje Annes Staphorstius is geboren op maandag 19 februari 1770 te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 25 februari 1770 aldaar, zie 17.

2  Wyke Annes Staphorstius is geboren op dinsdag 28 december 1773 te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 9 januari 1774 aldaar, waarschijnlijk overleden tussen 1806 en 1811.

Wyke trouwt op zondag 21 december 1794 te Wartena (Ida) met Jan Willems Kooistra. Jan, arbeider, wonende te Warga (Ida), is geboren rond 1761, overleden op zaterdag 13 september 1823 aldaar (wonende aldaar).

3  Jouwert Annes Staphorstius, arbeider en winkelknecht, wonende te Miedum (Ldl) en te Leeuwarden (FR), is geboren op zaterdag 9 november 1776 te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 1 december 1776 aldaar, overleden op dinsdag 23 december 1828 te Leeuwarden (FR).

Jouwert trouwt op zondag 13 mei 1804 te Lekkum (Ldl) met Rigtje Martens. Rigtje, wonende te Miedum (Ldl) en te Leeuwarden (FR), is geboren op woensdag 19 juli 1780 te Hijum (Ldl), gedoopt op zondag 30 juli 1780 te Finkum/Hijum (Ldl), overleden op dinsdag 3 december 1816 te Leeuwarden (FR) (wonende nr. 243 aldaar).

36  Sybe.

Sybe had een buitenechtelijke relatie met

37  Tettje Gaukes Stelwagen, arbeidster, wonende te Noorderdrachten (Sm) en te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), is geboren op donderdag 24 maart 1757 te Opeinde (Sm), overleden op zondag 21 november 1819 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), als overleden aangegeven op maandag 22 november 1819.

Tettje trouwt op zondag 22 juni 1788 te Opeinde (Sm) (2) met Dooitzen Gaukes Wagenaar, zoon van Gauke Dooitzes Wagenaar en Elizabeth Pieters. Dooitzen, wonende te Opeinde (Sm), is geboren rond 1761, overleden op vrijdag 20 juni 1823 te Boornbergum (Sm).

Van Sybe en Tettje is een natuurlijk kind bekend:

1  Gauke Sybes van der Meulen is geboren op maandag 27 november 1780, zie 18.

38  Jacob.

Jacob was gehuwd met

39  Geeske.

Van Jacob en Geeske is een kind bekend:

1  Saapke Jacobs is geboren in 1786 te Twijzel (Ach), zie 19.

40  Jan Romkes, boer, wonende te Garijp (Tie), is geboren op vrijdag 12 december 1698 te Rijperkerk (Tie), gedoopt op zondag 15 februari 1699 aldaar, overleden in 1770 te Garijp (Tie).

Jan trouwt op zondag 31 mei 1739 te Garijp (Tie) met

41  Maaike Sakes is geboren in 1711 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 30 augustus 1711 aldaar, overleden rond 1778.

Van Jan en Maaike zijn zes kinderen bekend:

1  Sake Jans van der Kloet is geboren op zaterdag 4 juni 1740 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 23 oktober 1740 aldaar, zie 20.

2  Tettje Jans is geboren in 1744, gedoopt op zondag 19 april 1744 te Garijp (Tie).

Tettje gaat in ondertrouw op zondag 26 november 1769 te Garijp (Tie), trouwt op zondag 10 december 1769 aldaar met Meint Hendriks. Meint, boer, wonende te Kooten (Ach), is geboren in 1739 aldaar, gedoopt op maandag 29 juni 1739 aldaar.

3  Romke Jans, boer, is geboren in 1746 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 19 juni 1746 aldaar, overleden rond 1798 aldaar, begraven te Suameer (Tie).

Romke trouwt op zondag 9 november 1783 te Garijp (Tie) met Hylkje Jans. Hylkje is geboren rond 1758 te Oostermeer (Tie), overleden op zaterdag 22 augustus 1835 te Garijp (Tie).

4  Sjoerd Jans is geboren in 1749, gedoopt op zondag 16 maart 1749 te Garijp (Tie), overleden aldaar.

5  Tietje Jans Jonker, wonende te Bergum (Tie), is geboren in 1751, gedoopt op vrijdag 9 april 1751 te Garijp (Tie), overleden op dinsdag 3 januari 1826 te Bergum (Tie) (wonende nr. 237 aldaar).

Tietje trouwt op vrijdag 15 mei 1772 te Garijp (Tie) met Willem Sytses Jonker. Willem is geboren in 1746 te Grouw (Ida), gedoopt op zondag 15 mei 1746 aldaar, overleden op vrijdag 19 november 1830 te Driehuis.

6  Antje Jans is geboren in 1753, gedoopt op zondag 28 oktober 1753 te Garijp (Tie).

42  Dirk Jans, meester bakker, wonende te Rottevalle (FR), is geboren in 1724 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 4 juni 1724 aldaar, overleden op zaterdag 6 april 1811 te Garijp (Tie).

Dirk trouwt op zondag 5 december 1745 te Rottevalle (FR) met

43  Sytske Martens, wonende te Rottevalle (FR), is overleden 1791 of 1792 te Garijp (Tie).

Van Dirk en Sytske zijn tien kinderen bekend:

1  Joukjen Dirks is geboren op donderdag 31 augustus 1747 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 15 oktober 1747 aldaar, overleden tussen woensdag 19 oktober 1808 en zaterdag 27 april 1811.

Joukjen trouwt op zondag 4 april 1773 te Garijp (Tie) met Goitsen Wijbes. Goitsen is gedoopt op donderdag 9 juni 1729 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden op woensdag 19 oktober 1808 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm).

2  Jan Dirks, meester bakker, wonende te Veenwouden (Dan), is geboren op woensdag 11 maart 1750 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 9 april 1752 aldaar, waarschijnlijk overleden op woensdag 9 juli 1794 te Veenwouden (Dan) (wonende aldaar).

Jan trouwt op zondag 12 maart 1786 te Veenwouden (Dan) met Sjieuke Klazes. Sjieuke is gedoopt op donderdag 17 maart 1757 te Veenwouden (Dan).

3  Alle Dirks de Weerd, molenaar, wonende te Leeuwarden (FR) en te Dokkum (FR), is geboren op vrijdag 19 oktober 1753 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 18 november 1753 aldaar, overleden voor 1811 te Dokkum (FR).

Alle trouwt op dinsdag 21 oktober 1777 te Garijp (Tie) (1) met Trijntje Fokkes. Trijntje, wonende te Rinsumageest (Dan).
Alle trouwt op maandag 20 mei 1782 te Dokkum (FR) (2) met Aaltje Wyberts Boekhout. Aaltje, wonende te Dokkum (FR).

4  Gurbe Durks de Weert, veerschipper en koopman, wonende te Garijp (Tie), is geboren op donderdag 17 juli 1755 aldaar, gedoopt op zondag 17 augustus 1755 aldaar, overleden op donderdag 2 februari 1832 te Gaastmaburen.

Gurbe trouwt op zondag 7 november 1779 te Garijp (Tie) (1) met Saakje Johannes. Saakje is overleden voor zondag 16 november 1806.
Gurbe trouwt op zondag 16 november 1806 te Garijp (Tie) (2) met Gepke Annes van der Zee. Gepke is geboren rond 1758 te Warga (Ida), overleden op vrijdag 7 maart 1823 te Garijp (Tie).

5  Martjen Dirks de Weerd, wonende te Garijp (Tie), is geboren op donderdag 31 maart 1757 aldaar, gedoopt op zondag 8 mei 1757 aldaar, overleden op vrijdag 1 maart 1816 te Dokkum (FR).

Martjen trouwt op zondag 3 maart 1782 te Dokkum (FR) met Pieter Wyberts Boekhout. Pieter, koopman en wolkammer, wonende te Dokkum (FR).

6  Fintje Dirks is geboren in 1760 te Garijp (Tie), gedoopt op maandag 16 juni 1760 aldaar, overleden voor 1765.

7  Marten Dirks is geboren op zaterdag 5 februari 1763 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 13 maart 1763 aldaar.

8  Fintje Dirks de Weerd is geboren op woensdag 20 maart 1765 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 21 april 1765 aldaar, zie 21.

9  Sjoukjen Durks de Weert, wonende te Garijp (Tie), is geboren op vrijdag 3 april 1767 aldaar, gedoopt op zondag 26 april 1767 aldaar, overleden op dinsdag 20 maart 1821 aldaar (wonende nr. 92 aldaar).

Sjoukjen trouwt op zondag 23 september 1787 te Garijp (Tie) met Klaas Jelles van der Wal. Klaas, meester timmerman en timmerman, wonende te Garijp (Tie), is geboren op zondag 2 oktober 1763 te Oudega (Sm), overleden op woensdag 27 december 1837 te Tietjerksteradeel (FR).

10  Jeltje Dirks de Weerd, arbeidster, is geboren op woensdag 31 januari 1770 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 8 april 1770 aldaar, overleden op woensdag 17 mei 1843 aldaar.

Jeltje trouwt op zondag 27 november 1796 te Garijp (Tie) (1) met Tjibbe Douwes Duursma. Tjibbe, schoolmeester, is overleden voor 1812.
Jeltje trouwt op zaterdag 15 februari 1812 in de Mairie Bergum (FR) (2) met Syt Johannes van der Ploeg, zoon van Johannes Syttes en Grietje Geerts. Syt, wagenmaker, wonende te Bergum (Tie) en te Garijp (Tie), is geboren op donderdag 18 maart 1773 te Hardegarijp (Tie), overleden op dinsdag 9 april 1839 te Garijp (Tie).

44  Wybren Tjibbes, schipper, wonende te Rottevalle (FR), is geboren in mei 1744 te Rottevalle (Ach), gedoopt op zondag 7 juni 1744 te Rottevalle (FR), overleden op zaterdag 3 maart 1787 te Ureterp (Ops).

Wybren trouwt op zondag 5 januari 1772 te Rottevalle (FR) met

45  Ybeltje Pieters, wonende te Rottevalle (FR), is geboren in 1748 te Drogeham (Ach), overleden op zaterdag 3 februari 1810 te Opeinde (Sm).

Van Wybren en Ybeltje zijn negen kinderen bekend:

1  Tjibbe Wybrens is geboren op zondag 4 oktober 1772 te Rottevalle (FR), gedoopt op zondag 15 november 1772 aldaar.

2  Pieter Wybrens is geboren op zondag 1 mei 1774 te Rottevalle (FR), gedoopt op zondag 5 juni 1774 aldaar, overleden voor 1777.

3  Aaltje Wybrens Posthuma is geboren op dinsdag 8 augustus 1775 te Rottevalle (FR), gedoopt op zondag 17 september 1775 aldaar, overleden op vrijdag 16 mei 1851 te Nijega (Sm).

Aaltje trouwt op maandag 2 juni 1800 te Nijega (Sm) met Hessel Durks Herder. Hessel, huisman, is geboren rond 1779, overleden op zaterdag 7 november 1829 te Nijega (Sm).

4  Pieter Wybrens Wybersma is geboren op donderdag 6 maart 1777 te Rottevalle (Sm), gedoopt op zondag 13 april 1777 te Rottevalle (FR), zie 22.

5  Jogchum Wybrens Posthuma, huisman, wonende te Nijega (Sm), is geboren op woensdag 20 januari 1779 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), gedoopt op zondag 28 februari 1779 te Rottevalle (FR), overleden op maandag 23 november 1840 te Nijega (Sm).

Jogchum trouwt op zondag 16 december 1804 te Nijega (Sm) met Janke Fokkes Tiekstra. Janke is geboren rond 1776 te Nijega (Sm), overleden op maandag 14 juni 1852 aldaar.

6  Albert Wybrens Postma, landbouwer, wonende te Rottevalle (FR), op het Witveen en te Surhuisterveen (Ach), is geboren op vrijdag 10 november 1780 te Rottevalle (Sm), gedoopt op zondag 14 januari 1781 te Boornbergum (Sm), overleden op dinsdag 1 december 1818 te Surhuisterveen (Ach) (wonende nr. 132 aldaar), als overleden aangegeven op donderdag 3 december 1818.

Albert was gehuwd met Antje Ates Atema. Antje is geboren rond 1782 te Drachten (Sm), overleden op maandag 23 februari 1824 te Surhuisterveen (Ach), als overleden aangegeven op woensdag 25 februari 1824.

Antje was later gehuwd (2) met Roel Tjeerds Kooisma.

7  Gerrit Wybrens van der Hei, veerschipper, wonende te Oudega (Sm), is geboren op zaterdag 7 september 1782 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 20 oktober 1782 te Ureterp/Siegerswoude (Ops), overleden op vrijdag 17 januari 1868 te Nijega (Sm).

Gerrit trouwt op woensdag 14 augustus 1811 te Smallingerland (FR) met Aukjen Wietzes de Jong. Aukjen is geboren rond 1786 te Oudega (Sm).

8  Marten Wybrens Bruinsma, boerenknecht, landbouwer en boer, wonende te Opeinde (Sm) en te Wijnjeterp (Ops), is geboren rond 1784 te Rottevalle (FR), overleden op zaterdag 17 april 1847 te Wijnjeterp (Ops) (wonende nr. 112 aldaar).

Marten trouwt op zondag 19 augustus 1821 te Marum (GR) (1) met Tjipkjen Sytzes van der Sluis. Tjipkjen is geboren rond 1793, overleden op zaterdag 3 mei 1828 te Opeinde (Sm).
Marten trouwt op woensdag 16 november 1831 te Smallingerland (FR) (2) met Trijntje Alberts Slager. Trijntje is geboren rond 1797 te Drachten (Sm), overleden op woensdag 26 oktober 1853 te Smallingerland (FR).

9  Wybren Wybrens Posthuma, arbeider, wonende te Rottevalle (FR), te Opeinde (Sm) en te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), is geboren rond 1788 te Rottevalle (Ach), overleden op zaterdag 5 december 1868 te Opeinde (Sm).

Wybren trouwt op woensdag 15 mei 1816 in de Mairie Oudega (FR) met Iettje Klazes Smeerke. Iettje is geboren rond 1796 te Oudega (Sm), overleden op woensdag 13 april 1870 te Opeinde (Sm).

46  Riemer Johannes, wonende te Suameer (Tie), is geboren in 1730 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op zondag 6 augustus 1730 aldaar, overleden rond 1801 te Suameer (Tie).

Riemer trouwt op zondag 14 mei 1758 te Suameer (Tie) met

47  Trijntje Eelkes, naaister, wonende te Garijp (Tie) en te Suameer (Tie), is geboren rond 1737 te Kollum (Kol), overleden op donderdag 4 juni 1818 te Suameer (Tie) (wonende nr. 10 aldaar).

Van Riemer en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Johannes Riemers Riemersma, koemelker, wonende te Bergum (Tie), is geboren in 1759 te Suameer (Tie), gedoopt op woensdag 8 augustus 1759 aldaar, overleden op woensdag 19 september 1827 te Bergum (Tie) (wonende nr. 233 aldaar).

2  Folkert Riemers Riemersma, landbouwer, wonende te Suameer (Tie), is geboren in 1764 te Surhuisterveen (Ach), overleden op vrijdag 19 mei 1848 te Tietjerk (Tie).

Folkert trouwt op zondag 23 augustus 1789 te Suameer (Tie) met Trijntje Melles Sibma. Trijntje is geboren op woensdag 15 april 1772 te Garijp (Tie), overleden op donderdag 13 oktober 1842 aldaar.

3  Lieuwe Riemers Riemersma, landbouwer, wonende te Nijega (Sm) en te Opeinde (Sm), is geboren rond 1765 te Suameer (Tie), overleden op zondag 9 februari 1845 te Opeinde (Sm) (wonende nr. 41 aldaar), als overleden aangegeven op maandag 10 februari 1845.

Lieuwe trouwt op zondag 14 september 1800 te Suameer (Tie) met Tepske Sjoukes. Tepske is geboren rond 1762, overleden op donderdag 14 juli 1808 te Nijega (Sm).

4  Neeltje Riemers Riemersma is geboren rond 1775 te Suameer (Tie), zie 23.

5  Ytje Riemers Riemersma, wonende te Drachten (Sm), is geboren rond 1776, overleden op donderdag 7 oktober 1847 aldaar (wonende nr. 167 (wijk C) aldaar).

Ytje trouwt op zondag 15 mei 1796 te Oudega (Sm) met Rienk Bokes Roukema. Rienk is geboren op vrijdag 22 januari 1768 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zondag 27 maart 1768 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), overleden op vrijdag 23 januari 1846 te Smallingerland (FR).

56  Gerrit Lykeles, schoenmaker en veenbaas, is geboren in 1717 te Doezum (GR), gedoopt op vrijdag 26 maart 1717 te Grootegast (GR), overleden in 1798.

Gerrit trouwt voor 1742 met

57  Antje Douwes is geboren rond 1719 te Noorderdrachten (Sm), overleden in 1799 aldaar.

Van Gerrit en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Rimkjen Gerrits is geboren in 1742 te Drachten (Sm), gedoopt op zondag 11 februari 1742 aldaar.

2  Lykle Gerrits is geboren in 1744 te Drachten (Sm), gedoopt op zondag 5 juli 1744 aldaar.

3  Aafke Gerrits is geboren in 1746 te Drachten (Sm), gedoopt op zondag 4 december 1746 aldaar.

4  Douwe Gerrits is geboren rond 1750 te Drachten (Sm), gedoopt op zondag 25 januari 1750 aldaar.

5  Foppe Gerrits de Haan is geboren in 1752 te Drachten (Sm), gedoopt op zondag 30 juli 1752 aldaar, zie 28.

6  Antje Gerrits is geboren in 1755 te Drachten (Sm), gedoopt op zondag 2 februari 1755 aldaar.

7  Lammert Gerrits Visser, arbeider en opzichter in een veenderij, wonende te Noorderdrachten (Sm), is geboren in 1758 te Drachten (Sm), gedoopt op zondag 11 juni 1758 aldaar, overleden op zondag 30 oktober 1836 te Steggerda (Wsw).

Lammert trouwt op zondag 28 september 1788 te Drachten (Sm) met Geeske Wybes Pool, dochter van Wiebe Jacobus Pool en Antje Jans. Geeske is geboren op donderdag 16 februari 1764 te Drachten (Sm), gedoopt op vrijdag 3 juli 1767 aldaar, overleden tussen 1796 en 1816 te Noorderdrachten (Sm).

58  Berend Alberts, wonende te Ureterp (Ops), is geboren in Het Moer, gedoopt op maandag 29 maart 1728 te Diever (DR), overleden in 1796 te Duurswoude (Ops).

Berend trouwt op zondag 26 januari 1755 te Beetsterzwaag (Ops) met

59  Fettje Davids, wonende te Beetsterzwaag (Ops), is geboren in 1730 te Beets (Ops), gedoopt op zondag 16 juli 1730 aldaar.

Van Berend en Fettje zijn zeven kinderen bekend:

1  Albert Berends Hofman, wonende te Beetsterzwaag (Ops), is geboren in 1757, gedoopt op woensdag 28 december 1757 te Ureterp/Siegerswoude (Ops), overleden op zaterdag 29 februari 1840 te Beetsterzwaag (Ops).

Albert trouwt op zondag 21 november 1784 te Beetsterzwaag (Ops) met Froukjen Baukes. Froukjen is gedoopt op vrijdag 9 november 1759 te Beets/Beetsterzwaag/Olterterp (Ops), overleden op zaterdag 19 februari 1831 te Opsterland (FR).

2  Lutske Berends is geboren rond 1761 te Duurswoude (Ops), gedoopt op zondag 1 februari 1761 aldaar, zie 29.

3  Boukje Berends is geboren in 1763 te Duurswoude (Ops), gedoopt op zondag 8 mei 1763 aldaar.

4  Aaltje Berends is geboren in 1765 te Opperburen (Sm), gedoopt op zondag 8 december 1765 te Duurswoude (Ops), overleden op maandag 31 maart 1766.

5  Aaltje Berends is geboren in 1767 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zondag 26 april 1767 aldaar, overleden op zaterdag 20 mei 1848 te Oudega (Sm).

Aaltje trouwt op zondag 4 maart 1792 te Oudega (Sm) met Folkert Gjalts de Jong. Folkert is geboren in 1771 te Oudega (Sm), overleden op dinsdag 14 januari 1823 aldaar.

6  David Berends Hofman, arbeider, wonende te Duurswoude (Ops), is geboren op dinsdag 24 oktober 1769 aldaar, gedoopt op zondag 3 december 1769 aldaar, overleden op vrijdag 5 juni 1840 aldaar.

David trouwt op zondag 31 mei 1795 te Wijnjeterp (Ops) (1) met Corneliske Hendriks. Corneliske is overleden voor 1810.
David trouwt op zondag 20 mei 1810 te Wijnjeterp (Ops) (2) met Wytske Abeles Postma. Wytske is geboren rond 1777, overleden op zaterdag 25 september 1869 te Duurswoude (Ops).

7  Harmke Berends is geboren op zondag 5 april 1772 te Duurswoude (Ops), gedoopt op zondag 17 mei 1772 aldaar, overleden op vrijdag 12 september 1851 te Ureterp (Ops).

Harmke trouwt op zondag 20 mei 1798 te Ureterp (Ops) met Engbert Sybes de Jong, zoon van Siebe Goitzes en Lokke Engberts. Engbert, arbeider, wonende te Ureterp (Ops), is geboren op zaterdag 4 februari 1758 aldaar, gedoopt na zaterdag 4 februari 1758 te Ureterp/Siegerswoude (Ops), overleden op zondag 24 augustus 1828 te Ureterp (Ops).

60  Andries Jans Teyema, arbeider, wonende te Beetsterzwaag (Ops), is geboren op vrijdag 9 mei 1749 aldaar, overleden op donderdag 3 mei 1832 aldaar (wonende nr. 33 aldaar).

Andries trouwt op zondag 14 augustus 1791 te Beetsterzwaag (Ops) (2) met Sytske Wybes. Sytske, wonende te Beetsterzwaag (Ops), is geboren rond 1744, overleden op zondag 13 april 1817 aldaar (wonende nr. 33 aldaar), als overleden aangegeven op maandag 14 april 1817.
Andries trouwt op dinsdag 25 mei 1779 te Beetsterzwaag (Ops) (1) met

61  Tjerkjen Sjoerds is geboren op zaterdag 4 september 1751 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op zondag 17 oktober 1751 aldaar, overleden voor 1791 aldaar.

Van Andries en Tjerkjen zijn zes kinderen bekend:

1  Sjoerd Andries Teyema is geboren op dinsdag 24 augustus 1779 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op zondag 13 februari 1780 aldaar, zie 30.

2  Jan Andries Teyma, arbeider en tolbeurder, wonende te Oldeboorn (Ut), is geboren op dinsdag 31 oktober 1780 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op zondag 19 november 1780 aldaar, overleden op donderdag 29 januari 1857 te Oldeboorn (Ut).

Jan trouwt op zondag 22 juni 1806 te Akkrum (Ut) met Doetje Gerrits van der Vegt. Doetje is geboren rond 1773, overleden op vrijdag 12 februari 1819 te Oldeboorn (Ut).

3  Elisabeth Andries Teyema is geboren op woensdag 27 november 1782 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op zondag 8 december 1782 aldaar, overleden voor 1785.

4  Elisabeth Andries Teyema is geboren op woensdag 12 januari 1785 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op zondag 30 januari 1785 aldaar, overleden op donderdag 10 januari 1822 te Lippenhuizen (Ops).

Elisabeth trouwt op zondag 20 mei 1804 te Beetsterzwaag (Ops) met Anne Alles Veenstra. Anne, boer, is geboren rond 1774 te Lippenhuizen (Ops), overleden op maandag 27 mei 1839 aldaar.

5  Tjitske Andries Teyema is geboren op zaterdag 18 november 1786 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op zondag 10 december 1786 aldaar.

6  Stijntje Andries Teyema, dienstmeid en winkeliersche, is geboren op woensdag 30 september 1789 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op zondag 18 oktober 1789 aldaar, overleden op vrijdag 26 augustus 1864 te Luinjeberd (Aew).

Stijntje trouwt op zondag 17 mei 1818 te AEngwirden (FR) (1) met Klaas Rinkes de Jong. Klaas, boerenknecht en winkelier, is geboren rond 1788 te Luinjeberd (Aew), overleden op maandag 20 augustus 1827 aldaar.
Stijntje trouwt op zondag 29 juni 1834 te AEngwirden (FR) (2) met Haring Gerrits Hofstra. Haring, boer, is geboren rond 1787 te Akkrum (Ut), overleden op vrijdag 6 juni 1856 te Luinjeberd (Aew).

62  Pieter Bouwes Bouma, landbouwer en huisman, wonende te Garijp (Tie) en in de Mairie Bergum (FR), is geboren op donderdag 1 april 1751 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 25 april 1751 aldaar, overleden op zaterdag 26 december 1829 aldaar (wonende nr. 14 aldaar).

Pieter trouwt op zondag 15 november 1778 te Garijp (Tie) met

63  Nantje Sipkes is geboren op vrijdag 12 december 1755 te Hardegarijp (Tie), gedoopt op zondag 6 juni 1756 aldaar, overleden op donderdag 3 september 1807 te Garijp (Tie).

Van Pieter en Nantje zijn negen kinderen bekend:

1  Antje Pieters Bouma is geboren op donderdag 14 oktober 1779 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 21 november 1779 aldaar, zie 31.

2  Sipke Pieters Bouma, boerenknecht, wonende te Garijp (Tie), is geboren op woensdag 22 augustus 1781 aldaar, gedoopt op zondag 23 september 1781 aldaar, overleden op woensdag 25 mei 1853 aldaar, als overleden aangegeven op donderdag 26 mei 1853.

Sipke trouwt op woensdag 19 januari 1814 in de Mairie Oudega (FR) met Janke Hendriks Meyer. Janke, arbeidster, is geboren rond 1794 te Oudega (Sm), overleden op woensdag 1 januari 1873 te Garijp (Tie).

3  Bouwe Pieters Bouma is geboren op woensdag 8 oktober 1783 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 9 november 1783 aldaar, overleden voor 1794.

4  Hendrik Pieters Bouma, arbeider, wonende te Garijp (Tie), is geboren op dinsdag 27 december 1785 aldaar, gedoopt op zondag 29 januari 1786 aldaar, overleden op vrijdag 9 mei 1834 aldaar (wonende nr. 84 aldaar).

Hendrik trouwt op zaterdag 7 november 1818 te Tietjerksteradeel (FR) met Janke Halbes Zwerver. Janke, arbeidster, wonende te Garijp (Tie), is geboren rond 1792 te Heeg, overleden op dinsdag 28 maart 1837 te Garijp (Tie) (wonende nr. 84 aldaar).

5  Cornelis Pieters Bouma, boerenknecht en arbeider, is geboren op vrijdag 6 juni 1788 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 6 juli 1788 aldaar, overleden op maandag 23 maart 1857 aldaar.

Cornelis trouwt op zaterdag 22 mei 1819 te Tietjerksteradeel (FR) met Geertje Jelles Bruinsma. Geertje is geboren rond 1797 te Bergum (Tie), overleden op dinsdag 22 december 1846 te Garijp (Tie).

6  Jeltje Pieters Bouma is geboren op zondag 28 februari 1790 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 21 maart 1790 aldaar, overleden op dinsdag 28 april 1857 te Suameer (Tie).

Jeltje trouwt op zaterdag 18 mei 1822 te Tietjerksteradeel (FR) met Oetze Alberts Zuidstra. Oetze, arbeider, is geboren rond 1796 te Drachten (Sm), overleden op zaterdag 28 juli 1855 te Suameer (Tie).

7  Baukjen Pieters Bouma, dienstmeid en arbeidster, is geboren op zaterdag 31 maart 1792 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 22 april 1792 aldaar, overleden op woensdag 16 april 1873 te Suameer (Tie).

Baukjen trouwt op donderdag 31 augustus 1820 te Tietjerksteradeel (FR) met Marten Hedzers van der Wal. Marten, boerenknecht en arbeider, is geboren rond 1796 te Suameer (Tie), overleden op zaterdag 28 januari 1865 aldaar.

8  Bouwe Pieters Bouma, arbeider, is geboren op dinsdag 4 maart 1794 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 6 april 1794 aldaar, overleden op vrijdag 27 februari 1846 te Suameer (Tie).

Bouwe trouwt op donderdag 3 maart 1831 te Tietjerksteradeel (FR) met Aukjen Sjoerds Dijkstra. Aukjen, arbeidster, is geboren rond 1805 te Nijega (Sm), overleden op vrijdag 8 juli 1887 te Suameer (Tie).

9  Liebbe Pieters Bouma, arbeider en boer, is geboren op zaterdag 28 juli 1798 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 26 augustus 1798 aldaar, overleden op maandag 25 september 1865 te Nijega (Sm).

Liebbe trouwt op woensdag 21 mei 1834 te Achtkarspelen (FR) met Hylkjen Dirks Anjewirden. Hylkjen, boerin, wonende te Nijega (Sm), is geboren op maandag 5 november 1804 te Suameer (Tie), overleden op zaterdag 1 juli 1871 te Nijega (Sm) (wonende aldaar).


Generatie VII

(oudgrootouders)

In deze generatie zijn 40 (63 %) van de 64 voorouders bekend, geboren tussen 1665 en 1721.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Beetsterzwaag (Ops) (2x), Drachten (Sm) (2x), Oostermeer (Tie) (2x), Marum (GR), Diever (DR), Doezum (GR), Drogeham/Harkema Opeinde (Ach), Eestrum (Tie), Beets (Ops), Leggeloo (DR), Veenwouden (Dan), Olterterp (Ops), Opeinde (Sm), Oudega (Sm), Rijperkerk (Tie), Rinsumageest (Dan), Ureterp (Ops) en Garijp (Tie).

64  Jan Siedses, schuitevoerder, wonende te Rottevalle (FR), te Rottevalle (Ach) en te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), is gedoopt op dinsdag 5 januari 1706 te Oostermeer (Tie), overleden na 1775.

Jan trouwt op zaterdag 1 januari 1729 te Oudega (Sm) met

65  Jantsen Jans, wonende te Rottevalle (FR), is overleden 1770 of 1771 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm).

Van Jan en Jantsen zijn vier kinderen bekend:

1  Sieds Jans is geboren rond 1729, zie 32.

2  Jan Jans Siedzes, schipper, wonende te Rottevalle (FR), te Rottevalle (Ach) en te Rottevalle (Sm), is geboren rond 1730, overleden op zondag 11 maart 1821 aldaar (wonende nr. 91 aldaar), als overleden aangegeven op maandag 12 maart 1821.

Jan trouwt op zondag 20 april 1760 te Rottevalle (FR) met Baukjen Jans. Baukjen, wonende te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), is geboren rond 1737, overleden op maandag 1 mei 1826 aldaar (wonende nr. 91 aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 2 mei 1826.

3  Geert Jans Sijdses, schipper, wonende te Rottevalle (Ach), is geboren rond 1732, overleden tussen 1797 en 1800 aldaar.

Geert trouwt op zondag 24 juli 1757 te Rottevalle (FR) (1) met Trijntje Sjoerts.
Geert trouwt op zondag 22 februari 1767 te Rottevalle (FR) (2) met Grietje Wouters. Grietje is overleden na 1800.

4  Sintje Jans Sieses, wonende te Hoorn (NH), is geboren rond 1749, overleden op dinsdag 16 februari 1830 aldaar (wonende De Oude Doelen aldaar), als overleden aangegeven op woensdag 17 februari 1830 aldaar.

Sintje trouwt op zondag 17 juli 1768 te Rottevalle (FR) (1) met Andries Edzes. Andries is overleden voor zondag 12 december 1773.
Sintje trouwt op zondag 12 december 1773 te Rottevalle (FR) (2) met Rinse Roelfs. Rinse is overleden rond donderdag 12 april 1804 te Hoorn (NH).

66  Hendrik Harmens, wever, wonende te Rottevalle (Ach), is geboren rond 1700, overleden na 1779.

Hendrik was gehuwd met

67  Grietje Roelofs is geboren rond 1700, overleden in augustus 1770 te Rottevalle (Ach).

Van Hendrik en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Antje Hendriks is geboren rond 1723.

Antje trouwt op zondag 12 mei 1748 te Rottevalle (FR) met Ritske Jans. Ritske, arbeider, wonende te Noorderdrachten (Sm), is overleden 1792 of 1793 te Rottevalle (Ach).

2  Aeltje Hendriks is geboren rond 1724, gedoopt op vrijdag 27 maart 1739 te Rottevalle (FR).

Aeltje trouwt op zondag 7 juli 1748 te Rottevalle (FR) met Wybe Jans. Wybe, arbeider, is gedoopt op zondag 12 september 1717 te Garijp (Tie).

3  Harmen Hendriks is geboren rond 1728, gedoopt op vrijdag 27 maart 1739 te Rottevalle (FR), overleden na 1800.

Harmen trouwt op zondag 13 juni 1751 te Rottevalle (Ach) (1) met Froukjen Douwes. Froukjen is overleden in 1780 te Rottevalle (FR).
Harmen trouwt op zondag 14 oktober 1781 te Rottevalle (Ach) (2) met Trijntje Gjalts, dochter van Gjalt Pieters en Saakjen Dirks. Trijntje, boldraagster, wonende te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), is gedoopt op zondag 18 december 1746 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden op woensdag 29 december 1813 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm) (wonende nr. 65 aldaar), als overleden aangegeven op donderdag 30 december 1813.

4  Sjoukjen Hendriks is geboren rond 1730, gedoopt op vrijdag 27 maart 1739 te Rottevalle (FR), zie 33.

5  Roeltje Hendriks is geboren rond 1732, gedoopt op vrijdag 27 maart 1739 te Rottevalle (FR).

6  Roel Hendriks is geboren rond 1734, gedoopt op vrijdag 27 maart 1739 te Rottevalle (FR).

Roel trouwt op zondag 18 mei 1760 te Rottevalle (FR) met Sjoukje Sybes.

68  Allardus Johannes Staphorstius (Allert), boerderijhouder en huisman, wonende te Suameer (Tie) en te Bergum (Tie), is geboren in 1694 te Garijp (Tie), gedoopt op donderdag 19 augustus 1694 aldaar, overleden 1755 of 1756 te Bergum (Tie).

Allardus trouwt op zondag 19 december 1717 te Garijp (Tie) (1) met Jouckien Auckes. Jouckien, wonende te Bergum (Tie), is geboren in 1691 aldaar, gedoopt in april 1691 aldaar, overleden voor 1734 te Garijp (Tie).
Allardus trouwt op zondag 9 mei 1734 te Garijp (Tie) (2) met

69  Attje Jans, wonende te Suameer (Tie), is geboren in 1712 te Opeinde (Sm), gedoopt op zondag 31 juli 1712 te Oudega/Nijega/Opeinde (Sm), overleden op dinsdag 31 maart 1789 te Bergum (Tie).

Van Allardus en Attje zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Alderts Staphorstius is geboren in 1735 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 6 maart 1735 aldaar, overleden voor 1743.

2  Jan Alderts Staphorstius, arbeider, wonende te Bergum (Tie), is geboren in 1737 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 28 april 1737 aldaar, overleden op zondag 3 januari 1813 te Bergum (Tie) (wonende aldaar).

3  Anne Alderts Staphorstius is geboren op dinsdag 26 mei 1739 te Suameer (Tie), gedoopt op zondag 12 juni 1740 aldaar, zie 34.

4  Trijntje Alderts Staphorstius is geboren in 1743 te Suameer (Tie), gedoopt op zondag 28 juli 1743 aldaar, overleden na 1777.

Trijntje trouwt op zondag 14 november 1773 te Bergum (Tie) met Beern Ekkes. Beern, meester kleermaker, wonende te Bergum (Tie), is overleden na 1793.

5  Jelle Alderts Staphorstius, koopman, wonende te Bergum (Tie), is geboren in 1749 te Suameer (Tie), gedoopt op zondag 21 december 1749 aldaar, overleden op dinsdag 9 september 1823 te Bergum (Tie) (wonende nr. 217 aldaar).

Jelle trouwt op zondag 10 december 1775 te Bergum (Tie) met Jeltje Gerrits Veenstra. Jeltje is geboren in 1754 te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 14 april 1754 aldaar, overleden op maandag 13 november 1826 te Marrum.

70  Jouwert Ouwes, boer en dorprechter, wonende te Eestrum (Tie), is geboren in 1692 aldaar, gedoopt op donderdag 21 augustus 1692 aldaar, overleden 1757 of 1758 aldaar.

Jouwert trouwt op zondag 24 oktober 1717 te Eestrum (Tie) met

71  Aatje Jannes, wonende te Kooten (Ach) en te Eestrum (Tie), is overleden 1758 of 1759 aldaar.

Van Jouwert en Aatje zijn zeven kinderen bekend:

1  Wyke Jouwerts is geboren in 1718 te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 18 september 1718 aldaar.

2  Johannes Jouwerts, boer, wonende te Kooten (Ach), is geboren rond 1721, overleden voor 1796.

Johannes trouwt op vrijdag 4 mei 1759 te Kooten (Ach) met Baukjen Joukes. Baukjen is overleden na 1796.

3  Trijntje Jouwerts is geboren in 1725 te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 4 maart 1725 aldaar, overleden op dinsdag 17 april 1810 te Bergum (Tie).

Trijntje was gehuwd met Rinse Tjibbes. Rinse, boer, is overleden voor 1804.

4  Ouwe Jouwerts is geboren in 1727 te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 28 december 1727 aldaar, overleden voor 1730.

5  Eelkje Jouwerts is geboren in 1729 te Eestrum (Tie), gedoopt op vrijdag 11 maart 1729 aldaar, overleden voor 1734.

6  Ouwe Jouwerts Jouwsma, dorprechter, wonende te Eestrum (Tie), is geboren in 1730 aldaar, gedoopt op zondag 24 december 1730 aldaar, overleden op donderdag 20 augustus 1812 aldaar.

Ouwe trouwt op zondag 26 december 1762 te Eestrum (Tie) (1) met Beitske Rinses Reijtsma. Beitske is overleden in 1773, begraven in 1773 te Eestrum (Tie).
Ouwe trouwt op zondag 6 november 1774 te Eestrum (Tie) (2) met Fettje Potter. Fettje is overleden in 1778 te Eestrum (Tie).

7  Eelkje Jouwerts is geboren in 1734 te Eestrum (Tie), gedoopt op maandag 6 september 1734 aldaar, zie 35.

80  Romcke Sjoerds, boer, is gedoopt op vrijdag 7 augustus 1665 te Rinsumageest (Dan), overleden 1737 of 1738 te Garijp (Tie).

Romcke trouwt op donderdag 27 maart 1698 te Rijperkerk (Tie) met

81  Tettje Jans is geboren rond 1677 te Rijperkerk (Tie), gedoopt op zondag 24 januari 1677 aldaar, overleden in 1751 te Garijp (Tie).

Van Romcke en Tettje zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Romkes is geboren op vrijdag 12 december 1698 te Rijperkerk (Tie), gedoopt op zondag 15 februari 1699 aldaar, zie 40.

2  Beitske Romkes is geboren in 1700 te Garijp (Tie), gedoopt op zaterdag 1 januari 1701 aldaar, overleden voor 1702.

3  Beitske Romkes is geboren in 1702 te Garijp (Tie), gedoopt op dinsdag 30 mei 1702 aldaar, overleden 1779 of 1780 te Hallum.

Beitske trouwt op zondag 5 november 1730 te Giekerk (Tie) met Klaas Ypes. Klaas, boer, is overleden 1777 of 1778 te Hallum.

4  Grietje Romkes is geboren in 1704 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 28 december 1704 aldaar, overleden na 1755.

Grietje trouwt op vrijdag 8 maart 1726 te Garijp (Tie) met Jelle Johannes Staphorstius, zoon van Johannes Staphorstius (136) en Antje Jelles Wetzentius (137). Jelle, boer, is geboren op maandag 29 juli 1686 te Garijp (Tie), gedoopt op donderdag 1 augustus 1686 aldaar, overleden tussen 1752 en 1755 aldaar.

5  Antje Romkes is geboren in 1708 te Garijp (Tie), gedoopt op vrijdag 30 november 1708 aldaar, overleden na 1791.

Antje trouwt op dinsdag 23 augustus 1735 te Garijp (Tie) met Andries Binnes, zoon van Binne Andris en Grietje Symens. Andries, boer, is overleden voor 1768.

6  Baukje Romkes is geboren in 1713 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 19 maart 1713 aldaar, overleden na 1773.

Baukje trouwt op zondag 4 februari 1753 te Garijp (Tie) met Klaas Roels. Klaas, koopman, is geboren op vrijdag 13 september 1709 te Garijp (Tie), overleden na 1773.

82  Sake Douwes, boer, wonende te Oostermeer (Tie) en te Garijp (Tie), waarschijnlijk is geboren voor 1681, overleden in 1723 aldaar.

Sake trouwt op zondag 27 februari 1701 te Oostermeer (Tie) (1) met Jelk Hylkes. Jelk, wonende te Oostermeer (Tie), is overleden voor 1706 aldaar.
Sake trouwt op maandag 20 december 1706 te Oostermeer (Tie) (2) met

83  Tytje Ubles, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1668 aldaar, overleden na 1731.

Van Sake en Tytje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jeltje Sakes, wonende te Garijp (Tie) en te Drogeham (Ach), is geboren in 1709 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 17 maart 1709 aldaar, overleden na 1763.

Jeltje trouwt op zondag 3 mei 1733 te Garijp (Tie) met Jan Berents. Jan, landbouwer, boer en huisman, wonende te Garijp (Tie) en te Drogeham (Ach), is geboren rond 1702, overleden op zaterdag 20 februari 1762 aldaar (wonende aldaar), begraven op vrijdag 26 februari 1762 aldaar.

2  Maaike Sakes is geboren in 1711 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 30 augustus 1711 aldaar, zie 41.

3  Oebele Sakes, boer en dorprechter en ontvanger, is geboren in 1713 te Garijp (Tie), gedoopt op maandag 27 februari 1713 aldaar, overleden voor 1780.

Oebele trouwt op vrijdag 12 april 1743 te Garijp (Tie) met Lijsbert Rijpkes.

4  Ynske Sakes is geboren in 1714 te Garijp (Tie), gedoopt op zaterdag 16 juni 1714 aldaar.

5  Antje Sakes is geboren in 1718 te Garijp (Tie), gedoopt op maandag 8 augustus 1718 aldaar, overleden na 1768.

84  Jan Dirks, wonende te Oostermeer (Tie).

Jan gaat in ondertrouw op zaterdag 8 juni 1720 te Bergum (Tie), trouwt op vrijdag 6 november 1722 te Oostermeer (Tie) met

85  Fimke Willems, wonende te Bergum (Tie).

Van Jan en Fimke is een kind bekend:

1  Dirk Jans is geboren in 1724 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 4 juni 1724 aldaar, zie 42.

86  Marten Douwes, schipper, wonende te Drachten (Sm) en te Rottevalle (FR), is geboren in 1690, overleden voor woensdag 13 april 1757.

Marten trouwt op zondag 30 januari 1735 te Rottevalle (FR) (2) met Antje Andries. Antje, wonende te Marssum, is overleden na maandag 11 december 1758.
Marten trouwt op zaterdag 12 september 1716 te Drachten (Sm) (1) met

87  Joukje Gerbens, wonende te Drachten (Sm) en te Rottevalle (FR), is geboren in 1694 te Drachten (Sm), gedoopt op donderdag 2 september 1694 aldaar, overleden na zondag 12 maart 1730.

Van Marten en Joukje zijn vier kinderen bekend:

1  Douwe Martens, schipper, wonende te Noorderdrachten (Sm), is gedoopt op zondag 27 september 1716 te Drachten (Sm).

Douwe trouwt voor 1740 met Frouktje Jans.

2  Jeltje Martens.

Jeltje trouwt op donderdag 30 juli 1744 te Rottevalle (FR) met Hendrik Geerts. Hendrik is gedoopt op zondag 23 januari 1724 te Oostermeer (Tie), overleden tussen 1764 en 1768 te Rottevalle (Tie).

3  Sytske Martens, zie 43.

4  Liebbe Martens is gedoopt op zondag 25 januari 1722 te Oudega/Nijega/Opeinde (Sm).

88  Tjibbe Alberts, schipper, wonende te Rottevalle (Ach), is overleden voor 1759.

Tjibbe trouwt op zondag 25 februari 1725 te Rottevalle (FR) met

89  Bontje Jans is geboren rond 1703.

Bontje trouwt in 1761 te Rottevalle (FR) (2) met Tabe Jacobs. Tabe, meester timmerman, is gedoopt op zondag 14 november 1706 te Oostermeer (Tie), overleden 1772 of 1773 te Rottevalle (FR).

Van Tjibbe en Bontje zijn negen kinderen bekend:

1  Minke Tjibbes is geboren in 1725 te Rottevalle (FR), gedoopt op zondag 18 november 1725 aldaar.

Minke trouwt op zondag 5 januari 1755 te Drachten (Sm) met Gosse Popkes. Gosse is gedoopt op zondag 15 september 1715 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm).

2  Albert Tjibbes is geboren in 1727 te Rottevalle (FR), gedoopt op zondag 21 september 1727 aldaar.

Albert trouwt op zondag 5 juni 1757 te Rottevalle (FR) met Doetje Wopkes.

3  Wikje Tjibbes is geboren op dinsdag 4 oktober 1729 te Rottevalle (Ach), gedoopt op zondag 23 oktober 1729 te Rottevalle (FR), overleden na 1770.

Wikje trouwt op zondag 11 januari 1750 te Rottevalle (FR) met Sweitse Wisses. Sweitse, meester bakker, wonende te Rottevalle (FR), is overleden op maandag 14 december 1761 (wonende aldaar).

Sweitse was eerder gehuwd (1) met Sytske Sibles.

4  Eelkjen Tjibbes is geboren in 1732 te Rottevalle (FR), gedoopt op zondag 10 februari 1732 aldaar, overleden voor 1734.

5  Gerryt Tjibbes is geboren in 1733 te Rottevalle (FR), gedoopt op zondag 14 juni 1733 aldaar, overleden voor 1738.

6  Eelkjen Tjibbes is geboren in 1734 te Rottevalle (FR), gedoopt op zondag 19 september 1734 aldaar.

7  Geeriet Tjibbes is geboren in 1738 te Rottevalle (FR), gedoopt op maandag 7 april 1738 aldaar.

8  Hinke Tjibbes is geboren in 1740 te Rottevalle (FR), gedoopt op zondag 25 december 1740 aldaar.

9  Wybren Tjibbes is geboren in mei 1744 te Rottevalle (Ach), gedoopt op zondag 7 juni 1744 te Rottevalle (FR), zie 44.

90  Pytter Ages, landbouwer, wonende te Drogeham (Ach) en te Rottevalle (Ach), is gedoopt op zondag 13 juli 1710 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach), overleden 1799 of 1800 te Rottevalle (Ach).

Pytter trouwt op zondag 22 januari 1741 te Drogeham (Ach) met

91  Aaltje Jochems, wonende te Rottevalle (FR), is geboren voor 1721.

Van Pytter en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Teetske Pieters de Vries, boerin, wonende te Rottevalle (FR), te Rottevalle (Ach) en te Oostermeer (Tie), is geboren op vrijdag 4 september 1744 te Drogeham (Ach), gedoopt op zondag 27 september 1744 aldaar, overleden op vrijdag 4 februari 1820 te Oostermeer (Tie) (wonende nr. 183 aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 5 februari 1820.

Teetske trouwt op zondag 15 januari 1775 te Rottevalle (FR) met Hendrik Lucas, zoon van Lucas Hendriks en Wyts Hayes. Hendrik, schipper, wonende te Rottevalle (FR) en te Rottevalle (Ach), is geboren rond 1734 aldaar, gedoopt op zondag 5 maart 1741 te Rottevalle (FR), overleden op zondag 12 februari 1809 te Surhuisterveen (Ach).

2  Age Pieters Hamstra, timmerman, wonende te Oudkerk (Tie), te Rottevalle (Ach) en te Rottevalle (FR), is geboren op woensdag 14 december 1746 te Drogeham (Ach), gedoopt op zondag 8 januari 1747 aldaar, overleden op zaterdag 26 december 1829 te Rottevalle (Ach) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op maandag 28 december 1829 te Buitenpost (Ach).

Age trouwt op zondag 14 mei 1786 te Rottevalle (FR) met Ymkjen Hendriks. Ymkjen, wonende te Oudkerk (Tie) en te Rottevalle (Ach), is geboren rond 1750 te Leeuwarden (FR), overleden op zaterdag 4 februari 1826 te Rottevalle (Ach) (wonende nr. 43 aldaar), als overleden aangegeven op maandag 6 februari 1826.

3  Ybeltje Pieters is geboren in 1748 te Drogeham (Ach), zie 45.

4  Remke Pieters, wonende te Rottevalle (FR), is geboren rond 1755, overleden op zaterdag 8 september 1821 te Dokkum (FR).

Remke trouwt op zondag 23 augustus 1778 te Rottevalle (FR) met Cornelis Poppes. Cornelis, wonende te Rottevalle (FR), is overleden voor zaterdag 8 september 1821.

5  Grietje Pieters de Vries, stroohoedemaker en stroohoedemaakster, wonende te Rottevalle (FR) en te Rottevalle (Tie), is geboren rond 1758 te Drogeham (Ach), overleden op woensdag 23 juni 1824 te Rottevalle (Tie) (wonende nr. 183 aldaar), als overleden aangegeven op donderdag 24 juni 1824.

Grietje trouwt op zondag 11 juni 1809 te Rottevalle (FR) met Wilt Petrus de Vries, zoon van Petrus Warners en Fopkjen Liebbes. Wilt, wonende te Rottevalle (FR) en te Rottevalle (Tie), is geboren op zaterdag 20 juni 1750 op het Witveen, overleden op zaterdag 28 november 1812 te Rottevalle (Tie) (wonende nr. 183 aldaar), als overleden aangegeven op zondag 29 november 1812.

6  Jisk Pieters de Vries, landbouwer, koemelker en boer, wonende te Rottevalle (Ach) en te Rottevalle (FR), is geboren rond 1761 aldaar, overleden op zaterdag 8 februari 1845 te Rottevalle (Ach), als overleden aangegeven op dinsdag 11 februari 1845.

Jisk trouwt op zondag 14 oktober 1787 te Rottevalle (FR) met Jeltje Johannes van der Heide, dochter van Johannes Douwes en Sjoukje Jurjens. Jeltje is geboren rond 1766 te Houtigehage (Sm), overleden op vrijdag 2 juni 1843 te Rottevalle (Ach), als overleden aangegeven op vrijdag 2 juni 1843.

92  Johannes Bouwes is overleden op dinsdag 8 maart 1740 te Surhuisterveen (Ach).

Johannes trouwt op zondag 9 februari 1727 te Surhuisterveen (Ach) met

93  Ytje Riemers.

Van Johannes en Ytje zijn twee kinderen bekend:

1  Bouwe Johannes is geboren in 1728 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op zondag 8 februari 1728 aldaar.

2  Riemer Johannes is geboren in 1730 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op zondag 6 augustus 1730 aldaar, zie 46.

94  Eelke.

Eelke was gehuwd met

95  Neeltje.

Van Eelke en Neeltje is een kind bekend:

1  Trijntje Eelkes is geboren rond 1737 te Kollum (Kol), zie 47.

112  Lijkle Egberts, winkelier, is geboren in 1667 te Marum (GR), gedoopt op donderdag 21 april 1667 aldaar, overleden tussen 1721 en 1725 te Opende (GR).

Lijkle trouwt op donderdag 7 mei 1693 te Tolbert (GR) (1) met Swaantje Karstes. Swaantje is gedoopt op donderdag 22 januari 1671 te Tolbert (GR).
Lijkle gaat in ondertrouw op zondag 24 april 1712 te Grootegast (GR), trouwt op zondag 8 mei 1712 te Doezum (GR) (2) met

113  Reemke Gerrits, wonende te Kornhorn (GR), is geboren rond 1690 te Doezum (GR).

Reemke trouwt op zondag 4 februari 1725 te Opende (GR) (2) met Teije Lijkles. Teije is geboren rond 1685 te Opende (GR).

Van Lijkle en Reemke zijn twee kinderen bekend:

1  Gerrit Lykeles is geboren in 1717 te Doezum (GR), gedoopt op vrijdag 26 maart 1717 te Grootegast (GR), zie 56.

2  Foppe Lijkels is geboren in 1721 te Doezum (GR), gedoopt op zondag 8 juni 1721 te Grootegast (GR).

114  Douwe Tjisses, boer, is geboren in 1671 te Oudega (Sm), gedoopt op dinsdag 25 augustus 1671 aldaar, overleden voor 1740 te Noorderdrachten (Sm).

Douwe trouwt op zondag 12 november 1713 te Drachten (Sm) met

115  Antje Lammerts, wonende te Noorderdrachten (Sm), is geboren op woensdag 16 maart 1689 te Ureterp (Ops), overleden 1771 of 1772 te Zuiderdrachten (Sm).

Van Douwe en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Tjisse Douwes is gedoopt op maandag 27 december 1717 te Drachten (Sm).

Tjisse trouwt met Baukjen Roels.

2  Antje Douwes is geboren rond 1719 te Noorderdrachten (Sm), zie 57.

116  Albert Berends is geboren te Leggeloo (DR), gedoopt op donderdag 3 maart 1695 te Diever (DR), overleden voor 1754 aldaar.

Albert was gehuwd met

117  Lutgertje is geboren rond 1698 te Diever (DR), overleden in 1754 aldaar.

Van Albert en Lutgertje zijn drie kinderen bekend:

1  Harm Alberts is geboren te Leggeloo (DR), gedoopt op zondag 10 oktober 1723 te Diever (DR).

2  Berend Alberts is geboren te Leggeloo (DR), gedoopt op zondag 26 januari 1727 te Diever (DR).

3  Berend Alberts is geboren in Het Moer, gedoopt op maandag 29 maart 1728 te Diever (DR), zie 58.

118  David Broers, arbeider, wonende te Beets (Ops), is geboren in 1704 te Drachten (Sm), gedoopt op zondag 20 april 1704 aldaar, overleden in april 1770 te Beets (Ops).

David trouwt in 1728 met

119  Hiltje Eizes, wonende te Beets (Ops), is gedoopt op zondag 13 juni 1706 te Olterterp (Ops), overleden in oktober 1744.

Van David en Hiltje zijn vier kinderen bekend:

1  Fettje Davids is geboren in 1730 te Beets (Ops), gedoopt op zondag 16 juli 1730 aldaar, zie 59.

2  Eize Davids is geboren rond 1732 te Beets (Ops), gedoopt op zondag 6 januari 1732 aldaar.

Eize trouwt op zondag 30 maart 1766 te Boornbergum (Sm) (1) met Jeltje Jans. Jeltje is gedoopt op zondag 20 juni 1745 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm).
Eize trouwt op zondag 11 maart 1781 te Beetsterzwaag (Ops) (2) met Grietje Gerrits.

3  Froukje Davids, wonende te Kortehemmen (Sm), is geboren rond 1733, overleden op vrijdag 3 januari 1812 in de Mairie Lippenhuizen (FR).

Froukje trouwt in 1764 te Wijnjeterp (Ops) met Andries Thomas Proem. Andries, arbeider, wonende te Wijnjeterp (Ops), is geboren rond 1734, overleden op maandag 12 mei 1817 aldaar (wonende nr. 81 aldaar).

4  Jan Davids de Windt is geboren in 1741 te Beets (Ops), gedoopt op zondag 29 oktober 1741 aldaar, overleden op zondag 2 februari 1823 te Boornbergum (Sm).

Jan trouwt met Iepkje Jacobs.

120  Jan Geerts, boer, wonende te Beets (Ops), is geboren rond 1708 aldaar, overleden na 1749.

Jan trouwt in 1726 te Beets (Ops) (1) met Aukje Tjibbes, dochter van Tjibbe Sjoerds en Joukje. Aukje, wonende te Beets (Ops), is gedoopt op zondag 9 september 1703 te Beets/Beetsterzwaag/Olterterp (Ops), overleden voor 1735.
Jan trouwt in 1735 te Beets (Ops) (2) met

121  Tjitske Jacobs, wonende te Beets (Ops), is geboren rond 1719.

Van Jan en Tjitske zijn zeven kinderen bekend:

1  Geert Jans is geboren rond 1737, overleden na 1756 te Dantumadeel (FR).

2  Jacob Jans is geboren rond 1737 te Beets (Ops), overleden na 1756.

3  Durk Jans Bethlehem, boer en voerman, is geboren in 1738 te Beets (Ops), overleden op donderdag 17 maart 1814 te Beetsterzwaag (Ops).

Durk trouwt op zondag 15 mei 1763 te Beetsterzwaag (Ops) met Grietje Haijes. Grietje is geboren in 1741 te Olterterp (Ops), overleden op woensdag 14 juni 1820 te Beetsterzwaag (Ops).

4  Sijtze Jans Geertsma is geboren in 1741 te Beets (Ops), overleden op maandag 25 oktober 1813 te Lippenhuizen (Ops).

Sijtze trouwt op maandag 30 april 1770 te Beetsterzwaag (Ops) (1) met Antje Tjibbes. Antje is geboren rond 1747.
Sijtze trouwt op vrijdag 3 februari 1786 (2) met Aukje Jeens (Akke). Aukje is geboren rond 1763.

5  Andries Jans Teyema is geboren op vrijdag 9 mei 1749 te Beetsterzwaag (Ops), zie 60.

6  Sjouke Jans Geertsma, wonende te Beetsterzwaag (Ops), is geboren in 1754 aldaar, overleden op dinsdag 10 december 1816 aldaar.

Sjouke trouwt op zondag 4 mei 1777 te Beetsterzwaag (Ops) met Annigje Jans. Annigje is geboren rond 1754.

7  Anne Jans Jongsma, wonende te Beetsterzwaag (Ops), is geboren in 1758 aldaar, overleden op woensdag 11 oktober 1826 aldaar.

Anne trouwt op woensdag 6 juni 1804 te Beetsterzwaag (Ops) met Trijntje Annes. Trijntje, wonende te Beetsterzwaag (Ops), is geboren rond 1781 te Nijega (Sm).

122  Sjoerd Teyes, wagenmaker, wonende te Beetsterzwaag (Ops), is geboren in 1716 aldaar, gedoopt op maandag 7 december 1716 aldaar, overleden op woensdag 20 augustus 1783 aldaar.

Sjoerd trouwt op zondag 20 oktober 1743 te Beetsterzwaag (Ops) met

123  Lyske Hajes, wonende te Beetsterzwaag (Ops), is geboren rond 1716 aldaar, overleden in juni 1799 aldaar, begraven op dinsdag 4 juni 1799.

Van Sjoerd en Lyske zijn zes kinderen bekend:

1  Teye Sjoerds is geboren op zondag 2 december 1742 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op zondag 7 juli 1743 aldaar.

2  Styntje Sjoerds, wonende te Langezwaag (Ops), is geboren op zaterdag 20 februari 1745 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op zondag 28 februari 1745 aldaar, overleden op donderdag 19 september 1822 te Langezwaag (Ops).

Styntje trouwt op zondag 26 februari 1769 te Beetsterzwaag (Ops) met Sytse Popkes Teyema. Sytse, veenbaas, wonende te Langezwaag (Ops), is geboren rond 1745, overleden op donderdag 6 november 1834 aldaar.

3  Hendrik Sjoerds is geboren op donderdag 13 april 1747 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op zondag 30 april 1747 aldaar.

4  Martjen Sjoerds, wonende te Beetsterzwaag (Ops), is geboren op dinsdag 25 maart 1749 aldaar, gedoopt op zondag 20 april 1749 aldaar, overleden op zondag 24 juli 1803 aldaar.

Martjen trouwt op zondag 2 juni 1771 te Beetsterzwaag (Ops) met Hendrik Lieuwes. Hendrik, wonende te Beetsterzwaag (Ops), is geboren in 1728 te Lippenhuizen (Ops), overleden op donderdag 17 oktober 1805 te Beetsterzwaag (Ops).

5  Tjerkjen Sjoerds is geboren op zaterdag 4 september 1751 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op zondag 17 oktober 1751 aldaar, zie 61.

6  Wimke Sjoerds, boerin, wonende te Ureterp (Ops), is geboren op donderdag 5 april 1753 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op zondag 8 april 1753 aldaar, overleden op zondag 2 mei 1830 te Ureterp (Ops).

Wimke trouwt op vrijdag 14 februari 1777 te Beets (Ops) met Jelle Jans Mulder. Jelle, huisman, wonende te Ureterp (Ops), is geboren in 1750 te Beets (Ops), gedoopt op zondag 8 november 1750 aldaar, overleden op woensdag 13 februari 1833 te Ureterp (Ops).

124  Bouwe Liebbes, boer, wonende te Garijp (Tie), is overleden in 1787 aldaar.

Bouwe trouwt op zondag 15 januari 1786 te Garijp (Tie) (2) met Aaltje Hendriks.
Bouwe trouwt op zaterdag 17 november 1736 te Bergum (Tie) (1) met

125  Antje Oedzes is overleden voor 1786 te Garijp (Tie).

Van Bouwe en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Oeds Bouwes Bouma is geboren op donderdag 29 maart 1742, gedoopt op vrijdag 4 april 1749 te Garijp (Tie), overleden op zondag 13 februari 1825 aldaar.

Oeds trouwt op zondag 13 mei 1770 te Garijp (Tie) met Gertje Roels. Gertje is overleden voor 1825.

2  Jeltje Bouwes is geboren op dinsdag 4 mei 1745, gedoopt op vrijdag 4 april 1749 te Garijp (Tie).

Jeltje trouwt op zondag 9 mei 1773 te Suameer (Tie) met Luitsen Wygers.

3  Aukje Bouwes is geboren op zaterdag 22 februari 1749 te Garijp (Tie), gedoopt op vrijdag 4 april 1749 aldaar.

Aukje trouwt op zondag 9 mei 1773 te Suameer (Tie) met Geert Meints de Vries. Geert, arbeider, is geboren rond 1746, overleden op zondag 2 maart 1823 te Suameer (Tie).

4  Pieter Bouwes Bouma is geboren op donderdag 1 april 1751 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 25 april 1751 aldaar, zie 62.

5  Jan Bouwes Bouma, huisman, is geboren op vrijdag 11 januari 1754 te Garijp (Tie), gedoopt op vrijdag 15 februari 1754 aldaar, overleden op vrijdag 25 oktober 1816 te Hardegarijp (Tie).

Jan trouwt op zondag 16 december 1781 te Bergum (Tie) met Minke Klazes. Minke is overleden na 1816.

126  Sipke Hendriks, arbeider, boer en veenbaas, wonende te Hardegarijp (Tie), is geboren in 1705 te Veenwouden (Dan), overleden 1779 of 1780 te Garijp (Tie).

Sipke trouwt op zondag 8 juni 1755 te Hardegarijp (Tie) met

127  Antje Hendriks, wonende te Hardegarijp (Tie), is overleden te Suameer (Tie).

Van Sipke en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Nantje Sipkes is geboren op vrijdag 12 december 1755 te Hardegarijp (Tie), gedoopt op zondag 6 juni 1756 aldaar, zie 63.

2  Dieuke Sipkes is geboren op vrijdag 12 december 1755 te Hardegarijp (Tie), gedoopt op zondag 6 juni 1756 aldaar.

Dieuke trouwt op zondag 26 oktober 1777 te Garijp (Tie) met Hendrik Jans. Hendrik is gedoopt op zaterdag 2 december 1741 te Oldekerk (GR).


Generatie VIII

(oudovergrootouders)

In deze generatie zijn 48 (38 %) van de 128 voorouders bekend, geboren tussen 1633 en 1698.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Oudega (Sm) (2x), Rottevalle (FR) (2x), Beetsterzwaag (Ops), Bergum (Tie), Burum (Kol), Drogeham/Harkema Opeinde (Ach), Duurswoude (Ops), Hardegarijp (Tie), Harlingen (FR), Nijega (Sm), Beets/Beetsterzwaag/Olterterp (Ops), Oostermeer/Eestrum (Tie), Zuiderdrachten (Sm), Stroobos (Ach), Suameer (Tie), Suawoude/Tietjerk (Tie), Tietjerk (Tie), Ureterp (Ops), Witveen, Workum (FR) en Oostermeer (Tie).

128  Sieds Sikkes, schuitevoerder, wonende te Oostermeer (Tie) en te Rottevalle (Sm), is gedoopt op donderdag 6 februari 1676 te Oostermeer (Tie), overleden tussen 1734 en 1736 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm).

Sieds trouwt op donderdag 25 februari 1700 te Oostermeer (Tie) met

129  Sinsen Geerts, wonende te Rottevalle (FR), is overleden na 1748.

Van Sieds en Sinsen zijn negen kinderen bekend:

1  Geert Siedses is gedoopt op zondag 16 juli 1702 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden voor zondag 21 oktober 1703.

2  Geert Siedses, schuitevoerder, wonende te Oostermeer (Tie), is gedoopt op zondag 21 oktober 1703 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden 1787 of 1788 te Oostermeer (Tie).

Geert trouwt in 1729 te Oudega (Sm) met Hiltie Johannes.

3  Jan Siedses is gedoopt op dinsdag 5 januari 1706 te Oostermeer (Tie), zie 64.

4  Gerben Siedses, schipper, wonende te Rottevalle (Tie), is gedoopt op dinsdag 3 januari 1708 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden na augustus 1767.

Gerben trouwt op zondag 25 maart 1731 te Rottevalle (FR) met Grietje Halbes. Grietje, wonende te Rottevalle (Tie), is geboren te Ureterpervaart (Ops), gedoopt in juni 1711 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), overleden na augustus 1767.

5  Dictus Siedses, schipper, wonende te Opeinde (Sm) en te Rottevalle (Sm), is gedoopt op vrijdag 20 februari 1711 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden na augustus 1767.

Dictus trouwt op zondag 11 april 1734 te Rottevalle (FR) met Antje Pieters. Antje, wonende te Rottevalle (Sm), is overleden na maandag 1 mei 1775.

6  Sikke Siedses, schipper, wonende te Opeinde (Sm) en te Rottevalle (Sm), is gedoopt op zondag 4 december 1712 te Oostermeer/Eestrum (Tie).

Sikke trouwt op zondag 19 december 1734 te Rottevalle (FR) met Claaske Scheltes.

7  Ymkjen Siedses, wonende te Rottevalle (FR), is overleden voor zondag 15 februari 1761.

Ymkjen trouwt op zondag 20 april 1738 te Oudega (Sm) met Edse Tammes. Edse, schipper, wonende te Rottevalle (FR) en te Opeinde (Sm), is overleden voor 1763.

8  Sybren Siedses, schipper, wonende te Opeinde (Sm), is overleden in september 1765 te Rottevalle (FR).

Sybren trouwt op zondag 21 mei 1747 te Rottevalle (FR) met Doedje Geerts. Doedje is overleden op vrijdag 24 augustus 1764 te Rottevalle (FR).

9  Dirk Siedses, schipper en turfschipper, wonende te Noorderdrachten (Sm) en te Rottevalle (FR), is overleden in 1771 aldaar.

Dirk trouwt op zondag 22 september 1743 te Rottevalle (FR) met Auckjen Feitses, dochter van Feitze Roels en Pietje Brandtjes. Auckjen is overleden op dinsdag 24 juli 1781 te Enkhuizen (NH), begraven na dinsdag 24 juli 1781 te Rottevalle (FR).

136  Johannes Staphorstius, predikant, is geboren op dinsdag 8 september 1654 te Workum (FR), verdronken op zondag 10 juni 1696 te Garijp/Eernewoude (Tie).

Johannes trouwt op donderdag 11 januari 1680 te Garijp (Tie) met

137  Antje Jelles Wetzentius is gedoopt op donderdag 4 september 1653 te Harlingen (FR), overleden in 1739 te Garijp (Tie).

Van Johannes en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jildu Johannes Staphorstius is geboren op maandag 30 december 1680 te Garijp (Tie), gedoopt op donderdag 2 januari 1681 aldaar, overleden op donderdag 2 juli 1699.

2  Neeltje Johannes Staphorstius is geboren rond 1683 te Garijp (Tie), gedoopt op donderdag 7 januari 1683 aldaar, overleden op vrijdag 16 december 1718 aldaar.

Neeltje trouwt op zondag 5 juni 1707 met Sioerd Pytters. Sioerd, molenaar, wonende te Suameer (Tie), is overleden in 1724 te Noordhorn (GR).

3  Jelle Johannes Staphorstius is geboren in 1685 te Garijp (Tie), gedoopt op donderdag 8 februari 1685 aldaar, overleden op dinsdag 20 maart 1685 aldaar.

4  Jelle Johannes Staphorstius, boer, is geboren op maandag 29 juli 1686 te Garijp (Tie), gedoopt op donderdag 1 augustus 1686 aldaar, overleden tussen 1752 en 1755 aldaar.

Jelle trouwt op vrijdag 8 maart 1726 te Garijp (Tie) met Grietje Romkes, zie 81.

5  Janke Johannes Staphorstius is geboren op zaterdag 29 januari 1689 te Garijp (Tie), gedoopt op donderdag 3 februari 1689 aldaar, overleden op donderdag 18 augustus 1707 aldaar.

6  Trijntje Johannes Staphorstius, boerin, wonende te Garijp (Tie), is geboren op vrijdag 6 juli 1691 aldaar, gedoopt op donderdag 12 juli 1691 aldaar, overleden in 1777 aldaar.

Trijntje trouwt op zondag 19 februari 1713 te Garijp (Tie) met Wymer Gioldts. Wymer is overleden voor 1744.

7  Allardus Johannes Staphorstius (Allert) is geboren in 1694 te Garijp (Tie), gedoopt op donderdag 19 augustus 1694 aldaar, zie 68.

138  Jan Annes, wonende te Opeinde (Sm), is gedoopt op donderdag 4 februari 1677 te Nijega (Sm), overleden rond 1714 te Opeinde (Sm).

Jan trouwt voor dinsdag 5 juni 1708 (1) met Wytske Wilts. Wytske is gedoopt op donderdag 22 oktober 1682 te Opeinde (Sm).
Jan trouwt voor dinsdag 26 januari 1712 (2) met

139  Trijntje Annes, wonende te Opeinde (Sm).

Van Jan en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Jans, wonende te Bergum (Tie), is gedoopt op zondag 22 maart 1711 te Oudega/Nijega/Opeinde (Sm).

Antje gaat in ondertrouw op zondag 26 juni 1729 te Bergum (Tie) met Wierd Minnes. Wierd is overleden voor dinsdag 28 februari 1741.

2  Attje Jans is geboren in 1712 te Opeinde (Sm), gedoopt op zondag 31 juli 1712 te Oudega/Nijega/Opeinde (Sm), zie 69.

3  Jancke Annes is gedoopt op maandag 3 september 1714 te Oudega/Nijega/Opeinde (Sm), overleden voor zaterdag 19 september 1739 te Bergum (Tie).

Jancke gaat in ondertrouw op zondag 20 maart 1735 te Bergum (Tie) met Klaas Minnes. Klaas, meester timmerman, wonende te Bergum (Tie), is gedoopt op zondag 16 augustus 1711 aldaar, overleden in 1746 aldaar.

140  Ouwe Jouwerts, eigenerfde, dorprechter en ontvanger, waarschijnlijk is geboren rond 1665, overleden 1727 of 1728.

Ouwe trouwt op donderdag 1 november 1691 te Eestrum (Tie) met

141  Trijntje Nannes, wonende te Eestrum (Tie), is overleden na maandag 26 augustus 1709.

Trijntje trouwt op donderdag 24 juni 1683 te Eestrum (Tie) (1) met Brucht Douwes. Brucht, wonende te Eestrum (Tie).

Van Ouwe en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Jouwert Ouwes is geboren in 1692 te Eestrum (Tie), gedoopt op donderdag 21 augustus 1692 aldaar, zie 70.

2  Nanne Ouwes Oosterhof, bijzitter, wonende te Eestrum (Tie), is geboren in 1696 aldaar, gedoopt op donderdag 29 maart 1696 aldaar, overleden 1771 of 1772 te Bergum (Tie).

3  Sybren Ouwes is geboren in 1699 te Eestrum (Tie), gedoopt op vrijdag 29 mei 1699 aldaar, overleden voor 1749.

Sybren trouwt op zondag 21 maart 1728 te Oostermeer (Tie) met Trijntie Geerts. Trijntie, winkeliersche, is overleden 1782 of 1783 te Eestrum (Tie).

4  Foppe Ouwes is geboren in 1704 te Eestrum (Tie), gedoopt op vrijdag 7 maart 1704 aldaar.

160  Sjoerd Hedzers, boer, wonende te Rijperkerk (Tie), is gedoopt op maandag 14 maart 1633 te Tietjerk (Tie), overleden tussen 1700 en 1705 te Hardegarijp (Tie).

Sjoerd trouwt op donderdag 7 april 1661 te Rijperkerk (Tie) met

161  Beitske Jelles, wonende te Hardegarijp (Tie), is geboren rond 1640 aldaar.

Van Sjoerd en Beitske zijn negen kinderen bekend:

1  Hedzer Sjoerds, boer, is gedoopt op donderdag 2 februari 1662 te Rijperkerk (Tie), overleden tussen 1725 en 1728 te Oudkerk (Tie).

Hedzer was gehuwd met Aaltje Keimpes.

2  Romke Sioerds is gedoopt op donderdag 7 augustus 1664 te Rinsumageest (Dan).

3  Romcke Sjoerds is gedoopt op vrijdag 7 augustus 1665 te Rinsumageest (Dan), zie 80.

4  Gerrit Sioerds is gedoopt op donderdag 16 oktober 1670 te Rinsumageest (Dan).

Gerrit trouwt op donderdag 3 april 1698 te Oudkerk (Tie) met Antje Franses.

5  Jelle Sjoerds, boer, is gedoopt op donderdag 25 oktober 1674 te Rijperkerk/Hardegarijp (Tie), overleden op zaterdag 20 juli 1709 te Hardegarijp (Tie).

Jelle trouwt op woensdag 17 maart 1700 te Hardegarijp (Tie) met Antje Wytses.

6  Antje Sjoerds is gedoopt op donderdag 12 augustus 1677 te Rijperkerk/Hardegarijp (Tie).

Antje trouwt op donderdag 25 februari 1700 te Hardegarijp (Tie) (1) met Beern Sieuwes.
Antje trouwt op zaterdag 4 maart 1719 te Bergum (Tie) (2) met Liebbe Klazes.

7  Minse Sjoerds, boer, is gedoopt op donderdag 5 december 1680 te Rijperkerk/Hardegarijp (Tie), overleden tussen 1734 en 1738 te Rijperkerk (Tie).

Minse trouwt op zondag 18 maart 1708 te Hardegarijp (Tie) met Baukje Sieuwes.

8  Jan Sjoerds is gedoopt op dinsdag 30 mei 1684 te Rijperkerk/Hardegarijp (Tie).

9  Antje Sjoerds, wonende te Giekerk (Tie), is gedoopt op donderdag 20 december 1685 te Hardegarijp (Tie).

Antje trouwt op zondag 22 augustus 1706 te Oudkerk (Tie) met Binnert Jacobs. Binnert, meester bakker, wonende te Oudkerk (Tie), is gedoopt op donderdag 24 januari 1686 aldaar.

162  Jan Johannes, boer, is overleden op zaterdag 12 februari 1707 te Rijperkerk (Tie).

Jan trouwt op donderdag 20 november 1659 te Rijperkerk (Tie) (1) met Foeckje Jelkes.
Jan trouwt in 1672 te Rijperkerk (Tie) (2) met

163  Grietje Pieters is overleden rond 1706 te Rijperkerk (Tie).

Van Jan en Grietje is een kind bekend:

1  Tettje Jans is geboren rond 1677 te Rijperkerk (Tie), gedoopt op zondag 24 januari 1677 aldaar, zie 81.

164  Douwe Klazes, boer, wonende te Garijp (Tie) en te Oostermeer (Tie), is overleden tussen 1709 en 1712 aldaar.

Douwe trouwt voor 1676 met

165  Jeltje Heds is geboren voor 1651 te Suameer (Tie), overleden na dinsdag 29 mei 1703.

Van Douwe en Jeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Ynske Douwes, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1673, overleden voor 1723 aldaar.

Ynske trouwt op donderdag 22 maart 1696 te Oostermeer (Tie) met Douwe Martens. Douwe, kleermaker, wonende te Oostermeer (Tie).

2  Hed Douwes is overleden tussen 1710 en 1712 te Garijp (Tie).

Hed trouwt op zaterdag 22 mei 1706 te Oostermeer (Tie) met Reinsch Heinsing.

3  Sake Douwes waarschijnlijk is geboren voor 1681, zie 82.

4  Douwe Douwes.

5  Jeltje Douwes, wonende te Oostermeer (Tie), waarschijnlijk is geboren tussen 1669 en 1679, overleden na 1754.

Jeltje trouwt op donderdag 1 januari 1699 te Oostermeer (Tie) met Jan Leenaerts Weidenaar. Jan, timmerman, wonende te Oostermeer (Tie), is gedoopt op donderdag 20 augustus 1676 aldaar, overleden voor 1746.

166  Uble Atzes, meester schoenmaker, wonende te Oostermeer (Tie), is gedoopt op maandag 14 maart 1633 te Suawoude/Tietjerk (Tie), overleden tussen 1682 en 1709 te Oostermeer (Tie).

Uble trouwt rond 1660 met

167  Maaike Jans is overleden rond 1720 te Oostermeer (Tie).

Van Uble en Maaike zijn acht kinderen bekend:

1  Atse Oebeles, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1660 aldaar, overleden rond 1720 aldaar.

2  Antje Oebeles is geboren rond 1661.

Antje trouwt op donderdag 27 maart 1687 te Garijp (Tie) met Hendrik Jans.

3  Mettje Oebeles is geboren rond 1663, overleden na 1715 te Drachten (Sm).

4  Pietje Oebeles is geboren rond 1665 te Oostermeer (Tie).

Pietje trouwt op donderdag 4 maart 1694 te Oostermeer (Tie) met Rindert Sipckes. Rindert, koopman, is gedoopt op donderdag 10 november 1672 te Oostermeer (Tie).

5  Tytje Ubles is geboren rond 1668 te Oostermeer (Tie), zie 83.

6  Andries Ubles is geboren in 1670 te Oostermeer (Tie), gedoopt op donderdag 27 november 1670 aldaar, overleden rond 1743.

Andries trouwt op woensdag 31 maart 1700 te Garijp/Suameer/Eernewoude (Tie) met Joukjen Hylkes, dochter van Hylke Hayes en Antje Wierds. Joukjen is geboren in 1683, gedoopt op maandag 29 maart 1700 te Oostermeer (Tie), overleden in 1747.

7  Sjoerd Oebeles is geboren in 1671 te Oostermeer (Tie), gedoopt op donderdag 30 november 1673 aldaar.

8  Jan Oebeles is geboren in 1677 te Oostermeer (Tie), gedoopt op vrijdag 16 juli 1677 aldaar.

Jan trouwt op zondag 9 juni 1709 te Oostermeer/Eestrum (Tie) met Sijke Hylkes.

174  Girbe Liebes, wonende te Drachten (Sm) en te Noorderdrachten (Sm).

Girbe trouwt op dinsdag 29 november 1689 te Drachten (Sm) met

175  Jeltje Poopes, wonende te Drachten (Sm).

Van Girbe en Jeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Liebe Gerbens is geboren in 1693 te Drachten (Sm), gedoopt op donderdag 16 april 1693 aldaar.

2  Joukje Gerbens is geboren in 1694 te Drachten (Sm), gedoopt op donderdag 2 september 1694 aldaar, zie 87.

3  Trijntje Gerbens is gedoopt op donderdag 7 januari 1700 te Drachten (Sm).

176  Albert Tjebbes, wonende te Rottevalle (FR), is geboren in 1665 te Oudega (Sm), gedoopt op donderdag 19 november 1665 aldaar.

Albert trouwt op donderdag 20 mei 1694 te Opeinde (Sm) met

177  Mincke Gerckes is geboren in 1676 op het Witveen, gedoopt op zondag 27 december 1676 te Oostermeer (Tie).

Van Albert en Mincke zijn drie kinderen bekend:

1  Tjibbe Alberts, zie 88.

2  Eelke Alberts is gedoopt op donderdag 13 februari 1698 te Oudega/Nijega/Opeinde (Sm).

3  Rinskje Alberts is geboren rond 1700 te Oostermeer (Tie), overleden na 1764 te Rottevalle (FR).

Rinskje trouwt op zondag 10 januari 1723 te Oostermeer (Tie) met Geert Hendriks. Geert is geboren rond 1698 te Rottevalle (FR), overleden na 1764 aldaar.

178  Jan Jans de Groot, schipper, is geboren rond 1670 te Ureterp (Ops), overleden tussen 1749 en 1754 aldaar.

Jan trouwt in 1694 te Ureterp (Ops) met

179  Wilkjen Gerrits is geboren rond 1672.

Van Jan en Wilkjen zijn vier kinderen bekend:

1  Harmke Jans is geboren rond 1696, overleden na 1754.

Harmke gaat in ondertrouw op woensdag 29 juni 1718 te Bergum (Tie) met Tjeerd Folkes. Tjeerd, veenbaas.

2  Dirkje Jans is geboren rond 1700 te Ureterp (Ops), overleden in 1768 aldaar.

Dirkje trouwt op zondag 12 april 1739 te Oenkerk (Tie) (1) met Gosse Annes. Gosse is overleden voor 1744.
Dirkje trouwt na 1744 (2) met Taeke Jans.

3  Bontje Jans is geboren rond 1703, zie 89.

4  Harke Jans de Groot is geboren rond 1703 te Ureterp (Ops), gedoopt op vrijdag 4 februari 1729, overleden op maandag 3 januari 1752 aldaar.

Harke trouwt op zondag 14 november 1728 te Ureterp (Ops) met Sytske Sytses. Sytske is geboren rond 1705 te Grouw (Ida), gedoopt op vrijdag 4 februari 1729 te Ureterp (Ops), overleden op vrijdag 8 maart 1793 aldaar.

180  Aage Fockes, boer, wonende te Buweklooster, is gedoopt op vrijdag 12 juli 1686 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach), overleden tussen 1738 en 1744.

Aage trouwt op zondag 17 februari 1709 te Drogeham (Ach) met

181  Taetske Jans, wonende te Drogeham (Ach), is gedoopt op dinsdag 17 april 1685 te Oostermeer/Eestrum (Tie).

Van Aage en Taetske zijn zeven kinderen bekend:

1  Pytter Ages is gedoopt op zondag 13 juli 1710 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach), zie 90.

2  Neentie Ages is gedoopt op zondag 30 juli 1713 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach).

Neentie trouwt op zondag 17 maart 1737 te Drogeham (Ach) met Foppe Hindriks.

3  Albert Aages is gedoopt op zondag 1 november 1716 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach).

4  Riemke Aages is geboren rond zaterdag 13 januari 1720, gedoopt op zondag 21 januari 1720 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach), overleden voor zondag 25 mei 1727.

5  Fooke Aages is gedoopt op zondag 8 februari 1722 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach), overleden voor zondag 30 mei 1723.

6  Fooke Aages, boer, wonende te Drogeham (Ach), is gedoopt op zondag 30 mei 1723 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach), overleden voor donderdag 9 juni 1791.

Fooke trouwt op zondag 5 december 1745 te Drogeham (Ach) (1) met Grytje Jochums, dochter van Jochum Jans (182) en Ybeltje Aesges (183). Grytje is geboren voor 1725, overleden op zondag 22 maart 1750 te Drogeham (Ach).
Fooke trouwt op zondag 13 december 1750 te Drogeham (Ach) (2) met Janke Sygers. Janke is overleden op zaterdag 20 maart 1762 te Drogeham (Ach), begraven op vrijdag 26 maart 1762 aldaar.
Fooke trouwt op zondag 4 maart 1764 te Drogeham (Ach) (3) met Wytske Sybes.

7  Rimke Aages is gedoopt op zondag 25 mei 1727 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach).

Rimke trouwt op zondag 30 januari 1746 te Drogeham (Ach) met Jacob Onnes.

182  Jochum Jans, boer, wonende te Rottevalle (Ach), is geboren te Rottevalle (FR), overleden op vrijdag 30 juli 1762 aldaar.

Jochum trouwt rond 1720 met

183  Ybeltje Aesges, wonende te Rottevalle (FR), is geboren rond 1698 aldaar, overleden 1755 of 1756 aldaar.

Ybeltje trouwt op maandag 14 juni 1717 te Opeinde (Sm) (1) met Jacob Auths, zoon van Auth Jacobs en Rentske Tammes. Jacob, wonende te Rottevalle (FR), is gedoopt op vrijdag 25 oktober 1697 te Opeinde (Sm).

Van Jochum en Ybeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Aaltje Jochems is geboren voor 1721, zie 91.

2  Trijntie Jochums, wonende te Rottevalle (FR), is geboren voor 1721, overleden op zondag 6 november 1763.

Trijntie trouwt op zondag 2 april 1741 te Rottevalle (FR) met Minne Hanses. Minne, schuitevoerder, wonende te Oostermeer (Tie) en te Rottevalle (Ach), is overleden op dinsdag 26 januari 1796.

3  Grytje Jochums is geboren voor 1725, overleden op zondag 22 maart 1750 te Drogeham (Ach).

Grytje trouwt op zondag 5 december 1745 te Drogeham (Ach) met Fooke Aages, zie 181.

4  Aukjen Jochums, wonende te Rottevalle (Tie), is geboren voor 1726, overleden na 1786.

Aukjen trouwt voor 1746 (1) met Willem Andries.
Aukjen trouwt op zondag 26 oktober 1760 te Rottevalle (Ach) (2) met Bonne Djoerds. Bonne, stoker, wonende te Drogeham (Ach) en te Rottevalle (Tie), is geboren rond 1733.

5  Liske Jochums, wonende te Rottevalle (Ach), is geboren rond 1728 aldaar, overleden op vrijdag 18 januari 1822 aldaar (wonende nr. 51 aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 19 januari 1822.

Liske trouwt op vrijdag 27 september 1748 te Rottevalle (Ach) met Jisk Hotzes, zoon van Hotse Johannes en Taapke Tjallings. Jisk, arbeider, wonende te Opeinde (Sm), is overleden tussen 1805 en vrijdag 17 april 1812.

224  Egbert Annes is geboren te Duurswoude (Ops), overleden op maandag 5 april 1683 te Marum (GR).

Egbert was gehuwd met

225  Geeske Hessels is overleden op maandag 5 januari 1693 te Marum (GR).

Van Egbert en Geeske is een kind bekend:

1  Lijkle Egberts is geboren in 1667 te Marum (GR), gedoopt op donderdag 21 april 1667 aldaar, zie 112.

228  Tjisse Douwes, boer, is geboren rond 1635, overleden voor 1688 te Drachten (Sm).

Tjisse trouwt op dinsdag 21 april 1671 te Oudega (Sm) met

229  Antje Minses is geboren rond 1643 te Oudega (Sm), gedoopt op dinsdag 21 april 1671 aldaar, overleden na 1695 te Drachten (Sm).

Antje trouwt (1) met Jan Hendriks.

Van Tjisse en Antje is een kind bekend:

1  Douwe Tjisses is geboren in 1671 te Oudega (Sm), gedoopt op dinsdag 25 augustus 1671 aldaar, zie 114.

230  Lammert Gosses, smid, is geboren rond 1663 te Zuiderdrachten (Sm).

Lammert trouwt op donderdag 10 april 1687 te Drachten (Sm) met

231  Fokje Harmens is geboren rond 1666.

Van Lammert en Fokje is een kind bekend:

1  Antje Lammerts is geboren op woensdag 16 maart 1689 te Ureterp (Ops), zie 115.

232  Berend Jans.

Berend trouwt met

233  Hendrikjen Martens.

Van Berend en Hendrikjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Roelefijen Berends is geboren te Leggeloo (DR), gedoopt op donderdag 25 maart 1683 te Diever (DR), overleden voor zondag 30 september 1685.

2  Roelefijen Berends is geboren te Leggeloo (DR), gedoopt op zondag 30 september 1685 te Diever (DR).

3  Jan Berends is geboren te Leggeloo (DR), gedoopt op vrijdag 4 juni 1688 te Diever (DR).

4  Marten Berends Hofman is geboren te Leggeloo (DR), gedoopt op zondag 30 december 1691 te Diever (DR).

5  Albert Berends is geboren te Leggeloo (DR), gedoopt op donderdag 3 maart 1695 te Diever (DR), zie 116.

236  Broer Pieters, meester schoenmaker, is geboren rond 1660, overleden in 1744.

Broer trouwt op donderdag 17 februari 1695 te Drachten (Sm) met

237  Baukje Arends.

Van Broer en Baukje zijn elf kinderen bekend:

1  Pieter Broers, schoenmaker, wonende te Noorderdrachten (Sm), is geboren in 1696 te Drachten (Sm), gedoopt op donderdag 6 september 1696 aldaar, overleden in 1753 te Noorderdrachten (Sm).

Pieter trouwt op zondag 12 april 1722 te Drachten (Sm) met Bauckje Jans. Bauckje, wonende te Drachten (Sm).

2  Arend Broers (Aen), wonende te Zuiderdrachten (Sm), is geboren in 1698 te Drachten (Sm), gedoopt op donderdag 20 november 1698 aldaar.

3  Jan Broers is geboren in 1701 te Drachten (Sm), gedoopt op zondag 31 juli 1701 aldaar.

4  David Broers is geboren in 1704 te Drachten (Sm), gedoopt op zondag 20 april 1704 aldaar, zie 118.

5  Ebeltje Broers is geboren in 1706 te Drachten (Sm), gedoopt op zondag 11 juli 1706 aldaar.

Ebeltje trouwt voor 1735 met Roel Sakes. Roel, arbeider, wonende te Noorderdrachten (Sm).

6  Fetje Broers is geboren in 1708 te Drachten (Sm), gedoopt op woensdag 5 september 1708 aldaar.

7  Folkert Broers is geboren in 1710 te Drachten (Sm), gedoopt op zondag 2 november 1710 aldaar, overleden voor 1717.

8  Aaltje Broers is geboren in 1713 te Drachten (Sm), gedoopt op zondag 8 januari 1713 aldaar.

9  Grytje Broers is geboren in 1715 te Drachten (Sm), gedoopt op zondag 17 februari 1715 aldaar.

10  Folkert Broers is geboren in 1717 te Drachten (Sm), gedoopt op maandag 27 december 1717 aldaar.

11  Trijntje Broers is geboren in 1722 te Drachten (Sm), gedoopt op zondag 8 maart 1722 aldaar.

238  Eize Sygers, boer, is overleden in 1707 te Olterterp (Ops).

Eize trouwt voor 1680 (1) met Antje Ebeles.
Eize trouwt op maandag 5 augustus 1680 te Ureterp (Ops) (2) met

239  Froukje Binnes is overleden in 1718.

Van Eize en Froukje zijn zeven kinderen bekend:

1  Binne Eizes is geboren in 1690 te Duurswoude (Ops), gedoopt op donderdag 10 augustus 1690 aldaar.

2  Antje Eizes is geboren in 1695 te Duurswoude (Ops), gedoopt op donderdag 17 maart 1695 aldaar.

3  Jan Eizes is geboren in 1697 te Olterterp (Ops), gedoopt op donderdag 14 februari 1697 aldaar.

4  Rinskje Eizes is geboren in 1698 te Olterterp (Ops), gedoopt in 1698 aldaar.

5  Trijntje Eizes is geboren in 1700 te Olterterp (Ops), gedoopt op woensdag 3 maart 1700 aldaar.

6  Roel Eizes, boer, is geboren in 1701 te Olterterp (Ops), gedoopt op zondag 30 oktober 1701 aldaar.

7  Hiltje Eizes is gedoopt op zondag 13 juni 1706 te Olterterp (Ops), zie 119.

240  Geert Jans is geboren in 1676, overleden in 1732 te Lippenhuizen (Ops).

241  N.N..

Van Geert en een onbekende vrouw zijn zes kinderen bekend:

1  Jelle Geerts is geboren rond 1701.

2  Sietse Geerts is geboren rond 1701.

3  Sjouke Geerts is geboren rond 1701.

4  Aukje Geerts is geboren rond 1701.

5  Jan Geerts is geboren rond 1708 te Beets (Ops), zie 120.

6  Anne Geerts is geboren voor 1721, gedoopt in 1721 te Lippenhuizen (Ops).

244  Teye Liebbes, meester wagenmaker en veenbaas, wonende te Beetsterzwaag (Ops), is geboren in 1684 aldaar, gedoopt op donderdag 31 augustus 1684 aldaar, overleden in 1759, begraven op vrijdag 4 mei 1759.

Teye trouwt rond 1711 met

245  Martsen Sjoerds is gedoopt op donderdag 16 februari 1690 te Beets/Beetsterzwaag/Olterterp (Ops), overleden in 1747 te Beetsterzwaag (Ops).

Van Teye en Martsen zijn zes kinderen bekend:

1  Alle Teyes, meester chirurgijn, wonende te Oldeboorn (Ut), is overleden voor woensdag 1 augustus 1781.

Alle trouwt op donderdag 26 februari 1756 te Oldeboorn (Ut) met IJmkje Lourens. IJmkje, wonende te Oldeboorn (Ut).

2  Wimke Teyes.

3  Liebbe Teyes is geboren in 1712 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op maandag 1 augustus 1712 aldaar, overleden voor 1713.

4  Liebbe Teyes, herbergier en wagenmaker, is geboren in 1713 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op zaterdag 16 december 1713 aldaar, overleden in 1774, begraven op vrijdag 22 juli 1774.

Liebbe trouwt op zondag 11 augustus 1754 te Beetsterzwaag (Ops) met Grietje Feitzes.

5  Sjoerd Teyes is geboren in 1716 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op maandag 7 december 1716 aldaar, zie 122.

6  Jantien Teyes, wonende te Oldeboorn (Ut), is geboren in 1722 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op zondag 7 juni 1722 aldaar, overleden voor 1759.

Jantien trouwt op zondag 12 juli 1744 te Oldeboorn (Ut) met Weyt Rienks. Weyt, gortmaker, wonende te Oldeboorn (Ut).

246  Haije Aysses Hemminga, meester wagen- en chesemaker en wagenmaker, wonende te Beetsterzwaag (Ops), is gedoopt op donderdag 30 december 1683 te Burum (Kol), overleden na 1753 te Beetsterzwaag (Ops).

Haije trouwt rond 1740 (2) met Martje Ruurds. Martje is geboren te Beets (Ops).
Haije trouwt op zondag 13 april 1710 te Boornbergum (Sm) (1) met

247  Stijntje Hendriks Cop, wonende te Stroobos (Ach), is geboren rond 1688 aldaar, overleden in 1729.

Van Haije en Stijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrik Hayes Cop, schooldienaar en schoolmeester, wonende te Beetsterzwaag (Ops), is geboren op maandag 1 december 1710 aldaar, gedoopt op zaterdag 6 december 1710 aldaar, overleden in januari 1800 aldaar.

Hendrik trouwt op zondag 15 juni 1738 te Beetsterzwaag (Ops) met Johanna Voorburg. Johanna is geboren voor 1712, overleden in 1785, begraven op dinsdag 26 april 1785.

2  Tierckien Hayes is geboren in 1712 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op maandag 8 augustus 1712 aldaar.

Tierckien trouwt op zondag 23 mei 1734 te Beetsterzwaag (Ops) met Johannes Sijmens Posthumus Swart. Johannes, barbier.

3  Lyske Hajes is geboren rond 1716 te Beetsterzwaag (Ops), zie 123.

4  Grietie Hayes Hemminga, wonende te Sneek (FR), is geboren in 1718 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op zaterdag 26 november 1718 aldaar, begraven op vrijdag 12 april 1805 te Sneek (FR).

Grietie gaat in ondertrouw op zaterdag 9 november 1743 te Leeuwarden (FR), trouwt in 1743 te Heerenveen (Sch) met Dirk Annes IJpeij. Dirk, apotheker, wonende te Noorderdrachten (Sm), is gedoopt op zondag 29 maart 1722 te Hogebeintum, overleden na 1761.

5  Stijntie Hayes Cop, wonende te Beetsterzwaag (Ops), is geboren in 1720 aldaar, gedoopt op woensdag 20 november 1720 aldaar, overleden voor woensdag 24 november 1802 aldaar, begraven op woensdag 24 november 1802 aldaar.

Stijntie trouwt op zondag 14 oktober 1770 te Beetsterzwaag (Ops) met Pieter Barelts. Pieter is geboren rond 1720, overleden voor woensdag 23 juli 1800.

6  Aijzo Haijes, bakker, wonende te Murmerwoude (Dan), is geboren na 1720.

Aijzo trouwt op zondag 12 juni 1757 te Murmerwoude (Dan) met Antje Jakles. Antje, wonende te Rinsumageest (Dan), is geboren voor 1732, overleden.

7  Adolf Haijes is geboren rond 1723.

248  Liebbe Bouwes is overleden na 1746 te Garijp (Tie).

249  N.N..

Van Liebbe en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Bouwe Liebbes, zie 124.

252  Hendrik Cornelis is overleden voor 1734.

Hendrik was gehuwd met

253  Dieuwke Sipkes, wonende te Veenwouden (Dan), is geboren in 1682 te Bergum (Tie).

Dieuwke trouwt op zondag 4 april 1734 te Veenwouden (Dan) (2) met Frans Alberts. Frans, wonende te Veenwouden (Dan).

Van Hendrik en Dieuwke zijn zeven kinderen bekend:

1  Sipke Hendriks is geboren in 1705 te Veenwouden (Dan), zie 126.

2  Tietie Hendriks is gedoopt op zondag 12 december 1706 te Veenwouden (Dan).

3  Trijn Hendriks is gedoopt op zondag 7 oktober 1708 te Oostermeer (Tie).

4  Cornelis Hendriks is gedoopt op zondag 11 januari 1711 te Oostermeer (Tie), overleden 1752 of 1753 te Hardegarijp (Tie).

5  Sytse Hendriks is gedoopt op zondag 29 januari 1713 te Oostermeer (Tie).

6  Rein Hendriks, schipper en veenbaas, is gedoopt op maandag 22 april 1715 te Veenwouden (Dan).

Rein trouwt op zondag 29 april 1742 te Veenwouden (Dan) (1) met Maaike Cornelis.
Rein trouwt op zondag 10 november 1776 te Rijperkerk (Tie) (2) met Jetske Sjoerds.

7  Aaltje Hendriks is gedoopt op zondag 2 mei 1717 te Veenwouden (Dan), overleden 1793 of 1794 te Hardegarijp (Tie).

Aaltje trouwt op zondag 25 april 1751 te Rijperkerk (Tie) met Jan Tabes.


Generatie IX

(oudbetovergrootouders)

In deze generatie zijn 54 (21 %) van de 256 voorouders bekend, geboren tussen 1588 en 1667.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Beetsterzwaag (Ops) (3x), Oudega (Sm) (2x), Oostermeer (Tie) (2x), Zwaag (NH), Suawoude (Tie), Opende (GR), Opeinde (Sm), Harlingen (FR), Groningen (GR) en Bolsward (FR).

256  Sicke Nammes, wonende te Oostermeer (Tie).

Sicke trouwt op zondag 9 januari 1707 te Oostermeer (Tie) (2) met Trijntje Dirks. Trijntje, wonende te Harkema Opeinde (Ach).
Sicke trouwt voor 1670 (1) met

257  Wypkje Siedses is overleden voor 1707 te Oostermeer (Tie).

Van Sicke en Wypkje zijn acht kinderen bekend:

1  Namme Sickes, schipper, is geboren rond 1670 te Oostermeer (Tie), overleden rond 1720.

Namme trouwt op donderdag 18 januari 1691 te Oostermeer (Tie) (1) met Claeske Peters.
Namme trouwt op donderdag 19 januari 1696 te Oostermeer (Tie) (2) met Hiltie Jacobs. Hiltie is overleden tussen 1716 en 1720 te Oostermeer (Tie).

2  Griet Sickes, wonende te Oostermeer (Tie), is gedoopt op zondag 1 januari 1673 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden na 1744.

Griet trouwt op donderdag 3 februari 1695 te Oostermeer (Tie) met Zaecke Zierds, zoon van Sierd Wilts en Jets Hendricks. Zaecke, dorprechter en boer, wonende te Oostermeer (Tie), is overleden voor 1744.

3  Sieds Sikkes is gedoopt op donderdag 6 februari 1676 te Oostermeer (Tie), zie 128.

4  Trijntje Sickes is gedoopt op donderdag 17 februari 1678 te Oostermeer/Eestrum (Tie).

Trijntje trouwt na zondag 13 februari 1701 te Eernewoude (Tie) met Douwe Saakes. Douwe, boer en herbergier, wonende te Eernewoude (Tie), is gedoopt op donderdag 23 februari 1673 aldaar.

5  Jan Sickes is gedoopt op donderdag 6 juni 1680 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden voor donderdag 10 april 1687.

6  Antie Sickes is gedoopt op donderdag 26 juni 1681 te Oostermeer/Eestrum (Tie).

7  Jan Sickes is gedoopt op donderdag 10 april 1687 te Oostermeer/Eestrum (Tie).

8  Jel Sickes is gedoopt op donderdag 10 april 1687 te Oostermeer/Eestrum (Tie).

258  Geert Dirks.

Geert trouwt op donderdag 7 februari 1675 te Opeinde (Sm) met

259  Ymkje Freerks, wonende te Rottevalle (FR) en op het Witveen.

Van Geert en Ymkje zijn twee kinderen bekend:

1  Auck Geerts is gedoopt op donderdag 18 juli 1675 te Opeinde (Sm).

2  Sinsen Geerts, zie 129.

272  Allardus Johannes Staphorstius, predikant, is geboren rond 1628 te Zwaag (NH), overleden op dinsdag 28 februari 1679 te Garijp (Tie).

Allardus trouwt op woensdag 14 januari 1654 te Workum (FR) met

273  Jilducke Saarda is geboren op dinsdag 13 november 1618 te Bolsward (FR), overleden voor zaterdag 4 februari 1673 te Garijp (Tie).

Jilducke trouwt rond 1644 te Workum (FR) (1) met Anne Ipis Algera, zoon van Epo Augustinus Algera en Aafke Pieters. Anne, kalkbrander, wonende te Workum (FR), is overleden voor woensdag 14 januari 1654.

Van Allardus en Jilducke zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Staphorstius is geboren op dinsdag 8 september 1654 te Workum (FR), zie 136.

2  Tietske Allardus Staphorstius is geboren op zaterdag 31 augustus 1658 te Garijp (Tie), overleden na 1712.

Tietske trouwt in 1679 (1) met Saeckle Freercks. Saeckle, schoolmeester, wonende te Britsum (Ldl) en te Deinum, is overleden voor zaterdag 18 april 1693.

Saeckle was later gehuwd (2) met Sytske Birdes.

Tietske trouwt (2) met N.N..

3  Janke Staphorstius is geboren op woensdag 10 november 1660 te Garijp (Tie), gedoopt op zaterdag 13 november 1660 aldaar, overleden op donderdag 20 januari 1661 aldaar.

274  Jelle Cornelis Wetzentius, rentmeester, waarschijnlijk is gedoopt op donderdag 16 april 1626 te Harlingen (FR), overleden voor zaterdag 19 januari 1675.

Jelle trouwt op donderdag 2 maart 1651 te Harlingen (FR) met

275  Neeltje Michiels is overleden in januari 1675.

Van Jelle en Neeltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Cornelis Jelles is gedoopt op donderdag 22 februari 1652 te Harlingen (FR).

2  Antje Jelles Wetzentius is gedoopt op donderdag 4 september 1653 te Harlingen (FR), zie 137.

3  Liefke Jelles Wetzens is gedoopt op donderdag 11 februari 1655 te Harlingen (FR).

Liefke trouwt op donderdag 26 november 1682 te Harlingen (FR) met Laes Lasen Hannama. Laes, vroedsman en gemeensman.

4  Michiel Jelles is gedoopt op donderdag 7 juni 1657 te Harlingen (FR), overleden voor donderdag 6 januari 1661.

5  Siucke Jelles Wetzens is gedoopt op donderdag 29 mei 1659 te Harlingen (FR).

Siucke trouwt op donderdag 9 april 1682 te Harlingen (FR) met Gerrit Acker. Gerrit, notaris, is gedoopt op donderdag 15 mei 1659 te Harlingen (FR).

6  Michiel Jelles Wetsens, kapitein, wonende te Breda (NB) en te Harlingen (FR), is gedoopt op donderdag 6 januari 1661 aldaar, overleden voor zondag 4 september 1707.

Michiel trouwt voor 1697 met Ida Quicklenburg. Ida, wonende te Harlingen (FR), is geboren op zondag 10 november 1675, overleden op dinsdag 28 mei 1737, begraven aldaar.

Ida was later gehuwd (2) met Laas Haaselaar.

7  Attje Jelles Vetzens, wonende te Harlingen (FR), is gedoopt op zondag 8 oktober 1662 aldaar, verdronken op woensdag 24 augustus 1695, begraven op zondag 28 augustus 1695.

276  Anne Wybes, dorprechter, wonende te Nijega (Sm), is geboren voor 1641, overleden voor 1696.

Anne trouwt op donderdag 31 maart 1661 te Nijega (Sm) met

277  Syts Wisses, wonende te Opeinde (Sm).

Van Anne en Syts zijn vijf kinderen bekend:

1  Drieuwes Annes, wonende te Nijega (Sm), is gedoopt op woensdag 26 december 1663 aldaar, overleden tussen 1719 en 1721 te Opeinde (Sm).

Drieuwes trouwt in november 1690 te Oudega (Sm) met Sjoukjen Eintes. Sjoukjen, wonende te Opeinde (Sm), is overleden na 1728.

2  Wybe Annes, dorprechter en ontvanger, wonende te Nijega (Sm), is gedoopt op donderdag 15 september 1667 aldaar, overleden na 1728.

Wybe trouwt voor 1702 met Sjoerdje Lieuwes.

3  Libbe Annes is gedoopt op donderdag 29 januari 1671 te Nijega (Sm).

4  Jiltsen Annes is gedoopt op donderdag 29 maart 1674 te Nijega (Sm).

5  Jan Annes is gedoopt op donderdag 4 februari 1677 te Nijega (Sm), zie 138.

280  Jouwert Sybrens, eigenerfde, wonende te Eestrum (Tie), is overleden voor 1682.

Jouwert trouwt rond 1650 met

281  Wickjen Uwes waarschijnlijk is geboren na dinsdag 7 november 1628, overleden tussen 1705 en 1708.

Van Jouwert en Wickjen zijn vier kinderen bekend:

1  Yets Jouwerts, wonende te Eestrum (Tie) en te Kooten (Ach), waarschijnlijk is geboren rond 1654, overleden na 1718.

Yets trouwt op dinsdag 15 juni 1677 te Twijzel (Ach) met Meynte Boeles. Meynte, wonende te Kooten (Ach), is overleden voor 1712.

2  Sybren Jouwerts, eigenerfde en koopman en schipper, is geboren rond 1655 te Eestrum (Tie), overleden tussen 1738 en 1744.

Sybren trouwt op donderdag 28 november 1686 te Oostermeer (Tie) met Sjoertje Sytses.

3  Saeckjen Jouwerts is overleden na 1721.

Saeckjen trouwt op donderdag 4 maart 1688 te Oostermeer (Tie) met Tierck Fookens. Tierck is geboren na 1663.

4  Ouwe Jouwerts waarschijnlijk is geboren rond 1665, zie 140.

282  Nanningh Foppes, wonende te Eestrum (Tie).

Nanningh trouwt op donderdag 30 maart 1684 te Eestrum (Tie) (2) met Sybrigh Sygers. Sybrigh, wonende te Veenklooster (Kol).
Nanningh trouwt voor maandag 17 maart 1664 (1) met

283  Antje Taekes is overleden voor 1674.

Van Nanningh en Antje is een kind bekend:

1  Trijntje Nannes, zie 141.

320  Hedzer Sjoerds, boer, is overleden voor 1662.

Hedzer trouwt op donderdag 20 maart 1636 te Tietjerk (Tie) (2) met Antje Gerrits.

Antje was later gehuwd (2) met Boote Fetses.

321  N.N..

Van Hedzer en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Sjoerd Hedzers is gedoopt op maandag 14 maart 1633 te Tietjerk (Tie), zie 160.

322  Jelle Meinses, boer, is overleden na 1667.

Jelle was gehuwd met

323  Antje Romkes.

Van Jelle en Antje is een kind bekend:

1  Beitske Jelles is geboren rond 1640 te Hardegarijp (Tie), zie 161.

330  Hed Sybes, wonende te Suameer (Tie), is geboren voor 1591, overleden na 1651.

Hed trouwt voor 1651 met

331  Ynske Ruurds is overleden voor maandag 15 mei 1651 te Suameer (Tie).

Van Hed en Ynske is een kind bekend:

1  Jeltje Heds is geboren voor 1651 te Suameer (Tie), zie 165.

332  Atze Sjoerds, landbouwer, wonende te Sigersw⬤ en te Suawoude (Tie), is geboren rond 1600 aldaar, overleden voor 1657.

Atze trouwt voor donderdag 18 maart 1627 met

333  Pyttje Bouwes, wonende te Sigersw⬤, is geboren rond 1600, overleden voor 1657.

Van Atze en Pyttje zijn drie kinderen bekend:

1  Sjoerd Atzes, boer, is geboren rond 1631 te Suawoude (Tie), overleden voor 1676 aldaar.

Sjoerd trouwt op donderdag 11 april 1658 te Suawoude (Tie) met Aske Jacobs. Aske is geboren rond 1638 te Suawoude (Tie), overleden tussen 1711 en 1727 aldaar.

2  Eelkje Atzes is geboren voor 1633, overleden tussen 1657 en 1660 te Suawoude (Tie).

Eelkje was gehuwd met Douwe Minnes. Douwe, bezemmaker, wonende te Suawoude (Tie), is overleden voor 1674 aldaar.

3  Uble Atzes is gedoopt op maandag 14 maart 1633 te Suawoude/Tietjerk (Tie), zie 166.

352  Tjebbe Gerrits, wonende te Oudega (Sm), is geboren rond 1629 aldaar.

Tjebbe trouwt op dinsdag 15 mei 1657 te Oudega (Sm) met

353  Eelk Wybrens, wonende te Oudega (Sm), is geboren rond 1636 aldaar, gedoopt op donderdag 3 juli 1642 aldaar.

Van Tjebbe en Eelk zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerrit Tjebbes is geboren in 1659 te Oudega (Sm), gedoopt op dinsdag 10 juni 1659 aldaar.

2  Wybren Tjebbes is geboren in 1660 te Oudega (Sm), gedoopt op maandag 3 januari 1661 aldaar.

3  Martyen Tjebbes, wonende te Rottevalle (FR), is geboren in 1663 te Oudega (Sm), gedoopt op donderdag 15 maart 1663 aldaar.

Martyen trouwt op donderdag 29 januari 1682 te Opeinde (Sm) met Alle Oedses.

4  Albert Tjebbes is geboren in 1665 te Oudega (Sm), gedoopt op donderdag 19 november 1665 aldaar, zie 176.

5  Reinsk Tjebbes is geboren in 1668 te Oudega (Sm), gedoopt op donderdag 22 november 1668 aldaar.

354  Gerck Wopkes is geboren rond 1653 te Oostermeer (Tie).

Gerck trouwt op donderdag 30 januari 1676 te Oostermeer (Tie) met

355  Baukjen Tjerks is geboren te Oostermeer (Tie), overleden na 1690 aldaar.

Baukjen trouwt rond 1669 te Oostermeer (Tie) (1) met Jelle Jans, zoon van Jan Jelles en Antje Reids. Jelle, boer, is geboren te Oostermeer (Tie), overleden in 1674 aldaar.

Van Gerck en Baukjen zijn twee kinderen bekend:

1  Mincke Gerckes is geboren in 1676 op het Witveen, gedoopt op zondag 27 december 1676 te Oostermeer (Tie), zie 177.

2  Meynsck Gerckes is geboren in 1679 op het Witveen, gedoopt op donderdag 4 januari 1680 te Oostermeer (Tie).

356  Jan Michiels is overleden tussen 1707 en 1709 te Ureterp (Ops).

Jan was gehuwd met

357  Pleun Harkes is overleden voor 1709 te Ureterp (Ops).

Van Jan en Pleun zijn vier kinderen bekend:

1  Michiel Jans is geboren rond 1669 te Ureterp (Ops).

Michiel trouwt in 1694 te Ureterp (Ops) met Ytje Jelles. Ytje is geboren rond 1672.

2  Jan Jans de Groot is geboren rond 1670 te Ureterp (Ops), zie 178.

3  Aafke Jans is geboren rond 1670 te Ureterp (Ops), overleden in 1728.

Aafke trouwt in 1698 te Ureterp (Ops) met Jalle Eijles. Jalle, meester schoenmaker, is geboren rond 1661 te Lippenhuizen (Ops), overleden in 1737.

4  Freerk Jans, schipper, is geboren rond 1675 te Ureterp (Ops), overleden voor 1722 aldaar.

Freerk trouwt in 1706 te Ureterp (Ops) met Rinske Jans.

360  Fooke Heerkes.

Fooke trouwt op dinsdag 3 februari 1682 te Drogeham (Ach) met

361  Riemke Aages is overleden na 1706.

Van Fooke en Riemke zijn vier kinderen bekend:

1  Heerke Fookes, boer, wonende te Drogeham (Ach), is gedoopt op donderdag 19 november 1682 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach).

Heerke trouwt op zondag 19 januari 1716 te Drogeham (Ach) met Trijntie Wytzes.

2  Aage Fockes is gedoopt op vrijdag 12 juli 1686 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach), zie 180.

3  Albert Fookes is gedoopt op donderdag 24 april 1692 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach).

4  Jetske Fookes is gedoopt op donderdag 10 februari 1695.

Jetske trouwt op zondag 25 oktober 1716 te Drogeham (Ach) met Rienck Wytses.

362  Jan Mertens, wonende te Oostermeer (Tie).

Jan trouwt op donderdag 19 mei 1678 te Oostermeer (Tie) met

363  Pietie Sipkes, wonende te Leeuwarden (FR).

Van Jan en Pietie is een kind bekend:

1  Taetske Jans is gedoopt op dinsdag 17 april 1685 te Oostermeer/Eestrum (Tie), zie 181.

448  Anne Lykles, huisman, is geboren rond 1588, overleden 1656 of 1657.

Anne was gehuwd met

449  Lamke Foppes is overleden tussen 1639 en 1656.

Van Anne en Lamke zijn twee kinderen bekend:

1  Egbert Annes is geboren te Duurswoude (Ops), zie 224.

2  Barber Annes, wonende te Marum (GR), is overleden op vrijdag 20 februari 1688 aldaar.

Barber trouwt voor 1642 met Boele Martens. Boele, kerkemeier, wonende te Marum (GR), is overleden op zondag 25 maart 1685 aldaar (wonende op de Bulte aldaar).

450  Hessel Annes, boer, is overleden na 1670.

Hessel was gehuwd met

451  Wimke Geerts.

Van Hessel en Wimke is een kind bekend:

1  Geeske Hessels, zie 225.

456  Douwe Jaspers, volmacht op de Landsdag en boer, is overleden voor 1649 te Oudega (Sm).

Douwe was gehuwd met

457  Agnietje Douwes is overleden tussen 1649 en 1658 te Oudega (Sm).

Van Douwe en Agnietje is een kind bekend:

1  Tjisse Douwes is geboren rond 1635, zie 228.

458  Minse Gaeles, veenbaas, is geboren te Opeinde (Sm), overleden na 1645 te Rottevalle (FR).

459  N.N..

Van Minse en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Antje Minses is geboren rond 1643 te Oudega (Sm), gedoopt op dinsdag 21 april 1671 aldaar, zie 229.

474  Arend Geerts, wonende te Zuiderdrachten (Sm).

Arend trouwt op dinsdag 30 augustus 1667 te Oudega (Sm) met

475  Ebeltje Folkerts, wonende te Zuiderdrachten (Sm).

Van Arend en Ebeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Baukje Arends, zie 237.

2  Tryn Arends.

Tryn trouwt op donderdag 25 augustus 1695 te Drachten (Sm) met Jacob Lefferts. Jacob is overleden op zondag 21 september 1721.

488  Liebbe Teyes, koopman en meester wever, is geboren rond 1658 te Beetsterzwaag (Ops), overleden op zondag 19 september 1700 aldaar.

Liebbe trouwt met

489  Vroucke Alles is geboren rond 1662 te Beetsterzwaag (Ops), overleden te Beets (Ops).

Van Liebbe en Vroucke zijn negen kinderen bekend:

1  Wimke Liebbes is geboren in 1682 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op donderdag 17 september 1682 aldaar, overleden voor 1689.

2  Teye Liebbes is geboren in 1684 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op donderdag 31 augustus 1684 aldaar, zie 244.

3  Aalle Liebbes is geboren in 1687 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op donderdag 13 februari 1687 aldaar.

4  Eise Liebbes is geboren in 1688 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op donderdag 9 december 1688 aldaar, overleden voor 1696.

5  Wempke Liebbes is geboren in 1689 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op donderdag 10 november 1689 aldaar, overleden voor 1694.

6  Wytske Liebbes is geboren in 1692 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op donderdag 21 februari 1692 aldaar, overleden voor 1698.

7  Wimke Liebbes is geboren in 1694 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op donderdag 29 april 1694 aldaar.

8  Eise Liebbes is geboren in 1696 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op donderdag 1 november 1696 aldaar.

9  Wytske Liebbes is geboren in 1698 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op donderdag 11 december 1698 aldaar.

490  Sioerdt Tiebbes, dorprechter, wonende te Beets (Ops), is overleden voor 1698.

Sioerdt trouwt in 1680 met

491  Jantien Pijtters.

Van Sioerdt en Jantien zijn twee kinderen bekend:

1  Martsen Sioerdts is gedoopt op donderdag 9 april 1682 te Beets (Ops), overleden voor donderdag 16 februari 1690.

2  Martsen Sjoerds is gedoopt op donderdag 16 februari 1690 te Beets/Beetsterzwaag/Olterterp (Ops), zie 245.

492  Ayzo Hayes Hemminga, schoolmeester, is geboren rond 1655 te Beetsterzwaag (Ops), overleden in juli 1743 aldaar.

Ayzo trouwt in 1683 te Burum (Kol) met

493  Grietje Edzes Ruitenbach is geboren rond 1660 te Opende (GR), overleden tussen 1743 en 1746 te Beetsterzwaag (Ops).

Grietje was eerder gehuwd (1) met Martinus Polman.

Van Ayzo en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1  Haije Aysses Hemminga is gedoopt op donderdag 30 december 1683 te Burum (Kol), zie 246.

2  Johannes Aijses Hemminga, contrarolleur en winkelier, is geboren in 1685 te Burum (Kol), gedoopt op donderdag 22 november 1685 aldaar, overleden tussen 1749 en 1772 te Duurswoude (Ops).

Johannes trouwt op zondag 6 september 1722 te Boornbergum (Sm) met Janke Eeuwes. Janke is geboren in 1705 te Drachten (Sm), gedoopt op zondag 19 april 1705 aldaar, overleden na 1772 te Duurswoude (Ops).

3  Liesbeth Ayzes Hemminga is geboren in september 1687 te Burum (Kol), gedoopt op donderdag 20 november 1687 aldaar, overleden na 1746 te Beetsterzwaag (Ops).

Liesbeth trouwt rond 1712 te Beetsterzwaag (Ops) met Hendrik Lefferts Leffering. Hendrik is gedoopt op donderdag 21 juni 1685 te Beetsterzwaag (Ops), overleden in 1746 aldaar.

4  Martines Ayzes Hemminga, brouwer, is geboren in 1689 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op woensdag 12 oktober 1689 aldaar, overleden na 1749 te Gorredijk (Ops).

Martines trouwt op zondag 16 augustus 1716 te Gorredijk (Ops) met Antje Feikes. Antje is geboren rond 1691 te Gorredijk (Ops), overleden.

5  Sijtske Ayzes Hemminga is geboren in 1691 te Beetsterzwaag (Ops), gedoopt op donderdag 28 juni 1691 aldaar, overleden na 1749 te Gorredijk (Ops).

Sijtske was gehuwd met Halbe Hanses Abt. Halbe, brouwer, is geboren rond 1688, overleden na 1749 te Gorredijk (Ops).

494  Hindrick Adolphs Cop, commissaris, wonende te Stroobos (Ach), is gedoopt op donderdag 21 juli 1667 te Groningen (GR), overleden voor donderdag 16 mei 1697 te Stroobos (Ach).

Hindrick trouwt op donderdag 19 december 1686 te Grootegast (GR) met

495  Tierckje van Phoceij, wonende te Stroobos (Ach), is geboren rond 1667, overleden na 1708.

Tierckje trouwt op donderdag 16 mei 1697 te Doezum (GR) (2) met Jan Havincks. Jan, commissaris, wonende te Termunterzijl (GR).

Van Hindrick en Tierckje zijn twee kinderen bekend:

1  Stijntje Hendriks Cop is geboren rond 1688 te Stroobos (Ach), zie 247.

2  Adolf Hendriks Cop, meester brouwer, brouwer en bijzitter, wonende te Groningen (GR) en te Beetsterzwaag (Ops), is geboren rond 1695 te Stroobos (Ach), overleden op maandag 17 juli 1775 te Beetsterzwaag (Ops).

Adolf trouwt op zondag 2 januari 1729 te Beetsterzwaag (Ops) met Rinske Jacobus Sinnema, dochter van Jacobus Sinnema en Hiltie Boelens. Rinske, wonende te Beetsterzwaag (Ops), is gedoopt op dinsdag 1 april 1698 aldaar.

496  Bouwe Liebbes is geboren rond 1655, overleden tussen 1727 en 1729.

Bouwe trouwt op donderdag 8 april 1677 te Eestrum (Tie) met

497  Aaltzen Jans.

Van Bouwe en Aaltzen is een kind bekend:

1  Liebbe Bouwes, zie 248.

506  Sipke Gabes is overleden voor 1695 te Bergum (Tie).

Sipke was gehuwd met

507  Trijntje Alberts.

Van Sipke en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Gabe Sipkes, boer, is geboren rond 1668 te Bergum (Tie), overleden in 1720 aldaar.

Gabe was gehuwd (1) met Beitske Hendriks.
Gabe trouwt op zondag 18 april 1706 te Oostermeer (Tie) (2) met Aukje Tjeerds.

2  Heine Sipkes, boer, is geboren in 1674 te Veenwouden (Dan), overleden in 1730 te Opeinde (Sm).

Heine gaat in ondertrouw rond donderdag 17 juli 1698 te Drogeham (Ach) (1) met Sjoukje Sytses.
Heine trouwt in 1717 (2) met Uilkje Atses.

3  Dirkje Sipkes is geboren in 1677 te Veenwouden (Dan).

Dirkje was gehuwd met Cornelis Harmens.

4  Jetske Sipkes is geboren in 1679.

Jetske was gehuwd met Sybe Hendriks.

5  Dieuwke Sipkes is geboren in 1682 te Bergum (Tie), zie 253.


Generatie X

(stamouders)

In deze generatie zijn 50 (10 %) van de 512 voorouders bekend, geboren tussen 1567 en 1640.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Oudega (Sm) (3x), Oostermeer (Tie) (3x), Beetsterzwaag (Ops) (3x), Leeuwarden (FR) (2x), Zuiderdrachten (Sm), Opende (GR), Opeinde (Sm), Noordwijk (GR), Kooten (Ach), Harlingen (FR), Dokkum (FR) en Buitenpost (Ach).

544  Johannes Staphorstius, kandidaat en predikant, wonende te Leeuwarden (FR), te Zwaag (NH), te Hensbroek (NH), te Wormer (NH) en te Workum (FR), is geboren rond 1600 te Leeuwarden (FR), overleden op donderdag 5 september 1652 te Workum (FR).

Johannes gaat in ondertrouw op zondag 21 september 1625 te Leeuwarden (FR), trouwt op donderdag 16 oktober 1625 aldaar met

545  Trijntie Alles is geboren in 1609 te Leeuwarden (FR), gedoopt op donderdag 29 oktober 1609 aldaar, overleden na vrijdag 25 mei 1640.

Van Johannes en Trijntie zijn vier kinderen bekend:

1  Allardus Johannes Staphorstius is geboren rond 1628 te Zwaag (NH), zie 272.

2  Nicolaus Staphorst, notaris en stadsbode, wonende te Workum (FR), is gedoopt op maandag 22 april 1630 te Hensbroek (NH), overleden voor vrijdag 5 juli 1680.

Nicolaus was gehuwd met N.N..

3  Theodorus Staphorst, fiscaal, is geboren in 1635 te Hensbroek (NH), overleden na zondag 30 oktober 1672.

Theodorus gaat in ondertrouw op woensdag 21 september 1661 te Workum (FR) met Tzietske Jans.

4  Hendrick Staphorstius is gedoopt op woensdag 5 oktober 1639 te Wormer (NH).

546  Dr Suffridus Scipionis Saarda, advocaat, wonende te Bolsward (FR), waarschijnlijk is geboren rond 1583, overleden voor woensdag 28 januari 1626 aldaar.

Suffridus trouwt op donderdag 2 juni 1611 te Bolsward (FR) met

547  Tjitske Oenes Bangama is geboren tussen 1575 en 1585, overleden voor woensdag 28 januari 1626.

Tjitske trouwt voor 1605 (1) met Oene Keympes Jorna, zoon van Kempe Jelgers Jorna en Imck Louws Cappenburg. Oene is geboren rond 1560 te Warga (Ida), overleden voor donderdag 2 juni 1611.

Van Suffridus en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

1  Tettie Saarda is geboren op woensdag 13 november 1613, overleden op zaterdag 3 juni 1645.

Tettie trouwt op vrijdag 11 februari 1633 te Bolsward (FR) met Jan Jans.

2  Jilducke Saarda is geboren op dinsdag 13 november 1618 te Bolsward (FR), zie 273.

548  Cornelis Jeltes Wetsens, vroedsman, wonende te Harlingen (FR), waarschijnlijk is geboren te Dokkum (FR), overleden na maart 1655.

Cornelis trouwt op maandag 13 november 1617 te Bolsward (FR) met

549  Antje Jelles, wonende te Bolsward (FR).

Van Cornelis en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Jelte Cornelis Wetsensius, vroedsman en burgemeester, wonende te Harlingen (FR), waarschijnlijk is gedoopt op donderdag 5 november 1620 aldaar.

Jelte trouwt op dinsdag 12 april 1639 te Harlingen (FR) met Aeltie Dircks Harderwyck. Aeltie, wonende te Leeuwarden (FR).

2  Siou Cornelis is gedoopt op donderdag 2 februari 1623 te Harlingen (FR).

Siou trouwt voor 1660 met Jan Wibbrens.

3  Jelle Cornelis Wetzentius waarschijnlijk is gedoopt op donderdag 16 april 1626 te Harlingen (FR), zie 274.

4  Sybren Cornelis is gedoopt op donderdag 18 maart 1627 te Harlingen (FR).

5  Cornelus Cornelus is gedoopt op maandag 5 juni 1628 te Harlingen (FR).

6  Corneles Corneles is gedoopt op maandag 24 april 1634 te Harlingen (FR).

7  Cornelis Cornelis is gedoopt op donderdag 15 mei 1636 te Harlingen (FR).

550  Michiel Gabbes, grootschipper en vroedsman, wonende te Harlingen (FR), is geboren in 1594 aldaar, overleden voor zaterdag 14 januari 1640 aldaar.

Michiel trouwt op donderdag 23 december 1638 te Harlingen (FR) (2) met Jancke Jouckes.
Michiel trouwt op woensdag 28 februari 1618 te Harlingen (FR) (1) met

551  Liefke Wytzes.

Van Michiel en Liefke zijn vijf kinderen bekend:

1  Tryn Migiels is gedoopt op donderdag 6 december 1618 te Harlingen (FR), overleden voor vrijdag 19 april 1624.

2  Wytse Maghiels, grootschipper, is gedoopt op zondag 10 oktober 1621 te Harlingen (FR), overleden in 1674.

Wytse trouwt op donderdag 22 februari 1646 te Harlingen (FR) met Tiesck Hessels.

3  Tryntie Migiels is gedoopt op vrijdag 19 april 1624 te Harlingen (FR), overleden op zaterdag 14 januari 1640.

4  Neeltje Michiels, zie 275.

5  Dijrck Mijgijels is overleden op dinsdag 1 april 1659.

552  Wybe Draevis, boer en dorprechter, wonende te Nijega (Sm), is overleden na 1663.

Wybe was gehuwd met

553  Jiltien Jans, wonende te Nijega (Sm), is overleden na 1663.

Van Wybe en Jiltien zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Wybes, wonende te Nijega (Sm), is geboren voor 1624, overleden na 1681.

Jan trouwt in 1644 te Oudega (Sm) met Minke Wymers. Minke, wonende te Nijega (Sm).

2  Grietje Wybes, wonende te Nijega (Sm), is geboren tussen 1630 en 1634, overleden voor 1676.

Grietje trouwt op donderdag 17 december 1654 te Opeinde (Sm) met Hinne Sjoerds. Hinne, wonende te Opeinde (Sm), is geboren rond 1610, overleden in maart 1681 aldaar.

Hinne was later gehuwd (2) met Taebke Tjallings.

3  Anne Wybes is geboren voor 1641, zie 276.

560  Sybren Jans, eigenerfde, wonende te Eestrum (Tie), is overleden tussen zaterdag 9 juni 1646 en dinsdag 14 mei 1647 aldaar.

Sybren was gehuwd met

561  Yts Foockes is overleden tussen zaterdag 9 juni 1646 en dinsdag 14 mei 1647.

Van Sybren en Yts zijn vijf kinderen bekend:

1  Jouwert Sybrens, zie 280.

2  Saack Sybrens is overleden 1646 of 1647.

Saack trouwt voor 1642 met Gerck Meynts. Gerck, boer, wonende te Eestrum (Tie), is overleden in 1652 aldaar.

3  Jan Sybrens, wonende te Veenwouden (Dan), is overleden na 1663.

4  Andries Sybrens, wonende te Eestrum (Tie), is geboren voor 1622, overleden na 1652.

Andries trouwt rond 1650 met Eelkje Botes.

5  Teecke Sybrens, eigenerfde, wonende te Eestrum (Tie), is geboren voor 1622, overleden 1674 of 1675 aldaar.

Teecke trouwt rond 1655 met Sincke Ouwes, dochter van Uwe Jans en Wyck Folckedr. Sincke is overleden 1673 of 1674 te Eestrum (Tie).

564  Foppe Nannes.

565  N.N..

Van Foppe en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Nanningh Foppes, zie 282.

2  Riensck Foppedr..

Riensck trouwt voor woensdag 12 november 1664 met Edse Alberts.

660  Sybe Heds, wonende te Suameer (Tie), is geboren voor 1571.

Sybe was eerder gehuwd (1) met N.N. Aedes, dochter van Aede.
Sybe was gehuwd (2) met

661  Jell Tyaerdtsdr, wonende te Suameer (Tie).

Van Sybe en Jell is een kind bekend:

1  Hed Sybes is geboren voor 1591, zie 330.

662  Ruurd Hendriks, boer, wonende te Suameer (Tie), is geboren voor 1592, overleden na maandag 15 mei 1651.

Ruurd was gehuwd met

663  Beertje Eelses is overleden na maandag 15 mei 1651.

Van Ruurd en Beertje zijn vier kinderen bekend:

1  Ynske Ruurds, zie 331.

2  Aaltje Ruurds, wonende te Suameer (Tie), is overleden na 1651.

Aaltje trouwt voor 1651 met Metse Alles. Metse, wonende te Suameer (Tie).

3  Hendrikje Ruurds, wonende te Suameer (Tie), is overleden na vrijdag 9 mei 1664.

Hendrikje trouwt voor maandag 15 februari 1649 met Eemcke Sybes. Eemcke, wonende te Suameer (Tie), is overleden na vrijdag 9 mei 1664.

4  Marij Ruurds, wonende te Oostermeer (Tie), is overleden na 1651.

Marij trouwt voor 1651 met Jelke Wybrens. Jelke is overleden voor 1651.

664  Sjoerd Atzes, boer, wonende te Suawoude (Tie), is geboren rond 1570 te Oudega (Sm).

665  N.N..

Van Sjoerd en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Atze Sjoerds is geboren rond 1600 te Suawoude (Tie), zie 332.

706  Wybrandt Bennes, boer, is geboren rond 1612 te Oudega (Sm), gedoopt op dinsdag 12 februari 1641 aldaar, overleden voor 1656 aldaar.

Wybrandt trouwt rond 1638 te Oudega (Sm) met

707  Tjitske Alberts is geboren rond 1615 te Oudega (Sm), overleden na 1656 aldaar.

Van Wybrandt en Tjitske zijn drie kinderen bekend:

1  Eelk Wybrens is geboren rond 1636 te Oudega (Sm), gedoopt op donderdag 3 juli 1642 aldaar, zie 353.

2  Bintje Wybrens is geboren voor 1642 te Oudega (Sm), gedoopt op donderdag 3 juli 1642 aldaar, overleden na 1709 te Rottevalle (FR).

Bintje trouwt rond 1670 met Hendrik Harckes, zoon van Harcke Jans en Sytske Hendricks. Hendrik, boer, is geboren te Opeinde (Sm), overleden voor 1709 te Rottevalle (FR).

3  Antie Wybrens is gedoopt op donderdag 3 juli 1642 te Oudega (Sm).

708  Wopke Eelckes, boer en vervener, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1624 te Opeinde (Sm), overleden rond 1673 te Oostermeer (Tie).

Wopke was gehuwd met

709  Stijntje Ritskes is geboren rond 1626 te Oostermeer (Tie), overleden na 1673 aldaar.

Van Wopke en Stijntje is een kind bekend:

1  Gerck Wopkes is geboren rond 1653 te Oostermeer (Tie), zie 354.

710  Tjerk Michiels, boer en vervener, wonende op het Witveen, is geboren voor 1618 te Oostermeer (Tie), overleden tussen 1665 en 1671 aldaar.

Tjerk trouwt rond 1638 te Oostermeer (Tie) met

711  Mincke Rinnerts is geboren te Oostermeer (Tie), overleden tussen 1665 en 1671 aldaar.

Mincke was eerder gehuwd (1) met Gaucke Tobias, zoon van Tobias Gauckes. Gaucke, boer, is geboren te Oostermeer (Tie), overleden voor 1638 aldaar.

Van Tjerk en Mincke zijn vijf kinderen bekend:

1  Baukjen Tjerks is geboren te Oostermeer (Tie), zie 355.

2  Gaucke Tjercks, boer en veenbaas, is geboren te Oostermeer (Tie), overleden voor 1706 aldaar.

Gaucke trouwt op vrijdag 31 mei 1669 te Nijega (Sm) met Sjouck Teijes, dochter van Teye Rinnerts en Loltje Sytzes. Sjouck is geboren rond 1647 te Oudega (Sm), overleden in 1714.

3  Antje Tjerks is overleden voor 1733 te Hardegarijp (Tie).

Antje trouwt op vrijdag 31 mei 1669 te Nijega (Sm) (1) met Sytze Teyes, zoon van Teye Rinnerts en Loltje Sytzes. Sytze is overleden voor 1685 te Oudega (Sm).
Antje trouwt na 1685 (2) met Wytse Sjoerdts, zoon van Sjoerdt Wytses en Gerbrich Jacobs. Wytse, gortmaker, is geboren rond 1645 te Rottevalle (FR), overleden in 1709 aldaar.

Wytse was eerder gehuwd (1) met Hiltje Benedictus.

4  Rindert Tjerks, boer en veenbaas, is geboren rond 1643 te Oostermeer (Tie).

Rindert trouwt op vrijdag 10 januari 1670 te Garijp (Tie) met Jeltje Hepkes, dochter van Hepcke Ytes en Lutske Fockes. Jeltje is geboren te Suameer (Tie).

5  Trijntje Tjerks is geboren rond 1652 te Opeinde (Sm), gedoopt op donderdag 22 november 1674 te Oostermeer (Tie), overleden in 1684.

Trijntje trouwt op donderdag 22 november 1674 te Oostermeer (Tie) (1) met Eelcke Wopkes. Eelcke, boer, is geboren te Oostermeer (Tie), overleden in 1684 aldaar.
Trijntje trouwt rond 1684 te Oostermeer (Tie) (2) met Sybren Andries. Sybren, boer, is geboren te Oostermeer (Tie), overleden na 1684 aldaar.

720  Heerke Fokkes, wonende te Drogeham (Ach).

Heerke trouwt op donderdag 31 augustus 1656 te Drogeham (Ach) met

721  Doed Lieuwes Ytsma, wonende te Drogeham (Ach).

Van Heerke en Doed zijn drie kinderen bekend:

1  Aaltse Herckes.

Aaltse trouwt op woensdag 4 november 1676 te Drogeham (Ach) (1) met Jedts Hinnes.
Aaltse trouwt op donderdag 26 oktober 1684 te Drogeham (Ach) (2) met Aatje Tammes.

2  Fooke Heerkes, zie 360.

3  Lieuwe Heerckes is gedoopt op zondag 20 september 1665 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach).

722  Agge Pieters, schipper, is geboren rond 1632 te Buitenpost (Ach), overleden rond 1682 te Kootstertille (Ach).

Agge was gehuwd met

723  Jetske Alberts is geboren rond 1633 te Kooten (Ach), overleden voor 1675 te Kootstertille (Ach).

Van Agge en Jetske zijn twee kinderen bekend:

1  Riemke Aages, zie 361.

2  Hans Ages is gedoopt op donderdag 25 september 1664 te Twijzel/Kooten (Ach).

Hans trouwt op donderdag 28 maart 1686 te Drogeham (Ach) met Bauk Geerts.

896  Lyckle Annes, huisman, wonende te Wijnjeterp (Ops), is overleden voor 1630.

Lyckle trouwt met

897  Ancke Brugts, wonende te Wijnjeterp (Ops), is overleden voor 1630.

Van Lyckle en Ancke is een kind bekend:

1  Anne Lykles is geboren rond 1588, zie 448.

898  Foppe Jans Bartels, boer, is overleden na 1632.

Foppe trouwt met

899  Mettje Alles is overleden na 1632.

Van Foppe en Mettje is een kind bekend:

1  Lamke Foppes, zie 449.

900  Anne Lykeles, kastelein, is geboren rond 1573, overleden tussen 1634 en 1653.

Anne trouwt met

901  Antke Kornelis is geboren in 1567 te Zuiderdrachten (Sm), overleden na 1653.

Van Anne en Antke zijn twee kinderen bekend:

1  Hessel Annes, zie 450.

2  Engel Annes.

976  Teye Liebbes is geboren rond 1630 te Beetsterzwaag (Ops), overleden op woensdag 28 februari 1680 aldaar.

Teye trouwt rond 1655 te Beetsterzwaag (Ops) met

977  Wytske Eysses is geboren rond 1626 te Beetsterzwaag (Ops), overleden op woensdag 30 mei 1696 aldaar.

Van Teye en Wytske is een kind bekend:

1  Liebbe Teyes is geboren rond 1658 te Beetsterzwaag (Ops), zie 488.

980  Tjebbe.

981  N.N..

Van Tjebbe en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Sioerdt Tiebbes, zie 490.

2  Sjerdt Tjebbes, huisman, wonende te Beets (Ops), is overleden voor dinsdag 12 juli 1729.

Sjerdt trouwt voor donderdag 11 november 1694 met Tett Sierts. Tett is overleden na dinsdag 12 juli 1729.

984  Ayso Johannes Hemminga, bijzitter, wonende te Beetsterzwaag (Ops), is geboren op zondag 23 mei 1632 aldaar, gedoopt op donderdag 29 juli 1632 aldaar, overleden op zaterdag 18 maart 1690 aldaar, begraven te Olterterp (Ops).

Ayso trouwt op zondag 8 november 1654 te Beetsterzwaag (Ops) (2) met Rinske Boelens, dochter van Boele Broers Boelens en Hiltie Clases. Rinske is geboren rond 1638 te Beetsterzwaag (Ops), overleden op zaterdag 3 december 1672 te Leeuwarden (FR).
Ayso had een buitenechtelijke relatie (1) met

985  Elisabeth Hayes is geboren rond 1632, overleden rond 1656.

Van Ayso en Elisabeth is een natuurlijk kind bekend:

1  Ayzo Hayes Hemminga is geboren rond 1655 te Beetsterzwaag (Ops), zie 492.

986  Edze Johannes Ruitenbergh, boer, is geboren rond 1630 te Opende (GR), overleden na 1681 te Noordwijk (GR).

Edze trouwt rond 1655 met

987  Lysbeth Rinses is geboren rond 1633 te Noordwijk (GR), overleden na 1681 aldaar.

Van Edze en Lysbeth is een kind bekend:

1  Grietje Edzes Ruitenbach is geboren rond 1660 te Opende (GR), zie 493.

988  Adolph Cop, commissaris, wonende te Groningen (GR), waarschijnlijk is geboren rond 1630, overleden voor woensdag 4 november 1682.

Adolph gaat in ondertrouw op woensdag 23 april 1653 te Groningen (GR) (1) met Hindrickjen Alberts.
Adolph trouwt op dinsdag 24 juni 1664 te Groningen (GR) (2) met

989  Judith Hindricks Landt waarschijnlijk is geboren rond 1640.

Judith gaat in ondertrouw op woensdag 4 november 1682 te Groningen (GR), trouwt op donderdag 5 november 1682 te Grootegast / Doezum (GR) (2) met Reinder Eissingh.

Van Adolph en Judith zijn drie kinderen bekend:

1  Hindrick Cop is gedoopt op zaterdag 16 mei 1665 te Groningen (GR), jong overleden voor donderdag 21 juli 1667.

2  Hindrickjen Cop is gedoopt op zondag 25 april 1666 te Groningen (GR).

3  Hindrick Adolphs Cop is gedoopt op donderdag 21 juli 1667 te Groningen (GR), zie 494.

992  Liebbe Eintes is overleden voor 1674 te Eestrum (Tie).

Liebbe trouwt met

993  Grietje Bouwes.

Van Liebbe en Grietje is een kind bekend:

1  Bouwe Liebbes is geboren rond 1655, zie 496.

1.012  Gabe Sipkes, boer, is geboren rond 1615, overleden in 1695 te Bergum (Tie).

1.013  N.N..

Van Gabe en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Sipke Gabes, zie 506.

2  Romkje Gabes, wonende te Veenwouden (Dan).

Romkje was gehuwd met Jan Willems.


Index

Abt

Halbe Hanses 493.

Acker

Gerrit 275.

Algera

Anne Ipis 273; Epo Augustinus 273.

Anjewirden

Hylkjen Dirks 63.

Atema

Antje Ates 45.

Bangama

Tjitske Oenes 547.

Bartels

Foppe Jans 898.

Bel

Roelofje 15.

Bethlehem

Durk Jans 121.

Bloemhof

Baukje Bouwes 7; Beitske Sybes 5, 7.

Bloemstra

Jan Tjibbes 29.

Boekema

Wyberen Jans 21.

Boekhout

Aaltje Wyberts 43; Pieter Wyberts 43.

Boelens

Boele Broers 984; Hiltie 495; Rinske 984.

Boer, de

Johannes Foppes 31.

Boomsma

Doetje 11, 13.

Boonstra

Baukje Jans 3; Tjitske Halbes 29.

Bos

Gaatske Remmelts 29.

Bosma

Froukjen Hendriks 29.

Bouma

Antje Pieters 31; Baukjen Pieters 63; Bouwe Pieters 63; Cornelis Pieters 63; Hendrik Pieters 63; Jan Bouwes 125; Jeltje Pieters 63; Liebbe Pieters 63; Oeds Bouwes 125; Pieter Bouwes 62; Sipke Pieters 63.

Bruinsma

Geertje Jelles 63; Marten Wybrens 45.

Cappenburg

Imck Louws 547.

Cop

Adolf Hendriks 495; Adolph 988; Hendrik Hayes 247; Hindrick Adolphs 494; Hindrick 989; Hindrickjen 989; Stijntie Hayes 247; Stijntje Hendriks 247.

Deelstra

Meindert Jans 11, 13.

Diepstra

Jan Eises 29.

Dijkstra

Aaltje Klazes 21; Antje Kornelis 1; Aukjen Sjoerds 63; Janke Linzes 15.

Douna

Sipke Rinses 17.

Duursma

Tjibbe Douwes 43.

Eenling

Anna 3; Goitzen Jans 3.

Eissingh

Reinder 989.

Elsinga

Sjouke Klazes 23.

Eskens

Dieuwke Minses 23.

Feenstra

Albert Klazes 29; Jeltje Pieters 21.

Fennema

Hylkje Melles 9.

Geertsma

Sijtze Jans 121; Sjouke Jans 121.

Groot, de

Harke Jans 179; Jan Jans 178.

Guigelaar

Geertje Jans 15.

Haan, de

Aafke Foppes 29; Aafke Harmens 7; Andries Harmens 15; Antje Foppes 29; Antje Harmens 15; Baukje Harmens 15; Beerend Foppes 29; Bouwe Harmens 15; Fetje Foppes 29; Foppe Gerrits 28; Foppe Harmens 15; Gerrit Foppes 29; Gerrit Harmens 15; Harmen Foppes 14; Hiltje Foppes 29; Jan Harmens 15; Lutske Harmens 15; Lykele Foppes 29; Pieter Harmens 15.

Haaselaar

Laas 275.

Hamstra

Age Pieters 91.

Hannama

Laes Lasen 275.

Harderwyck

Aeltie Dircks 549.

Havincks

Jan 495.

Hei, van der

Gerrit Wybrens 45.

Heide, van der

Jeltje Johannes 91.

Hemminga

Ayso Johannes 984; Ayzo Hayes 492; Grietie Hayes 247; Haije Aysses 246; Johannes Aijses 493; Liesbeth Ayzes 493; Martines Ayzes 493; Sijtske Ayzes 493.

Hempenius

Tjerk Rienks 15.

Herder

Hessel Durks 45.

Hoekstra

Grietje Ates 9.

Hoff

Pieter Klazes 33.

Hofman

Albert Berends 59; David Berends 59; Marten Berends 233.

Hofstra

Haring Gerrits 61.

Hoogstins

Baukjen Jans 11; Eelke Klazes 31.

Houten, van

Fetje Fokkes 23.

IJpeij

Dirk Annes 247.

Inia

Aaltje Jacobus 21.

Jacobsma

Baukje Hattums 11, 13; Tjitske Hattums 11, 13.

Jong, de

Arjen Dirks 17; Aukjen Wietzes 45; Engbert Sybes 59; Folkert Gjalts 59; Klaas Rinkes 61; Lammert Klases 31; Lijsbert Hendriks 15; Wytske Wytzes 9.

Jongsma

Anne Jans 121.

Jonker

Tietje Jans 41; Willem Sytses 41.

Joosten

Anna Barbera 15.

Jorna

Kempe Jelgers 547; Oene Keympes 547.

Jouwsma

Ouwe Jouwerts 71.

Keuning

Albert Durks 21.

Kloet, van der

Antje Sakes 3; Dirk Sakes 21; Durkjen Sakes 21; Fintje Sjoerds 5; Jan Sakes 21; Jantje Sakes 7; Maaike Sakes 21; Maaike Sjoerds 11, 13, 9; Marten Sakes 21; Neeltje Sjoerds 11, 13; Oebele Sakes 21; Pieter Sjoerds 11, 13; Romke Sakes 21; Sake Jans 20; Sake Sjoerds 6; Sjoerd Sakes 10, 7; Sytske Sakes 21; Tetje Sjoerds 11, 13; Tettje Sakes 21; Trijntje Sakes 7; Wybren Sjoerds 11, 13.

Klompstra

Wytse Olgerts 19.

Kloosterman

Jan Romkes 11; Sake Jans 11, 13.

Knoop

Tjeerd Harmens 9.

Kooisma

Roel Tjeerds 45.

Kooistra

Auke Piers 21; Jan Willems 35.

Koopmans

Lijsbert Wybes 17.

Kragt

Aukjen Hendriks 33.

Kuperus

Anne Ages 3; Gaitske 3.

Landt

Judith Hindricks 989.

Leffering

Hendrik Lefferts 493.

Linting

Hans Jelles 29.

Meer, van der

Johannes 15; Trijntje Gerbens 3.

Meulen, van der

Andries Gaukes 19; Andries Sjoerds 1; Gauke Sybes 18; Geeske Gaukes 9; Hendrik Gaukes 19, 9; Hylkje Hendriks 9; Jacoba Gaukes 19; Lokke 1; Tettje Gaukes 19.

Meyer

Janke Hendriks 63.

Mijnheer

Gerrit Sjoerds 33.

Mulder

Jelle Jans 123.

Nijdam

Hotske Klazes 3.

Oosterhof

Nanne Ouwes 141.

Oosterman

Grietje 3.

Paulusma

Hinke Paulus 31.

Phoceij, van

Tierckje 495.

Pietersma

Tietje Binderts 21.

Plantinga

Hendrik Wobbes 31.

Ploeg, van der

Syt Johannes 43.

Plomp

Alida 19.

Polman

Martinus 493.

Pool

Geeske Wybes 57; Wiebe Jacobus 57.

Posthuma

Aaltje Wybrens 45; Jogchum Wybrens 45; Wybren Wybrens 45.

Posthumus Swart

Johannes Sijmens Posthumus Swart 247.

Postma

Albert Wybrens 45; Teye Wierds 5, 7; Wierd Teyes 5; Wytske Abeles 59.

Potter

Fettje 71.

Proem

Andries Thomas 119.

Quicklenburg

Ida 275.

Rading

Antje Fokkes 31.

Reijtsma

Beitske Rinses 71.

Reitsma

Wytze Reins 15.

Riemersma

Folkert Riemers 47; Johannes Riemers 47; Lieuwe Riemers 47; Neeltje Riemers 23; Ytje Riemers 47.

Roos, de

Sikke Sjoerds 19.

Roukema

Rienk Bokes 47.

Ruitenbach

Grietje Edzes 493.

Ruitenbergh

Edze Johannes 986.

Saarda

Jilducke 273; Suffridus Scipionis 546; Tettie 547.

Schaaf, van der

Otte Louws 15.

Schieving

Wytske Harmens 21.

Sibma

Trijntje Melles 47.

Siedzes

Jan Jans 65.

Sieses

Sintje Jans 65.

Sinnema

Jacobus 495; Rinske Jacobus 495.

Slager

Trijntje Alberts 45.

Sluis, van der

Geertje 3; Renze Machiels 3; Tjipkjen Sytzes 45.

Smeerke

Iettje Klazes 45.

Staphorsius

Gerrit Minderts 15; Mindert Gerrits 15.

Staphorst

Nicolaus 545; Theodorus 545.

Staphorstius

Aatje Annes 17; Allardus Johannes 272, 68; Anne Alderts 34; Hendrick 545; Jan Alderts 69; Janke Johannes 137; Janke 273; Jelle Alderts 69; Jelle Johannes 137, 81; Jildu Johannes 137; Johannes 136, 544; Jouwert Annes 35; Neeltje Johannes 137; Tietske Allardus 273; Trijntje Alderts 69; Trijntje Johannes 137; Wyke Annes 35.

Stel

Ebe Tjeerds 21; Jantje Ebes 21.

Stelwagen

Tettje Gaukes 37.

Talsma

Hendrik 3.

Tamminga

Dirk Fransens 21.

Teyema

Andries Jans 60; Andries Sjoerds 31; Bouwe Sjoerds 31; Elisabeth Andries 61; Elisabeth Sjoerds 31; Jantje Sjoerds 15; Pieter Sjoerds 31; Sjoerd Andries 30; Stijntje Andries 61; Sytse Popkes 123; Tjerkjen Sjoerds 31; Tjitske Andries 61; Tjitske Sjoerds 31; Wimke Sjoerds 31.

Teyma

Jan Andries 61.

Tiekstra

Janke Fokkes 45.

Veenstra

Anne Alles 61; Antje Hepkes 15; Jeltje Gerrits 69.

Vegt, van der

Doetje Gerrits 61.

Vellinga

Petrus Taekes 7.

Vetzens

Attje Jelles 275.

Visser

Lammert Gerrits 57; Menke Jans 31.

Voorburg

Johanna 247.

Vries, de

Douwe Johannes 29; Geert Meints 125; Grietje Pieters 91; Jisk Pieters 91; Teetske Pieters 91; Wilt Petrus 91.

Wagenaar

Age 3; Andries Jouwerts 9; Anne Hendriks 17; Anne Jouwerts 9; Atje Jouwerts 9; Dooitzen Gaukes 37; Fintje 3; Gauke Dooitzes 37; Gauke Jouwerts 11, 13, 9; Hendrik Jouwerts 9; Jan Hendriks 17; Jan Jouwerts 4; Jan 3; Jouwert Hendriks 8; Jouwert Jans 2; Sake 1, 3; Sieds Jouwerts 9; Sjoerd 3; Sjoukje Hendriks 17; Syds Hendriks 17; Trijntje Jans 5; Wierd 3.

Wal, van der

Gertje Jans 9; Jan Johannes 9; Klaas Jelles 43; Marten Hedzers 63.

Weerd, de

Alle Dirks 43; Fintje Dirks 21; Jeltje Dirks 43; Martjen Dirks 43.

Weert, de

Gurbe Durks 43; Sjoukjen Durks 43.

Weidenaar

Jan Leenaerts 165.

Wetsens

Cornelis Jeltes 548; Michiel Jelles 275.

Wetsensius

Jelte Cornelis 549.

Wetzens

Liefke Jelles 275; Siucke Jelles 275.

Wetzentius

Antje Jelles 137; Jelle Cornelis 274.

Wijma

Oeds Lammerts 17; Rinske Oedzes 17.

Windt, de

Jan Davids 119.

Wybersma

Pieter Wybrens 22; Riemer Pieters 23; Trijntje Pieters 11; Wybren Pieters 23; Ybeltje Pieters 23; Yttje Pieters 23.

Wymenga

Hendrik Annes 23.

Ytsma

Doed Lieuwes 721; Poppe Boeles 7.

Zandberg

Bontje Dirks 19, 9.

Zee, van der

Gepke Annes 43.

Zuidstra

Oetze Alberts 63.

Zwerver

Janke Halbes 63; Tjibbele Halbes 21.

zonder achternaam

Aafke Feikes 17; Aafke Gerrits 57; Aafke Jans 357; Aafke Pieters 273; Aage Fockes 180; Aalle Liebbes 489; Aaltje Berends 59; Aaltje Broers 237; Aaltje Hendriks 124, 253; Aaltje Jochems 91; Aaltje Keimpes 161; Aaltje Ruurds 663; Aaltse Herckes 721; Aaltzen Jans 497; Aatje Jannes 71; Aatje Tammes 721; Adolf Haijes 247; Aede 660; Aeltje Hendriks 67; Agge Pieters 722; Agnietje Douwes 457; Aijzo Haijes 247; Albert Aages 181; Albert Berends 116; Albert Fookes 361; Albert Tjebbes 176; Albert Tjibbes 89; Alle Oedses 353; Alle Teyes 245; Ancke Brugts 897; Andries Binnes 81; Andries Edzes 65; Andries Sybrens 561; Andries Ubles 167; Anne Geerts 241; Anne Lykeles 900; Anne Lykles 448; Anne Wybes 276; Annigje Jans 121; Antie Sickes 257; Antie Wybrens 707; Antje Andries 86; Antje Douwes 57; Antje Ebeles 238; Antje Eizes 239; Antje Feikes 493; Antje Fookes 35; Antje Franses 161; Antje Gerrits 320, 57; Antje Hendriks 127, 67; Antje Jakles 247; Antje Jans 139, 41, 57; Antje Jelles 549; Antje Lammerts 115; Antje Minses 229; Antje Oebeles 167; Antje Oedzes 125; Antje Pieters 129; Antje Reids 355; Antje Romkes 323, 81; Antje Sakes 83; Antje Sjoerds 161; Antje Taekes 283; Antje Tjerks 711; Antje Tjibbes 121; Antje Wierds 167; Antje Wytses 161; Antke Kornelis 901; Arend Broers 237; Arend Geerts 474; Aske Jacobs 333; Atse Oebeles 167; Attje Jans 69; Atze Sjoerds 332; Auck Geerts 259; Auckjen Feitses 129; Aukje Bouwes 125; Aukje Geerts 241; Aukje Jeens 121; Aukje Tjeerds 507; Aukje Tjibbes 120; Aukjen Jochums 183; Auth Jacobs 183; Barber Annes 449; Bauckje Jans 237; Bauk Geerts 723; Baukje Arends 237; Baukje Romkes 81; Baukje Sieuwes 161; Baukjen Jans 65; Baukjen Joukes 71; Baukjen Roels 115; Baukjen Tjerks 355; Beern Ekkes 69; Beern Sieuwes 161; Beertje Eelses 663; Beitske Hendriks 507; Beitske Jelles 161; Beitske Romkes 81; Berend Alberts 117, 58; Berend Jans 232; Binne Andris 81; Binne Eizes 239; Binnert Jacobs 161; Bintje Wybrens 707; Boele Martens 449; Bonne Djoerds 183; Bontje Jans 89; Boote Fetses 320; Boukje Berends 59; Bouwe Johannes 93; Bouwe Liebbes 124, 496; Broer Pieters 236; Brucht Douwes 141; Claaske Scheltes 129; Claeske Peters 257; Corneles Corneles 549; Cornelis Cornelis 549; Cornelis Harmens 507; Cornelis Hendriks 253; Cornelis Jelles 275; Cornelis Poppes 91; Corneliske Hendriks 59; Cornelus Cornelus 549; David Broers 118; Dictus Siedses 129; Dieuke Sipkes 127; Dieuwke Sipkes 253; Dijrck Mijgijels 551; Dirk Jans 42; Dirk Siedses 129; Dirkje Jans 179, 21; Dirkje Sipkes 507; Doedje Geerts 129; Doetje Wopkes 89; Douwe Bruchts 35; Douwe Douwes 165; Douwe Gerrits 57; Douwe Jaspers 456; Douwe Klazes 164; Douwe Martens 165, 87; Douwe Minnes 333; Douwe Saakes 257; Douwe Tjisses 114; Drieuwes Annes 277; Ebeltje Broers 237; Ebeltje Folkerts 475; Edse Alberts 565; Edse Tammes 129; Eelcke Wopkes 711; Eelk Wybrens 353; Eelke 94; Eelke Alberts 177; Eelkje Atzes 333; Eelkje Botes 561; Eelkje Jouwerts 35, 71; Eelkjen Tjibbes 89; Eemcke Sybes 663; Egbert Annes 224; Eise Liebbes 489; Eize Davids 119; Eize Sygers 238; Elisabeth Hayes 985; Elizabeth Pieters 37; Engel Annes 901; Feitze Roels 129; Fetje Broers 237; Fettje Davids 59; Fimke Willems 85; Fintje Dirks 43; Foeckje Jelkes 162; Fokje Harmens 231; Fokke Douwes 35; Folkert Broers 237; Fooke Aages 181, 183; Fooke Heerkes 360; Fopkjen Liebbes 91; Foppe Hindriks 181; Foppe Lijkels 113; Foppe Nannes 564; Foppe Ouwes 141; Frans Alberts 253; Freerk Jans 357; Froukje Binnes 239; Froukje Davids 119; Froukjen Baukes 59; Froukjen Douwes 67; Frouktje Jans 87; Gabe Sipkes 1.012, 507; Gaucke Tjercks 711; Gaucke Tobias 711; Geeriet Tjibbes 89; Geert Dirks 258; Geert Hendriks 177; Geert Jans 121, 240; Geert Jans Sijdses 65; Geert Siedses 129; Geeske 39; Geeske Hessels 225; Gerben Siedses 129; Gerbrich Jacobs 711; Gerck Meynts 561; Gerck Wopkes 354; Gerrit Lykeles 56; Gerrit Sioerds 161; Gerrit Tjebbes 353; Gerryt Tjibbes 89; Gertje Roels 125; Girbe Liebes 174; Gjalt Pieters 67; Goitsen Wijbes 43; Gosse Annes 179; Gosse Popkes 89; Griet Sickes 257; Grietje Bouwes 993; Grietje Feitzes 245; Grietje Geerts 43; Grietje Gerrits 119; Grietje Haijes 121; Grietje Halbes 129; Grietje Pieters 163; Grietje Roelofs 67; Grietje Romkes 137, 81; Grietje Sydses 33; Grietje Symens 81; Grietje Wouters 65; Grietje Wybes 553; Grytje Broers 237; Grytje Jochums 181, 183; Hans Ages 723; Harcke Jans 707; Harm Alberts 117; Harmen Hendriks 67; Harmke Berends 59; Harmke Jans 179; Hed Douwes 165; Hed Sybes 330; Hedzer Sjoerds 161, 320; Heerke Fokkes 720; Heerke Fookes 361; Heine Sipkes 507; Hendrik Cornelis 252; Hendrik Geerts 87; Hendrik Harckes 707; Hendrik Harmens 66; Hendrik Jans 127, 167; Hendrik Lieuwes 123; Hendrik Lucas 91; Hendrik Sjoerds 123; Hendrik Sydses 16; Hendrikje Ruurds 663; Hendrikjen Martens 233; Hepcke Ytes 711; Hessel Annes 450; Hiltie Clases 984; Hiltie Jacobs 257; Hiltie Johannes 129; Hiltje Benedictus 711; Hiltje Eizes 119; Hindrickjen Alberts 988; Hindrik Sydses 33; Hinke Tjibbes 89; Hinne Sjoerds 553; Hotse Johannes 183; Hylke Hayes 167; Hylkje Jans 41; Iepkje Jacobs 119; IJmkje Lourens 245; Jacob 38; Jacob Auths 183; Jacob Jans 121; Jacob Lefferts 475; Jacob Onnes 181; Jalle Eijles 357; Jan Annes 138; Jan Berends 233; Jan Berents 83; Jan Broers 237; Jan Dirks 43, 84; Jan Eizes 239; Jan Geerts 120; Jan Hendriks 229; Jan Jans 547; Jan Jelles 355; Jan Johannes 162; Jan Mertens 362; Jan Michiels 356; Jan Oebeles 167; Jan Romkes 40; Jan Sickes 257; Jan Siedses 64; Jan Sjoerds 161; Jan Sybrens 561; Jan Sydses 33; Jan Tabes 253; Jan Wibbrens 549; Jan Willems 1.013; Jan Wybes 553; Jancke Annes 139; Jancke Jouckes 550; Janke Eeuwes 493; Janke Sydses 33; Janke Sygers 181; Jantien Pijtters 491; Jantien Teyes 245; Jantsen Jans 65; Jedts Hinnes 721; Jel Sickes 257; Jelk Hylkes 82; Jelke Wybrens 663; Jell Tyaerdtsdr 661; Jelle Geerts 241; Jelle Jans 355; Jelle Meinses 322; Jelle Sjoerds 161; Jeltje Bouwes 125; Jeltje Douwes 165; Jeltje Heds 165; Jeltje Hepkes 711; Jeltje Jans 119; Jeltje Martens 87; Jeltje Poopes 175; Jeltje Sakes 83; Jets Hendricks 257; Jetske Alberts 723; Jetske Fookes 361; Jetske Sipkes 507; Jetske Sjoerds 253; Jiltien Jans 553; Jiltsen Annes 277; Jisk Hotzes 183; Jochum Jans 182; Johannes Bouwes 92; Johannes Douwes 91; Johannes Jouwerts 71; Johannes Pyters 33; Johannes Syttes 43; Jouckien Auckes 68; Joukje 120; Joukje Gerbens 87; Joukjen Dirks 43; Joukjen Hylkes 167; Jouwert Ouwes 70; Jouwert Sybrens 280; Klaas Minnes 139; Klaas Roels 81; Klaas Ypes 81; Lamke Foppes 449; Lammert Gosses 230; Libbe Annes 277; Liebbe Bouwes 248; Liebbe Eintes 992; Liebbe Klazes 161; Liebbe Martens 87; Liebbe Teyes 245, 488; Liebe Gerbens 175; Liefke Wytzes 551; Lieuwe Heerckes 721; Lijkle Egberts 112; Lijsbert Rijpkes 83; Liske Jochums 183; Lokke Engberts 59; Loltje Sytzes 711; Lucas Hendriks 91; Luitsen Wygers 125; Lutgertje 117; Lutske Berends 29; Lutske Fockes 711; Lyckle Annes 896; Lykle Gerrits 57; Lysbeth Rinses 987; Lyske Hajes 123; Maaike Cornelis 253; Maaike Jans 167; Maaike Sakes 41; Marij Ruurds 663; Marten Dirks 43; Marten Douwes 86; Martje Ruurds 246; Martjen Sjoerds 123; Martsen Sioerdts 491; Martsen Sjoerds 245; Martyen Tjebbes 353; Meint Hendriks 41; Metse Alles 663; Mettje Alles 899; Mettje Oebeles 167; Meynsck Gerckes 355; Meynte Boeles 281; Michiel Gabbes 550; Michiel Jans 357; Michiel Jelles 275; Mincke Gerckes 177; Mincke Rinnerts 711; Minke Klazes 125; Minke Tjibbes 89; Minke Wymers 553; Minne Hanses 183; Minse Gaeles 458; Minse Sjoerds 161; N.N. 1.013, 241, 249, 273, 321, 459, 545, 565, 665, 981; N.N. Aedes 660; Namme Sickes 257; Nanningh Foppes 282; Nantje Sipkes 63; Neeltje 95; Neeltje Michiels 275; Neentie Ages 181; Oebele Sakes 83; Ouwe Jouwerts 140, 71; Petrus Warners 91; Pieter Barelts 247; Pieter Broers 237; Pieter Wybrens 45; Pietie Sipkes 363; Pietje Brandtjes 129; Pietje Oebeles 167; Pleun Harkes 357; Pytter Ages 90; Pyttje Bouwes 333; Reemke Gerrits 113; Rein Hendriks 253; Reinsch Heinsing 165; Reinsk Tjebbes 353; Remke Pieters 91; Rentske Tammes 183; Riemer Johannes 46; Riemke Aages 181, 361; Rienck Wytses 361; Riensck Foppedr. 565; Rigtje Martens 35; Rimke Aages 181; Rimkjen Gerrits 57; Rindert Sipckes 167; Rindert Tjerks 711; Rinse Roelfs 65; Rinse Tjibbes 71; Rinske Jans 357; Rinskje Alberts 177; Rinskje Eizes 239; Ritske Jans 67; Roel Eizes 239; Roel Hendriks 67; Roel Sakes 237; Roelefijen Berends 233; Roeltje Hendriks 67; Romcke Sjoerds 80; Romke Jans 41; Romke Sioerds 161; Romkje Gabes 1.013; Ruurd Hendriks 662; Saack Sybrens 561; Saakje Johannes 43; Saakjen Dirks 67; Saapke Jacobs 19; Saeckjen Jouwerts 281; Saeckle Freercks 273; Sake Douwes 82; Sicke Nammes 256; Siebe Goitzes 59; Sieds Jans 32; Sieds Sikkes 128; Sierd Wilts 257; Sietse Geerts 241; Sijke Hylkes 167; Sikke Siedses 129; Sincke Ouwes 561; Sinsen Geerts 129; Sioerd Pytters 137; Sioerdt Tiebbes 490; Siou Cornelis 549; Sipke Gabes 506; Sipke Hendriks 126; Sjerdt Tjebbes 981; Sjieuke Klazes 43; Sjoerd Atzes 333, 664; Sjoerd Hedzers 160; Sjoerd Jans 41; Sjoerd Oebeles 167; Sjoerd Teyes 122; Sjoerdje Lieuwes 277; Sjoerdt Wytses 711; Sjoertje Sytses 281; Sjouck Teijes 711; Sjouke Geerts 241; Sjoukje Jurjens 91; Sjoukje Sybes 67; Sjoukje Sytses 507; Sjoukjen Eintes 277; Sjoukjen Hendriks 33; Stijntje Ritskes 709; Styntje Sjoerds 123; Swaantje Karstes 112; Sweitse Wisses 89; Sybe 36; Sybe Heds 660; Sybe Hendriks 507; Sybren Andries 711; Sybren Cornelis 549; Sybren Jans 560; Sybren Jouwerts 281; Sybren Ouwes 141; Sybren Siedses 129; Sybrigh Sygers 282; Syts Wisses 277; Sytse Hendriks 253; Sytske Birdes 273; Sytske Hendricks 707; Sytske Martens 43; Sytske Sibles 89; Sytske Sytses 179; Sytske Wybes 60; Sytze Teyes 711; Taapke Tjallings 183; Tabe Jacobs 89; Taebke Tjallings 553; Taeke Jans 179; Taetske Jans 181; Teecke Sybrens 561; Teije Lijkles 113; Tepske Sjoukes 47; Tett Sierts 981; Tettje Jans 41, 81; Teye Liebbes 244, 976; Teye Rinnerts 711; Teye Sjoerds 123; Tierck Fookens 281; Tierckien Hayes 247; Tiesck Hessels 551; Tietie Hendriks 253; Tjebbe 980; Tjebbe Gerrits 352; Tjeerd Folkes 179; Tjerk Michiels 710; Tjerkjen Sjoerds 61; Tjibbe Alberts 88; Tjibbe Sjoerds 120; Tjibbe Wybrens 45; Tjisse Douwes 115, 228; Tjitske Alberts 707; Tjitske Jacobs 121; Tobias Gauckes 711; Trijn Hendriks 253; Trijntie Alles 545; Trijntie Geerts 141; Trijntie Jochums 183; Trijntie Wytzes 361; Trijntje Alberts 507; Trijntje Annes 121, 139; Trijntje Broers 237; Trijntje Dirks 256; Trijntje Eelkes 47; Trijntje Eizes 239; Trijntje Fokkes 43; Trijntje Gerbens 175; Trijntje Gjalts 67; Trijntje Jouwerts 71; Trijntje Nannes 141; Trijntje Sickes 257; Trijntje Sjoerts 65; Trijntje Tjerks 711; Tryn Arends 475; Tryn Migiels 551; Tryntie Migiels 551; Tytje Ubles 83; Tzietske Jans 545; Uble Atzes 166; Uilkje Atses 507; Uwe Jans 561; Vroucke Alles 489; Wempke Liebbes 489; Weyt Rienks 245; Wickjen Uwes 281; Wierd Minnes 139; Wikje Tjibbes 89; Wilkjen Gerrits 179; Willem Andries 183; Wimke Geerts 451; Wimke Liebbes 489; Wimke Sjoerds 123; Wimke Teyes 245; Wopke Eelckes 708; Wybe Annes 277; Wybe Draevis 552; Wybe Jans 67; Wybrandt Bennes 706; Wybren Tjebbes 353; Wybren Tjibbes 44; Wyck Folckedr 561; Wyke Jouwerts 71; Wymer Gioldts 137; Wypkje Siedses 257; Wyts Hayes 91; Wytse Maghiels 551; Wytse Sjoerdts 711; Wytske Eysses 977; Wytske Liebbes 489; Wytske Sybes 181; Wytske Wilts 138; Ybeltje Aesges 183; Ybeltje Pieters 45; Yets Jouwerts 281; Ymkje Freerks 259; Ymkjen Hendriks 91; Ymkjen Siedses 129; Ynske Douwes 165; Ynske Ruurds 331; Ynske Sakes 83; Ytje Jelles 357; Ytje Riemers 93; Yts Foockes 561; Zaecke Zierds 257.