Kwartierstaat Tjimkje Luimstra

Versie 27-12-2022

Inleiding

De voorouders van mijn grootmoeder Tjimkje Luimstra woonden voornamelijk in Achtkarspelen (Surhuisterveen) en Tietjerksteradeel (Oostermeer). Het waren vooral boeren en veenbazen. Dit overzicht bestaat uit tien generaties voorouders met hun kinderen.


Generatie I

(kwartierdraagster)

In deze generatie is 1 persoon bekend, geboren in 1893.
Deze persoon is afkomstig uit Surhuisterveen (Ach).

1  Tjimkje Simons Luimstra, wonende te Eestrum (Tie) en te Gerkesklooster (Ach), is geboren op woensdag 7 juni 1893 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 23 april 1970 te Leeuwarden (FR) in Diaconessenhuis (wonende De Lege Finne 6 te Gerkesklooster (Ach)).

Tjimkje trouwt op zaterdag 12 mei 1917 te Achtkarspelen (FR) met Geert de Haan, zoon van Geert Geerts de Haan en Aagje Annes Piekstra. Geert, veehouder en arbeider, wonende te Augustinusga (Ach) en te Gerkesklooster (Ach), is geboren op woensdag 27 juni 1888 te Augustinusga (Ach), als geboren aangegeven op donderdag 28 juni 1888, overleden op vrijdag 14 februari 1975 te Noordbergum (Tie) in Nieuw Toutenburg (wonende De Lege Finne 6 te Gerkesklooster (Ach)).


Generatie II

(ouders)

In deze generatie zijn alle 2 voorouders bekend, geboren in 1857 en 1857.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Surhuisterveen (Ach) (2x).

2  Simon Reinders Luimstra, landbouwer, bakker en arbeider, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Surhuizum (Ach), is geboren op vrijdag 9 januari 1857 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zaterdag 1 januari 1921 aldaar.

Simon trouwt op zaterdag 10 mei 1879 te Achtkarspelen (FR) met

3  Antje Hielkes Bakker, wonende te Surhuisterveen (Ach), te Opende (GR) en te Surhuizum (Ach), is geboren op woensdag 22 april 1857 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 4 december 1939 te Surhuizum (Ach).

Van Simon en Antje zijn elf kinderen bekend:

1  Reinder Simons Luimstra is geboren op zaterdag 6 november 1880 te Surhuisterveen (Ach), overleden op vrijdag 15 juni 1888 aldaar, als overleden aangegeven op zaterdag 16 juni 1888 te Buitenpost (Ach).

2  Hielke Simons Luimstra, arbeider, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op vrijdag 3 februari 1882 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zondag 29 juli 1928 te Huizum (Ldl).

Hielke trouwt op zaterdag 11 mei 1907 te Achtkarspelen (FR) met Sjoukje Luitzens van der Molen. Sjoukje, dienstmeid, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren op zondag 9 oktober 1881 te Surhuisterveen (Ach), overleden op woensdag 19 mei 1971 te Leeuwarden (FR), begraven te Huizum (Ldl).

3  Teije Simons Luimstra, boerenknecht, arbeider en werkman, wonende te Bergum (Tie) en te Marssum, is geboren op maandag 4 februari 1884 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 11 juli 1949 te Suawoude (Tie).

Teije trouwt op zaterdag 11 mei 1907 te Achtkarspelen (FR) met Janke Barelds Bijma. Janke, dienstmeid, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op maandag 13 augustus 1883 te Surhuisterveen (Ach), overleden op vrijdag 8 april 1960 te Suawoude (Tie).

4  Aaltje Simons Luimstra, dienstbode, is geboren op donderdag 17 december 1885 te Surhuisterveen (Ach), overleden op dinsdag 23 juli 1918 te Kooten (Ach).

Aaltje trouwt op zaterdag 14 mei 1910 te Achtkarspelen (FR) (1) met Pier Metskes van der Wal. Pier, arbeider, wonende te Drogeham (Ach) en te Kooten (Ach), is geboren op dinsdag 4 mei 1886 aldaar, overleden op dinsdag 24 november 1914 aldaar (wonende aldaar).
Aaltje trouwt op donderdag 6 januari 1916 te Achtkarspelen (FR) (2) met Jan Jans Bijker. Jan, arbeider en veehouder, is geboren op donderdag 27 mei 1875 te Kooten (Ach), overleden op vrijdag 23 mei 1969 te Kootstertille (Ach), begraven op woensdag 28 mei 1969.

5  Sjoukje Simons Luimstra is geboren op woensdag 1 augustus 1888 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zondag 14 december 1969 te Beetsterzwaag (Ops), begraven op donderdag 18 december 1969 te Ureterp (Ops).

Sjoukje trouwt op zaterdag 1 mei 1915 te Achtkarspelen (FR) met Geert Wytses Benedictus, zoon van Wytse Geerts Benedictus en Jitske Martens van der Bij. Geert, veehouder, is geboren op zondag 27 januari 1889 te Oostermeer (Tie), overleden op maandag 1 september 1969 te Beetsterzwaag (Ops), begraven te Ureterp (Ops).

6  Reinder Simons Luimstra, arbeider, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op maandag 1 december 1890 te Surhuisterveen (Ach), overleden op woensdag 11 september 1946 te Surhuizum (Ach), begraven aldaar.

Reinder trouwt op zaterdag 11 mei 1912 te Achtkarspelen (FR) met Douwelina Rinzes Brandsma (Line). Douwelina is geboren op vrijdag 28 augustus 1891 te Surhuizum (Ach), overleden op zaterdag 9 juni 1984 aldaar, begraven aldaar.

7  Tjimkje Simons Luimstra is geboren op woensdag 7 juni 1893 te Surhuisterveen (Ach), zie 1.

8  Lubbert Simons Luimstra, fabrieksarbeider en petroleumventer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op maandag 12 augustus 1895 aldaar, overleden op zondag 8 februari 1931 aldaar (wonende aldaar), begraven aldaar.

Lubbert trouwt op vrijdag 18 mei 1923 te Grootegast (GR) met Klaartje van der Wal (Kaatsje). Klaartje, dienstmeid, wonende te Opende (GR), is geboren op donderdag 13 december 1900, overleden op vrijdag 12 december 1969 te Surhuisterveen (Ach), begraven aldaar.

9  Jan Simons Luimstra, boerenknecht, wonende te Hardegarijp (Tie), is geboren op dinsdag 21 september 1897 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 17 december 1984, begraven te Franeker (FR).

Jan trouwt op zaterdag 25 november 1922 te Tietjerksteradeel (FR) met Geertje Jans Postma, dochter van Jan Geerts Postma en Sijke Selders. Geertje, dienstbode, is geboren op zondag 1 maart 1896 te Hardegarijp (Tie), overleden op donderdag 1 december 1983, begraven te Franeker (FR).

10  Trijntje Simons Luimstra is geboren op donderdag 23 augustus 1900 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zondag 3 december 1972 te Drachten (Sm), begraven te Opende (GR).

Trijntje gaat in ondertrouw in mei 1929, trouwt in 1929 met Harm Wijma. Harm, arbeider, wonende te Opende (GR), is geboren op zondag 29 juli 1900 aldaar, overleden op vrijdag 27 november 1970 te Drachten (Sm), begraven te Opende (GR).

11  Meine Simons Luimstra is geboren op maandag 9 juli 1906 te Surhuizum (Ach), overleden op maandag 22 januari 1968 te Augustinusga (Ach), begraven op vrijdag 26 januari 1968 te Engwierum (O.D.).

Meine trouwt op zondag 19 mei 1929 te Achtkarspelen (FR) met Dirkje Hiemstra. Dirkje is geboren op donderdag 1 februari 1906 te Kollumerland c.a. (FR), overleden op vrijdag 27 september 1991 te Leeuwarden (FR), begraven op woensdag 2 oktober 1991 te Engwierum (O.D.).


Generatie III

(grootouders)

In deze generatie zijn alle 4 voorouders bekend, geboren tussen 1814 en 1835.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Surhuisterveen (Ach) (3x) en Witveen.

4  Reinder Simons Luimstra, winkelier, arbeider en landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Ureterp (Ops), is geboren op woensdag 14 januari 1835 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 16 november 1903 aldaar (wonende aldaar), als overleden aangegeven op maandag 16 november 1903.

Reinder heeft huwelijksvoorwaarden opgemaakt op dinsdag 14 november 1854, trouwt op donderdag 16 november 1854 te Achtkarspelen (FR) met

5  Sjoukje Teijes van der Laan, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zaterdag 7 december 1833 aldaar, overleden op zondag 16 januari 1927 aldaar.

Van Reinder en Sjoukje zijn elf kinderen bekend:

1  Trijntje Reinders Luimstra is geboren op donderdag 14 juni 1855 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zondag 21 mei 1865 aldaar, als overleden aangegeven op maandag 22 mei 1865.

2  Simon Reinders Luimstra is geboren op vrijdag 9 januari 1857 te Surhuisterveen (Ach), zie 2.

3  Beitske Reinders Luimstra is geboren op zondag 22 mei 1859 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 20 oktober 1887 aldaar.

Beitske trouwt op zaterdag 11 mei 1878 te Achtkarspelen (FR) met Dirk Petrus de Wit. Dirk, landbouwer, bakker, koopman, armvoogd en boekhandelaar, wonende te Doezum (GR) en te Surhuisterveen (Ach), is geboren op vrijdag 3 mei 1850 te Doezum (GR), overleden op dinsdag 20 september 1938 te Surhuisterveen (Ach), begraven op zaterdag 24 september 1938.

4  Tije Reinders Luimstra, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op dinsdag 1 oktober 1861 aldaar, overleden op woensdag 6 juni 1934 aldaar.

5  Lubbert Reinders Luimstra, landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zondag 28 februari 1864 aldaar, overleden op maandag 27 oktober 1919 te Surhuizum (Ach).

Lubbert trouwt op vrijdag 7 mei 1886 te Smallingerland (FR) met Wietske Hanzes Benedictus. Wietske is geboren op dinsdag 20 maart 1866 te Opeinde (Sm), overleden op dinsdag 18 september 1934 te Surhuisterveen (Ach), begraven op zaterdag 22 september 1934 te Surhuizum (Ach).

6  Meine Reinders Luimstra, arbeider en veehouder, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op maandag 2 juli 1866 aldaar, overleden op donderdag 26 mei 1938 aldaar (wonende aldaar), begraven aldaar.

Meine trouwt op zaterdag 18 mei 1889 te Achtkarspelen (FR) (1) met Aaltje Reinders Nauta. Aaltje, dienstbode, is geboren op vrijdag 6 maart 1868 te Opende (GR), overleden op dinsdag 8 september 1925 te Surhuisterveen (Ach), begraven op vrijdag 11 september 1925.
Meine trouwt op zaterdag 2 oktober 1926 te Achtkarspelen (FR) (2) met Rinskje de Boer, dochter van Oebele Hendriks de Boer en Sjoukje Johannes Zuidersma. Rinskje is geboren op donderdag 14 januari 1904 te Rottevalle (Ach), overleden na 1938.

7  Trijntje Reinders Luimstra is geboren op vrijdag 4 september 1868 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 10 september 1868 aldaar, als overleden aangegeven op vrijdag 11 september 1868.

8  IJe Reinders Luimstra, herbergier, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op donderdag 24 februari 1870 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 21 februari 1946 te Surhuizum (Ach), begraven aldaar.

IJe trouwt op donderdag 13 mei 1897 te Achtkarspelen (FR) met Jeike Halbes Oosterhoff, dochter van Halbe Jans Oosterhof en Tjimkjen Jans Hulshoff. Jeike is geboren op maandag 9 september 1872 te Surhuizum (Ach), overleden op maandag 11 februari 1946 aldaar, begraven aldaar.

9  Pieter Reinders Luimstra, boer en landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op dinsdag 16 april 1872 te Ureterp (Ops), overleden op zondag 7 april 1946 te Leeuwarden (FR) (wonende te Surhuisterveen (Ach)).

Pieter trouwt op zaterdag 31 augustus 1901 te Achtkarspelen (FR) met Klaaske Klazes Hoeksma. Klaaske is geboren op zaterdag 4 februari 1882 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zaterdag 3 december 1955.

10  Trijntje Reinders Luimstra is geboren op donderdag 12 maart 1874 te Ureterp (Ops), overleden op zondag 14 maart 1875 aldaar.

11  Johannes Reinders Luimstra, landbouwer, is geboren op maandag 17 december 1877 te Surhuisterveen (Ach), overleden op woensdag 5 april 1911 aldaar.

6  Hielke Oenes Bakker, landbouwer, landbouwer en koemelker en akkerbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op woensdag 19 oktober 1814 op het Witveen, als geboren aangegeven op donderdag 20 oktober 1814, overleden op zaterdag 15 januari 1881 te Surhuisterveen (Ach) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op maandag 17 januari 1881.

Hielke trouwt op zaterdag 28 augustus 1841 te Achtkarspelen (FR) met

7  Aaltje Pieters Ploeg, landbouwersche, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zondag 7 maart 1819 aldaar, overleden op dinsdag 30 april 1901 aldaar (wonende aldaar), als overleden aangegeven op woensdag 1 mei 1901.

Van Hielke en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Oene Hielkes Bakker, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op maandag 17 januari 1842 te Rottevalle (Ach), overleden op maandag 11 februari 1895 te Surhuisterveen (Ach), als overleden aangegeven op dinsdag 12 februari 1895.

2  Pieter Hielkes Bakker, arbeider, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op maandag 21 september 1846 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zaterdag 27 januari 1917 aldaar.

Pieter trouwt op zaterdag 8 mei 1880 te Achtkarspelen (FR) met Hiltje Alberts Postmus. Hiltje is geboren op dinsdag 5 juni 1849 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op zaterdag 18 augustus 1906 te Surhuisterveen (Ach).

3  Jan Hielkes Bakker, koemelker, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op dinsdag 8 mei 1849 aldaar, overleden op maandag 9 december 1907 aldaar.

4  Tjimkjen Hielkes Bakker, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zaterdag 15 mei 1852 aldaar, overleden op dinsdag 7 augustus 1928 aldaar.

5  Antje Hielkes Bakker is geboren op woensdag 22 april 1857 te Surhuisterveen (Ach), zie 3.

6  Hinke Hielkes Bakker, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Oostermeer (Tie), is geboren op donderdag 20 maart 1862 te Surhuisterveen (Ach), overleden op woensdag 1 december 1937 te Groningen (GR) (wonende te Surhuisterveen (Ach)).


Generatie IV

(overgrootouders)

In deze generatie zijn alle 8 voorouders bekend, geboren tussen 1774 en 1802.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Surhuisterveen (Ach) (4x), Oostermeer (Tie) (2x), Surhuizum (Ach) en Harkema Opeinde (Ach).

8  Siemen IJes Luimstra, landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zaterdag 29 mei 1790 aldaar, overleden op donderdag 3 september 1874 aldaar (wonende aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 5 september 1874.

Siemen trouwt op donderdag 16 februari 1815 in de Mairie Surhuizum (FR) met

9  Beitske Meines Boetes, boerin, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op woensdag 29 mei 1799 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op maandag 20 november 1865 te Surhuisterveen (Ach) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 21 november 1865.

Van Siemen en Beitske zijn zeven kinderen bekend:

1  Hylkjen Simons Luimstra is geboren op vrijdag 26 januari 1816 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 1 juni 1908 te Drogeham (Ach).

Hylkjen trouwt op zaterdag 12 september 1835 te Achtkarspelen (FR) met Gerben Jacobs Hoeksma. Gerben, landbouwer en raadslid, wonende te Drogeham (Ach), is geboren op donderdag 16 augustus 1804 aldaar, overleden op zondag 4 december 1881 aldaar.

2  Aaltje Symons Luimstra, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op donderdag 27 augustus 1818 aldaar, overleden op maandag 25 september 1871 te Franeker (FR) in Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen (wonende te Surhuisterveen (Ach)).

Aaltje trouwt op zaterdag 9 november 1839 te Achtkarspelen (FR) met Sape Pieters Ploeg, zoon van Pieter Jans Ploeg (14) en Tjimkjen Taekes van Teeken (15). Sape, landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zondag 7 mei 1815 aldaar, als geboren aangegeven op zaterdag 13 mei 1815, overleden op zondag 3 september 1865 aldaar (wonende aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 5 september 1865.

3  Eije Symons Luimstra, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op dinsdag 19 augustus 1823 aldaar, overleden op maandag 1 april 1895 aldaar (wonende Boveneind 288 aldaar), als overleden aangegeven op woensdag 3 april 1895 te Buitenpost (Ach).

4  Meine Sijmons Luimstra, landbouwer, is geboren op maandag 7 november 1825 te Surhuisterveen (Ach), overleden op vrijdag 29 april 1864 te Surhuizum (Ach), begraven te Surhuisterveen (Ach).

Meine trouwt op zaterdag 26 november 1853 te Achtkarspelen (FR) met Barbertje Egberts Buma (Baukje), dochter van Egbert Hepkes Buma en Gepke Wobbes Bouma. Barbertje, landbouwersche, is geboren op maandag 25 februari 1828 te Surhuizum (Ach), overleden op dinsdag 6 augustus 1867 aldaar.

5  Pieter Simons Luimstra, landbouwer, wonende te Harkema Opeinde (Ach), is geboren op donderdag 3 juli 1828 te Surhuisterveen (Ach), overleden op dinsdag 9 juni 1896 te Harkema Opeinde (Ach).

Pieter trouwt op zaterdag 9 maart 1850 te Achtkarspelen (FR) met Aukjen Pieters van den Berg. Aukjen, landbouwersche, is geboren op zaterdag 26 juni 1830 te Drogeham (Ach), overleden op woensdag 3 februari 1897 te Harkema Opeinde (Ach).

6  Johannes Symons Luimstra, koemelker en landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zaterdag 15 oktober 1831 aldaar, overleden op zaterdag 21 augustus 1880 aldaar (wonende aldaar), als overleden aangegeven op maandag 23 augustus 1880.

Johannes trouwt op zaterdag 13 mei 1854 te Achtkarspelen (FR) met Wimke Bartholomeus Schurer. Wimke is geboren op woensdag 12 oktober 1825 te Surhuisterveen (Ach), overleden op vrijdag 10 juni 1910 te Kooten (Ach).

7  Reinder Simons Luimstra is geboren op woensdag 14 januari 1835 te Surhuisterveen (Ach), zie 4.

10  Teije Johannes van der Laan, koemelker, bakker, bakkersknecht en broodbakker, wonende te Surhuisterveen (Ach), te Drachten (Sm) en te Surhuizum (Ach), is geboren op woensdag 17 maart 1802 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op zondag 18 april 1802 aldaar, overleden op donderdag 17 februari 1881 aldaar.

Teije trouwt op donderdag 30 juni 1825 te Achtkarspelen (FR) met

11  Trijntje Lubberts Witteveen, dienstmeid, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Surhuizum (Ach), is geboren op zaterdag 3 september 1796 aldaar, gedoopt op zondag 2 oktober 1796 aldaar, overleden op zondag 7 april 1861 te Surhuisterveen (Ach).

Van Teije en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Sjoukje Teijes van der Laan is geboren op donderdag 8 september 1825 te Surhuizum (Ach), als geboren aangegeven op zaterdag 10 september 1825 te Buitenpost (Ach), overleden op maandag 19 september 1825 te Surhuizum (Ach), als overleden aangegeven op dinsdag 20 september 1825 te Buitenpost (Ach).

2  Lubbert Tijes van der Laan, bakker, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op dinsdag 19 oktober 1830 aldaar, overleden op woensdag 14 maart 1860 aldaar (wonende aldaar), als overleden aangegeven op vrijdag 16 maart 1860.

Lubbert trouwt op zaterdag 1 april 1854 te Achtkarspelen (FR) met Anke Klazes Sipma. Anke is geboren op dinsdag 28 september 1830 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zaterdag 20 januari 1872 aldaar.

3  Sjoukje Teijes van der Laan is geboren op zaterdag 7 december 1833 te Surhuisterveen (Ach), zie 5.

12  Oene Hendriks Bakker, dagloner, arbeider, landbouwer en koemelker, wonende te Oostermeer (Tie) en op het Witveen, is geboren op vrijdag 13 mei 1774 te Oostermeer (Tie), overleden op donderdag 25 februari 1858 aldaar (wonende aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 27 februari 1858.

Oene trouwt rond 1800 met

13  Antje Auwerts van der Heide, koemelkersche, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren in 1782 aldaar, overleden op zaterdag 5 november 1859 aldaar (wonende aldaar), als overleden aangegeven op maandag 7 november 1859.

Van Oene en Antje zijn negen kinderen bekend:

1  Hendrik Oenes Bakker, boerenknecht, arbeider, bakker, koemelker en landbouwer, wonende te Oostermeer (Tie) en te Rottevalle (Ach), is geboren op maandag 12 januari 1801 te Oostermeer (Tie), overleden op zondag 17 maart 1878 te Rottevalle (Ach), als overleden aangegeven op maandag 18 maart 1878.

Hendrik trouwt op zaterdag 17 mei 1828 te Tietjerksteradeel (FR) met Hylkje Hylkes van der Meulen, dochter van Hylke Bouwes van der Meulen en Antje Andries van Dijk. Hylkje, dienstmeid en landbouwersche, wonende te Oostermeer (Tie) en te Rottevalle (Ach), is geboren op dinsdag 11 maart 1806 te Kooten (Ach), gedoopt op zondag 6 april 1806 aldaar, overleden op maandag 22 maart 1886 te Rottevalle (Ach) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 23 maart 1886.

2  Auwert Oenes Bakker, boerenknecht, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1803 aldaar, overleden op dinsdag 5 mei 1840 aldaar (wonende nr. 146 aldaar), als overleden aangegeven op woensdag 6 mei 1840 te Bergum (Tie).

3  Grietje Oenes Bakker, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Rottevalle (Ach), is geboren rond 1805 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 6 februari 1831, overleden op zondag 15 december 1867 te Rottevalle (Ach) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op maandag 16 december 1867.

Grietje trouwt op zaterdag 14 mei 1831 te Tietjerksteradeel (FR) (is gescheiden op maandag 19 augustus 1839 aldaar) (1) met Hylke Teyes Benedictus, zoon van Teye Dictus Benedictus en Baukjen Liebbes. Hylke, landbouwer, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1801 aldaar, overleden op maandag 20 januari 1868 aldaar, als overleden aangegeven op maandag 20 januari 1868.

Hylke was later gehuwd (2) met Jeltje Durks Boon.

Grietje trouwt op vrijdag 4 juni 1852 te Achtkarspelen (FR) (2) met Andries Klazes Veenstra, zoon van Klaas Brands Veenstra en Fopkjen Andries. Andries, landbouwer, boerenknecht en plaatselijke ontvanger, wonende te Rottevalle (FR) en te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1800 te Rottevalle (FR), overleden op donderdag 5 november 1891 te Rottevalle (Ach), als overleden aangegeven op zaterdag 7 november 1891.

Andries was eerder gehuwd (1) met Hinke Martens Faber.

4  Jan Oenes Bakker, boerenknecht, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1806 aldaar, overleden op zaterdag 4 april 1829 aldaar (wonende aldaar), als overleden aangegeven op maandag 6 april 1829 te Bergum (Tie).

5  Jacobus Oenes Bakker, landbouwer, wonende te Rottevalle (Ach) en te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1810 te Oostermeer (Tie), overleden op vrijdag 3 augustus 1855 te Surhuisterveen (Ach), als overleden aangegeven op zaterdag 4 augustus 1855.

Jacobus trouwt op zaterdag 12 mei 1838 te Tietjerksteradeel (FR) (1) met Eelkje Hylkes Merkus, dochter van Hylke Jelles Merkus en Aaltje Popes Zijlstra. Eelkje, boerin, wonende te Rottevalle (Ach), is geboren op dinsdag 22 november 1814 te Twijzel (Ach), overleden op vrijdag 24 oktober 1845 te Rottevalle (Ach) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 25 oktober 1845.
Jacobus trouwt op zaterdag 17 maart 1849 te Achtkarspelen (FR) (2) met Lolkjen Freerks Vaatstra, dochter van Freerk Teyes en Jetske Sytzes van der Schaaf. Lolkjen, melkersche en boerin en koemelkersche, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren rond 1806 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op donderdag 5 oktober 1876 te Augustinusga (Ach).

Lolkjen was eerder gehuwd (1) met Johannes Geerts van der Meer.

6  Geert Oenes Bakker, boerenknecht, landbouwer en koemelker, wonende te Bergum (Tie), te Oostermeer (Tie) en te Rottevalle (Ach), is geboren op zondag 11 oktober 1812 op het Witveen, als geboren aangegeven op maandag 12 oktober 1812, overleden op dinsdag 18 oktober 1864 te Rottevalle (Ach), als overleden aangegeven op donderdag 20 oktober 1864 te Buitenpost (Ach).

Geert trouwt op zaterdag 3 mei 1845 te Achtkarspelen (FR) met Haebeltje Geerts van Slooten, dochter van Geert Oedzes van Slooten en Minke Halbes Halbersma. Haebeltje, wonende te Rottevalle (FR) en te Rottevalle (Ach), is geboren op dinsdag 22 maart 1814 aldaar, als geboren aangegeven op woensdag 23 maart 1814, overleden op maandag 19 mei 1890 aldaar, als overleden aangegeven op woensdag 21 mei 1890.

7  Hielke Oenes Bakker is geboren op woensdag 19 oktober 1814 op het Witveen, als geboren aangegeven op donderdag 20 oktober 1814, zie 6.

8  Geeske Oenes Bakker, boerin, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op donderdag 18 december 1817 te Opeinde (Sm), overleden op vrijdag 21 februari 1896 te Oostermeer (Tie) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 22 februari 1896.

Geeske trouwt op vrijdag 1 maart 1839 te Achtkarspelen (FR) met Jan Jans Hulshoff, zoon van Jan Rinderts Hulshoff en Lysbeth Binnes van der Lei. Jan, landbouwer, wonende te Rottevalle (Tie) en te Oostermeer (Tie), is geboren op zaterdag 30 juni 1804 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 20 januari 1862 te Oostermeer (Tie) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 21 januari 1862.

9  Klaas Oenes Bakker, arbeider en landbouwer, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op woensdag 6 december 1820 aldaar, overleden op zaterdag 13 oktober 1883 aldaar (wonende aldaar), als overleden aangegeven op maandag 15 oktober 1883.

Klaas trouwt op zaterdag 9 mei 1857 te Tietjerksteradeel (FR) met Nieske Martens Wagenaar, dochter van Marten Alles Wagenaar en Sybrigjen Sakes Rijpma. Nieske, winkeliersche, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op zaterdag 13 maart 1824 aldaar, overleden op zaterdag 20 oktober 1900 aldaar, begraven aldaar.

14  Pieter Jans Ploeg, landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Surhuizum (Ach), is geboren in 1780 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zaterdag 29 november 1873 aldaar.

Pieter trouwt voor 1806 met

15  Tjimkjen Taekes van Teeken, boerin, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren in 1780 aldaar, overleden op donderdag 17 februari 1859 aldaar.

Van Pieter en Tjimkjen zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Pieters Ploeg, arbeider en landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op donderdag 16 januari 1806 aldaar, overleden op zaterdag 21 september 1844 aldaar, als overleden aangegeven op maandag 23 september 1844.

Jan trouwt op zaterdag 4 juli 1835 te Achtkarspelen (FR) met Aukjen Jacobs Terpstra, dochter van Jacob Ymes Terpstra en Antje Jans de Jong. Aukjen is geboren op maandag 9 januari 1797 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zondag 6 maart 1870 aldaar.

2  Taeke Pieters Ploeg, landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1809 aldaar, overleden op vrijdag 21 april 1893 aldaar.

3  Jeike Pieters Ploeg is geboren in 1810 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 15 april 1872 aldaar.

Jeike trouwt op zaterdag 18 mei 1833 te Achtkarspelen (FR) met Jan Rinderts Hulshoff, zoon van Rindert Jans Hulshoff en Janke IJes Luimstra. Jan, boer en veerschipper, is geboren op zaterdag 6 april 1811 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zaterdag 23 juni 1883 aldaar.

4  Sape Pieters Ploeg, landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zondag 7 mei 1815 aldaar, als geboren aangegeven op zaterdag 13 mei 1815, overleden op zondag 3 september 1865 aldaar (wonende aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 5 september 1865.

Sape trouwt op zaterdag 9 november 1839 te Achtkarspelen (FR) met Aaltje Symons Luimstra, dochter van Siemen IJes Luimstra (8) en Beitske Meines Boetes (9). Aaltje, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op donderdag 27 augustus 1818 aldaar, overleden op maandag 25 september 1871 te Franeker (FR) in Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen (wonende te Surhuisterveen (Ach)).

5  Aaltje Pieters Ploeg is geboren op zondag 7 maart 1819 te Surhuisterveen (Ach), zie 7.

6  Henke Pieters Ploeg is geboren op donderdag 24 januari 1822 te Surhuisterveen (Ach), als geboren aangegeven op zaterdag 26 januari 1822, overleden op dinsdag 5 november 1907 aldaar.

Henke trouwt op zaterdag 5 mei 1849 te Achtkarspelen (FR) met Binne Rinderts Hulshoff, zoon van Rindert Jans Hulshoff en Janke IJes Luimstra. Binne, koemelker en landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zaterdag 29 april 1826 aldaar, overleden op zondag 4 augustus 1878 aldaar.


Generatie V

(betovergrootouders)

In deze generatie zijn alle 16 voorouders bekend, geboren tussen 1731 en 1777.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Surhuisterveen (Ach) (6x), Oostermeer (Tie) (3x), Witveen (2x), Tolbert (GR), Surhuizum (Ach), Oudega (Sm), Harkema Opeinde (Ach) en Augustinusga (Ach).

16  IJe Siemens Luimstra, landbouwer, timmerman en landbouwer en koemelker, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren in 1760 aldaar, overleden op woensdag 23 mei 1827 aldaar (wonende nr. 106 aldaar), als overleden aangegeven op woensdag 23 mei 1827.

IJe trouwt op zondag 23 november 1783 te Surhuisterveen (Ach) met

17  Hielkjen Jurjens Pultrum, boerin, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren in 1756 aldaar, overleden op zondag 19 januari 1823 aldaar (wonende nr. 117 aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 21 januari 1823.

Van IJe en Hielkjen zijn drie kinderen bekend:

1  Janke IJes Luimstra is geboren op woensdag 20 april 1785 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zaterdag 10 juni 1865 aldaar.

Janke trouwt met Rindert Jans Hulshoff, zoon van Jan Rinderts Hulshoff en Lysbeth Binnes van der Lei. Rindert, herbergier en graankoopman, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren in 1785 aldaar, gedoopt, overleden op woensdag 27 december 1854 aldaar.

2  Trijntje IJes Luimstra, boerin, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1786 aldaar, overleden op vrijdag 31 augustus 1827 aldaar (wonende aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 1 september 1827.

Trijntje trouwt rond 1805 te Surhuisterveen (Ach) met Jan Sijmens de Vries, zoon van Symen Jans de Vries en Geelke Symens Algra. Jan, boer en landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op donderdag 17 februari 1780 aldaar, overleden op maandag 26 augustus 1861 aldaar.

Jan was later gehuwd (2) met Baukje Geerts van der Nadel.

3  Siemen IJes Luimstra is geboren op zaterdag 29 mei 1790 te Surhuisterveen (Ach), zie 8.

18  Meine Johannes Boetes, boer en raadslid en landbouwer, wonende te Harkema Opeinde (Ach) en te Augustinusga (Ach), is geboren op dinsdag 3 maart 1761 te Harkema Opeinde (Ach), gedoopt op vrijdag 12 juni 1761 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach), overleden op zaterdag 22 juli 1837 te Augustinusga (Ach).

Meine trouwt op zondag 18 maart 1792 te Drogeham (Ach) met

19  Aaltje Reinders, wonende te Harkema Opeinde (Ach), is geboren in 1770 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zondag 4 augustus 1839 te Augustinusga (Ach).

Van Meine en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes Meines Boetes, landbouwer en raadslid, is geboren rond 1794 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op zaterdag 14 april 1855 te Augustinusga (Ach).

Johannes trouwt op vrijdag 11 juni 1813 in de Mairie Buitenpost (FR) (1) met Tjitske Lodewijks Eskens, dochter van Lodewijk Minses Eskens en Minke Lourens. Tjitske is geboren rond 1794, overleden op maandag 27 september 1813 in de Mairie Augustinusga (FR).
Johannes trouwt op zondag 19 maart 1815 in de Mairie Augustinusga (FR) (2) met Ybeltje Lammerts Kuypers. Ybeltje, boerin, is geboren rond 1796 te Gerkesklooster (Ach), overleden op zondag 6 december 1868 te Augustinusga (Ach).

2  Reinder Meines Boetes, landbouwer, wonende te Kooten (Ach), is geboren rond 1795 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op woensdag 2 april 1873 te Augustinusga (Ach).

Reinder trouwt op donderdag 8 augustus 1816 in de Mairie Augustinusga (FR) (1) met Janke Popkes Zuidema, dochter van Popke Willems Zuidema en Sietske Siemens Luimstra. Janke, boerin, is geboren rond 1795 te Surhuisterveen (Ach), overleden op dinsdag 26 maart 1822 te Kooten (Ach).
Reinder trouwt op zondag 25 mei 1828 te Achtkarspelen (FR) (2) met Nieske Wybrens Boersema, dochter van Wybren Ytes Boersma en Antje Bouwes van der Meulen. Nieske is geboren rond 1804 te Kooten (Ach), overleden op maandag 10 november 1862 te Augustinusga (Ach).

3  Pieter Meines Boetes, landbouwer, is geboren rond 1797 te Augustinusga (Ach), overleden op zondag 24 december 1871 aldaar.

Pieter trouwt op donderdag 29 september 1842 te Achtkarspelen (FR) met Martje Meines Fokkinga. Martje, wonende te Achtkarspelen (FR), is geboren rond 1818, overleden op maandag 29 december 1902 te Tietjerksteradeel (FR) (wonende te Achtkarspelen (FR)).

4  Beitske Meines Boetes is geboren op woensdag 29 mei 1799 te Harkema Opeinde (Ach), zie 9.

20  Johannes Oenzes van der Laan, schoenmaker, wonende te Rottevalle (FR), te Rottevalle (Ach), te Surhuizum (Ach) en te Augustinusga (Ach), is geboren op zondag 2 februari 1777 te Oudega (Sm), gedoopt op zondag 20 april 1777 aldaar, overleden op vrijdag 8 februari 1828 te Surhuizum (Ach) (wonende nr. 26 aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 9 februari 1828 te Buitenpost (Ach).

Johannes trouwt op zondag 27 mei 1798 te Rottevalle (FR) met

21  Sjoukjen Teijes Vaatstra, wonende te Rottevalle (FR) en te Visvliet (GR), is geboren in 1773 te Augustinusga (Ach), overleden op vrijdag 10 februari 1860 te Visvliet (GR).

Van Johannes en Sjoukjen zijn acht kinderen bekend:

1  Oenze Johannes van der Laan, boerenknecht, wonende te Burum (Kol) en te Rottevalle (FR), is geboren op woensdag 23 januari 1799 aldaar, gedoopt op zondag 3 maart 1799 aldaar, overleden op zaterdag 20 november 1847 te Visvliet (GR).

Oenze trouwt op donderdag 22 mei 1823 te Grijpskerk (GR) (1) met Geeske Dirks Spoelstra. Geeske, arbeidster, is geboren rond 1802 te Visvliet (GR), overleden op zondag 29 oktober 1826 te Burum (Kol).
Oenze trouwt op donderdag 20 december 1827 te Kollumerland c.a. (FR) (2) met Willemke Johannes de Haan. Willemke, boerenmeid, wonende te Burum (Kol), is geboren op zaterdag 23 januari 1802 aldaar, gedoopt op zondag 21 februari 1802, overleden op zaterdag 30 oktober 1858 te Visvliet (GR).

2  Teije Johannes van der Laan is geboren op woensdag 17 maart 1802 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op zondag 18 april 1802 aldaar, zie 10.

3  Jeltje Johannes van der Laan, dienstmaagd en arbeidster, is geboren op dinsdag 25 december 1804 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op zondag 20 januari 1805 aldaar, overleden op vrijdag 3 augustus 1877 te Visvliet (GR).

Jeltje trouwt op maandag 24 december 1827 te Grijpskerk (GR) (1) met Lourens Jans Korporaal. Lourens, dagloner en schipper, is geboren rond 1797 te Westergeest (Kol), overleden op donderdag 23 mei 1844 te Visvliet (GR).
Jeltje trouwt op zaterdag 3 juni 1854 te Grijpskerk (GR) (2) met Jan Hindrik Jans. Jan, boerenknecht, is geboren rond 1822 te Grijpskerk (GR).

4  Lolkje Johannes van der Laan, dienstmeid, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op zondag 8 januari 1809 aldaar, gedoopt op zondag 19 maart 1809 aldaar, overleden op maandag 27 september 1852 aldaar.

Lolkje trouwt op maandag 3 december 1832 te Tietjerksteradeel (FR) met Jelle Martens Zuidersma, zoon van Marten Alles Zuidersma en Jeltje Rienks. Jelle, arbeider, is geboren op zondag 8 maart 1807 te Surhuizum (Ach), overleden op zaterdag 10 juli 1847 aldaar.

5  Freerk Johannes van der Laan, broodbakkersknecht, arbeider en landbouwer, wonende te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm) en te Noorderdrachten (Sm), is geboren op woensdag 13 februari 1811 te Surhuizum (Ach), gedoopt op zondag 17 maart 1811 aldaar, overleden op maandag 22 december 1890 te Drachten (Sm).

Freerk trouwt op zaterdag 8 februari 1834 te Achtkarspelen (FR) met Heijeltje Linzes Drost. Heijeltje is geboren op dinsdag 24 november 1812 te Surhuizum (Ach), overleden op zaterdag 20 juni 1885 te Drachten (Sm).

6  Jan Johannes van der Laan, arbeider, wonende te Bergum (Tie), is geboren op vrijdag 24 september 1813 te Surhuizum (Ach), overleden op zondag 18 juli 1886 te Bergum (Tie) (wonende aldaar).

Jan trouwt op maandag 27 november 1837 te Tietjerksteradeel (FR) met Janke Jacobs Riedstra. Janke is geboren rond 1812 te Rijperkerk (Tie), overleden op maandag 22 december 1890 te Tietjerksteradeel (FR).

7  Goitzen Johannes van der Laan is geboren op zaterdag 25 september 1813 te Surhuizum (Ach), overleden op vrijdag 8 oktober 1813 in de Mairie Surhuizum (FR), als overleden aangegeven op zaterdag 9 oktober 1813 te Surhuizum (Ach).

8  Gooitzen Johannes van der Laan, kuiper, is geboren op vrijdag 12 november 1819 te Augustinusga (Ach), overleden op maandag 12 mei 1879 te Kollum (Kol).

Gooitzen trouwt op zaterdag 27 juni 1846 te Kollumerland c.a. (FR) met Dieuwke Willems Tonnema. Dieuwke is geboren op vrijdag 8 december 1820 te Kollum (Kol), overleden op zondag 22 maart 1903 aldaar.

22  Lubbert Hendriks, arbeider, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren rond 1758 aldaar, overleden in september 1805 aldaar.

Lubbert trouwt op zondag 25 december 1791 te Surhuizum (Ach) met

23  Grietje Wybrens, wonende te Surhuizum (Ach), is gedoopt op zaterdag 21 maart 1767 te Oostermeer (Tie), overleden op vrijdag 1 december 1809 te Surhuizum (Ach).

Van Lubbert en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Lubberts Witteveen, herbergier, arbeider en kastelein, wonende te Surhuizum (Ach) en te Kooten (Ach), is geboren op zaterdag 8 juni 1793 te Surhuizum (Ach), gedoopt op zondag 23 juni 1793 aldaar, overleden op woensdag 7 september 1831 te Kooten (Ach).

Hendrik trouwt op zaterdag 14 mei 1825 te Achtkarspelen (FR) met Joukjen Jans Oostvries. Joukjen is geboren rond 1798 te Buitenpost (Ach), overleden op zaterdag 31 december 1853 te Kooten (Ach).

Joukjen was later gehuwd (2) met Aan Gerkes Postma.

2  Trijntje Lubberts Witteveen is geboren op zaterdag 3 september 1796 te Surhuizum (Ach), gedoopt op zondag 2 oktober 1796 aldaar, zie 11.

3  Wybren Lubberts Witteveen, schoenmakersknecht, wonende te Buitenpost (Ach), is waarschijnlijk geboren op zaterdag 26 oktober 1799 te Surhuizum (Ach), waarschijnlijk gedoopt op zondag 10 november 1799, overleden op donderdag 28 maart 1833 te Bergen op Zoom (NB) (wonende te Buitenpost (Ach)).

24  Hendrik Jans, huisman, wonende te Oostermeer (Tie) en te Rottevalle (FR), is geboren rond 1735 te Oostermeer (Tie), overleden op maandag 23 januari 1804 te Rottevalle (FR).

Hendrik trouwt op dinsdag 24 april 1759 te Eestrum (Tie) (1) met Sjoukjen Teyes, dochter van Teye Jans en Jeltje Tjerks. Sjoukjen, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren in 1731 aldaar, overleden op dinsdag 20 mei 1766.
Hendrik trouwt op zondag 20 juni 1773 te Oostermeer (Tie) (2) met

25  Grietje Harmens, wonende te Oostermeer (Tie), is gedoopt op zondag 26 augustus 1731 te Tolbert (GR), waarschijnlijk overleden tussen 1802 en 1805 te Rottevalle (FR).

Van Hendrik en Grietje is een kind bekend:

1  Oene Hendriks Bakker is geboren op vrijdag 13 mei 1774 te Oostermeer (Tie), zie 12.

26  Auwert Annes van der Heide, koopman en arbeider, wonende te Oostermeer (Tie), te Noorderdrachten (Sm), te Noordwijk (GR), te Rottevalle (Tie), te Rottevalle (FR) en te Gerkesklooster (Ach), is geboren in mei 1756 op het Witveen, gedoopt op vrijdag 11 juni 1784 aldaar, overleden op dinsdag 19 april 1836 te Oostermeer (Tie) (wonende nr. 146 aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 19 april 1836 te Bergum (Tie).

Auwert trouwt op zaterdag 26 oktober 1816 in de Mairie Oostermeer (FR) (2) met Minke Piers Wouda. Minke, dienstmeid, wonende te Oostermeer (Tie) en te Rottevalle (Tie), is geboren op zondag 4 april 1773 te Fochteloo (Osw), gedoopt op zondag 11 april 1773 te Oosterwolde (Osw), overleden op donderdag 20 mei 1830 te Rottevalle (Tie) (wonende nr. 191 aldaar), als overleden aangegeven op vrijdag 21 mei 1830.
Auwert trouwt op zondag 11 maart 1832 te Achtkarspelen (FR) (3) met Aaltje Oeges Dijkstra. Aaltje is geboren rond 1788 te Gerkesklooster (Ach), overleden op zaterdag 2 december 1848 aldaar.
Auwert trouwt op zondag 13 mei 1781 te Oostermeer (Tie) (1) met

27  Geeske Geerts van der Lei, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren in 1761 aldaar, gedoopt op vrijdag 11 juni 1784 op het Witveen, overleden op woensdag 14 februari 1816 te Oostermeer (Tie) (wonende nr. 191 aldaar), als overleden aangegeven op woensdag 14 februari 1816.

Van Auwert en Geeske zijn zes kinderen bekend:

1  Antje Auwerts van der Heide is geboren in 1782 te Oostermeer (Tie), zie 13.

2  Sjoukjen Auwerts van der Heide, boerin, wonende te Oudega (Sm), is geboren rond 1786, overleden op zondag 24 mei 1812 aldaar (wonende nr. 20 aldaar).

Sjoukjen trouwt voor dinsdag 1 mei 1810 met Nicolaas Remkes Nicolai. Nicolaas, huisman, wonende te Oudega (Sm), is geboren op zondag 8 februari 1778, gedoopt op zondag 15 maart 1778 te Oudega/Nijega/Opeinde (Sm), overleden op zaterdag 30 april 1853 te Smallingerland (FR).

3  Trijntje Auwerts van der Heide is geboren in maart 1788 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), overleden op maandag 22 januari 1872 te Tietjerksteradeel (FR).

Trijntje trouwt op zaterdag 19 december 1812 in de Mairie Oostermeer (FR) met Ruurd Dirks van der Meer. Ruurd, schipper, is geboren rond 1778 te Oostermeer (Tie), overleden op woensdag 19 maart 1856 te Tietjerksteradeel (FR).

4  Jantje Auwerts van der Heide is geboren op vrijdag 31 december 1790 op het Witveen, overleden op donderdag 8 november 1860 te Tietjerksteradeel (FR).

Jantje trouwt op zaterdag 29 mei 1819 te Tietjerksteradeel (FR) met Douwe Lieuwes Hoekstra, zoon van Lieuwe Douwes Hoekstra en Jinke Halbes. Douwe is geboren rond 1786 te Oostermeer (Tie), overleden op vrijdag 19 november 1847 aldaar.

5  Jeltje Auwerts van der Heide, wonende te Rottevalle (Tie), is geboren rond 1794 op het Witveen, overleden op zondag 22 augustus 1830 te Rottevalle (Tie) (wonende nr. 195 aldaar), als overleden aangegeven op maandag 23 augustus 1830.

Jeltje trouwt op maandag 5 juni 1815 in de Mairie Oostermeer (FR) met Wieger Geerts Overzet, zoon van Geert Jans Overzet en Grietje Wygers. Wieger, koemelker en arbeider, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1788 aldaar, overleden op dinsdag 26 juni 1838 aldaar (wonende nr. 69 aldaar).

6  Geert Auwerts van der Heide, boerenknecht en landbouwer, wonende te Drogeham (Ach) en te Gerkesklooster (Ach), is geboren op donderdag 3 januari 1799 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), overleden op zaterdag 19 juli 1879 te Gerkesklooster (Ach).

Geert trouwt op zondag 7 oktober 1821 te Achtkarspelen (FR) (1) met Tjiemkjen Hielkes Henstra, dochter van Hijlke Andries en Tjemkjen Jans. Tjiemkjen, boerin, is geboren op vrijdag 7 juni 1748 te Drogeham (Ach), gedoopt op vrijdag 28 juni 1748 aldaar, overleden op zondag 24 juni 1832 te Gerkesklooster (Ach).

Tjiemkjen was eerder gehuwd (1) met Wybren Atzes Atsma.

Geert trouwt op zaterdag 6 oktober 1832 te Achtkarspelen (FR) (2) met Rikstje Freerks Vaatstra, dochter van Freerk Teyes en Jetske Sytzes van der Schaaf. Rikstje is geboren in 1801 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op donderdag 5 november 1885 te Gerkesklooster (Ach).

28  Jan Jetses, boer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1743 aldaar, overleden op woensdag 23 januari 1805 aldaar.

Jan trouwt op dinsdag 1 augustus 1775 te Surhuisterveen (Ach) met

29  Jeike Pyters, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1750 aldaar, overleden op dinsdag 12 september 1809 aldaar.

Van Jan en Jeike zijn vier kinderen bekend:

1  Jetze Jans Ploeg, landbouwer en arbeider, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Opende (GR), is geboren rond 1779 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zaterdag 14 april 1832 te Leeuwarden (FR) in gevangenis (wonende te Opende (GR)).

Jetze trouwt op zaterdag 18 november 1815 in de Mairie Surhuizum (FR) met Sjoukje Gerbens Pama. Sjoukje is geboren rond 1796 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 6 februari 1879 te Opende (GR).

2  Pieter Jans Ploeg is geboren in 1780 te Surhuisterveen (Ach), zie 14.

3  Sytze Jans Ploeg, arbeider, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1788 aldaar, overleden op vrijdag 9 oktober 1846 aldaar.

Sytze trouwt op woensdag 24 juni 1812 in de Mairie Surhuizum (FR) met Aaltje Aukes Huizinga, dochter van Auke Sybes Huizinga en Gaatske Jelles Lipstra. Aaltje is geboren rond 1784 te Lippenhuizen (Ops), overleden op woensdag 14 december 1864 te Achtkarspelen (FR).

4  Hinke Jans Ploeg, boerin, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren in november 1790 aldaar, overleden op zaterdag 23 januari 1813 in de Mairie Surhuizum (FR) (wonende nr. 19 te Surhuisterveen (Ach)), als overleden aangegeven op maandag 25 januari 1813.

Hinke trouwt op woensdag 22 april 1812 in de Mairie Surhuizum (FR) met Jelle Aukes Huizinga, zoon van Auke Sybes Huizinga en Gaatske Jelles Lipstra. Jelle, landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op donderdag 1 maart 1781 te Lippenhuizen (Ops), overleden op donderdag 3 mei 1849 te Surhuisterveen (Ach).

Jelle was later gehuwd (2) met Aukje Taekes van Teeken.

30  Taeke Sapes van Teeken, huisman, veenbaas en koopman, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren in mei 1740 aldaar, overleden op maandag 25 juni 1821 aldaar (wonende nr. 138 aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 26 juni 1821.

Taeke trouwt op zaterdag 11 februari 1769 te Surhuisterveen (Ach) met

31  Aaltje Hepkes, winkeliersche, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren in maart 1743 op het Witveen, overleden op vrijdag 1 december 1826 te Surhuisterveen (Ach) (wonende nr. 183 aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 2 december 1826.

Van Taeke en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje Taekes van Teeken is geboren rond 1768 te Surhuisterveen (Ach), overleden op woensdag 15 maart 1837 aldaar, als overleden aangegeven op woensdag 15 maart 1837.

Trijntje trouwt met Wybren Feikes Wouda. Wybren, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1763, overleden op vrijdag 27 september 1816 aldaar (wonende nr. 81 aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 28 september 1816.

2  Aaltje Taekes van Teeken, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Drogeham (Ach), is geboren rond 1770 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zondag 2 maart 1845 te Drogeham (Ach) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op maandag 3 maart 1845.

Aaltje trouwt op zondag 21 oktober 1792 te Drogeham (Ach) met Jochum Roels Zandstra. Jochum, landbouwer, wonende te Drogeham (Ach), is geboren op vrijdag 2 november 1764, gedoopt op zondag 9 december 1764 aldaar, overleden op maandag 2 juni 1823 aldaar (wonende aldaar).

3  Saakjen Taekes van Teeken is geboren rond 1772, overleden op maandag 7 januari 1833 te Surhuisterveen (Ach), als overleden aangegeven op maandag 7 januari 1833.

4  Sape Taekes van Teeken, koopman, landbouwer, veenbaas en grietenijraad, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1775 aldaar, overleden op vrijdag 6 augustus 1852 aldaar (wonende aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 7 augustus 1852.

5  Aukje Taekes van Teeken, winkeliersche, is geboren rond 1777 te Surhuisterveen (Ach), overleden op woensdag 21 januari 1857 aldaar.

Aukje trouwt op dinsdag 18 juli 1820 te Achtkarspelen (FR) met Jelle Aukes Huizinga, zoon van Auke Sybes Huizinga en Gaatske Jelles Lipstra. Jelle, landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op donderdag 1 maart 1781 te Lippenhuizen (Ops), overleden op donderdag 3 mei 1849 te Surhuisterveen (Ach).

Jelle was eerder gehuwd (1) met Hinke Jans Ploeg.

6  Tjimkjen Taekes van Teeken is geboren in 1780 te Surhuisterveen (Ach), zie 15.


Generatie VI

(oudouders)

In deze generatie zijn alle 32 voorouders bekend, geboren tussen 1708 en 1745.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Surhuisterveen (Ach) (8x), Oostermeer (Tie) (4x), Witveen (3x), Augustinusga (Ach) (2x), Rottevalle (Sm), Oudega (Sm), Opeinde (Sm), Marum (GR), Gerkesklooster (Ach), Drachten (Sm), Boornbergum (Sm) en Aalsum (O.D.).

32  Symen IJes Luimstra, landbouwer en rentenier, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren op zondag 30 september 1731 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zondag 8 januari 1815 te Augustinusga (Ach) (wonende nr. 48 aldaar), als overleden aangegeven op maandag 9 januari 1815.

Symen trouwt rond 1758 met

33  Janke Gooitsens Luimstra, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren in 1733 te Augustinusga (Ach), overleden op zondag 4 november 1810 aldaar.

Van Symen en Janke zijn vier kinderen bekend:

1  IJe Siemens Luimstra is geboren in 1760 te Surhuisterveen (Ach), zie 16.

2  Sietske Siemens Luimstra, boerin, is geboren rond 1766, overleden op dinsdag 15 november 1831 te Surhuisterveen (Ach).

Sietske trouwt op zondag 24 januari 1790 te Augustinusga (Ach) met Popke Willems Zuidema. Popke, landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zondag 29 februari 1756 te Doezum (GR), overleden op woensdag 21 mei 1828 te Surhuisterveen (Ach) (wonende aldaar).

3  Ymkjen Siemens Luimstra, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren rond 1768 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zondag 30 mei 1847 te Augustinusga (Ach).

Ymkjen trouwt op zondag 8 juni 1800 te Augustinusga (Ach) met Gale Durks Zijlstra, zoon van Durk Gales Zijlstra en Grietje Cornelis Hayema. Gale, vrederechter en koopman, wonende te Buitenpost (Ach) en te Augustinusga (Ach), is geboren in 1770 te Warfstermolen (Kol), gedoopt op vrijdag 6 juli 1770 te Burum (Kol), overleden op woensdag 9 september 1857 te Augustinusga (Ach).

4  Gooitzen Siemens Luimstra, huisman en koopman, is geboren rond 1770 te Surhuisterveen (Ach), overleden op dinsdag 4 oktober 1808 te Augustinusga (Ach).

Gooitzen trouwt op zondag 28 juni 1807 te Augustinusga (Ach) met Tjitske Jilles Tjoelker, dochter van Jilles Jans Tjoelker en Aafke Ates van der Veer. Tjitske is geboren op zondag 25 februari 1781 te Augustinusga (Ach), gedoopt op zondag 18 maart 1781 aldaar, overleden op zaterdag 7 mei 1859 aldaar.

Tjitske was later gehuwd (2) met Jacobus Gaeles van der Veen.

34  Jurjen Egberts, vervener/koopman en timmerman, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren in 1715 aldaar, overleden op donderdag 3 januari 1788 aldaar.

Jurjen trouwt op zondag 2 juli 1741 te Surhuisterveen (Ach) met

35  Trijntje Jacobs Pultrum, wonende te Gerkesklooster (Ach) en te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1719 te Gerkesklooster (Ach), overleden op vrijdag 13 november 1812 te Surhuisterveen (Ach), als overleden aangegeven op zaterdag 14 november 1812.

Van Jurjen en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Dieuwke Jurjens Pultrum, winkeliersche, is geboren rond 1741 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zondag 17 september 1775 aldaar.

Dieuwke trouwt op vrijdag 1 januari 1762 te Opende (GR) met Lykele Egberts de Haan. Lykele, koopman, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1739 te Opende (GR), overleden op zaterdag 7 mei 1814 te Surhuisterveen (Ach) (wonende nr. 92 aldaar).

2  Theunis Jurjens Pultrum, landbouwer en meester korfmaker, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1752 aldaar, overleden op vrijdag 30 januari 1829 aldaar, als overleden aangegeven op zaterdag 31 januari 1829.

Theunis trouwt op zondag 13 juni 1784 te Surhuisterveen (Ach) met Sytske Sytzes. Sytske is geboren rond 1739 te Surhuisterveen (Ach), overleden op woensdag 21 januari 1829 aldaar, als overleden aangegeven op woensdag 21 januari 1829.

3  Hielkjen Jurjens Pultrum is geboren in 1756 te Surhuisterveen (Ach), zie 17.

4  Jacob Jurjens Pultrum, arbeider, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1758 aldaar, overleden op donderdag 5 februari 1818 aldaar (wonende nr. 166 aldaar), als overleden aangegeven op donderdag 5 februari 1818.

Jacob trouwt op zondag 12 mei 1782 te Surhuisterveen (Ach) met Hinke Alderts van der Ploeg. Hinke, arbeidster, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1757 aldaar, overleden op maandag 20 maart 1820 aldaar (wonende nr. 166 aldaar), als overleden aangegeven op woensdag 22 maart 1820.

5  Egbert Jurjens Pultrum, arbeider, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1763 aldaar, overleden op vrijdag 6 maart 1818 te Leeuwarden (FR) in gevangenis (wonende te Surhuisterveen (Ach)).

Egbert trouwt op zondag 16 september 1787 te Surhuisterveen (Ach) met Aaltje Jilles de Vries. Aaltje is geboren rond 1764 te Surhuisterveen (Ach), overleden op vrijdag 23 april 1841 aldaar.

36  Johannes Meines Boete, koopman en dorprechter en ontvanger, wonende te Harkema Opeinde (Ach), te Drogeham (Ach) en te Rohel, is gedoopt op zondag 11 september 1735 te Surhuisterveen (Ach), overleden in 1805 te Harkema Opeinde (Ach).

Johannes trouwt op zondag 16 januari 1757 te Drogeham (Ach) met

37  Beitske Pieters, wonende te Rohel en te Augustinusga (Ach), is gedoopt op zondag 19 juli 1739 te Aalsum (O.D.), overleden op vrijdag 15 november 1822 te Augustinusga (Ach) (wonende nr. 93 aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 16 november 1822.

Van Johannes en Beitske zijn vijf kinderen bekend:

1  Meine Johannes is geboren op maandag 19 september 1757 te Harkema Opeinde (Ach), gedoopt op zondag 23 oktober 1757 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach), overleden op maandag 2 januari 1758 te Harkema Opeinde (Ach), begraven op donderdag 5 januari 1758 te Surhuisterveen (Ach).

2  Dieuke Johannes is geboren op maandag 23 oktober 1758 te Harkema Opeinde (Ach), gedoopt op zondag 3 december 1758 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach), overleden op donderdag 17 april 1760 te Harkema Opeinde (Ach).

3  Meine Johannes Boetes is geboren op dinsdag 3 maart 1761 te Harkema Opeinde (Ach), gedoopt op vrijdag 12 juni 1761 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach), zie 18.

4  Dieuke Johannes is geboren op zondag 10 juli 1768 te Drogeham (Ach), gedoopt op zondag 14 juni 1778 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach), overleden op vrijdag 16 september 1808 te Surhuisterveen (Ach).

Dieuke trouwt op zondag 10 juni 1787 te Drogeham (Ach) met Nanne Pieters Hoeksma. Nanne, veenbaas, wonende te Drogeham (Ach) en te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zaterdag 24 mei 1760 te Drogeham (Ach), gedoopt op zondag 22 juni 1760 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach), overleden op zondag 10 september 1826 te Surhuisterveen (Ach) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 30 september 1826.

5  Bontje Johannes is geboren op zondag 13 november 1774 te Drogeham (Ach), gedoopt op zondag 14 juni 1778 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach), overleden voor vrijdag 26 april 1805.

Bontje trouwt op zondag 15 maart 1795 te Augustinusga (Ach) met Gosse Folkerts Dijkstra. Gosse, meester scheepstimmerman en scheepstimmerman, wonende te Rohel en te Harkema Opeinde (Ach), is geboren rond 1770 te Gorredijk (Ops), overleden op donderdag 8 juli 1813 te Harkema Opeinde (Ach) (wonende nr. 11 aldaar), als overleden aangegeven op donderdag 8 juli 1813.

Gosse was later gehuwd (2) met Janke Hendriks Schipper.

38  Reinder Douwes is waarschijnlijk geboren in 1730 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 30 november 1809 aldaar.

Reinder was gehuwd met

39  Teike Oedses is geboren te Surhuisterveen (Ach), overleden op vrijdag 19 september 1783.

Van Reinder en Teike is een kind bekend:

1  Aaltje Reinders is geboren in 1770 te Surhuisterveen (Ach), zie 19.

40  Oenze Ybeles, molenopzichter, wonende te Oudega (Sm), te Noordwolde (Wsw), te Rottevalle (Ach), te Surhuizum (Ach) en te Drogeham (Ach), is geboren rond 1738 te Oudega (Sm), overleden in september 1802 te Drogeham (Ach) (wonende aldaar).

Oenze trouwt op zondag 20 mei 1770 te Oudega (Sm) met

41  Jeltje Johannes Helder is gedoopt op zondag 25 februari 1742 te Boornbergum (Sm), overleden op zondag 27 juli 1806 te Surhuisterveen (Ach).

Van Oenze en Jeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Antje Oenzes is geboren op woensdag 26 augustus 1772 te Oudega (Sm), gedoopt op zondag 27 september 1772 aldaar, overleden voor 1774.

2  Antje Oenzes de Vries, wonende te Oudega (Sm), is geboren op donderdag 24 maart 1774 aldaar, gedoopt op dinsdag 19 april 1774 aldaar, overleden op zondag 27 december 1846 aldaar (wonende nr. 5 aldaar).

3  Johannes Oenzes van der Laan is geboren op zondag 2 februari 1777 te Oudega (Sm), gedoopt op zondag 20 april 1777 aldaar, zie 20.

4  Akke Oenzes Helder, arbeidster, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op vrijdag 24 maart 1780 te Oudega (Sm), gedoopt op zondag 30 april 1780 aldaar, overleden op vrijdag 21 april 1848 te Surhuisterveen (Ach) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 22 april 1848.

Akke trouwt op zaterdag 4 mei 1816 in de Mairie Surhuizum (FR) met Otte Annes Pykstra, zoon van Anne Ottes en Martjen Hendriks Pykstra. Otte, arbeider, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Surhuizum (Ach), is geboren op dinsdag 5 maart 1782 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op zondag 31 maart 1782 aldaar, overleden op maandag 7 december 1846 te Surhuizum (Ach) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 8 december 1846.

5  Ybeltje Oenzes van der Laan, arbeidersche en arbeidster, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Surhuizum (Ach), is geboren op vrijdag 9 september 1785 te Oudega (Sm), gedoopt op zondag 9 oktober 1785 aldaar, overleden op donderdag 25 juni 1868 te Surhuisterveen (Ach).

Ybeltje trouwt op zondag 22 maart 1807 te Surhuisterveen (Ach) met Hendrik Annes Piekstra, zoon van Anne Ottes en Martjen Hendriks Pykstra. Hendrik, arbeider, wonende te Surhuizum (Ach) en te Surhuisterveen (Ach), is geboren op woensdag 7 januari 1784 aldaar, gedoopt op zondag 8 februari 1784 aldaar, overleden op dinsdag 18 oktober 1825 te Surhuizum (Ach).

42  Teije Freerks, timmerman, wonende te Augustinusga (Ach), is overleden voor 1825.

Teije was gehuwd met

43  Lolkjen Jans, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren rond 1745 te Rottevalle (Sm), overleden op zondag 20 maart 1825 te Augustinusga (Ach) (wonende nr. 20 aldaar), als overleden aangegeven op woensdag 23 maart 1825.

Van Teije en Lolkjen zijn zes kinderen bekend:

1  Antje Teyes Vaatstra is geboren in 1769 te Augustinusga (Ach), overleden op woensdag 5 maart 1856 aldaar.

Antje trouwt op zondag 17 juni 1798 te Surhuisterveen (Ach) met Klaas Jans de Haan. Klaas is overleden voor 1829.

2  Freerk Teyes, arbeider, is geboren rond 1770, overleden op donderdag 21 februari 1811 te Harkema Opeinde (Ach).

Freerk trouwt op zondag 11 mei 1794 te Drogeham (Ach) met Jetske Sytzes van der Schaaf. Jetske, wonende te Harkema Opeinde (Ach), is geboren in 1763, overleden op zaterdag 21 maart 1829 aldaar.

3  Sjoukjen Teijes Vaatstra is geboren in 1773 te Augustinusga (Ach), zie 21.

4  Goitsen Teyes Vaatstra is geboren rond 1775, overleden op maandag 11 februari 1828 te Burum (Kol).

Goitsen trouwt rond 1804 met Antje Rinses Keegstra. Antje is geboren op woensdag 26 oktober 1785 te Burum (Kol), gedoopt op zondag 20 november 1785 aldaar, overleden op vrijdag 28 april 1871 te Kollumerland c.a. (FR).

5  Jan Teyes Vaatstra, koemelker en arbeider, is geboren in 1778 te Augustinusga (Ach), overleden op zondag 4 april 1847 aldaar.

Jan trouwt op zondag 5 april 1807 te Drogeham (Ach) met Teetske Wittes Westra. Teetske is geboren in 1778 te Augustinusga (Ach), overleden op donderdag 24 januari 1861 te Achtkarspelen (FR).

6  Beertje Teyes Vaatstra is geboren in 1786 te Augustinusga (Ach), overleden op donderdag 7 juli 1864 te Drachten (Sm).

Beertje trouwt voor woensdag 12 november 1806 met Jan Folkerts van der Meulen. Jan, bakker, koopman en keurmeester van het brood, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Surhuizum (Ach), is gedoopt op zondag 28 augustus 1768 te Garijp (Tie), overleden op zondag 3 februari 1839 te Surhuizum (Ach) (wonende aldaar).

44  Hendrik Lubberts, huisman en arbeider en huisman, wonende te Augustinusga (Ach) en te Surhuizum (Ach), is geboren rond 1727 te Augustinusga (Ach), overleden op donderdag 24 december 1812 te Surhuizum (Ach), als overleden aangegeven op donderdag 24 december 1812.

Hendrik trouwt rond 1769 (2) met Grietje Johannes. Grietje is geboren rond 1739 te Surhuizum (Ach), overleden op maandag 26 februari 1827 aldaar.
Hendrik trouwt voor 1758 (1) met

45  Hebeltje Roels is overleden voor 1770.

Van Hendrik en Hebeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Lubbert Hendriks is geboren rond 1758 te Surhuizum (Ach), zie 22.

2  Martje Hendriks is geboren rond 1762 te Surhuizum (Ach), overleden op zondag 25 maart 1838 aldaar, als overleden aangegeven op maandag 26 maart 1838.

Martje trouwt op zondag 15 mei 1791 te Surhuizum (Ach) met Jan Jacobs Klinkhamer. Jan, grofsmid, is geboren rond 1760 te Surhuizum (Ach), overleden op woensdag 24 augustus 1836 aldaar.

46  Wybren Rienks Witteveen, wonende te Britsum (Ldl) en te Surhuizum (Ach), is geboren in 1739 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 18 oktober 1739 aldaar, overleden op donderdag 14 januari 1819 te Surhuizum (Ach) (wonende nr. 23 aldaar), als overleden aangegeven op vrijdag 15 januari 1819.

Wybren trouwt op zondag 6 april 1766 te Britsum (Ldl) met

47  Trijntje Sierds, wonende te Britsum (Ldl) en te Surhuizum (Ach), is geboren in 1739 te Drachten (Sm), overleden op maandag 5 februari 1827 te Surhuizum (Ach) (wonende nr. 36 aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 6 februari 1827.

Van Wybren en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Grietje Wybrens is gedoopt op zaterdag 21 maart 1767 te Oostermeer (Tie), zie 23.

2  Sierd Wybrens is gedoopt op zondag 19 februari 1769 te Oostermeer/Eestrum (Tie).

3  Antje Wiebrens Witteveen, arbeidster, is geboren op zondag 21 juli 1771 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 27 juni 1773 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden op zaterdag 20 september 1845 te Surhuizum (Ach).

Antje trouwt op zondag 25 november 1798 te Surhuizum (Ach) met Tabe Geerts van der Veen. Tabe, veenbaas en arbeider, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren rond 1773 te Veenwouden (Dan), overleden op dinsdag 9 september 1828 te Surhuizum (Ach) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op donderdag 11 september 1828.

4  Jitske Wybrens is geboren op zaterdag 21 mei 1774, gedoopt op zondag 19 juni 1774 te Oostermeer (Tie), waarschijnlijk overleden op zaterdag 12 juli 1806 te Augustinusga (Ach).

48  Jan Hendriks, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren aldaar.

Jan trouwt op zondag 15 september 1726 te Oostermeer (Tie) met

49  Aukjen Tjerks, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren aldaar.

Van Jan en Aukjen is een kind bekend:

1  Hendrik Jans is geboren rond 1735 te Oostermeer (Tie), zie 24.

50  Harmen Pieters, wonende op De Kletten.

Harmen trouwt op donderdag 1 augustus 1726 te Oudega (Sm) met

51  Frytsen Liebbes, wonende te Oudega (Sm).

Van Harmen en Frytsen zijn acht kinderen bekend:

1  Gerrit Harms is gedoopt op zondag 9 februari 1727 te Tolbert (GR).

2  Harmke Harms is gedoopt op zondag 20 februari 1729 te Tolbert (GR).

3  Grietje Harmens is gedoopt op zondag 26 augustus 1731 te Tolbert (GR), zie 25.

4  Jantien Harms is gedoopt op zondag 11 april 1734 te Tolbert (GR).

5  Boukjen Harms is gedoopt op zondag 18 november 1736 te Tolbert (GR).

6  Pietje Harmens is gedoopt op zondag 24 mei 1739 te Tolbert (GR), overleden op donderdag 22 april 1819 te Rottevalle (Ach), als overleden aangegeven op vrijdag 23 april 1819.

Pietje trouwt op zondag 20 juni 1773 te Oostermeer (Tie) met Benedictus Jans, zoon van Jan Tjerks (110) en Geeske Benedictus (111). Benedictus, boer, wonende op het Witveen en te Houtigehage (Sm), is geboren in 1730 te Oostermeer (Tie), overleden op donderdag 24 augustus 1809 te Noorderdrachten (Sm).

Benedictus was eerder gehuwd (1) met Loltsje Teyes.

7  Jacob Harms is gedoopt op zondag 9 december 1742 te Tolbert (GR).

8  Jacob Harms is gedoopt op zondag 6 december 1744 te Tolbert (GR).

52  Anne Boeles, arbeider, wonende te Drogeham (Ach), te Oostermeer (Tie) en te Noorderdrachten (Sm), is gedoopt op zondag 10 januari 1717 te Marum (GR), overleden na 1805 te Noorderdrachten (Sm).

Anne trouwt op zondag 22 november 1744 te Drogeham (Ach) met

53  Antje Tammes, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren voor 1728 aldaar.

Van Anne en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Boele Annes is geboren rond dinsdag 10 januari 1747 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 30 juli 1747 aldaar, overleden op maandag 5 februari 1810 te Opeinde (Sm).

Boele trouwt op dinsdag 22 februari 1774 te Rottevalle (FR) met Martsen Gjalts Reitsma, dochter van Gjalt Pieters en Saakjen Dirks. Martsen, arbeidster, wonende te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), is geboren op zondag 8 februari 1750 te Augustinusga (Ach), overleden op zaterdag 9 januari 1836 te Rottevalle (Sm) (wonende nr. 76 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm)), als overleden aangegeven op maandag 11 januari 1836.

2  Antje Annes is geboren rond maandag 20 januari 1749 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 6 april 1749 aldaar.

3  Auwert Annes van der Heide is geboren in mei 1756 op het Witveen, gedoopt op vrijdag 11 juni 1784 aldaar, zie 26.

54  Geert Jans, boer, is geboren rond 1728, gedoopt op vrijdag 23 januari 1756 op het Witveen, overleden op zaterdag 8 januari 1803 te Rottevalle (FR).

Geert trouwt op zondag 3 maart 1754 te Oostermeer (Tie) met

55  Antje Jans van der Lei, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1734 op het Witveen, gedoopt op vrijdag 23 januari 1756 aldaar, overleden op vrijdag 19 maart 1813 te Surhuisterveen (Ach) (wonende nr. 18 aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 20 maart 1813.

Van Geert en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Wytze Geerts van der Lei, landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Surhuizum (Ach), is geboren in 1758 op het Witveen, overleden op vrijdag 6 oktober 1826 te Surhuizum (Ach) (wonende nr. 67 aldaar).

Wytze trouwt op zondag 1 mei 1791 te Oostermeer (Tie) met Geeske Lammerts, dochter van Lammert Willems en Jiskjen Jans. Geeske is geboren in 1760, overleden op dinsdag 5 februari 1811 te Surhuisterveen (Ach).

2  Geeske Geerts van der Lei is geboren in 1761 te Oostermeer (Tie), gedoopt op vrijdag 11 juni 1784 op het Witveen, zie 27.

3  Rindert Geerts van der Lei, huisman en landbouwer, wonende te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), te Rottevalle (FR) en te Rottevalle (Ach), is geboren rond 1765 op het Witveen, gedoopt op vrijdag 27 januari 1809, overleden op zaterdag 10 juni 1826 te Rottevalle (Ach) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op maandag 12 juni 1826.

Rindert trouwt op zondag 27 december 1795 te Rottevalle (FR) met Minke Lammerts Lambarts, dochter van Lammert Willems en Jiskjen Jans. Minke, boerin, is geboren in 1762 te Rottevalle (FR), gedoopt op vrijdag 27 januari 1809, overleden op zondag 10 april 1825 te Rottevalle (Ach), als overleden aangegeven op maandag 11 april 1825.

4  Trijntje Geerts van der Lei is geboren in 1771 op het Witveen, gedoopt op vrijdag 27 januari 1804 aldaar, overleden op vrijdag 16 januari 1857 te Oostermeer (Tie).

Trijntje gaat in ondertrouw op zondag 31 mei 1789 te Oostermeer (Tie), trouwt op zondag 7 juni 1789 te Rottevalle (FR) met Koop Roels van der Velde, zoon van Roel Feitzes van der Velde en Grietje Koops. Koop, arbeider en bijker en veenbaas, wonende te Rottevalle (FR) en te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1760 te Rottevalle (FR), gedoopt op vrijdag 27 januari 1804 op het Witveen, overleden op donderdag 10 februari 1848 te Rottevalle (Tie).

56  Jetse Wybes, boer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1715 aldaar, overleden op donderdag 14 september 1758 aldaar.

Jetse trouwt rond 1740 met

57  Rinskje Salomons is geboren rond 1718, overleden in 1794 te Surhuisterveen (Ach).

Van Jetse en Rinskje zijn zes kinderen bekend:

1  Salomon Jetses, koksmaat, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren tussen 1740 en 1745.

2  Jan Jetses is geboren rond 1743 te Surhuisterveen (Ach), zie 28.

3  Tjeerd Jetzes Ploeg, arbeider, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1750 aldaar, overleden op vrijdag 20 januari 1815 aldaar (wonende nr. 22 aldaar), als overleden aangegeven op donderdag 2 februari 1815.

4  Aaltje Jetzes van der Nadel, hoedemaakster, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1756, overleden op woensdag 13 december 1837 aldaar, als overleden aangegeven op donderdag 14 december 1837.

Aaltje trouwt op zondag 4 april 1779 te Surhuisterveen (Ach) met Geert Ruurds. Geert, dagloner, wonende te Surhuizum (Ach) en te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1747, overleden op donderdag 12 januari 1809 aldaar (wonende aldaar).

5  Pieter Jetzes, boer, is overleden na 1773.

6  Jetze Jetzes, veenbaas, is overleden tussen 1795 en 1811.

58  Pytter Ruurds, boer en huisman, wonende te Bergum (Tie), te Harkema Opeinde (Ach) en te Surhuisterveen (Ach), is overleden 1800 of 1801 te Harkema Opeinde (Ach).

Pytter trouwt op zondag 5 mei 1748 te Oudega/Nijega/Opeinde (Sm) met

59  Kleiske Minderts, wonende te Harkema Opeinde (Ach) en te Surhuizum (Ach), is geboren rond 1723 te Opeinde (Sm), overleden op zaterdag 25 november 1815 te Surhuizum (Ach) (wonende nr. 4 aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 25 november 1815.

Van Pytter en Kleiske zijn vier kinderen bekend:

1  Jeike Pyters is geboren rond 1750 te Surhuisterveen (Ach), zie 29.

2  Sieuwke Pyters, winkeliersche, wonende te Tietjerk (Tie) en in de Mairie Surhuizum (FR), is geboren op vrijdag 4 februari 1752 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op zondag 5 april 1812 in de Mairie Surhuizum (FR) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op maandag 6 april 1812.

Sieuwke trouwt op zondag 31 maart 1776 te Surhuisterveen (Ach) met Willem Jans Dam. Willem, wonende te Surhuisterveen (Ach), is gedoopt op zondag 14 november 1745 aldaar, overleden voor zondag 5 april 1812.

3  Ruurd Pytters is overleden voor 1805.

4  Mindert Pieters Veenstra, arbeider, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren rond 1765 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zondag 17 december 1837 te Surhuizum (Ach) (wonende aldaar).

Mindert trouwt op zondag 11 mei 1794 te Surhuizum (Ach) met Klaaske Andries Poelstra. Klaaske, arbeidster, wonende te Surhuizum (Ach), is gedoopt op woensdag 12 mei 1773 te Augustinusga (Ach), overleden op zaterdag 6 augustus 1842 te Surhuizum (Ach).

60  Sape Taekes, veenbaas, schipper en huisman, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren in 1708 aldaar, overleden voor donderdag 22 februari 1753 aldaar (wonende aldaar).

Sape trouwt voor 1740 met

61  Trijntje Taedes is geboren 1708 of 1709, overleden op zaterdag 29 september 1781 te Surhuisterveen (Ach), begraven na zaterdag 29 september 1781 aldaar.

Trijntje trouwt voor donderdag 22 februari 1753 (2) met Wopke Tjeerds Hoekstra, zoon van Tjeerd Wopkes en Martzen Jelles. Wopke, landbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1720 aldaar, overleden op dinsdag 30 november 1813 aldaar (wonende aldaar), als overleden aangegeven op donderdag 2 december 1813.

Van Sape en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Tjimkjen Sapes, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1740, overleden op zondag 23 januari 1814 aldaar (wonende nr. 137 aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 29 januari 1814 te Surhuizum (Ach).

Tjimkjen was gehuwd met Harmen Jacobs Slaaf, zoon van Jacob Harmens Slaaf en Sjoukjen Hendriks. Harmen, schipper, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zaterdag 4 november 1741 aldaar, overleden voor zondag 17 september 1797 te Edam (NH).

2  Taeke Sapes van Teeken is geboren in mei 1740 te Surhuisterveen (Ach), zie 30.

3  Aaltje Sapes is geboren in 1746 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 16 april 1810 te Nietap.

Aaltje trouwt in 1774 te Surhuisterveen (Ach) met Eene Tjipkes Scheepstra. Eene, arbeider, wonende te Roden (DR), is geboren in 1743 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op vrijdag 1 maart 1743 aldaar, overleden op maandag 2 augustus 1813 te Roden (DR) (wonende aldaar).

62  Hepke Tjerks, vervener en boer, wonende te Oostermeer (Tie) en op het Witveen, is geboren aldaar, overleden in 1753 aldaar.

Hepke trouwt op zondag 15 maart 1733 te Oostermeer (Tie) (1) met Janke Hayes. Janke is geboren rond 1714 te Oostermeer (Tie), overleden tussen 1733 en 1738 aldaar.
Hepke trouwt op zondag 31 augustus 1738 te Oostermeer (Tie) (2) met

63  Aaltje Ottes, boerin, wonende op het Witveen, is geboren op maandag 8 februari 1717 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zaterdag 5 augustus 1809 op het Witveen.

Van Hepke en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Otte Hepkes is overleden in 1803.

Otte trouwt op zondag 9 april 1780 te Oostermeer (Tie) met Minke Liebbes, dochter van Libbe Willems en Jitske Geukes. Minke is geboren in 1757, overleden in 1808.

2  Antje Hepkes, boerin, wonende te Drogeham (Ach), is geboren rond 1739 op het Witveen, overleden op vrijdag 22 oktober 1813 te Drogeham (Ach) (wonende nr. 60 aldaar), als overleden aangegeven op vrijdag 22 oktober 1813.

Antje was gehuwd met Douwe Wybes Veenstra.

3  Saakjen Hepkes is geboren rond 1742 op het Witveen, overleden op vrijdag 4 oktober 1805 te Surhuisterveen (Ach).

Saakjen trouwt rond 1763 te Surhuisterveen (Ach) met Thys Wybes Veenstra, zoon van Wybe Jetses (112) en Eelkje Liebbes. Thys is geboren rond 1735 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 4 maart 1805 aldaar.

4  Aaltje Hepkes is geboren in maart 1743 op het Witveen, zie 31.

5  Jeltje Hepkes is geboren rond 1748 op het Witveen, overleden op zaterdag 24 oktober 1840 te Augustinusga (Ach).

Jeltje was gehuwd met Wytze Jans Tjoelker. Wytze, landbouwer, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren rond 1742, overleden op woensdag 13 september 1815 aldaar (wonende nr. 6 aldaar).

6  Hylkje Hepkes, wonende op het Witveen, te Rottevalle (FR) en te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), is geboren rond 1751 op het Witveen, overleden op donderdag 1 februari 1838 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm) (wonende nr. 86 aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 3 februari 1838 te Drachten (Sm).

Hylkje trouwt op zaterdag 30 oktober 1773 te Oostermeer (Tie) met Andries Atzes van Dijk, zoon van Atze Andries en Antje Wybrens. Andries, bouwboer, landbouwer en rentenier, wonende te Oostermeer (Tie), op het Witveen, te Rottevalle (FR) en te Rottevalle (Tie), is geboren op zaterdag 16 augustus 1749 te Oostermeer (Tie), overleden op woensdag 27 november 1844 te Rottevalle (Tie), als overleden aangegeven op vrijdag 29 november 1844.


Generatie VII

(oudgrootouders)

In deze generatie zijn 52 (81 %) van de 64 voorouders bekend, geboren tussen 1671 en 1711.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Surhuisterveen (Ach) (13x), Oostermeer (Tie) (6x), Opeinde (Sm) (3x), Witveen (2x), Hiaure (W.D.) (2x), Gerkesklooster (Ach) (2x), Drachten (Sm) (2x), Oudega (Sm) (2x), Tjalleberd (Aew), Suameer (Tie), Rottevalle (FR), Oudkerk (Tie), Ureterp (Ops), Augustinusga (Ach), Marum (GR) en Boornbergum/Kortehemmen (Sm).

64  IJe Gerrits, huisman en veenbaas, is geboren rond 1695 te Surhuisterveen (Ach), overleden in 1744 aldaar.

IJe trouwt op zondag 23 februari 1721 te Surhuisterveen (Ach) met

65  Romkjen Symens, boerin, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren in 1700 aldaar, overleden in 1774 aldaar.

Van IJe en Romkjen zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit IJes, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1725, overleden op zaterdag 16 oktober 1802 aldaar.

2  Antje IJes, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op maandag 18 februari 1726, overleden op maandag 2 december 1799 te Surhuisterveen (Ach).

Antje was gehuwd met Egbert Hepkes, zoon van Hepke Berends en Bieuwke Egberts. Egbert, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op woensdag 17 juni 1733, overleden op dinsdag 28 juni 1785 te Surhuisterveen (Ach).

3  Symen IJes Luimstra is geboren op zondag 30 september 1731 te Surhuisterveen (Ach), zie 32.

66  Gooitsen Deddes Luimstra, commies, procureur postulant, procureur-fiscaal en procureur, wonende te Augustinusga (Ach), is gedoopt op vrijdag 29 oktober 1706 te Tjalleberd (Aew), overleden 1786 of 1787 te Augustinusga (Ach).

Gooitsen trouwt rond 1730 te Augustinusga (Ach) met

67  Sytske Molles, wonende te Augustinusga (Ach), is gedoopt op zondag 28 december 1704 te Drachten (Sm), overleden op woensdag 9 november 1796 te Augustinusga (Ach).

Van Gooitsen en Sytske zijn drie kinderen bekend:

1  Janke Gooitsens Luimstra is geboren in 1733 te Augustinusga (Ach), zie 33.

2  Henderika Gooitsens Luimstra is geboren in 1737 te Augustinusga (Ach), overleden op woensdag 9 november 1796 aldaar.

Henderika trouwt op zondag 13 maart 1774 te Augustinusga (Ach) met Johan Diderik van Nimwegen, zoon van Andreas Everardus van Nimwegen en Hester Boschkam. Johan, kapitein, is geboren op zaterdag 16 september 1741 te Venlo (LB), overleden op vrijdag 31 oktober 1828 te Augustinusga (Ach), als overleden aangegeven op zaterdag 1 november 1828 te Buitenpost (Ach).

Johan was later gehuwd (2) met Jeltje Tomas Posthuma.

3  Dr Dedde Gooitsens Luimstra, advocaat, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren tussen 1737 en 1739, overleden op zaterdag 19 februari 1774.

68  Egbert Jurjens, schipper en veenbaas, is geboren rond 1678 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt, overleden in 1732 aldaar.

Egbert trouwt op woensdag 13 december 1702 te Surhuisterveen (Ach) met

69  Sytske Edes is geboren rond 1683 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt, overleden donderdag 22 of vrijdag 23 juni 1747 aldaar.

Van Egbert en Sytske zijn vier kinderen bekend:

1  Gepke Egberts, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden op zaterdag 22 september 1759 aldaar.

Gepke trouwt na 1749 met Rienk Tjallings. Rienk, schipper, wonende te Surhuisterveen (Ach).

2  Dieuke Egberts is geboren rond 1707 te Surhuisterveen (Ach), zie 73.

3  Jurjen Egberts is geboren in 1715 te Surhuisterveen (Ach), zie 34.

4  Eede Egberts, schuitevoerder, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden na maandag 10 juli 1758.

70  Jacob Eidts, koemelker, wonende te Gerkesklooster (Ach), is geboren rond 1685 aldaar, overleden tussen 1729 en maandag 29 juni 1739 aldaar.

Jacob trouwt op zondag 16 december 1708 te Gerkesklooster (Ach) met

71  Hylkjen Theunis, wonende te Gerkesklooster (Ach) en te Augustinusga (Ach), is geboren rond 1688 te Gerkesklooster (Ach), overleden na 1751.

Van Jacob en Hylkjen zijn zes kinderen bekend:

1  Antje Jacobs is geboren te Gerkesklooster (Ach), overleden in 1752 te Garijp (Tie).

Antje trouwt rond 1723 te Garijp (Tie) met Theunis Harmens. Theunis, landbouwer, is geboren te Garijp (Tie), overleden 1746 of 1747 aldaar.

2  Eidt Jacobs.

3  Teunes Jacobs is gedoopt op zondag 5 november 1713 te Gerkesklooster (Ach), overleden voor zondag 15 augustus 1728.

4  Tietske Jacobs is gedoopt op zondag 13 september 1716 te Gerkesklooster (Ach).

5  Trijntje Jacobs Pultrum is geboren rond 1719 te Gerkesklooster (Ach), zie 35.

6  Tonnys Jacobs is gedoopt op zondag 15 augustus 1728 te Gerkesklooster (Ach).

72  Meine Johannes is geboren voor 1705 te Surhuisterveen (Ach), overleden voor dinsdag 18 oktober 1746 aldaar.

Meine trouwt op zondag 8 november 1733 te Surhuisterveen (Ach) met

73  Dieuke Egberts is geboren rond 1707 te Surhuisterveen (Ach), overleden voor dinsdag 18 oktober 1746 aldaar.

Van Meine en Dieuke zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Meines Boete is gedoopt op zondag 11 september 1735 te Surhuisterveen (Ach), zie 36.

2  Stijntje Meines is gedoopt op zondag 3 februari 1737 te Surhuisterveen (Ach), overleden voor dinsdag 18 oktober 1746 aldaar.

74  Pieter Nannes, schuitmaker en meester schuitmaker, wonende te Harkema Opeinde (Ach), is geboren te Hiaure (W.D.), overleden rond 1785 te Harkema Opeinde (Ach).

Pieter trouwt op zondag 13 oktober 1771 te Drogeham/Harkema Opeinde (Ach) (2) met Sytske Hendriks. Sytske, wonende te Harkema Opeinde (Ach).

Sytske was eerder gehuwd (1) met Jan Edses.

Pieter trouwt op zondag 16 maart 1738 te Hiaure (W.D.) (1) met

75  Bontje Johannes is geboren te Hiaure (W.D.), overleden op woensdag 13 maart 1771 te Harkema Opeinde (Ach), begraven op woensdag 20 maart 1771 te Surhuisterveen (Ach).

Van Pieter en Bontje zijn twee kinderen bekend:

1  Beitske Pieters is gedoopt op zondag 19 juli 1739 te Aalsum (O.D.), zie 37.

2  Nanne Pieters is gedoopt op donderdag 23 mei 1743 te Aalsum (O.D.).

76  Douwe Jilles is geboren rond 1688 te Surhuisterveen (Ach), overleden in 1759.

Douwe trouwt op vrijdag 27 oktober 1719 te Surhuisterveen (Ach) met

77  Sytske Johannes is geboren te Surhuisterveen (Ach), overleden in 1782 aldaar.

Van Douwe en Sytske is een kind bekend:

1  Reinder Douwes is waarschijnlijk geboren in 1730 te Surhuisterveen (Ach), zie 38.

78  Oeds Jilles, vervener, is geboren rond 1690 te Surhuisterveen (Ach), overleden in 1740 aldaar.

Oeds trouwt op zondag 21 oktober 1714 te Surhuisterveen (Ach) met

79  Aaltje Hylkes, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren aldaar, overleden na 1749.

Van Oeds en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Jille Oedzes.

2  Teike Oedses is geboren te Surhuisterveen (Ach), zie 39.

3  Hylke Oedzes.

4  Claes Oedzes.

5  Antie Oedzes.

6  Rinnert Oedzes is overleden op maandag 13 juni 1791.

80  Ybele Minzes is geboren rond 1683 te Oudega (Sm), overleden voor 1749.

Ybele trouwt op zondag 1 mei 1718 met

81  Antje Oentses, wonende te Oudega (Sm), is gedoopt op maandag 11 augustus 1698 aldaar, overleden na zondag 6 juli 1755.

Van Ybele en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Gerrijt IJbles is gedoopt op zondag 12 november 1719 te Oudega/Nijega/Opeinde (Sm).

Gerrijt trouwt op zondag 20 oktober 1748 te Oudega (Sm) met Wijtske Wijbes.

2  Mintse Ybles is gedoopt op maandag 27 mei 1726 te Oudega/Nijega/Opeinde (Sm).

Mintse trouwt op zondag 16 mei 1756 te Oudega (Sm) met Grietje Tjeerds.

3  Ybeltje Ybles is gedoopt op zondag 7 maart 1728 te Oudega/Nijega/Opeinde (Sm), overleden voor mei 1738.

4  Oenze Ybeles is geboren rond 1738 te Oudega (Sm), zie 40.

5  Ybeltje Ybeles is geboren op woensdag 23 april 1738, gedoopt in mei 1738 te Oudega (Sm).

Ybeltje trouwt op zaterdag 28 april 1759 te Oudega (Sm) met Jurjen Annes Schuurmans. Jurjen is geboren rond 1734, overleden op vrijdag 21 januari 1814 te Oudega (Sm).

82  Johannes Jans Helder, meester, boer en contrarolleur, wonende in De Wilgen (Sm), te Boornbergum (Sm), te Rottevalle (FR), te Garijp (Tie) en te Nijega (Sm), is gedoopt op zondag 29 november 1711 te Drachten (Sm), overleden 1773 of 1774 te Opeinde (Sm).

Johannes trouwt op zondag 7 juni 1733 te Boornbergum (Sm) met

83  Aukje Gerks, wonende te Boornbergum (Sm) en te Garijp (Tie), is gedoopt op zondag 18 oktober 1711 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm), overleden in 1792 te Garijp (Tie).

Van Johannes en Aukje zijn zeven kinderen bekend:

1  Gerk Johannes Helder is gedoopt op zondag 10 juli 1735 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm).

Gerk trouwt op zondag 9 november 1766 te Suameer (Tie) met Sjoukjen Sapes.

2  Jan Johannes Helder is gedoopt op woensdag 25 december 1737 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm).

3  Gosse Johannes Helder is gedoopt op vrijdag 19 februari 1740 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm), overleden voor 1750.

4  Jeltje Johannes Helder is gedoopt op zondag 25 februari 1742 te Boornbergum (Sm), zie 41.

5  Sytske Johannes Helder is gedoopt op zondag 11 april 1745 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm), overleden voor zondag 31 maart 1793.

Sytske trouwt op zondag 17 mei 1767 te Garijp (Tie) met Eelke Rommerts Boonstra. Eelke, koopman en koopman en cichoreifabrikant, wonende te Garijp (Tie), is geboren rond 1750 aldaar, overleden op dinsdag 23 mei 1815 aldaar (wonende nr. 93 aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 23 mei 1815.

6  Aaltje Johannes Helder, wonende te Garijp (Tie), is gedoopt op zondag 15 oktober 1747 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm), overleden na maandag 20 juli 1795.

Aaltje trouwt op zondag 14 mei 1775 te Garijp (Tie) met Engbert Bruins. Engbert, herbergier, wonende te Garijp (Tie), is geboren rond 1738, overleden voor maandag 20 juli 1795 aldaar.

7  Gosse Johannes Helder, notaris, wonende te Leeuwarden (FR), is gedoopt op zondag 21 juni 1750 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm), overleden op woensdag 3 augustus 1803 te Leeuwarden (FR) (wonende aldaar), begraven op maandag 8 augustus 1803 aldaar.

Gosse gaat in ondertrouw op vrijdag 17 mei 1776 te Leeuwarden (FR), trouwt op zondag 2 juni 1776 aldaar met Roelofke de Vries. Roelofke is overleden voor vrijdag 28 augustus 1807 te Leeuwarden (FR), begraven op vrijdag 28 augustus 1807 aldaar.

84  Freerck Teyes, timmerman, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren in 1698 aldaar, overleden 1769 of 1770 aldaar.

Freerck trouwt voor 1726 te Augustinusga (Ach) met

85  Beerte Ybeles is geboren rond 1700, overleden 1768 of 1769 te Augustinusga (Ach).

Van Freerck en Beerte zijn twee kinderen bekend:

1  Teije Freerks, zie 42.

2  Ybele Freerks, timmerman/huisman en arbeider, wonende te Augustinusga (Ach), is overleden 1785 of 1786 aldaar.

Ybele trouwt rond 1745 te Augustinusga (Ach) met Sybrigje Lubberts, dochter van Lubbert Pieters (88) en Hiemkje Tjeerds (89). Sybrigje is geboren voor 1722 te Augustinusga (Ach), overleden na 1778 aldaar.

86  Jan Berends.

Jan trouwt op zondag 18 oktober 1744 te Rottevalle (FR) met

87  Antje Ebeles.

Van Jan en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Lolkjen Jans is geboren rond 1745 te Rottevalle (Sm), zie 43.

2  Ietje Jans, wonende te Drachten (Sm), is geboren in april 1756 te Rottevalle (FR), overleden op zaterdag 22 november 1845 te Drachten (Sm) (wonende nr. 109 aldaar).

Ietje trouwt op zondag 29 september 1776 te Drachten (Sm) met Fedde Cornelis Duursma. Fedde, slager en arbeider, wonende te Noorderdrachten (Sm), is geboren op dinsdag 31 oktober 1747 aldaar, overleden op donderdag 28 juni 1821 aldaar (wonende nr. 220 aldaar).

88  Lubbert Pieters, huisman, is overleden voor dinsdag 21 februari 1747.

Lubbert was gehuwd met

89  Hiemkje Tjeerds is overleden voor dinsdag 21 februari 1747.

Van Lubbert en Hiemkje zijn vijf kinderen bekend:

1  Sybrigje Lubberts is geboren voor 1722 te Augustinusga (Ach), overleden na 1778 aldaar.

Sybrigje trouwt rond 1745 te Augustinusga (Ach) met Ybele Freerks, zoon van Freerck Teyes (84) en Beerte Ybeles (85). Ybele, timmerman/huisman en arbeider, wonende te Augustinusga (Ach), is overleden 1785 of 1786 aldaar.

2  Wipkien Lubberts is geboren voor 1722.

3  Pytter Lubberts, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren voor 1722.

4  Tjeerd Lubberts is geboren rond 1725.

5  Hendrik Lubberts is geboren rond 1727 te Augustinusga (Ach), zie 44.

90  Roel Engberts, boer, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren na 1698, overleden voor 1769 aldaar.

Roel trouwt rond 1722 te Ureterp (Ops) met

91  Martje Berends is geboren op zondag 26 december 1706 te Ureterp (Ops), overleden tussen 1769 en 1778 te Surhuizum (Ach).

Van Roel en Martje zijn zes kinderen bekend:

1  Hebeltje Roels, zie 45.

2  Aukjen Roels is geboren op maandag 3 november 1732, gedoopt op zondag 9 november 1732 te Ureterp/Siegerswoude (Ops).

3  Aukjen Roels is geboren op dinsdag 2 november 1734, gedoopt op vrijdag 17 december 1734 te Ureterp/Siegerswoude (Ops).

4  Engbert Roelofs, huisman, is gedoopt op vrijdag 29 maart 1737 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden in 1789, begraven op vrijdag 23 oktober 1789 te Surhuizum (Ach).

Engbert trouwt op zondag 1 april 1781 te Surhuizum (Ach) met Acke Douwes. Acke is gedoopt op donderdag 12 maart 1750 te Eestrum (Tie), overleden tussen 1791 en 1805.

5  Froukjen Roels is gedoopt op zondag 18 oktober 1739 te Oostermeer/Eestrum (Tie).

6  Beern Roels is gedoopt op zondag 15 september 1743 te Oostermeer/Eestrum (Tie).

92  Rienk Warners, huisman en boer, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op zaterdag 18 januari 1710 aldaar, gedoopt op vrijdag 14 februari 1710 aldaar, overleden op woensdag 9 mei 1787 aldaar.

Rienk trouwt op zondag 8 april 1759 te Oostermeer (Tie) (2) met Geeske Jans, dochter van Jan Jansens Bok en Tetje Heinzes. Geeske is gedoopt op zondag 24 september 1730 te Drogeham (Ach), overleden op vrijdag 31 januari 1806 op het Witveen.
Rienk trouwt op vrijdag 7 april 1730 te Oostermeer (Tie) (1) met

93  Grietje Wybrens is geboren in 1711 te Suameer (Tie), gedoopt op zondag 27 december 1711 te Garijp (Tie), overleden in 1757 te Oostermeer (Tie).

Van Rienk en Grietje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Hiltje Rienks is geboren in 1732 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 30 maart 1732 aldaar, overleden voor 1733.

2  Wybren Rienks is geboren rond 1732 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 20 januari 1732 aldaar, overleden voor 1739.

3  Hiltje Rienks is geboren in 1733 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 29 maart 1733 aldaar.

Hiltje trouwt in 1755 te Rottevalle (FR) met Roel Haeres.

4  Jitske Rienks is geboren in 1735 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 20 februari 1735 aldaar, overleden voor 1736.

5  Jitske Rienks is geboren in 1736 te Oostermeer (Tie), gedoopt op dinsdag 25 december 1736 aldaar, overleden voor 1802.

Jitske trouwt op zondag 31 december 1758 te Rottevalle (FR) met Berend Harmanus Graanstra, zoon van Harmannus Willems en Sjouktje Berents. Berend, wonende te Rottevalle (FR), is gedoopt op zondag 19 oktober 1732 te Drachten (Sm), overleden op maandag 27 maart 1815 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), als overleden aangegeven op woensdag 29 maart 1815.

6  Stijntje Rienks is geboren in 1738 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 9 november 1738 aldaar.

Stijntje trouwt in 1761 met Tobias Pieters. Tobias, boer, is gedoopt in 1740 te Oostermeer (Tie).

7  Wybren Rienks Witteveen is geboren in 1739 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 18 oktober 1739 aldaar, zie 46.

8  Tetje Rienks is geboren in 1741 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 24 december 1741 aldaar, overleden voor 1747.

9  Warner Rienks is geboren in 1745 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 18 april 1745 aldaar.

10  Tetje Rienks is geboren in 1747 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 16 juli 1747 aldaar.

Tetje trouwt op zondag 18 juni 1769 te Rottevalle (FR) met Oeds Jans Kuperus. Oeds, kuiper, wonende te Rottevalle (FR) en te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), is geboren rond 1743, overleden op donderdag 18 augustus 1825 te Smallingerland (FR) (wonende te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm)).

11  Jan Rienks Witteveen, arbeider, wonende te Lippenhuizen (Ops), is geboren in 1751 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 7 maart 1751 aldaar, overleden op maandag 22 januari 1827 te Lippenhuizen (Ops) (wonende nr. 54 aldaar).

Jan trouwt in 1773 met Jitske Minzes, dochter van Minze Wybrens en Trijntje Martens. Jitske is gedoopt op zondag 7 mei 1747 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden op vrijdag 4 juni 1830 te Lippenhuizen (Ops).

12  Claas Rienks is geboren in 1753 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 11 maart 1753 aldaar.

94  Sierd Linzes, boer, wonende te Noorderdrachten (Sm).

Sierd was gehuwd met

95  Antje Feitzes.

Van Sierd en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Sierds is geboren in 1739 te Drachten (Sm), zie 47.

2  Feitze Sierds is geboren in 1741, gedoopt op zondag 23 april 1741 te Drachten (Sm).

98  Tjerk Rinderts, boer en vervener, is geboren rond 1675 te Oostermeer (Tie), overleden na 1736 aldaar.

Tjerk trouwt op donderdag 17 april 1698 te Oostermeer (Tie) met

99  Antje Jans is geboren in 1680 op het Witveen, overleden in 1728, begraven op dinsdag 13 januari 1728.

Van Tjerk en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Hepke Tjerks is geboren op het Witveen, zie 62.

2  Aukjen Tjerks is geboren te Oostermeer (Tie), zie 49.

3  Sieger Tjerks, boer, wonende te Oostermeer (Tie).

Sieger trouwt in 1732 met Aukjen Foppes.

4  Jeltje Tjerks is geboren rond 1699 te Oostermeer (Tie), overleden in 1736 aldaar.

Jeltje trouwt rond 1728 te Oostermeer (Tie) met Teye Jans, zoon van Jan Jelles en Loltje Gauckes. Teye, boer, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren aldaar, overleden op woensdag 16 juni 1762 aldaar.

Teye was later gehuwd (2) met Tetsje Allerts.

5  Jan Tjerks is geboren rond 1700 te Oostermeer (Tie), gedoopt, zie 110.

104  Boele Martens is gedoopt op donderdag 19 september 1686 te Marum (GR).

105  N.N..

Van Boele en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Peter Boeles is gedoopt op zondag 21 januari 1714 te Marum (GR).

2  Anne Boeles is gedoopt op zondag 10 januari 1717 te Marum (GR), zie 52.

106  Tamme Auths, schipper en arbeider, wonende te Rottevalle (FR), te Oostermeer (Tie) en te Noorderdrachten (Sm), is geboren in 1701 te Opeinde (Sm), gedoopt op woensdag 7 december 1701 aldaar, overleden na 1777.

Tamme trouwt op zondag 8 maart 1739 te Oostermeer (Tie) (2) met Trijntje Jochems. Trijntje, wonende te Oostermeer (Tie).
Tamme trouwt op woensdag 29 april 1722 te Oudega (Sm) (1) met

107  Antje Douwes, wonende te Rottevalle (FR), is geboren aldaar.

Van Tamme en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Janke Tammes is gedoopt op zondag 28 januari 1725 te Rottevalle (FR).

2  Antje Tammes is geboren voor 1728 te Oostermeer (Tie), zie 53.

3  Wytske Tammes is geboren rond 1728, gedoopt op zondag 28 februari 1734 te Rottevalle (FR).

4  Tryntje Tammes is geboren rond mei 1730, gedoopt op zondag 28 februari 1734 te Rottevalle (FR).

5  Hendrik Tammes is geboren rond november 1732, gedoopt op zondag 28 februari 1734 te Rottevalle (FR).

108  Jan Geerts, boer, is geboren rond 1690 te Oostermeer (Tie), overleden op zondag 27 november 1774 aldaar.

Jan trouwt rond 1717 met

109  Geeske Roelofs is geboren rond 1693, overleden op vrijdag 28 november 1777 te Oostermeer (Tie).

Van Jan en Geeske is een kind bekend:

1  Geert Jans is geboren rond 1728, gedoopt op vrijdag 23 januari 1756 op het Witveen, zie 54.

110  Jan Tjerks, dominee, boer en huisman, wonende op het Witveen en te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1700 aldaar, gedoopt, overleden op dinsdag 29 december 1750 op het Witveen (wonende aldaar).

Jan trouwt op zondag 24 maart 1726 te Oostermeer (Tie) met

111  Geeske Benedictus is geboren rond 1703, overleden in 1747 op het Witveen.

Van Jan en Geeske zijn vijf kinderen bekend:

1  Tjerk Jans Hoekstra, boer en huisman, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1729 op het Witveen, gedoopt op woensdag 28 januari 1801, overleden op vrijdag 6 juni 1817 aldaar (wonende nr. 144 te Oostermeer (Tie)), als overleden aangegeven op zaterdag 7 juni 1817.

Tjerk trouwt op zondag 4 juni 1758 te Oostermeer (Tie) met Jitske Tammes. Jitske, wonende te Oostermeer (Tie), is gedoopt in 1735 aldaar, overleden op zondag 10 november 1822 op het Witveen (wonende nr. 144 te Oostermeer (Tie)), als overleden aangegeven op maandag 11 november 1822.

2  Benedictus Jans, boer, wonende op het Witveen en te Houtigehage (Sm), is geboren in 1730 te Oostermeer (Tie), overleden op donderdag 24 augustus 1809 te Noorderdrachten (Sm).

Benedictus trouwt op zondag 9 november 1755 te Oostermeer (Tie) (1) met Loltsje Teyes, dochter van Teye Jans en Jeltje Tjerks. Loltsje is geboren in 1734 te Oostermeer (Tie), overleden op maandag 21 september 1772 aldaar.
Benedictus trouwt op zondag 20 juni 1773 te Oostermeer (Tie) (2) met Pietje Harmens, dochter van Harmen Pieters (50) en Frytsen Liebbes (51). Pietje is gedoopt op zondag 24 mei 1739 te Tolbert (GR), overleden op donderdag 22 april 1819 te Rottevalle (Ach), als overleden aangegeven op vrijdag 23 april 1819.

3  Antje Jans van der Lei is geboren rond 1734 op het Witveen, gedoopt op vrijdag 23 januari 1756 aldaar, zie 55.

4  Jiskjen Jans, boerin, wonende op het Witveen, is geboren in 1738 te Oostermeer (Tie), gedoopt op woensdag 28 januari 1801, overleden op donderdag 27 maart 1823 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), als overleden aangegeven op vrijdag 28 maart 1823.

Jiskjen trouwt op zondag 2 maart 1760 te Oostermeer (Tie) (1) met Lammert Willems, zoon van Willem Lammerts en Mincke Liebbes. Lammert, boer, is geboren in 1737 te Rottevalle (FR), overleden op donderdag 15 januari 1795 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm).
Jiskjen trouwt op zondag 15 juni 1800 te Rottevalle (FR) (2) met Warner Petrus de Boer, zoon van Petrus Warners en Fopkjen Liebbes. Warner, huisman en landbouwer, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren in 1746 aldaar, overleden op zondag 13 februari 1820 aldaar (wonende nr. 170 aldaar), als overleden aangegeven op maandag 14 februari 1820.

Warner was eerder gehuwd (1) met Minke Teijes.

5  Hiltsje Jans is geboren rond 1740, overleden na 1763.

112  Wybe Jetses, schoenmakersknecht en boer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is gedoopt op donderdag 15 januari 1688 te Oudkerk (Tie), overleden op dinsdag 15 oktober 1771 te Surhuisterveen (Ach).

Wybe trouwt op zondag 30 augustus 1722 te Surhuisterveen (Ach) (2) met Eelkje Liebbes. Eelkje is overleden op vrijdag 23 augustus 1748 te Surhuisterveen (Ach).
Wybe trouwt op zondag 29 april 1708 te Surhuisterveen (Ach) (1) met

113  Aaltje Tjeerds is geboren rond 1690 te Surhuisterveen (Ach), overleden voor zondag 30 augustus 1722 aldaar.

Van Wybe en Aaltje is een kind bekend:

1  Jetse Wybes is geboren rond 1715 te Surhuisterveen (Ach), zie 56.

118  Minnert Joukes, boer, wonende te Opeinde (Sm), is gedoopt op donderdag 15 mei 1692 te Oostermeer (Tie), overleden voor zaterdag 11 februari 1764.

Minnert trouwt op woensdag 3 januari 1748 te Oudega (Sm) (2) met Wytske Rienks. Wytske, wonende te Harkema Opeinde (Ach), te Surhuisterveen (Ach) en te Opeinde (Sm), is geboren voor 1708, overleden na vrijdag 19 augustus 1774.

Wytske was eerder gehuwd (1) met Carst Pytters.

Minnert trouwt op donderdag 4 februari 1723 te Oudega (Sm) (1) met

119  Jeicke Koerts, wonende te Opeinde (Sm), is geboren voor 1703.

Van Minnert en Jeicke zijn vijf kinderen bekend:

1  Kleiske Minderts is geboren rond 1723 te Opeinde (Sm), zie 59.

2  Joucke Minnerts is gedoopt op maandag 3 juli 1724 te Opeinde (Sm).

Joucke trouwt op donderdag 29 juli 1751 te Oudega (Sm) met Minke Hinnes.

3  Ynske Minnerts is gedoopt op zaterdag 27 december 1727 te Opeinde (Sm).

4  Koert Minnerts is gedoopt op zondag 19 februari 1730 te Opeinde (Sm).

5  Folcke Minnerts is gedoopt op zaterdag 9 februari 1732 te Opeinde (Sm).

120  Taeke Sapes, veenbaas, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren in 1671 aldaar, overleden op woensdag 29 september 1751 aldaar.

Taeke trouwt op donderdag 12 maart 1693 te Surhuisterveen (Ach) (1) met Fopke Jans, dochter van Jan Ritskes en Antie Jan Jans.
Taeke trouwt op maandag 7 maart 1695 te Oudega (Sm) (2) met

121  Aatje Rinderts, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1674 te Opeinde (Sm).

Van Taeke en Aatje zijn vier kinderen bekend:

1  Rindert Teekes, veenbaas en boer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren in 1703 aldaar, overleden op donderdag 7 november 1771 aldaar.

Rindert trouwt op zondag 13 mei 1725 te Surhuisterveen (Ach) (1) met Saakjen Ottes, dochter van Otte Rinderts (126) en Eelckjen Jans. Saakjen is overleden op zondag 29 januari 1747 te Surhuisterveen (Ach).
Rindert trouwt op zondag 1 juli 1753 te Hardegarijp (Tie) (2) met Dieuke Gerrijts.

2  Sape Taekes is geboren in 1708 te Surhuisterveen (Ach), zie 60.

3  Jan Teekes, boer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1711 aldaar, overleden voor 1784.

Jan trouwt op vrijdag 12 april 1748 te Surhuisterveen (Ach) met Hinke Symens, dochter van Symen Sybes (130) en Antje Hayes (131). Hinke, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden op donderdag 6 november 1783 aldaar.

4  Aeltje Taekes.

122  Taede Taedes, wonende te Harkema Opeinde (Ach), te Surhuizum (Ach) en te Twijzel (Ach), is overleden tussen 1744 en 1748 aldaar.

Taede trouwt op zondag 9 maart 1710 te Drogeham (Ach) (2) met Nantie Jurks. Nantie, wonende te Drogeham (Ach).

123  N.N..

Van Taede en een onbekende vrouw zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Taedes is geboren 1708 of 1709, zie 61.

2  Rikstje Taedes is overleden voor dinsdag 8 maart 1791.

Rikstje trouwt op zondag 22 februari 1733 te Surhuisterveen (Ach) met Wiebe Sietzes. Wiebe, boer, wonende te Surhuisterveen (Ach).

3  Antie Tedes, wonende te Twijzel (Ach), is overleden voor zondag 14 november 1790.

Antie trouwt tussen 1744 en 1749 met Olphert Olpherts, zoon van Olphert Heds en Lutske Molles. Olphert, arbeider, wonende te Twijzel (Ach), is gedoopt op zondag 12 april 1716 te Suawoude/Tietjerk (Tie), overleden op zondag 14 november 1790 te Twijzel (Ach).

4  Wybren Taedes, boer en huisman, wonende te Twijzel (Ach) en te Oudwoude (Kol), is overleden na woensdag 19 februari 1794.

Wybren trouwt tussen 1744 en 1749 met Barber Roelfs. Barber is overleden na woensdag 19 februari 1794.

5  Maayke Teedes, wonende te Bergum (Tie) en te Twijzel (Ach), is overleden voor dinsdag 8 maart 1791.

Maayke trouwt voor 1753 met Tjalling Roels. Tjalling, huisman, wonende te Twijzel (Ach) en te Bergum (Tie), is gedoopt op zondag 23 februari 1716 te Oostermeer (Tie), overleden na dinsdag 8 maart 1791.

124  Tjerk Rinderts is geboren rond 1675 te Oostermeer (Tie), zie 98.

Tjerk trouwt op donderdag 17 april 1698 te Oostermeer (Tie) met

125  Antje Jans is geboren in 1680 op het Witveen, zie 99.

Van Tjerk en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Hepke Tjerks is geboren op het Witveen, zie 62.

2  Aukjen Tjerks is geboren te Oostermeer (Tie), zie 49.

3  Sieger Tjerks, boer, wonende te Oostermeer (Tie).

Sieger trouwt in 1732 met Aukjen Foppes.

4  Jeltje Tjerks is geboren rond 1699 te Oostermeer (Tie), overleden in 1736 aldaar.

Jeltje trouwt rond 1728 te Oostermeer (Tie) met Teye Jans, zoon van Jan Jelles en Loltje Gauckes. Teye, boer, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren aldaar, overleden op woensdag 16 juni 1762 aldaar.

Teye was later gehuwd (2) met Tetsje Allerts.

5  Jan Tjerks is geboren rond 1700 te Oostermeer (Tie), gedoopt, zie 110.

126  Otte Rinderts, veenbaas en boer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren te Opeinde (Sm), overleden op donderdag 22 januari 1728 te Surhuisterveen (Ach).

Otte trouwt op zondag 20 maart 1701 te Drachten (Sm) (1) met Eelckjen Jans, dochter van Jan Ritskes en Antie Jan Jans. Eelckjen, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1677 aldaar, overleden voor 1717 aldaar.
Otte trouwt op maandag 1 februari 1717 te Surhuisterveen (Ach) (2) met

127  Aaltje Sapes is geboren op donderdag 16 maart 1690 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 15 februari 1773 aldaar, begraven aldaar.

Aaltje trouwt op zondag 22 februari 1728 te Surhuisterveen (Ach) (2) met Wybe Jans. Wybe, boer, is geboren rond 1685 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 14 oktober 1773 aldaar.

Van Otte en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Rinnert Ottes, boer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden op zaterdag 14 april 1787 aldaar.

Rinnert trouwt op zondag 27 mei 1742 te Surhuisterveen (Ach) met Jaike Sipkes.

2  Auk Ottes is overleden op maandag 8 december 1755 te Surhuisterveen (Ach).

Auk trouwt op zondag 14 januari 1748 te Surhuisterveen (Ach) met Johannes Douwes.

3  Eelk Ottes, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden op maandag 12 april 1802 aldaar.

Eelk trouwt op zondag 25 april 1751 te Surhuisterveen (Ach) met Sytse Tjerks, zoon van Tjerk Jans en Grietje Egberts. Sytse, landbouwer, wonende te Drogeham (Ach), te Bergum (Tie) en te Surhuisterveen (Ach), is overleden op donderdag 14 februari 1793 aldaar.

4  Aaltje Ottes is geboren op maandag 8 februari 1717 te Surhuisterveen (Ach), zie 63.


Generatie VIII

(oudovergrootouders)

In deze generatie zijn 66 (52 %) van de 128 voorouders bekend, geboren tussen 1640 en 1683.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Surhuisterveen (Ach) (16x), Oostermeer (Tie) (6x), Oudega (Sm) (5x), Vierhuizen (2x), Rottevalle (FR) (2x), Witveen (2x), Lippenhuizen (Ops) (2x), Drachten (Sm), Drogeham (Ach), Garijp (Tie), Hiaure (W.D.), Leeuwarden (FR), Marum (GR), Nijega (Sm), Boornbergum/Kortehemmen (Sm), Opeinde (Sm), Oudkerk (Tie), Suameer (Tie), Surhuizum (Ach), Tjalleberd (Aew), Twijzel/Kooten (Ach) en Noorderdrachten (Sm).

128  Gerrit Geerts, veenbaas, is geboren rond 1665 te Surhuisterveen (Ach), overleden tussen 1719 en 1721.

Gerrit gaat in ondertrouw op woensdag 25 januari 1690 te Leeuwarden (FR), trouwt op maandag 13 februari 1690 aldaar met

129  Ymckjen IJes is geboren rond 1667 te Leeuwarden (FR), overleden rond 1730 te Surhuisterveen (Ach).

Van Gerrit en Ymckjen zijn twee kinderen bekend:

1  Antje Gerrits.

2  IJe Gerrits is geboren rond 1695 te Surhuisterveen (Ach), zie 64.

130  Symen Sybes, boer en veenbaas, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1665 aldaar, overleden in 1743 aldaar.

Symen trouwt rond 1690 te Surhuisterveen (Ach) met

131  Antje Hayes is geboren rond 1665 te Surhuisterveen (Ach), overleden in 1736 aldaar.

Van Symen en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Hinke Symens, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden op donderdag 6 november 1783 aldaar.

Hinke trouwt op vrijdag 12 april 1748 te Surhuisterveen (Ach) met Jan Teekes, zoon van Taeke Sapes (120) en Aatje Rinderts (121). Jan, boer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1711 aldaar, overleden voor 1784.

2  Jochum Symens, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden op woensdag 11 februari 1778 aldaar.

Jochum was gehuwd met Martien Fockes. Martien is overleden op zaterdag 16 juni 1781 te Surhuisterveen (Ach).

3  Fopkjen Symens is overleden op zaterdag 3 februari 1781 te Surhuisterveen (Ach).

4  Gerrit Symens, grootschipper, wonende te Terhorne (Ut), is overleden voor zaterdag 5 mei 1781.

Gerrit was gehuwd (1) met Marijke Engeles.
Gerrit was mogelijk gehuwd (2) met Trijntje Pieters.

5  Geelke Symens, boerin, wonende te Lippenhuizen (Ops), is overleden na 1778.

Geelke trouwt met Ibele Ottes, zoon van Otte Ybles en Tietske Jans. Ibele is overleden voor 1749.

6  Rienk Symens, boer en schipper, is geboren in 1694 te Surhuisterveen (Ach), overleden op vrijdag 1 mei 1778 aldaar.

Rienk trouwt op zondag 27 februari 1718 te Surhuisterveen (Ach) (1) met Antje Gerrits. Antje is overleden in 1731.
Rienk trouwt op zondag 3 januari 1734 te Surhuisterveen (Ach) (2) met Renske Wytses.

7  Romkjen Symens is geboren in 1700 te Surhuisterveen (Ach), zie 65.

132  Dedde Claases, wonende te Luinjeberd (Aew), te Langezwaag (Ops) en te Gersloot (Aew), is geboren in 1658 te Tjalleberd (Aew), overleden in 1742 aldaar.

Dedde trouwt voor 1680 (1) met Janke Harmens. Janke, wonende te Luinjeberd (Aew), is overleden tussen zondag 28 februari 1683 en donderdag 29 januari 1688.
Dedde trouwt op donderdag 29 januari 1688 te Langezwaag (Ops) (2) met

133  Hendrikjen Jans, wonende te Langezwaag (Ops), is overleden in 1738.

Van Dedde en Hendrikjen zijn acht kinderen bekend:

1  Klaas Deddes is gedoopt op donderdag 23 juli 1693 te Luinjeberd (Aew), waarschijnlijk overleden voor 1744.

Klaas was gehuwd met Rieuwkje Dirks. Rieuwkje is gedoopt op dinsdag 7 mei 1697 te Tjalleberd (Aew).

2  Griet Deddes is gedoopt op donderdag 13 juni 1697 te Tjalleberd (Aew), overleden voor zondag 3 september 1702.

3  Meynte Deddes is gedoopt op donderdag 12 februari 1699 te Tjalleberd (Aew), overleden voor zondag 20 april 1710.

4  Griet Deddes is gedoopt op zondag 3 september 1702 te Tjalleberd (Aew), overleden voor vrijdag 26 december 1704.

5  Griet Deddes is gedoopt op vrijdag 26 december 1704 te Tjalleberd (Aew).

6  Gooitsen Deddes Luimstra is gedoopt op vrijdag 29 oktober 1706 te Tjalleberd (Aew), zie 66.

7  Meynte Deddes is gedoopt op zondag 20 april 1710 te Terband (Aew).

8  Tziedts Deddes is gedoopt op zondag 27 december 1711 te Luinjeberd (Aew).

134  Molle Wygers, molenaar en meester kuiper, wonende te Lippenhuizen (Ops), te Langezwaag (Ops), te Drachten (Sm), op De Kletten en te Twijzel (Ach), is overleden na zondag 22 juni 1727.

Molle trouwt voor donderdag 4 december 1687 (1) met Ybeltje Alles, dochter van Alle Jans en Sytske Jans. Ybeltje is overleden voor donderdag 7 januari 1700.
Molle trouwt op donderdag 7 januari 1700 te Langezwaag (Ops) (2) met

135  Saakje Claases, wonende te Langezwaag (Ops) en te Augustinusga (Ach), is geboren voor 1680, overleden 1756 of 1757 aldaar.

Van Molle en Saakje zijn zes kinderen bekend:

1  Ebeltje Mollerus Hoppinga, wonende te Leeuwarden (FR), te Twijzel (Ach), te Parrega en te Marssum, is overleden na 1778.

2  Wijger Molles is gedoopt op zondag 8 mei 1701 te Langezwaag (Ops).

Wijger was gehuwd met N.N..

3  Sijtske Molles is gedoopt op zondag 5 augustus 1703 te Drachten (Sm), overleden voor zondag 28 december 1704.

4  Sytske Molles is gedoopt op zondag 28 december 1704 te Drachten (Sm), zie 67.

5  Gjalt Molles is gedoopt in september 1707 te Drachten (Sm).

6  Geeske Molles Hoppinga, wonende te Leeuwarden (FR), is gedoopt op zondag 19 januari 1710 te Drachten (Sm), overleden in 1764, begraven op zondag 23 september 1764 te Leeuwarden (FR).

Geeske trouwt op zondag 18 september 1735 te Hempens (Ldl) met Abraham Petrus Couperus, zoon van Petrus Couperus en Gerritie Steindam. Abraham, meester schoenmaker en leerlooier, wonende te Leeuwarden (FR), is gedoopt op donderdag 27 februari 1698 te Warga (Ida), overleden op zaterdag 9 maart 1771 te Leeuwarden (FR), begraven op maandag 18 maart 1771 aldaar.

136  Jurjen Theunis, veenbaas, is geboren rond 1645 te Surhuisterveen (Ach), overleden na 1705 aldaar.

Jurjen trouwt rond 1669 te Surhuisterveen (Ach) met

137  Dieuwke Jans is geboren rond 1647 te Surhuisterveen (Ach), overleden na 1700 aldaar.

Van Jurjen en Dieuwke zijn vier kinderen bekend:

1  Theunis Jurjens.

Theunis trouwt rond 1700 met N.N..

2  Jan Jurjens.

Jan trouwt rond 1695 met Gryt Gerbens. Gryt is overleden in 1736.

3  Egbert Jurjens is geboren rond 1678 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt, zie 68.

4  Gepke Jurjens, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden op maandag 28 augustus 1752.

Gepke trouwt op donderdag 14 januari 1700 te Surhuisterveen (Ach) met Sioerd Thomas. Sioerd, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden op maandag 17 januari 1746 aldaar.

138  Eede Rienks, veenbaas, is geboren rond 1652 te Surhuisterveen (Ach).

Eede trouwt rond 1675 te Surhuisterveen (Ach) met

139  Gepke Pieters is geboren rond 1654, overleden in 1733.

Van Eede en Gepke is een kind bekend:

1  Sytske Edes is geboren rond 1683 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt, zie 69.

144  Johannes Jans, schipper, is geboren in 1670 te Surhuizum (Ach), overleden na 1754 aldaar.

Johannes trouwt op donderdag 30 december 1694 te Surhuisterveen (Ach) met

145  Stientje Meines is geboren in 1671 te Surhuisterveen (Ach).

Van Johannes en Stientje zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Jannis, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Wildervank (GR), is gedoopt op donderdag 10 oktober 1697 te Surhuisterveen (Ach), overleden na woensdag 5 juni 1748.

Jan trouwt op zondag 27 september 1722 te Surhuisterveen (Ach) met Rinske Jemkes. Rinske is overleden na woensdag 5 juni 1748.

2  Swaantje Jannes is gedoopt op donderdag 11 februari 1700 te Surhuisterveen (Ach).

3  Henrick Jannes is gedoopt op zondag 8 oktober 1702 te Surhuisterveen (Ach).

4  Meine Johannes is geboren voor 1705 te Surhuisterveen (Ach), zie 72.

5  Swaantje Johannes is gedoopt op zondag 15 april 1714 te Surhuisterveen (Ach).

6  Jan Johannes de Jonge, wonende te Wildervank (GR).

146  Egbert Jurjens is geboren rond 1678 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt, zie 68.

Egbert trouwt op woensdag 13 december 1702 te Surhuisterveen (Ach) met

147  Sytske Edes is geboren rond 1683 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt, zie 69.

Van Egbert en Sytske zijn vier kinderen bekend:

1  Gepke Egberts, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden op zaterdag 22 september 1759 aldaar.

Gepke trouwt na 1749 met Rienk Tjallings. Rienk, schipper, wonende te Surhuisterveen (Ach).

2  Dieuke Egberts is geboren rond 1707 te Surhuisterveen (Ach), zie 73.

3  Jurjen Egberts is geboren in 1715 te Surhuisterveen (Ach), zie 34.

4  Eede Egberts, schuitevoerder, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden na maandag 10 juli 1758.

150  Johannes Andries is gedoopt op zondag 27 juni 1677 te Oudega (Sm).

Johannes trouwt op zondag 4 juni 1702 te Hiaure (W.D.) met

151  Beitske Jacobs is geboren te Hiaure (W.D.).

Beitske trouwt op donderdag 22 januari 1688 te Hiaure (W.D.) (1) met Claes Sijbrens. Claes is overleden voor 1702.

Van Johannes en Beitske zijn vier kinderen bekend:

1  Bontje Johannes is geboren te Hiaure (W.D.), zie 75.

2  Antje Johannes.

Antje trouwt op zondag 7 augustus 1740 te Wirdum (Ldl) met Douwe Diddes.

3  Sjoukje Johannes.

Sjoukje trouwt op zondag 28 maart 1728 te Aalsum (O.D.) met Jan Sjoerds.

4  Andries Johannes.

Andries trouwt op zondag 9 maart 1732 te Dokkum (FR) met Catrina Hayes Faber.

152  Jilles Douwes, vervener, is geboren rond 1650 te Vierhuizen, overleden tussen 1712 en 1715 te Surhuisterveen (Ach).

Jilles trouwt in 1685 te Surhuisterveen (Ach) met

153  Antje Jans is geboren in 1664 te Surhuisterveen (Ach), overleden 1718 of 1719 aldaar.

Van Jilles en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Fockel Jilles is geboren rond 1687.

Fockel trouwt met Claas Brantjes.

2  Douwe Jilles is geboren rond 1688 te Surhuisterveen (Ach), zie 76.

3  Oeds Jilles is geboren rond 1690 te Surhuisterveen (Ach), zie 78.

156  Jilles Douwes is geboren rond 1650 te Vierhuizen, zie 152.

Jilles trouwt in 1685 te Surhuisterveen (Ach) met

157  Antje Jans is geboren in 1664 te Surhuisterveen (Ach), zie 153.

Van Jilles en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Fockel Jilles is geboren rond 1687.

Fockel trouwt met Claas Brantjes.

2  Douwe Jilles is geboren rond 1688 te Surhuisterveen (Ach), zie 76.

3  Oeds Jilles is geboren rond 1690 te Surhuisterveen (Ach), zie 78.

158  Hylke Klazes, huisman, is geboren te Surhuisterveen (Ach), overleden voor 1704 aldaar.

Hylke trouwt op donderdag 12 maart 1693 te Surhuisterveen (Ach) met

159  Teike Wolters is geboren voor 1670 te Nijega (Sm).

Van Hylke en Teike is een kind bekend:

1  Aaltje Hylkes is geboren te Surhuisterveen (Ach), zie 79.

160  Mintse Mintses, boer, wonende te Oudega (Sm), is geboren rond 1660 aldaar.

Mintse trouwt op donderdag 25 januari 1685 te Oudega (Sm) met

161  Ybeltje Isbrandts is geboren rond 1663 te Garijp (Tie).

Van Mintse en Ybeltje is een kind bekend:

1  Ybele Minzes is geboren rond 1683 te Oudega (Sm), zie 80.

162  Oentse Bodses is geboren rond 1663 te Oudega (Sm).

Oentse trouwt op donderdag 2 december 1688 te Nijega (Sm) met

163  Bintje Pyters is geboren rond 1665 te Drachten (Sm).

Van Oentse en Bintje is een kind bekend:

1  Antje Oentses is gedoopt op maandag 11 augustus 1698 te Oudega (Sm), zie 81.

164  Jan Jansen, wonende te Drachten (Sm).

Jan trouwt op zondag 2 december 1703 te Drachten (Sm) met

165  Sytske Jacobs, wonende te Drachten (Sm).

Van Jan en Sytske zijn vijf kinderen bekend:

1  Hijlkje Jans is gedoopt op zaterdag 20 september 1704 te Drachten (Sm).

2  Eise Jans Helder, wagenaar, wonende te Zuiderdrachten (Sm), is gedoopt op zondag 24 oktober 1706 te Drachten (Sm).

3  Jan Jans is gedoopt op vrijdag 11 juli 1710 te Drachten (Sm).

4  Johannes Jans Helder is gedoopt op zondag 29 november 1711 te Drachten (Sm), zie 82.

5  Jacobus Jans Helder is gedoopt op vrijdag 3 december 1717 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm).

Jacobus trouwt op zondag 5 december 1745 te Kortehemmen (Sm) met Taaltje Andries.

166  Gerk Gosses, wonende te Boornbergum (Sm), is gedoopt op dinsdag 13 december 1678 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm).

Gerk trouwt op zondag 19 februari 1702 te Boornbergum (Sm) met

167  Jeltje Feddes, wonende te Boornbergum (Sm).

Van Gerk en Jeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Wytske Gerks is gedoopt op zondag 26 september 1706 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm).

Wytske trouwt op zondag 16 maart 1732 te Kortehemmen (Sm) (1) met Gerben Roels. Gerben is overleden voor zondag 18 maart 1742.
Wytske trouwt op zondag 18 maart 1742 te Boornbergum (Sm) (2) met Jan Geerts Poep.

2  Gosse Gerks is gedoopt op zondag 7 juli 1709 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm), overleden voor zondag 27 juli 1710.

3  Gosse Gerks is gedoopt op zondag 27 juli 1710 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm).

4  Aukje Gerks is gedoopt op zondag 18 oktober 1711 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm), zie 83.

5  Aaltje Gerks is gedoopt op zondag 11 februari 1714 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm).

168  Teye Freercks is overleden tussen 1722 en 1728 te Augustinusga (Ach).

Teye trouwt in 1696 met

169  Wytske Freercks is overleden na 1728.

Van Teye en Wytske is een kind bekend:

1  Freerck Teyes is geboren in 1698 te Augustinusga (Ach), zie 84.

170  Ybele Tedes, boer, is overleden voor 1712.

Ybele trouwt in 1685 met

171  Siouck Hepckes is gedoopt op donderdag 27 november 1664 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden voor 1719.

Van Ybele en Siouck zijn twee kinderen bekend:

1  Gepke Ybeles is overleden in 1779 te Twijzel (Ach).

Gepke trouwt voor 1729 met Wyger Sjoekes. Wyger is overleden na 1775.

2  Beerte Ybeles is geboren rond 1700, zie 85.

176  Pieter Lubberts, wonende te Augustinusga (Ach), is overleden tussen 1714 en 1719.

177  N.N..

Van Pieter en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend:

1  Lubbert Pieters, zie 88.

2  Aukje Pieters.

Aukje trouwt met Jan Freerks.

3  Hendrik Pieters.

4  Ebele Pieters is overleden tussen 1749 en 1752.

180  Engbert Roelofs is overleden na 1715.

Engbert trouwt in juni 1698 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops) met

181  Antje Wiegers is overleden rond 1709.

Antje trouwt op zaterdag 31 mei 1681 te Opsterland (FR) (1) met Jeen Hinnes. Jeen is overleden voor 1698.

Van Engbert en Antje is een kind bekend:

1  Roel Engberts is geboren na 1698, zie 90.

182  Berend Jans is overleden voor 1725 te Garijp (Tie).

Berend trouwt in augustus 1698 te Ureterp (Ops) met

183  Haebeltje Foppes.

Van Berend en Haebeltje is een kind bekend:

1  Martje Berends is geboren op zondag 26 december 1706 te Ureterp (Ops), zie 91.

184  Warner Ritskes, veenbaas en boer, wonende te Rottevalle (Ach) en te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), is gedoopt op donderdag 16 januari 1676 te Oostermeer (Tie), overleden op maandag 3 oktober 1763 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), begraven na maandag 3 oktober 1763 te Oostermeer (Tie).

Warner trouwt op zondag 17 januari 1723 te Oostermeer (Tie) (2) met Jetske Minses, zie 187.
Warner trouwt op donderdag 5 november 1693 te Oostermeer (Tie) (1) met

185  Hiltje Jans is gedoopt op donderdag 10 oktober 1675 te Oostermeer (Tie), overleden in 1722 aldaar.

Van Warner en Hiltje zijn veertien kinderen bekend:

1  Stijntie Warners is gedoopt op donderdag 26 mei 1695 te Oostermeer (Tie).

Stijntie was gehuwd met Oeds Hendriks. Oeds, veenbaas, is gedoopt op dinsdag 17 augustus 1688 te Oostermeer (Tie).

2  Ritske Warners is gedoopt op donderdag 18 oktober 1696 te Oostermeer (Tie), overleden voor donderdag 12 december 1697.

3  Ritske Warners is gedoopt op donderdag 12 december 1697 te Oostermeer (Tie), overleden voor woensdag 11 augustus 1700.

4  Ritske Warners, stoker en veenbaas, wonende te Rottevalle (FR) en te Oostermeer (Tie), is gedoopt op woensdag 11 augustus 1700 aldaar, overleden na 1767.

Ritske trouwt in 1737 (1) met Tetje Klazes. Tetje is geboren in 1697, overleden op zondag 8 februari 1750.
Ritske trouwt in 1753 (2) met Antje Dircks.

5  Jan Warners is gedoopt op zondag 23 april 1702 te Oostermeer (Tie), overleden voor zondag 7 december 1704.

6  Jan Warners is gedoopt op zondag 7 december 1704 te Oostermeer (Tie), overleden voor zondag 28 februari 1706.

7  Jan Warners is gedoopt op zondag 28 februari 1706 te Oostermeer (Tie).

8  Harke Warners, wonende te Oostermeer (Tie), is gedoopt op zondag 6 januari 1709 aldaar, overleden na 1763.

9  Rienk Warners is geboren op zaterdag 18 januari 1710 te Oostermeer (Tie), gedoopt op vrijdag 14 februari 1710 aldaar, zie 92.

10  Johannes Warners is gedoopt op zondag 10 mei 1711 te Oostermeer (Tie), overleden voor zondag 18 maart 1714.

11  Johannes Warners, boer en huisman, wonende te Oostermeer (Tie) en te Rottevalle (FR), is geboren in 1714, gedoopt op zondag 18 maart 1714 te Oostermeer (Tie), overleden na 1787.

Johannes trouwt op zondag 26 november 1741 (1) met Aaltje Rinses, dochter van Rinse Wybrens en Wytske Sweitses. Aaltje, wonende te Rottevalle (FR).
Johannes trouwt op zondag 25 november 1770 te Rottevalle (FR) (2) met Trijntje Harmens. Trijntje, wonende te Rottevalle (FR).

12  Petrus Warners is gedoopt op zondag 8 september 1715 te Oostermeer (Tie), overleden voor zondag 13 december 1716.

13  Petrus Warners, boer, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren in 1716, gedoopt op zondag 13 december 1716 aldaar, overleden op zaterdag 28 maart 1789.

Petrus trouwt op zondag 23 juni 1743 te Oostermeer (Tie) met Fopkjen Liebbes. Fopkjen is geboren in 1723, overleden in 1773.

14  Hiltie Warners is gedoopt op vrijdag 26 augustus 1718 te Oostermeer (Tie).

186  Wybren Claasses, huisman, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren aldaar, overleden in 1720 aldaar.

Wybren trouwt op zondag 5 juni 1701 te Oostermeer (Tie) met

187  Jetske Minses, wonende te Suameer (Tie), is geboren voor 1682 te Drogeham (Ach), overleden voor 1756 te Oostermeer (Tie).

Jetske trouwt op zondag 17 januari 1723 te Oostermeer (Tie) (2) met Warner Ritskes, zie 184.

Van Wybren en Jetske zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijn Wybrens is gedoopt op zondag 2 april 1702 te Oostermeer/Eestrum (Tie).

Trijn trouwt op zondag 26 juli 1733 te Oostermeer (Tie) met Roel Wibrens.

2  Bauckjen Wybrens is gedoopt op zondag 10 februari 1704 te Oostermeer/Eestrum (Tie).

Bauckjen trouwt op zondag 7 februari 1723 te Garijp (Tie) (1) met Melle IJes. Melle is gedoopt op donderdag 23 oktober 1698 te Garijp (Tie), overleden 1734 of 1735 aldaar.
Bauckjen trouwt op zondag 4 maart 1736 te Garijp (Tie) (2) met Hendrik Riemers.

3  Claes Wybrens is gedoopt op zondag 28 maart 1706 te Oostermeer/Eestrum (Tie).

4  Grietje Wybrens is geboren in 1711 te Suameer (Tie), gedoopt op zondag 27 december 1711 te Garijp (Tie), zie 93.

5  Minze Wybrens is gedoopt op zondag 21 april 1715 te Garijp (Tie).

Minze trouwt op zondag 5 maart 1741 te Oostermeer (Tie) met Trijntje Martens.

196  Rindert Tjerks, boer en veenbaas, is geboren rond 1643 te Oostermeer (Tie).

Rindert trouwt op vrijdag 10 januari 1670 te Garijp (Tie) met

197  Jeltje Hepkes is geboren te Suameer (Tie).

Van Rindert en Jeltje is een kind bekend:

1  Tjerk Rinderts is geboren rond 1675 te Oostermeer (Tie), zie 98.

198  Jan Geerts, boer, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1655 op het Witveen, overleden in 1694 aldaar.

Jan trouwt op donderdag 26 mei 1678 te Oostermeer (Tie) met

199  Hylck Sygers, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren te Noorderdrachten (Sm), overleden na 1694 op het Witveen.

Hylck trouwt rond 1694 (2) met Jochum Hanses.

Van Jan en Hylck is een kind bekend:

1  Antje Jans is geboren in 1680 op het Witveen, zie 99.

208  Marten Boeles is gedoopt op donderdag 19 januari 1662 te Marum (GR).

Marten trouwt op donderdag 9 februari 1696 te Marum/Noordwijk (GR) (2) met Auke Jansen.
Marten was gehuwd (1) met

209  Martien Jochums is overleden op woensdag 4 augustus 1694 te Marum (GR).

Van Marten en Martien zijn drie kinderen bekend:

1  Jochum Martens is gedoopt op donderdag 20 april 1684 te Marum (GR).

2  Boele Martens is gedoopt op donderdag 19 september 1686 te Marum (GR), zie 104.

3  Claes Martens is gedoopt op donderdag 16 juni 1689 te Marum (GR).

212  Auth Jacobs, veenbaas, wonende te Opeinde (Sm), is gedoopt op donderdag 30 december 1677 aldaar, overleden na dinsdag 5 mei 1722 te Rottevalle (FR).

Auth trouwt op donderdag 28 januari 1694 te Nijega (Sm) met

213  Rentske Tammes, wonende te Rottevalle (FR), is geboren aldaar, overleden na 1720 aldaar.

Van Auth en Rentske zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob Auths, wonende te Rottevalle (FR), is gedoopt op vrijdag 25 oktober 1697 te Opeinde (Sm), overleden voor 1744.

Jacob trouwt op maandag 14 juni 1717 te Rottevalle (FR) met Ybeltje Aesges. Ybeltje, wonende te Rottevalle (FR) en te Garijp (Tie).

2  Tamme Auths is geboren in 1701 te Opeinde (Sm), gedoopt op woensdag 7 december 1701 aldaar, zie 106.

3  Aetse Auts is gedoopt op zondag 29 maart 1705 te Oudega/Nijega/Opeinde (Sm).

4  Foke Auts is gedoopt op zondag 18 april 1706 te Oudega/Nijega/Opeinde (Sm).

220  Tjerk Rinderts is geboren rond 1675 te Oostermeer (Tie), zie 98.

Tjerk trouwt op donderdag 17 april 1698 te Oostermeer (Tie) met

221  Antje Jans is geboren in 1680 op het Witveen, zie 99.

Van Tjerk en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Hepke Tjerks is geboren op het Witveen, zie 62.

2  Aukjen Tjerks is geboren te Oostermeer (Tie), zie 49.

3  Sieger Tjerks, boer, wonende te Oostermeer (Tie).

Sieger trouwt in 1732 met Aukjen Foppes.

4  Jeltje Tjerks is geboren rond 1699 te Oostermeer (Tie), overleden in 1736 aldaar.

Jeltje trouwt rond 1728 te Oostermeer (Tie) met Teye Jans, zoon van Jan Jelles en Loltje Gauckes. Teye, boer, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren aldaar, overleden op woensdag 16 juni 1762 aldaar.

Teye was later gehuwd (2) met Tetsje Allerts.

5  Jan Tjerks is geboren rond 1700 te Oostermeer (Tie), gedoopt, zie 110.

222  Benedictus Nanes, boer en dominee, is geboren in 1675 te Oostermeer (Tie), overleden op dinsdag 31 december 1748 te Opeinde (Sm).

Benedictus trouwt in 1702 te Opeinde (Sm) met

223  Jiskjen Wytses is geboren rond 1680 te Rottevalle (FR), overleden voor 1721 te Opeinde (Sm).

Van Benedictus en Jiskjen zijn twee kinderen bekend:

1  Nane Benedictus.

Nane trouwt in 1741 met Geertje Jans.

2  Geeske Benedictus is geboren rond 1703, zie 111.

224  Jetse Wybes, wonende te Schingen en te Oudkerk (Tie), is geboren voor 1650 aldaar, overleden tussen donderdag 15 januari 1688 en 1690 aldaar.

Jetse trouwt op donderdag 1 juni 1684 te Oudkerk (Tie) met

225  Rixt Jacobs, wonende te Oudkerk (Tie) en te Buitenpost (Ach), is geboren rond 1660, overleden na vrijdag 24 maart 1713, mogelijk begraven op dinsdag 6 februari 1720 te Surhuisterveen (Ach).

Rixt trouwt op zondag 22 maart 1682 te Oudkerk (Tie) (1) met Jetse Palles, zoon van Palle Pieters en Jetske Rommerts. Jetse, wonende te Giekerk (Tie), is geboren rond 1655 aldaar, overleden in 1683 te Oudkerk (Tie).
Rixt trouwt op donderdag 8 maart 1691 te Oudkerk (Tie) (3) met Hedser Hoeckis. Hedser, wonende te Oudkerk (Tie), is gedoopt op donderdag 3 februari 1667 te Oudega (Sm), overleden tussen maandag 9 november 1693 en vrijdag 7 mei 1694 te Oudkerk (Tie).
Rixt trouwt op dinsdag 1 januari 1697 te Oudkerk (Tie) (4) met Cornelis Tjercks. Cornelis, molenaar, wonende te Giekerk (Tie) en te Buitenpost (Ach), is overleden na vrijdag 24 maart 1713.

Van Jetse en Rixt zijn twee kinderen bekend:

1  Jetse Jetses is gedoopt op donderdag 12 april 1685 te Oudkerk (Tie), overleden in oktober 1694 aldaar.

2  Wybe Jetses is gedoopt op donderdag 15 januari 1688 te Oudkerk (Tie), zie 112.

236  Joucke Folkes, timmerman, wonende te Oostermeer (Tie) en te Eestrum (Tie), is geboren rond 1658.

Joucke trouwt op dinsdag 24 februari 1682 te Oostermeer (Tie) met

237  Yntske Minnerts, wonende te Bergum (Tie) en te Eestrum (Tie).

Van Joucke en Yntske zijn zeven kinderen bekend:

1  Pieter Jouckes is gedoopt op dinsdag 29 februari 1684 te Oostermeer/Eestrum (Tie).

2  Gabe Jouckes, veenbaas, wonende te Oostermeer (Tie), is gedoopt op donderdag 14 maart 1686 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden voor 1749.

3  Jauckjen Jouckes is gedoopt op donderdag 9 oktober 1687 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden voor 1738 te Eestrum (Tie).

4  Pieter Jouckes is gedoopt op dinsdag 29 maart 1689 te Oostermeer/Eestrum (Tie).

5  Minnert Joukes is gedoopt op donderdag 15 mei 1692 te Oostermeer (Tie), zie 118.

6  Jansen Jouckes is gedoopt op donderdag 21 april 1695 te Oostermeer/Eestrum (Tie).

7  Sytske Jouckes is gedoopt op donderdag 12 september 1697 te Oostermeer/Eestrum (Tie).

238  Coert Sanders, wonende te Langezwaag (Ops).

Coert trouwt op maandag 30 november 1693 te Haskerhorne (Has) met

239  Kleysien Gerrits, wonende te Haskerhorne (Has).

Van Coert en Kleysien zijn twee kinderen bekend:

1  Jeicke Koerts is geboren voor 1703, zie 119.

2  Trijntie Koerts, wonende te Opeinde (Sm), is geboren op woensdag 4 april 1696 te Oudega (Sm), gedoopt op donderdag 28 maart 1697 aldaar, overleden na 1772.

Trijntie trouwt op dinsdag 28 mei 1726 met Aarnt Jacobs. Aarnt, wonende te Opeinde (Sm), is overleden voor zondag 10 juni 1781.

240  Saape Tjallings, boer en veenbaas en veenbaas, wonende te Surhuisterveen (Ach), te Augustinusga (Ach) en te Rodeschuur, is geboren rond 1640 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt, overleden 1718 of 1719 aldaar.

Saape trouwt op donderdag 1 februari 1691 te Boornbergum (Sm) (2) met Jansen Engberts.
Saape trouwt rond 1666 te Surhuisterveen (Ach) (1) met

241  Aaltje Taeckes is geboren rond 1640 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt, overleden voor 1691 aldaar.

Van Saape en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Tjallingh Sapes, boer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden na 1760.

Tjallingh trouwt op zondag 16 augustus 1711 te Surhuisterveen (Ach) met Rinskje Rienks, dochter van Rienck Symens en Eebel Ritskes. Rinskje is overleden in 1773.

2  Taeke Sapes is geboren in 1671 te Surhuisterveen (Ach), zie 120.

3  Jochum Sapes, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden na maandag 27 oktober 1738.

Jochum trouwt op vrijdag 5 maart 1706 te Surhuisterveen (Ach) met Antje Oenes.

4  Geelke Sapes is overleden voor 1734.

Geelke trouwt op zondag 18 april 1706 te Surhuisterveen (Ach) met Sipke Yntes. Sipke, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden op maandag 23 oktober 1747.

Sipke was later gehuwd (2) met Dieuke Oenses.

5  Aaltje Sapes is geboren op donderdag 16 maart 1690 te Surhuisterveen (Ach), zie 127.

242  Rindert Jans, boer, is geboren te Oudega (Sm), overleden na 1676 te Opeinde (Sm).

Rindert trouwt rond 1673 te Opeinde (Sm) met

243  Saakjen Ottes is geboren in 1640 te Lippenhuizen (Ops), overleden tussen 1678 en 1682 te Opeinde (Sm).

Van Rindert en Saakjen zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Rinderts.

2  Aatje Rinderts is geboren rond 1674 te Opeinde (Sm), zie 121.

3  Otte Rinderts is geboren te Opeinde (Sm), zie 126.

252  Rindert Jans is geboren te Oudega (Sm), zie 242.

Rindert trouwt rond 1673 te Opeinde (Sm) met

253  Saakjen Ottes is geboren in 1640 te Lippenhuizen (Ops), zie 243.

Van Rindert en Saakjen zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Rinderts.

2  Aatje Rinderts is geboren rond 1674 te Opeinde (Sm), zie 121.

3  Otte Rinderts is geboren te Opeinde (Sm), zie 126.

254  Saape Tjallings is geboren rond 1640 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt, zie 240.

Saape trouwt op donderdag 1 februari 1691 te Boornbergum (Sm) (2) met Jansen Engberts.
Saape trouwt rond 1666 te Surhuisterveen (Ach) (1) met

255  Aaltje Taeckes is geboren rond 1640 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt, zie 241.

Van Saape en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Tjallingh Sapes, boer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden na 1760.

Tjallingh trouwt op zondag 16 augustus 1711 te Surhuisterveen (Ach) met Rinskje Rienks, dochter van Rienck Symens en Eebel Ritskes. Rinskje is overleden in 1773.

2  Taeke Sapes is geboren in 1671 te Surhuisterveen (Ach), zie 120.

3  Jochum Sapes, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden na maandag 27 oktober 1738.

Jochum trouwt op vrijdag 5 maart 1706 te Surhuisterveen (Ach) met Antje Oenes.

4  Geelke Sapes is overleden voor 1734.

Geelke trouwt op zondag 18 april 1706 te Surhuisterveen (Ach) met Sipke Yntes. Sipke, wonende te Surhuisterveen (Ach), is overleden op maandag 23 oktober 1747.

Sipke was later gehuwd (2) met Dieuke Oenses.

5  Aaltje Sapes is geboren op donderdag 16 maart 1690 te Surhuisterveen (Ach), zie 127.


Generatie IX

(oudbetovergrootouders)

In deze generatie zijn 73 (29 %) van de 256 voorouders bekend, geboren tussen 1600 en 1650.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Surhuisterveen (Ach) (17x), Oostermeer (Tie) (9x), Lippenhuizen (Ops) (3x), Oudega (Sm) (3x), Noorderdrachten (Sm) (2x), Drogeham (Ach) (2x), Nijega (Sm) (2x), Tjalleberd (Aew) (2x), Murmerwoude (Dan) (2x), Rottevalle (FR), Twijzel (Ach), Selmien, Beetsterzwaag (Ops), Teroele, Leeuwarden (FR), Kooten (Ach), Kollumerzwaag (Kol) en Garijp (Tie).

256  Geert Jans, koopman en herbergier, is geboren voor 1633.

Geert trouwt in 1670 (2) met Eeck Sapedr.
Geert trouwt in 1653 (1) met

257  Antie Gerrits is overleden voor 1667 te Surhuisterveen (Ach).

Van Geert en Antie is een kind bekend:

1  Gerrit Geerts is geboren rond 1665 te Surhuisterveen (Ach), zie 128.

260  Sybe Symons, huisman, is geboren na 1638 te Surhuisterveen (Ach), overleden voor zaterdag 18 december 1666 aldaar.

Sybe trouwt rond 1661 te Surhuisterveen (Ach) met

261  Geeltje Ritsckes is geboren rond 1639 te Surhuisterveen (Ach), overleden voor woensdag 22 februari 1668.

Van Sybe en Geeltje is een kind bekend:

1  Symen Sybes is geboren rond 1665 te Surhuisterveen (Ach), zie 130.

262  Haye Gerrits is geboren rond 1635 te Surhuisterveen (Ach).

Haye trouwt rond 1658 te Surhuisterveen (Ach) met

263  Romck Ritskes is geboren rond 1630 te Surhuisterveen (Ach).

Van Haye en Romck is een kind bekend:

1  Antje Hayes is geboren rond 1665 te Surhuisterveen (Ach), zie 131.

264  Claas Deddes, wonende te Tjalleberd (Aew), is geboren rond 1630 aldaar.

Claas trouwt op zondag 15 april 1657 te Gersloot (Aew) met

265  Tjitske Meijntes, wonende te Tjalleberd (Aew), is geboren rond 1633 aldaar.

Van Claas en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

1  Dedde Claases is geboren in 1658 te Tjalleberd (Aew), zie 132.

2  Meinte Clases, huisman, wonende te Luinjeberd (Aew).

Meinte was gehuwd met Sytz Pieters. Sytz, wonende te Luinjeberd (Aew).

268  Wyger Eernstes, koopman, wonende te Beetsterzwaag (Ops) en te Lippenhuizen (Ops), is geboren te Beetsterzwaag (Ops), overleden voor 1673 te Lippenhuizen (Ops).

Wyger trouwt in juni 1667 te Langezwaag/Kortezwaag/Luxwoude (2) met Aabeltie Uilckes. Aabeltie, wonende te Gorredijk (Ops).
Wyger trouwt op maandag 6 december 1649 te Opsterland (FR) (1) met

269  Lieutske Gielts is geboren te Lippenhuizen (Ops).

Van Wyger en Lieutske zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Wygers, meester schoenmaker, wonende te Drachten (Sm), is geboren in 1651, overleden voor 1728.

Hendrik trouwt op dinsdag 5 juni 1685 te Drachten (Sm) met Antje Dirks. Antje, wonende te Ureterp (Ops).

2  Molle Wygers, zie 134.

3  Antje Wygers.

272  Theunis Egberts, schipper, is geboren rond 1604 te Surhuisterveen (Ach).

Theunis trouwt rond 1640 te Surhuisterveen (Ach) met Gepke Jurjens. Gepke is geboren rond 1618 te Surhuisterveen (Ach).

276  Rienk Jans, boer, is geboren rond 1620 te Surhuisterveen (Ach), overleden rond 1645 aldaar.

Rienk trouwt rond 1645 te Surhuisterveen (Ach) met

277  Antje Hotses is geboren rond 1623 te Surhuisterveen (Ach), overleden voor 1664 aldaar.

Van Rienk en Antje is een kind bekend:

1  Eede Rienks is geboren rond 1652 te Surhuisterveen (Ach), zie 138.

288  Jan Jans de Oude.

Jan was gehuwd met

289  Hinke Johannes.

Van Jan en Hinke is een kind bekend:

1  Johannes Jans is geboren in 1670 te Surhuizum (Ach), zie 144.

290  Meine Meints, boer, is geboren in 1636 te Surhuisterveen (Ach), overleden rond 1680 te Augustinusga (Ach).

Meine was gehuwd met

291  Zwaantje Wybes is overleden voor 1676 te Surhuisterveen (Ach).

Van Meine en Zwaantje is een kind bekend:

1  Stientje Meines is geboren in 1671 te Surhuisterveen (Ach), zie 145.

300  Andries Hanzes, brouwer/dorpsrechter, is geboren voor 1640 te Oudega (Sm), overleden 1677 of 1678 aldaar.

Andries trouwt op donderdag 16 juni 1661 te Oudega (Sm) met

301  Sjoukjen Binnes is geboren voor 1645 te Oudega (Sm), gedoopt op donderdag 13 juli 1645 aldaar, overleden na 1689 aldaar.

Sjoukjen trouwt op donderdag 6 mei 1683 te Oudega (Sm) (2) met Marten Wierds, zoon van Wierd Martens en Jouckjen Rinnerts. Marten, brouwer, is geboren rond 1640 te Oudega (Sm), overleden in 1689 aldaar.

Van Andries en Sjoukjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Binne Andrys is gedoopt op zondag 16 april 1662 te Oudega (Sm), overleden voor donderdag 28 januari 1672.

2  Antie Andrys is gedoopt op donderdag 1 mei 1664 te Oudega (Sm).

3  Beern Andrys, grofsmid, wonende te Noorderdrachten (Sm), is gedoopt op donderdag 6 mei 1666 te Oudega (Sm).

Beern trouwt voor donderdag 21 april 1695 met Tryntje Gerrits.

4  Jantyen Andrys is gedoopt op donderdag 14 november 1669 te Oudega (Sm).

5  Binne Andris is gedoopt op donderdag 28 januari 1672 te Oudega (Sm).

Binne was gehuwd met Grietje Symens.

6  Bontje Andrys is gedoopt op zondag 6 januari 1675 te Oudega (Sm).

Bontje trouwt op woensdag 12 januari 1701 te Drachten (Sm) met Albert Pyters. Albert, meester kleermaker, wonende te Noorderdrachten (Sm).

7  Johannes Andries is gedoopt op zondag 27 juni 1677 te Oudega (Sm), zie 150.

304  Douwe Jilles, vervener/huisman, is geboren rond 1620 te Surhuisterveen (Ach), overleden voor 1685 aldaar.

Douwe was gehuwd met

305  Antje Hylkes is geboren te Surhuisterveen (Ach).

Van Douwe en Antje is een kind bekend:

1  Jilles Douwes is geboren rond 1650 te Vierhuizen, zie 152.

306  Jan Johannes, boer, is geboren rond 1630 te Surhuisterveen (Ach), overleden tussen 1693 en 1695 aldaar.

Jan trouwt voor 1654 met

307  Neeltje Cornelis Gayckema is geboren rond 1634 te Surhuisterveen (Ach), overleden na 1681 aldaar.

Van Jan en Neeltje is een kind bekend:

1  Antje Jans is geboren in 1664 te Surhuisterveen (Ach), zie 153.

316  Klaas Hylkes, vervener, is geboren te Surhuisterveen (Ach), overleden in 1683 aldaar.

Klaas trouwt rond 1660 met

317  Antje Ates is geboren te Surhuisterveen (Ach).

Van Klaas en Antje is een kind bekend:

1  Hylke Klazes is geboren te Surhuisterveen (Ach), zie 158.

318  Wolter Engberts is geboren te Nijega (Sm), overleden op zaterdag 27 maart 1694 te Boornbergum (Sm).

Wolter trouwt op dinsdag 23 april 1669 te Opeinde (Sm) met

319  Trijntje Claases is geboren te Nijega (Sm), overleden na 1697.

Van Wolter en Trijntje is een kind bekend:

1  Teike Wolters is geboren voor 1670 te Nijega (Sm), zie 159.

322  Isbrant Gerryts is geboren rond 1622 te Leeuwarden (FR).

Isbrant trouwt op donderdag 25 april 1652 te Garijp (Tie) met

323  Rixt Iebles is geboren rond 1625 te Garijp (Tie).

Van Isbrant en Rixt is een kind bekend:

1  Ybeltje Isbrandts is geboren rond 1663 te Garijp (Tie), zie 161.

332  Gosse Meynts, wonende te Boornbergum (Sm).

Gosse trouwt op donderdag 24 april 1698 te Boornbergum (Sm) (2) met Bontje Sytses. Bontje, wonende te Beetsterzwaag (Ops).
Gosse trouwt op dinsdag 18 augustus 1671 te Boornbergum (Sm) (1) met

333  Wyts Jelkis.

Van Gosse en Wyts zijn zeven kinderen bekend:

1  Meynt Gosses is gedoopt op donderdag 1 september 1672 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm).

2  Gerk Gosses is gedoopt op dinsdag 13 december 1678 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm), zie 166.

3  Jetse Gosses is gedoopt op donderdag 27 maart 1681 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm), overleden voor zondag 4 maart 1691.

4  Auck Gosses is gedoopt op zondag 19 december 1683 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm).

5  Ybeltje Gosses is gedoopt op dinsdag 2 april 1686 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm).

6  Jelke Gosses is gedoopt op donderdag 29 april 1688 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm).

7  Jitse Gosses is gedoopt op zondag 4 maart 1691 te Boornbergum/Kortehemmen (Sm).

336  Freerck Ballings.

Freerck was gehuwd met

337  Martien Goitiens is overleden in 1683 te Kooten (Ach).

Van Freerck en Martien is een kind bekend:

1  Teye Freercks, zie 168.

340  Teede Ybles is overleden voor 1705.

Teede was gehuwd met

341  Trintie Jans is overleden tussen 1709 en 1712.

Van Teede en Trintie zijn vier kinderen bekend:

1  Ybele Tedes, zie 170.

2  Hendrik Teedes is geboren voor 1687 te Augustinusga (Ach).

3  Antje Teedes is geboren voor 1687 te Augustinusga (Ach), overleden op dinsdag 30 augustus 1746.

4  Yda Teedes is geboren voor 1708 te Augustinusga (Ach), overleden tussen 1742 en 1747.

Yda trouwt tussen 1733 en 1736 met Durk Aukes. Durk is overleden tussen 1752 en 1754.

342  Hepcke Hendricx, boer, is geboren rond 1628 te Kooten (Ach), overleden in 1711 aldaar.

Hepcke trouwt voor 1656 met

343  Beert Gerbens is geboren in 1637 te Kollumerzwaag (Kol), overleden in 1667 aldaar.

Van Hepcke en Beert zijn vier kinderen bekend:

1  Gerben Hepckes is gedoopt op donderdag 6 november 1659 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden voor 1711.

2  Gertsen Hepckes is geboren voor 1664 te Garijp (Tie), overleden in 1750.

Gertsen trouwt op donderdag 27 mei 1683 met Jacob Heerkes. Jacob is overleden voor 1728 te Drogeham (Ach).

3  Siouck Hepckes is gedoopt op donderdag 27 november 1664 te Twijzel/Kooten (Ach), zie 171.

4  Hendrik Hepckes is gedoopt op donderdag 20 september 1668 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden voor 1704 te Kooten (Ach).

368  Ritske Harckes, veenboer, is geboren rond 1650 te Oostermeer (Tie), overleden voor 1694 aldaar.

Ritske trouwt voor 1667 met

369  Hiltje Warners is geboren te Noorderdrachten (Sm).

Hiltje trouwt in 1694 (2) met Jelle Sybrens. Jelle, boer en vervener, wonende op het Witveen.

Jelle was eerder gehuwd (1) met Aaltje Ritskes.

Van Ritske en Hiltje zijn twee kinderen bekend:

1  Wik Ritskes is gedoopt op donderdag 30 november 1673 te Oostermeer (Tie).

2  Warner Ritskes is gedoopt op donderdag 16 januari 1676 te Oostermeer (Tie), zie 184.

370  Jan Rienks, schipper, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren aldaar, overleden na 1709 aldaar.

Jan trouwt op donderdag 2 maart 1690 te Oostermeer (Tie) (2) met Jeltie Rinses.
Jan trouwt voor 1667 (1) met

371  Stijntje Tjebbes is overleden voor 1690 te Oostermeer (Tie).

Van Jan en Stijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Hiltje Jans is gedoopt op dinsdag 29 november 1672 te Oostermeer (Tie).

2  Hiltje Jans is gedoopt op donderdag 10 oktober 1675 te Oostermeer (Tie), zie 185.

372  Claes Wybrens, boer en dorpsrechter, wonende te Oostermeer (Tie).

Claes trouwt voor 1667 met

373  Baukjen Wybes.

Van Claes en Baukjen is een kind bekend:

1  Wybren Claasses is geboren te Oostermeer (Tie), zie 186.

374  Minse Roels is geboren te Drogeham (Ach), overleden voor 1696 aldaar.

Minse trouwt op donderdag 29 januari 1682 te Drogeham (Ach) met

375  Trijntje Willems is geboren te Drogeham (Ach), overleden voor 1686 aldaar.

Van Minse en Trijntje is een kind bekend:

1  Jetske Minses is geboren voor 1682 te Drogeham (Ach), zie 187.

392  Tjerk Michiels, boer en vervener, wonende op het Witveen, is geboren voor 1618 te Oostermeer (Tie), overleden tussen 1665 en 1671 aldaar.

Tjerk trouwt rond 1638 te Oostermeer (Tie) met

393  Mincke Rinnerts is geboren te Oostermeer (Tie), overleden tussen 1665 en 1671 aldaar.

Mincke was eerder gehuwd (1) met Gaucke Tobias, zoon van Tobias Gauckes. Gaucke, boer, is geboren te Oostermeer (Tie), overleden voor 1638 aldaar.

Van Tjerk en Mincke zijn zes kinderen bekend:

1  Baukjen Tjerks is geboren te Oostermeer (Tie), overleden na 1690 aldaar.

Baukjen trouwt rond 1669 te Oostermeer (Tie) (1) met Jelle Jans, zoon van Jan Jelles en Antje Reids. Jelle, boer, is geboren te Oostermeer (Tie), overleden in 1674 aldaar.
Baukjen trouwt op donderdag 30 januari 1676 te Oostermeer (Tie) (2) met Gerck Wopkes, zoon van Wopke Eelckes en Stijntje Ritskes. Gerck is geboren rond 1653 te Oostermeer (Tie).

2  Gaucke Tjercks, boer en veenbaas, wonende op het Witveen, is geboren te Oostermeer (Tie), overleden voor 1706 aldaar.

Gaucke trouwt op vrijdag 31 mei 1669 te Nijega (Sm) met Sjouck Teijes, dochter van Teye Rinnerts en Loltje Sytzes. Sjouck, wonende te Oudega (Sm), is geboren rond 1647 aldaar.

3  Antje Tjerks is overleden voor 1733 te Hardegarijp (Tie).

Antje trouwt op vrijdag 31 mei 1669 te Nijega (Sm) (1) met Sytze Teyes, zoon van Teye Rinnerts en Loltje Sytzes. Sytze is overleden voor 1685 te Oudega (Sm).
Antje trouwt na 1685 (2) met Wytse Sjoerdts, zie 446.

4  Rindert Tjerks is geboren rond 1643 te Oostermeer (Tie), zie 196.

5  Trijntje Tjerks is geboren rond 1652 te Opeinde (Sm), gedoopt op donderdag 22 november 1674 te Oostermeer (Tie), overleden in 1684.

Trijntje trouwt op donderdag 22 november 1674 te Oostermeer (Tie) (1) met Eelcke Wopkes. Eelcke, boer, is geboren te Oostermeer (Tie), overleden in 1684 aldaar.
Trijntje trouwt rond 1684 te Oostermeer (Tie) (2) met Sybren Andries. Sybren, boer, is geboren te Oostermeer (Tie), overleden na 1684 aldaar.

6  Eelkje Tjerks.

394  Hepcke Ytes, boer, is geboren rond 1613 te Murmerwoude (Dan), overleden na 1650 te Suameer (Tie).

Hepcke trouwt rond 1635 te Murmerwoude (Dan) met

395  Lutske Fockes is geboren te Murmerwoude (Dan).

Van Hepcke en Lutske is een kind bekend:

1  Jeltje Hepkes is geboren te Suameer (Tie), zie 197.

398  Syger Ates, boer, wonende te Drachten (Sm), is geboren te Selmien, overleden voor 1669 te Noorderdrachten (Sm).

Syger trouwt op dinsdag 17 augustus 1660 te Doniawerstal (FR) met

399  Ansck Tjeetses, wonende te Teroele, is geboren aldaar, overleden in 1669 te Noorderdrachten (Sm).

Van Syger en Ansck is een kind bekend:

1  Hylck Sygers is geboren te Noorderdrachten (Sm), zie 199.

416  Boele Martens, kerkemeier, wonende te Marum (GR), is overleden op zondag 25 maart 1685 aldaar (wonende op de Bulte aldaar).

Boele trouwt voor 1642 met

417  Barber Annes, wonende te Marum (GR), is overleden op vrijdag 20 februari 1688 aldaar.

Van Boele en Barber zijn zeven kinderen bekend:

1  Mettien Boeles is overleden op donderdag 26 augustus 1677 te Marum (GR).

Mettien trouwt op donderdag 18 februari 1666 te Marum (GR) met Siwert Hillebrants. Siwert is overleden op maandag 17 januari 1695 te Marum (GR).

2  Foppe Boeles, wonende te Marum (GR).

Foppe trouwt in 1681 te Tolbert (GR) met Hindrikjen Berens. Hindrikjen, wonende te Tolbert (GR).

3  Lamke Boeles.

Lamke trouwt op donderdag 13 mei 1694 te Marum/Noordwijk (GR) met Popke Berents.

4  Anke Boeles is overleden op zaterdag 17 april 1700 te Marum (GR).

Anke trouwt op dinsdag 15 maart 1695 te Marum (GR) met Ubele Willems.

5  Anne Boeles, wonende te Marum (GR), is overleden op dinsdag 12 oktober 1706 aldaar.

Anne trouwt op donderdag 19 mei 1689 te Marum/Noordwijk (GR) (1) met Anke Brochts, mogelijk dochter van Brucht Hijlkes en Jantijn Wijtsches. Anke is mogelijk geboren voor dinsdag 12 maart 1669 te Marum (GR), mogelijk gedoopt op dinsdag 12 maart 1669 aldaar, overleden op woensdag 17 augustus 1701 aldaar.
Anne trouwt op vrijdag 29 december 1702 te Marum/Noordwijk (GR) (2) met Tieetske Claesen.

6  Gesijn Boeles is gedoopt op donderdag 12 augustus 1660 te Marum (GR).

7  Marten Boeles is gedoopt op donderdag 19 januari 1662 te Marum (GR), zie 208.

424  Jacob Jacobs.

425  N.N..

Van Jacob en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Auth Jacobs is gedoopt op donderdag 30 december 1677 te Opeinde (Sm), zie 212.

426  Tamme Edzes is geboren te Oostermeer (Tie), overleden na 1674 te Rottevalle (FR).

Tamme trouwt voor 1662 met

427  Antje Harts is geboren te Oostermeer (Tie), overleden na 1674 te Rottevalle (FR).

Van Tamme en Antje is een kind bekend:

1  Rentske Tammes is geboren te Rottevalle (FR), zie 213.

444  Naane Benedictus, schipper en boer, is geboren rond 1645 te Oostermeer (Tie), overleden rond 1687 aldaar.

Naane trouwt op zaterdag 30 september 1673 te Oostermeer (Tie) met

445  Fopckjen Roelofs is geboren rond 1647 te Oostermeer (Tie), overleden na 1730 aldaar.

Fopckjen trouwt in 1689 (2) met Wilt Liebbes.
Fopckjen trouwt in 1698 te Oudega (Sm) (3) met Jacob Jogchums, zoon van Jogchum Jacobs en Trijntje Edses. Jacob is geboren rond 1664 te Rottevalle (FR), overleden na 1730 te Oostermeer (Tie).

Van Naane en Fopckjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Benedictus Nanes is geboren in 1675 te Oostermeer (Tie), zie 222.

2  Roelof Benedictus is geboren in 1677.

3  Hendrick Nanes Benedictus is geboren in 1679.

4  Michiel Benedictus is geboren in 1682.

5  Geeske Benedictus is geboren in 1686.

446  Wytse Sjoerdts, gortmaker, is geboren rond 1645 te Rottevalle (FR), overleden in 1709 aldaar.

Wytse trouwt na 1685 (2) met Antje Tjerks, dochter van Tjerk Michiels (392) en Mincke Rinnerts (393). Antje is overleden voor 1733 te Hardegarijp (Tie).

Antje was eerder gehuwd (1) met Sytze Teyes.

Wytse trouwt op donderdag 9 oktober 1670 te Oostermeer (Tie) (1) met

447  Hiltje Benedictus is geboren rond 1648 te Oostermeer (Tie), overleden in 1685 te Rottevalle (FR).

Van Wytse en Hiltje zijn twee kinderen bekend:

1  Dictus Wytzes is geboren op donderdag 1 november 1674 te Opeinde (Sm), overleden in 1704.

Dictus trouwt op donderdag 11 november 1694 te Nijega (Sm) met Loltje Sytzes, dochter van Sytze Teyes en Antje Tjerks. Loltje is geboren voor 1674, overleden tussen 1711 en 1714.

2  Jiskjen Wytses is geboren rond 1680 te Rottevalle (FR), zie 223.

448  Wybe Jentjes, boer, wonende te Oudkerk (Tie) en te Hallum, is geboren voor 1618, overleden voor donderdag 10 mei 1663 aldaar (wonende aldaar).

Wybe trouwt voor woensdag 26 mei 1638 met

449  Antie Tyssens, wonende te Oudkerk (Tie) en te Hallum, is geboren voor 1618, overleden na dinsdag 4 juni 1652.

Van Wybe en Antie zijn twee kinderen bekend:

1  Antie Wybes, wonende te Hallum, te Tietjerk (Tie) en te Grettingaburen, is geboren voor 1649, overleden na mei 1685.

Antie gaat in ondertrouw op zaterdag 1 december 1668 te Hallum, trouwt op donderdag 10 januari 1669 te Stiens (Ldl) met Jacob Pyters. Jacob, herbergier, wonende te Stiens (Ldl), te Tietjerk (Tie) en te Grettingaburen, is overleden na mei 1685.

2  Jetse Wybes is geboren voor 1650 te Oudkerk (Tie), zie 224.

472  Folke Jouckes, wonende te Oostermeer (Tie).

Folke was gehuwd met

473  Sytske Pieters.

Van Folke en Sytske is een kind bekend:

1  Joucke Folkes is geboren rond 1658, zie 236.

480  Tjalling Hendriks, veenbaas, is geboren rond 1611 te Surhuisterveen (Ach), overleden voor 1669 aldaar.

Tjalling trouwt rond 1638 te Surhuisterveen (Ach) met

481  Yck Saapes is geboren rond 1620 te Twijzel (Ach), overleden voor 1686 te Surhuisterveen (Ach).

Van Tjalling en Yck zijn vijf kinderen bekend:

1  Hindrik Tjallings is overleden in 1735.

2  Saape Tjallings is geboren rond 1640 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt, zie 240.

3  Antie Tjallings.

4  Elske Tjallings.

5  Oeds Tjallings, veenbaas, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Drogeham (Ach).

Oeds trouwt in 1665 met Sytske Sybes.

482  Taecke Popkes, veenbaas, is geboren rond 1618 te Surhuisterveen (Ach).

Taecke trouwt rond 1643 te Surhuisterveen (Ach) met

483  Auckjen Folckes is geboren rond 1621 te Surhuisterveen (Ach).

Van Taecke en Auckjen is een kind bekend:

1  Aaltje Taeckes is geboren rond 1640 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt, zie 241.

484  Jan Rinderts, boer, is geboren te Oudega (Sm), overleden in 1668 te Opeinde (Sm).

Jan trouwt rond 1640 met

485  Luitjen Egberts is geboren rond 1612 te Noorderdrachten (Sm), overleden na 1659 te Opeinde (Sm).

Van Jan en Luitjen is een kind bekend:

1  Rindert Jans is geboren te Oudega (Sm), zie 242.

486  Otte Eebeles, boer en kerkvoogd, is geboren rond 1600 te Lippenhuizen (Ops), overleden tussen 1653 en 1658 aldaar.

Otte trouwt op maandag 17 augustus 1626 te Opsterland (FR) (1) met Feick Jenties, dochter van Jentie Doeyes en Sjouck Fridses. Feick is overleden voor 1639.
Otte trouwt op maandag 21 februari 1639 te Opsterland (FR) (2) met

487  Aath Aates is geboren rond 1600 te Lippenhuizen (Ops), overleden na 1660 aldaar.

Aath trouwt op maandag 1 april 1658 te Opsterland (FR) (2) met Tierck Bonnes.

Van Otte en Aath is een kind bekend:

1  Saakjen Ottes is geboren in 1640 te Lippenhuizen (Ops), zie 243.


Generatie X

(stamouders)

In deze generatie zijn 80 (16 %) van de 512 voorouders bekend, geboren tussen 1555 en 1620.
Deze voorouders zijn afkomstig uit Surhuisterveen (Ach) (17x), Oostermeer (Tie) (8x), Noorderdrachten (Sm) (4x), Oudega (Sm) (3x), Garijp (Tie) (3x), Tietjerk (Tie) (2x), Drogeham (Ach) (2x), Surhuizum (Ach), Teroele, Suameerdertike, Selmien, Twijzel (Ach), Bergum (Tie), Lippenhuizen (Ops), Kooten (Ach), Kollumerzwaag (Kol), Harkema Opeinde (Ach) en Olterterp (Ops).

512  Jan Geerts.

Jan trouwt in 1632 met

513  Hantie Popckes is overleden tussen 1667 en 1670 te Surhuisterveen (Ach).

Van Jan en Hantie zijn vier kinderen bekend:

1  N.N. Jans.

N was gehuwd met Douwe Jans. Douwe is overleden tussen 1686 en 1692.

2  Geert Jans is geboren voor 1633, zie 256.

3  Poppe Jans.

Poppe trouwt in 1664 met Sybrich Heerts.

4  Griet Jans.

Griet trouwt in 1659 (1) met Luitien Gerrits.
Griet trouwt in 1688 (2) met Sytze Abeles.

520  Symon Jacobs, huisman en veenbaas, wonende te Hardegarijp (Tie), te Tietjerk (Tie), te Surhuizum (Ach) en te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1600, overleden in 1651 aldaar (wonende aldaar).

Symon trouwt rond 1625 te Surhuisterveen (Ach) met

521  Rintscke Harmens, wonende te Tietjerk (Tie), te Surhuizum (Ach) en te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1602, overleden voor vrijdag 13 oktober 1651 te Achtkarspelen (FR) (wonende te Surhuisterveen (Ach)).

Van Symon en Rintscke zijn zes kinderen bekend:

1  Severyn Symens, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren voor 1626, overleden in 1666 aldaar.

Severyn trouwt in 1664 te Surhuisterveen (Ach) met Fopk Hendricks, zie 523.

2  Gryt Symens is geboren rond 1629 te Surhuisterveen (Ach).

Gryt trouwt in 1651 met Jacob Heeres.

3  Uble Symens is geboren 1631 of 1632 te Surhuisterveen (Ach).

4  Sjoerd Symens is geboren 1637 of 1638 te Surhuisterveen (Ach).

5  Sybe Symons is geboren na 1638 te Surhuisterveen (Ach), zie 260.

6  Rienck Symens, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1641 aldaar.

Rienck trouwt in 1670 te Surhuisterveen (Ach) met Eebel Ritskes, dochter van Ritscke Popkes (522) en Fopk Hendricks (523).

522  Ritscke Popkes is geboren rond 1612 te Surhuisterveen (Ach), overleden voor 1659 aldaar.

Ritscke trouwt rond 1635 te Surhuisterveen (Ach) met

523  Fopk Hendricks is geboren rond 1613 te Surhuisterveen (Ach).

Fopk trouwt in 1664 te Surhuisterveen (Ach) (2) met Severyn Symens, zoon van Symon Jacobs (520) en Rintscke Harmens (521). Severyn, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren voor 1626, overleden in 1666 aldaar.

Van Ritscke en Fopk zijn zes kinderen bekend:

1  Pope Ritskes.

2  Jochum Ritskes.

3  Frans Ritskes.

4  Eebel Ritskes.

Eebel trouwt in 1670 te Surhuisterveen (Ach) met Rienck Symens, zoon van Symon Jacobs (520) en Rintscke Harmens (521). Rienck, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1641 aldaar.

5  Geeltje Ritsckes is geboren rond 1639 te Surhuisterveen (Ach), zie 261.

6  Jan Ritskes, bakker, is geboren in 1646, overleden 1682 of 1683.

Jan was gehuwd met Antie Jan Jans.

524  Gerrit Haayes is geboren rond 1606 te Surhuisterveen (Ach).

Gerrit trouwt rond 1630 te Surhuisterveen (Ach) met

525  Antje Klazes is geboren rond 1608 te Surhuisterveen (Ach).

Van Gerrit en Antje is een kind bekend:

1  Haye Gerrits is geboren rond 1635 te Surhuisterveen (Ach), zie 262.

526  Ritscke Klaeses is geboren rond 1580 te Surhuisterveen (Ach).

Ritscke trouwt rond 1605 te Surhuisterveen (Ach) met

527  Geertje Sijbes is geboren rond 1588 te Surhuisterveen (Ach).

Van Ritscke en Geertje is een kind bekend:

1  Romck Ritskes is geboren rond 1630 te Surhuisterveen (Ach), zie 263.

528  Dedde Hylckes, huisman, is geboren rond 1580, overleden voor 1643 te Tjalleberd (Aew).

Dedde trouwt rond 1608 te Tjalleberd (Aew) met

529  Lysbert Goytses is geboren rond 1585.

Van Dedde en Lysbert zijn twee kinderen bekend:

1  Goytien Deddes.

Goytien trouwt in 1628 te Terband (Aew) (1) met Tet Hamkes.
Goytien trouwt op zaterdag 10 mei 1636 te AEngwirden (FR) (2) met Jan Saekedr.

2  Claas Deddes is geboren rond 1630 te Tjalleberd (Aew), zie 264.

536  Eernst Hendricks, koopman, wonende te Beetsterzwaag (Ops).

Eernst was gehuwd met

537  Geeske Wiegers.

Van Eernst en Geeske is een kind bekend:

1  Wyger Eernstes is geboren te Beetsterzwaag (Ops), zie 268.

554  Hotse Hotses is geboren rond 1595 te Garijp (Tie), overleden voor 1664 te Surhuisterveen (Ach).

Hotse was later gehuwd (2) met Rinske Luytsens.
Hotse trouwt rond 1620 (1) met

555  Sytske Eebeles is geboren rond 1598 te Surhuisterveen (Ach), overleden tussen 1630 en 1664.

Van Hotse en Sytske zijn twee kinderen bekend:

1  Antje Hotses is geboren rond 1623 te Surhuisterveen (Ach), zie 277.

2  Pyt Hotses.

578  Johan Boete.

Johan was gehuwd met

579  Antje Symens.

Van Johan en Antje is een kind bekend:

1  Hinke Johannes, zie 289.

580  Meint Buwes, boer, is geboren te Surhuizum (Ach), overleden voor 1654 aldaar.

581  N.N..

Van Meint en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Meine Meints is geboren in 1636 te Surhuisterveen (Ach), zie 290.

600  Hans Andries, brouwer, is geboren te Oudega (Sm), overleden tussen 1673 en 1680 aldaar.

Hans trouwt voor 1635 (1) met Jantje N.N..
Hans trouwt op donderdag 17 augustus 1673 te Oudega (Sm) (3) met Griet Riemers.
Hans trouwt rond 1635 (2) met

601  Bontje Beerends is overleden tussen 1671 en 1673 te Oudega (Sm).

Van Hans en Bontje is een kind bekend:

1  Andries Hanzes is geboren voor 1640 te Oudega (Sm), zie 300.

602  Binne Alles, boer, is geboren te Oudega (Sm), overleden voor 1662 aldaar.

Binne trouwt rond 1636 te Oudega (Sm) met

603  Anckjen Douwes is geboren te Oudega (Sm), overleden voor 1662 aldaar.

Van Binne en Anckjen zijn twee kinderen bekend:

1  Sjoukjen Binnes is geboren voor 1645 te Oudega (Sm), gedoopt op donderdag 13 juli 1645 aldaar, zie 301.

2  Douwe Binnes, boer en koopman en winkelier, is gedoopt op donderdag 1 juni 1645 te Oudega (Sm).

Douwe trouwt op donderdag 14 november 1675 te Oudega (Sm) met Trijntje Wierds, dochter van Wierd Martens en Jouckjen Rinnerts. Trijntje is geboren rond 1648 te Oudega (Sm), overleden voor 1691.

610  Hylke Klaazes, vervener.

Hylke trouwt rond 1628 te Surhuisterveen (Ach) met

611  Foockel Annes is geboren te Surhuisterveen (Ach).

Van Hylke en Foockel zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Hylkes is geboren te Surhuisterveen (Ach), zie 305.

2  Klaas Hylkes is geboren te Surhuisterveen (Ach), zie 316.

3  Hiltie Hylkes.

612  Johannes Oedses, vervener, is geboren te Surhuisterveen (Ach), overleden in 1659 aldaar.

Johannes was later gehuwd (2) met Aeltje Gabes.
Johannes trouwt rond 1627 (1) met

613  Sytske Jans is geboren te Surhuisterveen (Ach), overleden tussen 1651 en 1658 aldaar.

Van Johannes en Sytske zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Johannes is geboren rond 1630 te Surhuisterveen (Ach), zie 306.

2  Bauck Johannes.

3  Hindrik Johannes.

614  Cornelis Egberts Gayckema, schipper en koopman, wonende te Dokkum (FR), is geboren in 1603 te Surhuisterveen (Ach), overleden in 1645 aldaar, begraven in 1645 te Surhuizum (Ach).

Cornelis trouwt in 1626 met

615  Grietje Eenes is geboren rond 1608 te Surhuisterveen (Ach), overleden na 1661 aldaar.

Van Cornelis en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1  Ansch Cornelis Gayckema is geboren rond 1630 te Dokkum (FR), overleden in 1661 te Surhuisterveen (Ach).

Ansch trouwt voor 1651 te Surhuizum (Ach) met Goitsen Gabes. Goitsen, huisman en veenbaas, is geboren rond 1615, overleden tussen 1676 en 1680 te Surhuisterveen (Ach).

2  Neeltje Cornelis Gayckema is geboren rond 1634 te Surhuisterveen (Ach), zie 307.

3  Grietje Cornelis Gayckema is geboren in 1636 te Surhuisterveen (Ach), overleden tussen 1665 en 1667.

Grietje trouwt op donderdag 24 november 1661 te Harlingen (FR) met Rein Ubles Sybranda. Rein, bakker.

4  Egbert Cornelis Gaykema, brouwer en boer en diaken, is geboren rond 1636 te Surhuisterveen (Ach), overleden na 1700 te Bergum (Tie).

Egbert trouwt rond 1660 te Bergum (Tie) met Marijke Reneman. Marijke is geboren rond 1638 te Hallum, overleden na 1700 te Bergum (Tie).

5  Theunis Cornelis Gayckema is geboren in 1639 te Surhuisterveen (Ach), overleden aldaar.

Theunis trouwt in 1661 te Surhuisterveen (Ach) met Inscke Everts. Inscke is geboren in 1641 te Surhuisterveen (Ach).

6  Jeltje Cornelis Gayckema is geboren in 1643 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 14 juli 1698 aldaar.

Jeltje trouwt met Eerd Tjeerds. Eerd, bakker, is geboren rond 1640, overleden tussen 1676 en 1681 te Surhuisterveen (Ach).

632  Hylke Klaazes, zie 610.

Hylke trouwt rond 1628 te Surhuisterveen (Ach) met

633  Foockel Annes is geboren te Surhuisterveen (Ach), zie 611.

Van Hylke en Foockel zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Hylkes is geboren te Surhuisterveen (Ach), zie 305.

2  Klaas Hylkes is geboren te Surhuisterveen (Ach), zie 316.

3  Hiltie Hylkes.

634  Ate Sjoerds is geboren te Surhuisterveen (Ach).

Ate was gehuwd met

635  Antje.

Van Ate en Antje is een kind bekend:

1  Antje Ates is geboren te Surhuisterveen (Ach), zie 317.

646  Yble Linses, boer, is geboren te Garijp (Tie), overleden 1625 of 1626.

Yble trouwt rond 1616 met

647  Auckjen Joostes is geboren rond 1594 te Garijp (Tie), overleden na 1663 aldaar.

Van Yble en Auckjen is een kind bekend:

1  Rixt Iebles is geboren rond 1625 te Garijp (Tie), zie 323.

684  Hendrik Ubles, boer, wonende te Westergeest (Kol), is geboren rond 1590 te Kooten (Ach), overleden voor 1654 aldaar.

Hendrik was gehuwd met

685  Martien Hepkes is geboren rond 1600, overleden voor 1668.

Van Hendrik en Martien zijn zeven kinderen bekend:

1  Douwe Hendriks, dorprechter, is geboren rond 1620, overleden in 1667 te Eestrum (Tie).

Douwe trouwt voor 1650 (1) met Grietje Lieuwes. Grietje is overleden voor 1660 te Eestrum (Tie).
Douwe trouwt rond 1660 te Eestrum (Tie) (2) met Antje Bruchts. Antje is geboren rond 1640 te Eestrum (Tie), overleden voor 1682 aldaar.

2  Uble Hendriks, wonende te Twijzel (Ach), is geboren rond 1620 te Kooten (Ach).

3  Harmen Hendriks is geboren rond 1622 te Kooten (Ach).

Harmen was gehuwd met Saep Epedr.

4  Sytse Hendriks is geboren rond 1624 te Kooten (Ach), overleden na 1678.

5  Antie Hendriks is geboren rond 1625 te Kooten (Ach).

Antie was gehuwd (1) met Bouwe Sytses. Bouwe is geboren rond 1640, overleden voor 1674 te Eestrum (Tie).
Antie trouwt op donderdag 7 maart 1675 te Kortezwaag (Ops) (2) met Foppe Douwes.

6  Hepcke Hendricx is geboren rond 1628 te Kooten (Ach), zie 342.

7  Siouck Hendriks is geboren rond 1635 te Kooten (Ach), overleden voor 1668 te Twijzel (Ach).

Siouck was gehuwd met Hendrick Clases. Hendrick is overleden voor 1669 te Twijzel (Ach).

686  Gerben Egberts, boer en koopman, is geboren 1599 of 1600 te Kollumerzwaag (Kol), overleden in 1654 aldaar.

Gerben trouwt rond 1630 te Kollumerzwaag (Kol) met

687  Geertie Nitters is geboren rond 1600, overleden in 1651 te Kollumerzwaag (Kol).

Van Gerben en Geertie zijn negen kinderen bekend:

1  Antie Gerbens is geboren in 1630.

Antie trouwt voor 1656 te Kollumerzwaag (Kol) (1) met Hidser Egberts. Hidser is overleden voor 1687.
Antie trouwt op vrijdag 27 juni 1687 te Dantumadeel (FR) (2) met Hessel Adzers. Hessel, boer, is geboren rond 1630.

2  Wijbe Gerbens is geboren in 1635 te Kollumerzwaag (Kol).

3  Beert Gerbens is geboren in 1637 te Kollumerzwaag (Kol), zie 343.

4  Anne Gerbens is geboren in 1637 te Kollumerzwaag (Kol).

5  Saeck Gerbens is geboren in 1641 te Kollumerzwaag (Kol), overleden voor 1656.

6  Trijn Gerbens is geboren in 1643 te Kollumerzwaag (Kol), overleden na 1706.

Trijn trouwt op donderdag 31 januari 1664 te Drogeham (Ach) (1) met Hidzer Oedzes. Hidzer is overleden voor 1677.
Trijn was gehuwd (2) met Pieter Nannes. Pieter is geboren in 1649 te Drogeham (Ach).

7  Bauck Gerbens is geboren in 1645 te Kollumerzwaag (Kol).

8  Jarich Gerbens is geboren in 1647 te Kollumerzwaag (Kol).

9  Aeltie Gerbens is geboren in 1649 te Kollumerzwaag (Kol).

736  Harcke Ritskes is geboren te Oostermeer (Tie).

737  N.N..

Van Harcke en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Ritske Harckes is geboren rond 1650 te Oostermeer (Tie), zie 368.

738  Warner Warners, herbergier, is overleden voor 1644.

Warner was gehuwd met

739  Wickjen Martens is overleden voor 1678 te Noorderdrachten (Sm).

Van Warner en Wickjen zijn twee kinderen bekend:

1  Hiltje Warners is geboren te Noorderdrachten (Sm), zie 369.

2  Trijntje Warners.

Trijntje trouwt met Jaen Minnerts. Jaen, wagenmaker.

740  Rienk Jans, schipper, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren aldaar, overleden na 1671.

Rienk gaat in ondertrouw op dinsdag 18 februari 1670 te Oostermeer (Tie) (2) met Maaike Alles. Maaike is overleden 1670 of 1671 te Oostermeer (Tie).

Maaike was eerder gehuwd (1) met Dirk Piers.

Rienk trouwt op donderdag 17 december 1671 te Oostermeer (Tie) (3) met Antje Jacobs.
Rienk was gehuwd (1) met

741  Hiltje Piers is geboren te Oostermeer (Tie), overleden tussen 1667 en 1678 aldaar.

Van Rienk en Hiltje zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Rienks is geboren te Oostermeer (Tie), zie 370.

2  Wijtze Riencks is geboren rond 1653 te Oostermeer (Tie), overleden voor 1708 te Suameer (Tie).

Wijtze trouwt op dinsdag 1 september 1682 te Oostermeer (Tie) met Ykje Willems, dochter van Willem Arends (750) en Jetske Lieuwes (751). Ykje is geboren in 1655 te Drogeham (Ach), overleden in 1728 te Suameer (Tie).

3  Hendrik Rienks is overleden na 1737.

Hendrik trouwt op donderdag 4 juni 1676 te Oostermeer (Tie) met Aaltje Ruurds.

4  Grietje Rienks.

Grietje was gehuwd met Jacob Gerbens.

742  Tjebbe.

Tjebbe was gehuwd met

743  Hiltje.

Van Tjebbe en Hiltje zijn twee kinderen bekend:

1  Stijntje Tjebbes, zie 371.

2  Baukje Tjebbes.

Baukje trouwt op donderdag 4 november 1683 te Oostermeer (Tie) met Oetse Martens. Oetse, schipper, wonende te Oostermeer (Tie).

748  Roel Jans, boer, is geboren te Drogeham (Ach), overleden voor 1682 aldaar.

Roel trouwt op maandag 23 mei 1650 te Drogeham (Ach) met

749  Antje Meynses is geboren te Harkema Opeinde (Ach), overleden voor 1682 te Drogeham (Ach).

Van Roel en Antje is een kind bekend:

1  Minse Roels is geboren te Drogeham (Ach), zie 374.

750  Willem Arends, boer, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren te Suameerdertike, overleden na 1696 aldaar.

Willem trouwt op zondag 24 februari 1658 te Drogeham (Ach) met

751  Jetske Lieuwes, wonende te Drogeham (Ach), is geboren aldaar.

Van Willem en Jetske zijn twee kinderen bekend:

1  Trijntje Willems is geboren te Drogeham (Ach), zie 375.

2  Ykje Willems is geboren in 1655 te Drogeham (Ach), overleden in 1728 te Suameer (Tie).

Ykje trouwt op dinsdag 1 september 1682 te Oostermeer (Tie) met Wijtze Riencks, zoon van Rienk Jans (740) en Hiltje Piers (741). Wijtze is geboren rond 1653 te Oostermeer (Tie), overleden voor 1708 te Suameer (Tie).

784  Michiel Tobias, veenbaas en boer, is geboren te Oostermeer (Tie), overleden tussen 1648 en 1656 te Opeinde (Sm).

Michiel trouwt rond 1608 te Oostermeer (Tie) met

785  Sjouckjen Auckes is geboren rond 1579, overleden tussen 1656 en 1658 te Opeinde (Sm).

Van Michiel en Sjouckjen zijn twee kinderen bekend:

1  Aucke Michiels, veenbaas, is geboren te Oostermeer (Tie), overleden na 1683 aldaar.

Aucke trouwt rond 1648 te Oostermeer (Tie) met Aeltje Dircks. Aeltje is geboren te Oostermeer (Tie), overleden voor 1683 aldaar.

2  Tjerk Michiels is geboren voor 1618 te Oostermeer (Tie), zie 392.

786  Rinnert Bauckes, boer, is geboren te Oostermeer (Tie), overleden na 1620 aldaar.

Rinnert trouwt in 1616 te Oostermeer (Tie) met

787  Jedts Jacobs is geboren te Oostermeer (Tie), overleden na 1617 te Oostermeerderveen.

Van Rinnert en Jedts is een kind bekend:

1  Mincke Rinnerts is geboren te Oostermeer (Tie), zie 393.

796  Aate Wytses, boer, is geboren te Selmien, overleden na 1649 te Drachten (Sm).

Aate was gehuwd met

797  Wytske Gauches is geboren te Olterterp (Ops), overleden na 1649 te Drachten (Sm).

Van Aate en Wytske is een kind bekend:

1  Syger Ates is geboren te Selmien, zie 398.

798  Tyeetse Imckes, boer, is geboren te Teroele.

Tyeetse trouwt op maandag 27 mei 1630 te Doniawerstal (FR) met

799  Hylck Heeres is overleden voor 1646 te Teroele.

Van Tyeetse en Hylck is een kind bekend:

1  Ansck Tjeetses is geboren te Teroele, zie 399.

834  Anne Lykles, huisman, is geboren rond 1588, overleden 1656 of 1657.

Anne was gehuwd met

835  Lamke Foppes is overleden tussen 1639 en 1656.

Van Anne en Lamke zijn twee kinderen bekend:

1  Egbert Annes is geboren te Duurswoude (Ops), overleden op maandag 5 april 1683 te Marum (GR).

Egbert was gehuwd met Geeske Hessels, dochter van Hessel Annes en Wimke Geerts. Geeske is overleden op maandag 5 januari 1693 te Marum (GR).

2  Barber Annes, zie 417.

852  Edse Sickes, veenbaas, is geboren te Oostermeer (Tie), overleden na 1670 te Rottevalle (FR).

Edse was gehuwd met

853  Aaltje Harmens is overleden na 1670 te Rottevalle (FR).

Van Edse en Aaltje is een kind bekend:

1  Tamme Edzes is geboren te Oostermeer (Tie), zie 426.

888  Benedictus Naanes, boer, wonende op het Witveen, is geboren rond 1617, overleden na 1658.

Benedictus trouwt rond 1642 met

889  Eescke Michiels is geboren rond 1620, overleden na 1658.

Van Benedictus en Eescke zijn twee kinderen bekend:

1  Naane Benedictus is geboren rond 1645 te Oostermeer (Tie), zie 444.

2  Hiltje Benedictus is geboren rond 1648 te Oostermeer (Tie), zie 447.

890  Roelof Hendricks, boer, is geboren rond 1600 te Noorderdrachten (Sm), overleden voor 1640 aldaar.

Roelof trouwt rond 1630 te Drachten (Sm) met

891  Antje Poopes is geboren rond 1604 te Noorderdrachten (Sm).

Antje trouwt rond 1640 te Drogeham (Ach) (2) met Gerck Fockes Itsma, zoon van Focke Gercks Itsma en Sytske Alles. Gerck, boer, is geboren rond 1597 te Drogeham (Ach).

Van Roelof en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Rixtje Roelofs is geboren te Noorderdrachten (Sm).

Rixtje trouwt rond 1662 te Oudega (Sm) met Foocke Hedzers. Foocke, boer, is overleden na 1698.

2  Fopckjen Roelofs is geboren rond 1647 te Oostermeer (Tie), zie 445.

892  Sjoerdt Wytses is geboren rond 1615 te Tietjerk (Tie), overleden voor 1670 aldaar.

Sjoerdt was later gehuwd (2) met Trijntje Alefs.
Sjoerdt trouwt rond 1640 te Tietjerk (Tie) (1) met

893  Gerbrich Jacobs is geboren rond 1618 te Tietjerk (Tie), overleden rond 1651 te Eestrum (Tie).

Van Sjoerdt en Gerbrich is een kind bekend:

1  Wytse Sjoerdts is geboren rond 1645 te Rottevalle (FR), zie 446.

894  Benedictus Naanes is geboren rond 1617, zie 888.

Benedictus trouwt rond 1642 met

895  Eescke Michiels is geboren rond 1620, zie 889.

Van Benedictus en Eescke zijn twee kinderen bekend:

1  Naane Benedictus is geboren rond 1645 te Oostermeer (Tie), zie 444.

2  Hiltje Benedictus is geboren rond 1648 te Oostermeer (Tie), zie 447.

896  Jentie.

897  N.N..

Van Jentie en een onbekende vrouw zijn vier kinderen bekend:

1  Sioerdt Jenties, wonende te Leeuwarden (FR) en te Oudkerk (Tie), is geboren voor 1600, overleden tussen 1659 en 1670.

Sioerdt trouwt voor vrijdag 12 december 1625 met Jantien Martens.

2  Hin Jenties, wonende te Oenkerk (Tie), is geboren voor 1609, overleden voor donderdag 13 mei 1660.

Hin trouwt voor 1629 (1) met Jacob Outgers. Jacob, boer, wonende te Oenkerk (Tie), is geboren voor 1609, overleden voor zaterdag 13 juni 1648 (wonende aldaar).
Hin trouwt in 1648 (2) met Jan Taeckes. Jan, wonende te Oenkerk (Tie).

3  Wybe Jentjes is geboren voor 1618, zie 448.

4  Oene Jenties, boer, wonende te Oudkerk (Tie), is geboren voor 1620, overleden rond zaterdag 1 januari 1689 aldaar.

Oene trouwt voor 1641 (1) met Aukje.
Oene trouwt op donderdag 5 juni 1670 te Rijperkerk (Tie) (2) met Antie Frieses. Antie, wonende te Oudkerk (Tie), is geboren voor 1615.
Oene trouwt op donderdag 1 februari 1674 te Oudkerk (Tie) (3) met Geertie Jans. Geertie is overleden op dinsdag 9 november 1677 te Oudkerk (Tie).

962  Saape Tjaardts, boer, is geboren rond 1588 te Twijzel (Ach), overleden voor 1631 aldaar.

Saape trouwt rond 1612 te Surhuisterveen (Ach) met

963  Aaltje Oedses is geboren rond 1590 te Surhuisterveen (Ach), overleden na 1645 te Sappemeer (GR).

Van Saape en Aaltje is een kind bekend:

1  Yck Saapes is geboren rond 1620 te Twijzel (Ach), zie 481.

964  Popke Taeckes, veenbaas, is geboren rond 1575 te Surhuisterveen (Ach).

Popke was eerder gehuwd (1) met Bauck Frans.
Popke trouwt in 1611 (2) met

965  Geeske Ritskes is geboren rond 1585 te Surhuisterveen (Ach).

Van Popke en Geeske zijn vijf kinderen bekend:

1  Hantie Popckes, zie 513.

2  Ritscke Popkes is geboren rond 1612 te Surhuisterveen (Ach), zie 522.

3  Holdu Popckes.

4  Eelk Popckes.

5  Taecke Popkes is geboren rond 1618 te Surhuisterveen (Ach), zie 482.

968  Rinnert Gooytses, boer en armvoogd, is geboren rond 1580 te Bergum (Tie), overleden tussen 1638 en 1640 te Oudega (Sm).

Rinnert trouwt voor 1623 te Bergum (Tie) met

969  Sijke Hylckes is geboren rond 1585 te Oostermeer (Tie), overleden in 1671 te Oudega (Sm).

Van Rinnert en Sijke zijn vier kinderen bekend:

1  Jan Rinderts is geboren te Oudega (Sm), zie 484.

2  Jouckjen Rinnerts is geboren rond 1618 te Bergum (Tie), overleden voor 1672 te Oudega (Sm).

Jouckjen trouwt voor 1640 met Wierd Martens, zoon van Marten Wierds en Lieb Ebeles. Wierd, boer, is geboren in 1615 te Oudega (Sm), overleden rond 1680.

Wierd was later gehuwd (2) met Fetje Hanses.

3  Binne Rinnerts is geboren rond 1625 te Bergum (Tie), overleden tussen 1668 en 1671 op het Witveen.

4  Sjoukje Rinnerts is geboren rond 1625 te Bergum (Tie), overleden voor 1651 te Buweklooster.

Sjoukje trouwt met Luycke Gaukes Hymersma. Luycke is geboren rond 1615.

970  Egbert Alles, boer en dorpsrechter, is geboren rond 1577 te Noorderdrachten (Sm), overleden tussen 1620 en 1645 aldaar.

Egbert trouwt rond 1604 te Drachten (Sm) met

971  Wibke Johannes is geboren rond 1581 te Noorderdrachten (Sm), overleden na 1620 aldaar.

Van Egbert en Wibke is een kind bekend:

1  Luitjen Egberts is geboren rond 1612 te Noorderdrachten (Sm), zie 485.

972  Eebele Alles, boer, is geboren rond 1555 te Lippenhuizen (Ops), overleden na 1617 te Hemrik (Ops).

973  N.N..

Van Eebele en een onbekende vrouw zijn twee kinderen bekend:

1  Alle Ebeles, boer, wonende te Lippenhuizen (Ops), is geboren rond 1585 aldaar, overleden na 1653.

Alle trouwt rond 1610 te Hemrik (Ops) (1) met Sjouckjen Tjeerds. Sjouckjen is geboren rond 1588 te Hemrik (Ops), overleden 1614 of 1615 te Lippenhuizen (Ops).
Alle trouwt rond 1620 te Hemrik (Ops) (2) met Hendrikjen Geerts. Hendrikjen is geboren rond 1595 te Hemrik (Ops), overleden na 1652 te Lippenhuizen (Ops).

2  Otte Eebeles is geboren rond 1600 te Lippenhuizen (Ops), zie 486.