Genealogie De Haan

Versie 27-12-2022

Inleiding

Deze genealogie bestaat uit vijf generaties nakomelingen van Durk Jelles in mannelijke lijn. Durk Jelles is enige tijd veer- en beurtschipper van beroep en woont in Eestrum. De laatste jaren van zijn leven wordt hij onderhouden door de diaconie. Omdat hij dan nog vrij jong is, had dit wellicht te maken met ziekte of handicap. In 1811 nemen twee van zijn zonen de achternaam De Haan aan, net als een van de zonen van zijn broer Tjeerd (zie genealogie Stel/Steltman).

De familie De Haan woont voornamelijk in Achtkarspelen (Twijzel, Augustinusga, Buitenpost). De meeste mannen zijn arbeider van beroep.


Generatie I

(van 1736 tot 1778)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 4 kinderen.
Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1759 en 1768.
De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Eestrum (Tie) (4x).

I  Durk Jelles, zoon van Jelle Feijes en Dieuke Tjeerds, veer- en beurtschipper, wonende te Eestrum (Tie), is geboren in 1736 aldaar, gedoopt op zondag 2 december 1736 aldaar, overleden rond donderdag 16 juli 1778 aldaar.

Durk trouwt op maandag 15 mei 1758 te Eestrum (Tie) met Antje Jennes, dochter van Jenne Joukes en Grietje Jurks. Antje, wonende te Eestrum (Tie) en te Twijzel (Ach), is geboren rond 1736, overleden na 1786.

Van Durk en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Jelle Durks de Haan is geboren in 1759 te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 1 april 1759 aldaar, zie II-A.

2  Jinne Durks de Haan is geboren op dinsdag 1 september 1761 te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 26 september 1762 aldaar, zie II-B.

3  Tjeerd Durks is geboren in 1764 te Eestrum (Tie), gedoopt op maandag 23 april 1764 aldaar.

4  Grietje Durks is geboren in 1768 te Eestrum (Tie), gedoopt op maandag 4 april 1768 aldaar.


Generatie II

(van 1759 tot 1831)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 12 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1788 en 1805.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Twijzel (Ach) (12x).

II-A  Jelle Durks de Haan, zoon van Durk Jelles (I) en Antje Jennes, arbeider, wonende te Twijzel (Ach), is geboren in 1759 te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 1 april 1759 aldaar, overleden op zaterdag 15 mei 1824 te Buitenpost (Ach), als overleden aangegeven op maandag 17 mei 1824.

Jelle trouwt op zondag 4 december 1785 te Twijzel (Ach) met Antje IJtens. Antje, arbeidersche, wonende te Twijzel (Ach), is overleden aldaar.

Van Jelle en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Ytje Jelles de Haan, wonende te Twijzel (Ach), is geboren op zaterdag 29 maart 1788 aldaar, gedoopt op zondag 27 april 1788 aldaar, overleden op vrijdag 28 april 1843 aldaar.

Ytje trouwt op woensdag 9 oktober 1816 in de Mairie Buitenpost (FR) met Albert Popes Zijlstra. Albert, arbeider, wonende te Twijzel (Ach), is geboren rond 1788 te Westergeest (Kol), overleden op dinsdag 12 januari 1847 te Twijzel (Ach) (wonende aldaar).

2  Antje Jelles de Haan, wonende te Twijzel (Ach), is geboren op zondag 13 februari 1791 aldaar, gedoopt op zondag 6 maart 1791 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden op woensdag 16 januari 1861 te Twijzel (Ach).

Antje trouwt op zaterdag 20 mei 1815 in de Mairie Oudwoude (FR) met Durk Roelfs Boersma. Durk, arbeider, wonende te Buitenpost (Ach), is geboren rond 1790.

3  Durk Jelles de Haan is geboren op dinsdag 19 augustus 1794 te Twijzel (Ach), gedoopt op zondag 7 september 1794 te Twijzel/Kooten (Ach), zie III-A.

4  Gepke Jelles is geboren op dinsdag 25 oktober 1796 te Twijzel (Ach), gedoopt op zondag 13 november 1796 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden voor 1811.

II-B  Jinne Durks de Haan, zoon van Durk Jelles (I) en Antje Jennes, koopman, wonende te Augustinusga (Ach) en te Twijzel (Ach), is geboren op dinsdag 1 september 1761 te Eestrum (Tie), gedoopt op zondag 26 september 1762 aldaar, overleden op zaterdag 3 december 1831 te Twijzel (Ach), als overleden aangegeven op maandag 5 december 1831 te Buitenpost (Ach).

Jinne trouwt op zondag 13 mei 1787 te Twijzel (Ach) met Lutske Arends Groenhof, dochter van Arend Alles en Antje Geerts. Lutske, winkeliersche, wonende te Twijzel (Ach), is geboren in 1762 aldaar, gedoopt op zondag 19 december 1762 aldaar, overleden op vrijdag 22 augustus 1828 aldaar (wonende aldaar), als overleden aangegeven op zaterdag 23 augustus 1828.

Van Jinne en Lutske zijn acht kinderen bekend:

1  Durk Jinnes de Haan, arbeider en koopman, wonende te Twijzel (Ach), is geboren op dinsdag 8 juli 1788 aldaar, gedoopt op zondag 27 juli 1788 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden op zondag 3 september 1843 te Twijzel (Ach), als overleden aangegeven op maandag 4 september 1843.

2  Antje Jinnes de Haan, wonende te Twijzel (Ach), is geboren op donderdag 24 juni 1790 aldaar, gedoopt op zondag 18 juli 1790 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden op woensdag 15 september 1852 te Twijzel (Ach).

Antje trouwt op vrijdag 31 juli 1812 in de Mairie Buitenpost (FR) met Kornelis Drieuwes de Vries. Kornelis, grofsmid en landbouwer, is geboren rond 1784 te Twijzel (Ach), overleden op maandag 19 september 1859 aldaar.

3  Dieuwke Jinnes de Haan, wonende te Twijzel (Ach), is geboren op vrijdag 21 juni 1793 aldaar, gedoopt op zondag 7 juli 1793 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden op woensdag 23 februari 1859 te Twijzel (Ach).

Dieuwke trouwt op woensdag 10 mei 1815 in de Mairie Buitenpost (FR) met Sjoerd Meints Binnema. Sjoerd, schipper, kastelein en herbergier, wonende te Twijzel (Ach), is geboren rond 1781 te Kooten (Ach), overleden op donderdag 11 augustus 1859 te Twijzel (Ach).

4  Aan Jinnes de Haan is geboren op dinsdag 3 maart 1795 te Twijzel (Ach), gedoopt op zondag 12 april 1795 te Twijzel/Kooten (Ach), zie III-B.

5  Alle Jinnes de Haan, arbeider, is geboren op zaterdag 24 juni 1797 te Twijzel (Ach), gedoopt op zaterdag 22 juli 1797 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden op vrijdag 11 juni 1869 te Twijzel (Ach).

Alle trouwt op zaterdag 1 mei 1841 te Achtkarspelen (FR) met Antje Sierks Westra. Antje, arbeidster, is geboren rond 1806 te Suameer (Tie), overleden op zondag 5 december 1869 te Twijzel (Ach).

6  Grietje Jinnes de Haan is geboren op vrijdag 9 mei 1800 te Twijzel (Ach), gedoopt op zondag 1 juni 1800 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden op woensdag 5 september 1821 te Twijzel (Ach).

7  Geeske Jinnes de Haan, boerin, wonende te Westergeest (Kol), is geboren op maandag 26 juli 1802 te Twijzel (Ach), gedoopt op zondag 22 augustus 1802 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden op zondag 8 april 1849 te Westergeest (Kol) (wonende nr. 88 aldaar).

Geeske trouwt op zaterdag 15 mei 1824 te Achtkarspelen (FR) met Lieuwe Freerks Kootstra. Lieuwe, landbouwer, wonende te Westergeest (Kol), is geboren rond 1798 te Kooten (Ach), overleden op zaterdag 15 december 1883 te Kollumerland c.a. (FR).

8  Geert Jinnes de Haan, wonende te Twijzel (Ach), is geboren op dinsdag 27 augustus 1805 aldaar, gedoopt op zondag 15 september 1805 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden op woensdag 19 augustus 1818 te Twijzel (Ach) (wonende nr. 70 aldaar), als overleden aangegeven op woensdag 19 augustus 1818.


Generatie III

(van 1788 tot 1880)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1819 en 1842.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Harkema Opeinde (Ach) (8x) en Twijzel (Ach) (7x).

III-A  Durk Jelles de Haan, zoon van Jelle Durks de Haan (II-A) en Antje IJtens, arbeider, wonende te Twijzel (Ach), is geboren op dinsdag 19 augustus 1794 aldaar, gedoopt op zondag 7 september 1794 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden op donderdag 31 juli 1862 te Harkema Opeinde (Ach).

Durk trouwt op zondag 25 april 1819 te Achtkarspelen (FR) met Ank Hendriks Zevenhuizen, dochter van Hendrik Pieters Zevenhuizen en Saapke Pieters Schipper. Ank, arbeidster, is gedoopt op maandag 10 februari 1800 te Lutjegast (GR), overleden op vrijdag 12 januari 1855 te Harkema Opeinde (Ach).

Van Durk en Ank zijn negen kinderen bekend:

1  Jelle Durks de Haan is geboren op donderdag 16 september 1819 te Twijzel (Ach), zie IV-A.

2  Hendrik Durks de Haan is geboren op donderdag 15 maart 1821 te Harkema Opeinde (Ach), als geboren aangegeven op zaterdag 17 maart 1821, overleden op donderdag 22 maart 1821 aldaar.

3  Saapke Durks de Haan is geboren op dinsdag 23 maart 1824 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op maandag 29 maart 1824 aldaar.

4  Hendrik Durks de Haan is geboren op vrijdag 15 april 1825 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op woensdag 4 april 1827 aldaar.

5  Antje Durks de Haan is geboren op zaterdag 25 april 1829 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op donderdag 14 januari 1904 te Augustinusga (Ach).

Antje trouwt op zaterdag 22 mei 1852 te Achtkarspelen (FR) met Oeds Jans Wijma, zoon van Jan Ritskes Wijma en Trijntje Gosses Wijma. Oeds, arbeider, is geboren op woensdag 8 maart 1820 te Augustinusga (Ach), overleden op woensdag 2 mei 1894 aldaar.

6  Hendrik Durks de Haan is geboren op zaterdag 23 juni 1832 te Harkema Opeinde (Ach), zie IV-B.

7  Saapke Durks de Haan, huishoudster, is geboren op vrijdag 20 maart 1835 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op woensdag 14 december 1921 te Oldehove (GR).

Saapke trouwt op zaterdag 13 mei 1865 te Tietjerksteradeel (FR) (1) met Rinze Kamminga. Rinze, arbeider, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1837 te Britsum (Ldl), overleden op maandag 7 juni 1897 te Oostermeer (Tie) (wonende aldaar).
Saapke trouwt op donderdag 17 mei 1900 te Grijpskerk (GR) (2) met Hans Schriemer. Hans, arbeider, is geboren rond 1837 te Drachten (Sm).

8  Gepke Durks de Haan is geboren op zaterdag 29 juli 1837 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op zondag 30 juni 1912 te Oldehove (GR).

Gepke trouwt op zaterdag 17 april 1858 te Achtkarspelen (FR) met Johannes Annes Adema. Johannes, arbeider, wonende te Aduard (GR), is geboren op zondag 19 augustus 1832 te Buitenpost (Ach), overleden op vrijdag 31 januari 1913 te Groningen (GR) (wonende te Aduard (GR)).

9  Pieter Durks de Haan is geboren op woensdag 19 januari 1842 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op zaterdag 4 maart 1843 aldaar.

III-B  Aan Jinnes de Haan, zoon van Jinne Durks de Haan (II-B) en Lutske Arends Groenhof, arbeider, wonende te Twijzel (Ach) en te Eestrum (Tie), is geboren op dinsdag 3 maart 1795 te Twijzel (Ach), gedoopt op zondag 12 april 1795 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden op zaterdag 31 januari 1880 te Eestrum (Tie), als overleden aangegeven op zaterdag 31 januari 1880 te Bergum (Tie).

Aan trouwt op zondag 22 februari 1818 te Achtkarspelen (FR) met Trijntje Hendriks Zevenhuizen, dochter van Hendrik Pieters Zevenhuizen en Saapke Pieters Schipper. Trijntje is gedoopt op zondag 16 september 1792 te Lutjegast (GR), overleden op donderdag 2 april 1868 te Twijzel (Ach), als overleden aangegeven op zaterdag 4 april 1868 te Buitenpost (Ach).

Van Aan en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Geert Aans de Haan is geboren op zaterdag 12 juni 1819 te Twijzel (Ach), zie IV-C.

2  Jenne Aans de Haan, arbeider, wonende te Eestrum (Tie), is geboren op woensdag 12 december 1821 te Twijzel (Ach), overleden op donderdag 1 december 1910 te Eestrum (Tie).

Jenne trouwt op vrijdag 13 mei 1853 te Achtkarspelen (FR) met Imke Hendriks Hellinga. Imke is geboren op zondag 8 november 1829 te Kooten (Ach), overleden op vrijdag 10 september 1920 aldaar.

3  Lutske Aans de Haan is geboren op vrijdag 4 juni 1824 te Twijzel (Ach), overleden op zaterdag 8 januari 1910 te Kooten (Ach).

Lutske trouwt op zaterdag 8 april 1848 te Achtkarspelen (FR) met Ouwe Gerbens Wiersma. Ouwe, arbeider, is geboren op zondag 5 september 1819 te Kooten (Ach), overleden op maandag 27 mei 1895 aldaar.

4  Hendrik Aans de Haan is geboren op maandag 9 oktober 1826 te Twijzel (Ach), overleden op maandag 26 mei 1834 aldaar, als overleden aangegeven op dinsdag 27 mei 1834 te Buitenpost (Ach).

5  Sape Aans de Haan, arbeider, is geboren op woensdag 25 maart 1829 te Twijzel (Ach), overleden op dinsdag 1 mei 1888 aldaar, als overleden aangegeven op woensdag 2 mei 1888 te Buitenpost (Ach).

Sape trouwt op zaterdag 14 mei 1859 te Achtkarspelen (FR) met Akke Feyes Westra. Akke is geboren op zondag 2 november 1828 te Zwaagwesteinde (Dan), overleden op zaterdag 27 maart 1909 te Dantumadeel (FR).

6  Antje Aans de Haan is geboren op maandag 6 juli 1835 te Twijzel (Ach), overleden op woensdag 18 januari 1893 aldaar.

Antje trouwt op donderdag 9 mei 1861 te Achtkarspelen (FR) met Jense Rinderts Leegsma. Jense, koopman, is geboren op woensdag 21 december 1831 te Eestrum (Tie), overleden op vrijdag 21 juli 1905 te Twijzel (Ach).


Generatie IV

(van 1819 tot 1921)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1852 en 1880.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Surhuizum (Ach) (7x), Pieterzijl (2x), Buitenpost (Ach) (2x), Visvliet (GR), Noordhorn (GR), Drogeham (Ach) en Augustinusga (Ach).

IV-A  Jelle Durks de Haan, zoon van Durk Jelles de Haan (III-A) en Ank Hendriks Zevenhuizen, arbeider, is geboren op donderdag 16 september 1819 te Twijzel (Ach), overleden op woensdag 4 oktober 1893 te Grijpskerk (GR).

Jelle trouwt op zaterdag 26 mei 1849 te Achtkarspelen (FR) met Itje Jans Zijlstra. Itje, arbeidster, is geboren rond 1825 te Pieterzijl, overleden op zaterdag 21 januari 1905 te Grijpskerk (GR).

Van Jelle en Itje zijn zes kinderen bekend:

1  Anke Jelles de Haan is geboren op maandag 31 mei 1852 te Buitenpost (Ach), waarschijnlijk overleden op vrijdag 20 augustus 1858 te Pieterzijl.

2  Froukje Jelles de Haan, dienstmeid en arbeidster, is geboren op woensdag 21 september 1853 te Augustinusga (Ach), overleden op zaterdag 20 november 1920 te Grijpskerk (GR).

Froukje trouwt op donderdag 2 september 1875 te Oldehove (GR) (1) met Gerrit Datema. Gerrit, dagloner, is geboren rond 1849 te Oldehove (GR).
Froukje trouwt op zaterdag 18 oktober 1902 te Grijpskerk (GR) (2) met Sikke Taedes Roorda. Sikke, arbeider, is geboren rond 1859 te Eestrum (Tie).

3  Dirk Jelles de Haan is geboren op maandag 26 november 1855 te Visvliet (GR).

4  Jan Jelles de Haan is geboren op vrijdag 14 januari 1859 te Pieterzijl, zie V-A.

5  Anktje Jelles de Haan is geboren op maandag 15 april 1861 te Pieterzijl, overleden op zaterdag 9 maart 1929 te Grijpskerk (GR).

6  Egbert Jelles de Haan is geboren rond 1866 te Noordhorn (GR), overleden op maandag 18 januari 1869 te Westerhorn.

IV-B  Hendrik Durks de Haan, zoon van Durk Jelles de Haan (III-A) en Ank Hendriks Zevenhuizen, arbeider, is geboren op zaterdag 23 juni 1832 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op woensdag 18 augustus 1909 te Surhuizum (Ach).

Hendrik trouwt op zaterdag 13 mei 1865 te Achtkarspelen (FR) met Lamke Abeles Piersma. Lamke is geboren rond 1840 te Opende (GR), overleden op zondag 12 maart 1916 te Surhuizum (Ach).

Van Hendrik en Lamke zijn zeven kinderen bekend:

1  Antje Hendriks de Haan is geboren op woensdag 7 februari 1866 te Surhuizum (Ach), overleden op zondag 10 mei 1874 aldaar.

2  Durk Hendriks de Haan is geboren op maandag 10 juni 1867 te Surhuizum (Ach), zie V-B.

3  Abele Hendriks de Haan is geboren op vrijdag 27 augustus 1869 te Surhuizum (Ach).

4  Ankje Hendriks de Haan is geboren op zaterdag 8 juni 1872 te Surhuizum (Ach), overleden op donderdag 24 januari 1924 te Grootegast (GR).

Ankje trouwt op donderdag 21 mei 1896 te Achtkarspelen (FR) met Menze Pieters van der Sluis. Menze is geboren op maandag 9 november 1868 te Opende (GR), overleden op zaterdag 10 maart 1923 aldaar.

5  Antje Hendriks de Haan is geboren op woensdag 30 september 1874 te Surhuizum (Ach).

Antje trouwt op zaterdag 6 juni 1903 te Achtkarspelen (FR) met Lammert Klazes van der Heide. Lammert is geboren rond 1879 te Gerkesklooster (Ach), overleden op vrijdag 20 mei 1949 te Zuidlaren (DR) in Dennenoord.

6  Antje Hendriks de Haan, wonende te Ten Boer (GR), is geboren op vrijdag 11 mei 1877 te Surhuizum (Ach), overleden op zondag 7 juni 1942 te Groningen (GR) (wonende te Ten Boer (GR)).

Antje trouwt op zaterdag 17 mei 1902 te Grootegast (GR) met Hendrik Kornelis van Duinen. Hendrik is geboren rond 1878 te Doezum (GR), overleden na zondag 7 juni 1942.

7  Wytske Hendriks de Haan is geboren op maandag 5 april 1880 te Surhuizum (Ach), overleden op zaterdag 29 september 1962, begraven na zaterdag 29 september 1962 aldaar.

Wytske trouwt op zaterdag 22 juni 1901 te Achtkarspelen (FR) met Wopke Halbes Oldenburger, zoon van Halbe Barelds Oldenburger en Jeltje Hayes Postma. Wopke, schipper, vervener en veehouder, is geboren op woensdag 12 februari 1879 te Surhuizum (Ach), overleden op donderdag 3 juli 1969, begraven na donderdag 3 juli 1969 aldaar.

IV-C  Geert Aans de Haan, zoon van Aan Jinnes de Haan (III-B) en Trijntje Hendriks Zevenhuizen, arbeider en karrijder, wonende te Drogeham (Ach), is geboren op zaterdag 12 juni 1819 te Twijzel (Ach), overleden op dinsdag 30 januari 1894 te Drogeham (Ach), als overleden aangegeven op dinsdag 30 januari 1894 te Buitenpost (Ach).

Geert trouwt op zaterdag 15 mei 1852 te Achtkarspelen (FR) met Aukjen Geerts van der Meer, dochter van Geert Johannes van der Meer en Bintje Halbes van der Heide. Aukjen, dienstmeid, wonende te Oostermeer (Tie) en te Drogeham (Ach), is geboren op vrijdag 10 november 1820 te Rottevalle (Ach), overleden op woensdag 8 april 1874 te Drogeham (Ach) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op woensdag 8 april 1874 te Buitenpost (Ach).

Van Geert en Aukjen zijn twee kinderen bekend:

1  Aan Geerts de Haan, arbeider, is geboren op vrijdag 25 februari 1853 te Buitenpost (Ach), overleden op dinsdag 14 april 1874 te Drogeham (Ach).

2  Geert Geerts de Haan is geboren op zaterdag 29 januari 1859 te Drogeham (Ach), zie V-C.


Generatie V

(van 1852 tot 1962)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 24 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1882 en 1902.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Augustinusga (Ach) (13x), Holwerd (W.D.) (3x), Oldehove (GR) (2x), Drogeham (Ach) (2x), Zoutkamp, Ulrum (GR), Terwispel (Ops) en Grijpskerk (GR).

V-A  Jan Jelles de Haan, zoon van Jelle Durks de Haan (IV-A) en Itje Jans Zijlstra, arbeider, is geboren op vrijdag 14 januari 1859 te Pieterzijl, overleden op zondag 7 januari 1951 te Ezinge (GR).

Jan trouwt op zaterdag 28 mei 1881 te Grijpskerk (GR) (1) met Wijtske van der Woude. Wijtske, arbeidster, is geboren rond 1857 te Vrouwenparochie.

Van Jan en Wijtske zijn vijf kinderen bekend:

1  Itje Jans de Haan is geboren op donderdag 30 maart 1882 te Grijpskerk (GR), overleden op zaterdag 27 januari 1883 aldaar.

2  Hendrik Jans de Haan, dagloner, is geboren op woensdag 26 december 1883 te Oldehove (GR), overleden op woensdag 18 december 1946 te Groningen (GR).

Hendrik trouwt op donderdag 18 mei 1911 te Leens (GR) met Trientje Stulp. Trientje, dienstmeid, is geboren rond 1887 te Wehe.

3  Jelle Jans de Haan is geboren op zaterdag 27 december 1884 te Oldehove (GR), overleden op zondag 3 mei 1885 te Ulrum (GR).

4  Froukje Jans de Haan is geboren in oktober 1892 te Ulrum (GR), overleden op maandag 27 februari 1893 aldaar.

5  Jelle Jans de Haan is geboren in maart 1894 te Zoutkamp, overleden op woensdag 25 juli 1894 aldaar.

Jan trouwt op woensdag 31 januari 1917 te Ulrum (GR) (2) met Stientje Jakobs. Stientje is geboren rond 1871 te Den Ham (GR).

V-B  Durk Hendriks de Haan, zoon van Hendrik Durks de Haan (IV-B) en Lamke Abeles Piersma, turfschipper, schipper en veehouder, wonende te Buitenpost (Ach), te Surhuizum (Ach) en te Augustinusga (Ach), is geboren op maandag 10 juni 1867 te Surhuizum (Ach), overleden op dinsdag 23 februari 1932 te Gerkesklooster (Ach).

Durk trouwt op donderdag 19 maart 1891 te Achtkarspelen (FR) (1) met Froukje Boukes Poelman. Froukje is geboren rond 1871 te Opende (GR).

Van Durk en Froukje zijn vier kinderen bekend:

1  Lamke Durks de Haan is geboren op zaterdag 9 januari 1892 te Holwerd (W.D.), als geboren aangegeven op maandag 11 januari 1892, overleden op maandag 25 april 1892 te Dokkum (FR).

2  Hendrik Durks de Haan is geboren op zondag 11 december 1892 te Holwerd (W.D.).

3  Lamke Durks de Haan is geboren op zondag 17 november 1895 te Holwerd (W.D.), als geboren aangegeven op maandag 18 november 1895, overleden op woensdag 20 februari 1963, begraven te Visvliet (GR).

Lamke was gehuwd met Jacob Halma. Jacob is geboren op zaterdag 21 september 1895, overleden op dinsdag 27 juni 1967, begraven te Visvliet (GR).

4  Ankje Durks de Haan is geboren op zaterdag 17 maart 1900 te Terwispel (Ops).

Durk trouwt op zaterdag 13 juni 1903 te Achtkarspelen (FR) (2) met Baukje Klazes Helder. Baukje is geboren op woensdag 26 september 1883 te Augustinusga (Ach), overleden op donderdag 1 december 1966, begraven aldaar.

V-C  Geert Geerts de Haan, zoon van Geert Aans de Haan (IV-C) en Aukjen Geerts van der Meer, arbeider en landbouwer, wonende te Augustinusga (Ach) en te Twijzel (Ach), is geboren op zaterdag 29 januari 1859 te Drogeham (Ach), overleden op zondag 27 juni 1943 te Twijzel (Ach), begraven op donderdag 1 juli 1943 te Augustinusga (Ach).

Geert trouwt op zaterdag 15 november 1884 te Achtkarspelen (FR) met Aagje Annes Piekstra, dochter van Anne Hendriks Piekstra en Antje Jacobs Ytsma. Aagje, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren op zaterdag 7 september 1861 aldaar, overleden op maandag 5 april 1937 te Twijzel (Ach).

Van Geert en Aagje zijn vijftien kinderen bekend:

1  Aan de Haan, arbeider en boer, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren op zaterdag 12 september 1885 te Drogeham (Ach), overleden op donderdag 28 augustus 1975 aldaar, begraven op maandag 1 september 1975 te Augustinusga (Ach).

Aan trouwt op donderdag 11 mei 1911 te Achtkarspelen (FR) met Klaaske de Beer. Klaaske, dienstbode, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren in 1887 te Opende (GR), overleden op maandag 13 december 1971 te Buitenpost (Ach), begraven op vrijdag 17 december 1971 te Augustinusga (Ach).

2  Anne Geerts de Haan, arbeider, wonende te Augustinusga (Ach) en te Kootstertille (Ach), is geboren op vrijdag 28 januari 1887 te Drogeham (Ach), overleden op zondag 8 maart 1970 te Leeuwarden (FR) in Diaconessenhuis (wonende te Kootstertille (Ach)), begraven op vrijdag 13 maart 1970 te Twijzel (Ach).

Anne trouwt op donderdag 14 mei 1914 te Achtkarspelen (FR) met Jitske Lieuwes de Haan. Jitske, wonende te Augustinusga (Ach) en te Kooten (Ach), is geboren op zaterdag 22 augustus 1891 te Opende (GR), overleden op donderdag 25 augustus 1955 te Leeuwarden (FR) in Diaconessenhuis (wonende te Kooten (Ach)), begraven op maandag 29 augustus 1955 te Twijzel (Ach).

3  Geert de Haan, veehouder en arbeider, wonende te Augustinusga (Ach) en te Gerkesklooster (Ach), is geboren op woensdag 27 juni 1888 te Augustinusga (Ach), als geboren aangegeven op donderdag 28 juni 1888, overleden op vrijdag 14 februari 1975 te Noordbergum (Tie) in Nieuw Toutenburg (wonende De Lege Finne 6 te Gerkesklooster (Ach)).

Geert trouwt op zaterdag 12 mei 1917 te Achtkarspelen (FR) met Tjimkje Simons Luimstra, dochter van Simon Reinders Luimstra en Antje Hielkes Bakker. Tjimkje, wonende te Eestrum (Tie) en te Gerkesklooster (Ach), is geboren op woensdag 7 juni 1893 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 23 april 1970 te Leeuwarden (FR) in Diaconessenhuis (wonende De Lege Finne 6 te Gerkesklooster (Ach)).

4  Hendrik de Haan is geboren op maandag 19 augustus 1889 te Augustinusga (Ach), overleden op zaterdag 2 november 1889 aldaar, als overleden aangegeven op maandag 4 november 1889.

5  Hendrik de Haan is geboren op zondag 3 augustus 1890 te Augustinusga (Ach), overleden op vrijdag 15 augustus 1890 aldaar, als overleden aangegeven op vrijdag 15 augustus 1890.

6  Aukje de Haan is geboren op vrijdag 6 november 1891 te Augustinusga (Ach), overleden op zaterdag 17 maart 1894 aldaar, als overleden aangegeven op maandag 19 maart 1894.

7  Hendrik de Haan is geboren op zaterdag 1 april 1893 te Augustinusga (Ach), overleden op zondag 25 februari 1894 aldaar, als overleden aangegeven op maandag 26 februari 1894.

8  Aukje de Haan, huishoudster, wonende te Drogeham (Ach), is geboren op zondag 19 augustus 1894 te Augustinusga (Ach), overleden op woensdag 25 juli 1951 te Twijzel (Ach), begraven op maandag 30 juli 1951 aldaar.

Aukje trouwt op zaterdag 20 mei 1922 te Achtkarspelen (FR) met Joon Veenstra. Joon, arbeider en klompenmaker, is geboren op woensdag 22 april 1891 te Drogeham (Ach), overleden op zondag 25 juni 1989, begraven na zondag 25 juni 1989 te Twijzel (Ach).

9  Antje de Haan is geboren op zondag 14 juli 1895 te Augustinusga (Ach), overleden op zaterdag 31 augustus 1895 aldaar, als overleden aangegeven op zaterdag 31 augustus 1895.

10  Antje de Haan is geboren op donderdag 20 augustus 1896 te Augustinusga (Ach), overleden op vrijdag 18 oktober 1901 aldaar, als overleden aangegeven op zaterdag 19 oktober 1901.

11  Houkje de Haan is geboren op woensdag 5 januari 1898 te Augustinusga (Ach), overleden op maandag 23 juli 1979 te Zuidlaren (DR), begraven op zaterdag 28 juli 1979 te Twijzel (Ach).

Houkje trouwt in 1925 met Romke Johannes Nicolai. Romke is geboren op zondag 7 april 1895 te Twijzel (Ach), overleden op dinsdag 2 mei 1950 aldaar, begraven op zaterdag 6 mei 1950 aldaar.

12  Hendrik de Haan is geboren op woensdag 25 januari 1899 te Augustinusga (Ach), overleden op vrijdag 14 mei 1982 te Surhuizum (Ach), begraven op dinsdag 18 mei 1982 te Augustinusga (Ach).

Hendrik trouwt op zaterdag 22 mei 1926 met Antje Meyer. Antje is geboren op donderdag 21 mei 1903 te Zandbulten (Kol), overleden op vrijdag 22 december 1995 te Buitenpost (Ach), begraven op woensdag 27 december 1995 te Augustinusga (Ach).

13  Johannes de Haan is geboren op dinsdag 10 juli 1900 te Augustinusga (Ach), overleden op vrijdag 20 juli 1900 aldaar, als overleden aangegeven op zaterdag 21 juli 1900.

14  Johannes de Haan is geboren op dinsdag 11 juni 1901 te Augustinusga (Ach), overleden op maandag 22 juli 1901 aldaar, als overleden aangegeven op dinsdag 23 juli 1901.

15  Antje de Haan is geboren op zondag 23 november 1902 te Augustinusga (Ach), overleden op woensdag 10 december 1902 aldaar, als overleden aangegeven op donderdag 11 december 1902.