Stamreeks Aatje Annes Staphorstius

3 Allardus Johannes Staphorstius (1694-1755/56)

Allardus Johannes Staphorstius (ook Allert, Allart of Aldert) wordt op 19 augustus 1694 gedoopt in de hervormde kerk van Garijp, als jongste zoon van de predikant Johannes Staphorstius en Antje Jelles Wetzentius. Hij kan zijn vader nauwelijks gekend hebben, omdat die al twee jaar later overlijdt.

Allardus trouwt eerst op 19 december 1717 te Garijp met Jouckien Auckes uit Bergum. Uit dit huwelijk worden zes kinderen geboren: Johannes (1718), Auke (1720), Grietje (1721), Akke (1723), Grietje (1724) en Jildu (1727). Grietje trouwt met de redelijk welgestelde boer Ritske Sybrens. Van dit echtpaar stamt de familie Staphorstius uit Smallingerland af. Op 9 mei 1734 hertrouwt Allardus te Garijp met Attje Jans, geboren in Opeinde. Uit dit huwelijk worden vijf kinderen geboren: Trijntje (1735), Jan (1737), Anne (1740), Trijntje (1743) en Jelle (1749).

Allardus was boer en woonde in Bergum (vanaf 1717), Garijp (vanaf 1720), Suameer (vanaf 1740) en Bergum (vanaf 1750). Hij wordt diverse keren genoemd in de personele kohieren. Meestal namens zijn eerste of tweede echtgenote. Zelf wordt hij vanaf 1749 aangeslagen voor 600 cgl.

In hetzelfde jaar wordt hij in de quotisatiekohieren van Suameer aangeduid als ‘gemeen boer’. Zijn gezin bestaat dan uit vier personen van twaalf jaar of ouder en drie personen jonger dan twaalf jaar. De aanslag bedraag 44 caroliguldens en 15 stuivers. Hieruit kan worden afgeleid dat zijn vermogen ongeveer 1000 caroliguldens bedroeg. Wanneer hij is overleden is niet precies bekend. In 1750 leeft hij in ieder geval nog. In november 1755 wordt hij nog vermeld als zijn echtgenote als lidmaat wordt overgeschreven van Garijp naar Bergum. In 1756 is in de personele kohieren voor het eerst sprake van zijn weduwe. Attje Jans overlijdt volgens het lidmatenboek van de hervormde kerk pas op in 1789 te Bergum. Voor die tijd wordt ze nog een aantal keren als lidmaat genoemd (1-11-1761 Klooster, 1-5-1772 Klooster).

Met het beroep dat Allardus Johannes Staphorstius kiest komt er een einde aan een familietraditie. Zowel zijn vader, zijn grootvader als zijn overgrootvader waren namelijk predikant.

 

Figuur SEQ Figuur * ARABIC 2 Allardus Johannes Staphorstius in de personele kohieren

Burgum 19

1712 Marten Martens voor hem en wegens zijn stiefdochter 1000 cgl

1717 Allart Johannes Staphorstius als man en voogd over Jouk Aukes 1000 cgl

1721 komt niet voor

Garyp 58

1720 Ingekomen Allert Johannes Staphorstius nom. ux. van Burgum, 1000 cgl

1740 Allert Staphorstius nom. lib. 600 cgl

1749 komt niet meer voor

Sumar 67

1744 Aldert Johannes nomine uxoris voor een vierde deel erfgenaam van Tryntie Annes

in Zuiderdrachten, 125 cgl

1745 komt niet voor

1748 Aldert Johannes nom. ux., voor een vierde deel erfgenaam van Jan Annes van Opeinde 215 cgl

1749 Allert Staphorstius nom. ux. 215 cgl, nomine liberorum 600 cgl

1751 komt niet voor

Bergum 237

1750 Allert Staphorsius nom. ux. 215 cgl, deselve nom. lib. 600 cgl

1756 Allert Staphorsius weduwe 215 cgl, deselve voor haar kinderen 600 cgl

1765 Allert Staphorsius weduwe 260 cgl

Auke Allerts 200 cgl

1770 Allert Staphorstius weduwe 215 cgl (1773 onder eed vermindert op niets)

Auke Allerts 200 cgl

1774 komt niet meer voor

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.