Stamreeks Aatje Annes Staphorstius

2 Anne Alderts Staphorstius (1740-1813)

De vader van Aatje Annes Staphorstius was arbeider van beroep, maar is waarschijnlijk ook boer geweest.[1] Anne Alderts Staphorstius wordt op 12 juni 1740 gedoopt in de hervormde kerk van Suameer, als zoon van de boer Allardus Johannes Staphorstius en Attje Jans. Hij trouwt met Eelkje Jouwerts, die op 6 september 1734 te Eestrum wordt gedoopt als dochter van Jouwert Ouwes, boer en dorpsrechter, en Aatje Jannes. Dit huwelijk moet voor 1770 zijn gesloten, maar heb ik nergens terug kunnen vinden. Anne en Eelkje krijgen na hun dochter Aatje (1770) nog een dochter Wyke (1773) en een zoon Jouwert (1776). Jouwert woont later in Lekkum en Leeuwarden en is arbeider en winkelknecht van beroep.

In 1774 komt Anne Allerts voor in de personele kohieren van Eestrum met de volgende vermelding: ‘Anne Allerts nomine uxoris 500 cgl’. De personele goedschatting is een vermogensbelasting die bestond vanaf circa 1690 tot 1793. De belastingaanslag zegt niet altijd iets over het werkelijke vermogen, omdat de posten vaak overgingen op de erfgenamen. Maar een beperkt deel van de inwoners komt in deze kohieren voor. De aanduiding ‘nomine uxoris’ betekent ‘namens de echtgenote’. Deze belastingpost komt dus niet uit de familie Staphorstius, maar uit de familie van Eelkje Jouwerts. Verschillende generaties van haar voorouders waren eigenerfde boeren in Eestrum.

Bij het aannemen van de familienamen in 1811 woont Anne Alderts Staphorstius in Eestrum. Daar overlijdt hij op 14 november 1813. Zijn vrouw is dan al overleden.

Figuur SEQ Figuur * ARABIC 1 Registratie familienaam Staphorstius

Staphorsius, Anne Alderts, Eestrum

k. Aatje 41, te Bergum, Jouwert 36, te Leeuwarden

kk. (v. Aatje) Syds 18, Oudkerk, Anne 15, Jan 12, Sjoukje 8, Jouwert 5

Mairie Oostermeer, fol. 34v


[1] Volgens de lijst ‘Tietjerksteradeel, inwoners voor 1811’ van Nieuwland was Anne Allerts Staphorstius boer te Eestrum. Mij is niet bekend welke bronnen hiervoor zijn gebruikt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.