Genealogie Van der Meulen

Versie 27-12-2022

Inleiding

Deze genealogie bestaat uit vijf generaties nakomelingen van Bouwe Hylkes van der Meulen in mannelijke lijn. Bouwe Hylkes was molenaar en bakker van beroep en woonde in Drogeham. Hij was afkomstig uit Lippenhuizen, waar veel van zijn voorouders ook al molenaar waren. Dat hij in 1811 de achternaam Van der Meulen aannam, lag dus wel voor de hand.

De familie Van der Meulen woonde onder andere in Drachten, Gorredijk, Oostermeer, Rottevalle, Bakkeveen en Grouw. De Van der Meulens waren vooral landbouwers, maar ook het beroep molenaar bleef voorkomen.


Generatie I

(van 1750 tot 1819)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen.
Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1774 en 1791.
De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Drogeham (Ach) (4x) en Oudega (Sm) (2x).

I  Bouwe Hylkes van der Meulen, zoon van Hylke Bouwes en Sytske Folkerts, kerkvoogd, meester bakker, koopman, rentenier en molenaar, wonende te Oudega (Sm), te Drogeham (Ach) en te Bergum (Tie), is geboren rond zondag 8 februari 1750 te Lippenhuizen (Ops), gedoopt op zondag 15 maart 1750 aldaar, overleden op dinsdag 13 juli 1819 te Bergum (Tie) (wonende nr. 147 aldaar), als overleden aangegeven op woensdag 14 juli 1819.

Bouwe trouwt op zondag 4 april 1773 te Oudega (Sm) met Trijntje Jacobs, dochter van Jacob Berents en Antje Hemkes. Trijntje, wonende te Oudega (Sm), is geboren op zondag 12 mei 1748 te Drogeham (Ach), gedoopt op zondag 23 juni 1748 aldaar, overleden op zaterdag 9 februari 1811 aldaar.

Van Bouwe en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Antje Bouwes van der Meulen is geboren op dinsdag 9 augustus 1774 te Oudega (Sm), gedoopt op zondag 20 november 1774 te Opeinde (Sm), overleden op donderdag 11 september 1828 te Kooten (Ach).

Antje gaat in ondertrouw op maandag 8 december 1794 te Drogeham (Ach), trouwt op zondag 11 januari 1795 te Kooten (Ach) met Wybren Ytes Boersma, zoon van Ete Geerts Boersma en Nieske Wijbrens. Wybren, landbouwer, is geboren op woensdag 9 november 1768 te Kooten (Ach), overleden op zaterdag 15 maart 1834 te Westergeest (Kol).

2  Sytske Bouwes van der Meulen is geboren op vrijdag 7 november 1777 te Oudega (Sm), gedoopt op zondag 30 november 1777 te Opeinde (Sm), overleden op woensdag 6 december 1837 te Twijzel (Ach).

Sytske trouwt op zondag 10 januari 1802 te Drogeham (Ach) met Andries Romkes Sipkema, zoon van Romke Pieters Sipkema en Houkje Pieters Nicolai. Andries, landbouwer, is geboren op zaterdag 8 oktober 1774 te Drogeham (Ach), gedoopt op zondag 13 november 1774 aldaar, overleden in 1841 te Twijzel (Ach).

3  Hylke Bouwes van der Meulen is geboren op maandag 31 januari 1780 te Drogeham (Ach), gedoopt op zondag 27 februari 1780 aldaar, zie II-A.

4  Jacob Bouwes van der Meulen is geboren op dinsdag 11 juni 1782 te Drogeham (Ach), gedoopt op zondag 14 juli 1782 aldaar, zie II-B.

5  Fetske Bouwes van der Meulen is geboren op vrijdag 11 maart 1785 te Drogeham (Ach), gedoopt op zondag 1 mei 1785 aldaar, overleden op zaterdag 17 maart 1860 te Suameer (Tie).

Fetske trouwt op donderdag 9 mei 1811 te Achtkarspelen (FR) met Haye Douwes Wadman, zoon van Douwe Folkerts Wadman en Froukjen Jans. Haye, huisman en kastelijn, wonende te Drogeham (Ach), te Bergum (Tie) en te Tietjerk (Tie), is geboren op donderdag 9 maart 1775 te Garijp (Tie), overleden op woensdag 24 september 1823 te Tietjerk (Tie) (wonende nr. 1 aldaar).

6  Grytje Bouwes van der Meulen is geboren op zondag 16 januari 1791 te Drogeham (Ach), gedoopt op zondag 20 februari 1791 aldaar, overleden op zaterdag 16 juni 1810 aldaar.

Grytje trouwt op zondag 5 november 1809 te Drogeham (Ach) met Folkert Wybes Wadman, zoon van Wybe Pieters en Gaatske Folkerts Wadman. Folkert is geboren op woensdag 13 januari 1790, gedoopt op zondag 21 februari 1790 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden op donderdag 26 juli 1810 te Drogeham (Ach).


Generatie II

(van 1774 tot 1860)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 10 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1803 en 1825.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Drogeham (Ach) (4x), Kooten (Ach) (2x), Gorredijk (Ops) (2x), Rottevalle (Sm) en Opeinde (Sm).

II-A  Hylke Bouwes van der Meulen, zoon van Bouwe Hylkes van der Meulen (I) en Trijntje Jacobs, arbeider, wonende te Kooten (Ach), te Opeinde (Sm), te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm) en te Rottevalle (FR), is geboren op maandag 31 januari 1780 te Drogeham (Ach), gedoopt op zondag 27 februari 1780 aldaar, als overleden aangegeven op woensdag 7 december 1814 te Oudega (Sm).

Hylke trouwt in 1802 met Antje Andries van Dijk, dochter van Andries Atzes van Dijk en Hylkje Hepkes. Antje, arbeidster, dienstmeid, dagloonster en winkeliersche, wonende te Drogeham (Ach), te Rottevalle (Ach), te Surhuisterveen (Ach), te Opende (GR), te Sebaldeburen (GR) en te Grootegast (GR), is geboren op zaterdag 16 november 1782 te Surhuisterveen (Ach), overleden op woensdag 12 januari 1853 te Grootegast (GR).

Antje had eerder een buitenechtelijke relatie (1) met N.N..
Antje was later gehuwd (3) met Gelte Dirks Kloekstee.

Van Hylke en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Tjimkje Hylkes van der Meulen, dienstmeid, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op donderdag 29 september 1803 te Kooten (Ach), gedoopt op zondag 13 november 1803 aldaar, overleden op dinsdag 3 juli 1860 te Rottevalle (Ach) (wonende te Oostermeer (Tie)), als overleden aangegeven op woensdag 4 juli 1860 te Buitenpost (Ach).

Tjimkje trouwt op zaterdag 25 april 1835 te Tietjerksteradeel (FR) met Evert Michiels Meyer. Evert, schippersknecht en schipper, wonende te Ureterp (Ops) en te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1799 te Ureterp (Ops), overleden op maandag 24 december 1883 te Rottevalle (Ach), als overleden aangegeven op woensdag 26 december 1883.

2  Hylkje Hylkes van der Meulen, dienstmeid en landbouwersche, wonende te Oostermeer (Tie) en te Rottevalle (Ach), is geboren op dinsdag 11 maart 1806 te Kooten (Ach), gedoopt op zondag 6 april 1806 aldaar, overleden op maandag 22 maart 1886 te Rottevalle (Ach) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 23 maart 1886.

Hylkje trouwt op zaterdag 17 mei 1828 te Tietjerksteradeel (FR) met Hendrik Oenes Bakker, zoon van Oene Hendriks Bakker en Antje Auwerts van der Heide. Hendrik, boerenknecht, arbeider, bakker, koemelker en landbouwer, wonende te Oostermeer (Tie) en te Rottevalle (Ach), is geboren op maandag 12 januari 1801 te Oostermeer (Tie), overleden op zondag 17 maart 1878 te Rottevalle (Ach), als overleden aangegeven op maandag 18 maart 1878.

3  Bouwe Hylkes van der Meulen, arbeider, wonende te Grootegast (GR), is geboren op woensdag 8 november 1809, gedoopt op zondag 26 november 1809 te Opeinde (Sm), overleden op maandag 17 juli 1843 te Grootegast (GR) (wonende aldaar).

4  Andries Hylkes van der Meulen is geboren op vrijdag 18 december 1812 te Rottevalle (Sm), als geboren aangegeven op vrijdag 18 december 1812 te Oudega (Sm), zie III-A.

5  Hylke Hylkes van der Meulen is geboren op zaterdag 12 augustus 1815 te Drogeham (Ach), als geboren aangegeven op maandag 14 augustus 1815, zie III-B.

II-B  Jacob Bouwes van der Meulen, zoon van Bouwe Hylkes van der Meulen (I) en Trijntje Jacobs, molenaar en bakker, meester bakker en molenaar, wonende te Drogeham (Ach) en te Gorredijk (Ops), is geboren op dinsdag 11 juni 1782 te Drogeham (Ach), gedoopt op zondag 14 juli 1782 aldaar, overleden op dinsdag 22 november 1831 te Gorredijk (Ops).

Jacob trouwt op zondag 9 september 1810 te Drogeham (Ach) met Janke Sikkes de Haan, dochter van Sikke Wybes de Haan en Geertje Haites. Janke is geboren op vrijdag 3 april 1789 te Gorredijk (Ops), gedoopt op zaterdag 7 februari 1818 aldaar, overleden op vrijdag 6 maart 1846 aldaar.

Janke was later gehuwd (2) met Leendert Sjoerds Ponne.

Van Jacob en Janke zijn vijf kinderen bekend:

1  Trijntje Jacobs van der Meulen, wonende te Gorredijk (Ops), is geboren op zondag 28 juli 1811 te Drogeham (Ach), gedoopt op zondag 25 augustus 1811 aldaar, overleden op vrijdag 27 december 1844 te Gorredijk (Ops) (wonende nr. 69 aldaar).

Trijntje trouwt op donderdag 17 mei 1832 te Opsterland (FR) met Hendrik Andries van der Meulen. Hendrik, bakker, is geboren rond 1808 te Gorredijk (Ops), overleden op zaterdag 1 september 1883 te Opsterland (FR).

2  Sikke Jacobs van der Meulen is geboren op vrijdag 14 mei 1813 te Drogeham (Ach), als geboren aangegeven op zondag 16 mei 1813, zie III-C.

3  Bouwe Jacobs van der Meulen is geboren op donderdag 23 mei 1816 te Drogeham (Ach), als geboren aangegeven op donderdag 23 mei 1816, zie III-D.

4  Wiebe Jacobs van der Meulen, bakkersknecht en bakker, wonende te Gorredijk (Ops), is geboren op zaterdag 23 oktober 1819 aldaar, als geboren aangegeven op zaterdag 23 oktober 1819, overleden op woensdag 21 april 1858 aldaar (wonende nr. 136 aldaar).

Wiebe trouwt op maandag 27 mei 1850 te Opsterland (FR) met Evertje Luites Meester. Evertje is geboren op woensdag 28 februari 1821 te Luxwoude (Ops).

5  Hylke Jacobs van der Meulen is geboren op woensdag 5 januari 1825 te Gorredijk (Ops), zie III-E.


Generatie III

(van 1803 tot 1904)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 40 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1834 en 1871.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Grouw (Ida) (11x), Gorredijk (Ops) (10x), Oostermeer (Tie) (7x), Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm) (5x), Kortezwaag (Ops) (4x), Noorderdrachten (Sm) (2x) en Rottevalle (Sm).

III-A  Andries Hylkes van der Meulen, zoon van Hylke Bouwes van der Meulen (II-A) en Antje Andries van Dijk, boerenknecht en landbouwer, wonende te Oostermeer (Tie), te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm) en te Drachten (Sm), is geboren op vrijdag 18 december 1812 te Rottevalle (Sm), als geboren aangegeven op vrijdag 18 december 1812 te Oudega (Sm), overleden op donderdag 18 november 1886 te Drachten (Sm) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op donderdag 18 november 1886 aldaar.

Andries trouwt op zaterdag 20 mei 1837 te Tietjerksteradeel (FR) met Sjoukjen Sjoerds van Bruggen, dochter van Sjoerd Alles van Bruggen en Sjoukjen Wiegers Veenstra. Sjoukjen, dienstmeid en boerin, wonende te Oostermeer (Tie), te Drachten (Sm) en te Houtigehage (Sm), is geboren op donderdag 11 augustus 1814 te Rottevalle (Sm), overleden op woensdag 16 februari 1910 te Bakkeveen (Ops), als overleden aangegeven op donderdag 17 februari 1910.

Van Andries en Sjoukjen zijn acht kinderen bekend:

1  Antje Andries van der Meulen, koemelkersche, is geboren op maandag 21 mei 1838 te Noorderdrachten (Sm), overleden op woensdag 29 april 1874 te Ureterp (Ops).

Antje trouwt op zaterdag 23 mei 1863 te Smallingerland (FR) met Hendrik Oenes Kooistra. Hendrik, arbeider, is geboren op zaterdag 16 mei 1835 te Drachten (Sm), overleden op zondag 11 september 1898 te Grootegast (GR).

2  Akke Andries van der Meulen is geboren op dinsdag 28 januari 1840 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), overleden op dinsdag 10 januari 1899 te Opende (GR).

Akke trouwt op donderdag 11 mei 1865 te Smallingerland (FR) met Haaye Jans Heidsma, zoon van Jan Keimpes Heidsma en Martzen Jans van der Helm. Haaye, landbouwer, wonende te Drachtstercompagnie (Sm) en te Oostermeer (Tie), is geboren op dinsdag 3 november 1835 te Drachtstercompagnie (Sm), overleden op woensdag 30 juli 1913 te Opende (GR) (wonende te Oostermeer (Tie)).

3  Sjoerd Andries van der Meulen is geboren op zaterdag 25 december 1841 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), zie IV-A.

4  Hielke Andries van der Meulen is geboren op donderdag 8 februari 1844 te Rottevalle (Sm), zie IV-B.

5  Sjoukje Andries van der Meulen is geboren op woensdag 18 maart 1846 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), overleden op woensdag 26 januari 1848 aldaar, als overleden aangegeven op vrijdag 28 januari 1848.

6  Sjoukje Andries van der Meulen, wonende te Drachtstercompagnie (Sm), is geboren op woensdag 20 juni 1849 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), overleden op dinsdag 28 september 1920 te Drachten (Sm).

Sjoukje trouwt op zaterdag 11 mei 1872 te Smallingerland (FR) met Taede Hendriks de Jong. Taede is geboren op dinsdag 13 mei 1845 te Nijega (Sm), overleden op zondag 20 mei 1928 te Siegerswoude (Ops).

7  Atze Andries van der Meulen is geboren op vrijdag 12 maart 1852 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), zie IV-C.

8  Giske Andries van der Meulen is geboren op woensdag 16 april 1856 te Noorderdrachten (Sm), overleden op zondag 1 december 1861 aldaar, als overleden aangegeven op maandag 2 december 1861 te Drachten (Sm).

III-B  Hylke Hylkes van der Meulen, zoon van Hylke Bouwes van der Meulen (II-A) en Antje Andries van Dijk, landbouwer, boerenknecht en grutter, wonende te Rottevalle (Sm) en te Oostermeer (Tie), is geboren op zaterdag 12 augustus 1815 te Drogeham (Ach), als geboren aangegeven op maandag 14 augustus 1815, overleden op woensdag 22 juni 1904 te Oostermeer (Tie).

Hylke trouwt op zaterdag 27 oktober 1838 te Tietjerksteradeel (FR) met Hylkjen Pieters Atsma, dochter van Pieter Tjerks Atsma en Taaltje Pieters Tjepkema. Hylkjen, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op maandag 7 april 1817 aldaar, overleden op dinsdag 17 september 1901 aldaar.

Van Hylke en Hylkjen zijn zeven kinderen bekend:

1  Pieter Hylkes van der Meulen is geboren op donderdag 7 februari 1839 te Oostermeer (Tie), zie IV-D.

2  Antje Hylkes van der Meulen is geboren op vrijdag 27 augustus 1841 te Oostermeer (Tie), overleden op zondag 17 september 1871 te Britsum (Ldl).

Antje trouwt op woensdag 21 maart 1866 te Tietjerksteradeel (FR) met Auke Pieters Jongbloed. Auke, hoofdonderwijzer, wonende te Britsum (Ldl), is geboren op woensdag 17 november 1841 te Tietjerk (Tie), overleden op vrijdag 23 februari 1923 te Leeuwarderadeel (FR).

3  Taltje Hylkes van der Meulen is geboren op maandag 24 juni 1844 te Oostermeer (Tie), overleden op zondag 19 mei 1940 te Oenkerk (Tie).

Taltje trouwt op zaterdag 26 juni 1869 te Tietjerksteradeel (FR) (1) met Rindert Folkerts Algra. Rindert is geboren rond 1843 te Oostermeer (Tie), overleden op zaterdag 12 augustus 1876 te Tietjerksteradeel (FR).
Taltje trouwt op woensdag 1 november 1882 te Tietjerksteradeel (FR) (2) met Melle Alberts de Boer, zoon van Albert Jelmers de Boer en Elisabeth Melles Riemersma. Melle is geboren rond 1839 te Suameer (Tie), overleden op maandag 2 januari 1893 te Tietjerksteradeel (FR).

4  Tjimkje Hylkes van der Meulen is geboren op zaterdag 20 maart 1847 te Oostermeer (Tie), overleden op woensdag 11 oktober 1939 aldaar, begraven aldaar.

Tjimkje trouwt op zaterdag 28 maart 1874 te Tietjerksteradeel (FR) met Taeke Hiddes van der Wal. Taeke is geboren rond 1849 te Stroobos (Ach), overleden op donderdag 23 februari 1905 te Tietjerksteradeel (FR).

5  Roelofke Hylkes van der Meulen is geboren in 1849 te Oostermeer (Tie), overleden op vrijdag 11 november 1892 aldaar, begraven aldaar.

Roelofke trouwt op zaterdag 8 mei 1875 te Tietjerksteradeel (FR) met Pieter Douwes de Jong. Pieter, arbeider, is geboren rond 1852 te Kollum (Kol), overleden op donderdag 15 maart 1900, begraven te Oostermeer (Tie).

6  Tjerk Hylkes van der Meulen is geboren op maandag 3 oktober 1853 te Oostermeer (Tie), overleden op maandag 15 januari 1855 aldaar.

7  Tjerkje Hylkes van der Meulen is geboren op maandag 17 maart 1856 te Oostermeer (Tie), overleden na zondag 17 juni 1928.

Tjerkje trouwt op zaterdag 2 februari 1878 te Tietjerksteradeel (FR) met Ritske IJes Hulshoff. Ritske, bakker en winkelier, wonende te Grootegast (GR) en te Rottevalle (Ach), is geboren op vrijdag 24 juli 1857 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zondag 17 juni 1928 te Tietjerksteradeel (FR).

III-C  Sikke Jacobs van der Meulen, zoon van Jacob Bouwes van der Meulen (II-B) en Janke Sikkes de Haan, korenmolenaar, is geboren op vrijdag 14 mei 1813 te Drogeham (Ach), als geboren aangegeven op zondag 16 mei 1813, overleden op maandag 7 november 1859 te Gorredijk (Ops).

Sikke trouwt op donderdag 5 december 1833 te Opsterland (FR) met Tjitske Freerks Oosterbaan. Tjitske, winkeliersche, wonende te Gorredijk (Ops), is geboren rond 1811 aldaar, overleden op dinsdag 9 november 1880 aldaar (wonende nr. 97 aldaar).

Van Sikke en Tjitske zijn negen kinderen bekend:

1  Jacob Sikkes van der Meulen, wonende te Gorredijk (Ops), is geboren op zondag 21 september 1834 aldaar, overleden op zaterdag 20 december 1834 aldaar (wonende nr. 156 aldaar).

2  Jacob Sikkes van der Meulen is geboren op zaterdag 14 november 1835 te Gorredijk (Ops), zie IV-E.

3  Tjitske Sikkes van der Meulen is geboren op vrijdag 1 september 1837 te Gorredijk (Ops), overleden op zaterdag 14 december 1912 aldaar.

Tjitske trouwt op vrijdag 29 september 1871 te Opsterland (FR) met Oene Wiebes van der Pal. Oene, schipper, is geboren op dinsdag 24 september 1839 te Drachten (Sm), overleden op woensdag 2 november 1921 te Opsterland (FR).

4  Janke Sikkes van der Meulen, wonende te Gorredijk (Ops), is geboren op donderdag 31 januari 1839 aldaar, overleden op donderdag 7 mei 1840 aldaar (wonende nr. 156 aldaar).

5  Janke Sikkes van der Meulen, wonende te Gorredijk (Ops), is geboren op donderdag 7 januari 1841 aldaar, overleden op zaterdag 20 november 1841 aldaar (wonende nr. 156 aldaar).

6  Janke Sikkes van der Meulen is geboren op zondag 9 april 1843 te Gorredijk (Ops), overleden op donderdag 18 februari 1932 te Leeuwarden (FR).

Janke trouwt op donderdag 26 september 1878 te Opsterland (FR) met Fedde Sakes Hazewindus. Fedde, schipper, is geboren op vrijdag 9 augustus 1833 te Gorredijk (Ops).

7  Trijntje Sikkes van der Meulen is geboren op maandag 24 maart 1845 te Gorredijk (Ops), overleden op maandag 9 mei 1910 aldaar.

Trijntje trouwt op zondag 24 maart 1872 te Opsterland (FR) met Fokke Freerks Landmeter. Fokke is geboren rond 1845 te Gorredijk (Ops).

8  Huberta Sikkes van der Meulen is geboren op dinsdag 23 februari 1847 te Gorredijk (Ops), overleden op maandag 9 juli 1917 aldaar.

Huberta trouwt op donderdag 26 juni 1890 te Opsterland (FR) met Ruurd Jacobs van der Werff. Ruurd is geboren rond 1840 te Leeuwarden (FR).

9  Anna Sikkes van der Meulen is geboren op maandag 6 januari 1851 te Gorredijk (Ops), overleden op zaterdag 14 september 1940 aldaar.

Anna trouwt op zaterdag 17 april 1875 te Opsterland (FR) met Gerrit Feddes Dokter. Gerrit is geboren rond 1852 te Gorredijk (Ops).

III-D  Bouwe Jacobs van der Meulen, zoon van Jacob Bouwes van der Meulen (II-B) en Janke Sikkes de Haan, grutter en wethouder, is geboren op donderdag 23 mei 1816 te Drogeham (Ach), als geboren aangegeven op donderdag 23 mei 1816, overleden op woensdag 1 december 1886 te Grouw (Ida).

Bouwe trouwt op zaterdag 27 januari 1838 te Opsterland (FR) (1) met Aaltje Wiebes Wiering. Aaltje is geboren in 1817 te Ureterp (Ops), overleden op vrijdag 4 mei 1849 te Grouw (Ida).

Van Bouwe en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Wytske Bouwes van der Meulen is geboren op vrijdag 25 mei 1838 te Grouw (Ida), overleden op zaterdag 17 januari 1891 te Gorredijk (Ops), begraven aldaar.

Wytske trouwt op donderdag 21 mei 1868 te Idaarderadeel (FR) met Jacob Sikkes van der Meulen, zie IV-E.

2  Janke Bouwes van der Meulen is geboren op vrijdag 27 maart 1840 te Grouw (Ida), overleden op woensdag 18 december 1918 te Utrecht (UT).

Janke trouwt op donderdag 30 mei 1867 te Idaarderadeel (FR) met Siebe Piers Sjollema. Siebe, onderwijzer, is geboren op donderdag 5 augustus 1830 te Grouw (Ida), overleden op zondag 10 maart 1918 te Utrecht (UT).

3  Wybe Bouwes van der Meulen, koopman, wonende te Londen (UK), is geboren op donderdag 10 februari 1842 te Grouw (Ida), overleden na donderdag 9 januari 1902.

4  Trijntje Bouwes van der Meulen is geboren op donderdag 28 december 1843 te Grouw (Ida), overleden op dinsdag 2 april 1912 te Nederhorst den Berg (NH).

Trijntje trouwt op donderdag 7 januari 1875 te Idaarderadeel (FR) met Dr Ruurd Sjoerds Wartena. Ruurd is geboren op maandag 21 juli 1845 te Grouw (Ida), overleden op maandag 9 oktober 1911 te Amsterdam (NH).

5  Ymkje Bouwes van der Meulen is geboren op zondag 12 oktober 1845 te Grouw (Ida), overleden op donderdag 8 februari 1849 aldaar.

Bouwe trouwt op woensdag 19 mei 1852 (2) met Trijntje Klazes Lykles. Trijntje is geboren op donderdag 25 maart 1824 te Grouw (Ida), overleden op woensdag 19 februari 1890 te Idaarderadeel (FR).

Van Bouwe en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

6  Klaaske Bouwes van der Meulen, wonende te Haskerland (FR), is geboren op woensdag 24 november 1852 te Grouw (Ida).

Klaaske trouwt op woensdag 14 april 1875 te Idaarderadeel (FR) met Johannes Pieters Taconis. Johannes, fabrikant, wonende te Haskerland (FR) en te Zwolle (OV), is geboren op woensdag 4 december 1850 te Joure (Has), overleden na maandag 3 augustus 1914.

7  Jacoba Bouwes van der Meulen is geboren op maandag 2 oktober 1854 te Grouw (Ida), overleden op woensdag 19 februari 1930 aldaar.

Jacoba trouwt op woensdag 15 mei 1878 te Idaarderadeel (FR) met Gerben Gosliks Jelles.

8  Geertje Bouwes van der Meulen is geboren op maandag 5 november 1855 te Grouw (Ida).

Geertje trouwt op woensdag 13 februari 1878 te Idaarderadeel (FR) met Gerrit Wytzes van der Meer.

9  Klaas Bouwes van der Meulen is geboren op zondag 11 januari 1857 te Grouw (Ida), zie IV-F.

10  Jacob Bouwes van der Meulen is geboren op zondag 28 november 1858 te Grouw (Ida), overleden op donderdag 21 februari 1861 aldaar.

11  Jacob Bouwes van der Meulen is geboren op vrijdag 10 januari 1862 te Grouw (Ida), zie IV-G.

III-E  Hylke Jacobs van der Meulen, zoon van Jacob Bouwes van der Meulen (II-B) en Janke Sikkes de Haan, landbouwer en eekmolenaar, wonende te Kortezwaag (Ops) en te Gorredijk (Ops), is geboren op woensdag 5 januari 1825 aldaar, overleden op zondag 23 mei 1897 aldaar.

Hylke trouwt op zaterdag 7 mei 1853 te Opsterland (FR) (1) met Geeske Luites Meester. Geeske is geboren op donderdag 4 mei 1826 te Gorredijk (Ops), overleden op maandag 7 september 1857 aldaar.

Van Hylke en Geeske is een kind bekend:

1  Geeske Hylkes van der Meulen is geboren op dinsdag 31 oktober 1854 te Gorredijk (Ops), overleden op dinsdag 22 oktober 1907 te Terwispel (Ops).

Geeske was gehuwd (1) met Oeds Gorter.
Geeske trouwt (2) met Tjalling Annes Geertsma. Tjalling is geboren rond 1869 te Terwispel (Ops), overleden op donderdag 15 september 1927 te Opsterland (FR).

Hylke trouwt op zaterdag 2 januari 1864 te Opsterland (FR) (2) met Minke Gaukes Sytsema. Minke is geboren rond 1836 te Boornbergum (Sm).

Van Hylke en Minke zijn vier kinderen bekend:

2  Jacob Hylkes van der Meulen is geboren op donderdag 28 januari 1864 te Kortezwaag (Ops), overleden op woensdag 15 mei 1867 aldaar.

3  Grietje Hylkes van der Meulen is geboren op donderdag 18 oktober 1866 te Kortezwaag (Ops).

Grietje trouwt op vrijdag 16 juli 1897 te Opsterland (FR) met Jan Jans Hoornstra. Jan is geboren rond 1853 te Gorredijk (Ops).

4  Jacob Hylkes van der Meulen is geboren op woensdag 24 juni 1868 te Kortezwaag (Ops).

Jacob trouwt op donderdag 4 juni 1891 te Opsterland (FR) met Anke Klazes Bergsma. Anke is geboren rond 1866 te Hoornsterzwaag (Sch).

5  Gauke Hylkes van der Meulen is geboren op woensdag 11 januari 1871 te Kortezwaag (Ops).


Generatie IV

(van 1834 tot 1944)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 37 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1868 en 1895.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Drachten (Sm) (8x), Oostermeer (Tie) (7x), Bakkeveen (Ops) (6x), Siegerswoude (Ops) (5x), Gorredijk (Ops) (4x), Haulerwijk (Osw) (3x), Opeinde (Sm), Leeuwarden (FR), Houtigehage (Sm) en Grouw (Ida).

IV-A  Sjoerd Andries van der Meulen, zoon van Andries Hylkes van der Meulen (III-A) en Sjoukjen Sjoerds van Bruggen, boer en landbouwer, wonende te Drachten (Sm) en te Bakkeveen (Ops), is geboren op zaterdag 25 december 1841 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), overleden op woensdag 29 augustus 1923 te Duurswoude (Ops), begraven na woensdag 29 augustus 1923 te Bakkeveen (Ops).

Sjoerd trouwt op zaterdag 9 mei 1868 te Smallingerland (FR) (1) met Lokke Errits Petersma, dochter van Errit Jans Petrusma en Akke Jans Buursma. Lokke is geboren op zondag 10 april 1842 te Noorderdrachten (Sm), overleden op vrijdag 15 september 1871 te Drachten (Sm), als overleden aangegeven op zaterdag 16 september 1871 aldaar.

Van Sjoerd en Lokke is een kind bekend:

1  Andries Sjoerds van der Meulen is geboren op donderdag 25 februari 1869 te Drachten (Sm), zie V-A.

Sjoerd trouwt op vrijdag 6 november 1874 te Smallingerland (FR) (2) met Grietje Jannes Bouma. Grietje, dienstmeid, is geboren op maandag 6 december 1841 te Ureterp (Ops), overleden op maandag 12 maart 1928 te Haulerwijk (Osw), begraven te Bakkeveen (Ops).

Van Sjoerd en Grietje zijn zes kinderen bekend:

2  Jannes Sjoerds van der Meulen is geboren op woensdag 10 februari 1875 te Drachten (Sm), overleden op donderdag 22 april 1875 aldaar, als overleden aangegeven op vrijdag 23 april 1875, begraven te Drachtstercompagnie (Sm).

3  Sjoukje Sjoerds van der Meulen, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op maandag 15 mei 1876 te Drachten (Sm), overleden op maandag 15 november 1943 te Haulerwijk (Osw), begraven op vrijdag 19 november 1943 aldaar.

Sjoukje trouwt op donderdag 13 mei 1897 te Opsterland (FR) met Ebbel Fokkes Dijkstra, zoon van Fokke Bockes Dijkstra en Grietje Wilts Feenstra. Ebbel, landbouwer, wonende te Wijnjeterp (Ops) en te Haulerwijk (Osw), is geboren op zondag 15 oktober 1871 te Duurswoude (Ops), overleden op maandag 16 februari 1948 te Haulerwijk (Osw), begraven op vrijdag 20 februari 1948 aldaar.

4  Jannes Sjoerds van der Meulen, landbouwer en veehouder, wonende te Bakkeveen (Ops), te Marum (GR) en te Drachten (Sm), is geboren op zondag 9 september 1877 aldaar, overleden op maandag 5 februari 1968 aldaar (wonende Stationsweg 96 aldaar), begraven op vrijdag 9 februari 1968 aldaar.

Jannes trouwt op zaterdag 21 mei 1904 te Smallingerland (FR) met Janna Jans de Boer, dochter van Jan Rienks de Boer en Antje Jilles de Boer. Janna, wonende te Drachten (Sm), is geboren op zondag 2 juli 1876 aldaar, overleden op maandag 30 augustus 1965 aldaar, begraven op donderdag 2 september 1965 aldaar.

5  Hylke Sjoerds van der Meulen is geboren op zaterdag 28 juni 1879 te Bakkeveen (Ops), zie V-B.

6  Riemer Sjoerds van der Meulen is geboren op donderdag 13 juli 1882 te Bakkeveen (Ops), overleden op woensdag 7 december 1904 aldaar, begraven aldaar.

7  Fettje Sjoerds van der Meulen is geboren op zaterdag 9 oktober 1886 te Bakkeveen (Ops), overleden op vrijdag 14 november 1924 te Duurswoude (Ops), begraven te Bakkeveen (Ops).

Fettje trouwt op vrijdag 11 mei 1906 te Opsterland (FR) met Take Martens Tel. Take, veehouder en landbouwer, wonende te Duurswoude (Ops), is geboren op dinsdag 6 december 1881 te Zevenhuizen (GR), overleden op donderdag 22 december 1977, begraven te Bakkeveen (Ops).

Take was later gehuwd (2) met Emke Ouwinga.

IV-B  Hielke Andries van der Meulen, zoon van Andries Hylkes van der Meulen (III-A) en Sjoukjen Sjoerds van Bruggen, boer, wonende te Siegerswoude (Ops), te Oosterwolde (Osw) en te Drachten (Sm), is geboren op donderdag 8 februari 1844 te Rottevalle (Sm), overleden op maandag 24 augustus 1925 te Siegerswoude (Ops) (wonende te Drachten (Sm)).

Hielke trouwt op zaterdag 6 mei 1871 te Smallingerland (FR) (1) met Baukje Hendriks de Jong. Baukje, boerin, is geboren op dinsdag 8 december 1846 te Oudega (Sm), overleden op zondag 9 november 1884 te Siegerswoude (Ops).

Van Hielke en Baukje zijn negen kinderen bekend:

1  Tjitske Hielkes van der Meulen is geboren op donderdag 7 maart 1872 te Houtigehage (Sm), overleden op dinsdag 6 december 1949, begraven te Haulerwijk (Osw).

Tjitske trouwt op vrijdag 11 mei 1894 te Ooststellingwerf (FR) met Aitze Melles van der Meulen. Aitze is geboren op woensdag 21 september 1870 te Haule (Osw), overleden op zondag 8 juli 1945 te Haulerwijk (Osw), begraven aldaar.

2  Sjoukje Hielkes van der Meulen, wonende te Oosterwolde (Osw), is geboren op vrijdag 7 februari 1873 te Drachten (Sm), overleden op dinsdag 6 juni 1939 aldaar, begraven op vrijdag 9 juni 1939 aldaar.

Sjoukje trouwt op donderdag 10 juni 1909 te Opsterland (FR) met Wietze Kornelis Dijkstra, zoon van Kornelis Rinks Dijkstra en Fokjen Wietzes Duursma. Wietze, arbeider en veehouder, wonende te Bakkeveen (Ops) en te Drachten (Sm), is geboren op zaterdag 21 juni 1879 te Bakkeveen (Ops), overleden op zaterdag 23 oktober 1948 te Drachten (Sm) (wonende aldaar), begraven na zaterdag 23 oktober 1948 aldaar.

3  Antje Hielkes van der Meulen is geboren op zaterdag 3 oktober 1874 te Drachten (Sm), overleden op maandag 18 april 1955 aldaar, begraven te Boornbergum (Sm).

Antje trouwt op zaterdag 13 mei 1905 te Smallingerland (FR) met Arjen Johannes Baron. Arjen is geboren op zondag 19 december 1869 te Boornbergum (Sm), overleden op vrijdag 5 januari 1923 aldaar, begraven aldaar.

4  Hendrikje Hielkes van der Meulen is geboren op donderdag 16 maart 1876 te Drachten (Sm), overleden op zaterdag 13 november 1937 te Opsterland (FR).

Hendrikje trouwt op vrijdag 9 februari 1900 te Opsterland (FR) met Jannes Popes Bouma. Jannes is geboren rond 1878 te Opeinde (Sm).

5  Aukje Hielkes van der Meulen is geboren op woensdag 29 augustus 1877 te Siegerswoude (Ops).

Aukje trouwt op vrijdag 19 januari 1900 te Ooststellingwerf (FR) met Kornelis Rinzes Rinsema. Kornelis is geboren rond 1873 te Oosterwolde (Osw).

6  Grietje Hielkes van der Meulen is geboren op dinsdag 24 september 1878 te Siegerswoude (Ops), overleden na 1950.

Grietje trouwt op vrijdag 30 december 1904 te Diemen (NH) met Wiebe Vos. Wiebe, brugknecht, is geboren op zaterdag 10 maart 1877 te Diemen (NH), overleden op donderdag 17 december 1931 aldaar.

7  Andries Hielkes van der Meulen is geboren op maandag 5 april 1880 te Siegerswoude (Ops).

8  Hendrik Hielkes van der Meulen is geboren op maandag 13 maart 1882 te Siegerswoude (Ops), overleden op donderdag 21 september 1882 te Opsterland (FR).

9  Hendrik Hielkes van der Meulen is geboren op maandag 7 mei 1883 te Siegerswoude (Ops), overleden op zondag 17 februari 1884 te Opsterland (FR).

Hielke trouwt op vrijdag 24 juni 1887 te Ooststellingwerf (FR) (2) met Aaltje Riemers Bouma. Aaltje is geboren op zaterdag 9 april 1864 te Ureterp (Ops), overleden op donderdag 26 maart 1891 te Haulerwijk (Osw).

Van Hielke en Aaltje zijn drie kinderen bekend:

10  Limke Hielkes van der Meulen is geboren op donderdag 22 december 1887 te Haulerwijk (Osw), overleden op dinsdag 20 mei 1975 te Drachten (Sm), begraven te Haulerwijk (Osw).

Limke trouwt op vrijdag 24 juli 1908 te Ooststellingwerf (FR) met Sake Annes van den Bosch. Sake is geboren op maandag 24 januari 1887 te Duurswoude (Ops), overleden op woensdag 7 juni 1950 te Haulerwijk (Osw).

11  Fettje Hielkes van der Meulen is geboren op dinsdag 20 augustus 1889 te Haulerwijk (Osw), overleden op zondag 29 november 1959 te Duurswoude (Ops), begraven te Wijnjeterp (Ops).

Fettje trouwt op vrijdag 6 mei 1910 te Ooststellingwerf (FR) met Roel van der Vaart. Roel is geboren op maandag 3 januari 1887 te Ureterp (Ops), overleden op woensdag 18 juli 1979 te Wijnjewoude (Ops).

12  Riemer Hielkes van der Meulen is geboren op zaterdag 21 maart 1891 te Haulerwijk (Osw), overleden op zaterdag 6 februari 1892 aldaar.

IV-C  Atze Andries van der Meulen, zoon van Andries Hylkes van der Meulen (III-A) en Sjoukjen Sjoerds van Bruggen, landbouwer, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op vrijdag 12 maart 1852 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), overleden op donderdag 31 januari 1929 te Wijnjeterp (Ops), begraven te Duurswoude (Ops).

Atze trouwt op vrijdag 17 december 1875 te Smallingerland (FR) met Antje Jannes Bouma. Antje is geboren op maandag 31 maart 1851 te Opeinde (Sm), overleden op dinsdag 7 maart 1922 te Wijnjeterp (Ops), begraven te Duurswoude (Ops).

Van Atze en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jitske Atzes van der Meulen is geboren op donderdag 13 januari 1876 te Opeinde (Sm), overleden op dinsdag 14 maart 1876 aldaar.

2  Andries Atzes van der Meulen is geboren op vrijdag 25 januari 1878 te Drachten (Sm), zie V-C.

3  Jannes Atzes van der Meulen is geboren op zaterdag 24 mei 1879 te Bakkeveen (Ops), zie V-D.

4  Jitske Atzes van der Meulen is geboren op zondag 25 mei 1884 te Bakkeveen (Ops), overleden op dinsdag 1 juli 1913 te Opsterland (FR), begraven te Duurswoude (Ops).

5  Sjoerd Atzes van der Meulen is geboren op woensdag 31 augustus 1887 te Bakkeveen (Ops), zie V-E.

IV-D  Pieter Hylkes van der Meulen, zoon van Hylke Hylkes van der Meulen (III-B) en Hylkjen Pieters Atsma, grutter, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op donderdag 7 februari 1839 aldaar, overleden op maandag 11 januari 1892 aldaar (wonende aldaar).

Pieter trouwt op zaterdag 25 mei 1867 te Tietjerksteradeel (FR) met Grietje Pieters Riemersma. Grietje is geboren op woensdag 10 augustus 1842 te Bergum (Tie), overleden op donderdag 20 mei 1886 te Oostermeer (Tie).

Van Pieter en Grietje zijn zeven kinderen bekend:

1  Hylkje Pieters van der Meulen is geboren op zaterdag 11 april 1868 te Oostermeer (Tie), overleden op woensdag 12 februari 1941 te Sint Annaparochie, begraven aldaar.

Hylkje trouwt op zaterdag 8 april 1893 te Tietjerksteradeel (FR) met Sije Hendriks van der Meer. Sije is geboren op vrijdag 12 juni 1863 te Garijp (Tie), overleden na woensdag 12 februari 1941, begraven te Sint Annaparochie.

2  Pieter Pieters van der Meulen is geboren op zondag 3 oktober 1869 te Oostermeer (Tie), zie V-F.

3  Hylke Pieters van der Meulen is geboren op vrijdag 13 december 1872 te Oostermeer (Tie), overleden op dinsdag 22 juli 1873 aldaar.

4  Antje Pieters van der Meulen is geboren op donderdag 15 juli 1875 te Oostermeer (Tie), overleden op woensdag 31 oktober 1900 aldaar.

Antje trouwt op zaterdag 22 oktober 1898 te Tietjerksteradeel (FR) met Hendrik Pieters van der Meer. Hendrik is geboren rond 1870 te Harkema Opeinde (Ach).

5  Taltje Pieters van der Meulen is geboren op vrijdag 26 april 1878 te Oostermeer (Tie), overleden op woensdag 29 januari 1958, begraven te Huizum (Ldl).

Taltje trouwt op donderdag 30 oktober 1902 te Tietjerksteradeel (FR) met Oebele Lourens Veerman. Oebele is geboren op donderdag 20 december 1877 te Oostermeer (Tie), overleden op zaterdag 5 december 1931, begraven te Huizum (Ldl).

6  Hylke Pieters van der Meulen is geboren op maandag 20 september 1880 te Oostermeer (Tie), overleden op woensdag 16 maart 1960, begraven aldaar.

Hylke trouwt op zaterdag 9 mei 1908 te Tietjerksteradeel (FR) met Grietje Jelles van der Meulen. Grietje is geboren op woensdag 20 februari 1884 te Oostermeer (Tie).

7  Melletje Pieters van der Meulen is geboren op zaterdag 9 december 1882 te Oostermeer (Tie), overleden op donderdag 1 april 1965 te Brunssum (LB), begraven te Oostermeer (Tie).

Melletje trouwt op donderdag 25 mei 1905 te Tietjerksteradeel (FR) met Adrianus Louwrens Veerman. Adrianus is geboren op vrijdag 2 september 1881 te Oostermeer (Tie), overleden op maandag 2 juli 1951, begraven aldaar.

IV-E  Jacob Sikkes van der Meulen, zoon van Sikke Jacobs van der Meulen (III-C) en Tjitske Freerks Oosterbaan, is geboren op zaterdag 14 november 1835 te Gorredijk (Ops), overleden op woensdag 3 oktober 1917 aldaar, begraven aldaar.

Jacob trouwt op donderdag 21 mei 1868 te Idaarderadeel (FR) met Wytske Bouwes van der Meulen, dochter van Bouwe Jacobs van der Meulen (III-D) en Aaltje Wiebes Wiering. Wytske is geboren op vrijdag 25 mei 1838 te Grouw (Ida), overleden op zaterdag 17 januari 1891 te Gorredijk (Ops), begraven aldaar.

Van Jacob en Wytske zijn vier kinderen bekend:

1  Aaltje Jacobs van der Meulen is geboren op donderdag 3 februari 1870 te Gorredijk (Ops), overleden op dinsdag 19 december 1961, begraven te Lippenhuizen (Ops).

Aaltje trouwt op donderdag 11 mei 1899 te Opsterland (FR) met Jelle Jans Landmeter. Jelle, wonende te Gorredijk (Ops), is geboren op maandag 16 maart 1857 aldaar, overleden op donderdag 28 juli 1927 te Leeuwarden (FR) (wonende te Gorredijk (Ops)), begraven te Lippenhuizen (Ops).

2  Tjitske Jacobs van der Meulen is geboren op woensdag 1 januari 1873 te Gorredijk (Ops), overleden op donderdag 8 februari 1923 te Groningen (GR), begraven te Gorredijk (Ops).

Tjitske trouwt op donderdag 27 augustus 1896 met Siebe Annes Nijenhuis. Siebe is geboren rond 1863 te Gorredijk (Ops), overleden op woensdag 13 februari 1918 te Opsterland (FR).

3  Janke Jacobs van der Meulen is geboren op vrijdag 1 mei 1874 te Gorredijk (Ops), overleden op donderdag 24 februari 1949, begraven aldaar.

Janke trouwt op maandag 9 juli 1900 te Opsterland (FR) met Christoffer Johannes Oosterhuis. Christoffer is geboren op woensdag 27 september 1871 te Uithuizen (GR), overleden op woensdag 13 september 1922, begraven te Gorredijk (Ops).

4  Trijntje Jacobs van der Meulen is geboren op maandag 6 augustus 1877 te Gorredijk (Ops), overleden op maandag 17 februari 1879 te Opsterland (FR).

IV-F  Klaas Bouwes van der Meulen, zoon van Bouwe Jacobs van der Meulen (III-D) en Trijntje Klazes Lykles, koopman, wonende te Huizum (Ldl), is geboren op zondag 11 januari 1857 te Grouw (Ida), overleden op woensdag 8 januari 1941 te Huizum (Ldl), begraven aldaar.

Klaas trouwt op zaterdag 21 juli 1888 te Tietjerksteradeel (FR) met Jetske Sybrens Tijmstra. Jetske is geboren op maandag 18 maart 1861 te Vrouwenparochie, overleden op dinsdag 5 april 1938 te Leeuwarderadeel (FR), begraven te Huizum (Ldl).

Van Klaas en Jetske is een kind bekend:

1  Bouwe Jacob van der Meulen, koopman, is geboren op vrijdag 7 juni 1889 te Grouw (Ida), overleden op zondag 16 oktober 1977 te Leeuwarden (FR).

Bouwe trouwt op dinsdag 25 oktober 1921 te Leeuwarden (FR) met Ursula Clara Brenninkmeyer. Ursula is geboren op vrijdag 18 november 1898 te Leeuwarden (FR), overleden op zondag 26 juni 1977 aldaar.

IV-G  Jacob Bouwes van der Meulen, zoon van Bouwe Jacobs van der Meulen (III-D) en Trijntje Klazes Lykles, koopman, wonende te Leeuwarden (FR) en te Oosterbeek (GD), is geboren op vrijdag 10 januari 1862 te Grouw (Ida), overleden op zondag 15 oktober 1944 te Baarn (UT).

Jacob trouwt op woensdag 22 juli 1891 te Idaarderadeel (FR) met Martsen van Asperen. Martsen is geboren rond 1861 te Warga (Ida), overleden op zaterdag 9 maart 1935 te Renkum (GD).

Van Jacob en Martsen is een kind bekend:

1  Gabe van der Meulen, inspecteur van politie, is geboren op vrijdag 15 maart 1895 te Leeuwarden (FR).

Gabe trouwt op woensdag 14 juni 1922 te Sloterdijk (NH) met Carolina Johanna Helena Warburg. Carolina is geboren rond 1891 te Utrecht (UT).


Generatie V

(van 1868 tot 1977)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 24 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1893 en 1914.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Drachten (Sm) (5x), Terwispel (Ops) (4x), Oostermeer (Tie) (4x), Marum (GR) (4x), Ureterp (Ops) (2x), Tijnje (Ops) (2x), Opsterland (FR) en Appelscha (Osw).

V-A  Andries Sjoerds van der Meulen, zoon van Sjoerd Andries van der Meulen (IV-A) en Lokke Errits Petersma, landbouwer, arbeider en landbouwer en arbeider, wonende te Bakkeveen (Ops), te Drachten (Sm), te Duurswoude (Ops), te Siegerswoude (Ops) en te Ureterp (Ops), is geboren op donderdag 25 februari 1869 te Drachten (Sm), overleden op vrijdag 10 november 1950 te Ureterp (Ops), begraven op woensdag 15 november 1950 te Bakkeveen (Ops).

Andries trouwt op vrijdag 27 april 1894 te Opsterland (FR) met Antje Kornelis Dijkstra, dochter van Kornelis Rinks Dijkstra en Fokjen Wietzes Duursma. Antje, huishoudster, wonende te Siegerswoude (Ops), te Garijp (Tie), in De Wilp (GR), te Drachten (Sm), te Boksum, te Heeg en te Donkerbroek (Osw), is geboren op maandag 22 november 1869 te Bakkeveen (Ops), overleden op maandag 24 november 1930 te Donkerbroek (Osw) (wonende aldaar), als overleden aangegeven op dinsdag 25 november 1930, begraven op vrijdag 28 november 1930 te Bakkeveen (Ops).

Van Andries en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Sjoerd van der Meulen, arbeider, wonende te Donkerbroek (Osw), is geboren op zaterdag 26 oktober 1895 te Drachten (Sm), overleden op dinsdag 21 februari 1939 te Donkerbroek (Osw) (wonende aldaar), begraven op zaterdag 25 februari 1939 te Bakkeveen (Ops).

2  Fokje van der Meulen, huishoudster, wonende te Donkerbroek (Osw) en te Oosternijkerk (O.D.), is geboren op vrijdag 17 december 1897 te Drachten (Sm), overleden op zondag 6 juni 1976 te Surhuisterveen (Ach) in ’t Suyderhuys, begraven op donderdag 10 juni 1976 te Bakkeveen (Ops).

3  Kornelis van der Meulen, boerenknecht en boer en arbeider, wonende te Donkerbroek (Osw) en te Waskemeer (Osw), is geboren op zaterdag 30 december 1899 te Drachten (Sm), overleden op zondag 5 december 1971 te Waskemeer (Osw) (wonende nr. 96 aldaar), begraven op donderdag 9 december 1971 te Donkerbroek (Osw).

Kornelis trouwt op vrijdag 13 mei 1932 te Ooststellingwerf (FR) met Gepke Hofstee. Gepke, wonende te Haule (Osw), is geboren op maandag 27 december 1897 aldaar, overleden op donderdag 30 april 1970 te Bakkeveen (Ops), begraven op woensdag 6 mei 1970 aldaar.

4  Lokke van der Meulen, dienstbode, wonende te Boksum en te Wijns (Tie), is geboren op zondag 5 juni 1904 te Drachten (Sm), overleden op donderdag 5 juli 1990 aldaar, begraven te Rottevalle (FR).

Lokke trouwt op donderdag 12 mei 1927 te Tietjerksteradeel (FR) met Sake Wagenaar, zoon van Jouwert Jans Wagenaar en Antje Sakes van der Kloet. Sake, boerenknecht en veehouder, wonende te Wartena (Ida), te Warga (Ida), te Wijtgaard (Ldl), te Tietjerk (Tie), te Wijns (Tie), te Oudkerk (Tie), te Boelenslaan (Ach) en te Drachten (Sm), is geboren op dinsdag 8 december 1903 te Garijp (Tie), overleden op woensdag 6 juli 1977 te Drachten (Sm) in Nij Smellinge, begraven op zaterdag 9 juli 1977 te Rottevalle (FR).

5  Tjemkje van der Meulen, dienstbode, wonende te Bovenkerk (NH) en te Wijnjeterp (Ops), is geboren op zaterdag 5 februari 1910 te Drachten (Sm), overleden op woensdag 10 september 1969 te Waskemeer (Osw), begraven op zaterdag 13 september 1969 te Donkerbroek (Osw).

Tjemkje trouwt op donderdag 17 mei 1934 te Opsterland (FR) met Koene Staphorst, zoon van Take Staphorst en Antje Wiebes Jansma. Koene, veehouder en arbeider, wonende te Haule (Osw) en te Donkerbroek (Osw), is geboren op vrijdag 27 mei 1910, overleden op zaterdag 3 februari 1996 te Oosterwolde (Osw), begraven op woensdag 7 februari 1996 te Donkerbroek (Osw).

V-B  Hylke Sjoerds van der Meulen, zoon van Sjoerd Andries van der Meulen (IV-A) en Grietje Jannes Bouma, landbouwer, wonende te Ureterp (Ops), is geboren op zaterdag 28 juni 1879 te Bakkeveen (Ops), overleden op vrijdag 3 september 1976 te Siegerswoude (Ops), begraven op vrijdag 3 september 1976 te Ureterp (Ops).

Hylke trouwt op donderdag 7 mei 1903 te Opsterland (FR) met Martje Petrus Bouma, dochter van Petrus Liebbes Bouma en Iekje Vroom. Martje, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op zondag 7 augustus 1881 te Oostermeer (Tie), als geboren aangegeven op woensdag 10 augustus 1881, overleden op zaterdag 17 februari 1968 te Frieschepalen (Ops), begraven op vrijdag 23 februari 1968 te Ureterp (Ops).

Van Hylke en Martje is een kind bekend:

1  Sjoerd van der Meulen, wonende te Siegerswoude (Ops), is geboren op woensdag 12 april 1911 te Ureterp (Ops), als geboren aangegeven op zaterdag 15 april 1911, overleden op vrijdag 1 augustus 1997, begraven aldaar.

Sjoerd trouwt op donderdag 11 mei 1933 met Sietske Bijma. Sietske is geboren op dinsdag 19 juli 1910 te Opsterland (FR), overleden op woensdag 17 januari 1996, begraven te Ureterp (Ops).

V-C  Andries Atzes van der Meulen, zoon van Atze Andries van der Meulen (IV-C) en Antje Jannes Bouma, landbouwer en veehouder, wonende te Terwispel (Ops), is geboren op vrijdag 25 januari 1878 te Drachten (Sm), overleden op zondag 8 mei 1938 te Haulerwijk (Osw), begraven na zondag 8 mei 1938 aldaar.

Andries trouwt op vrijdag 8 mei 1903 te Opsterland (FR) met Tjitske Fokkes Dijkstra, dochter van Fokke Bockes Dijkstra en Grietje Wilts Feenstra. Tjitske is geboren op dinsdag 6 maart 1877 te Duurswoude (Ops), overleden op dinsdag 12 januari 1954 te Haulerwijk (Osw), begraven aldaar.

Van Andries en Tjitske zijn zeven kinderen bekend:

1  Atze van der Meulen is geboren op zondag 30 augustus 1903 te Terwispel (Ops), als geboren aangegeven op dinsdag 1 september 1903, overleden op zondag 20 april 1969 te Waskemeer (Osw), begraven na zondag 20 april 1969 te Haulerwijk (Osw).

Atze trouwt op vrijdag 6 juni 1930 te Ooststellingwerf (FR) met Janke Bosma. Janke is geboren op vrijdag 23 maart 1906 te Haulerwijk (Osw), overleden op zaterdag 5 juli 1980, begraven na zaterdag 5 juli 1980 aldaar.

2  Grietje van der Meulen is geboren op dinsdag 28 februari 1905 te Terwispel (Ops).

3  Fokke van der Meulen, vrachtrijder, is geboren op zaterdag 8 december 1906 te Terwispel (Ops).

Fokke trouwt op woensdag 12 mei 1937 te Leek (GR) met Arendina Kobes. Arendina is geboren rond 1910 te Zevenhuizen (GR).

4  Anna van der Meulen is geboren op donderdag 19 november 1908 te Terwispel (Ops).

5  Jannes van der Meulen is geboren op zaterdag 29 april 1911 te Tijnje (Ops), overleden op zaterdag 5 september 1981, begraven na zaterdag 5 september 1981 te Haulerwijk (Osw).

6  Ebbel van der Meulen is geboren op zaterdag 26 oktober 1912 te Tijnje (Ops), overleden op zondag 17 september 1995, begraven na zondag 17 september 1995 te Haulerwijk (Osw).

7  Sjoerd van der Meulen is geboren op vrijdag 17 april 1914 te Opsterland (FR), overleden op woensdag 3 oktober 1917 te Veenhuizen (DR).

V-D  Jannes Atzes van der Meulen, zoon van Atze Andries van der Meulen (IV-C) en Antje Jannes Bouma, landbouwer, wonende te Marum (GR), is geboren op zaterdag 24 mei 1879 te Bakkeveen (Ops), overleden op zondag 13 maart 1960 te Winsum (Gr.) (GR), begraven aldaar.

Jannes trouwt op vrijdag 11 mei 1906 te Opsterland (FR) met Trijntje Jans Boonstra. Trijntje is geboren op maandag 26 november 1883 te Siegerswoude (Ops), overleden op zaterdag 15 november 1958 te Obergum (GR), begraven te Winsum (Gr.) (GR).

Van Jannes en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Atze van der Meulen is geboren op zondag 14 april 1907 te Marum (GR), als geboren aangegeven op dinsdag 16 april 1907, overleden op woensdag 15 oktober 1980 te Winsum (Gr.) (GR).

Atze was gehuwd met Grietje Lammerdina Poel. Grietje is geboren rond 1914, overleden op dinsdag 5 mei 1998 te Winsum (Gr.) (GR).

2  Jan van der Meulen is geboren op donderdag 23 april 1908 te Marum (GR), overleden op woensdag 25 juli 1990.

Jan was gehuwd met Grietje van Eizenga. Grietje is geboren rond 1911, overleden op woensdag 26 juni 1996 te Winsum (Gr.) (GR).

3  Antje van der Meulen is geboren op vrijdag 23 april 1909 te Marum (GR).

4  Wopkje van der Meulen is geboren op maandag 20 juni 1910 te Marum (GR).

5  Andries van der Meulen is geboren op woensdag 3 juli 1912 te Ureterp (Ops), overleden op maandag 16 september 1991, begraven na maandag 16 september 1991 te Onderdendam (GR).

6  Jitske van der Meulen.

Jitske trouwt op donderdag 4 mei 1939 met Marten Maring. Marten is geboren rond 1915, overleden op donderdag 29 augustus 1996 te Winsum (Gr.) (GR).

V-E  Sjoerd Atzes van der Meulen, zoon van Atze Andries van der Meulen (IV-C) en Antje Jannes Bouma, is geboren op woensdag 31 augustus 1887 te Bakkeveen (Ops), overleden op zondag 19 maart 1967 te Appelscha (Osw).

Sjoerd trouwt op vrijdag 5 mei 1911 te Opsterland (FR) met Grietje Haayes Jongsma. Grietje is geboren op donderdag 22 mei 1890 te Beetsterzwaag (Ops), overleden op zondag 30 september 1928 te Tijnje (Ops), begraven na zondag 30 september 1928 aldaar.

Van Sjoerd en Grietje is een kind bekend:

1  Atze Andries van der Meulen is geboren op donderdag 22 februari 1912 te Appelscha (Osw).

V-F  Pieter Pieters van der Meulen, zoon van Pieter Hylkes van der Meulen (IV-D) en Grietje Pieters Riemersma, grutter en koopman, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op zondag 3 oktober 1869 aldaar, overleden op donderdag 8 januari 1920 te Kortezwaag (Ops).

Pieter trouwt op zaterdag 4 juni 1892 te Tietjerksteradeel (FR) met Trijntje Sybrens Algra. Trijntje is geboren op maandag 19 oktober 1868 te Eestrum (Tie), overleden op maandag 26 maart 1928 te Kortezwaag (Ops).

Van Pieter en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter Hylke van der Meulen is geboren op zondag 12 februari 1893 te Oostermeer (Tie), als geboren aangegeven op dinsdag 14 februari 1893, overleden op maandag 4 maart 1968, begraven te Augustinusga (Ach).

2  Sybren van der Meulen is geboren op maandag 1 juli 1895 te Oostermeer (Tie).

3  Grietje Pieters van der Meulen is geboren op woensdag 7 december 1898 te Oostermeer (Tie), als geboren aangegeven op donderdag 8 december 1898, overleden op zondag 31 december 1899 aldaar.

4  Grietje van der Meulen is geboren op dinsdag 12 februari 1901 te Oostermeer (Tie).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.