Genealogie Dijkstra/Sytsma/Scheidema

Versie 27-12-2022

Inleiding

Als in 1811 familienamen moeten worden geregistreerd, kiezen de twee broers Jetse Sytzes (Wijnjeterp) en Rienk Sytzes (Ureterp) voor de achternaam Dijkstra. Over hun ouders, Sytze Jitzes en Yke Aukes, is heel weinig bekend. Niet waar en wanneer ze zijn getrouwd. Wel dat ze tussen 1749 en 1767 acht kinderen lieten dopen. De oudste vijf in Gorredijk; de jongste drie in Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik. In de quotisatiekohieren van 1749 komt Sytze Jitses niet voor. Misschien woonde het echtpaar toen nog niet op zichzelf. Waarschijnlijk zijn ze kort voor 1749 getrouwd.

De Dijkstra’s woonden vooral in Opsterland (Wijnjeterp, Ureterp, Duurswoude, Bakkeveen, Terwispel, Siegerswoude, Kortezwaag) en daarnaast in Ooststellingwerf (Haulerwijk, Appelscha) en de provincies Groningen (De Wilp, Midwolde, Leek, Doezum, Marum, Nuis, Lutjegast) en Drenthe (Zeijen, Norg, Odoornerveen). De achternaam Dijkstra is afgeleid van ‘dyk’, wat in het Fries ‘weg’ betekent. Dijkstra is de op twee na meest voorkomende naam in Friesland.

Twee andere kinderen van Sytze Jitses en IJke Aukes, Wybe en Antje, kiezen in 1812 de achternaam Sytsma of Sietsma (later ook aangetroffen als Sytzema of Sietzema). Van beide kinderen zijn veel nakomelingen bekend. In deze genealogie wordt alleen het nageslacht van Wybe Sytses gevolgd. En daarvan slechts enkele generaties, waarvan de leden vooral in Boornbergum woonden.

Tenslotte kiest Petrus Sytzes in 1812 de achternaam Scheidema. Hij woont dan in Bakkeveen. Mogelijk heeft zijn naam iets te maken met de ligging van het dorpsgebied tegen de provinciegrens. De Scheidema’s wonen eerst in Opsterland (Bakkeveen) en Ooststellingwerf (Haulerwijk). Latere generaties komen via Drenthe (Odoornerveen, Schoonoord/Sleen, Bovensmilde/Smilde) in de provincie Groningen (Slochteren, Scheemda) terecht. Daar woont nu het grootste deel van de Scheidema’s. Het waren eerst voornamelijk arbeiders.


Generatie I

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 8 kinderen.
Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1749 en 1767.
De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Gorredijk (Ops) (5x), Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops) (2x) en Terwispel (Ops).

I  Sijtse Jitses, huisman, wonende te Terwispel (Ops).

Sijtse trouwt voor 1749 met IJke Aukes.

Van Sijtse en IJke zijn acht kinderen bekend:

1  Auke Sijtses is gedoopt op zondag 17 augustus 1749 te Gorredijk (Ops).

2  Zijdske Sijtses is gedoopt op zondag 9 april 1752 te Gorredijk (Ops), overleden voor zondag 14 juni 1767.

3  Jetse Sytses Dijkstra is gedoopt op zondag 13 oktober 1754 te Gorredijk (Ops), zie II-A.

4  Wijbe Sijtses Sytsma is gedoopt op zondag 9 januari 1757 te Gorredijk (Ops), zie II-B.

5  Rienk Sytzes Dijkstra is gedoopt op zondag 22 juli 1759 te Gorredijk (Ops), zie II-C.

6  Antje Sijtses Sietsma, arbeidster, wonende te Oudega (Sm), is gedoopt op zondag 13 juni 1762 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden op zaterdag 18 maart 1826 te Oudega (Sm) (wonende nr. 93 te Oudega (Sm)).

Antje trouwt op zondag 5 februari 1797 te Oudega (Sm) met Jan Tjibbes. Jan, huisman, wonende te Oudega (Sm), is geboren rond 1762 te Boornbergum (Sm), overleden op zaterdag 12 oktober 1811 (wonende nr. 90 te Oudega (Sm)).

7  Petrus Sytses Scheidema is geboren voor zondag 18 november 1764 te Terwispel (Ops), gedoopt op zondag 18 november 1764 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), zie II-D.

8  Sytske Sytses is gedoopt op zondag 14 juni 1767 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops).


Generatie II

(van 1749 tot 1836)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 19 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1779 en 1812.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Wijnjeterp (Ops) (6x), Ureterp (Ops) (4x), Boornbergum (Sm) (3x), Bakkeveen (Ops) (3x), Noorderdrachten (Sm), Lippenhuizen (Ops) en Duurswoude (Ops).

II-A  Jetse Sytses Dijkstra, zoon van Sijtse Jitses (I) en IJke Aukes, arbeider, wonende te Wijnjeterp (Ops), is gedoopt op zondag 13 oktober 1754 te Gorredijk (Ops), overleden op zaterdag 9 augustus 1828 te Wijnjeterp (Ops) (wonende nr. 140 te Wijnjeterp (Ops)).

Jetse trouwt op zondag 16 mei 1779 te Duurswoude (Ops) (1) met Aaltje Sygers.

Van Jetse en Aaltje zijn vier kinderen bekend:

1  Syger Jitzes Dijkstra is geboren op zaterdag 4 december 1779 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zaterdag 1 januari 1780 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), zie III-A.

2  Sijtse Jetzes Dijkstra is geboren op woensdag 11 december 1782 te Duurswoude (Ops), gedoopt op zondag 5 januari 1783 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), zie III-B.

3  Yke Jitzes Dijkstra is geboren op maandag 5 december 1785 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zondag 8 januari 1786 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), overleden op woensdag 1 juni 1859 te Bakkeveen (Ops).

Yke trouwt op zondag 26 april 1807 te Wijnjeterp (Ops) met Jan Sytzes de Vries. Jan, veenbaas, wonende te Haulerwijk (Osw), is geboren rond 1781, overleden op donderdag 7 december 1848 te Bakkeveen (Ops).

4  Jan Jetzes Dijkstra is geboren op zaterdag 14 maart 1789 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zondag 10 mei 1789 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), waarschijnlijk overleden in 1813.

Jetse trouwt op zondag 24 juli 1808 te Duurswoude (Ops) (2) met Ytje Bockes Roukema. Ytje is geboren rond 1774, overleden op zaterdag 10 oktober 1846 te Bakkeveen (Ops).

Van Jetse en Ytje zijn twee kinderen bekend:

5  Bokke Jitzes Dijkstra is geboren op zaterdag 11 februari 1809 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zondag 5 maart 1809 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), zie III-C.

6  Auke Jitzes Dijkstra, arbeider, wonende te Drachten (Sm), is geboren op dinsdag 26 mei 1812 te Wijnjeterp (Ops), overleden op woensdag 10 juni 1840 te Drachten (Sm) (wonende te Drachten (Sm)).

II-B  Wijbe Sijtses Sytsma, zoon van Sijtse Jitses (I) en IJke Aukes, wonende te Boornbergum (Sm), is gedoopt op zondag 9 januari 1757 te Gorredijk (Ops), overleden op zondag 6 juni 1830 te Boornbergum (Sm) (wonende nr. 63 te Boornbergum (Sm)).

Wijbe trouwt op zondag 15 juni 1788 te Drachten (Sm) met Fokjen Ayzes de Groot. Fokjen is geboren rond 1756, overleden op maandag 31 januari 1825 te Drachten (Sm).

Van Wijbe en Fokjen zijn vier kinderen bekend:

1  Sytse Wiebes Sytsma is geboren op zaterdag 20 december 1788 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op maandag 29 november 1802 te Boornbergum (Sm), zie III-D.

2  Aise Wiebes Sytsma is geboren op zondag 15 september 1793 te Boornbergum (Sm), gedoopt op maandag 29 november 1802 te Boornbergum (Sm), zie III-E.

3  Douwe Wiebes Sytsma is geboren op vrijdag 25 december 1795 te Boornbergum (Sm), gedoopt op maandag 29 november 1802 te Boornbergum (Sm), zie III-F.

4  Ytje Wiebes Sytsma, koemelkersche, wonende te Beets (Ops), is geboren op vrijdag 3 november 1797 te Boornbergum (Sm), gedoopt op maandag 29 november 1802 te Boornbergum (Sm), overleden op dinsdag 10 oktober 1871 te Beets (Ops) (wonende nr. 28 te Beets (Ops)).

Ytje was gehuwd met Adam Sietzes van Seyen. Adam, arbeider, wonende te Beets (Ops), is geboren rond 1791, overleden op vrijdag 29 januari 1841 te Opsterland (FR).

II-C  Rienk Sytzes Dijkstra, zoon van Sijtse Jitses (I) en IJke Aukes, huisman, koopman en arbeider, wonende te Duurswoude (Ops) en te Ureterp (Ops), is gedoopt op zondag 22 juli 1759 te Gorredijk (Ops), overleden op vrijdag 12 augustus 1836 te Ureterp (Ops) (wonende te Ureterp (Ops)).

Rienk trouwt op zondag 13 mei 1787 te Wijnjeterp (Ops) met Antje Rienks Dijkstra, dochter van Rienk Aukes en Antje Hendriks. Antje, arbeidster, wonende te Lippenhuizen (Ops) en te Ureterp (Ops), is geboren op donderdag 3 mei 1759 te Terwispel (Ops), gedoopt op zondag 27 mei 1759 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden op zondag 30 april 1837 te Ureterp (Ops) (wonende nr. 218 te Ureterp (Ops)).

Van Rienk en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Rienk Rienks Dijkstra is geboren op maandag 31 december 1787 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zondag 27 januari 1788 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), zie III-G.

2  Yke Rinks Dijkstra, arbeidster, wonende te Ureterp (Ops), is geboren op maandag 16 april 1792 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 13 mei 1792 te Ureterp (Ops), overleden op woensdag 15 december 1824 te Ureterp (Ops) (wonende nr. 218 te Ureterp (Ops)).

3  Sytse Rienks Dijkstra is geboren op dinsdag 7 juni 1796 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 3 juli 1796 te Ureterp (Ops), zie III-H.

4  Auke Rinks Dijkstra, wonende te Ureterp (Ops), is geboren op vrijdag 18 maart 1803 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 17 april 1803 te Ureterp (Ops), overleden op donderdag 22 juli 1824 te Ureterp (Ops) (wonende nr. 218 te Ureterp (Ops)).

II-D  Petrus Sytses Scheidema, zoon van Sijtse Jitses (I) en IJke Aukes, arbeider en boer, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren voor zondag 18 november 1764 te Terwispel (Ops), gedoopt op zondag 18 november 1764 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden op maandag 27 februari 1832 te Bakkeveen (Ops) (wonende te Bakkeveen (Ops)).

Petrus trouwt op zondag 27 mei 1798 te Wijnjeterp (Ops) met Rinskjen Everts. Rinskjen, arbeidster, wonende te Bakkeveen (Ops), is gedoopt op zondag 10 september 1769 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden op zaterdag 5 maart 1853 te Bakkeveen (Ops) (wonende nr. 97 te Bakkeveen (Ops)).

Van Petrus en Rinskjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Evert Pieters Scheidema is geboren op woensdag 10 juli 1799 te Lippenhuizen (Ops), gedoopt op zondag 4 augustus 1799 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), zie III-I.

2  Yke Pieters Scheidema is geboren op maandag 28 juni 1802 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 25 juli 1802 te Ureterp/Siegerswoude (Ops), overleden op zondag 19 september 1841 te Bakkeveen (Ops).

Yke trouwt op donderdag 12 juli 1827 te Opsterland (FR) met Luitsen Willems Jansma. Luitsen, landbouwer, is geboren rond 1800 te Bakkeveen (Ops), overleden op woensdag 9 september 1868 te Donkerbroek (Osw).

3  Sytse Pieters Scheidema, arbeider, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op zaterdag 27 september 1806 te Bakkeveen (Ops), gedoopt op zondag 2 november 1806 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), overleden op zaterdag 27 januari 1849 te Bakkeveen (Ops) (wonende nr. 94 te Bakkeveen (Ops)).

4  Fetje Pieters Scheidema is geboren op vrijdag 10 maart 1809 te Bakkeveen (Ops), gedoopt op zondag 9 april 1809 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), overleden op vrijdag 28 november 1890 te Bakkeveen (Ops).

Fetje trouwt op vrijdag 13 april 1832 te Opsterland (FR) met Johannes Hendriks Kuipers. Johannes is geboren rond 1800 te Bakkeveen (Ops), overleden op donderdag 12 februari 1846 te Opsterland (FR).

5  Wietske Pieters Scheidema is geboren op zaterdag 29 augustus 1812 te Bakkeveen (Ops), overleden op zaterdag 2 april 1892 te Bakkeveen (Ops).


Generatie III

(van 1779 tot 1892)

In deze generatie zijn 9 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 63 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1804 en 1850.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Boornbergum (Sm) (19x), Bakkeveen (Ops) (19x), Wijnjeterp (Ops) (9x), Ureterp (Ops) (7x), Drachten (Sm) (4x), Kortehemmen (Sm) (2x), Terwispel (Ops), Smalle Ee (Sm) en Duurswoude (Ops).

III-A  Syger Jitzes Dijkstra, zoon van Jetse Sytses Dijkstra (II-A) en Aaltje Sygers, arbeider, wonende te Wijnjeterp (Ops), is geboren op zaterdag 4 december 1779 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zaterdag 1 januari 1780 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), overleden op vrijdag 17 maart 1854 te Wijnjeterp (Ops).

Syger trouwt op zondag 22 mei 1803 te Duurswoude (Ops) met Klaaske Willems. Klaaske is geboren rond 1779, overleden op zaterdag 23 juni 1849 te Wijnjeterp (Ops).

Van Syger en Klaaske zijn vijf kinderen bekend:

1  Jitze Siegers Dijkstra is geboren op dinsdag 28 februari 1804 te Duurswoude (Ops), gedoopt op zondag 18 maart 1804 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), zie IV-A.

2  Froukjen Siegers is geboren op zondag 7 juni 1807 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zondag 28 juni 1807 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), overleden op zondag 21 februari 1808 te Wijnjeterp (Ops).

3  Froukjen Siegers Dijkstra, arbeidster, wonende te Wijnjeterp (Ops), is geboren op maandag 4 september 1809 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zondag 1 oktober 1809 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), overleden op zaterdag 22 januari 1887 te Wijnjeterp (Ops) (wonende te Wijnjeterp (Ops)).

Froukjen trouwt op maandag 9 mei 1836 te Opsterland (FR) (1) met Beerend Jans de Boer. Beerend is geboren rond 1812 te Wijnjeterp (Ops), overleden op woensdag 18 april 1838 te Opsterland (FR).
Froukjen trouwt op donderdag 22 juni 1854 te Opsterland (FR) (2) met Tjamme Lubberts de Jong. Tjamme is geboren rond 1803 te Duurswoude (Ops), overleden op dinsdag 24 oktober 1893 te Opsterland (FR).

4  Aaltje Siegers Dijkstra, naaister, wonende te Kortezwaag (Ops), is geboren op zaterdag 8 februari 1812 te Wijnjeterp (Ops), overleden op zondag 8 september 1850 te Kortezwaag (Ops) (wonende nr. 24 te Kortezwaag (Ops)).

Aaltje trouwt op donderdag 8 december 1831 te Opsterland (FR) met Albert Sytzes Rinsma. Albert, arbeider en leerlooiersknecht, wonende te Gorredijk (Ops) en te Kortezwaag (Ops), is geboren rond 1807 te Kortezwaag (Ops), overleden op woensdag 27 juni 1877 te Opsterland (FR).

5  Willem Siegers Dijkstra, arbeider, wonende te Ureterp (Ops), is geboren op vrijdag 8 maart 1816 te Wijnjeterp (Ops), overleden op zondag 3 februari 1856 te Ureterp (Ops) (wonende nr. 304 te Ureterp (Ops)).

Willem trouwt op maandag 17 april 1848 te Opsterland (FR) met Aaltje Oedzes Bouma. Aaltje is geboren rond 1820 te Bakkeveen (Ops).

III-B  Sijtse Jetzes Dijkstra, zoon van Jetse Sytses Dijkstra (II-A) en Aaltje Sygers, arbeider, wonende te Wijnjeterp (Ops) en te Appelscha (Osw), is geboren op woensdag 11 december 1782 te Duurswoude (Ops), gedoopt op zondag 5 januari 1783 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), overleden op maandag 30 november 1835 te Appelscha (Osw) (wonende te Appelscha (Osw)).

Sijtse trouwt op dinsdag 21 maart 1815 in de Mairie Lippenhuizen (FR) met Antje Egberts Houkes. Antje, wonende te Appelscha (Osw), is geboren rond 1790 te Ureterp (Ops), overleden op zaterdag 8 februari 1862 te Appelscha (Osw) (wonende nr. 375 te Appelscha (Osw)).

Van Sijtse en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jitse Sytses Dijkstra, arbeider, wonende te Appelscha (Osw), is geboren op zaterdag 23 maart 1816 te Wijnjeterp (Ops), verdronken op zondag 28 december 1845 te Appelscha (Osw).

2  Egbert Sytzes Dijkstra is geboren op woensdag 20 mei 1818 te Wijnjeterp (Ops), zie IV-B.

3  Aaltje Sytzes Dijkstra is geboren op dinsdag 19 december 1820 te Wijnjeterp (Ops), overleden op vrijdag 10 februari 1899 te Appelscha (Osw).

Aaltje trouwt op zondag 19 mei 1844 te Ooststellingwerf (FR) met Binne Pieters Herder. Binne is geboren rond 1819 te Hemrik (Ops), overleden op zondag 19 december 1886 te Ooststellingwerf (FR).

4  Jan Sietses Dijkstra is geboren op woensdag 28 april 1824 te Wijnjeterp (Ops), zie IV-C.

5  Maria Sytzes Dijkstra is geboren op dinsdag 5 augustus 1828 te Wijnjeterp (Ops), overleden op maandag 13 september 1869 te Appelscha (Osw).

Maria trouwt op zondag 9 mei 1858 met Tijs Jans Zwart. Tijs is geboren rond 1823 te Hemrik (Ops), overleden op zaterdag 4 april 1874 te Ooststellingwerf (FR).

III-C  Bokke Jitzes Dijkstra, zoon van Jetse Sytses Dijkstra (II-A) en Ytje Bockes Roukema, landbouwer, wonende te Wijnjeterp (Ops), is geboren op zaterdag 11 februari 1809 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zondag 5 maart 1809 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), overleden op woensdag 14 december 1887 te Bakkeveen (Ops) (wonende te Wijnjeterp (Ops)).

Bokke trouwt op zaterdag 13 mei 1837 te Opsterland (FR) (1) met Tjitske Fokkes Eringa. Tjitske is geboren rond 1812 te Bakkeveen (Ops), overleden op maandag 30 augustus 1852 te Bakkeveen (Ops).

Van Bokke en Tjitske zijn zes kinderen bekend:

1  Fokke Bockes Dijkstra is geboren op zondag 29 april 1838 te Bakkeveen (Ops), zie IV-D.

2  Ietje Bockes Dijkstra is geboren op zondag 26 april 1840 te Bakkeveen (Ops).

Ietje trouwt op dinsdag 2 mei 1865 te Opsterland (FR) met Harmen Folkerts Tolsma. Harmen is geboren rond 1839 te Siegerswoude (Ops).

3  Jitze Bockes Dijkstra is geboren rond 1843 te Bakkeveen (Ops), zie IV-E.

4  Kornelis Bokes Dijkstra is geboren op donderdag 20 maart 1845 te Bakkeveen (Ops), zie IV-F.

5  Antje Bokes Dijkstra is geboren op vrijdag 28 juli 1848 te Bakkeveen (Ops).

Antje trouwt op zaterdag 26 oktober 1872 te Opsterland (FR) met Harke Jans de Groot. Harke is geboren rond 1848 te Siegerswoude (Ops).

6  Auke Bockes Dijkstra is geboren op donderdag 21 november 1850 te Bakkeveen (Ops), zie IV-G.

Bokke trouwt op vrijdag 14 april 1854 te Opsterland (FR) (2) met Trijntje Rienks Dijkstra, dochter van Rienk Rienks Dijkstra (III-G) en Tjimkje Oenes de Vries. Trijntje, boerin, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op vrijdag 10 maart 1826 te Bakkeveen (Ops), overleden op zaterdag 15 september 1866 te Bakkeveen (Ops) (wonende nr. 149 te Bakkeveen (Ops)).

III-D  Sytse Wiebes Sytsma, zoon van Wijbe Sijtses Sytsma (II-B) en Fokjen Ayzes de Groot, koemelker en arbeider, wonende te Drachten (Sm) en te Boornbergum (Sm), is geboren op zaterdag 20 december 1788 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op maandag 29 november 1802 te Boornbergum (Sm), overleden op woensdag 1 november 1854 te Boornbergum (Sm) (wonende te Boornbergum (Sm)).

Sytse trouwt op zaterdag 30 mei 1812 in de Mairie Beetsterzwaag (FR) (1) met Antje Aukes de Boer, dochter van Auke Rienks de Boer en Hiltje Sierds. Antje is geboren rond 1791 te Lippenhuizen (Ops), overleden op donderdag 9 augustus 1827 te Drachten (Sm).

Van Sytse en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1  Wybe Sytses Sytsma is geboren op maandag 31 mei 1813 te Boornbergum (Sm), overleden op woensdag 18 augustus 1813 te Boornbergum (Sm).

2  Hiltje Sytses Sytsma, dienstmeid, wonende te Drachten (Sm), is geboren op donderdag 3 november 1814 te Boornbergum (Sm), overleden op zondag 24 februari 1839 te Drachten (Sm) (wonende nr. 224 te Drachten (Sm)).

3  Auke Sytses Sytsma is geboren op donderdag 25 april 1816 te Boornbergum (Sm), overleden op vrijdag 20 september 1895 te Boornbergum (Sm).

Auke trouwt op zaterdag 19 mei 1860 met Antje Engberts Wiering. Antje is geboren rond 1814 te Ureterp (Ops).

4  Wiebe Sietzes Sietzema, arbeider, wonende te Drachten (Sm), is geboren op donderdag 25 juni 1818 te Boornbergum (Sm), overleden op vrijdag 10 maart 1899 te Drachten (Sm) (wonende te Drachten (Sm)).

Wiebe trouwt op zaterdag 10 mei 1851 te Smallingerland (FR) met Aukjen Hendriks Wijnstra. Aukjen is geboren rond 1821 te Oudega (Sm).

5  Fokjen Sietzes Sietzema, arbeidster, wonende te Boornbergum (Sm), is geboren op vrijdag 1 september 1820 te Boornbergum (Sm), overleden op woensdag 8 januari 1890 te Beetsterzwaag (Ops) (wonende te Boornbergum (Sm)).

Fokjen trouwt op vrijdag 16 februari 1844 te Smallingerland (FR) met Alle Klazes van der Meulen. Alle is geboren rond 1822 te Boornbergum (Sm).

6  Geeske Sietzes Sietzema, wonende te Drachten (Sm), is geboren op vrijdag 6 juni 1823 te Boornbergum (Sm), overleden op dinsdag 9 augustus 1831 te Drachten (Sm) (wonende nr. 205 te Drachten (Sm)).

7  Antje Sietzes Sietzema, wonende te Goëngahuizen (Sm), is geboren op zaterdag 21 mei 1825 te Drachten (Sm), overleden op donderdag 8 december 1859 te Goëngahuizen (Sm) (wonende te Goëngahuizen (Sm)).

Antje trouwt op zaterdag 20 mei 1848 te Idaarderadeel (FR) (1) met Ruurd Jiskes Syttema. Ruurd is geboren rond 1812 te Grouw (Ida).
Antje trouwt op zaterdag 27 mei 1854 te Idaarderadeel (FR) (2) met Aege Jolles Nauta. Aege, veehouder, wonende te Goëngahuizen (Sm), is geboren rond 1832 te Woudsend.

Sytse trouwt op zaterdag 7 februari 1829 te Smallingerland (FR) (2) met Trijntje Jans de Vries, dochter van Jan Gosses de Vries en Rinske Egberts de Boer. Trijntje is geboren rond 1803 te Duurswoude (Ops), overleden op donderdag 7 april 1870 te Boornbergum (Sm).

Van Sytse en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

8  Rinske Sietzes Sietzema is geboren op maandag 19 oktober 1829 te Drachten (Sm), overleden op zondag 9 oktober 1881 te Boornbergum (Sm).

Rinske trouwt op maandag 25 november 1850 te Smallingerland (FR) (1) met Remmelt Gerrits de Haan, zoon van Gerrit Foppes de Haan en Gaatske Remmelts Bos. Remmelt is geboren op donderdag 7 maart 1811 te Noorderdrachten (Sm), gedoopt op zondag 24 maart 1811 te Drachten (Sm).
Rinske trouwt op zaterdag 4 mei 1867 te Smallingerland (FR) (2) met Ate Annes Jager. Ate is geboren rond 1837 te Kortehemmen (Sm).

9  Jan Sietzes Sietzema, arbeider, wonende te Boornbergum (Sm), is geboren op vrijdag 28 oktober 1831 te Drachten (Sm), overleden op zondag 7 augustus 1892 te Boornbergum (Sm) (wonende te Boornbergum (Sm)).

Jan trouwt op zaterdag 23 oktober 1858 te Smallingerland (FR) (is gescheiden op maandag 25 juli 1870 te Heerenveen (Sch)) (1) met Janke Geerts de Jong. Janke is geboren rond 1835 te Bergum (Tie).
Jan trouwt op zaterdag 28 januari 1871 te Smallingerland (FR) (2) met Geertje Sjirks Douna. Geertje is geboren rond 1837 te Boornbergum (Sm).

10  Giske Sietzes Sietzema is geboren op vrijdag 28 oktober 1831 te Boornbergum (Sm), overleden op zondag 30 mei 1920 te Suameer (Tie).

Giske trouwt op zaterdag 13 juli 1850 te Smallingerland (FR) met Hendrik Jans van der Iest. Hendrik is geboren rond 1818 te Hardegarijp (Tie).

11  Sjoeke Sietzes Sytsma, dienstmeid, wonende te Boornbergum (Sm), is geboren op zondag 2 maart 1834 te Kortehemmen (Sm), overleden op zondag 29 mei 1853 te Drachten (Sm) (wonende te Boornbergum (Sm)).

12  Ieke Sietzes Sytsma is geboren op zaterdag 4 maart 1837 te Boornbergum (Sm), overleden op maandag 15 oktober 1888 te Boornbergum (Sm).

Ieke trouwt op maandag 24 december 1860 te Smallingerland (FR) met Anne Harmens de Boer. Anne is geboren rond 1834 te Drachten (Sm).

III-E  Aise Wiebes Sytsma, zoon van Wijbe Sijtses Sytsma (II-B) en Fokjen Ayzes de Groot, huisman en arbeider, wonende te Boornbergum (Sm), is geboren op zondag 15 september 1793 te Boornbergum (Sm), gedoopt op maandag 29 november 1802 te Boornbergum (Sm), overleden op vrijdag 29 november 1850 te Boornbergum (Sm) (wonende te Boornbergum (Sm)).

Aise trouwt op vrijdag 26 mei 1815 in de Mairie Beetsterzwaag (FR) met Jeltje Aukes de Boer, dochter van Auke Rienks de Boer en Hiltje Sierds. Jeltje is geboren rond 1795 te Lippenhuizen (Ops), overleden op maandag 6 mei 1867 te Boornbergum (Sm).

Van Aise en Jeltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Wiebe Aises Sytsma is geboren op dinsdag 13 februari 1816 te Boornbergum (Sm), overleden voor vrijdag 12 november 1819.

2  Auke Aaizes Sytzema is geboren op zaterdag 26 juli 1817 te Boornbergum (Sm), overleden op donderdag 31 juli 1823 te Boornbergum (Sm).

3  Wiebe Aaizes Sytzema, arbeider, wonende te Boornbergum (Sm), is geboren op vrijdag 12 november 1819 te Boornbergum (Sm), overleden op vrijdag 29 augustus 1890 te Boornbergum (Sm) (wonende te Boornbergum (Sm)).

Wiebe trouwt op zaterdag 18 maart 1865 te Smallingerland (FR) met Aaltje Harmens Hietkamp. Aaltje is geboren rond 1818 te Boornbergum (Sm), overleden op maandag 28 november 1870 te Smallingerland (FR).

4  Fokjen Aizes Sytsma is geboren op vrijdag 19 oktober 1821 te Terwispel (Ops), overleden op zondag 20 september 1885 te Grouw (Ida).

Fokjen trouwt op zaterdag 28 januari 1843 te Idaarderadeel (FR) met Jelle Wiggeles de Visser. Jelle, koopman, wonende te Grouw (Ida), is geboren rond 1818 te Grouw (Ida).

5  Hiltje Aizes Sietzema, wonende te Boornbergum (Sm), is geboren op woensdag 11 februari 1824 te Boornbergum (Sm), overleden op maandag 2 mei 1825 te Boornbergum (Sm) (wonende nr. 29 te Boornbergum (Sm)).

6  Auke Aizes Sietzema, arbeider, wonende te Jubbega (Sch), is geboren op zondag 29 januari 1826 te Boornbergum (Sm), overleden op donderdag 19 juli 1894 te Jubbega (Sch) (wonende te Jubbega (Sch)).

Auke trouwt op zaterdag 7 mei 1859 te Smallingerland (FR) met Antje Jans Blaauw. Antje is geboren rond 1824 te Lippenhuizen (Ops).

7  Hiltje Aizes Sytsma is geboren op donderdag 4 juli 1833 te Boornbergum (Sm), overleden op zondag 20 april 1879 te Boornbergum (Sm).

Hiltje trouwt op vrijdag 28 mei 1858 te Smallingerland (FR) met Wybe Wouters Pietersma. Wybe is geboren rond 1832 te Boornbergum (Sm).

III-F  Douwe Wiebes Sytsma, zoon van Wijbe Sijtses Sytsma (II-B) en Fokjen Ayzes de Groot, arbeider en huisman, wonende te Kortehemmen (Sm), te Boornbergum (Sm) en te Smalle Ee (Sm), is geboren op vrijdag 25 december 1795 te Boornbergum (Sm), gedoopt op maandag 29 november 1802 te Boornbergum (Sm), overleden op zondag 9 maart 1856 te Boornbergum (Sm) (wonende te Boornbergum (Sm)).

Douwe trouwt op zaterdag 9 juni 1821 te Smallingerland (FR) met Marijke Sipkes Lindeboom, dochter van Sipke Gjalts Lindeboom en Jitske Pieters. Marijke, bolleloopster, wonende te Boornbergum (Sm), is geboren rond 1799 te Boornbergum (Sm), overleden op dinsdag 7 november 1876 te Boornbergum (Sm).

Van Douwe en Marijke zijn acht kinderen bekend:

1  Jitske Douwes Sietzema, arbeidster, wonende te Boornbergum (Sm), is geboren op zaterdag 16 maart 1822 te Boornbergum (Sm), overleden op vrijdag 23 juni 1865 te Boornbergum (Sm) (wonende te Boornbergum (Sm)).

Jitske trouwt op zaterdag 6 januari 1849 te Smallingerland (FR) met Jan Jans Kooi, zoon van Jan Jans Kooi en Romkjen Luitzens Timmer. Jan is geboren op zondag 14 april 1811 te Boornbergum (Sm), overleden op zaterdag 26 januari 1878 te Smallingerland (FR).

2  Fokjen Douwes Sytzema, wonende te Boornbergum (Sm), is geboren op woensdag 8 maart 1826 te Kortehemmen (Sm), overleden op dinsdag 28 augustus 1827 te Boornbergum (Sm) (wonende nr. 57 te Boornbergum (Sm)).

3  Wiebe Douwes Sietzema, koemelker, wonende te Boornbergum (Sm), is geboren op zaterdag 15 november 1828 te Drachten (Sm), overleden op zondag 4 april 1897 te Boornbergum (Sm) (wonende te Boornbergum (Sm)).

Wiebe trouwt op dinsdag 20 juni 1848 te Smallingerland (FR) met Auktje Hermanus Loos. Auktje is geboren rond 1823 te Surhuisterveen (Ach).

4  Sipke Douwes Sytsma, veehouder, wonende te Wartena (Ida), is geboren op donderdag 3 juli 1834 te Boornbergum (Sm), overleden op woensdag 25 mei 1887 te Wartena (Ida) (wonende te Wartena (Ida)).

Sipke trouwt op donderdag 7 juli 1881 te Idaarderadeel (FR) met Jitske Heeres Boersma. Jitske is geboren rond 1841 te Suawoude (Tie), overleden op zondag 28 maart 1897 te Idaarderadeel (FR).

5  Fokjen Douwes Sytzema is geboren op woensdag 17 juni 1835 te Boornbergum (Sm).

Fokjen trouwt op donderdag 9 mei 1867 te Opsterland (FR) met Hendrik Roels de Jong. Hendrik is geboren rond 1836 te Terwispel (Ops).

6  Djoeke Douwes Sytsma is geboren op donderdag 17 mei 1838 te Boornbergum (Sm), overleden op woensdag 9 mei 1917 te Wartena (Ida).

Djoeke trouwt op vrijdag 8 december 1876 te Opsterland (FR) met Anne Reints Bos. Anne is geboren rond 1811 te Donkerbroek (Osw), overleden op dinsdag 10 april 1900 te Smallingerland (FR).

7  Ieke Douwes Sytsma is geboren op maandag 5 april 1841 te Smalle Ee (Sm), overleden op zondag 8 januari 1843 te Smalle Ee (Sm).

8  Pieter Douwes Sietsma is geboren op vrijdag 17 februari 1843 te Boornbergum (Sm), overleden op zaterdag 1 april 1843 te Boornbergum (Sm).

III-G  Rienk Rienks Dijkstra, zoon van Rienk Sytzes Dijkstra (II-C) en Antje Rienks Dijkstra, boerenknecht, arbeider, boer en koopman, wonende te Ureterp (Ops), te Bakkeveen (Ops) en in De Wilp (GR), is geboren op maandag 31 december 1787 te Wijnjeterp (Ops), gedoopt op zondag 27 januari 1788 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), overleden op zaterdag 20 april 1867 te Bakkeveen (Ops) (wonende nr. 148 te Bakkeveen (Ops)), als overleden aangegeven op dinsdag 23 april 1867.

Rienk trouwt op donderdag 5 juni 1817 te Opsterland (FR) met Tjimkje Oenes de Vries, dochter van Oene Ebes en Trijntje Idskes. Tjimkje, arbeidster, wonende te Ureterp (Ops) en te Bakkeveen (Ops), is geboren op zaterdag 25 juli 1795 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 9 februari 1800 te Ureterp (Ops), overleden op donderdag 1 september 1881 te Bakkeveen (Ops) (wonende nr. 207 te Bakkeveen (Ops)).

Van Rienk en Tjimkje zijn tien kinderen bekend:

1  Oene Rienks Dijkstra is geboren op zaterdag 11 juli 1818 te Ureterp (Ops), zie IV-H.

2  Rienk Rienks Dijkstra is geboren op zondag 30 januari 1820 te Ureterp (Ops), zie IV-I.

3  Ebe Rienks Dijkstra is geboren op donderdag 9 augustus 1821 te Ureterp (Ops), zie IV-J.

4  Itske Rienks Dijkstra is geboren op vrijdag 8 augustus 1823 te Bakkeveen (Ops), zie IV-K.

5  Trijntje Rienks Dijkstra, boerin, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op vrijdag 10 maart 1826 te Bakkeveen (Ops), overleden op zaterdag 15 september 1866 te Bakkeveen (Ops) (wonende nr. 149 te Bakkeveen (Ops)).

Trijntje trouwt op vrijdag 14 april 1854 te Opsterland (FR) met Bokke Jitzes Dijkstra, zie III-C.

6  Antje Rienks Dijkstra is geboren op woensdag 6 februari 1828 te Bakkeveen (Ops), overleden op donderdag 11 januari 1912 te Bakkeveen (Ops).

Antje trouwt op vrijdag 14 april 1854 te Opsterland (FR) met Sytze Bonnes de Jong. Sytze, arbeider, is geboren op vrijdag 2 mei 1828 te Ureterp (Ops), overleden op zondag 16 november 1913 te Bakkeveen (Ops).

7  Sytze Rienks Dijkstra is geboren op woensdag 11 november 1829 te Bakkeveen (Ops), zie IV-L.

8  Aukjen Rienks Dijkstra, arbeidster, is geboren op vrijdag 20 juli 1832 te Bakkeveen (Ops), overleden op donderdag 5 mei 1892 te Haule (Osw).

Aukjen trouwt op zaterdag 30 april 1853 te Marum (GR) met Zweitze Klazes van der Wal. Zweitze, arbeider, is geboren op woensdag 10 augustus 1825 te Siegerswoude (Ops), overleden op donderdag 7 maart 1889 te Haule (Osw).

9  Fokke Rienks Dijkstra, arbeider, is geboren op maandag 5 mei 1834 te Bakkeveen (Ops), overleden op maandag 18 maart 1907 te Bakkeveen (Ops).

10  Kornelis Rinks Dijkstra is geboren op zondag 15 mei 1836 te Bakkeveen (Ops), als geboren aangegeven op maandag 16 mei 1836, zie IV-M.

III-H  Sytse Rienks Dijkstra, zoon van Rienk Sytzes Dijkstra (II-C) en Antje Rienks Dijkstra, inlandse kramer, arbeider en koopman, wonende te Ureterp (Ops) en te Marum (GR), is geboren op dinsdag 7 juni 1796 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 3 juli 1796 te Ureterp (Ops), overleden op dinsdag 30 januari 1877 te Marum (GR) (wonende te Marum (GR)).

Sytse trouwt op donderdag 9 mei 1822 te Opsterland (FR) (1) met Aukjen Sikkes Wiersma. Aukjen, wonende te Ureterp (Ops), is geboren rond 1799 te Poppingawier, overleden op dinsdag 17 juni 1834 te Ureterp (Ops) (wonende nr. 200 te Ureterp (Ops)).

Van Sytse en Aukjen zijn drie kinderen bekend:

1  Rienk Sytzes Dijkstra is geboren op zondag 7 augustus 1825 te Ureterp (Ops), zie IV-N.

2  Antje Sytzes Dijkstra is geboren op maandag 8 september 1828 te Ureterp (Ops), overleden op woensdag 2 september 1908 in De Wilp (GR).

Antje trouwt op zaterdag 14 mei 1853 te Opsterland (FR) (1) met Jan Martens van Houten, zoon van Marten Jans van Houten en Grietje Pieters de Bij. Jan is geboren rond 1826 te Drachten (Sm).
Antje trouwt op zondag 5 juni 1864 te Marum (GR) (2) met Johannes Jans Roelinga. Johannes, arbeider, is geboren rond 1826 te Ureterp (Ops).

3  Roeltje Sijtzes Dijkstra is geboren op maandag 30 januari 1832 te Ureterp (Ops), overleden op maandag 1 maart 1886 in De Wilp (GR).

Roeltje trouwt op zaterdag 15 maart 1856 te Marum (GR) met Hedzer Ludzers Veenhuizen, zoon van Ludzer Hedzers Veenhuizen en Wytske Martens van Kooten. Hedzer is geboren op zaterdag 19 september 1829 te Achtkarspelen (FR).

Sytse trouwt op donderdag 23 april 1835 te Opsterland (FR) (2) met Renskjen Tjibbes Bloemsma. Renskjen is geboren rond 1798 te Ureterp (Ops), overleden op woensdag 22 september 1875 in De Wilp (GR).

Van Sytse en Renskjen is een kind bekend:

4  Janneke Sytzes Dijkstra is geboren rond 1836 te Ureterp (Ops), overleden op maandag 15 mei 1837 te Marum (GR).

III-I  Evert Pieters Scheidema, zoon van Petrus Sytses Scheidema (II-D) en Rinskjen Everts, arbeider, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op woensdag 10 juli 1799 te Lippenhuizen (Ops), gedoopt op zondag 4 augustus 1799 te Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik (Ops), overleden op zaterdag 9 juli 1853 te Haulerwijk (Osw).

Evert trouwt op donderdag 29 mei 1828 te Opsterland (FR) met Jantje Hendriks Kuipers. Jantje is geboren rond 1804 te Bakkeveen (Ops), overleden op woensdag 25 januari 1871 te Haulerwijk (Osw).

Van Evert en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Pieter Everts Scheidema is geboren op vrijdag 21 mei 1830 te Bakkeveen (Ops), zie IV-O.

2  Jacoba Everts Scheidema, arbeidster, wonende te Haulerwijk (Osw), is geboren op donderdag 14 juni 1832 te Bakkeveen (Ops), overleden op zondag 26 juli 1891 te Haulerwijk (Osw) (wonende te Haulerwijk (Osw)).

Jacoba trouwt op woensdag 18 maart 1857 te Ooststellingwerf (FR) met Anne Rinks Hof. Anne is geboren rond 1835 te Haulerwijk (Osw).

3  Rinskjen Everts Scheidema is geboren op vrijdag 13 juni 1834 te Bakkeveen (Ops), overleden op donderdag 19 januari 1905 te Bakkeveen (Ops).

Rinskjen trouwt op donderdag 1 mei 1873 te Ooststellingwerf (FR) met Sjoerd Baukes Nauta. Sjoerd is geboren rond 1842 te Lippenhuizen (Ops).

4  Hendrik Everts Scheidema is geboren op woensdag 18 januari 1837 te Bakkeveen (Ops), overleden op zondag 18 april 1915 te Haulerwijk (Osw).

Hendrik trouwt op vrijdag 23 mei 1890 te Ooststellingwerf (FR) met Froukjen Hendriks Jongstra. Froukjen is geboren rond 1844 te Bakkeveen (Ops), overleden op maandag 12 augustus 1918 te Ooststellingwerf (FR).

5  Fokke Everts Scheidema is geboren op donderdag 26 september 1839 te Bakkeveen (Ops), zie IV-P.

6  Sytze Everts Scheidema is geboren op donderdag 8 september 1842 te Bakkeveen (Ops), zie IV-Q.


Generatie IV

(van 1804 tot 1926)

In deze generatie zijn 17 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 114 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1842 en 1903.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit De Wilp (GR) (13x), Haulerwijk (Osw) (13x), Midwolde (GR) (12x), Odoornerveen (DR) (12x), Bakkeveen (Ops) (11x), Duurswoude (Ops) (9x), Kortezwaag (Ops) (7x), Appelscha (Osw) (7x), Terwispel (Ops) (4x), Wijnjeterp (Ops) (3x), Siegerswoude (Ops) (3x), Doezum (GR) (2x), Leek (GR) (2x), Lutjegast (GR) (2x), Marum (GR) (2x), Zeijen (DR) (2x), Nuis (GR) (2x), Schoonoord (DR) (2x), Leeuwarden (FR), Odoorn (DR), Pietersbierum, Stiens (Ldl) en Norg (DR).

IV-A  Jitze Siegers Dijkstra, zoon van Syger Jitzes Dijkstra (III-A) en Klaaske Willems, rijkscommies, wonende te Leeuwarden (FR), te Stiens (Ldl) en te Oldeberkoop (Osw), is geboren op dinsdag 28 februari 1804 te Duurswoude (Ops), gedoopt op zondag 18 maart 1804 te Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen (Ops), overleden op vrijdag 3 februari 1882 te Bovenknijpe (Sch).

Jitze trouwt op maandag 13 september 1841 met Fokeltje Andries van der Meulen. Fokeltje is geboren rond 1815 te Gorredijk (Ops), overleden na vrijdag 3 februari 1882.

Van Jitze en Fokeltje zijn drie kinderen bekend:

1  Joukje Jitzes Dijkstra is geboren op donderdag 15 september 1842 te Pietersbierum.

Joukje trouwt op zondag 10 mei 1863 te Haskerland (FR) (1) met Antonie Gellius de Jong. Antonie is geboren rond 1842 te Joure (Has), overleden op vrijdag 3 maart 1865 te Haskerland (FR).
Joukje trouwt op zondag 23 augustus 1868 te Schoterland (FR) (2) met Jacob Wouters Drijfhout. Jacob is geboren rond 1845 te Terwispel (Ops).

2  Syger Jitzes Dijkstra is geboren op zondag 22 april 1849 te Leeuwarden (FR).

3  Andries Henderikus Dijkstra is geboren op zaterdag 9 augustus 1851 te Stiens (Ldl), overleden op donderdag 24 juni 1852 te Stiens (Ldl).

IV-B  Egbert Sytzes Dijkstra, zoon van Sijtse Jetzes Dijkstra (III-B) en Antje Egberts Houkes, arbeider, wonende te Appelscha (Osw), is geboren op woensdag 20 mei 1818 te Wijnjeterp (Ops), overleden op dinsdag 20 november 1894 te Appelscha (Osw) (wonende te Appelscha (Osw)).

Egbert trouwt op zondag 18 mei 1845 te Ooststellingwerf (FR) met Wietske Jans Graafstra. Wietske is geboren rond 1817 te Wijnjeterp (Ops), overleden op maandag 15 januari 1894 te Ooststellingwerf (FR).

Van Egbert en Wietske zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Egberts Dijkstra is geboren op zondag 31 januari 1847 te Appelscha (Osw), overleden op woensdag 19 juli 1933 te Emmen (DR).

Antje trouwt op vrijdag 14 mei 1869 te Smilde (DR) met Klaas Lubberts de Jong. Klaas is geboren rond 1846 te Appelscha (Osw).

2  Jan Egberts Dijkstra is geboren op dinsdag 3 augustus 1852 te Appelscha (Osw), zie V-A.

3  Wytske Egberts Dijkstra is geboren op vrijdag 3 december 1858 te Appelscha (Osw), overleden op maandag 29 april 1895 te Appelscha (Osw).

Wytske trouwt op vrijdag 9 april 1886 te Ooststellingwerf (FR) met Anne Sierds de Vries. Anne is geboren rond 1857 te Appelscha (Osw).

IV-C  Jan Sietses Dijkstra, zoon van Sijtse Jetzes Dijkstra (III-B) en Antje Egberts Houkes, arbeider en veenbaas, wonende te Appelscha (Osw), is geboren op woensdag 28 april 1824 te Wijnjeterp (Ops), overleden op zaterdag 12 augustus 1882 te Odoornerveen (DR).

Jan trouwt op zondag 4 mei 1851 (1) met Aafje Engberts Dekker. Aafje is geboren rond 1826 te Makkinga (Osw), overleden op vrijdag 4 juli 1856 te Ooststellingwerf (FR).

Van Jan en Aafje zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Jans Dijkstra is geboren op vrijdag 26 maart 1852 te Appelscha (Osw).

2  Engbert Jans Dijkstra is geboren op donderdag 2 februari 1854 te Appelscha (Osw), overleden op zondag 27 januari 1856 te Appelscha (Osw).

3  Engbert Jans Dijkstra is geboren op dinsdag 5 februari 1856 te Appelscha (Osw).

Jan trouwt op vrijdag 16 augustus 1867 te Ooststellingwerf (FR) (2) met Korneliske Annes de Vries. Korneliske, wonende te Odoornerveen (DR), is geboren op donderdag 3 mei 1832 te Hemrik (Ops), overleden op maandag 17 december 1900 te Oranjedorp (DR) (wonende te Odoornerveen (DR)).

Van Jan en Korneliske zijn drie kinderen bekend:

4  Grietje Jans Dijkstra is geboren op zaterdag 13 juni 1868 te Appelscha (Osw).

Grietje trouwt op woensdag 15 mei 1895 te Assen (DR) met Johannes Rijtema. Johannes is geboren rond 1869 te Assen (DR).

5  Maria Jans Dijkstra is geboren op donderdag 16 februari 1871 te Odoornerveen (DR), overleden op woensdag 2 februari 1944 te Emmen (DR).

Maria trouwt op donderdag 15 oktober 1896 te Emmen (DR) met Willem Groothuis. Willem is geboren rond 1862 te Appingedam (GR).

6  Sietske Jans Dijkstra, verpleegster, wonende te Ermelo (GD), is geboren op zondag 13 april 1873 te Odoornerveen (DR), overleden op maandag 30 september 1935 te Assen (DR) (wonende te Ermelo (GD)).

IV-D  Fokke Bockes Dijkstra, zoon van Bokke Jitzes Dijkstra (III-C) en Tjitske Fokkes Eringa, landbouwer en veehouder, wonende te Wijnjeterp (Ops), is geboren op zondag 29 april 1838 te Bakkeveen (Ops), overleden op maandag 21 juni 1909 te Wijnjeterp (Ops) (wonende te Wijnjeterp (Ops)).

Fokke trouwt op maandag 11 mei 1863 te Opsterland (FR) (1) met Finna Wilts Feenstra. Finna, boerin, wonende te Duurswoude (Ops), is geboren rond 1837 te Duurswoude (Ops), overleden op donderdag 6 oktober 1870 te Duurswoude (Ops) (wonende nr. 33 te Duurswoude (Ops)).

Van Fokke en Finna zijn drie kinderen bekend:

1  Bocke Fokkes Dijkstra is geboren op donderdag 14 april 1864 te Duurswoude (Ops), zie V-B.

2  Wilt Fokkes Dijkstra is geboren op zaterdag 24 maart 1866 te Duurswoude (Ops), zie V-C.

3  Ebbel Fokkes Dijkstra is geboren op zaterdag 17 september 1870 te Duurswoude (Ops), overleden op zondag 27 november 1870 te Duurswoude (Ops).

Fokke trouwt op zaterdag 5 augustus 1871 te Opsterland (FR) (2) met Grietje Wilts Feenstra. Grietje is geboren rond 1847 te Duurswoude (Ops), overleden op maandag 1 juli 1912 te Wijnjeterp (Ops).

Van Fokke en Grietje zijn acht kinderen bekend:

4  Ebbel Fokkes Dijkstra is geboren op zondag 15 oktober 1871 te Duurswoude (Ops), zie V-D.

5  Kornelis Fokkes Dijkstra is geboren op zaterdag 25 januari 1873 te Duurswoude (Ops).

6  Yle Fokkes Dijkstra is geboren op dinsdag 23 maart 1875 te Duurswoude (Ops).

Yle trouwt op vrijdag 11 mei 1906 te Opsterland (FR) met Trijntje Jelles Mulder. Trijntje is geboren rond 1878 te Ureterp (Ops).

7  Tjitske Fokkes Dijkstra is geboren op dinsdag 6 maart 1877 te Duurswoude (Ops), overleden op dinsdag 12 januari 1954 te Haulerwijk (Osw), begraven te Haulerwijk (Osw).

Tjitske trouwt op vrijdag 8 mei 1903 te Opsterland (FR) met Andries Atzes van der Meulen, zoon van Atze Andries van der Meulen en Antje Jannes Bouma. Andries, landbouwer en veehouder, wonende te Terwispel (Ops), is geboren op vrijdag 25 januari 1878 te Drachten (Sm), overleden op zondag 8 mei 1938 te Haulerwijk (Osw), begraven na zondag 8 mei 1938 te Haulerwijk (Osw).

8  Fenna Fokkes Dijkstra is geboren op maandag 20 oktober 1879 te Duurswoude (Ops).

Fenna trouwt op donderdag 16 mei 1907 met Jacob Foppes van der Heide. Jacob is geboren rond 1879 te Drachten (Sm).

9  Ietje Fokkes Dijkstra is geboren op vrijdag 27 januari 1882 te Duurswoude (Ops).

Ietje trouwt op donderdag 13 mei 1909 te Opsterland (FR) met Jan Jacobs Bos. Jan is geboren rond 1879 te Hoornsterzwaag (Sch).

10  Aaltje Fokkes Dijkstra is geboren op vrijdag 27 februari 1885 te Wijnjeterp (Ops).

Aaltje trouwt op vrijdag 5 mei 1911 te Opsterland (FR) met Andreas Douwes Bergsma. Andreas is geboren rond 1884 te Kortehemmen (Sm).

11  Auke Fokkes Dijkstra is geboren op zondag 8 januari 1888 te Wijnjeterp (Ops).

IV-E  Jitze Bockes Dijkstra, zoon van Bokke Jitzes Dijkstra (III-C) en Tjitske Fokkes Eringa, landbouwer, is geboren rond 1843 te Bakkeveen (Ops), overleden op dinsdag 21 februari 1888 te Midwolde (GR).

Jitze trouwt op donderdag 4 maart 1869 te Opsterland (FR) met Hiltje Folkerts Tolsma. Hiltje, boerin, is geboren rond 1847 te Siegerswoude (Ops), overleden op zondag 8 augustus 1915 te Grootegast (GR).

Van Jitze en Hiltje zijn twaalf kinderen bekend:

1  Trijntje Jitses Dijkstra is geboren op dinsdag 1 maart 1870 te Midwolde (GR).

Trijntje trouwt op zaterdag 9 mei 1891 te Leek (GR) met Jan Barelds Schoolland. Jan, landbouwer, is geboren rond 1866 te Nuis (GR).

2  Tjitske Jitses Dijkstra is geboren op maandag 12 juni 1871 te Midwolde (GR), overleden op maandag 12 juni 1871 te Leek (GR).

3  Boke Jitses Dijkstra is geboren op vrijdag 3 mei 1872 te Midwolde (GR), zie V-E.

4  Tjitske Jitses Dijkstra is geboren op maandag 29 december 1873 te Midwolde (GR), overleden op maandag 12 januari 1948 te Grootegast (GR).

Tjitske trouwt op donderdag 17 mei 1900 te Grootegast (GR) met Jacob Annes van der Veen. Jacob, landbouwer, is geboren rond 1868 te Westergeest (Kol).

5  Wopkje Jitses Dijkstra is geboren op woensdag 22 december 1875 te Midwolde (GR).

6  Ietje Jitses Dijkstra is geboren op dinsdag 3 juli 1877 te Midwolde (GR), overleden op dinsdag 2 april 1946 te Grootegast (GR).

Ietje trouwt op woensdag 4 mei 1904 te Oldehove (GR) met Jan Annes van der Veen. Jan is geboren rond 1876 te Kollumerzwaag (Kol).

7  Siebrigje Jitses Dijkstra is geboren op donderdag 17 juli 1879.

Siebrigje trouwt op donderdag 30 april 1903 te Grootegast (GR) met Jan Pieters Terpstra. Jan, landbouwer, is geboren rond 1879 te Doezum (GR).

8  Folkert Jitses Dijkstra is geboren op vrijdag 18 februari 1881 te Midwolde (GR), overleden op dinsdag 8 juli 1890 te Midwolde (GR).

9  Fokke Jitses Dijkstra is geboren op vrijdag 23 juni 1882 te Midwolde (GR), overleden op vrijdag 14 januari 1898 te Grootegast (GR).

10  Harm Jitses Dijkstra is geboren op dinsdag 3 juni 1884 te Midwolde (GR).

Harm trouwt op woensdag 8 mei 1907 te Oldekerk (GR) met Jantje Hendriks Koning. Jantje is geboren rond 1883 te Oldekerk (GR).

11  Kornelis Jitses Dijkstra is geboren op maandag 22 februari 1886 te Leek (GR), overleden op zaterdag 30 januari 1897 te Grootegast (GR).

12  Jitze Eize Dijkstra, landbouwer, is geboren op donderdag 23 februari 1888 te Leek (GR).

Jitze trouwt op donderdag 23 mei 1912 te Grootegast (GR) met Jeltje Jacobs Westerhof. Jeltje is geboren rond 1893 te Doezum (GR).

IV-F  Kornelis Bokes Dijkstra, zoon van Bokke Jitzes Dijkstra (III-C) en Tjitske Fokkes Eringa, arbeider, is geboren op donderdag 20 maart 1845 te Bakkeveen (Ops), overleden op woensdag 30 september 1914 te Nuis (GR).

Kornelis trouwt op donderdag 7 april 1887 te Opsterland (FR) met Aaltje Jans Duursma. Aaltje is geboren rond 1860 te Duurswoude (Ops), overleden op donderdag 6 december 1945 te Marum (GR).

Van Kornelis en Aaltje zijn elf kinderen bekend:

1  Grietje Kornelis Dijkstra, dienstbode, is geboren op zondag 26 februari 1888 te Midwolde (GR).

Grietje trouwt op zaterdag 24 mei 1913 te Grijpskerk (GR) met Evert Eijes Faber. Evert, arbeider, is geboren rond 1886 te Niezijl (GR).

2  Tjitske Kornelis Dijkstra, wonende te Marum (GR), is geboren op woensdag 13 februari 1889 te Midwolde (GR), overleden op dinsdag 8 oktober 1918 te Zuidlaren (DR) in Dennenoord (wonende te Marum (GR)).

3  Boke Kornelis Dijkstra, aannemer, is geboren op dinsdag 25 november 1890 te Midwolde (GR).

Boke trouwt op zaterdag 23 oktober 1915 te Vollenhove (OV) met Trijntje Jans Kroese. Trijntje is geboren rond 1891 te Urk (FL).

4  Janna Kornelis Dijkstra is geboren op dinsdag 28 juni 1892 te Lutjegast (GR).

5  Ietje Kornelis Dijkstra is geboren op vrijdag 23 maart 1894 te Lutjegast (GR).

6  Geeske Kornelis Dijkstra is geboren op vrijdag 29 mei 1896 te Marum (GR).

7  Fokke Kornelis Dijkstra is geboren op woensdag 18 augustus 1897 te Marum (GR).

8  Jan Kornelis Dijkstra is geboren op vrijdag 10 maart 1899 te Doezum (GR).

9  Antje Kornelis Dijkstra is geboren op vrijdag 10 maart 1899 te Doezum (GR).

10  Antje Kornelis Dijkstra is geboren op maandag 8 april 1901 te Nuis (GR).

11  Jan Kornelis Dijkstra is geboren op donderdag 16 juli 1903 te Nuis (GR).

IV-G  Auke Bockes Dijkstra, zoon van Bokke Jitzes Dijkstra (III-C) en Tjitske Fokkes Eringa, landbouwer, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op donderdag 21 november 1850 te Bakkeveen (Ops), overleden op woensdag 31 maart 1926 te Haulerwijk (Osw).

Auke trouwt op zaterdag 28 juli 1888 te Opsterland (FR) met Roelofke Siegers Blom. Roelofke is geboren rond 1865 te Haulerwijk (Osw).

Van Auke en Roelofke zijn zeven kinderen bekend:

1  Bokke Aukes Dijkstra is geboren op vrijdag 4 april 1890 te Bakkeveen (Ops), overleden op woensdag 3 januari 1968, begraven te Duurswoude (Ops).

Bokke trouwt op donderdag 10 mei 1917 te Opsterland (FR) met Elisabeth Everdina Dijkstra, dochter van Bocke Fokkes Dijkstra (V-B) en Jantje Hindriks Feenstra. Elisabeth is geboren op zaterdag 1 augustus 1891 te Duurswoude (Ops), overleden op donderdag 1 september 1966, begraven te Duurswoude (Ops).

2  Sieger Aukes Dijkstra is geboren op zaterdag 14 maart 1891 te Bakkeveen (Ops).

3  Fokke Aukes Dijkstra is geboren op woensdag 29 juni 1892 te Bakkeveen (Ops).

Fokke trouwt op vrijdag 5 april 1918 te Ooststellingwerf (FR) met Sietske Lieuwes Hylkema. Sietske is geboren rond 1896 te Duurswoude (Ops).

4  Christina Aukes Dijkstra is geboren op dinsdag 10 april 1894 te Bakkeveen (Ops).

Christina trouwt op vrijdag 3 juni 1921 te Ooststellingwerf (FR) met Pieter Hendriks van der Vlugt. Pieter is geboren rond 1892 te Drachten (Sm).

5  Kornelis Aukes Dijkstra is geboren op donderdag 17 september 1896 te Bakkeveen (Ops).

Kornelis trouwt op zaterdag 23 oktober 1915 te Smallingerland (FR) met Tjaltje Linzes Groenewoud. Tjaltje is geboren rond 1895 te Opeinde (Sm).

6  Hendricus Aukes Dijkstra is geboren op zondag 15 januari 1899 te Bakkeveen (Ops).

Hendricus trouwt op vrijdag 3 juni 1921 te Ooststellingwerf (FR) met Pietje Annes van den Bosch. Pietje is geboren rond 1897 te Duurswoude (Ops).

7  Jitze Aukes Dijkstra is geboren op woensdag 27 augustus 1902 te Wijnjeterp (Ops).

IV-H  Oene Rienks Dijkstra, zoon van Rienk Rienks Dijkstra (III-G) en Tjimkje Oenes de Vries, veehouder, is geboren op zaterdag 11 juli 1818 te Ureterp (Ops), overleden op zondag 15 januari 1899 te Haulerwijk (Osw).

Oene trouwt op dinsdag 18 mei 1847 te Opsterland (FR) met Geertje Sybes de Jong. Geertje is geboren op zaterdag 18 juli 1818 te Ureterp (Ops), overleden op maandag 28 november 1904 te Haulerwijk (Osw).

Van Oene en Geertje zijn vier kinderen bekend:

1  Froukjen Oenes Dijkstra, wonende te Emmen (DR), is geboren op woensdag 18 oktober 1848 te Siegerswoude (Ops), overleden op vrijdag 6 februari 1920 te Emmen (DR).

Froukjen trouwt op zaterdag 8 april 1871 te Ooststellingwerf (FR) met Gerben Durks Hoekstra. Gerben, wonende te Emmen (DR), is geboren rond 1845 te Haulerwijk (Osw), overleden op dinsdag 29 januari 1918 te Emmen (DR).

2  Tjimkjen Oenes Dijkstra is geboren op zondag 18 mei 1851 te Siegerswoude (Ops), overleden op vrijdag 30 september 1881 te Haulerwijk (Osw).

Tjimkjen trouwt op donderdag 10 april 1873 te Ooststellingwerf (FR) met Alle Sybrens van Wijk. Alle is geboren rond 1846 te Haulerwijk (Osw), overleden op zaterdag 10 december 1927 te Ooststellingwerf (FR).

3  Siebrigje Oenes Dijkstra is geboren op zaterdag 31 december 1853 te Haulerwijk (Osw), overleden op maandag 27 januari 1908 te Haulerwijk (Osw).

Siebrigje trouwt op woensdag 3 mei 1876 te Ooststellingwerf (FR) met Andries Hendriks Engberts. Andries is geboren rond 1847 te Wijnjeterp (Ops), overleden op zaterdag 3 oktober 1925 te Ooststellingwerf (FR).

4  Rink Oenes Dijkstra is geboren op maandag 13 april 1857 te Haulerwijk (Osw), overleden op maandag 13 april 1857 te Haulerwijk (Osw).

IV-I  Rienk Rienks Dijkstra, zoon van Rienk Rienks Dijkstra (III-G) en Tjimkje Oenes de Vries, arbeider, wonende te Haulerwijk (Osw), is geboren op zondag 30 januari 1820 te Ureterp (Ops), overleden op donderdag 4 oktober 1888 te Franeker (FR) (wonende te Haulerwijk (Osw)).

Rienk trouwt op zaterdag 8 mei 1852 te Opsterland (FR) met Grietje Everts Westerhuis. Grietje is geboren op zaterdag 9 november 1822 te Ureterp (Ops), overleden op zondag 10 november 1907 te Haulerwijk (Osw).

Van Rienk en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Hiltje Rienks Dijkstra, wonende te Emmer-Compascuum (DR), is geboren op dinsdag 7 maart 1854 te Siegerswoude (Ops), overleden op vrijdag 5 november 1926 te Emmen (DR).

Hiltje trouwt op donderdag 30 maart 1876 te Ooststellingwerf (FR) met Durk Reinders van den Berg. Durk, wonende te Emmer-Compascuum (DR), is geboren rond 1852 te Haule (Osw), overleden op vrijdag 21 februari 1941 te Emmen (DR).

2  Tjimkje Rinks Dijkstra is geboren op zondag 30 augustus 1857 te Haulerwijk (Osw), overleden op zaterdag 23 augustus 1924 te Haulerwijk (Osw).

Tjimkje trouwt op vrijdag 28 december 1883 te Ooststellingwerf (FR) met Andries Koenen Koenen. Andries, arbeider, wonende te Haulerwijk (Osw), is geboren rond 1850 te Donkerbroek (Osw), overleden op maandag 10 juni 1889 te Haulerwijk (Osw) (wonende te Haulerwijk (Osw)).

3  Rink Rinks Dijkstra is geboren op woensdag 12 oktober 1859 te Haulerwijk (Osw), zie V-F.

4  Evertje Rinks Dijkstra is geboren op dinsdag 27 oktober 1863 te Haulerwijk (Osw), overleden op maandag 16 november 1863 te Haulerwijk (Osw).

IV-J  Ebe Rienks Dijkstra, zoon van Rienk Rienks Dijkstra (III-G) en Tjimkje Oenes de Vries, arbeider, is geboren op donderdag 9 augustus 1821 te Ureterp (Ops), overleden op zaterdag 10 mei 1884 te Haulerwijk (Osw).

Ebe trouwt op donderdag 21 juni 1855 te Opsterland (FR) (1) met Tjitske Roels Bosma. Tjitske, arbeidster, is geboren op maandag 10 april 1826 te Bakkeveen (Ops), overleden op woensdag 12 mei 1858 te Bakkeveen (Ops).

Van Ebe en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

1  Tjimkjen Ebes Dijkstra is geboren op donderdag 8 mei 1856 te Bakkeveen (Ops), overleden op vrijdag 23 oktober 1931 te Wijnjeterp (Ops).

Tjimkjen trouwt op zaterdag 17 januari 1880 te Opsterland (FR) met Sijtze Oebeles Bijstra. Sijtze is geboren rond 1858 te Wijnjeterp (Ops).

2  Willemke Ebes Dijkstra is geboren op zaterdag 24 april 1858 te Bakkeveen (Ops), overleden op zondag 6 april 1930 te Siegerswoude (Ops).

Willemke trouwt op donderdag 24 maart 1892 te Opsterland (FR) met Jan Hayes Hoving. Jan is geboren rond 1859 te Engwierum (O.D.), overleden op zondag 10 juli 1932 te Opsterland (FR).

Ebe trouwt op zaterdag 17 december 1859 te Opsterland (FR) (2) met Gaitske Jans de Jong. Gaitske is geboren op maandag 16 november 1835 te Hemrik (Ops), overleden op vrijdag 11 juni 1875 te Haulerwijk (Osw).

Van Ebe en Gaitske zijn zes kinderen bekend:

3  Jan Ebes Dijkstra is geboren op zaterdag 25 augustus 1860 te Haulerwijk (Osw), overleden op zondag 13 september 1863 te Haulerwijk (Osw).

4  Jan Ebes Dijkstra is geboren op zaterdag 27 februari 1864 te Haulerwijk (Osw), overleden op vrijdag 24 juni 1864 te Haulerwijk (Osw).

5  Hanske Ebes Dijkstra is geboren op zondag 9 april 1865 te Haulerwijk (Osw), overleden op zondag 20 augustus 1865 te Haulerwijk (Osw).

6  Trijntje Ebes Dijkstra, wonende te Donkerbroek (Osw), is geboren op woensdag 16 januari 1867 te Haulerwijk (Osw), overleden op maandag 17 september 1900 te Franeker (FR) (wonende te Donkerbroek (Osw)).

Trijntje trouwt op vrijdag 8 mei 1891 te Ooststellingwerf (FR) met Karst Sjoerds Dongstra. Karst is geboren rond 1860 te Donkerbroek (Osw), overleden op donderdag 18 november 1937 te Donkerbroek (Osw).

7  Jan Ebes Dijkstra is geboren op zondag 14 november 1869 te Haulerwijk (Osw), zie V-G.

8  Rinkje Ebes Dijkstra is geboren op vrijdag 22 augustus 1873 te Haulerwijk (Osw), overleden op woensdag 8 juni 1910 te Rotterdam (ZH).

Rinkje trouwt op donderdag 7 december 1899 te Dordrecht (ZH) (is gescheiden op woensdag 18 september 1907 te Dordrecht (ZH)) met Jacobus Bothof. Jacobus, bloemist, wonende te Norg (DR), is geboren op vrijdag 15 maart 1861 te Dordrecht (ZH), overleden op woensdag 25 maart 1942 te Eindhoven (NB) (wonende te Norg (DR)).

IV-K  Itske Rienks Dijkstra, zoon van Rienk Rienks Dijkstra (III-G) en Tjimkje Oenes de Vries, veensman en koemelker, wonende te Kortezwaag (Ops), is geboren op vrijdag 8 augustus 1823 te Bakkeveen (Ops), overleden op vrijdag 9 juni 1882 te Langezwaag (Ops).

Itske trouwt op maandag 22 mei 1848 te Opsterland (FR) met Wytske Feitzes van Zwol. Wytske is geboren op zaterdag 30 september 1826 te Terwispel (Ops), overleden op vrijdag 13 oktober 1893 te Kortezwaag (Ops).

Van Itske en Wytske zijn elf kinderen bekend:

1  Rink Idskes Dijkstra, arbeider, wonende te Opeinde (Sm), is geboren op zaterdag 13 oktober 1849 te Terwispel (Ops), overleden op zaterdag 13 november 1909 te Opeinde (Sm) (wonende te Opeinde (Sm)).

Rink trouwt op zaterdag 28 juni 1890 te Opsterland (FR) met Geertje Jakobs Groenewoud. Geertje is geboren rond 1840 te Rottevalle (FR).

2  Jeltje Idskes Dijkstra is geboren op donderdag 5 juni 1851 te Terwispel (Ops), overleden op vrijdag 1 september 1899 te Baijum (Hen).

Jeltje trouwt op zaterdag 1 mei 1880 te Wymbritseradeel (FR) met Meindert Wybes Elsinga. Meindert, koopman, wonende te Baijum (Hen), is geboren rond 1839 te Huins, overleden na woensdag 9 mei 1900.

3  Tjimkjen Idskes Dijkstra, wonende te Beets (Ops) en te Utrecht (UT), is geboren op donderdag 29 juli 1852 te Terwispel (Ops), overleden op woensdag 21 maart 1917 te Utrecht (UT).

Tjimkjen trouwt op zaterdag 6 februari 1875 te Opsterland (FR) met Hendrik Jans Toering. Hendrik, kastelein en handelaar in brandstoffen, wonende te Beets (Ops) en te Utrecht (UT), is geboren rond 1853 te Haulerwijk (Osw), overleden op maandag 4 september 1911 te Utrecht (UT).

4  Feikjen Idskes Dijkstra is geboren op zondag 26 november 1854 te Terwispel (Ops), overleden op woensdag 1 mei 1912 te Terwispel (Ops).

Feikjen trouwt op zaterdag 20 mei 1876 te Opsterland (FR) met Tjebbe Geerts van der Molen. Tjebbe is geboren in 1851 te Sintjohannesga (Sch).

5  Feitze Idskes Dijkstra is geboren op donderdag 18 september 1856 te Kortezwaag (Ops), overleden op woensdag 6 mei 1931 te Leeuwarden (FR).

Feitze trouwt op donderdag 11 maart 1886 te Opsterland (FR) met Hipke Sjoerds Hoornstra. Hipke is geboren rond 1863 te Gorredijk (Ops).

6  Oene Idskes Dijkstra, veehouder, wonende te Langezwaag (Ops), is geboren op vrijdag 15 oktober 1858 te Kortezwaag (Ops), overleden op donderdag 26 april 1917 te Langezwaag (Ops) (wonende te Langezwaag (Ops)).

Oene trouwt op vrijdag 11 mei 1888 te Opsterland (FR) (1) met Swopkjen Gerks Numan. Swopkjen is geboren rond 1866 te Langezwaag (Ops), overleden op maandag 27 januari 1896 te Opsterland (FR).
Oene trouwt op vrijdag 26 februari 1897 (2) met Lutske Sytzes Aardema. Lutske is geboren rond 1874 te Langezwaag (Ops).

7  Roel Idskes Dijkstra, wonende te Heerenveen (Sch), is geboren op donderdag 27 september 1860 te Kortezwaag (Ops), overleden op zondag 25 juni 1939 te Franeker (FR) (wonende te Heerenveen (Sch)).

8  Trijntje Idskes Dijkstra, wonende te Kortezwaag (Ops), is geboren op donderdag 30 oktober 1862 te Kortezwaag (Ops), overleden op zondag 16 april 1933 te Franeker (FR) (wonende te Kortezwaag (Ops)).

9  Fimke Idskes Dijkstra is geboren op vrijdag 12 mei 1865 te Kortezwaag (Ops), overleden op zaterdag 21 april 1866 te Kortezwaag (Ops).

10  Grietje Idskes Dijkstra, wonende te Kortezwaag (Ops), is geboren op zondag 19 januari 1868 te Kortezwaag (Ops), overleden op woensdag 1 juni 1887 te Beets (Ops) (wonende te Kortezwaag (Ops)).

11  Antje Idskes Dijkstra, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op woensdag 3 juli 1872 te Kortezwaag (Ops), overleden op donderdag 18 november 1943 te Leeuwarden (FR).

Antje trouwt op vrijdag 17 mei 1901 te Opsterland (FR) met Arjen Wiebes de Jong. Arjen, caféhouder, wonende te Terhorne (Ut), is geboren rond 1876 te Echten (Lem).

IV-L  Sytze Rienks Dijkstra, zoon van Rienk Rienks Dijkstra (III-G) en Tjimkje Oenes de Vries, arbeider en tolpachter, wonende in De Wilp (GR), is geboren op woensdag 11 november 1829 te Bakkeveen (Ops), overleden op dinsdag 15 maart 1881 te Zuidvelde (Norg).

Sytze trouwt op dinsdag 10 mei 1870 te Norg (DR) met Gelske Tunnis Been. Gelske is geboren op dinsdag 2 juli 1839 te Roden (DR), overleden op vrijdag 12 oktober 1883 te Norg (DR).

Van Sytze en Gelske zijn drie kinderen bekend:

1  Jantje Sijtses Dijkstra is geboren op dinsdag 14 november 1871 te Norg (DR), overleden op zondag 1 november 1942 te Een (DR).

Jantje trouwt op zaterdag 4 mei 1895 te Roden (DR) met Jan Hindriks Beuving. Jan is geboren rond 1870 te Roden (DR).

2  Tjinskje Sietzes Dijkstra is geboren op donderdag 7 september 1876 te Zeijen (DR), overleden op dinsdag 15 september 1914 te Norg (DR), begraven na dinsdag 15 september 1914 te Norg (DR).

Tjinskje trouwt op zaterdag 6 mei 1899 te Roden (DR) met Sietze Harmannus Keun. Sietze is geboren rond 1871 te Vries (DR).

3  Rink Sijtses Dijkstra, wagenmaker, is geboren op woensdag 20 november 1878 te Zeijen (DR), overleden op donderdag 31 januari 1935 te Assen (DR).

Rink trouwt op zaterdag 23 mei 1903 te Leek (GR) met Martje Jans Oostinga. Martje, dienstmeid, is geboren rond 1877 te Roden (DR).

IV-M  Kornelis Rinks Dijkstra, zoon van Rienk Rienks Dijkstra (III-G) en Tjimkje Oenes de Vries, boerenknecht, arbeider en koemelker, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op zondag 15 mei 1836 te Bakkeveen (Ops), als geboren aangegeven op maandag 16 mei 1836, overleden op donderdag 29 september 1892 te Bakkeveen (Ops) (wonende te Bakkeveen (Ops)), als overleden aangegeven op donderdag 29 september 1892.

Kornelis trouwt op vrijdag 15 mei 1868 te Opsterland (FR) met Fokjen Wietzes Duursma, dochter van Wietze Siegers Duursma en Antje Klazes Mulder. Fokjen, landbouwersche, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op woensdag 20 november 1844 te Wijnjeterp (Ops), overleden op woensdag 20 oktober 1920 te Frieschepalen (Ops), begraven op maandag 25 oktober 1920 te Bakkeveen (Ops).

Van Kornelis en Fokjen zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Kornelis Dijkstra, huishoudster, wonende te Siegerswoude (Ops), te Garijp (Tie), in De Wilp (GR), te Drachten (Sm), te Boksum, te Heeg en te Donkerbroek (Osw), is geboren op maandag 22 november 1869 te Bakkeveen (Ops), overleden op maandag 24 november 1930 te Donkerbroek (Osw) (wonende te Donkerbroek (Osw)), als overleden aangegeven op dinsdag 25 november 1930, begraven op vrijdag 28 november 1930 te Bakkeveen (Ops).

Antje trouwt op vrijdag 27 april 1894 te Opsterland (FR) met Andries Sjoerds van der Meulen, zoon van Sjoerd Andries van der Meulen en Lokke Errits Petersma. Andries, landbouwer, arbeider en landbouwer en arbeider, wonende te Bakkeveen (Ops), te Drachten (Sm), te Duurswoude (Ops), te Siegerswoude (Ops) en te Ureterp (Ops), is geboren op donderdag 25 februari 1869 te Drachten (Sm), overleden op vrijdag 10 november 1950 te Ureterp (Ops), begraven op woensdag 15 november 1950 te Bakkeveen (Ops).

2  Tjimkjen Kornelis Dijkstra is geboren op vrijdag 6 oktober 1871 te Bakkeveen (Ops), overleden op donderdag 14 november 1940 te Jubbega-Schurega (Sch).

Tjimkjen trouwt op donderdag 14 mei 1903 te Schoterland (FR) met Lykele Jacobs Bergsma. Lykele, voerman en veehouder, wonende te Jubbega-Schurega (Sch) en te Jubbega (Sch), is geboren op donderdag 7 maart 1878 te Hoornsterzwaag (Sch), overleden op zaterdag 23 juni 1945 te Jubbega-Schurega (Sch) (wonende te Jubbega-Schurega (Sch)).

3  Wietze Kornelis Dijkstra is geboren op zaterdag 21 juni 1879 te Bakkeveen (Ops), zie V-H.

IV-N  Rienk Sytzes Dijkstra, zoon van Sytse Rienks Dijkstra (III-H) en Aukjen Sikkes Wiersma, arbeider, wonende in De Wilp (GR), is geboren op zondag 7 augustus 1825 te Ureterp (Ops), overleden op donderdag 18 januari 1894 in De Wilp (GR) (wonende in De Wilp (GR)).

Rienk trouwt op zaterdag 22 april 1848 te Marum (GR) met Trientje Jakobs Haak. Trientje, arbeidster, is geboren rond 1829 te Marum (GR), overleden op woensdag 4 december 1901 in De Wilp (GR).

Van Rienk en Trientje zijn dertien kinderen bekend:

1  Sietse Rienks Dijkstra is geboren op donderdag 21 december 1848 in De Wilp (GR), overleden op zaterdag 24 augustus 1850 in De Wilp (GR).

2  Jakob Rienks Dijkstra, arbeider, is geboren op dinsdag 20 augustus 1850 in De Wilp (GR), overleden op maandag 17 september 1923 in De Wilp (GR).

Jakob trouwt op zaterdag 18 oktober 1873 te Marum (GR) met Foekje Bonnes Pijpker. Foekje is geboren rond 1842 in De Wilp (GR).

3  Akke Rienks Dijkstra is geboren op woensdag 12 mei 1852 in De Wilp (GR), overleden op vrijdag 21 mei 1852 in De Wilp (GR).

4  Akke Rienks Dijkstra is geboren op woensdag 11 mei 1853 in De Wilp (GR), overleden op maandag 7 augustus 1854 in De Wilp (GR).

5  Sietse Rienks Dijkstra, arbeider, is geboren op vrijdag 15 juni 1855 in De Wilp (GR), overleden op donderdag 25 mei 1939 te Almelo (OV).

Sietse trouwt op zaterdag 4 augustus 1877 in De Wilp (GR) met Antje Kornelis Otter. Antje is geboren rond 1859 te Siegerswoude (Ops).

6  Akke Rienks Dijkstra, arbeidster, is geboren op zaterdag 8 augustus 1857 in De Wilp (GR), overleden op zaterdag 25 april 1914 in De Wilp (GR).

Akke trouwt op zaterdag 16 september 1882 te Marum (GR) met Jakob Melles Slotema. Jakob, arbeider, is geboren rond 1858 te Nuis (GR).

7  Klaas Rinks Dijkstra is geboren op woensdag 26 oktober 1859 in De Wilp (GR), overleden op maandag 22 juni 1863 in De Wilp (GR).

8  Auke Rinks Dijkstra, landbouwer, is geboren op donderdag 5 december 1861 in De Wilp (GR), overleden op woensdag 25 februari 1931 in De Wilp (GR).

Auke trouwt op zaterdag 20 september 1890 te Marum (GR) met Geesina Wietses Bron. Geesina, arbeidster, is geboren rond 1868 te Oldekerk (GR).

9  Sapke Rienks Dijkstra is geboren op woensdag 20 april 1864 in De Wilp (GR), overleden op maandag 4 september 1865 in De Wilp (GR).

10  Klaas Rienks Dijkstra, arbeider, is geboren op dinsdag 29 mei 1866 in De Wilp (GR).

Klaas trouwt op zaterdag 11 mei 1895 te Marum (GR) met Aaltje Hendriks Zorge. Aaltje, dienstmeid, is geboren rond 1868 te Nuis (GR).

11  Sake Rienks Dijkstra, landarbeider, is geboren op donderdag 16 december 1869 in De Wilp (GR), overleden op woensdag 4 maart 1936 in De Wilp (GR).

Sake trouwt op zaterdag 19 augustus 1893 te Marum (GR) met Sjoukje Ates van der Vliet. Sjoukje is geboren rond 1872 te Grootegast (GR).

12  Sapke Rinks Dijkstra is geboren op maandag 9 oktober 1871 in De Wilp (GR), overleden op zondag 1 december 1907 te Almelo (OV).

Sapke trouwt op zaterdag 5 maart 1892 te Marum (GR) met Johannes Reinders Suurd. Johannes is geboren rond 1868 te Zevenhuizen (GR).

13  Antje Rienks Dijkstra, arbeidster, is geboren op woensdag 19 augustus 1874 in De Wilp (GR), overleden op zaterdag 12 juli 1930 in De Wilp (GR).

Antje trouwt op zaterdag 15 december 1894 te Marum (GR) met Alle van Dijk. Alle, arbeider, is geboren rond 1869 te Opende (GR).

IV-O  Pieter Everts Scheidema, zoon van Evert Pieters Scheidema (III-I) en Jantje Hendriks Kuipers, is geboren op vrijdag 21 mei 1830 te Bakkeveen (Ops), overleden op maandag 23 januari 1882 te Haulerwijk (Osw).

Pieter trouwt op donderdag 20 maart 1873 te Ooststellingwerf (FR) met Jacobje Wiebes Nijmeyer. Jacobje is geboren rond 1833 te Drachten (Sm), overleden op vrijdag 11 juni 1915 te Ooststellingwerf (FR).

Van Pieter en Jacobje is een kind bekend:

1  Evert Pieters Scheidema, arbeider, wonende te Haulerwijk (Osw), is geboren op woensdag 17 december 1873 te Haulerwijk (Osw), overleden op zaterdag 5 december 1931 te Een (DR).

IV-P  Fokke Everts Scheidema, zoon van Evert Pieters Scheidema (III-I) en Jantje Hendriks Kuipers, arbeider, wonende te Schoonoord (DR) en te Odoornerveen (DR), is geboren op donderdag 26 september 1839 te Bakkeveen (Ops), overleden op vrijdag 26 februari 1897 te Sleen (DR).

Fokke trouwt op vrijdag 7 maart 1873 te Sleen (DR) met Aaltje Kreulen. Aaltje, arbeidster, is geboren rond 1851 te Ruinen (DR), overleden op maandag 29 maart 1937 te Schoonoord (DR).

Van Fokke en Aaltje zijn zeven kinderen bekend:

1  Aaltje Fokkes Scheidema, arbeidster, is geboren op maandag 10 november 1873 te Schoonoord (DR), overleden op dinsdag 31 juli 1951 te Emmen (DR), begraven na dinsdag 31 juli 1951 te Emmen (DR).

Aaltje trouwt op vrijdag 24 april 1896 te Emmen (DR) met Tonnis Potgieter. Tonnis, arbeider, is geboren rond 1870 te Emmen (DR).

2  Evert Fokkes Scheidema is geboren op zondag 26 september 1875 te Odoornerveen (DR), overleden op vrijdag 14 januari 1881 te Odoornerveen (DR).

3  Jantje Fokkes Scheidema, arbeidster, is geboren op zondag 9 maart 1879 te Odoornerveen (DR), overleden op dinsdag 29 juni 1926 te Emmen (DR).

Jantje trouwt op zaterdag 1 december 1900 te Sleen (DR) met Geert Potgieter. Geert, arbeider, is geboren rond 1878 te Emmen (DR).

4  Evert Fokkes Scheidema, arbeider, is geboren op vrijdag 16 december 1881 te Odoornerveen (DR), overleden op zaterdag 18 februari 1905 te Sleen (DR).

5  Harm Fokkes Scheidema, arbeider, is geboren op maandag 15 december 1884 te Odoornerveen (DR).

Harm trouwt op vrijdag 3 mei 1912 te Sleen (DR) met Albertdiena de Jong. Albertdiena, naaister, is geboren rond 1894 te Sleen (DR).

6  Anna Jacobje Scheidema is geboren op vrijdag 30 augustus 1889 te Odoornerveen (DR), overleden op dinsdag 31 oktober 1961 te Schoonebeek (DR).

Anna trouwt op vrijdag 21 augustus 1925 te Sleen (DR) met Willem Wolters. Willem, schoenmaker, is geboren rond 1881 te Sleen (DR).

7  Pieter Fokkes Scheidema, schilder, is geboren op woensdag 2 november 1892 te Schoonoord (DR).

Pieter trouwt op zaterdag 27 maart 1915 te Westerbork (DR) (1) met Aaltien Stel. Aaltien is geboren rond 1897 te Vries (DR).
Pieter trouwt op vrijdag 31 oktober 1919 te Westerbork (DR) (2) met Rina Kruit. Rina, caféhoudster, is geboren rond 1878 te Borger (DR).

IV-Q  Sytze Everts Scheidema, zoon van Evert Pieters Scheidema (III-I) en Jantje Hendriks Kuipers, arbeider, wonende te Odoornerveen (DR), is geboren op donderdag 8 september 1842 te Bakkeveen (Ops), overleden op vrijdag 2 april 1926 te Sleen (DR).

Sytze trouwt op donderdag 31 juli 1873 te Ooststellingwerf (FR) met Rinske Lammerts Postma. Rinske, arbeidster, is geboren rond 1849 te Leeuwarden (FR), overleden op maandag 31 december 1928 te Sleen (DR).

Van Sytze en Rinske zijn zeven kinderen bekend:

1  Evert Sytzes Scheidema is geboren op zaterdag 14 november 1874 te Haulerwijk (Osw), overleden op vrijdag 7 mei 1875 te Haulerwijk (Osw).

2  Jantje Sietses Scheidema is geboren op woensdag 16 oktober 1878 te Odoornerveen (DR), overleden op woensdag 16 oktober 1878 te Odoornerveen (DR).

3  Evert Sietses Scheidema is geboren op woensdag 16 juli 1879 te Odoornerveen (DR), overleden op zondag 10 augustus 1879 te Odoornerveen (DR).

4  Evert Sietses Scheidema is geboren op maandag 24 mei 1880 te Odoornerveen (DR), zie V-I.

5  Lammert Sietses Scheidema is geboren op vrijdag 2 maart 1883 te Odoornerveen (DR), zie V-J.

6  Jantje Sietses Scheidema, arbeidster, is geboren op woensdag 19 mei 1886 te Odoornerveen (DR).

Jantje trouwt op vrijdag 26 november 1909 te Sleen (DR) met Jannes Jagt. Jannes, arbeider, is geboren rond 1889 te Sleen (DR).

7  Froukje Sietses Scheidema, wonende te Sleen (DR), is geboren op dinsdag 26 december 1893 te Odoorn (DR), overleden op dinsdag 15 oktober 1957 te Zweeloo (DR) (wonende te Sleen (DR)).

Froukje trouwt op vrijdag 28 mei 1920 te Sleen (DR) met Feitze Kootstra. Feitze, arbeider, is geboren rond 1891 te Sleen (DR).


Generatie V

(van 1842 tot 1968)

In deze generatie zijn 10 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 46 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1877 en 1920.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Haulerwijk (Osw) (9x), Appelscha (Osw) (9x), Duurswoude (Ops) (5x), Schoonoord (DR) (4x), De Wilp (GR) (3x), Bovensmilde (DR) (3x), Smilde (DR) (2x), Lutjegast (GR) (2x), Siegerswoude (Ops), Lippenhuizen (Ops), Essen (DE), Donkerbroek (Osw), Den Haag (ZH) en Bakkeveen (Ops).

V-A  Jan Egberts Dijkstra, zoon van Egbert Sytzes Dijkstra (IV-B) en Wietske Jans Graafstra, arbeider, wonende te Appelscha (Osw), is geboren op dinsdag 3 augustus 1852 te Appelscha (Osw), overleden op zaterdag 20 oktober 1928 te Appelscha (Osw).

Jan trouwt op zaterdag 25 maart 1876 te Ooststellingwerf (FR) met Trientje Jans de Graaf. Trientje is geboren rond 1857 te Appelscha (Osw).

Van Jan en Trientje zijn negen kinderen bekend:

1  Egbert Jans Dijkstra is geboren op vrijdag 23 maart 1877 te Appelscha (Osw).

2  Bondina Jans Dijkstra is geboren op zaterdag 27 juli 1878 te Appelscha (Osw).

3  Wytske Jans Dijkstra is geboren op dinsdag 23 september 1879 te Appelscha (Osw).

4  Jan Jans Dijkstra is geboren op zaterdag 5 juli 1884 te Appelscha (Osw).

5  Antje Jans Dijkstra is geboren op zaterdag 30 april 1887 te Appelscha (Osw).

6  Hans Jans Dijkstra is geboren op vrijdag 16 augustus 1889 te Appelscha (Osw).

7  Wiepkje Jans Dijkstra is geboren op maandag 5 september 1892 te Appelscha (Osw).

8  Aaltje Jans Dijkstra is geboren op donderdag 18 april 1895 te Appelscha (Osw).

9  Antje Wiebrigje Dijkstra is geboren op zaterdag 29 oktober 1898 te Appelscha (Osw).

V-B  Bocke Fokkes Dijkstra, zoon van Fokke Bockes Dijkstra (IV-D) en Finna Wilts Feenstra, landbouwer, wonende te Duurswoude (Ops), is geboren op donderdag 14 april 1864 te Duurswoude (Ops), overleden op donderdag 27 februari 1941 te Duurswoude (Ops) (wonende te Duurswoude (Ops)).

Bocke trouwt op donderdag 16 mei 1889 te Opsterland (FR) met Jantje Hindriks Feenstra. Jantje is geboren rond 1864 te Tolbert (GR), overleden na donderdag 27 februari 1941.

Van Bocke en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  Elisabeth Everdina Dijkstra is geboren op zaterdag 1 augustus 1891 te Duurswoude (Ops), overleden op donderdag 1 september 1966, begraven te Duurswoude (Ops).

Elisabeth trouwt op donderdag 10 mei 1917 te Opsterland (FR) met Bokke Aukes Dijkstra, zoon van Auke Bockes Dijkstra (IV-G) en Roelofke Siegers Blom. Bokke is geboren op vrijdag 4 april 1890 te Bakkeveen (Ops), overleden op woensdag 3 januari 1968, begraven te Duurswoude (Ops).

2  Fokke Bockes Dijkstra is geboren op woensdag 2 november 1892 te Duurswoude (Ops).

3  Hendrik Bockes Dijkstra is geboren op zaterdag 1 februari 1896 te Duurswoude (Ops).

4  Wilt Bockes Dijkstra is geboren op woensdag 19 april 1899 te Duurswoude (Ops).

5  Fenna Bockes Dijkstra is geboren op vrijdag 28 februari 1902 te Duurswoude (Ops).

V-C  Wilt Fokkes Dijkstra, zoon van Fokke Bockes Dijkstra (IV-D) en Finna Wilts Feenstra, landbouwer, is geboren op zaterdag 24 maart 1866 te Duurswoude (Ops), overleden op zondag 28 december 1930 te Marum (GR).

Wilt trouwt op zaterdag 13 april 1895 te Marum (GR) met Antje Sijbes Eringa. Antje is geboren rond 1875 in De Wilp (GR).

Van Wilt en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Ettje Martha Dijkstra is geboren op dinsdag 18 april 1899 in De Wilp (GR).

2  Fokke Dijkstra is geboren op donderdag 16 juli 1903 in De Wilp (GR).

3  Sijbe Dijkstra is geboren op zondag 31 juli 1904 in De Wilp (GR).

V-D  Ebbel Fokkes Dijkstra, zoon van Fokke Bockes Dijkstra (IV-D) en Grietje Wilts Feenstra, landbouwer, wonende te Wijnjeterp (Ops) en te Haulerwijk (Osw), is geboren op zondag 15 oktober 1871 te Duurswoude (Ops), overleden op maandag 16 februari 1948 te Haulerwijk (Osw), begraven op vrijdag 20 februari 1948 te Haulerwijk (Osw).

Ebbel trouwt op donderdag 13 mei 1897 te Opsterland (FR) met Sjoukje Sjoerds van der Meulen, dochter van Sjoerd Andries van der Meulen en Grietje Jannes Bouma. Sjoukje, wonende te Bakkeveen (Ops), is geboren op maandag 15 mei 1876 te Drachten (Sm), overleden op maandag 15 november 1943 te Haulerwijk (Osw), begraven op vrijdag 19 november 1943 te Haulerwijk (Osw).

Van Ebbel en Sjoukje zijn zeven kinderen bekend:

1  Grietje Dijkstra is geboren op vrijdag 23 september 1898 te Haulerwijk (Osw), overleden op vrijdag 6 november 1964, begraven te Haulerwijk (Osw).

Grietje was gehuwd met Melle Jongsma.

2  Fokke Dijkstra is geboren op dinsdag 1 januari 1901 te Haulerwijk (Osw), overleden op zaterdag 6 maart 1971, begraven te Oosterwolde (Osw).

Fokke trouwt op vrijdag 9 mei 1930 te Smallingerland (FR) met Tjitske Rienks de Boer, dochter van Rienk Jans de Boer en Aaltje Dictus Benedictus. Tjitske is geboren op zondag 1 februari 1903 te Drachten (Sm).

3  Fetje Dijkstra is geboren op donderdag 12 maart 1903 te Haulerwijk (Osw), overleden op vrijdag 3 september 1965, begraven te Haulerwijk (Osw).

4  Sjoerd Dijkstra is geboren op vrijdag 20 september 1907, overleden op zondag 11 oktober 1970, begraven te Haulerwijk (Osw).

Sjoerd was gehuwd met Hendrikje Etje Eringa.

5  Kornelis Dijkstra is geboren rond dinsdag 11 januari 1910 te Haulerwijk (Osw), overleden op dinsdag 22 februari 1910 te Haulerwijk (Osw).

6  Jantje Dijkstra is geboren rond 1914 te Haulerwijk (Osw), overleden op dinsdag 25 maart 1919 te Haulerwijk (Osw).

7  Ytje Dijkstra is geboren in 1919 te Haulerwijk (Osw), overleden op zondag 2 november 1919 te Haulerwijk (Osw).

V-E  Boke Jitses Dijkstra, zoon van Jitze Bockes Dijkstra (IV-E) en Hiltje Folkerts Tolsma, landbouwer, wonende te Niekerk (GR), is geboren op vrijdag 3 mei 1872 te Midwolde (GR), overleden op dinsdag 26 augustus 1952 te Oldekerk (GR) (wonende te Niekerk (GR)).

Boke trouwt op donderdag 8 mei 1902 te Achtkarspelen (FR) met Feikje Spriensma. Feikje is geboren rond 1880 te Gerkesklooster (Ach).

Van Boke en Feikje zijn twee kinderen bekend:

1  Lutske Dijkstra is geboren op vrijdag 13 februari 1903 te Lutjegast (GR).

2  Jitse Dijkstra is geboren op zondag 25 december 1904 te Lutjegast (GR).

V-F  Rink Rinks Dijkstra, zoon van Rienk Rienks Dijkstra (IV-I) en Grietje Everts Westerhuis, arbeider, wonende te Haulerwijk (Osw), is geboren op woensdag 12 oktober 1859 te Haulerwijk (Osw), overleden op zaterdag 10 december 1927 te Groningen (GR) (wonende te Haulerwijk (Osw)).

Rink trouwt op vrijdag 25 september 1896 te Ooststellingwerf (FR) (is gescheiden op vrijdag 28 april 1911 te Heerenveen (Sch)) met Baukje Feddes Kies. Baukje, wonende te Groningen (GR), is geboren rond 1877 te Haulerwijk (Osw), overleden op maandag 19 december 1949 te Groningen (GR).

Van Rink en Baukje zijn drie kinderen bekend:

1  Rinkje Dijkstra is geboren op zaterdag 9 juli 1898 te Haulerwijk (Osw).

2  Rink Dijkstra is geboren op vrijdag 7 september 1900 te Haulerwijk (Osw).

3  Grietje Dijkstra is geboren op woensdag 24 december 1902 te Haulerwijk (Osw).

V-G  Jan Ebes Dijkstra, zoon van Ebe Rienks Dijkstra (IV-J) en Gaitske Jans de Jong, slagersknecht, arbeider en voerman, wonende te Donkerbroek (Osw), te Lippenhuizen (Ops), te Essen (DE) en te Hagen (DE), is geboren op zondag 14 november 1869 te Haulerwijk (Osw), overleden tussen woensdag 5 januari 1921 en maandag 4 januari 1943.

Jan trouwt op vrijdag 13 november 1896 te Ooststellingwerf (FR) (is gescheiden op maandag 5 juli 1915 te Hagen (DE)) met Aukjen Annes Lingsma. Aukjen, wonende te Lippenhuizen (Ops), te Essen (DE), te Hagen (DE), te Den Haag (ZH) en te Leiden (ZH), is geboren op donderdag 1 maart 1877 te Lippenhuizen (Ops), overleden op donderdag 17 november 1949 te Rijnsburg (ZH).

Aukjen was later gehuwd (2) met Guillaume Johannes Fredrik Daems.
Aukjen was later gehuwd (3) met Johannes van der Ploeg.

Van Jan en Aukjen zijn vijf kinderen bekend:

1  Janna Jans Dijkstra, wonende te Lippenhuizen (Ops) en te Kortezwaag (Ops), is geboren op zondag 25 april 1897 te Lippenhuizen (Ops), overleden op maandag 17 september 1984 te Gorredijk (Ops), gecremeerd op donderdag 20 september 1984 te Leeuwarden (FR).

Janna trouwt op donderdag 27 maart 1924 te Opsterland (FR) met Berend Jacobs Stuiver. Berend, visser, wonende te Kortezwaag (Ops), is geboren op woensdag 6 september 1899 te Schoterland (FR), overleden op dinsdag 6 december 1977 te Gorredijk (Ops).

2  Ebe Jans Dijkstra, koetsier en trampoetser, wonende te Hagen (DE) en te Den Haag (ZH), is geboren op zaterdag 14 januari 1899 te Donkerbroek (Osw), overleden op woensdag 13 december 1967 te Den Haag (ZH).

Ebe trouwt op woensdag 5 januari 1921 te Den Haag (ZH) met Henrica Maria van Gisbergen. Henrica is geboren op zondag 21 januari 1894 te Tilburg (NB), overleden na woensdag 13 december 1967.

3  Anne Kornelis Dijkstra is geboren op zaterdag 1 februari 1902 te Essen (DE).

4  Aukje Dijkstra is geboren in januari 1907, overleden op maandag 12 augustus 1907 te Hagen (DE).

5  Guillaume Johannes Frederik Dijkstra, horlogemaker, wonende te Leiden (ZH), te Dongen (NB) en te Den Haag (ZH), is geboren op woensdag 29 september 1915 te Den Haag (ZH).

Guillaume trouwt op maandag 4 januari 1943 te Leiden (ZH) met Elisabeth Cornelia Swaanenburg. Elisabeth, wonende te Leiden (ZH), is geboren op zaterdag 29 januari 1921 te Leiden (ZH), overleden op maandag 1 oktober 2012, begraven na maandag 1 oktober 2012 te Alphen Aan den Rijn (ZH).

V-H  Wietze Kornelis Dijkstra, zoon van Kornelis Rinks Dijkstra (IV-M) en Fokjen Wietzes Duursma, arbeider en veehouder, wonende te Bakkeveen (Ops) en te Drachten (Sm), is geboren op zaterdag 21 juni 1879 te Bakkeveen (Ops), overleden op zaterdag 23 oktober 1948 te Drachten (Sm) (wonende te Drachten (Sm)), begraven na zaterdag 23 oktober 1948 te Drachten (Sm).

Wietze trouwt op donderdag 10 juni 1909 te Opsterland (FR) met Sjoukje Hielkes van der Meulen, dochter van Hielke Andries van der Meulen en Baukje Hendriks de Jong. Sjoukje, wonende te Oosterwolde (Osw), is geboren op vrijdag 7 februari 1873 te Drachten (Sm), overleden op dinsdag 6 juni 1939 te Drachten (Sm), begraven op vrijdag 9 juni 1939 te Drachten (Sm).

Van Wietze en Sjoukje zijn drie kinderen bekend:

1  Fokje Dijkstra, wonende te Frieschepalen (Ops), is geboren op donderdag 22 december 1910 te Bakkeveen (Ops), als geboren aangegeven op zaterdag 24 december 1910, overleden op zaterdag 7 april 2001 te Drachten (Sm), begraven te Drachten (Sm).

Fokje trouwt in april 1947 met Sytze Bajema. Sytze, wonende te Frieschepalen (Ops), is geboren op vrijdag 11 november 1904 te Ferwoude, overleden op dinsdag 19 november 1991 te Drachten (Sm), begraven te Drachten (Sm).

2  Baukje Dijkstra, wonende te Drachten (Sm) en te Slootdorp (NH), is geboren rond 1913, overleden voor dinsdag 19 november 1991.

Baukje trouwt op vrijdag 26 april 1940 te Smallingerland (FR) met Hielke Siebes Ytsma. Hielke, veehouder en landbouwer, wonende te Drachten (Sm) en te Slootdorp (NH), is geboren rond 1914 te Drachten (Sm).

3  Anna Dijkstra, wonende te Joure (Has) en te Drachten (Sm), is geboren op dinsdag 29 juni 1915 te Siegerswoude (Ops), overleden op zondag 11 juli 1999 te Heerenveen (Sch), begraven te Haskerhorne (Has).

Anna trouwt na zaterdag 9 januari 1965 met Lolke Lolkema. Lolke is geboren op dinsdag 4 mei 1915, overleden op dinsdag 27 december 1983, begraven te Haskerhorne (Has).

V-I  Evert Sietses Scheidema, zoon van Sytze Everts Scheidema (IV-Q) en Rinske Lammerts Postma, arbeider, brievengaarder en kantoorhouder, wonende te Bovensmilde (DR), te Smilde (DR) en te Slochteren (GR), is geboren op maandag 24 mei 1880 te Odoornerveen (DR), overleden na zondag 6 februari 1949.

Evert trouwt op vrijdag 6 maart 1908 te Smilde (DR) met Willemtje Boxma. Willemtje, wonende te Slochteren (GR), is geboren rond 1878 te Smilde (DR), overleden op zondag 6 februari 1949 te Scheemda (GR) (wonende te Slochteren (GR)), als overleden aangegeven op dinsdag 8 februari 1949.

Van Evert en Willemtje zijn vijf kinderen bekend:

1  Jantje Scheidema, wonende te Slochteren (GR), is geboren op zaterdag 14 november 1908 te Bovensmilde (DR), overleden op donderdag 13 september 1979 te Muntendam (GR), begraven na donderdag 13 september 1979 te Muntendam (GR).

Jantje trouwt op zaterdag 3 november 1934 te Slochteren (GR) met Jakob Pieter Boelens. Jakob, waarnemend kantoorhouder, wonende te Muntendam (GR), is geboren op woensdag 23 september 1903 te Muntendam (GR), overleden op zondag 22 februari 1970 te Muntendam (GR), begraven na zondag 22 februari 1970 te Muntendam (GR).

2  Renske Scheidema is geboren op maandag 16 mei 1910 te Bovensmilde (DR), overleden op maandag 14 augustus 1989 te Winschoten (GR), begraven op vrijdag 18 augustus 1989 te Scheemda (GR).

Renske was gehuwd (1) met Cornelis Gezinus Wolthuis. Cornelis is geboren rond 1911, overleden op zondag 23 februari 1992 te Vlagtwedde (GR).
Renske was gehuwd (2) met Zwier Hendrik Dijkhuis. Zwier, smid, wonende te Scheemda (GR), is geboren op woensdag 14 augustus 1912, overleden op woensdag 22 april 1970, begraven na woensdag 22 april 1970 te Scheemda (GR).

3  Albert Scheidema is geboren op donderdag 14 maart 1912 te Bovensmilde (DR), overleden op maandag 26 mei 1969, begraven na maandag 26 mei 1969 te Slochteren (GR).

Albert was gehuwd met Elizabeth de Jonge. Elizabeth is geboren op maandag 20 januari 1913, overleden op zondag 25 februari 1996 te Slochteren (GR), begraven op vrijdag 1 maart 1996 te Slochteren (GR).

4  Sietske Scheidema is geboren in september 1914 te Smilde (DR), overleden op maandag 26 juli 1915 te Smilde (DR).

5  Jentje Scheidema is geboren op woensdag 21 juli 1920 te Smilde (DR), overleden op vrijdag 30 juli 1920 te Assen (DR).

V-J  Lammert Sietses Scheidema, zoon van Sytze Everts Scheidema (IV-Q) en Rinske Lammerts Postma, arbeider en brievenbesteller, wonende te Schoonoord (DR), is geboren op vrijdag 2 maart 1883 te Odoornerveen (DR), overleden op donderdag 4 juni 1936 te Groningen (GR), begraven na donderdag 4 juni 1936 te Groningen (GR).

Lammert trouwt op zaterdag 27 januari 1906 te Sleen (DR) met Geessien Hooiveld. Geessien, arbeidster, is geboren op woensdag 31 mei 1882 te Sleen (DR), overleden op dinsdag 10 november 1953 te Groningen (GR), begraven na dinsdag 10 november 1953 te Groningen (GR).

Van Lammert en Geessien zijn vier kinderen bekend:

1  Sietse Scheidema, kantoorbediende, is geboren op maandag 1 oktober 1906 te Schoonoord (DR), overleden op zondag 4 november 1962 te Groningen (GR).

Sietse trouwt op woensdag 6 mei 1931 te Assen (DR) met Johanna Helegonda Jakoba Slotboom. Johanna is geboren rond 1909 te Münster (DE).

2  Lute Scheidema is geboren op zondag 16 februari 1908 te Schoonoord (DR), overleden op dinsdag 16 februari 1909 te Schoonoord (DR).

3  Lute Scheidema is geboren op vrijdag 10 december 1909 te Schoonoord (DR), overleden op zaterdag 29 november 1969 te Den Haag (ZH), gecremeerd op maandag 1 december 1969 te Loosduinen (ZH).

Lute was gehuwd met G. Dijksterhuis.

4  Renske Scheidema is geboren op maandag 29 januari 1912 te Schoonoord (DR), overleden op donderdag 5 oktober 1972 te Groningen (GR), gecremeerd op maandag 9 oktober 1972 te Groningen (GR).

Renske was gehuwd met Jan Schuurman. Jan, leraar, is geboren op zaterdag 14 april 1906, overleden op donderdag 8 april 1993 te Ureterp (Ops), gecremeerd op dinsdag 13 april 1993 te Heerenveen (Sch).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.