Genealogie Van der Kloet

Versie 27-12-2022

Inleiding

Als in 1811 in Friesland familienamen moeten worden gekozen, zijn er maar twee personen die de achternaam Van der Kloet laten registreren. De ene is Sake Jans van der Kloet uit Garijp. Hij en zijn nakomelingen blijven deze achternaam consequent gebruiken. De andere is de voogd van de kinderen van Wybe Geeles. Hij neemt voor hen weliswaar de achternaam Van der Kloet aan, maar in de burgerlijke stand komen zij en hun nakomelingen alleen onder de naam Kloetstra voor. Alle Friese Van der Kloeten behoren dus tot dezelfde familie.

Sake Jans van der Kloet was een zoon van de welgestelde boer Jan Romkes. Die pachtte net als zijn vader de boerderij die stond op de plek waar voor de hervorming het klooster van Siegerswoude (onder Garijp) stond. Ook Sake Jans is hier enkele jaren boer. Later wordt zijn plaats ingenomen door zijn broer Romke, die in 1811 de achternaam Kloosterman aanneemt. Sake Jans van der Kloet oefent daarna nog verschillende beroepen uit (schipper, koopman/winkelier). In de laatste periode van zijn leven had hij een huis in Garijp aan de Inialoane, waar nu de Iniabar is gevestigd.

De nakomelingen van Sake Jans van der Kloet wonen binnen Friesland voornamelijk in de gemeenten Tietjerksteradeel (Garijp, Bergum, Hardegarijp) en Achtkarspelen (Surhuizum, Augustinusga). Een deel gaat in de provincie Groningen wonen, bijvoorbeeld in Grootegast en Doezum. De meeste nakomelingen waren arbeider van beroep.

Buiten Friesland woonden in de negentiende eeuw wel andere families Van der Kloet. In chronologische volgorde trof ik die in GenLias aan in de volgende gemeenten: Dordrecht (vanaf 1812), Vreeland (vanaf 1830), Bergambacht (vanaf 1835), Schoorl (vanaf 1845), Arnhem (vanaf 1853), Bergen op Zoom (vanaf 1854), Meppel (vanaf 1864), Zwijndrecht (vanaf 1866), Amsterdam (vanaf 1869), Axel (vanaf 1889), Rheden (vanaf 1890) en Gorinchem (vanaf 1895). Het grootste aantal Van der Kloeten komt in de negentiende eeuw voor in Dordrecht. In de andere gemeenten gaat het in veel gevallen om personen die afkomstig zijn uit die stad.


Generatie I

(van 1740 tot 1826)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 10 kinderen.
Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1786 en 1807.
De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Suawoude (Tie) (6x), Garijp (Tie) (3x) en Surhuizum (Ach).

I  Sake Jans van der Kloet, zoon van Jan Romkes en Maaike Sakes, winkelier, schipper, arbeider en koopman, wonende te Garijp (Tie), te Suawoude (Tie) en in de Mairie Bergum (FR), is geboren op zaterdag 4 juni 1740 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 23 oktober 1740 te Garijp (Tie), overleden op maandag 24 juli 1826 te Garijp (Tie) (wonende nr. 88 te Garijp (Tie)), als overleden aangegeven op maandag 24 juli 1826 te Bergum (Tie).

Sake trouwt op zondag 29 mei 1785 te Garijp (Tie) met Fintje Dirks de Weerd, dochter van Dirk Jans en Sytske Martens. Fintje, winkeliersche, wonende te Garijp (Tie), is geboren op woensdag 20 maart 1765 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 21 april 1765 te Garijp (Tie), overleden op maandag 27 december 1841 te Garijp (Tie) (wonende nr. 86 te Garijp (Tie)), als overleden aangegeven op maandag 27 december 1841.

Van Sake en Fintje zijn tien kinderen bekend:

1  Jan Sakes van der Kloet, winkelier, wonende te Garijp (Tie), is geboren op zondag 30 april 1786 te Suawoude (Tie), gedoopt op zondag 1 april 1787 te Suawoude (Tie), overleden op zondag 10 april 1864 te Garijp (Tie) (wonende te Garijp (Tie)).

2  Maaike Sakes van der Kloet is geboren op vrijdag 6 juni 1788 te Suawoude (Tie), gedoopt op zondag 20 juli 1788 te Suawoude (Tie), overleden op zaterdag 21 mei 1881 te Wartena (Ida).

Maaike trouwt op donderdag 14 april 1853 te Idaarderadeel (FR) met Tjibbele Halbes Zwerver. Tjibbele is geboren rond 1786, overleden op woensdag 16 november 1870 te Idaarderadeel (FR).

3  Sytske Sakes van der Kloet, arbeidster, wonende te Wanswerd en te Finkum (Ldl), is geboren op zondag 1 augustus 1790 te Suawoude (Tie), gedoopt op zondag 29 augustus 1790 te Suawoude (Tie), overleden op woensdag 23 juni 1847 te Finkum (Ldl) (wonende te Finkum (Ldl)).

Sytske trouwt op zondag 3 juni 1810 te Goutum (Ldl) met Dirk Fransens Tamminga. Dirk is geboren rond 1783, overleden op dinsdag 4 maart 1823 te Leeuwarderadeel (FR).

4  Tettje Sakes van der Kloet, wonende te Dokkum (FR), is geboren op zondag 4 november 1792 te Suawoude (Tie), gedoopt op zondag 23 december 1792 te Hempens (Ldl), overleden op zondag 24 december 1865 te Brantgum (W.D.).

Tettje trouwt op zondag 25 april 1813 te Dokkum (FR) met Albert Durks Keuning.

5  Durkjen Sakes van der Kloet, dienstmeid en gardeniersche, wonende te Dokkum (FR), is geboren op zaterdag 28 februari 1795 te Suawoude (Tie), gedoopt op zondag 19 april 1795 te Suawoude (Tie), overleden op woensdag 28 september 1870 te Leeuwarden (FR).

Durkjen trouwt op dinsdag 19 oktober 1813 in de Mairie Huizum (FR) (1) met Wyberen Jans Boekema. Wyberen, gardenier, is geboren rond 1773 te Hempens (Ldl), overleden op vrijdag 24 januari 1823 te Leeuwarderadeel (FR).
Durkjen trouwt op donderdag 10 november 1825 te Leeuwarderadeel (FR) (2) met Auke Piers Kooistra. Auke, arbeider, is geboren rond 1791 te Raard (W.D.), overleden op donderdag 15 augustus 1872 te Leeuwarden (FR).

6  Sjoerd Sakes van der Kloet is geboren op maandag 5 juni 1797 te Suawoude (Tie), gedoopt op zondag 23 juli 1797 te Suawoude (Tie), zie II-A.

7  Marten Sakes van der Kloet is geboren op donderdag 10 oktober 1799 te Surhuizum (Ach), gedoopt op zondag 10 november 1799 te Surhuizum (Ach), zie II-B.

8  Romke Sakes van der Kloet is geboren op zaterdag 19 februari 1803 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 13 maart 1803 te Garijp (Tie), zie II-C.

9  Dirk Sakes van der Kloet is geboren op woensdag 20 november 1805 te Garijp (Tie), gedoopt op woensdag 25 december 1805 te Garijp (Tie), zie II-D.

10  Oebele Sakes van der Kloet is geboren op zondag 10 mei 1807 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 7 juni 1807 te Garijp (Tie), zie II-E.


Generatie II

(van 1786 tot 1886)

In deze generatie zijn 5 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 31 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1828 en 1861.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bergum (Tie) (12x), Garijp (Tie) (8x), Surhuizum (Ach) (7x), Hardegarijp (Tie) (3x) en Leeuwarden (FR).

II-A  Sjoerd Sakes van der Kloet, zoon van Sake Jans van der Kloet (I) en Fintje Dirks de Weerd, koopman en schipper, wonende te Garijp (Tie) en te Bergum (Tie), is geboren op maandag 5 juni 1797 te Suawoude (Tie), gedoopt op zondag 23 juli 1797 te Suawoude (Tie), overleden op donderdag 10 september 1857 te Bergum (Tie) (wonende te Bergum (Tie)), als overleden aangegeven op donderdag 10 september 1857.

Sjoerd trouwt op zaterdag 1 juni 1833 te Tietjerksteradeel (FR) met Trijntje Pieters Wybersma, dochter van Pieter Wybrens Wybersma en Neeltje Riemers Riemersma. Trijntje, dienstmeid en arbeidster, wonende te Garijp (Tie), is geboren op vrijdag 20 december 1805 te Suameer (Tie), gedoopt op zondag 9 maart 1806 te Garijp (Tie), overleden op zaterdag 3 april 1886 te Garijp (Tie).

Van Sjoerd en Trijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Neeltje Sjoerds van der Kloet, boerenmeid en boerin, wonende te Garijp (Tie), is geboren op donderdag 10 oktober 1833 te Bergum (Tie), overleden op zaterdag 9 december 1916 te Garijp (Tie).

Neeltje trouwt op zaterdag 27 mei 1865 te Tietjerksteradeel (FR) (1) met Sake Jans Kloosterman, zoon van Jan Romkes Kloosterman en Baukjen Jans Hoogstins. Sake, landbouwer, wonende te Garijp (Tie), is geboren op maandag 11 december 1826 te Garijp (Tie), overleden op vrijdag 15 december 1871 te Garijp (Tie).
Neeltje gaat in ondertrouw op zondag 30 november 1873, trouwt op zaterdag 27 december 1873 te Tietjerksteradeel (FR) (2) met Meindert Jans Deelstra. Meindert, landbouwer, is geboren op zaterdag 18 januari 1845 te Oudega (Sm), overleden op woensdag 14 april 1926 te Drachten (Sm).

2  Sake Sjoerds van der Kloet is geboren op woensdag 14 januari 1835 te Bergum (Tie), zie III-A.

3  Fintje Sjoerds van der Kloet, boerenmeid, wonende te Garijp (Tie), is geboren op donderdag 21 september 1837 te Bergum (Tie), overleden op woensdag 6 augustus 1919 te Garijp (Tie).

Fintje trouwt op zaterdag 18 mei 1872 te Tietjerksteradeel (FR) met Jan Jouwerts Wagenaar, zoon van Jouwert Hendriks Wagenaar en Geeske Gaukes van der Meulen. Jan, boerenknecht en veehouder, wonende te Garijp (Tie), is geboren op dinsdag 21 september 1847 te Bergum (Tie), overleden op maandag 5 mei 1919 te Garijp (Tie).

4  Pieter Sjoerds van der Kloet is geboren op dinsdag 30 april 1839 te Bergum (Tie), zie III-B.

5  Maaike Sjoerds van der Kloet, boerenmeid, wonende te Garijp (Tie), is geboren op donderdag 3 maart 1842 te Bergum (Tie), overleden op donderdag 26 juli 1928 te Garijp (Tie).

Maaike trouwt op zaterdag 21 mei 1870 te Tietjerksteradeel (FR) met Gauke Jouwerts Wagenaar, zoon van Jouwert Hendriks Wagenaar en Geeske Gaukes van der Meulen. Gauke, boerenknecht en veehouder, wonende te Garijp (Tie), is geboren op donderdag 4 juli 1839 te Bergum (Tie), overleden op donderdag 24 augustus 1911 te Garijp (Tie).

6  Wybren Sjoerds van der Kloet is geboren op maandag 2 juni 1845 te Bergum (Tie), overleden op zondag 12 juni 1898 te Scharnegoutum.

Wybren trouwt op zaterdag 28 november 1885 te Wymbritseradeel (FR) met Doetje Boomsma. Doetje is geboren rond 1839 te Teerns (Ldl), overleden op dinsdag 19 januari 1915 te Wymbritseradeel (FR).

7  Tetje Sjoerds van der Kloet is geboren op woensdag 11 april 1849 te Leeuwarden (FR), overleden op zondag 27 december 1857 te Bergum (Tie).

II-B  Marten Sakes van der Kloet, zoon van Sake Jans van der Kloet (I) en Fintje Dirks de Weerd, boerenknecht en arbeider, wonende te Bergum (Tie), is geboren op donderdag 10 oktober 1799 te Surhuizum (Ach), gedoopt op zondag 10 november 1799 te Surhuizum (Ach), overleden op vrijdag 5 april 1878 te Bergum (Tie).

Marten trouwt op zaterdag 19 mei 1827 te Tietjerksteradeel (FR) met Jantje Ebes Stel, dochter van Ebe Tjeerds Stel en Dirkje Jans. Jantje, dienstmeid en arbeidster, is geboren op zondag 21 november 1802 te Bergum (Tie), gedoopt op zondag 9 januari 1803 te Bergum (Tie), overleden op donderdag 6 maart 1873 te Bergum (Tie).

Marten en Jantje hebben samen zes kinderen:

1  Dirkje Martens van der Kloet is geboren op maandag 31 maart 1828 te Bergum (Tie), overleden op vrijdag 26 mei 1876 te Oenkerk (Tie).

Dirkje trouwt op zaterdag 16 mei 1857 te Tietjerksteradeel (FR) met Auke Willems Sikma. Auke, arbeider, wonende te Oenkerk (Tie), is geboren rond 1826 te Oenkerk (Tie).

2  Sake Martens van der Kloet is geboren op zondag 6 december 1829 te Bergum (Tie), zie III-C.

3  Ebe Martens van der Kloet is geboren op dinsdag 30 oktober 1832 te Bergum (Tie), overleden op dinsdag 29 mei 1849 te Bergum (Tie).

4  Fintje Martens van der Kloet is geboren op zaterdag 5 december 1835 te Bergum (Tie), overleden op vrijdag 23 juni 1911 te Bergum (Tie).

Fintje trouwt op zaterdag 16 mei 1863 te Tietjerksteradeel (FR) met Hendrik Sipkes Douna, zoon van Sipke Rinses Douna en Sjoukje Hendriks Wagenaar. Hendrik is geboren op zaterdag 29 september 1832 te Bergum (Tie), overleden op zondag 10 juni 1917 te Tietjerksteradeel (FR).

5  Jan Martens van der Kloet is geboren op vrijdag 29 december 1837 te Bergum (Tie), overleden op maandag 12 maart 1838 te Bergum (Tie).

6  Akke Martens van der Kloet, wonende te Rijperkerk (Tie), is geboren op dinsdag 29 augustus 1843 te Bergum (Tie), overleden op zaterdag 8 september 1923 te Hardegarijp (Tie) (wonende te Rijperkerk (Tie)).

Akke trouwt op zaterdag 16 mei 1868 te Tietjerksteradeel (FR) met Sjoerd Lammerts de Jong. Sjoerd is geboren rond 1839 te Hardegarijp (Tie).

II-C  Romke Sakes van der Kloet, zoon van Sake Jans van der Kloet (I) en Fintje Dirks de Weerd, boerenknecht en arbeider, is geboren op zaterdag 19 februari 1803 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 13 maart 1803 te Garijp (Tie), overleden op dinsdag 19 december 1854 te Surhuizum (Ach).

Romke trouwt op zondag 13 mei 1832 te Achtkarspelen (FR) met Jeltje Pieters Feenstra. Jeltje is geboren rond 1808 te Grootegast (GR), overleden op maandag 27 april 1863 te Surhuizum (Ach).

Romke en Jeltje hebben samen zeven kinderen:

1  Sake Romkes van der Kloet is geboren op zondag 3 maart 1833 te Surhuizum (Ach), zie III-D.

2  Tjitske Romkes van der Kloet is geboren op zaterdag 17 januari 1835 te Surhuizum (Ach), overleden op dinsdag 4 augustus 1908 te Surhuizum (Ach).

Tjitske trouwt op zaterdag 10 mei 1862 te Achtkarspelen (FR) met Pope Alles Ytsma. Pope is geboren op woensdag 21 mei 1828 te Surhuizum (Ach), overleden op woensdag 23 augustus 1899 te Achtkarspelen (FR).

3  Fintje Romkes van der Kloet, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op donderdag 17 november 1836 te Surhuizum (Ach), overleden op zondag 18 februari 1872 te Franeker (FR) (wonende te Surhuizum (Ach)).

4  Pieter Romkes van der Kloet is geboren op maandag 27 mei 1839 te Surhuizum (Ach), zie III-E.

5  Andries Romkes van der Kloet is geboren op maandag 25 oktober 1841 te Surhuizum (Ach), zie III-F.

6  Dina Romkes van der Kloet is geboren op donderdag 12 september 1844 te Surhuizum (Ach), overleden op zondag 10 juli 1864 te Surhuizum (Ach).

7  Jantje Romkes van der Kloet, dagloonster, is geboren op vrijdag 2 juni 1848 te Surhuizum (Ach), overleden op donderdag 8 april 1897 te Vierhuizen Gemeente Ulrum (GR).

Jantje trouwt op zaterdag 1 juli 1876 te Baflo (GR) met Albert Pieters Lantinga. Albert, dagloner, is geboren op zondag 7 november 1852 te Eenrum (GR).

II-D  Dirk Sakes van der Kloet, zoon van Sake Jans van der Kloet (I) en Fintje Dirks de Weerd, arbeider en landbouwer en koemelker, is geboren op woensdag 20 november 1805 te Garijp (Tie), gedoopt op woensdag 25 december 1805 te Garijp (Tie), overleden op woensdag 28 april 1886 te Hardegarijp (Tie).

Dirk trouwt op zaterdag 25 januari 1840 te Tietjerksteradeel (FR) (1) met Aaltje Jacobus Inia. Aaltje, dienstmeid, is geboren rond 1810 te Rijperkerk (Tie), overleden op woensdag 6 april 1842 te Hardegarijp (Tie).

Dirk trouwt op woensdag 8 mei 1844 te Menaldumadeel (FR) (2) met Aaltje Klazes Dijkstra. Aaltje, dienstmeid, is geboren rond 1813 te Minnertsga, overleden op zondag 9 juni 1850 te Hardegarijp (Tie).

Van Dirk en Aaltje is een kind bekend:

1  Jan Dirks van der Kloet is geboren op maandag 3 maart 1845 te Hardegarijp (Tie), zie III-G.

Dirk trouwt op zaterdag 12 juni 1858 te Tietjerksteradeel (FR) (3) met Wytske Harmens Schieving. Wytske is geboren op donderdag 19 december 1822 te Drogeham (Ach), overleden op maandag 4 maart 1901 te Hardegarijp (Tie).

Van Dirk en Wytske zijn twee kinderen bekend:

2  Harmen Dirks van der Kloet is geboren op zondag 10 april 1859 te Hardegarijp (Tie), zie III-H.

3  Fintje Dirks van der Kloet is geboren op vrijdag 21 juni 1861 te Hardegarijp (Tie), overleden op dinsdag 1 mei 1945 te Tietjerksteradeel (FR).

Fintje trouwt op zaterdag 13 mei 1882 te Tietjerksteradeel (FR) met Sytze Sybrens Hoekstra. Sytze is geboren rond 1858 te Bergum (Tie), overleden op woensdag 8 januari 1930 te Bergum (Tie).

II-E  Oebele Sakes van der Kloet, zoon van Sake Jans van der Kloet (I) en Fintje Dirks de Weerd, koopman en winkelier en brievengaarder, wonende te Garijp (Tie), is geboren op zondag 10 mei 1807 te Garijp (Tie), gedoopt op zondag 7 juni 1807 te Garijp (Tie), overleden op zaterdag 13 mei 1876 te Garijp (Tie).

Oebele trouwt op zaterdag 20 april 1839 te Tietjerksteradeel (FR) met Tietje Binderts Pietersma. Tietje, naaister, is geboren rond 1810 te Suawoude (Tie), overleden op woensdag 19 december 1883 te Garijp (Tie).

Oebele en Tietje hebben samen acht kinderen:

1  Grietje Oebeles van der Kloet is geboren op maandag 1 juli 1839 te Garijp (Tie), overleden op vrijdag 17 mei 1850 te Garijp (Tie).

2  Fintje Oebeles van der Kloet is geboren op dinsdag 16 juni 1840 te Garijp (Tie), overleden op maandag 20 juni 1842 te Garijp (Tie).

3  Sake Oebeles van der Kloet is geboren op woensdag 23 februari 1842 te Garijp (Tie), overleden op zaterdag 6 juli 1912 te Bergum (Tie).

4  Bindert Oebeles van der Kloet, kuiper, wonende te Garijp (Tie), is geboren op dinsdag 19 maart 1844 te Garijp (Tie), overleden op zaterdag 27 mei 1899 te Garijp (Tie) (wonende te Garijp (Tie)).

5  Fintje Oebeles van der Kloet is geboren op dinsdag 17 maart 1846 te Garijp (Tie), overleden op dinsdag 21 juni 1859 te Garijp (Tie).

6  Jan Oebeles van der Kloet, brievengaarder, wonende te Garijp (Tie), is geboren op vrijdag 27 oktober 1848 te Garijp (Tie), overleden op dinsdag 27 februari 1900 te Garijp (Tie) (wonende te Garijp (Tie)).

Jan trouwt op donderdag 30 januari 1890 te Tietjerksteradeel (FR) met Attje Jiltjes Pebesma. Attje is geboren rond 1867 te Suameer (Tie).

7  Grietje Oebeles van der Kloet is geboren op maandag 16 december 1850 te Garijp (Tie), overleden op zondag 13 december 1925 te Kimswerd.

Grietje trouwt op zaterdag 2 augustus 1873 te Tietjerksteradeel (FR) met Jan Lolkes Postma. Jan is geboren op zondag 18 mei 1851 te Kimswerd, overleden op woensdag 25 november 1925 te Kimswerd.

8  Sije Oebeles van der Kloet is geboren op zaterdag 26 augustus 1854 te Garijp (Tie), overleden op vrijdag 30 oktober 1874 te Garijp (Tie).


Generatie III

(van 1828 tot 1945)

In deze generatie zijn 8 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 40 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1856 en 1890.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Surhuizum (Ach) (12x), Garijp (Tie) (10x), Bergum (Tie) (9x), Hardegarijp (Tie) (5x), Doezum (GR) (3x) en Surhuisterveen (Ach).

III-A  Sake Sjoerds van der Kloet, zoon van Sjoerd Sakes van der Kloet (II-A) en Trijntje Pieters Wybersma, arbeider, wonende te Garijp (Tie), is geboren op woensdag 14 januari 1835 te Bergum (Tie), overleden op vrijdag 20 december 1878 te Garijp (Tie) (wonende te Garijp (Tie)), als overleden aangegeven op zaterdag 21 december 1878.

Sake trouwt op woensdag 13 mei 1868 te Tietjerksteradeel (FR) met Aafke Harmens de Haan, dochter van Harmen Foppes de Haan en Jantje Sjoerds Teyema. Aafke, boerenmeid en arbeidster, wonende te Garijp (Tie), is geboren op zondag 7 december 1845 te Garijp (Tie), overleden op woensdag 17 november 1920 te Garijp (Tie).

Aafke was later gehuwd (2) met Teye Wierds Postma.

Van Sake en Aafke zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Sakes van der Kloet, dienstbode, is geboren op zaterdag 13 november 1869 te Garijp (Tie), overleden op dinsdag 20 maart 1934 te Twijzel (Ach).

Trijntje trouwt op zaterdag 7 mei 1898 te Tietjerksteradeel (FR) met Poppe Boeles Ytsma. Poppe, boerenknecht, is geboren op vrijdag 13 mei 1864 te Augustinusga (Ach), overleden op dinsdag 20 juli 1937 te Dantumadeel (FR).

2  Sjoerd Sakes van der Kloet is geboren op woensdag 22 november 1871 te Garijp (Tie), zie IV-A.

3  Jantje Sakes van der Kloet, dienstbode, wonende te Tietjerk (Tie), is geboren op maandag 10 november 1873 te Garijp (Tie), overleden op maandag 16 november 1959 te Tietjerk (Tie), begraven te Tietjerk (Tie).

Jantje trouwt op zaterdag 27 november 1897 te Tietjerksteradeel (FR) met Petrus Taekes Vellinga. Petrus, arbeider, is geboren op maandag 17 november 1873 te Tietjerk (Tie), overleden op zaterdag 25 maart 1944 te Tietjerk (Tie), begraven te Tietjerk (Tie).

4  Antje Sakes van der Kloet, wonende te Garijp (Tie) en te Veenwouden (Dan), is geboren op vrijdag 1 februari 1878 te Garijp (Tie), overleden op vrijdag 14 april 1950 te Veenwouden (Dan) in Talmahuis, begraven op dinsdag 18 april 1950 te Achlum.

Antje trouwt op zaterdag 20 mei 1899 te Tietjerksteradeel (FR) met Jouwert Jans Wagenaar, zoon van Jan Jouwerts Wagenaar en Fintje Sjoerds van der Kloet. Jouwert, boerenknecht en veldarbeider, wonende te Garijp (Tie), te Achlum en te Veenwouden (Dan), is geboren op dinsdag 5 mei 1874 te Garijp (Tie), overleden op zaterdag 10 februari 1968 te Veenwouden (Dan) in Talmahuis, begraven op woensdag 14 februari 1968 te Achlum.

III-B  Pieter Sjoerds van der Kloet, zoon van Sjoerd Sakes van der Kloet (II-A) en Trijntje Pieters Wybersma, arbeider, wonende te Garijp (Tie), is geboren op dinsdag 30 april 1839 te Bergum (Tie), overleden op dinsdag 11 november 1919 te Bergum (Tie).

Pieter trouwt op zaterdag 18 mei 1872 te Tietjerksteradeel (FR) (1) met Baukje Hattums Jacobsma. Baukje, boerenmeid, is geboren op dinsdag 20 februari 1849 te Oudega (Sm), overleden op donderdag 8 juli 1875 te Garijp (Tie).

Van Pieter en Baukje zijn twee kinderen bekend:

1  Sjoerd Pieters van der Kloet is geboren op vrijdag 7 maart 1873 te Garijp (Tie), overleden op zaterdag 29 maart 1873 te Garijp (Tie).

2  Sjoerd Pieters van der Kloet is geboren op donderdag 12 maart 1874 te Garijp (Tie), overleden op zaterdag 27 maart 1875 te Garijp (Tie).

Pieter trouwt op zaterdag 12 mei 1877 te Tietjerksteradeel (FR) (2) met Tjitske Hattums Jacobsma. Tjitske, boerenmeid, is geboren op zondag 14 maart 1852 te Oudega (Sm), overleden op donderdag 19 juni 1919 te Garijp (Tie).

Van Pieter en Tjitske zijn vier kinderen bekend:

3  Tietje Pieters van der Kloet, wonende te Suameer (Tie), te Koedijk (NH) en te Sint Pancras (NH), is geboren op dinsdag 29 januari 1878 te Garijp (Tie).

Tietje trouwt op zaterdag 10 juni 1899 te Tietjerksteradeel (FR) met Taeke Hendriks van der Wal. Taeke, arbeider, wonende te Suameer (Tie), is geboren rond 1874 te Suameer (Tie).

4  Trijntje Pieters van der Kloet is geboren op donderdag 3 maart 1881 te Garijp (Tie), overleden op donderdag 4 december 1975 te Hardegarijp (Tie) in Bennema State, begraven op maandag 8 december 1975 te Tietjerk (Tie).

Trijntje trouwt op zaterdag 17 mei 1902 te Tietjerksteradeel (FR) met Otte Gerbens Tjepkema. Otte is geboren rond 1880 te Eestrum (Tie), overleden op dinsdag 20 maart 1951 te Tietjerksteradeel (FR).

5  Sjoerd Pieters van der Kloet is geboren op donderdag 27 september 1883 te Garijp (Tie), overleden op dinsdag 26 februari 1895 te Garijp (Tie).

6  Hattum Pieters van der Kloet is geboren op zondag 24 juli 1887 te Garijp (Tie), overleden op woensdag 10 april 1968 te Oenkerk (Tie).

Hattum trouwt op zaterdag 16 mei 1914 te Tietjerksteradeel (FR) met Neeltje Gerbens Dijkstra. Neeltje is geboren rond 1888 te Oosterbierum.

III-C  Sake Martens van der Kloet, zoon van Marten Sakes van der Kloet (II-B) en Jantje Ebes Stel, arbeider, wonende te Bergum (Tie), is geboren op zondag 6 december 1829 te Bergum (Tie), overleden op maandag 12 maart 1877 te Bergum (Tie) (wonende te Bergum (Tie)).

Sake trouwt op zaterdag 15 maart 1856 te Tietjerksteradeel (FR) met Neeltje Pieters Hopperus. Neeltje, arbeidster, wonende te Bergum (Tie), is geboren op woensdag 7 juni 1837 te Bergum (Tie), overleden op zaterdag 19 december 1896 te Bergum (Tie) (wonende te Bergum (Tie)).

Van Sake en Neeltje zijn negen kinderen bekend:

1  Marten Sakes van der Kloet is geboren op maandag 18 augustus 1856 te Bergum (Tie), zie IV-B.

2  Pieter Sakes van der Kloet is geboren op donderdag 27 mei 1858 te Bergum (Tie), zie IV-C.

3  Antje Sakes van der Kloet is geboren op zondag 17 mei 1863 te Bergum (Tie), overleden op vrijdag 3 oktober 1913 te Bergum (Tie).

Antje trouwt op zaterdag 17 mei 1890 te Tietjerksteradeel (FR) (1) met Jouke Jacobs van der Veen. Jouke is geboren rond 1857 te Suameer (Tie).
Antje trouwt op zaterdag 11 april 1903 (2) met Jan Dirks Boonstra. Jan is geboren rond 1857 te Bergum (Tie).

4  Ebe Sakes van der Kloet is geboren op donderdag 5 januari 1865 te Bergum (Tie), zie IV-D.

5  Jantje Sakes van der Kloet is geboren op zondag 16 februari 1868 te Bergum (Tie).

Jantje trouwt op zaterdag 19 mei 1894 te Tietjerksteradeel (FR) met Jan Hendriks van Akker. Jan is geboren rond 1865 te Bergum (Tie).

6  Jan Sakes van der Kloet is geboren op zaterdag 8 januari 1870 te Bergum (Tie), overleden op zaterdag 9 april 1870 te Bergum (Tie).

7  Jan Sakes van der Kloet is geboren op woensdag 21 juni 1871 te Bergum (Tie), overleden op donderdag 30 juli 1953 te Huizum (Ldl), begraven op maandag 3 augustus 1953 te Bergum (Tie).

Jan trouwt op donderdag 20 mei 1897 te Tietjerksteradeel (FR) met Martsen Tjeerds Kamstra. Martsen is geboren rond 1854 te Veenwouden (Dan), overleden in september 1929 te Huizum (Ldl).

8  Rienk Sakes van der Kloet is geboren op dinsdag 25 november 1873 te Bergum (Tie), overleden op zondag 31 januari 1897 te Bergum (Tie).

9  Dirkje Sakes van der Kloet is geboren op zondag 14 januari 1877 te Bergum (Tie), overleden op donderdag 29 september 1966, begraven te Eestrum (Tie).

Dirkje trouwt op zaterdag 17 mei 1902 te Tietjerksteradeel (FR) met Hendrik Eesges Westerhof. Hendrik is geboren op donderdag 19 december 1872 te Eestrum (Tie), overleden op zondag 10 augustus 1941, begraven te Eestrum (Tie).

III-D  Sake Romkes van der Kloet, zoon van Romke Sakes van der Kloet (II-C) en Jeltje Pieters Feenstra, arbeider, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op zondag 3 maart 1833 te Surhuizum (Ach), overleden op dinsdag 14 april 1908 te Surhuizum (Ach).

Sake trouwt op zaterdag 22 mei 1875 te Achtkarspelen (FR) met Klaarke Renzes Visser. Klaarke is geboren op zaterdag 15 mei 1852 te Ee (O.D.).

Van Sake en Klaarke zijn twee kinderen bekend:

1  Rinze Sakes van der Kloet is geboren op donderdag 8 februari 1877 te Surhuizum (Ach), overleden op maandag 8 december 1952 te Surhuizum (Ach).

2  Romke Sakes van der Kloet, veehouder, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op zondag 16 maart 1879 te Surhuizum (Ach), overleden op zondag 11 december 1938 te Surhuizum (Ach) (wonende te Surhuizum (Ach)).

III-E  Pieter Romkes van der Kloet, zoon van Romke Sakes van der Kloet (II-C) en Jeltje Pieters Feenstra, arbeider, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op maandag 27 mei 1839 te Surhuizum (Ach), overleden op dinsdag 16 juni 1908 te Surhuizum (Ach) (wonende te Surhuizum (Ach)).

Pieter trouwt op vrijdag 20 november 1868 te Achtkarspelen (FR) met Maaike Pieters Gjaltema. Maaike is geboren rond 1847 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 3 december 1908 te Surhuizum (Ach).

Van Pieter en Maaike zijn zeven kinderen bekend:

1  Jeltje Pieters van der Kloet, wonende te Grootegast (GR), is geboren op dinsdag 23 februari 1869 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 29 augustus 1935 te Kommerzijl (GR), begraven te Kommerzijl (GR).

Jeltje trouwt op zaterdag 3 december 1892 te Achtkarspelen (FR) met Tjeerd Jakobs Zwama. Tjeerd is geboren rond 1867 te Doezum (GR).

2  Pieter Pieters van der Kloet is geboren op maandag 4 december 1871 te Surhuizum (Ach), zie IV-E.

3  Sake Pieters van der Kloet is geboren op vrijdag 18 december 1874 te Surhuizum (Ach), zie IV-F.

4  Wilhelmina Pieters van der Kloet is geboren op donderdag 28 februari 1878 te Surhuizum (Ach).

Wilhelmina trouwt op zaterdag 12 december 1903 te Achtkarspelen (FR) met Haaye Folkerts Koopmans. Haaye is geboren rond 1875 te Oldehove (GR).

5  Romke Pieters van der Kloet is geboren op zondag 30 december 1883 te Surhuizum (Ach), overleden op donderdag 10 juni 1954 te Achtkarspelen (FR).

6  Andries Pieters van der Kloet is geboren op zaterdag 12 maart 1887 te Surhuizum (Ach), overleden op vrijdag 24 januari 1890 te Surhuizum (Ach).

7  Martje Pieters van der Kloet is geboren op maandag 27 mei 1889 te Surhuizum (Ach), overleden op dinsdag 1 februari 1955 te Achtkarspelen (FR).

Martje trouwt op zaterdag 14 mei 1910 te Achtkarspelen (FR) met Egbert Boukes Poelman. Egbert is geboren rond 1885 te Opende (GR).

III-F  Andries Romkes van der Kloet, zoon van Romke Sakes van der Kloet (II-C) en Jeltje Pieters Feenstra, landbouwer en arbeider, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op maandag 25 oktober 1841 te Surhuizum (Ach), overleden op donderdag 6 januari 1887 te Surhuizum (Ach) (wonende te Surhuizum (Ach)).

Andries trouwt op zaterdag 4 april 1874 te Grootegast (GR) met Frouktje Alberts van Loo. Frouktje, arbeidster, is geboren op woensdag 8 januari 1851 te Doezum (GR), overleden op maandag 23 december 1940, begraven te Doezum (GR).

Van Andries en Frouktje zijn zeven kinderen bekend:

1  Albert Andries van der Kloet is geboren op dinsdag 24 november 1874 te Doezum (GR), zie IV-G.

2  Jeltje Andries van der Kloet, dienstmeid, is geboren op zondag 24 oktober 1875 te Doezum (GR), overleden op maandag 26 februari 1934 te Zwaagwesteinde (Dan), begraven te Doezum (GR).

Jeltje trouwt op zaterdag 17 mei 1902 te Grootegast (GR) met Harm Taekes Oldenburger. Harm, dienstknecht en arbeider, is geboren rond 1877 te Sebaldeburen (GR), overleden op vrijdag 15 maart 1907 te Grootegast (GR).

3  Attje Andries van der Kloet is geboren op woensdag 5 december 1877 te Doezum (GR).

4  Romke Andries van der Kloet, schippersknecht, is geboren op dinsdag 7 oktober 1879 te Surhuizum (Ach), overleden op zaterdag 20 oktober 1956, begraven te Niekerk (GR).

Romke trouwt op donderdag 14 mei 1914 te Grootegast (GR) met Tjitske Harts Boersma. Tjitske, dienstmeid, is geboren op vrijdag 15 mei 1885 te Drogeham (Ach), overleden op maandag 4 maart 1963, begraven te Niekerk (GR).

5  Anne Andries van der Kloet is geboren op zondag 7 mei 1882 te Surhuizum (Ach).

6  Sake Andries van der Kloet, arbeider, is geboren op donderdag 3 april 1884 te Surhuizum (Ach), overleden op maandag 25 januari 1965, begraven te Kornhorn (GR).

Sake trouwt op donderdag 15 mei 1919 te Grootegast (GR) met Cornelia Gorter. Cornelia is geboren op zondag 15 oktober 1893 te Sebaldeburen (GR), overleden op zondag 4 juni 1967, begraven te Kornhorn (GR).

7  Tjitske Andries van der Kloet, dienstbode, is geboren op woensdag 31 maart 1886 te Surhuizum (Ach), overleden op zondag 20 augustus 1978, begraven te Lutjegast (GR).

Tjitske trouwt op zaterdag 30 maart 1907 te Grootegast (GR) met Bralt Klazes Bakker. Bralt, dienstknecht, is geboren op donderdag 9 december 1880 te Grootegast (GR), overleden op donderdag 22 maart 1962, begraven te Lutjegast (GR).

III-G  Jan Dirks van der Kloet, zoon van Dirk Sakes van der Kloet (II-D) en Aaltje Klazes Dijkstra, arbeider, wonende te Hardegarijp (Tie), is geboren op maandag 3 maart 1845 te Hardegarijp (Tie), overleden op donderdag 16 februari 1922 te Roordahuizum (Ida).

Jan trouwt op donderdag 22 oktober 1868 te Tietjerksteradeel (FR) met Sjoukje Jans Blom. Sjoukje is geboren rond 1840 te Bergum (Tie), overleden op zondag 26 juni 1892 te Hardegarijp (Tie).

Van Jan en Sjoukje zijn drie kinderen bekend:

1  Aaltje Jans van der Kloet is geboren op donderdag 22 juli 1869 te Hardegarijp (Tie).

2  Jan Jans van der Kloet is geboren op dinsdag 6 februari 1872 te Hardegarijp (Tie).

Jan trouwt op donderdag 3 augustus 1916 te Idaarderadeel (FR) met Jeltje Sjoerds de Jong. Jeltje is geboren rond 1871 te Tjerkwerd.

3  Sake Jans van der Kloet is geboren op dinsdag 18 november 1873 te Hardegarijp (Tie), overleden op zaterdag 22 augustus 1942 te Roordahuizum (Ida).

III-H  Harmen Dirks van der Kloet, zoon van Dirk Sakes van der Kloet (II-D) en Wytske Harmens Schieving, koemelker, wonende te Hardegarijp (Tie), is geboren op zondag 10 april 1859 te Hardegarijp (Tie), overleden op dinsdag 29 oktober 1935 te Hardegarijp (Tie), begraven te Hardegarijp (Tie).

Harmen trouwt op zaterdag 28 april 1888 te Tietjerksteradeel (FR) met Andrieske Meinderts Talma. Andrieske is geboren rond 1858 te Kooten (Ach), overleden op zaterdag 26 juli 1919 te Rijperkerk (Tie).

Van Harmen en Andrieske zijn twee kinderen bekend:

1  Dirk Harmens van der Kloet, letterzetter, is geboren op vrijdag 29 juni 1888 te Hardegarijp (Tie).

Dirk trouwt op donderdag 27 november 1913 te Amsterdam (NH) met Johanna Harmina Wechgelaer. Johanna is geboren rond 1888 te Driebergen (UT).

2  Ymkje Harmens van der Kloet is geboren op maandag 28 juli 1890 te Hardegarijp (Tie).

Ymkje trouwt op zaterdag 13 mei 1922 te Tietjerksteradeel (FR) met Jan Doedes Postma. Jan is geboren rond 1890 te Bergum (Tie).


Generatie IV

(van 1856 tot 1978)

In deze generatie zijn 7 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 30 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1886 en 1914.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Augustinusga (Ach) (8x), Suameer (Tie) (5x), Grootegast (GR) (5x), Bergum (Tie) (5x), Doezum (GR) (4x), Opende (GR), Lutjegast (GR) en Buitenpost (Ach).

IV-A  Sjoerd Sakes van der Kloet, zoon van Sake Sjoerds van der Kloet (III-A) en Aafke Harmens de Haan, boerenknecht en arbeider, is geboren op woensdag 22 november 1871 te Garijp (Tie), overleden op zondag 6 juli 1930 te Nijega (Sm).

Sjoerd trouwt op donderdag 14 mei 1903 te Tietjerksteradeel (FR) met Baukje Bouwes Bloemhof. Baukje is geboren op donderdag 4 december 1873 te Nijega (Sm), overleden op maandag 7 maart 1949 te Nijega (Sm), begraven op vrijdag 11 maart 1949 te Suameer (Tie).

Van Sjoerd en Baukje zijn twee kinderen bekend:

1  Sake van der Kloet, wonende te Nijega (Sm), is geboren op dinsdag 3 mei 1910 te Suameer (Tie), overleden op zondag 5 augustus 1990, begraven na zondag 5 augustus 1990 te Opeinde (Sm).

2  Bouwe van der Kloet, wonende te Den Helder (NH), is geboren op zaterdag 12 oktober 1912 te Suameer (Tie), overleden op zaterdag 24 maart 1973 te Den Helder (NH).

Bouwe gaat in ondertrouw in 1935 met Antje Pijl.

IV-B  Marten Sakes van der Kloet, zoon van Sake Martens van der Kloet (III-C) en Neeltje Pieters Hopperus, arbeider, is geboren op maandag 18 augustus 1856 te Bergum (Tie), overleden op vrijdag 3 juni 1932 te Hardegarijp (Tie).

Marten trouwt op donderdag 12 mei 1887 te Tietjerksteradeel (FR) met Jitske Jenses Leegsma, dochter van Jense Rinderts Leegsma en Antje Aans de Haan. Jitske is geboren rond 1862 te Eestrum (Tie), overleden op dinsdag 8 maart 1932 te Hardegarijp (Tie).

Van Marten en Jitske zijn vijf kinderen bekend:

1  Antje Martens van der Kloet is geboren op woensdag 30 mei 1888 te Bergum (Tie), overleden op zaterdag 21 mei 1983, begraven te Leeuwarden (FR).

Antje trouwt op zaterdag 20 december 1913 te Leeuwarden (FR) met Jacob de Jong. Jacob is geboren op donderdag 20 maart 1890, overleden op zondag 19 juli 1959, begraven te Leeuwarden (FR).

2  Sake Martens van der Kloet is geboren op woensdag 25 december 1889 te Bergum (Tie), overleden op donderdag 10 juli 1890 te Bergum (Tie).

3  Neeltje Martens van der Kloet is geboren op zondag 13 september 1891 te Bergum (Tie).

Neeltje trouwt op zaterdag 20 november 1920 te Leeuwarden (FR) met Frans Tjallingii.

4  Trijntje Martens van der Kloet is geboren op zondag 1 maart 1896 te Bergum (Tie).

5  Sake Martens van der Kloet is geboren op maandag 11 april 1898 te Bergum (Tie), overleden op dinsdag 23 juli 1985, begraven te Eestrum (Tie).

Sake was gehuwd met Trijntje de Jong. Trijntje is geboren op zondag 18 februari 1900, overleden op vrijdag 17 oktober 1980 te Eestrum (Tie), begraven te Eestrum (Tie).

IV-C  Pieter Sakes van der Kloet, zoon van Sake Martens van der Kloet (III-C) en Neeltje Pieters Hopperus, arbeider, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren op donderdag 27 mei 1858 te Bergum (Tie), overleden op maandag 3 januari 1944 te Buitenpost (Ach).

Pieter trouwt op zaterdag 16 mei 1885 te Achtkarspelen (FR) met Geertje Pieters Postma. Geertje is geboren rond 1862 te Augustinusga (Ach), overleden op zaterdag 8 september 1906 te Augustinusga (Ach).

Van Pieter en Geertje zijn negen kinderen bekend:

1  Baukje Pieters van der Kloet is geboren op zondag 4 april 1886 te Augustinusga (Ach), overleden op donderdag 1 mei 1890 te Augustinusga (Ach).

2  Sake Pieters van der Kloet, arbeider, wonende te Burum (Kol), is geboren op donderdag 23 juni 1887 te Augustinusga (Ach), overleden op donderdag 6 december 1928 te Burum (Kol) (wonende te Burum (Kol)).

Sake trouwt op zaterdag 17 mei 1913 te Kollumerland C.a. (FR) met Antje Lieuwes Kingma. Antje is geboren rond 1892 te Driesum (Dan), overleden op donderdag 20 mei 1943 te Groningen (GR).

3  Pieter Pieters van der Kloet is geboren op zondag 25 november 1888 te Augustinusga (Ach), overleden op maandag 3 juni 1889 te Augustinusga (Ach).

4  Pieter Pieters van der Kloet is geboren op maandag 6 januari 1890 te Augustinusga (Ach).

5  Marten Pieters van der Kloet is geboren op maandag 22 juni 1891 te Augustinusga (Ach), overleden op zondag 25 augustus 1968, begraven te Westergeest (Kol).

Marten trouwt op zaterdag 13 mei 1916 te Kollumerland C.a. (FR) met Eke Jelkes Postema. Eke is geboren op maandag 14 december 1891 te Burum (Kol), overleden op zondag 21 september 1975, begraven te Westergeest (Kol).

6  Baukje Pieters van der Kloet is geboren op maandag 2 oktober 1893 te Buitenpost (Ach).

Baukje trouwt op zaterdag 21 mei 1921 te Achtkarspelen (FR) met Durk Aalzes Hansma. Durk is geboren rond 1899 te Surhuizum (Ach).

7  Hendrik Pieters van der Kloet is geboren op maandag 5 augustus 1895 te Augustinusga (Ach).

8  Ebe Pieters van der Kloet is geboren op woensdag 27 juli 1898 te Augustinusga (Ach), overleden op dinsdag 13 mei 1902 te Augustinusga (Ach).

9  Jan Pieters van der Kloet is geboren op maandag 14 april 1902 te Augustinusga (Ach), overleden op maandag 5 januari 1981, begraven te Bergum (Tie).

Jan was gehuwd met Janke de Vries.

IV-D  Ebe Sakes van der Kloet, zoon van Sake Martens van der Kloet (III-C) en Neeltje Pieters Hopperus, arbeider, wonende te Suameer (Tie), is geboren op donderdag 5 januari 1865 te Bergum (Tie), overleden op maandag 4 maart 1957, begraven te Bergum (Tie).

Ebe trouwt op zaterdag 11 november 1893 te Tietjerksteradeel (FR) met Liepkje Reinders de Vries. Liepkje is geboren op zondag 12 februari 1871 te Kooten (Ach), overleden op donderdag 29 augustus 1957, begraven te Bergum (Tie).

Van Ebe en Liepkje zijn drie kinderen bekend:

1  Sake Ebes van der Kloet is geboren op zondag 25 maart 1894 te Suameer (Tie), overleden op dinsdag 18 maart 1969 te Wartena (Ida), begraven te Garijp (Tie).

Sake trouwt op zaterdag 28 februari 1920 te Smallingerland (FR) met Tjitske Johannes de Vries. Tjitske is geboren op zaterdag 3 augustus 1895 te Oudega (Sm), overleden op vrijdag 27 april 1973, begraven te Garijp (Tie).

2  Aaltje Ebes van der Kloet is geboren op woensdag 11 november 1896 te Suameer (Tie), overleden op woensdag 31 januari 1968 te Leeuwarden (FR).

Aaltje trouwt op zaterdag 19 mei 1923 te Tietjerksteradeel (FR) met Klaas Ybeles Haanstra. Klaas is geboren rond 1894 te Bergum (Tie).

3  Reinder Ebes van der Kloet, timmermansknecht en timmerman, wonende te Suameer (Tie) en te Amsterdam (NH), is geboren op woensdag 2 november 1898 te Suameer (Tie), overleden op zaterdag 22 juli 1967 te Amsterdam (NH), begraven op woensdag 26 juli 1967 te Landsmeer (NH).

Reinder trouwt op donderdag 13 maart 1924 te Tietjerksteradeel (FR) met Reensche Sytske Elsinga. Reensche, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op zondag 9 augustus 1896 te Ransdorp (NH), overleden na zaterdag 22 juli 1967.

IV-E  Pieter Pieters van der Kloet, zoon van Pieter Romkes van der Kloet (III-E) en Maaike Pieters Gjaltema, arbeider, is geboren op maandag 4 december 1871 te Surhuizum (Ach), overleden op maandag 29 maart 1943 te Groningen (GR).

Pieter trouwt op zaterdag 16 april 1904 te Grootegast (GR) met Bregtje Jelkes Veenstra. Bregtje, arbeidster, wonende te Achtkarspelen (FR), is geboren rond 1870 te Niekerk (GR), overleden op vrijdag 16 mei 1941 te Termunten (GR) (wonende te Achtkarspelen (FR)).

Van Pieter en Bregtje is een kind bekend:

1  Maaike van der Kloet is geboren op donderdag 7 december 1905 te Opende (GR).

IV-F  Sake Pieters van der Kloet, zoon van Pieter Romkes van der Kloet (III-E) en Maaike Pieters Gjaltema, arbeider, is geboren op vrijdag 18 december 1874 te Surhuizum (Ach), overleden op maandag 28 juni 1937 te Winsum.

Sake trouwt op zaterdag 3 augustus 1901 te Grootegast (GR) met Tetje Kristiaans Kuipers. Tetje, wonende te Gerkesklooster (Ach), is geboren rond 1880 te Grootegast (GR), overleden op dinsdag 10 juli 1923 te Groningen (GR) (wonende te Gerkesklooster (Ach)).

Van Sake en Tetje zijn zes kinderen bekend:

1  Lamina Sakes van der Kloet, wonende te Gerkesklooster (Ach), is geboren op woensdag 19 december 1900 te Grootegast (GR), overleden op zaterdag 21 februari 1925 te Groningen (GR) (wonende te Gerkesklooster (Ach)).

Lamina was gehuwd met Johannes de Wilde. Johannes, arbeider.

2  Pieter van der Kloet is geboren op zaterdag 19 juli 1902 te Grootegast (GR), overleden op vrijdag 13 mei 1904 te Grootegast (GR).

3  Cristiaan van der Kloet is geboren op dinsdag 1 maart 1904 te Grootegast (GR), overleden op woensdag 24 september 1980, begraven te Noordhorn (GR).

Cristiaan was gehuwd met Lamke Top. Lamke is geboren op donderdag 30 juni 1904, overleden op zaterdag 14 juni 1975, begraven te Noordhorn (GR).

4  Maaike van der Kloet is geboren op maandag 24 april 1905 te Grootegast (GR).

5  Pieter van der Kloet is geboren in 1906 te Grootegast (GR), overleden op dinsdag 5 februari 1907 te Grootegast (GR).

6  Jeltje van der Kloet is geboren in 1910 te Lutjegast (GR), overleden op zondag 2 april 1911 te Grootegast (GR).

IV-G  Albert Andries van der Kloet, zoon van Andries Romkes van der Kloet (III-F) en Frouktje Alberts van Loo, dienstknecht, is geboren op dinsdag 24 november 1874 te Doezum (GR), overleden op donderdag 16 augustus 1945 te Doezum (GR).

Albert trouwt op zaterdag 28 september 1901 te Grootegast (GR) met Ielkje Pieters Notenbomer. Ielkje is geboren rond 1883 te Doezum (GR).

Van Albert en Ielkje zijn vier kinderen bekend:

1  Pieter van der Kloet is geboren op zondag 20 april 1902 te Doezum (GR), overleden op woensdag 9 december 1987, begraven te Raard (W.D.).

Pieter was gehuwd met Sietske Faber. Sietske is geboren op maandag 23 juni 1902, overleden op woensdag 9 november 1988, begraven te Raard (W.D.).

2  Andries van der Kloet is geboren op dinsdag 26 juli 1904 te Doezum (GR), overleden op zondag 5 maart 1978, begraven te Doezum (GR).

Andries was gehuwd met Engeltje Drent. Engeltje is geboren op zondag 19 januari 1913, overleden op vrijdag 3 maart 1989, begraven te Doezum (GR).

3  Albert van der Kloet, arbeider, is geboren op maandag 6 november 1905 te Doezum (GR), overleden op woensdag 3 september 1924 te Grootegast (GR).

4  Wilhelmina van der Kloet is geboren in november 1914 te Doezum (GR), overleden op dinsdag 15 december 1914 te Grootegast (GR).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.