Sybrandus en Sjoerd Huisinga 2

Naar aanleiding van mijn artikel in Sneuper nr 94, ontving ik van Melle Koopmans een aantal vermeldingen van deze twee mannen in de sententies van het Hof van Friesland. Hieruit blijkt dat Sybrandus Huisinga klerk is in Leeuwarden (1697) en Oostdongeradeel (1700), voordat hij secretaris van Achtkarspelen wordt. In die hoedanigheid wordt hij diverse keren genoemd.(1) Verder is uit de vermeldingen af te leiden dat Sybrandus omstreeks 1662 geboren is en Sjoerd rond 1695. Dit leeftijdsverschil is zo groot dat ze geen volle broers kunnen zijn. Halfbroers zou wel kunnen, als hun vader voor de tweede keer getrouwd is met een veel jongere vrouw. Een andere mogelijkheid is dat Sjoerd een neef (‘omkesizzer’) van Sybrandus is. Omdat Sybrandus bij zijn overlijden rond de 67 was, zou het niet zo vreemd zijn als er geen broer meer in leven was om als voogd voor de minderjarige kinderen op te treden.

Ik heb nu ook een idee wie de ouders van Sybrandus Huizinga waren. In een van de genoemde vermeldingen draagt hij namelijk het patroniem ‘Sioerds’. Zijn ouders waren waarschijnlijk Sioerd Sibrandts en Martijntje Jans, die in 1652 in Leeuwarden trouwen. De bruidegom is afkomstig van Huizum, hoewel bij de attestatie wordt vermeld dat hij uit Mantgum komt. Hij is schoolmeester en organist in Huizum (vanaf 1651, in ieder geval tot 1681) en daarnaast dorprechter (1669). Waarschijnlijk heeft hij een zoon Jan die hem opvolgt (Jan Sjoerds wordt in 1692 genoemd als schooldienaar en ontvanger te Huizum).(2) De bruid heeft dezelfde voornaam als een dochter van Sybrandus, dus dat past goed bij de informatie die ik al had.

Noten

(1) Nammen út de bylagen fan de sentinsjes fan it Hof fan Fryslân (R.S. Roorda).
(2) Schoolmeesters in Friesland, 1600-1950 (Fryske Akademy, www.fa.knaw.nl). Onder Mantgum wordt Sibrandus Pierij als schooldienaar genoemd (na 1635). Hij vertrekt al vrij snel naar Wirdum, waar hij later uit zijn ambt wordt gezet. Dit zou heel goed de vader van Sioerd Sibrants kunnen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.