Genealogie Piekstra (A)

Versie 27-12-2022

Inleiding

In december 1811 neemt Martjen Hendriks, weduwe van Anne Ottes, de achternaam Pykstra aan. Die naam verwijst naar haar vader Hendrik Jans Pyk. Haar moeder was Aafke Freerks. Dit paar woonde in Noordwijk toen Martjen gedoopt werd. Martjen had een broer Jan, die in 1792 bij zijn huwelijk Jan Hendriks Pijk werd genoemd en bij de doop van zijn vier kinderen Jan Hendriks Pykstra. Hij is al in 1808 in Bergum overleden, maar zijn achternaam wordt via zijn zoon Hendrik Jans Pykstra doorgegeven aan zijn nakomelingen. Die vallen echter buiten deze genealogie van Anne Ottes (zie Genealogie Piekstra B).

De achternaam wordt bij zijn nakomelingen op verschillende manieren geschreven: o.a. Pykstra en Piekstra (de laatste variant krijgt uiteindelijk de overhand). De spelling werd vooral bepaald door ambtenaren, omdat de naamdragers zelf vaak niet konden schrijven. Veruit de meeste mannelijke Piekstra’s zijn arbeider van beroep. Ze zijn vaak niet in bezit van onroerend goed. Dat maakt het moeilijk om te bepalen waar de Piekstra’s precies woonden. Aanvankelijk wonen ze vooral in Surhuisterveen en Surhuizum. De grens tussen beide dorpen was in die tijd echter niet zo duidelijk. Dat levert in akten nogal eens verwarrende plaatsbepalingen op. Verder valt de hoge kindersterfte op. Bovendien worden er nogal wat kinderen pas achteraf gewettigd en komen er in deze familie relatief veel echtscheidingen voor.

Behalve de nakomelingen van Martjen Hendriks en Jan Hendriks Pykstra, is er nog een groep verwanten met dezelfde achternaam. Een dochter van Anne Ottes en Martjen Hendriks Pykstra, Aafke Annes Piekstra, kreeg een buitenechtelijke zoon Anne. Ook hij en zijn nakomelingen heetten Piekstra. Ook zij blijven buiten dit overzicht, omdat de mannelijke lijnen worden gevolgd (zie Genealogie Piekstra C).


Generatie I

(van 1740 tot 1797)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 8 kinderen.
Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1780 en 1797.
De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Surhuisterveen (Ach) (8x).

I  Anne Ottes, zoon van Otte Eesges en Barber Annes, arbeider, is gedoopt op zondag 19 juni 1740 te Surhuisterveen (Ach), overleden in 1797 te Surhuisterveen (Ach).

Anne trouwt op donderdag 11 mei 1780 te Surhuisterveen (Ach) met Martjen Hendriks Pykstra, dochter van Hindrik Jans Pyk en Aafke Freerks. Martjen, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren voor zondag 27 januari 1754 te Noordwijk (GR), gedoopt op zondag 27 januari 1754 te Marum (GR), overleden op zondag 3 mei 1812 te Surhuisterveen (Ach), als overleden aangegeven op woensdag 6 mei 1812.

Van Anne en Martjen zijn acht kinderen bekend:

1  Barber Annes is geboren op zondag 19 november 1780 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op zondag 10 december 1780 te Surhuisterveen (Ach), overleden voor zondag 29 januari 1786.

2  Otte Annes Pykstra is geboren op dinsdag 5 maart 1782 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op zondag 31 maart 1782 te Surhuisterveen (Ach), zie II-A.

3  Hendrik Annes Piekstra is geboren op woensdag 7 januari 1784 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op zondag 8 februari 1784 te Surhuisterveen (Ach), zie II-B.

4  Barber Annes is geboren op woensdag 30 november 1785 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op zondag 29 januari 1786 te Surhuisterveen (Ach), overleden voor zondag 16 december 1792.

5  Aafke Annes Piekstra is geboren op maandag 22 januari 1787 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op zondag 25 februari 1787 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 30 mei 1870 te Nijega (Sm).

Aafke trouwt op vrijdag 3 mei 1811 te Achtkarspelen (FR) (1) met Wytze Wiegers Tilstra. Wytze, kanonnier, is geboren op dinsdag 2 januari 1787 te Kootstertille (Ach), gedoopt op zondag 28 januari 1787 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden op zondag 27 december 1812 te Groningen (GR).
Aafke had een buitenechtelijke relatie (2) met N.N..
Aafke trouwt op zaterdag 25 juli 1818 te Smallingerland (FR) (3) met Dirk Popes Zandstra. Dirk, arbeider, wonende te Oudega (Sm), is geboren rond 1778 te Bergum (Tie), overleden op zondag 28 oktober 1827 te Oudega (Sm) (wonende nr. 6 te Oudega (Sm)).
Aafke trouwt op zaterdag 18 oktober 1834 te Smallingerland (FR) (4) met Jan Oedzes Kuperus, zoon van Oeds Jans Kuperus en Tetje Rienks. Jan, kuiper, wonende te Oudega (Sm), is geboren op donderdag 28 maart 1782 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), gedoopt op zondag 14 april 1782 te Rottevalle (FR), overleden op dinsdag 17 augustus 1841 te Oudega (Sm) (wonende nr. 71 te Oudega (Sm)).

6  Louke Annes Pykstra is geboren op maandag 13 april 1789 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op donderdag 21 mei 1789 te Surhuisterveen (Ach), zie II-C.

7  Barber Annes is geboren op vrijdag 23 november 1792 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op zondag 16 december 1792 te Surhuisterveen (Ach), overleden voor 1811.

8  Jan Annes is geboren op vrijdag 9 juni 1797 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op zondag 30 juli 1797 te Surhuisterveen (Ach), overleden voor 1811.


Generatie II

(van 1780 tot 1870)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 16 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1806 en 1824.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Surhuisterveen (Ach) (13x) en Surhuizum (Ach) (2x).

II-A  Otte Annes Pykstra, zoon van Anne Ottes (I) en Martjen Hendriks Pykstra, arbeider, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Surhuizum (Ach), is geboren op dinsdag 5 maart 1782 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op zondag 31 maart 1782 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 7 december 1846 te Surhuizum (Ach) (wonende te Surhuizum (Ach)), als overleden aangegeven op dinsdag 8 december 1846.

Otte trouwt op zaterdag 4 mei 1816 in de Mairie Surhuizum (FR) met Akke Oenzes Helder, dochter van Oenze Ybeles en Jeltje Johannes Helder. Akke, arbeidster, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op vrijdag 24 maart 1780 te Oudega (Sm), gedoopt op zondag 30 april 1780 te Oudega (Sm), overleden op vrijdag 21 april 1848 te Surhuisterveen (Ach) (wonende te Surhuisterveen (Ach)), als overleden aangegeven op zaterdag 22 april 1848.

Van Otte en Akke zijn zeven kinderen bekend:

1  Jeltje Ottes Piekstra, naaister, wonende te Rottevalle (Ach), is geboren rond 1806 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zondag 4 april 1875 te Rottevalle (Ach) (wonende te Rottevalle (Ach)), als overleden aangegeven op dinsdag 6 april 1875.

Jeltje trouwt op zaterdag 26 december 1829 te Achtkarspelen (FR) met Lieuwe Louwes Mellema. Lieuwe, schoenmaker, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1806 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zaterdag 21 maart 1840 te Surhuisterveen (Ach) (wonende te Surhuisterveen (Ach)).

2  Martje Ottes Piekstra, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1809, overleden op zaterdag 23 november 1816 te Surhuisterveen (Ach), als overleden aangegeven op dinsdag 26 november 1816.

3  Ybeltje Ottes Pykstra, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1811 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 7 november 1814 te Surhuisterveen (Ach) (wonende nr. 158 te Surhuisterveen (Ach)), als overleden aangegeven op donderdag 10 november 1814.

4  Anne Ottes Pikstra, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op maandag 10 mei 1813 te Surhuisterveen (Ach), als geboren aangegeven op dinsdag 11 mei 1813, overleden op zondag 24 november 1816 te Surhuisterveen (Ach) (wonende nr. 55 te Surhuisterveen (Ach)), als overleden aangegeven op dinsdag 26 november 1816.

5  Oenze Ottes Pykstra is geboren op zaterdag 9 december 1815 te Surhuisterveen (Ach), zie III-A.

6  Anne Ottes Pykstra, arbeider, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op zondag 14 februari 1819 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zaterdag 26 september 1846 te Surhuizum (Ach) (wonende te Surhuizum (Ach)), als overleden aangegeven op maandag 28 september 1846.

7  Marten Ottes Pykstra is geboren op donderdag 19 september 1822 te Surhuisterveen (Ach), zie III-B.

II-B  Hendrik Annes Piekstra, zoon van Anne Ottes (I) en Martjen Hendriks Pykstra, arbeider, wonende te Surhuizum (Ach) en te Surhuisterveen (Ach), is geboren op woensdag 7 januari 1784 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op zondag 8 februari 1784 te Surhuisterveen (Ach), overleden op dinsdag 18 oktober 1825 te Surhuizum (Ach).

Hendrik trouwt op zondag 22 maart 1807 te Surhuisterveen (Ach) met Ybeltje Oenzes van der Laan, dochter van Oenze Ybeles en Jeltje Johannes Helder. Ybeltje, arbeidersche en arbeidster, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Surhuizum (Ach), is geboren op vrijdag 9 september 1785 te Oudega (Sm), gedoopt op zondag 9 oktober 1785 te Oudega (Sm), overleden op donderdag 25 juni 1868 te Surhuisterveen (Ach).

Van Hendrik en Ybeltje zijn zes kinderen bekend:

1  Anne Hendriks Piekstra, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op donderdag 2 juli 1807 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op zondag 2 augustus 1807 te Surhuisterveen (Ach), overleden op woensdag 13 november 1816 te Surhuizum (Ach) (wonende nr. 101 te Surhuizum (Ach)), als overleden aangegeven op zaterdag 16 november 1816.

2  Oenze Hendriks Piekstra is geboren op donderdag 31 januari 1811 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op zondag 17 maart 1811 te Surhuisterveen (Ach), zie III-C.

3  Martjen Hendriks Piekstra, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op maandag 28 februari 1814 te Surhuisterveen (Ach), overleden op dinsdag 26 november 1816 te Surhuisterveen (Ach) (wonende nr. 101 te Surhuisterveen (Ach)), als overleden aangegeven op woensdag 27 november 1816.

4  Anne Hendriks Piekstra is geboren op zondag 16 november 1817 11:00 te Surhuizum (Ach), zie III-D.

5  Martje Hendriks Piekstra is geboren op donderdag 14 september 1820 te Surhuizum (Ach), overleden op zondag 11 augustus 1822 te Surhuisterveen (Ach), als overleden aangegeven op maandag 12 augustus 1822.

6  Jeltje Hendriks Piekstra is geboren op vrijdag 21 november 1823 te Surhuisterveen (Ach), overleden op woensdag 2 augustus 1882 te Harkema Opeinde (Ach).

Jeltje trouwt op zaterdag 18 november 1848 te Achtkarspelen (FR) met Hendrik Pieters Ophuis. Hendrik, arbeider, is geboren op vrijdag 16 juli 1824 te Surhuizum (Ach), overleden op dinsdag 10 februari 1903 te Achtkarspelen (FR).

II-C  Louke Annes Pykstra, zoon van Anne Ottes (I) en Martjen Hendriks Pykstra, arbeider, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op maandag 13 april 1789 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op donderdag 21 mei 1789 te Surhuisterveen (Ach), overleden op vrijdag 1 oktober 1824 te Surhuisterveen (Ach) (wonende te Surhuisterveen (Ach)), als overleden aangegeven op zaterdag 2 oktober 1824.

Louke trouwt op donderdag 26 augustus 1813 in de Mairie Ureterp (FR) met Grietje Riekeles Bijma. Grietje, arbeidster, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zaterdag 5 juli 1788 te Ureterp (Ops), gedoopt op zondag 17 augustus 1788 te Ureterp/Siegerswoude (Ops), overleden op maandag 17 augustus 1846 te Surhuisterveen (Ach) (wonende te Surhuisterveen (Ach)), als overleden aangegeven op woensdag 19 augustus 1846.

Van Louke en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Bontje Loukes Pykstra is geboren op zondag 31 augustus 1817 te Surhuisterveen (Ach).

Bontje trouwt op woensdag 12 april 1837 te Achtkarspelen (FR) met Christiaan Wensink. Christiaan, wever, wonende te Twijzel (Ach), is geboren rond 1797 te Neede (GD).

2  Martjen Loukes Piekstra is geboren op maandag 7 mei 1821 te Surhuisterveen (Ach).

3  Froukjen Loukes Piekstra, dienstmeid, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zaterdag 1 mei 1824 te Surhuisterveen (Ach), overleden op woensdag 6 november 1844 te Surhuisterveen (Ach) (wonende te Surhuisterveen (Ach)), als overleden aangegeven op donderdag 7 november 1844.


Generatie III

(van 1806 tot 1895)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 18 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1840 en 1888.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Surhuisterveen (Ach) (15x) en Augustinusga (Ach) (3x).

III-A  Oenze Ottes Pykstra, zoon van Otte Annes Pykstra (II-A) en Akke Oenzes Helder, arbeider, wonende te Rottevalle (Ach), te Surhuisterveen (Ach) en te Surhuizum (Ach), is geboren op zaterdag 9 december 1815 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 8 augustus 1889 te Surhuizum (Ach) (wonende te Surhuizum (Ach)).

Oenze trouwt op zaterdag 4 mei 1839 te Achtkarspelen (FR) (1) met Wimke Sjierks Bijma, dochter van Sierk Hendriks Bijma en Bintje Binderts van der Heide. Wimke is geboren op dinsdag 30 september 1817 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 8 december 1881 te Surhuisterveen (Ach).

Van Oenze en Wimke zijn vier kinderen bekend:

1  Sierk Oenzes Piekstra is geboren op dinsdag 30 juni 1840 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 27 maart 1848 te Surhuizum (Ach).

2  Otte Oenzes Piekstra, arbeider, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op vrijdag 23 september 1842 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 10 januari 1918 te Surhuizum (Ach) (wonende te Surhuizum (Ach)).

Otte trouwt op donderdag 23 februari 1882 te Achtkarspelen (FR) met Aagje Jakobs van der Veen. Aagje is geboren rond 1855 te Surhuizum (Ach).

3  Hendrik Oenzes Piekstra is geboren op vrijdag 8 augustus 1845 te Surhuisterveen (Ach), overleden op woensdag 3 mei 1848 te Surhuisterveen (Ach).

4  Bintje Oenzes Piekstra is geboren op maandag 13 mei 1850 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 18 november 1918 te Surhuizum (Ach).

Bintje trouwt op donderdag 13 mei 1875 met Jan Daniels Wijma. Jan, arbeider, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op maandag 24 maart 1845 te Augustinusga (Ach), overleden op vrijdag 9 februari 1912 te Surhuizum (Ach) (wonende te Surhuizum (Ach)).

Oenze trouwt op zaterdag 7 februari 1885 te Achtkarspelen (FR) (2) met Geeske Jakobs Bottema. Geeske, arbeidster, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren rond 1850 te Surhuizum (Ach).

Van Oenze en Geeske zijn twee kinderen bekend:

5  Aukje Oenzes Piekstra is geboren op donderdag 23 april 1885 te Surhuisterveen (Ach).

Aukje trouwt op zaterdag 24 oktober 1903 te Achtkarspelen (FR) (is gescheiden op vrijdag 13 maart 1931 te Groningen (GR)) met Alle Jans van der Velde. Alle is geboren rond 1885 te Surhuizum (Ach).

6  Jakob Oenzes Piekstra, arbeider, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op zaterdag 11 augustus 1888 te Surhuisterveen (Ach), overleden op dinsdag 3 maart 1914 te Surhuizum (Ach) (wonende te Surhuizum (Ach)).

III-B  Marten Ottes Pykstra, zoon van Otte Annes Pykstra (II-A) en Akke Oenzes Helder, arbeider, wonende te Surhuizum (Ach), te Drogeham (Ach) en te Surhuisterveen (Ach), is geboren op donderdag 19 september 1822 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 11 oktober 1858 te Surhuisterveen (Ach) (wonende te Surhuisterveen (Ach)).

Marten trouwt op zaterdag 18 november 1848 te Achtkarspelen (FR) met Antje Sjierks Bijma, dochter van Sierk Hendriks Bijma en Bintje Binderts van der Heide. Antje, arbeidster, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op maandag 29 april 1822 te Surhuizum (Ach), overleden op zondag 8 juni 1856 te Surhuisterveen (Ach) (wonende te Surhuisterveen (Ach)).

Van Marten en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Otte Martens Piekstra is geboren op woensdag 18 juli 1849 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 26 mei 1856 te Surhuisterveen (Ach).

2  Bintje Martens Piekstra is geboren op donderdag 17 juli 1851 te Surhuisterveen (Ach), overleden op donderdag 31 maart 1853 te Surhuisterveen (Ach).

3  Sierk Martens Piekstra is geboren op vrijdag 3 juni 1853 te Surhuisterveen (Ach), zie IV.

4  Aukje Martens Piekstra is geboren op zaterdag 22 september 1855 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 2 juni 1856 te Surhuisterveen (Ach).

III-C  Oenze Hendriks Piekstra, zoon van Hendrik Annes Piekstra (II-B) en Ybeltje Oenzes van der Laan, arbeider, is geboren op donderdag 31 januari 1811 te Surhuisterveen (Ach), gedoopt op zondag 17 maart 1811 te Surhuisterveen (Ach), overleden op vrijdag 24 mei 1895 te Surhuisterveen (Ach).

Oenze trouwt op zaterdag 11 september 1841 te Achtkarspelen (FR) met Stijntje Eilderts Wagenaar. Stijntje is geboren op vrijdag 21 juli 1815 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 20 juli 1874 te Surhuisterveen (Ach).

Van Oenze en Stijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Eildert Oenzes Piekstra, arbeider, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zondag 4 december 1842 te Surhuisterveen (Ach), overleden op woensdag 9 december 1908 te Surhuisterveen (Ach) (wonende te Surhuisterveen (Ach)).

2  Hendrik Oenzes Piekstra, arbeider, wonende te Opende (GR), is geboren op zaterdag 12 oktober 1844 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zaterdag 15 februari 1913 te Opende (GR) (wonende te Opende (GR)).

3  Anne Oenzes Piekstra is geboren op vrijdag 8 september 1848 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 17 juni 1850 te Surhuisterveen (Ach).

4  Iefke Oenzes Piekstra is geboren op vrijdag 8 september 1848 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 5 mei 1851 te Surhuisterveen (Ach).

5  Iefke Oenzes Piekstra is geboren op dinsdag 23 augustus 1853 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zondag 30 november 1884 te Surhuisterveen (Ach).

Iefke trouwt op donderdag 4 januari 1883 te Achtkarspelen (FR) met Pieter Popkes Gjaltema. Pieter, arbeider, is geboren rond 1858 te Surhuisterveen (Ach).

III-D  Anne Hendriks Piekstra, zoon van Hendrik Annes Piekstra (II-B) en Ybeltje Oenzes van der Laan, boerenknecht, arbeider en koemelker, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren op zondag 16 november 1817 11:00 te Surhuizum (Ach), overleden op maandag 25 februari 1889 te Augustinusga (Ach) (wonende te Augustinusga (Ach)), als overleden aangegeven op dinsdag 26 februari 1889.

Anne trouwt op zaterdag 18 mei 1850 te Achtkarspelen (FR) met Antje Jacobs Ytsma, dochter van Jacob Tjipkes Ytsma en Houkjen Lammerts Laanstra. Antje, arbeidster, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren op woensdag 16 augustus 1820 te Surhuizum (Ach), overleden op dinsdag 1 maart 1887 19:00 te Drogeham (Ach) (wonende te Augustinusga (Ach)).

Van Anne en Antje zijn drie kinderen bekend:

1  Houkje Annes Piekstra, dienstmeid, wonende te Gerkesklooster (Ach), is geboren op woensdag 4 maart 1857 te Augustinusga (Ach), overleden op vrijdag 21 augustus 1903 te Gerkesklooster (Ach).

Houkje trouwt op zaterdag 24 mei 1884 te Achtkarspelen (FR) met Meindert Wiebes Dijkstra. Meindert, boerenknecht en arbeider, is geboren op zondag 28 augustus 1859 te Gerkesklooster (Ach), overleden op maandag 3 april 1905 te Gerkesklooster (Ach).

2  Ybeltje Annes Piekstra, boerenmeid, is geboren op zaterdag 21 april 1860 te Augustinusga (Ach), overleden op woensdag 3 augustus 1949 te Oostwold (GR), begraven op maandag 8 augustus 1949 te Uithuizermeeden (GR).

Ybeltje trouwt op zaterdag 1 december 1883 te Tietjerksteradeel (FR) (1) met Hillebrand Bartelds van Warners, zoon van Barteld Hillebrands van Warners en Aafke Oedzes Toonstra. Hillebrand, boerenknecht, wonende te Eestrum (Tie), is geboren op maandag 17 maart 1856 te Oostermeer (Tie), overleden op dinsdag 30 november 1909 te Uithuizen (GR).
Ybeltje trouwt op donderdag 5 januari 1911 te Uithuizen (GR) (2) met Siert Hendriks Rozeboom. Siert, arbeider, is geboren op zaterdag 11 januari 1845 te Kantens (GR), overleden op zondag 16 september 1928 te Uithuizermeeden (GR).

3  Aagje Annes Piekstra, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren op zaterdag 7 september 1861 te Augustinusga (Ach), overleden op maandag 5 april 1937 te Twijzel (Ach).

Aagje trouwt op zaterdag 15 november 1884 te Achtkarspelen (FR) met Geert Geerts de Haan, zoon van Geert Aans de Haan en Aukjen Geerts van der Meer. Geert, arbeider en landbouwer, wonende te Augustinusga (Ach) en te Twijzel (Ach), is geboren op zaterdag 29 januari 1859 13:00 te Drogeham (Ach), overleden op zondag 27 juni 1943 te Twijzel (Ach), begraven op donderdag 1 juli 1943 te Augustinusga (Ach).


Generatie IV

(van 1840 tot 1949)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen.
Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1878 en 1894.
De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Oenkerk (Tie) (5x) en Giekerk (Tie).

IV  Sierk Martens Piekstra, zoon van Marten Ottes Pykstra (III-B) en Antje Sjierks Bijma, arbeider, wonende te Oenkerk (Tie), is geboren op vrijdag 3 juni 1853 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zondag 27 juli 1924 te Akkerwoude (Dan).

Sierk trouwt op zaterdag 16 juni 1877 te Tietjerksteradeel (FR) (1) met Trijntje Gerardus van der Beek. Trijntje, arbeidster, wonende te Oenkerk (Tie), is geboren rond 1851 te Jislum, overleden op zaterdag 10 maart 1883 te Oenkerk (Tie) (wonende te Oenkerk (Tie)).

Trijntje was eerder gehuwd (1) met N.N..

Van Sierk en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Marten Sierks Piekstra, wonende te Oenkerk (Tie), is geboren op maandag 13 mei 1878 te Giekerk (Tie), overleden op dinsdag 18 juni 1957 te Leeuwarden (FR), begraven te Birdaard.

Marten trouwt op zaterdag 14 mei 1904 te Tietjerksteradeel (FR) met Rigtje Remmelts Verhaag. Rigtje is geboren op zondag 7 december 1884 te Oudkerk (Tie), overleden op zondag 5 juni 1966, begraven te Birdaard.

2  Gerhardus Sierks Piekstra is geboren op zaterdag 10 juli 1880 te Oenkerk (Tie), zie V-A.

Sierk trouwt op zaterdag 11 augustus 1883 te Tietjerksteradeel (FR) (2) met Hyke Pieters Jansma. Hyke is geboren rond 1851 te Oenkerk (Tie), overleden op dinsdag 8 mei 1923 te Oudkerk (Tie).

Van Sierk en Hyke zijn vier kinderen bekend:

3  Dieuwke Sierks Piekstra is geboren op vrijdag 5 september 1884 te Oenkerk (Tie), overleden op woensdag 6 december 1933 te Noordbergum (Tie).

Dieuwke trouwt op donderdag 3 augustus 1916 te Tietjerksteradeel (FR) met Jan Tjeerds Reitsma.

4  Pieter Sierks Piekstra is geboren op vrijdag 10 juni 1887 te Oenkerk (Tie), zie V-B.

5  Anne Sierks Piekstra is geboren op zaterdag 18 juli 1891 te Oenkerk (Tie), overleden op maandag 27 maart 1893 te Oenkerk (Tie).

6  Pietje Sierks Piekstra is geboren op vrijdag 9 maart 1894 te Oenkerk (Tie), overleden op dinsdag 22 oktober 1968 te Leeuwarden (FR), begraven te Giekerk (Tie).

Pietje was gehuwd met Sijberen Robijn. Sijberen is geboren op dinsdag 19 maart 1889, overleden in 1977, begraven te Giekerk (Tie).


Generatie V

(van 1878 tot 1975)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1917 en 1929.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oenkerk (Tie) (3x), Leeuwarden (FR) (2x) en Akkerwoude (Dan) (2x).
Er zijn momenteel nog 2 van de 7 kinderen in leven.

V-A  Gerhardus Sierks Piekstra, zoon van Sierk Martens Piekstra (IV) en Trijntje Gerardus van der Beek, arbeider, wonende te Oenkerk (Tie), is geboren op zaterdag 10 juli 1880 te Oenkerk (Tie), overleden op donderdag 9 oktober 1975 te Leeuwarden (FR), begraven op maandag 13 oktober 1975 te Oenkerk (Tie).

Gerhardus trouwt op donderdag 4 april 1918 te Tietjerksteradeel (FR) (is gescheiden op donderdag 4 februari 1926 te Leeuwarden (FR)) met Rinske Gesolds Heidanus. Rinske, wonende te Amsterdam (NH), is geboren op maandag 18 mei 1896 te Leeuwarden (FR), overleden op woensdag 5 mei 1976 te Leeuwarden (FR), begraven op maandag 10 mei 1976 te Leeuwarden (FR).

Rinske was later gehuwd (2) met Leendert van Steen.

Van Gerhardus en Rinske zijn vier kinderen bekend:

1  N.N.

2  Sierkje Piekstra, wonende te Mantgum, is geboren op dinsdag 17 juni 1919 te Oenkerk (Tie), overleden op dinsdag 24 april 1990 te Beers, gecremeerd op vrijdag 27 april 1990 te Goutum (Ldl).

Sierkje was gehuwd met N.N.

3  Gesold Piekstra (Gijs), wonende te Sittard (LB) en te Leeuwarden (FR), is geboren op zondag 17 april 1921 te Oenkerk (Tie), overleden op donderdag 3 september 2015 te Leeuwarden (FR), begraven op dinsdag 8 september 2015 te Leeuwarden (FR).

Gesold trouwt op zaterdag 18 december 1948 met Maria Koevoets. Maria is geboren rond 1927, overleden tussen woensdag 16 december 1998 en donderdag 3 september 2015.

4  Marten Piekstra, SS-grenadier, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op donderdag 22 maart 1923 te Leeuwarden (FR), overleden op zaterdag 11 maart 1944 te Narva (EE) (wonende te Leeuwarden (FR)).

V-B  Pieter Sierks Piekstra, zoon van Sierk Martens Piekstra (IV) en Hyke Pieters Jansma, venter, wonende te Akkerwoude (Dan) en te Leeuwarden (FR), is geboren op vrijdag 10 juni 1887 te Oenkerk (Tie), overleden op zaterdag 24 oktober 1964 te Leeuwarden (FR).

Pieter trouwt op woensdag 20 september 1922 met Trijntje Peterson. Trijntje is geboren rond 1899, overleden op vrijdag 31 december 1982 te Leeuwarden (FR), begraven op woensdag 5 januari 1983 te Leeuwarden (FR).

Van Pieter en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Sierk Piekstra, wonende te Leeuwarden (FR) en te Drachten (Sm), is geboren op zondag 15 april 1923 te Oenkerk (Tie), overleden op dinsdag 29 december 1998 te Drachten (Sm), gecremeerd op zaterdag 2 januari 1999 te Goutum (Ldl).

Sierk trouwt op zaterdag 10 januari 1948 (1) met Anna Maria van der Ploeg. Anna, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op zondag 21 april 1929, overleden op dinsdag 18 november 2003.
Sierk was gehuwd (2) met N.N.

2  N.N.

3  Jacob Piekstra, wonende te Leeuwarden (FR), is geboren op zondag 30 juni 1929 te Akkerwoude (Dan), overleden in september 2014, begraven te Leeuwarden (FR).

Jacob was gehuwd met Catharina Jellesma. Catharina is geboren op maandag 10 december 1934, overleden op woensdag 18 april 1979, begraven te Leeuwarden (FR).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.