Genealogie Bakker

Versie 27-12-2022

Inleiding

De van oorsprong doopsgezinde familie Bakker is afkomstig van het Witveen onder Oostermeer. Hendrik Jans was daar boer. Zijn oudste zoon Jan trouwt met een bakkersdochter uit Rottevalle en wordt zelf ook bakker. Blijkbaar gebruikt hij de achternaam Bakker al voordat het dragen van een achternaam verplicht wordt. In 1812 verklaart hij namelijk dat hij zijn familienaam wil behouden. Zijn twaalf jaar jongere halfbroer Oene maakt dezelfde keuze. Er zijn geen aanwijzingen dat de naam Bakker al in oudere generaties werd gebruikt.

Jan Hendriks Bakker blijft kinderloos. Alle personen in deze genealogie stammen dus af van Oene Hendriks Bakker. Die blijft het grootste deel van zijn leven arbeider. Pas op oudere leeftijd wordt hij af en toe landbouwer of koemelker genoemd. Verschillende van zijn zonen worden boer. Op de plek aan de Wytfeansterwei waar hij begin 19e eeuw woont, hebben na hem verschillende generaties Bakker gewoond. Zijn nakomelingen woonden in Oostermeer, Rottevalle en Surhuisterveen en later ook in Gerkesklooster, Kollum en de provincie Groningen.

In deze genealogie zijn maar enkele generaties uitgewerkt. Er zijn echter nog Bakkers uit deze familie in leven.


Generatie I

(van 1735 tot 1804)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 2 kinderen.
Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1762 en 1774.
De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Oostermeer (Tie).

I  Hendrik Jans, zoon van Jan Hendriks en Aukjen Tjerks, huisman, wonende te Oostermeer (Tie) en te Rottevalle (FR), is geboren rond 1735 te Oostermeer (Tie), overleden op maandag 23 januari 1804 te Rottevalle (FR).

Hendrik trouwt op dinsdag 24 april 1759 te Eestrum (Tie) (1) met Sjoukjen Teyes, dochter van Teye Jans en Jeltje Tjerks. Sjoukjen, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren in 1731 te Oostermeer (Tie), overleden op dinsdag 20 mei 1766.

Van Hendrik en Sjoukjen is een kind bekend:

1  Jan Hendriks Bakker, meester bakker en rentenier, wonende te Oostermeer (Tie), te Rottevalle (FR), te Rottevalle (Ach) en te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), is geboren rond 1762, gedoopt op vrijdag 26 januari 1787, overleden op zaterdag 9 april 1825 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm) (wonende nr. 87 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm)), als overleden aangegeven op zaterdag 9 april 1825.

Jan trouwt op zondag 17 oktober 1784 te Rottevalle (FR) met Dieuwke Hylkes Bakker, dochter van Hylke Gerbens Bakker en Tietje Gerbens. Dieuwke, wonende te Rottevalle (FR) en te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm), is geboren op dinsdag 15 mei 1764 te Rottevalle (Ach), gedoopt op vrijdag 26 januari 1787, overleden op woensdag 8 juni 1842 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm) (wonende nr. 87 te Rottevalle (onder Opeinde) (Sm)), als overleden aangegeven op donderdag 9 juni 1842 te Drachten (Sm).

Hendrik trouwt op zondag 20 juni 1773 te Oostermeer (Tie) (2) met Grietje Harmens, dochter van Harmen Pieters en Frytsen Liebbes. Grietje, wonende te Oostermeer (Tie), is gedoopt op zondag 26 augustus 1731 te Tolbert (GR), waarschijnlijk overleden tussen 1802 en 1805 te Rottevalle (FR).

Van Hendrik en Grietje is een kind bekend:

2  Oene Hendriks Bakker is geboren op vrijdag 13 mei 1774 te Oostermeer (Tie), zie II.


Generatie II

(van 1762 tot 1858)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 9 kinderen.
Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1801 en 1820.
De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Oostermeer (Tie) (6x), Witveen (2x) en Opeinde (Sm).

II  Oene Hendriks Bakker, zoon van Hendrik Jans (I) en Grietje Harmens, dagloner, arbeider, landbouwer en koemelker, wonende te Oostermeer (Tie) en op het Witveen, is geboren op vrijdag 13 mei 1774 te Oostermeer (Tie), overleden op donderdag 25 februari 1858 te Oostermeer (Tie) (wonende te Oostermeer (Tie)), als overleden aangegeven op zaterdag 27 februari 1858.

Oene trouwt rond 1800 met Antje Auwerts van der Heide, dochter van Auwert Annes van der Heide en Geeske Geerts van der Lei. Antje, koemelkersche, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren in 1782 te Oostermeer (Tie), overleden op zaterdag 5 november 1859 te Oostermeer (Tie) (wonende te Oostermeer (Tie)), als overleden aangegeven op maandag 7 november 1859.

Van Oene en Antje zijn negen kinderen bekend:

1  Hendrik Oenes Bakker is geboren op maandag 12 januari 1801 te Oostermeer (Tie), zie III-A.

2  Auwert Oenes Bakker, boerenknecht, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1803 te Oostermeer (Tie), overleden op dinsdag 5 mei 1840 te Oostermeer (Tie) (wonende nr. 146 te Oostermeer (Tie)), als overleden aangegeven op woensdag 6 mei 1840 te Bergum (Tie).

3  Grietje Oenes Bakker, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Rottevalle (Ach), is geboren rond 1805 te Oostermeer (Tie), gedoopt op zondag 6 februari 1831, overleden op zondag 15 december 1867 te Rottevalle (Ach) (wonende te Rottevalle (Ach)), als overleden aangegeven op maandag 16 december 1867.

Grietje trouwt op zaterdag 14 mei 1831 te Tietjerksteradeel (FR) (is gescheiden op maandag 19 augustus 1839 te Tietjerksteradeel (FR)) (1) met Hylke Teyes Benedictus, zoon van Teye Dictus Benedictus en Baukjen Liebbes. Hylke, landbouwer, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1801 te Oostermeer (Tie), overleden op maandag 20 januari 1868 te Oostermeer (Tie), als overleden aangegeven op maandag 20 januari 1868.

Hylke was later gehuwd (2) met Jeltje Durks Boon.

Grietje trouwt op vrijdag 4 juni 1852 te Achtkarspelen (FR) (2) met Andries Klazes Veenstra, zoon van Klaas Brands Veenstra en Fopkjen Andries. Andries, landbouwer, boerenknecht en plaatselijke ontvanger, wonende te Rottevalle (FR) en te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1800 te Rottevalle (FR), overleden op donderdag 5 november 1891 te Rottevalle (Ach), als overleden aangegeven op zaterdag 7 november 1891.

Andries was eerder gehuwd (1) met Hinke Martens Faber.

4  Jan Oenes Bakker, boerenknecht, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1806 te Oostermeer (Tie), overleden op zaterdag 4 april 1829 te Oostermeer (Tie) (wonende te Oostermeer (Tie)), als overleden aangegeven op maandag 6 april 1829 te Bergum (Tie).

5  Jacobus Oenes Bakker is geboren rond 1810 te Oostermeer (Tie), zie III-B.

6  Geert Oenes Bakker, boerenknecht, landbouwer en koemelker, wonende te Bergum (Tie), te Oostermeer (Tie) en te Rottevalle (Ach), is geboren op zondag 11 oktober 1812 op het Witveen, als geboren aangegeven op maandag 12 oktober 1812, overleden op dinsdag 18 oktober 1864 te Rottevalle (Ach), als overleden aangegeven op donderdag 20 oktober 1864 te Buitenpost (Ach).

Geert trouwt op zaterdag 3 mei 1845 te Achtkarspelen (FR) met Haebeltje Geerts van Slooten, dochter van Geert Oedzes van Slooten en Minke Halbes Halbersma. Haebeltje, wonende te Rottevalle (FR) en te Rottevalle (Ach), is geboren op dinsdag 22 maart 1814 te Rottevalle (Ach), als geboren aangegeven op woensdag 23 maart 1814, overleden op maandag 19 mei 1890 te Rottevalle (Ach), als overleden aangegeven op woensdag 21 mei 1890.

7  Hielke Oenes Bakker is geboren op woensdag 19 oktober 1814 op het Witveen, als geboren aangegeven op donderdag 20 oktober 1814, zie III-C.

8  Geeske Oenes Bakker, boerin, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op donderdag 18 december 1817 te Opeinde (Sm), overleden op vrijdag 21 februari 1896 te Oostermeer (Tie) (wonende te Oostermeer (Tie)), als overleden aangegeven op zaterdag 22 februari 1896.

Geeske trouwt op vrijdag 1 maart 1839 te Achtkarspelen (FR) met Jan Jans Hulshoff, zoon van Jan Rinderts Hulshoff en Lysbeth Binnes van der Lei. Jan, landbouwer, wonende te Rottevalle (Tie) en te Oostermeer (Tie), is geboren op zaterdag 30 juni 1804 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 20 januari 1862 te Oostermeer (Tie) (wonende te Oostermeer (Tie)), als overleden aangegeven op dinsdag 21 januari 1862.

9  Klaas Oenes Bakker is geboren op woensdag 6 december 1820 te Oostermeer (Tie), zie III-D.


Generatie III

(van 1801 tot 1896)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 19 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1828 en 1868.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rottevalle (Ach) (8x), Surhuisterveen (Ach) (5x), Witveen (3x), Oostermeer (Tie) (2x) en Rottevalle (Sm).

III-A  Hendrik Oenes Bakker, zoon van Oene Hendriks Bakker (II) en Antje Auwerts van der Heide, boerenknecht, arbeider, bakker, koemelker en landbouwer, wonende te Oostermeer (Tie) en te Rottevalle (Ach), is geboren op maandag 12 januari 1801 te Oostermeer (Tie), overleden op zondag 17 maart 1878 te Rottevalle (Ach), als overleden aangegeven op maandag 18 maart 1878.

Hendrik trouwt op zaterdag 17 mei 1828 te Tietjerksteradeel (FR) met Hylkje Hylkes van der Meulen, dochter van Hylke Bouwes van der Meulen en Antje Andries van Dijk. Hylkje, dienstmeid en landbouwersche, wonende te Oostermeer (Tie) en te Rottevalle (Ach), is geboren op dinsdag 11 maart 1806 te Kooten (Ach), gedoopt op zondag 6 april 1806 te Kooten (Ach), overleden op maandag 22 maart 1886 te Rottevalle (Ach) (wonende te Rottevalle (Ach)), als overleden aangegeven op dinsdag 23 maart 1886.

Van Hendrik en Hylkje zijn zes kinderen bekend:

1  Oene Hendriks Bakker is geboren op woensdag 3 september 1828 te Rottevalle (Sm), zie IV-A.

2  Dieuwke Hendriks Bakker is geboren op zondag 31 oktober 1830 te Rottevalle (Ach), als geboren aangegeven op dinsdag 2 november 1830, overleden op dinsdag 24 juni 1890 te Harkema Opeinde (Ach).

Dieuwke trouwt op maandag 25 november 1850 te Tietjerksteradeel (FR) met Koop Geerts van der Velde, zoon van Geert Koops van der Velde en Loltje Teyes Benedictus. Koop, arbeider, wonende te Harkema Opeinde (Ach), is geboren op zondag 26 maart 1820 te Oostermeer (Tie), overleden op donderdag 11 januari 1894 te Harkema Opeinde (Ach) (wonende te Harkema Opeinde (Ach)).

3  Jan Hendriks Bakker is geboren op zondag 29 september 1833 te Rottevalle (Ach), als geboren aangegeven op dinsdag 1 oktober 1833, zie IV-B.

4  Hielke Hendriks Bakker is geboren op woensdag 7 oktober 1835 te Rottevalle (Ach), overleden op dinsdag 4 juli 1854 te Rottevalle (Ach), als overleden aangegeven op woensdag 5 juli 1854.

5  Andries Hendriks Bakker is geboren op zondag 10 september 1837 te Rottevalle (Ach), overleden op zondag 2 juni 1839 te Rottevalle (Ach), als overleden aangegeven op maandag 3 juni 1839.

6  Antje Hendriks Bakker is geboren op dinsdag 3 maart 1840 te Rottevalle (Ach), overleden op dinsdag 14 januari 1930 te Oostermeer (Tie), als overleden aangegeven op woensdag 15 januari 1930.

Antje trouwt op zaterdag 17 mei 1873 met Teye Dictus Benedictus. Teye, landbouwer, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1835 te Oostermeer (Tie), overleden op zondag 2 juli 1905 te Oostermeer (Tie) (wonende te Oostermeer (Tie)), als overleden aangegeven op maandag 3 juli 1905.

III-B  Jacobus Oenes Bakker, zoon van Oene Hendriks Bakker (II) en Antje Auwerts van der Heide, landbouwer, wonende te Rottevalle (Ach) en te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1810 te Oostermeer (Tie), overleden op vrijdag 3 augustus 1855 te Surhuisterveen (Ach), als overleden aangegeven op zaterdag 4 augustus 1855.

Jacobus trouwt op zaterdag 12 mei 1838 te Tietjerksteradeel (FR) (1) met Eelkje Hylkes Merkus, dochter van Hylke Jelles Merkus en Aaltje Popes Zijlstra. Eelkje, boerin, wonende te Rottevalle (Ach), is geboren op dinsdag 22 november 1814 te Twijzel (Ach), overleden op vrijdag 24 oktober 1845 te Rottevalle (Ach) (wonende te Rottevalle (Ach)), als overleden aangegeven op zaterdag 25 oktober 1845.

Van Jacobus en Eelkje zijn drie kinderen bekend:

1  Dieuwke Jacobs Bakker is geboren op dinsdag 5 maart 1839 te Oostermeer (Tie), overleden op woensdag 18 december 1912 te Naaldwijk (ZH).

Dieuwke trouwt op zaterdag 13 november 1858 te Achtkarspelen (FR) met Jakob Klazes Hoeksma, zoon van Klaas Jacobs Hoeksma en Wikje Hylkes de Vos. Jakob is geboren rond 1835 te Surhuisterveen (Ach), overleden voor woensdag 18 december 1912.

2  Hylke Jakobs Bakker is geboren op woensdag 13 april 1842 te Rottevalle (Ach), zie IV-C.

3  Oene Jakobs Bakker is geboren op zondag 3 december 1843 te Rottevalle (Ach), overleden op zaterdag 30 december 1843 te Rottevalle (Ach), als overleden aangegeven op zondag 31 december 1843.

Jacobus trouwt op zaterdag 17 maart 1849 te Achtkarspelen (FR) (2) met Lolkjen Freerks Vaatstra, dochter van Freerk Teyes en Jetske Sytzes van der Schaaf. Lolkjen, melkersche en boerin en koemelkersche, wonende te Augustinusga (Ach), is geboren rond 1806 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op donderdag 5 oktober 1876 te Augustinusga (Ach).

Lolkjen was eerder gehuwd (1) met Johannes Geerts van der Meer.

III-C  Hielke Oenes Bakker, zoon van Oene Hendriks Bakker (II) en Antje Auwerts van der Heide, landbouwer, landbouwer en koemelker en akkerbouwer, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op woensdag 19 oktober 1814 op het Witveen, als geboren aangegeven op donderdag 20 oktober 1814, overleden op zaterdag 15 januari 1881 te Surhuisterveen (Ach) (wonende te Surhuisterveen (Ach)), als overleden aangegeven op maandag 17 januari 1881.

Hielke trouwt op zaterdag 28 augustus 1841 te Achtkarspelen (FR) met Aaltje Pieters Ploeg, dochter van Pieter Jans Ploeg en Tjimkjen Taekes van Teeken. Aaltje, landbouwersche, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zondag 7 maart 1819 te Surhuisterveen (Ach), overleden op dinsdag 30 april 1901 te Surhuisterveen (Ach) (wonende te Surhuisterveen (Ach)), als overleden aangegeven op woensdag 1 mei 1901.

Van Hielke en Aaltje zijn zes kinderen bekend:

1  Oene Hielkes Bakker, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op maandag 17 januari 1842 te Rottevalle (Ach), overleden op maandag 11 februari 1895 te Surhuisterveen (Ach), als overleden aangegeven op dinsdag 12 februari 1895.

2  Pieter Hielkes Bakker is geboren op maandag 21 september 1846 te Surhuisterveen (Ach), zie IV-D.

3  Jan Hielkes Bakker, koemelker, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op dinsdag 8 mei 1849 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 9 december 1907 te Surhuisterveen (Ach).

4  Tjimkjen Hielkes Bakker, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zaterdag 15 mei 1852 te Surhuisterveen (Ach), overleden op dinsdag 7 augustus 1928 te Surhuisterveen (Ach).

5  Antje Hielkes Bakker, wonende te Surhuisterveen (Ach), te Opende (GR) en te Surhuizum (Ach), is geboren op woensdag 22 april 1857 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 4 december 1939 te Surhuizum (Ach).

Antje trouwt op zaterdag 10 mei 1879 te Achtkarspelen (FR) met Simon Reinders Luimstra, zoon van Reinder Simons Luimstra en Sjoukje Teijes van der Laan. Simon, landbouwer, bakker en arbeider, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Surhuizum (Ach), is geboren op vrijdag 9 januari 1857 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zaterdag 1 januari 1921 te Surhuisterveen (Ach).

6  Hinke Hielkes Bakker, wonende te Surhuisterveen (Ach) en te Oostermeer (Tie), is geboren op donderdag 20 maart 1862 te Surhuisterveen (Ach), overleden op woensdag 1 december 1937 te Groningen (GR) (wonende te Surhuisterveen (Ach)).

III-D  Klaas Oenes Bakker, zoon van Oene Hendriks Bakker (II) en Antje Auwerts van der Heide, arbeider en landbouwer, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op woensdag 6 december 1820 te Oostermeer (Tie), overleden op zaterdag 13 oktober 1883 te Oostermeer (Tie) (wonende te Oostermeer (Tie)), als overleden aangegeven op maandag 15 oktober 1883.

Klaas trouwt op zaterdag 9 mei 1857 te Tietjerksteradeel (FR) met Nieske Martens Wagenaar, dochter van Marten Alles Wagenaar en Sybrigjen Sakes Rijpma. Nieske, winkeliersche, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op zaterdag 13 maart 1824 te Oostermeer (Tie), overleden op zaterdag 20 oktober 1900 te Oostermeer (Tie), begraven te Oostermeer (Tie).

Van Klaas en Nieske zijn vier kinderen bekend:

1  Oene Klazes Bakker, veehouder, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op dinsdag 21 september 1858 op het Witveen, overleden op zondag 15 augustus 1937 op het Witveen (wonende te Oostermeer (Tie)), begraven te Oostermeer (Tie).

2  Marten Klazes Bakker, boerenknecht, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op woensdag 7 augustus 1861 te Oostermeer (Tie), overleden op woensdag 20 april 1887 te Surhuisterveen (Ach) (wonende te Surhuisterveen (Ach)), als overleden aangegeven op donderdag 21 april 1887.

3  Geert Klazes Bakker is geboren op dinsdag 15 november 1864 op het Witveen, overleden op dinsdag 12 april 1955 op het Witveen, begraven te Oostermeer (Tie).

4  Jan Klazes Bakker, veehouder, wonende te Oostermeer (Tie), is geboren op woensdag 26 februari 1868 op het Witveen, overleden op dinsdag 10 oktober 1933 te Leeuwarden (FR) (wonende te Oostermeer (Tie)), als overleden aangegeven op dinsdag 10 oktober 1933, begraven te Oostermeer (Tie).


Generatie IV

(van 1828 tot 1955)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 27 kinderen.
Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1856 en 1893.
De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Gerkesklooster (Ach) (8x), Rottevalle (Ach) (5x), Surhuisterveen (Ach) (3x), Harkema Opeinde (Ach) (3x), Opende (GR) (2x), Stroobos (Ach), Rottevalle (Sm), Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm), Oostermeer (Tie), Kollum (Kol) en Drachten (Sm).

IV-A  Oene Hendriks Bakker, zoon van Hendrik Oenes Bakker (III-A) en Hylkje Hylkes van der Meulen, arbeider, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op woensdag 3 september 1828 te Rottevalle (Sm), overleden op donderdag 19 maart 1896 te Surhuisterveen (Ach) (wonende te Surhuisterveen (Ach)).

Oene trouwt op zaterdag 29 april 1854 te Achtkarspelen (FR) (1) met Antje Tunnis Alting. Antje is geboren rond 1822 te Opende (GR), overleden op woensdag 5 september 1860 te Drachten (Sm).

Van Oene en Antje zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Oenes Bakker, boerenknecht, wonende te Rottevalle (FR), is geboren op donderdag 21 februari 1856 te Oostermeer (Tie), overleden op maandag 9 januari 1939 te Drogeham (Ach).

Hendrik trouwt op zaterdag 16 juli 1887 te Achtkarspelen (FR) (is gescheiden op donderdag 7 november 1918) met Janke Tjibbes Reitsma. Janke is geboren rond 1866 te Oostermeer (Tie), overleden op maandag 3 april 1950 te Drogeham (Ach).

2  Anno Oenes Bakker is geboren op vrijdag 19 november 1858 te Drachten (Sm).

Anno trouwt op woensdag 17 juni 1896 te Amsterdam (NH) met Jan Harmens Meijer. Jan, schilder, wonende te Amsterdam (NH), is geboren rond 1858 te Den Helder (NH).

Oene trouwt op vrijdag 6 september 1861 te Smallingerland (FR) (2) met Tjitske Oenes van der Velde. Tjitske is geboren op woensdag 9 april 1828 te Oostermeer (Tie), overleden op zondag 23 mei 1897 te Surhuisterveen (Ach).

Van Oene en Tjitske zijn vijf kinderen bekend:

3  Oene Oenes Bakker, arbeider en veehouder, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op woensdag 19 maart 1862 te Rottevalle (Sm), overleden op dinsdag 30 januari 1940 te Surhuizum (Ach) (wonende te Surhuizum (Ach)).

Oene trouwt op zaterdag 28 mei 1892 te Achtkarspelen (FR) met Fopkje Annes Smids. Fopkje is geboren rond 1870 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 10 november 1919 te Surhuizum (Ach).

4  Hielke Oenes Bakker, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zondag 31 januari 1864 te Rottevalle (onder Noorderdrachten) (Sm).

5  Koop Oenes Bakker, wonende te Surhuizum (Ach) en te Surhuisterveen (Ach), is geboren op zondag 11 maart 1866 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 2 juli 1951 te Leeuwarden (FR) (wonende te Surhuisterveen (Ach)).

Koop trouwt op zaterdag 26 mei 1900 te Achtkarspelen (FR) met Jeltje Aizes van der Heide. Jeltje is geboren rond 1876 te Surhuizum (Ach).

6  Hielkje Oenes Bakker is geboren op zaterdag 26 december 1868 te Surhuisterveen (Ach), overleden op maandag 4 juli 1904 te Marum (GR).

Hielkje trouwt op zaterdag 4 juni 1892 te Marum (GR) met Pier Jans Piers. Pier, arbeider, is geboren rond 1864 te Noordwijk (GR).

7  Wieger Oenes Bakker is geboren op zaterdag 14 juni 1873 te Surhuisterveen (Ach).

Wieger trouwt op zaterdag 9 juni 1900 te Achtkarspelen (FR) met Grietje Klazes Gorter. Grietje, wonende te Surhuisterveen (Ach), is geboren rond 1879 te Doezum (GR), overleden op woensdag 16 februari 1916 te Groningen (GR) (wonende te Surhuisterveen (Ach)).

IV-B  Jan Hendriks Bakker, zoon van Hendrik Oenes Bakker (III-A) en Hylkje Hylkes van der Meulen, landbouwer en koemelker, wonende te Rottevalle (Ach), is geboren op zondag 29 september 1833 te Rottevalle (Ach), als geboren aangegeven op dinsdag 1 oktober 1833, overleden op dinsdag 5 mei 1925 te Grootegast (GR).

Jan trouwt op zaterdag 25 september 1869 te Achtkarspelen (FR) met Alegonda Henderika Veldman. Alegonda is geboren op donderdag 22 september 1842 te Noordhorn (GR), overleden op dinsdag 23 januari 1917 te Grootegast (GR).

Van Jan en Alegonda zijn zeven kinderen bekend:

1  Jantje Jans Bakker is geboren op zaterdag 20 augustus 1870 te Rottevalle (Ach), overleden op dinsdag 7 maart 1899 te Grootegast (GR).

2  Hendrik Jans Bakker is geboren op vrijdag 1 december 1871 te Rottevalle (Ach).

Hendrik trouwt op zaterdag 28 december 1901 te Den Bommel (ZH) (1) met Elizabeth Jacoba Ottevanger.
Hendrik trouwt op zaterdag 19 november 1910 te Monster (ZH) (2) met Baldina van Eck.

3  Jan Jans Bakker is geboren op zondag 19 januari 1873 te Rottevalle (Ach), overleden op zaterdag 8 februari 1873 te Rottevalle (Ach).

4  Jan Jans Bakker, remmer, is geboren op maandag 26 oktober 1874 te Rottevalle (Ach), overleden op vrijdag 1 maart 1935 te Groningen (GR).

Jan trouwt op zondag 10 januari 1909 te Groningen (GR) met Alberdina Beenker. Alberdina is geboren rond 1875 te Groningen (GR).

5  Hielke Jans Bakker is geboren op donderdag 12 april 1877 te Rottevalle (Ach), overleden op zondag 27 mei 1877 te Grootegast (GR).

6  Hielke Jans Bakker is geboren op dinsdag 21 december 1880 te Opende (GR).

7  Ruurt Jans Bakker is geboren op dinsdag 26 augustus 1884 te Opende (GR), overleden op maandag 27 april 1891 te Grootegast (GR).

IV-C  Hylke Jakobs Bakker, zoon van Jacobus Oenes Bakker (III-B) en Eelkje Hylkes Merkus, wonende te Gerkesklooster (Ach), is geboren op woensdag 13 april 1842 te Rottevalle (Ach), overleden op zondag 6 augustus 1922 te Kollum (Kol), begraven te Kollum (Kol).

Hylke trouwt op zaterdag 25 maart 1876 te Achtkarspelen (FR) met Antje Roels de Haan. Antje is geboren rond 1846 te Augustinusga (Ach), overleden op woensdag 3 augustus 1927 te Kollum (Kol), begraven te Kollum (Kol).

Van Hylke en Antje zijn negen kinderen bekend:

1  Geeltje Hylkes Bakker is geboren op zondag 25 juni 1876 te Gerkesklooster (Ach), overleden op donderdag 14 september 1876 te Gerkesklooster (Ach).

2  Geeltje Hylkes Bakker is geboren op maandag 29 oktober 1877 te Gerkesklooster (Ach), overleden op zondag 23 augustus 1959, begraven te Kollum (Kol).

Geeltje trouwt op zaterdag 19 mei 1900 te Kollumerland C.a. (FR) met Jan Franses Wierstra. Jan is geboren op dinsdag 24 december 1872 te Engwierum (O.D.), overleden op donderdag 7 januari 1960, begraven te Kollum (Kol).

3  Eelkje Hylkes Bakker is geboren op donderdag 3 april 1879 te Gerkesklooster (Ach), overleden op dinsdag 28 december 1971, begraven na dinsdag 28 december 1971 te Dronrijp.

Eelkje trouwt op donderdag 13 november 1902 te Menaldumadeel (FR) met Sytse Symons Wijnands. Sytse is geboren op maandag 7 januari 1878 te Winsum, overleden op dinsdag 14 december 1948, begraven na dinsdag 14 december 1948 te Dronrijp.

4  Jakob Hylkes Bakker is geboren op zaterdag 31 juli 1880 te Gerkesklooster (Ach).

Jakob trouwt op zaterdag 3 juni 1916 te Kollumerland C.a. (FR) met Romkje Sierds Veltstra. Romkje is geboren rond 1881 te Oudkerk (Tie).

5  Roelof Hylkes Bakker is geboren op maandag 24 juli 1882 te Gerkesklooster (Ach), overleden op maandag 4 juli 1960, begraven na maandag 4 juli 1960 te Kollum (Kol).

Roelof trouwt op zaterdag 23 mei 1908 te Kollumerland C.a. (FR) met Wiepkje Binnes Kooistra. Wiepkje is geboren rond 1886 te Kooten (Ach).

6  Grietje Hylkes Bakker is geboren op dinsdag 26 februari 1884 te Gerkesklooster (Ach).

Grietje trouwt op donderdag 21 januari 1909 te Menaldumadeel (FR) met Jacob Johannes Meyer. Jacob is geboren rond 1877 te Dronrijp.

7  Dieuwke Hylkes Bakker is geboren op woensdag 27 januari 1886 te Gerkesklooster (Ach), overleden op donderdag 13 april 1944 te Franeker (FR), begraven te Kollum (Kol).

Dieuwke trouwt op donderdag 25 mei 1911 te Menaldumadeel (FR) met Rein Andries van der Weide. Rein is geboren op dinsdag 30 juni 1885 te Engelum, overleden op woensdag 11 maart 1959 te Leeuwarden (FR), begraven te Kollum (Kol).

8  Jan Hylkes Bakker is geboren op dinsdag 7 mei 1889 te Gerkesklooster (Ach), overleden op dinsdag 13 februari 1973, begraven te Kollum (Kol).

Jan trouwt op zaterdag 9 mei 1914 te Kollumerland C.a. (FR) met Detje Rinzes Bokstra. Detje is geboren op vrijdag 19 juni 1896 te Kollum (Kol), overleden op donderdag 19 oktober 1922, begraven te Kollum (Kol).

9  Oene Hylkes Bakker, timmerman, wonende te Kollum (Kol), is geboren op zondag 28 mei 1893 te Stroobos (Ach), overleden op zondag 22 december 1918 te Kollum (Kol) (wonende te Kollum (Kol)).

IV-D  Pieter Hielkes Bakker, zoon van Hielke Oenes Bakker (III-C) en Aaltje Pieters Ploeg, arbeider, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op maandag 21 september 1846 te Surhuisterveen (Ach), overleden op zaterdag 27 januari 1917 te Surhuisterveen (Ach).

Pieter trouwt op zaterdag 8 mei 1880 te Achtkarspelen (FR) met Hiltje Alberts Postmus. Hiltje is geboren op dinsdag 5 juni 1849 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op zaterdag 18 augustus 1906 te Surhuisterveen (Ach).

Van Pieter en Hiltje zijn vier kinderen bekend:

1  Hielke Pieters Bakker is geboren op donderdag 14 april 1881 te Kollum (Kol), overleden op vrijdag 13 oktober 1961, begraven te Kollumerzwaag (Kol).

Hielke trouwt op donderdag 31 oktober 1907 te Achtkarspelen (FR) met Fokje Jans de Haan. Fokje is geboren op zaterdag 30 januari 1886 te Surhuizum (Ach), overleden op vrijdag 2 juni 1961, begraven te Kollumerzwaag (Kol).

2  Albert Pieters Bakker is geboren op dinsdag 29 augustus 1882 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op maandag 1 juli 1968, begraven te Oostermeer (Tie).

Albert trouwt op zaterdag 28 oktober 1905 te Achtkarspelen (FR) met Berendje Jans de Haan. Berendje is geboren op zondag 8 april 1888 te Surhuizum (Ach), overleden op maandag 19 maart 1956, begraven te Oostermeer (Tie).

3  Oene Pieters Bakker, arbeider, wonende te Harkema Opeinde (Ach), is geboren op donderdag 31 januari 1884 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op vrijdag 21 oktober 1932 te Harkema Opeinde (Ach) (wonende te Harkema Opeinde (Ach)), begraven te Harkema (Ach).

Oene trouwt op zaterdag 27 juli 1907 te Achtkarspelen (FR) met Loltje Wierds Kooistra. Loltje is geboren op woensdag 11 augustus 1886 te Surhuizum (Ach), overleden op zaterdag 13 december 1952, begraven te Harkema (Ach).

4  Jelle Pieters Bakker, wonende te Duitsland, is geboren op donderdag 5 november 1885 te Harkema Opeinde (Ach).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.