Parenteel Sytse Hendriks


Parenteel van Sytse Hendriks (±1723-1800)

Door Sake Wagenaar, 5-5-2010


Generatie I

(van 1723 tot 1800)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1750 en 1768. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Eestrum (Tie) (4x) en Drogeham (Ach) (2x).

I Sytse Hendriks, zoon van Hendrik Lammerts en Lutske Sytzes, kuipersknecht, kuiper en meester kuiper, wonende te Drogeham (Ach), te Eestrum (Tie), te Kooten (Ach) en te Twijzel (Ach), is geboren rond 1723, overleden in juli 1800 te Twijzel (Ach).

Sytse trouwt op 5 mei 1748 te Drogeham (Ach) (1) met Wytske Hanses, dochter van Hans Jans en Jetske Wytzes. Wytske, wonende te Drogeham (Ach), is geboren op 9 januari 1724 te Drogeham (Ach), overleden op 25 juli 1756 te Drogeham (Ach).

Van Sytse en Wytske zijn twee kinderen bekend:

1 N.N. is geboren in september 1750 te Drogeham (Ach), overleden op 25 september 1750 te Drogeham (Ach).

2 Liskjen Sytzes is geboren op 19 januari 1752 te Drogeham (Ach), gedoopt op 20 februari 1752 te Drogeham (Ach), overleden op 21 juli 1760 te Drogeham (Ach).

Sytse trouwt op 10 mei 1761 te Drogeham (Ach) (2) met Tjitske Tjeerds, dochter van Tjeerd Symons en Elskjen Hendriks. Tjitske, wonende te Leeuwarden (Fr), te Eestrum (Tie) en te Twijzel (Ach), is geboren in 1727 te Drogeham (Ach), gedoopt op 26 december 1727 te Drogeham (Ach), overleden in juli 1800 te Twijzel (Ach).

Van Sytse en Tjitske zijn vier kinderen bekend:

3 Hindrik Sijtzes is geboren in 1762 te Eestrum (Tie), gedoopt op 22 juni 1762 te Eestrum (Tie), overleden rond 24 april 1766 te Eestrum (Tie).

4 Elskjen Sytzes Sikkema is geboren rond 1764 te Eestrum (Tie), gedoopt op 22 januari 1764 te Eestrum (Tie), zie II.

5 Johannes Sytzes Sikkema, meester kuiper, kuiper en koemelker, wonende te Twijzel (Ach), is geboren in 1765 te Eestrum (Tie), gedoopt op 26 december 1765 te Eestrum (Tie), overleden op 13 augustus 1831 te Twijzel (Ach) (wonende huis nr. 99 te Twijzel (Ach)), als overleden aangegeven op 13 augustus 1831 te Buitenpost (Ach).

Johannes trouwt op 29 maart 1801 te Tietjerk (Tie) (1) met Froukje Harmens Postma. Froukje, wonende te Twijzel (Ach), is geboren op 10 juli 1778 te Buitenpost (Ach), overleden op 5 augustus 1821 te Twijzel (Ach), als overleden aangegeven op 6 augustus 1821 te Buitenpost (Ach). Johannes heeft huwelijksvoorwaarden opgemaakt op 19 mei 1823, trouwt op 22 mei 1823 te Achtkarspelen (Fr) (2) met Minke Tjeerds Boersma. Minke, dienstmeid, wonende te Twijzel (Ach), is geboren op 26 mei 1777 te Kooten (Ach), overleden op 19 juli 1860 te Twijzel (Ach).

6 Hendrik Sytzes is gedoopt op 4 december 1768 te Eestrum (Tie).


Generatie II

(van 1750 tot 1839)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1790 en 1807. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Oudega (Sm) (2x), Oostermeer/Eestrum (Tie), Leeuwarden (Fr), Kootstertille (Ach) en Kooten (Ach).

II Elskjen Sytzes Sikkema, dochter van Sytse Hendriks (I) en Tjitske Tjeerds, naaister, is geboren rond 1764 te Eestrum (Tie), gedoopt op 22 januari 1764 te Eestrum (Tie), overleden op 7 december 1839 te Kooten (Ach), als overleden aangegeven op 9 december 1839 te Buitenpost (Ach).

Elskjen trouwt op 12 april 1789 te Oostermeer (Tie) (1) met Hendrik Gjalts Zandbergen. Hendrik, scherprechter, is geboren op 5 november 1760 te Oudega (Sm), gedoopt op 14 december 1760 te Oudega (Sm), overleden in augustus 1800 te Leeuwarden (Fr), begraven op 23 augustus 1800 te Leeuwarden (Fr).

Van Hendrik en Elskjen zijn vier kinderen bekend:

1 Tjitske Hendriks Zandbergen is geboren op 1 maart 1790 te Oostermeer/Eestrum (Tie), gedoopt op 21 maart 1790 te Oostermeer/Eestrum (Tie), zie III-A.

2 Gjalt Hendriks Zandbergen is geboren op 21 maart 1792 te Oudega (Sm), gedoopt op 15 april 1792 te Oudega (Sm).

3 Sijtse Hendriks Zandbergen is geboren op 15 februari 1796 te Oudega (Sm), gedoopt op 20 maart 1796 te Oudega (Sm).

4 Sytze Hendriks Zandbergen is geboren op 9 oktober 1797 te Leeuwarden (Fr), gedoopt op 27 oktober 1797 te Leeuwarden (Fr), zie III-B.

Elskjen trouwt op 5 september 1802 te Kooten (Ach) (2) met Jacob Sytzes. Jacob is geboren rond 1752, overleden op 28 april 1809 te Kooten (Ach).

Jacob was eerder gehuwd (1) met Reintje Ruurds.

Van Jacob en Elskjen zijn twee kinderen bekend:

5 Antje Jacobs Sikkema is geboren op 25 mei 1803 te Kootstertille (Ach), gedoopt op 3 juli 1803 te Kooten (Ach), overleden op 14 juli 1884 te Ooststellingwerf (Fr).

Antje trouwt op 27 april 1848 te Leeuwarderadeel (Fr) met Izaak Johannes van der Woude. Izaak is geboren op 13 oktober 1815 in de Mairie Rinsumageest (Fr), overleden op 28 april 1904 te Ooststellingwerf (Fr).

6 Trijntje Jacobs Sikkema is geboren op 10 april 1807 te Kooten (Ach), Nederlands Hervormd gedoopt op 24 mei 1807 te Kooten (Ach), zie III-C.


Generatie III

(van 1790 tot 1884)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1816 en 1849. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rottevalle (Ach) (3x), Leeuwarderadeel (Fr) (3x), Jelsum (Ldl) (3x), Drogeham (Ach) (2x), Achtkarspelen (Fr) (2x), Oostermeer (Tie) en Gerkesklooster (Ach).

III-A Tjitske Hendriks Zandbergen, dochter van Hendrik Gjalts Zandbergen en Elskjen Sytzes Sikkema (II), arbeidersche en bolloopster, wonende te Surhuizum (Ach) en te Drogeham (Ach), is geboren op 1 maart 1790 te Oostermeer/Eestrum (Tie), gedoopt op 21 maart 1790 te Oostermeer/Eestrum (Tie), overleden op 26 september 1837 te Harkema Opeinde (Ach).

Van Tjitske en een onbekende man zijn twee natuurlijke kinderen bekend:

1 Gjalt Hendriks Zandbergen is geboren op 18 maart 1824 te Oostermeer (Tie), overleden op 1 december 1828 te Drogeham (Ach).

2 Elske Zandberg, wonende te Drogeham (Ach), is geboren op 11 maart 1830 te Drogeham (Ach) (nr. 8), overleden op 29 november 1859 te Surhuizum (Ach).

Tjitske trouwt op 18 mei 1816 in de Mairie Augustinusga (Fr) (2) met Oedze Meines Westerhof. Oedze, arbeider, wonende te Rottevalle (Fr), te Rottevalle (Ach) en te Oostermeer (Tie), is geboren rond 1780 te Burum (Kol), overleden op 26 augustus 1822 te Rottevalle (Ach) (wonende nr. 62 te Rottevalle (Ach)), als overleden aangegeven op 27 augustus 1822 te Buitenpost (Ach).

Van Oedze en Tjitske zijn twee kinderen bekend:

3 Meine Oedses Westerhof, wonende te Surhuizum (Ach), is geboren op 30 december 1816 te Gerkesklooster (Ach), overleden op 9 januari 1828 te Drogeham (Ach) (wonende te Surhuizum (Ach)).

4 Hendrik Oedses Westerhof is geboren op 2 november 1820 te Rottevalle (Ach), zie IV-A.

III-B Sytze Hendriks Zandbergen, zoon van Hendrik Gjalts Zandbergen en Elskjen Sytzes Sikkema (II), arbeider, is geboren op 9 oktober 1797 te Leeuwarden (Fr), gedoopt op 27 oktober 1797 te Leeuwarden (Fr), overleden op 8 juni 1847 te Harkema Opeinde (Ach).

Sytze trouwt op 19 april 1816 in de Mairie Oostermeer (Fr) met Trijntje Sijbrens Hoekstra. Trijntje, arbeidersche, is geboren in 1790, overleden op 5 juli 1870 te Tietjerksteradeel (Fr).

Van Sytze en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1 Elske Sytzes Zandbergen is geboren op 27 augustus 1819 te Achtkarspelen (Fr), zie IV-B.

2 Anne Sytzes Zandbergen is geboren op 25 juni 1825 te Rottevalle (Ach), zie IV-C.

3 Johannes Sytzes Zandbergen is geboren op 10 juni 1828 te Rottevalle (Ach), zie IV-D.

4 Pieter Sytzes Zandbergen is geboren op 31 oktober 1830 te Achtkarspelen (Fr), overleden op 6 november 1830 te Achtkarspelen (Fr).

5 Grietje Sytzes Zandbergen is geboren op 7 november 1834 te Drogeham (Ach), zie IV-E.

III-C Trijntje Jacobs Sikkema, dochter van Jacob Sytzes en Elskjen Sytzes Sikkema (II), boendienstmeid, is geboren op 10 april 1807 te Kooten (Ach), Nederlands Hervormd gedoopt op 24 mei 1807 te Kooten (Ach), overleden op 29 december 1866 te Jelsum (Ldl).

Trijntje trouwt op 13 december 1832 te Leeuwarderadeel (Fr) met Cornelis Douwes Bosma. Cornelis, timmerman, is geboren rond 1810, overleden op 12 mei 1869 te Leeuwarderadeel (Fr).

Van Cornelis en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1 Geertje Cornelis Bosma is geboren op 8 juni 1833 te Jelsum (Ldl), zie IV-F.

2 Douwe Cornelis Bosma is geboren op 27 juni 1834 te Jelsum (Ldl), zie IV-G.

3 Elske Cornelis Bosma is geboren op 9 februari 1836 te Leeuwarderadeel (Fr), overleden op 11 april 1855 te Leeuwarderadeel (Fr).

4 Maaike Cornelis Bosma is geboren op 30 april 1838 te Jelsum (Ldl), zie IV-H.

5 Antje Cornelis Bosma is geboren op 25 september 1840 te Leeuwarderadeel (Fr), overleden op 23 januari 1919 te Leeuwarden (Fr).

6 Hiltje Cornelis Bosma is geboren op 8 april 1849 te Leeuwarderadeel (Fr), overleden op 29 augustus 1863 te Leeuwarderadeel (Fr).


Generatie IV

(van 1816 tot 1919)

In deze generatie zijn 8 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 28 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1844 en 1880. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Leeuwarderadeel (Fr) (7x), Oostermeer (Tie) (6x), Rottevalle (Ach) (3x), Garijp (Tie) (3x), Lekkum (Ldl) (2x), Kollumerland c.a. (Fr) (2x), Achtkarspelen (Fr) (2x), Tietjerksteradeel (Fr), Kollum (Kol) en Drogeham (Ach).

IV-A Hendrik Oedses Westerhof, zoon van Oedze Meines Westerhof en Tjitske Hendriks Zandbergen (III-A), is geboren op 2 november 1820 te Rottevalle (Ach), overleden op 25 april 1864 te Kollumerland c.a. (Fr).

Hendrik trouwt op 8 mei 1850 te Kollumerland c.a. (Fr) met Aafke Lieuwes Bos. Aafke is geboren op 19 oktober 1820 te Oostdongeradeel (Fr).

Van Hendrik en Aafke zijn drie kinderen bekend:

1 Ankje Hendriks Westerhof is geboren op 28 juni 1851 te Kollum (Kol), zie V-A.

2 Oeds Hendriks Westerhof is geboren op 1 juli 1853 te Kollumerland c.a. (Fr), zie V-B.

3 Hendrik Hendriks Westerhof is geboren op 20 augustus 1864 te Kollumerland c.a. (Fr), overleden op 30 juli 1868 te Kollumerland c.a. (Fr).

IV-B Elske Sytzes Zandbergen, dochter van Sytze Hendriks Zandbergen (III-B) en Trijntje Sijbrens Hoekstra, is geboren op 27 augustus 1819 te Achtkarspelen (Fr), overleden op 12 januari 1894 te Tietjerksteradeel (Fr).

Van Elske en een onbekende man is een kind bekend:

1 Trijntje Zandbergen is geboren op 25 april 1844 te Achtkarspelen (Fr), overleden op 21 februari 1909 te Tietjerksteradeel (Fr).

Trijntje trouwt op 24 mei 1873 te Achtkarspelen (Fr) met Marten Sierds de Vries. Marten is geboren rond 1847 te Harkema Opeinde (Ach).

IV-C Anne Sytzes Zandbergen, zoon van Sytze Hendriks Zandbergen (III-B) en Trijntje Sijbrens Hoekstra, boerenknecht en arbeider, wonende te Rottevalle (Ach), is geboren op 25 juni 1825 te Rottevalle (Ach), overleden op 22 oktober 1887 te Rottevalle (Ach) (wonende te Rottevalle (Ach)), als overleden aangegeven op 24 oktober 1887 te Buitenpost (Ach).

Anne trouwt op 19 mei 1855 te Tietjerksteradeel (Fr) met Reintje Petrus Elzinga. Reintje, arbeidster, wonende te Rottevalle (Ach), is geboren op 11 maart 1830 te Garijp (Tie), overleden op 22 december 1891 te Rottevalle (Ach), als overleden aangegeven op 23 december 1891.

Van Anne en Reintje zijn zeven kinderen bekend:

1 Petrus Annes Zandbergen is geboren op 29 mei 1856 te Garijp (Tie), overleden op 30 december 1856 te Garijp (Tie).

2 Petrus Annes Zandbergen is geboren op 28 februari 1858 te Garijp (Tie), zie V-C.

3 Trijntje Annes Zandbergen is geboren op 25 november 1860 te Garijp (Tie).

Trijntje trouwt op 12 mei 1888 te Achtkarspelen (Fr) met Hendrik Knoop. Hendrik is geboren rond 1861 te Augustinusga (Ach).

4 Gepke Annes Zandbergen is geboren op 8 april 1864 te Rottevalle (Ach).

Gepke trouwt op 18 mei 1889 te Tietjerksteradeel (Fr) met Jeen Hoekes Jeensma. Jeen is geboren rond 1859 te Drachten (Sm).

5 Sytske Annes Zandbergen is geboren op 6 mei 1867 te Rottevalle (Ach).

6 Pietje Annes Zandbergen is geboren op 13 januari 1870 te Rottevalle (Ach).

Pietje trouwt op 11 mei 1895 te Achtkarspelen (Fr) met Oeds Nannes Brandsma. Oeds is geboren rond 1871 te Kooten (Ach).

7 Elske Annes Zandbergen is geboren op 9 januari 1873 te Achtkarspelen (Fr), zie V-D.

IV-D Johannes Sytzes Zandbergen, zoon van Sytze Hendriks Zandbergen (III-B) en Trijntje Sijbrens Hoekstra, is geboren op 10 juni 1828 te Rottevalle (Ach).

Johannes trouwt op 13 mei 1854 te Achtkarspelen (Fr) met Maaike van der Veen. Maaike is geboren op 2 september 1830 te Drogeham (Ach).

Van Johannes en Maaike is een kind bekend:

1 Sytze Johannes Zandbergen is geboren op 16 januari 1860 te Drogeham (Ach).

Sytze trouwt op 12 januari 1882 te Achtkarspelen (Fr) met Ida Hindriks. Ida is geboren rond 1857 te Garsthuizen (Gr).

IV-E Grietje Sytzes Zandbergen, dochter van Sytze Hendriks Zandbergen (III-B) en Trijntje Sijbrens Hoekstra, is geboren op 7 november 1834 te Drogeham (Ach), overleden op 20 oktober 1910 te Tietjerksteradeel (Fr).

Grietje trouwt op 11 mei 1859 te Tietjerksteradeel (Fr) met Pieter Eelkes Zandstra. Pieter is geboren op 3 november 1834 te Oostermeer (Tie), overleden op 27 juli 1914 te Smallingerland (Fr).

Van Pieter en Grietje zijn zes kinderen bekend:

1 Eelke Pieters Zandstra is geboren op 16 december 1859 te Oostermeer (Tie), zie V-E.

2 Sijtze Pieters Zandstra is geboren op 26 februari 1862 te Oostermeer (Tie), zie V-F.

3 Pietje Pieters Zandstra is geboren op 2 maart 1864 te Oostermeer (Tie), zie V-G.

4 Trijntje Pieters Zandstra is geboren op 19 februari 1866 te Oostermeer (Tie), zie V-H.

5 Sijbren Pieters Zandstra is geboren op 3 juni 1875 te Oostermeer (Tie), zie V-I.

6 Klaaske Pieters Zandstra is geboren op 8 juni 1880 te Oostermeer (Tie).

Klaaske trouwt op 14 oktober 1905 te Tietjerksteradeel (Fr) met Jakob Jarings Veenstra, zoon van Jaring Jakobs Veenstra en Joukjen Sjoerds Schaafsma. Jakob is geboren op 4 november 1881 te Surhuisterveen (Ach).

IV-F Geertje Cornelis Bosma, dochter van Cornelis Douwes Bosma en Trijntje Jacobs Sikkema (III-C), is geboren op 8 juni 1833 te Jelsum (Ldl), overleden op 5 november 1895 te Leeuwarden (Fr).

Geertje trouwt op 15 mei 1862 te Leeuwarderadeel (Fr) met Jan Gerrits Heslinga. Jan is geboren op 7 mei 1830 te Stiens (Ldl), overleden op 13 juni 1897 te Leeuwarden (Fr).

Van Jan en Geertje zijn vijf kinderen bekend:

1 Trijntje Jans Heslinga is geboren op 10 november 1862 te Leeuwarderadeel (Fr).

2 Gerrit Jans Heslinga is geboren op 25 juni 1864 te Leeuwarderadeel (Fr).

3 Hiltje Jans Heslinga is geboren op 28 juli 1866 te Leeuwarderadeel (Fr).

Hiltje trouwt op 23 oktober 1886 te Leeuwarderadeel (Fr) met Dirk Koopsma.

4 Cornelis Jans Heslinga is geboren op 14 mei 1868 te Leeuwarderadeel (Fr), overleden op 30 mei 1934 te Tietjerksteradeel (Fr).

5 Berber Jans Heslinga is geboren op 3 april 1870 te Leeuwarderadeel (Fr).

IV-G Douwe Cornelis Bosma, zoon van Cornelis Douwes Bosma en Trijntje Jacobs Sikkema (III-C), is geboren op 27 juni 1834 te Jelsum (Ldl), overleden op 10 maart 1914 te Leeuwarderadeel (Fr).

Douwe trouwt op 13 november 1857 te Leeuwarderadeel (Fr) met Houkje Wessels Nieuwenhuis. Houkje is geboren rond 1832 te Oudkerk (Tie).

Van Douwe en Houkje is een kind bekend:

1 Kornelis Douwes Bosma is geboren op 8 januari 1857 te Tietjerksteradeel (Fr), zie V-J.

IV-H Maaike Cornelis Bosma, dochter van Cornelis Douwes Bosma en Trijntje Jacobs Sikkema (III-C), is geboren op 30 april 1838 te Jelsum (Ldl), overleden op 9 april 1877 te Leeuwarderadeel (Fr).

Maaike trouwt op 26 mei 1864 te Leeuwarderadeel (Fr) met Jan Ages van der Meulen. Jan is geboren rond 1837 te Lekkum (Ldl), overleden op 12 juni 1909 te Leeuwarden (Fr).

Van Jan en Maaike zijn vier kinderen bekend:

1 Age Jans van der Meulen is geboren op 21 januari 1865 te Leeuwarderadeel (Fr).

2 Cornelis Jans van der Meulen is geboren op 15 januari 1868 te Lekkum (Ldl), zie V-K.

3 Wytske Jans van der Meulen is geboren op 26 april 1872 te Lekkum (Ldl), zie V-L.

4 Douwe Jans van der Meulen is geboren op 6 februari 1876 te Leeuwarderadeel (Fr), overleden op 15 augustus 1880 te Leeuwarderadeel (Fr).


Generatie V

(van 1844 tot 1952)

In deze generatie zijn 12 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 49 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1877 en 1902. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Tietjerksteradeel (Fr) (21x), Leeuwarderadeel (Fr) (6x), Kollumerland c.a. (Fr) (6x), Kollum (Kol) (4x), Burum (Kol) (4x), Rottevalle (Ach) (2x), Achtkarspelen (Fr) (2x), Oostermeer (Tie), Kollumerpomp (Kol) en Garijp (Tie).

V-A Ankje Hendriks Westerhof, dochter van Hendrik Oedses Westerhof (IV-A) en Aafke Lieuwes Bos, is geboren op 28 juni 1851 te Kollum (Kol), overleden op 20 maart 1929 te Kollum (Kol), begraven te Kollum (Kol).

Ankje trouwt op 13 mei 1876 te Kollumerland c.a. (Fr) met Dirk Tjeerds Sjaarda. Dirk is geboren op 6 april 1843 te Ee (O.D.), overleden op 29 juli 1904 te Kollumerland c.a. (Fr).

Van Dirk en Ankje zijn vier kinderen bekend:

1 Aafke Dirks Sjaarda is geboren op 29 maart 1877 te Kollumerland c.a. (Fr), overleden op 25 april 1882 te Kollumerland c.a. (Fr).

2 Aukje Dirks Sjaarda is geboren op 27 mei 1881 te Burum (Kol), overleden op 7 februari 1954 te Leeuwarden (Fr), begraven te Kollum (Kol).

Aukje trouwt op 13 mei 1905 te Kollumerland c.a. (Fr) met Eelke Slagter. Eelke is geboren op 5 november 1877 te Kollum (Kol), overleden op 25 april 1966 te Kollum (Kol), begraven te Kollum (Kol).

3 Tjeerd Dirks Sjaarda is geboren op 7 februari 1886 te Kollum (Kol), overleden op 6 december 1968 te Kollum (Kol), begraven te Kollum (Kol).

Tjeerd trouwt op 23 mei 1914 te Kollumerland c.a. (Fr) met Wytske Bosma. Wytske is geboren op 20 augustus 1884, overleden op 3 augustus 1946 te Kollum (Kol), begraven te Kollum (Kol).

4 Aafke Dirks Sjaarda is geboren op 31 mei 1890 te Burum (Kol), overleden op 18 februari 1969, begraven te Kollum (Kol).

Aafke trouwt op 20 mei 1911 te Kollumerland c.a. (Fr) met Hendrik Meersma. Hendrik is geboren op 9 april 1888, overleden op 21 januari 1973, begraven te Kollum (Kol).

V-B Oeds Hendriks Westerhof, zoon van Hendrik Oedses Westerhof (IV-A) en Aafke Lieuwes Bos, is geboren op 1 juli 1853 te Kollumerland c.a. (Fr), overleden op 11 mei 1911 te Kollumerland c.a. (Fr).

Oeds trouwt op 11 oktober 1879 te Kollumerland c.a. (Fr) met Johanna Meinderts Klopstra. Johanna is geboren op 27 juli 1854 te Kollumerland c.a. (Fr), overleden op 5 september 1920 te Kollumerland c.a. (Fr).

Van Oeds en Johanna zijn elf kinderen bekend:

1 Hendrik Oedses Westerhof is geboren op 13 november 1879 te Kollumerland c.a. (Fr), overleden op 19 mei 1880 te Kollumerland c.a. (Fr).

2 Hendrik Oedses Westerhof is geboren op 26 maart 1881 te Burum (Kol).

Hendrik trouwt op 14 januari 1922 te Kollumerland c.a. (Fr) met Trijntje Medemblik. Trijntje is geboren rond 1902 te Westergeest (Kol).

3 Meindert Oedses Westerhof is geboren op 23 januari 1883 te Kollum (Kol), overleden op 29 januari 1922 te Amsterdam (NH), begraven te Kollum (Kol).

Meindert trouwt op 12 augustus 1905 te Kollumerland c.a. (Fr) met Grietje Rijkens Meyer. Grietje is geboren rond 1883 te Murmerwoude (Dan).

4 Aafke Oedses Westerhof is geboren op 10 mei 1884 te Kollumerland c.a. (Fr).

Aafke trouwt op 18 mei 1907 te Oostdongeradeel (Fr) met Jan Hoekstra.

5 Tjitske Oedses Westerhof, wonende te Kollumerzwaag (Kol), is geboren op 17 juli 1885 te Burum (Kol), overleden op 14 februari 1916 te Groningen (Gr) (wonende te Kollumerzwaag (Kol)).

Tjitske trouwt op 21 mei 1910 te Kollumerland c.a. (Fr) met Jacob Berends de Vries. Jacob is geboren rond 1885 te Westergeest (Kol).

6 Lubbert Oedses Westerhof is geboren op 19 februari 1887 te Kollum (Kol), overleden op 30 maart 1947 te Kollum (Kol), begraven te Kollum (Kol).

7 Baukje Oedses Westerhof is geboren op 27 april 1888 te Kollumerland c.a. (Fr), overleden op 24 januari 1889 te Kollumerland c.a. (Fr).

8 Rinze Oedses Westerhof is geboren op 29 september 1889 te Kollumerpomp (Kol), overleden op 27 december 1967 te Dokkum (Fr), begraven te Kollum (Kol).

Rinze trouwt op 18 mei 1912 te Achtkarspelen (Fr) met Maaike Harms Hamstra. Maaike is geboren op 3 mei 1892 te Drogeham (Ach), overleden op 27 december 1967 te Leeuwarden (Fr), begraven te Kollum (Kol).

9 Dirk Oedses Westerhof is geboren op 2 maart 1891 te Kollum (Kol), overleden op 12 juli 1965, begraven te Kollum (Kol).

Dirk trouwt op 22 mei 1920 te Achtkarspelen (Fr) met Renskje Roels Klopstra. Renskje is geboren op 4 oktober 1891 te Surhuizum (Ach), overleden op 13 april 1984, begraven te Kollum (Kol).

10 Johannes Oedses Westerhof is geboren op 22 augustus 1893 te Kollumerland c.a. (Fr).

11 Ankje Oedses Westerhof is geboren op 31 oktober 1895 te Kollumerland c.a. (Fr), overleden op 10 maart 1900 te Kollumerland c.a. (Fr).

V-C Petrus Annes Zandbergen, zoon van Anne Sytzes Zandbergen (IV-C) en Reintje Petrus Elzinga, boerenknecht en arbeider, wonende te Harkema Opeinde (Ach) en te Rottevalle (Ach), is geboren op 28 februari 1858 te Garijp (Tie), overleden op 31 januari 1915 te Achtkarspelen (Fr), begraven te Rottevalle (Fr).

Petrus trouwt op 23 mei 1885 te Tietjerksteradeel (Fr) met Grietje Luitzens van der Meer, dochter van Luitzen Hendriks van der Meer en Saakje Wybes Iedema. Grietje is geboren op 1 juni 1859 te Harkema Opeinde (Ach), overleden op 1 juni 1941 te Appelscha (Osw).

Van Petrus en Grietje zijn vijf kinderen bekend:

1 Anne Petrus Zandbergen is geboren op 18 februari 1886 te Rottevalle (Ach), overleden op 13 januari 1977 te Noordbergum (Tie).

Anne trouwt op 25 januari 1912 met Geeske Alberts Elzinga. Geeske is geboren op 6 juli 1888 te Achtkarspelen (Fr), overleden op 2 december 1977 te Noordbergum (Tie).

2 Saakje Petrus Zandbergen is geboren op 13 februari 1889 te Achtkarspelen (Fr), overleden op 23 september 1984 te Leeuwarden (Fr).

Saakje was gehuwd met Otto Klaas Boonstra. Otto is geboren op 6 april 1889, overleden op 25 april 1960.

3 Reintje Petrus Zandbergen is geboren op 9 juni 1892 te Achtkarspelen (Fr), overleden op 6 april 1957.

Reintje trouwt op 14 mei 1914 met Wopke Elzinga. Wopke is geboren op 4 juli 1884, overleden op 15 januari 1955.

4 Luitzen Petrus Zandbergen is geboren op 12 januari 1896 te Rottevalle (Ach).

Luitzen was gehuwd met Lieuwkje van der Veer.

5 Sietske Petrus Zandbergen is geboren op 16 september 1900, overleden in 1993.

V-D Elske Annes Zandbergen, dochter van Anne Sytzes Zandbergen (IV-C) en Reintje Petrus Elzinga, is geboren op 9 januari 1873 te Achtkarspelen (Fr), overleden op 5 augustus 1952.

Elske trouwt op 19 mei 1894 te Tietjerksteradeel (Fr) met Eeltje Oebeles Herder. Eeltje, arbeider, is geboren op 21 januari 1868 te Garijp (Tie), overleden op 7 augustus 1949.

Van Eeltje en Elske zijn zes kinderen bekend:

1 Oebele Eeltjes Herder is geboren op 14 maart 1895 te Tietjerksteradeel (Fr).

2 Reintje Eeltjes Herder, huisvrouw, is geboren op 20 mei 1896 te Garijp (Tie), overleden op 5 november 1972 te Breezand.

3 Anne Eeltjes Herder is geboren op 19 maart 1898 te Tietjerksteradeel (Fr).

4 Wijbren Eeltjes Herder is geboren op 12 mei 1899 te Tietjerksteradeel (Fr).

5 Grietje Eeltjes Herder is geboren op 24 oktober 1900 te Tietjerksteradeel (Fr).

6 Petrus Eeltjes Herder is geboren op 12 april 1902 te Tietjerksteradeel (Fr).

V-E Eelke Pieters Zandstra, zoon van Pieter Eelkes Zandstra en Grietje Sytzes Zandbergen (IV-E), is geboren op 16 december 1859 te Oostermeer (Tie).

Eelke trouwt op 16 mei 1885 te Tietjerksteradeel (Fr) (1) met Lutske Dirks Dijkstra. Lutske is geboren op 23 december 1862 te Oostermeer (Tie), overleden op 9 april 1886 te Tietjerksteradeel (Fr).

Van Eelke en Lutske is een kind bekend:

1 Pieter Eelkes Zandstra is geboren op 8 april 1886 te Oostermeer (Tie).

Pieter trouwt op 13 mei 1911 te Tietjerksteradeel (Fr) met Janke Jans Elzinga. Janke is geboren op 4 oktober 1890 te Surhuizum (Ach).

Eelke trouwt op 22 juni 1916 te Tietjerksteradeel (Fr) (2) met Minke Pieters van der Sluis. Minke is geboren op 11 mei 1891 te Oostermeer (Tie).

V-F Sijtze Pieters Zandstra, zoon van Pieter Eelkes Zandstra en Grietje Sytzes Zandbergen (IV-E), is geboren op 26 februari 1862 te Oostermeer (Tie).

Sijtze trouwt op 7 maart 1885 te Tietjerksteradeel (Fr) met Antje Tjibbes Kooistra. Antje is geboren op 13 november 1864 te Eestrum (Tie).

Van Sijtze en Antje zijn zeven kinderen bekend:

1 Tietje Sijtzes Zandstra is geboren op 28 januari 1886 te Tietjerksteradeel (Fr).

2 Grietje Sijtzes Zandstra is geboren op 24 oktober 1887 te Tietjerksteradeel (Fr).

3 Tjibbe Sijtzes Zandstra is geboren op 18 november 1890 te Tietjerksteradeel (Fr).

4 Pietje Sijtzes Zandstra is geboren op 24 november 1893 te Tietjerksteradeel (Fr).

5 Sjoukje Sijtzes Zandstra is geboren op 5 juni 1896 te Tietjerksteradeel (Fr).

6 Pieter Sijtzes Zandstra is geboren op 26 september 1899 te Tietjerksteradeel (Fr).

7 Sitske Sijtzes Zandstra is geboren op 28 november 1902 te Tietjerksteradeel (Fr).

V-G Pietje Pieters Zandstra, dochter van Pieter Eelkes Zandstra en Grietje Sytzes Zandbergen (IV-E), is geboren op 2 maart 1864 te Oostermeer (Tie).

Pietje trouwt op 19 mei 1888 te Tietjerksteradeel (Fr) met Tjipke Klazes Toonstra. Tjipke is geboren op 6 oktober 1866 te Oostermeer (Tie).

Van Tjipke en Pietje zijn drie kinderen bekend:

1 Trijntje Tjipkes Toonstra is geboren op 9 juli 1888 te Tietjerksteradeel (Fr).

2 Pieter Tjipkes Toonstra is geboren op 30 april 1890 te Tietjerksteradeel (Fr).

3 Grietje Tjipkes Toonstra is geboren op 19 juni 1892 te Tietjerksteradeel (Fr).

V-H Trijntje Pieters Zandstra, dochter van Pieter Eelkes Zandstra en Grietje Sytzes Zandbergen (IV-E), is geboren op 19 februari 1866 te Oostermeer (Tie).

Trijntje trouwt op 17 mei 1890 te Tietjerksteradeel (Fr) met Egbert Rinzes Kooistra. Egbert is geboren op 3 januari 1867 te Eestrum (Tie).

Van Egbert en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1 Rinze Egberts Kooistra is geboren op 29 maart 1891 te Tietjerksteradeel (Fr).

2 Grietje Egberts Kooistra is geboren op 7 augustus 1892 te Tietjerksteradeel (Fr).

3 Antje Egberts Kooistra is geboren op 3 december 1894 te Tietjerksteradeel (Fr).

4 Rinze Egberts Kooistra is geboren op 15 december 1897 te Tietjerksteradeel (Fr).

5 Pieter Egberts Kooistra is geboren op 14 april 1900 te Tietjerksteradeel (Fr).

V-I Sijbren Pieters Zandstra, zoon van Pieter Eelkes Zandstra en Grietje Sytzes Zandbergen (IV-E), is geboren op 3 juni 1875 te Oostermeer (Tie).

Sijbren trouwt op 19 april 1902 te Tietjerksteradeel (Fr) met Baukje Wiegers Veenstra, dochter van Wieger Jacobs Veenstra en Gepke Tammes van Dam. Baukje is geboren op 21 oktober 1875 te Oostermeer (Tie).

Van Sijbren en Baukje is een kind bekend:

1 Pieter Sijbrens Zandstra is geboren op 18 mei 1902 te Tietjerksteradeel (Fr).

V-J Kornelis Douwes Bosma, zoon van Douwe Cornelis Bosma (IV-G) en Houkje Wessels Nieuwenhuis, is geboren op 8 januari 1857 te Tietjerksteradeel (Fr).

Kornelis trouwt op 17 mei 1888 te Leeuwarderadeel (Fr) met Aukje Hofman.

Van Kornelis en Aukje zijn twee kinderen bekend:

1 Houkje Kornelis Bosma is geboren op 4 augustus 1889 te Leeuwarderadeel (Fr).

2 Douwe Kornelis Bosma is geboren op 14 november 1894 te Leeuwarderadeel (Fr).

V-K Cornelis Jans van der Meulen, zoon van Jan Ages van der Meulen en Maaike Cornelis Bosma (IV-H), is geboren op 15 januari 1868 te Lekkum (Ldl).

Cornelis trouwt op 21 mei 1892 te Leeuwarderadeel (Fr) met Jakobje Oostra. Jakobje is geboren op 16 maart 1872 te Gerkesklooster (Ach).

Van Cornelis en Jakobje zijn drie kinderen bekend:

1 Maaike Cornelis van der Meulen is geboren op 31 maart 1894 te Leeuwarderadeel (Fr), overleden op 7 augustus 1894 te Leeuwarderadeel (Fr).

2 Maaike Cornelis van der Meulen is geboren op 28 mei 1896 te Leeuwarderadeel (Fr).

3 Aukje Cornelis van der Meulen is geboren op 6 september 1897 te Leeuwarderadeel (Fr).

V-L Wytske Jans van der Meulen, dochter van Jan Ages van der Meulen en Maaike Cornelis Bosma (IV-H), is geboren op 26 april 1872 te Lekkum (Ldl).

Wytske trouwt op 13 mei 1893 te Leeuwarderadeel (Fr) met Arjen Doekes Bijlsma. Arjen is geboren rond 1867 te Stiens (Ldl), overleden op 24 april 1931 te Leeuwarderadeel (Fr).

Van Arjen en Wytske is een kind bekend:

1 Doeke Bijlsma is geboren op 18 augustus 1893 te Leeuwarderadeel (Fr).


© 2010 Sake Wagenaar – opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.