Genealogie Sybrandus Huisinga


Genealogie van Sybrandus Huisinga (+ <1729)

Door Sake Wagenaar, 5-5-2010


Generatie I

(van 1662 tot 1729)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1704 en 1728. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Augustinusga (Ach).

I Sybrandus Huisinga ook genaamd Sybren Sioerds Huysinga, Sibrandus Huysinga, Sybren Huisinga, Sibrant Huijsinga en wijlen de Secretaris Huisinga, zoon van Sioerd Sibrandts en Martijntje Jans, secretaris van Achtkarspelen, klerk en secretaris, wonende te Leeuwarden (Fr), te Oostdongeradeel (Fr), te Augustinusga (Ach) en te Achtkarspelen (Fr), is waarschijnlijk geboren rond 1662, overleden voor dinsdag 29 maart 1729.

Sybrandus trouwt rond 1704 (eigen schatting) (1) met Trijntje Bauckes. Trijntje is mogelijk geboren rond 1680 (eigen schatting).

Van Sybrandus en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1 Martijntje Sibrantz Huizinga, wonende te Augustinusga (Ach), is waarschijnlijk geboren tussen 1704 en 1709 (eigen schatting).

Martijntje trouwt op zondag 10 juli 1729 te Gerkesklooster (Ach) met Roelof Hindrix.

2 Bauke Sibrants Huijsinga.

3 Sjoert Sibrants Huijsinga is geboren rond 1711 (eigen schatting), zie II-A.

4 Aeltie Sibrants Huijsinga ook genaamd Aaltje Huizinga is geboren rond 1716, overleden op zaterdag 14 januari 1797 te Dokkum (Fr).

Sybrandus was gehuwd (2) met Fenne Lammerts, waarschijnlijk dochter van Lammert. Fenne is mogelijk geboren tussen 1690 en 1700 (eigen schatting), overleden na dinsdag 29 maart 1729.

Van Sybrandus en Fenne is een kind bekend:

5 Lambertus Sybrandus Huisinga is geboren rond 1728 te Augustinusga (Ach), zie II-B.


Generatie II

(van 1704 tot 1797)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 12 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1738 en 1775. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Surhuizum (Ach) (5x), Dokkum (Fr) (3x), Holwerd (W.D.) (2x), Makkum en Harlingen (Fr).

II-A Sjoert Sibrants Huijsinga ook genaamd Sjoerd Huijsinga, Suffridus Huisinga, Sjoerd Huisinga, Suffrydus Huysynga, Suffridus Huisenga, S. Huisenga, Suffridus Huijsinga en Sufrydus Huisinga, zoon van Sybrandus Huisinga (I) en Trijntje Bauckes, klerk, procureur, procureur-fiscaal, procureur postulant en koopman, wonende te Harlingen (Fr), aldaar, te Bolsward (Fr) en te Makkum, is geboren rond 1711 (eigen schatting), overleden na woensdag 20 september 1769.

Sjoert trouwt op zondag 22 juli 1736 te Harlingen (Fr) (1) met Trijntje Romkes Groenewolt.

Van Sjoert en Trijntje is een kind bekend:

1 Sybrant Huisinga is gedoopt op dinsdag 7 januari 1738 te Harlingen (Fr), zie III-A.

Sjoert trouwt op zondag 14 juni 1739 te Makkum (2) met Sara de Fries.

Van Sjoert en Sara is een kind bekend:

2 Fedde Huisenga is gedoopt op donderdag 6 mei 1745 te Makkum, jong overleden na donderdag 6 mei 1745 aldaar.

II-B Lambertus Sybrandus Huisinga ook genaamd Lambertus Sijbrandus Huisinga, zoon van Sybrandus Huisinga (I) en Fenne Lammerts, schoolmeester, wonende te Surhuizum (Ach), te Holwerd (W.D.) en te Dokkum (Fr), is geboren rond 1728 te Augustinusga (Ach), overleden op vrijdag 1 februari 1793 te Dokkum (Fr).

Lambertus trouwt op zaterdag 11 november 1752 te Harlingen (Fr) met Marike Lucas Verblans ook genaamd Marie Lucas Foorblan. Marike is gedoopt op zondag 30 november 1727 te Leeuwarden (Fr), overleden op zondag 7 maart 1802 te Dokkum (Fr).

Van Lambertus en Marike zijn tien kinderen bekend:

1 Fenne Lambartus Huisinga ook genaamd Fennigje Lamberts Huysinga is geboren rond 1754 te Surhuizum (Ach), overleden op dinsdag 13 mei 1806 te Dokkum (Fr), begraven op maandag 19 mei 1806 aldaar.

Fenne trouwt op zondag 20 juni 1779 te Harlingen (Fr) met Feite Jacobs Ruitenschild. Feite is begraven in juni 1801 te Dokkum (Fr).

2 Pijtje Lambertus Huisinga, wonende te Dokkum (Fr), is geboren rond 1757 te Surhuizum (Ach), overleden op woensdag 15 april 1818 te Dokkum (Fr).

Pijtje trouwt op dinsdag 22 mei 1781 te Dokkum (Fr) (1) met Wouter Jans van Laar. Wouter, koopmansbode, is geboren rond 1753, overleden op vrijdag 11 april 1794 te Dokkum (Fr). Pijtje trouwt op zondag 22 november 1795 te Dokkum (Fr) (2) met Johannes Potgieter. Johannes, koopman en grutter, is geboren rond 1766, overleden op donderdag 18 maart 1824 te Dokkum (Fr).

3 Trijntje Lambertus Huisinga is geboren rond 1759 te Surhuizum (Ach), overleden op zaterdag 25 maart 1826 te Sneek (Fr).

Trijntje trouwt op zondag 20 mei 1787 te Dokkum (Fr) met Roelof Hendriks Gorter. Roelof is gedoopt op zondag 19 juni 1763, overleden op dinsdag 10 oktober 1826 te Sneek (Fr).

4 Sibrandus Lambertus Huisinga is geboren rond 1761 te Surhuizum (Ach), zie III-B.

5 Janke Lambertus Huisinga is geboren rond 1764 te Surhuizum (Ach), overleden op vrijdag 23 juni 1809 te Dokkum (Fr).

Janke trouwt op zondag 30 oktober 1791 te Leeuwarden (Fr) met Adrianus Eisma. Adrianus, zadelmaker, is geboren rond 1768, overleden op dinsdag 25 november 1828 te Dokkum (Fr).

6 Werdijna Lambertus Huisinga, wonende te Dokkum (Fr), is geboren op zondag 31 augustus 1766, gedoopt op zondag 5 oktober 1766 te Holwerd (W.D.), overleden op woensdag 6 juni 1849 te Dokkum (Fr).

Werdijna trouwt op zondag 13 mei 1787 te Dokkum (Fr) met Sjoerd Hendriks Gorter. Sjoerd, grutter, is geboren te Kootstertille (Ach), gedoopt op maandag 16 april 1759 te Twijzel/Kooten (Ach), overleden op woensdag 26 juli 1820 te Dokkum (Fr).

7 Anna Lambertus Huisinga is geboren op vrijdag 6 januari 1769, gedoopt op zondag 29 januari 1769 te Holwerd (W.D.).

8 Lucas Lambertus Huisinga is geboren op woensdag 22 juli 1772 te Dokkum (Fr), gedoopt op woensdag 5 augustus 1772 aldaar.

9 Thijs Lambertus Huisinga is geboren op vrijdag 6 oktober 1775 te Dokkum (Fr), gedoopt op zondag 15 oktober 1775 aldaar, zie III-C.

10 Johannes Lambertus Huisinga is geboren op vrijdag 6 oktober 1775 te Dokkum (Fr), gedoopt op zondag 15 oktober 1775 aldaar, overleden op dinsdag 7 november 1780 aldaar.


Generatie III

(van 1738 tot 1849)

In deze generatie zijn 3 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 7 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1769 en 1808. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Dokkum (Fr) (6x) en Harlingen (Fr).

III-A Sybrant Huisinga, zoon van Sjoert Sibrants Huijsinga (II-A) en Trijntje Romkes Groenewolt, wonende te Harlingen (Fr), is gedoopt op dinsdag 7 januari 1738 aldaar.

Sybrant trouwt voor dinsdag 30 mei 1769 met Maria Margaretha ten Brink.

Van Sybrant en Maria is een kind bekend:

1 Geertruid Huisinga is gedoopt op dinsdag 30 mei 1769 te Harlingen (Fr).

III-B Sibrandus Lambertus Huisinga, zoon van Lambertus Sybrandus Huisinga (II-B) en Marike Lucas Verblans, koekenbakker, wonende te Dokkum (Fr), is geboren rond 1761 te Surhuizum (Ach), overleden op woensdag 14 oktober 1829 te Dantumadeel (Fr).

Sibrandus trouwt op zondag 23 december 1787 te Dokkum (Fr) met Hiltje Eelzes. Hiltje is geboren op maandag 4 augustus 1760, gedoopt op zondag 26 oktober 1760 te Veenwouden (Dan), overleden op donderdag 14 mei 1807 te Dokkum (Fr).

Van Sibrandus en Hiltje zijn drie kinderen bekend:

1 Lambertus Sibrandus Huisinga is geboren op zondag 22 maart 1789, gedoopt op woensdag 1 april 1789 te Dokkum (Fr), zie IV-A.

2 Else Sibrandus Huisinga ook genaamd Elso Huizinga is geboren op maandag 12 augustus 1793, gedoopt op zondag 25 augustus 1793 te Dokkum (Fr), overleden op woensdag 24 januari 1816 aldaar.

3 Wijpkje Sibrandus Huisinga is geboren op zaterdag 9 december 1797, gedoopt op zondag 31 december 1797 te Dokkum (Fr), overleden op vrijdag 7 augustus 1846 te Workum (Fr).

Wijpkje trouwt op maandag 15 december 1817 te Dokkum (Fr) met Sybout Tjipkes Hiemstra. Sybout is geboren rond 1788, overleden op donderdag 6 oktober 1864 te Workum (Fr).

III-C Thijs Lambertus Huisinga, zoon van Lambertus Sybrandus Huisinga (II-B) en Marike Lucas Verblans, marktmeester, wonende te Dokkum (Fr), is geboren op vrijdag 6 oktober 1775 aldaar, gedoopt op zondag 15 oktober 1775 aldaar, overleden op donderdag 17 maart 1825 aldaar, begraven op vrijdag 20 maart 1829 aldaar.

Thijs trouwt op zondag 30 augustus 1795 te Dokkum (Fr) (1) met Antje Jacobs Smids ook genaamd Antje Jacobs Smid. Antje is geboren rond 1766, overleden op donderdag 23 juni 1796 te Dokkum (Fr).

Van Thijs en Antje is een kind bekend:

1 Anne Thijses Huisinga, lansier, is geboren op donderdag 16 juni 1796, gedoopt op zondag 3 juli 1796 te Dokkum (Fr), overleden na donderdag 17 maart 1825.

Thijs trouwt op zondag 18 februari 1798 te Dokkum (Fr) (2) met Geertje Roelofs Dantuma. Geertje is geboren rond 1777, overleden op maandag 14 januari 1799 te Dokkum (Fr).

Thijs trouwt op zondag 28 juni 1801 te Dokkum (Fr) (3) met Hendrika de Roos ook genaamd Henderica de Roos en Rykje de Roos. Hendrika is geboren rond 1772, overleden op vrijdag 18 mei 1821 te Dokkum (Fr), begraven op dinsdag 22 mei 1821 aldaar.

Van Thijs en Hendrika zijn twee kinderen bekend:

2 Willem Thijses Huizinga is geboren op zondag 23 maart 1806, gedoopt op woensdag 16 april 1806 te Dokkum (Fr).

3 Lambertus Thijses Huizinga is geboren op donderdag 22 december 1808, gedoopt op dinsdag 17 januari 1809 te Dokkum (Fr), zie IV-B.

Thijs trouwt op donderdag 4 oktober 1821 te Dokkum (Fr) (4) met Etje Harms Bennema. Etje is geboren rond 1784, overleden op woensdag 29 juni 1842 te Dokkum (Fr).


Generatie IV

(van 1769 tot 1846)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 9 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1811 en 1839. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Dokkum (Fr) (8x) en Franeker (Fr).

IV-A Lambertus Sibrandus Huisinga, zoon van Sibrandus Lambertus Huisinga (III-B) en Hiltje Eelzes, is geboren op zondag 22 maart 1789, gedoopt op woensdag 1 april 1789 te Dokkum (Fr), overleden op donderdag 24 juli 1817 te Leeuwarden (Fr).

Lambertus trouwt op zondag 21 mei 1809 te Veenwouden (Dan) met Hillegonda de Haan. Hillegonda is geboren rond 1783, overleden op donderdag 8 april 1847 te Dokkum (Fr).

Van Lambertus en Hillegonda zijn drie kinderen bekend:

1 Hiltje Huizenga ook genaamd Hiltje Huisinga is geboren op vrijdag 31 mei 1811 te Dokkum (Fr), overleden op zaterdag 25 oktober 1817 aldaar.

2 Henrica Bouwina Huizenga ook genaamd Henrica Bouwina Huisinga is geboren op maandag 27 december 1813 te Dokkum (Fr), overleden op vrijdag 17 juni 1814 aldaar.

3 Annea Elisabeth Huisinga is geboren op woensdag 24 mei 1815 te Dokkum (Fr), overleden op dinsdag 4 februari 1817 aldaar.

IV-B Lambertus Thijses Huizinga ook genaamd Lambartus Huizinga, zoon van Thijs Lambertus Huisinga (III-C) en Hendrika de Roos, is geboren op donderdag 22 december 1808, gedoopt op dinsdag 17 januari 1809 te Dokkum (Fr), overleden op zondag 28 april 1839 aldaar.

Lambertus trouwt op zondag 31 juli 1831 te Franeker (Fr) met Hylkjen Jacobs Stallinga. Hylkjen, bakkersche, wonende te Dokkum (Fr), is overleden na dinsdag 3 augustus 1841.

Van Lambertus en Hylkjen zijn zes kinderen bekend:

1 Thijs Lambertus Huizinga is geboren op dinsdag 20 september 1831 te Franeker (Fr), overleden op dinsdag 4 oktober 1831 aldaar.

2 Houkje Lambertus Huizinga is geboren op vrijdag 7 september 1832 te Dokkum (Fr), overleden op maandag 23 januari 1911 aldaar.

Houkje trouwt op zondag 30 september 1860 te Dokkum (Fr) met Douwe Jongsma. Douwe is geboren rond 1831, overleden op donderdag 23 mei 1907 te Dokkum (Fr).

3 Henderica Lambertus Huizenga is geboren op dinsdag 1 april 1834 te Dokkum (Fr).

Henderica trouwt op zondag 24 mei 1863 te Dokkum (Fr) met Hendrik Sprietsma. Hendrik is geboren rond 1837, overleden op donderdag 4 maart 1875 te Dokkum (Fr).

4 Thijs Lambertus Huizinga is geboren op donderdag 17 maart 1836 te Dokkum (Fr), overleden op dinsdag 22 september 1857 aldaar.

5 Jacob Lambertus Huizinga is geboren op maandag 23 april 1838 te Dokkum (Fr), overleden op zaterdag 29 september 1838 aldaar.

6 Lambertus Lambertus Huizinga is geboren op vrijdag 11 oktober 1839 te Dokkum (Fr), zie V.


Generatie V

(van 1811 tot 1916)

V Lambertus Lambertus Huizinga, zoon van Lambertus Thijses Huizinga (IV-B) en Hylkjen Jacobs Stallinga, winkelier, is geboren op vrijdag 11 oktober 1839 te Dokkum (Fr), overleden op woensdag 5 juli 1916 aldaar.

Lambertus trouwt op donderdag 16 mei 1867 te Dokkum (Fr) (1) met Grietje de Vries. Grietje is geboren rond 1845, overleden op zondag 30 april 1882 te Dokkum (Fr).

Van Lambertus en Grietje is een kind bekend:

1 Hylkje Lambertus Huizenga is geboren op zaterdag 28 september 1867 te Dokkum (Fr).

Lambertus trouwt op donderdag 14 mei 1885 te Ferwerderadeel (Fr) (2) met Baukje Annes Rinsma. Baukje is geboren rond 1844 te Hallum, overleden op vrijdag 18 januari 1924 te Ferwerderadeel (Fr).


© 2010 Sake Wagenaar – opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.417.20100120


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.