Genealogie Meinsma

Genealogie van Meindert Lammerts


Door Sake Wagenaar, 30-6-2009


Generatie I

(van 1740 tot 1808)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1787 en 1800. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Anjum (O.D.) (3x).

I Meindert Lammerts, zoon van Lammert Hendriks en Sytske Minderts, kuiper, wonende te Anjum (O.D.), is geboren op zaterdag 23 januari 1740, overleden op maandag 5 december 1808.

Meindert trouwt op zondag 14 december 1766 te Anjum (O.D.) (1) met Aukjen Tomas. Aukjen is overleden voor zondag 25 februari 1787.

Meindert trouwt op zondag 25 februari 1787 te Anjum (O.D.) (2) met Hendrikje Binnerts Meinsma. Hendrikje, wonende te Anjum (O.D.), is geboren in 1762 te Anjum (O.D.), Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 5 december 1762 te Anjum (O.D.), overleden op woensdag 8 juli 1835 te Oostdongeradeel (Fr).

Van Meindert en Hendrikje zijn drie kinderen bekend:

1 Lammert Meinderts Meinsma, kuiper, wonende te Anjum (O.D.), is geboren op donderdag 29 november 1787 te Anjum (O.D.), Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 9 december 1787 te Anjum (O.D.), overleden op maandag 28 november 1859 te Oostdongeradeel (Fr).

2 Bindert Meinderts Meinsma is geboren op zondag 6 maart 1791 te Anjum (O.D.), Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 20 maart 1791 te Anjum (O.D.), zie II.

3 Sytse Meinderts Meinsma, kuiper, wonende te Anjum (O.D.), is geboren op vrijdag 21 november 1800 te Anjum (O.D.), Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 7 december 1800 te Anjum (O.D.), overleden op dinsdag 2 september 1879 te Steendijk.


Generatie II

(van 1787 tot 1879)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 8 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1819 en 1838. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Oostdongeradeel (Fr) (4x) en Anjum (O.D.) (4x).

II Bindert Meinderts Meinsma, zoon van Meindert Lammerts (I) en Hendrikje Binnerts Meinsma, boerenknecht en arbeider, arbeider en gardenier, wonende te Anjum (O.D.), is geboren op zondag 6 maart 1791 te Anjum (O.D.), Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 20 maart 1791 te Anjum (O.D.), overleden op zondag 18 augustus 1861 te Oostdongeradeel (Fr).

Bindert trouwt op vrijdag 15 mei 1818 te Oostdongeradeel (Fr) met Detje Lubberts Meinsma. Detje, wonende te Anjum (O.D.), is geboren op dinsdag 4 augustus 1795 te Dantumawoude (Dan), Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 6 september 1795 te Dantumawoude (Dan), overleden op zaterdag 30 mei 1863 te Oostdongeradeel (Fr).

Van Bindert en Detje zijn acht kinderen bekend:

1 Taeke Binderts Meinsma is geboren op woensdag 6 januari 1819 te Anjum (O.D.), zie III-A.

2 Hendrikje Binderts Meinsma is geboren op dinsdag 20 november 1821 te Anjum (O.D.), overleden op donderdag 15 februari 1894 te Amelte.

Hendrikje trouwt op zaterdag 9 mei 1846 te Oostdongeradeel (Fr) (1) met Tjerk Ruurds de Jong. Tjerk is geboren rond 1810, overleden op dinsdag 21 november 1854 te Oostdongeradeel (Fr). Hendrikje trouwt op zaterdag 10 mei 1856 te Oostdongeradeel (Fr) (2) met Reitze Jans Boersma. Reitze is geboren op donderdag 5 april 1832 te Oostdongeradeel (Fr), overleden op zaterdag 30 augustus 1902 te Vredeveld.

3 Bontje Binderts Meinsma is geboren op vrijdag 1 oktober 1824 te Anjum (O.D.), overleden op woensdag 7 maart 1849 te Oostdongeradeel (Fr).

4 Lutske Binderts Meinsma is geboren op vrijdag 26 december 1828 te Oostdongeradeel (Fr), overleden op woensdag 4 maart 1829 te Oostdongeradeel (Fr).

5 Lutske Binderts Meinsma is geboren op maandag 19 april 1830 te Oostdongeradeel (Fr), overleden op maandag 5 juli 1830 te Oostdongeradeel (Fr).

6 Meindert Binderts Meinsma is geboren op zondag 15 januari 1832 te Oostdongeradeel (Fr), zie III-B.

7 Lutske Binderts Meinsma is geboren op zondag 24 augustus 1834 te Anjum (O.D.), overleden op dinsdag 5 februari 1867 te Oostdongeradeel (Fr).

Lutske trouwt op dinsdag 17 mei 1859 te Oostdongeradeel (Fr) met Halbe Lubberts Halbesma. Halbe is geboren op woensdag 20 november 1833 te Oostdongeradeel (Fr).

8 Japke Binderts Meinsma is geboren op vrijdag 19 januari 1838 te Oostdongeradeel (Fr), overleden op maandag 8 april 1850 te Oostdongeradeel (Fr).


Generatie III

(van 1819 tot 1909)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 14 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1844 en 1870. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Harlingen (Fr) (8x) en Den Haag (ZH) (6x).

III-A Taeke Binderts Meinsma, zoon van Bindert Meinderts Meinsma (II) en Detje Lubberts Meinsma, koetsier, melkslijter en schipper, wonende te Den Haag (ZH), is geboren op woensdag 6 januari 1819 te Anjum (O.D.), overleden na zaterdag 24 november 1894.

Taeke trouwt op woensdag 3 april 1844 te Den Haag (ZH) met Pieternella van der Horden. Pieternella, dienstbode, wonende te Den Haag (ZH), is geboren rond 1814 te Nieuwer-Amstel (NH), overleden op zaterdag 24 november 1894 te Delft (ZH).

Van Taeke en Pieternella zijn zes kinderen bekend:

1 Detje Bendertje Meinsma is geboren op vrijdag 22 maart 1844 te Den Haag (ZH), overleden in 1848 te Den Haag (ZH).

2 Egbert Marinus Meinsma is geboren op donderdag 1 oktober 1846 te Den Haag (ZH), zie IV-A.

3 Detje Bendertje Meinsma is geboren in 1849 te Den Haag (ZH), overleden in 1849 te Den Haag (ZH).

4 Detje Bendertje Meinsma is geboren op dinsdag 17 december 1850 te Den Haag (ZH).

Detje trouwt op woensdag 26 juni 1878 te Den Haag (ZH) met Pieter Frederik Willem van Bommel. Pieter, timmerman, is geboren rond 1844 te Den Haag (ZH).

5 Bendert Lambertus Franciscus Meinsma, schipper, is geboren op dinsdag 31 oktober 1854 te Den Haag (ZH), overleden op zondag 23 juni 1918 te Vreeswijk (Ut).

Bendert trouwt op donderdag 4 april 1895 te Vreeswijk (Ut) met Johanna Adriana van Hoeven. Johanna is geboren rond 1849 te Vreeswijk (Ut), overleden op zondag 23 augustus 1914 te Vreeswijk (Ut).

6 Hendrik Rijtse Lubbert Meinsma is geboren op woensdag 5 mei 1858 te Den Haag (ZH), zie IV-B.

III-B Meindert Binderts Meinsma, zoon van Bindert Meinderts Meinsma (II) en Detje Lubberts Meinsma, bootsman en scheepskapitein, wonende te Harlingen (Fr), is geboren op zondag 15 januari 1832 te Oostdongeradeel (Fr), overleden op zondag 18 juli 1909 te Haarlem (NH), begraven na zondag 18 juli 1909 te Haarlem (NH).

Meindert heeft toestemming voor huwelijk verkregen op vrijdag 9 november 1855 te Metslawier (O.D.), trouwt op donderdag 13 december 1855 te Harlingen (Fr) met Jacoba Ages van der Bos. Jacoba is geboren op vrijdag 30 november 1832 te Harlingen (Fr), overleden op zaterdag 21 januari 1922 te Amsterdam (NH), begraven te Haarlem (NH).

Van Meindert en Jacoba zijn acht kinderen bekend:

1 Catharina Meinsma, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op zondag 5 oktober 1856 te Harlingen (Fr).

Catharina trouwt op donderdag 12 april 1877 te Harlingen (Fr) met Bernardus David de Breuk.

2 Detje Meinsma is geboren op vrijdag 7 mei 1858 te Harlingen (Fr), overleden op maandag 8 november 1886 te Harlingen (Fr).

Detje trouwt op donderdag 7 december 1882 te Harlingen (Fr) met Wiebe van den Berg. Wiebe, wonende te Harlingen (Fr), is waarschijnlijk geboren rond 1859, waarschijnlijk overleden op dinsdag 30 november 1937 te Leeuwarden (Fr).

3 Agatha Bendertina Meinsma is geboren op zaterdag 23 juni 1860 te Harlingen (Fr), overleden op zondag 1 april 1877 te Harlingen (Fr).

4 Bendert Meinsma is geboren op vrijdag 22 november 1861 te Harlingen (Fr), zie IV-C.

5 Age Meinsma is geboren op donderdag 24 september 1863 te Harlingen (Fr), zie IV-D.

6 Sytske Meinsma is geboren op vrijdag 4 augustus 1865 te Harlingen (Fr).

Sytske trouwt op maandag 18 juni 1888 te Harlingen (Fr) met Jan de Boer.

7 Aafke Meinsma is geboren op vrijdag 26 oktober 1866 te Harlingen (Fr), overleden op maandag 1 september 1873 te Harlingen (Fr).

8 Henderika Meinsma, onderwijzeres en onderwijzeres School voor Christelijk Nationaal Onderwijs, wonende te Harlingen (Fr), is geboren op donderdag 27 oktober 1870 te Harlingen (Fr), overleden op maandag 14 juni 1920, begraven na maandag 14 juni 1920 te Haarlem (NH).


Generatie IV

(van 1844 tot 1940)

In deze generatie zijn 4 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 24 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1872 en 1899. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Rotterdam (ZH) (7x), Harlingen (Fr) (7x), Den Haag (ZH) (3x), Delft (ZH) (3x), Vrijenban (ZH), Maassluis (ZH) en Haarlem (NH).

IV-A Egbert Marinus Meinsma, zoon van Taeke Binderts Meinsma (III-A) en Pieternella van der Horden, meubelmaker, wonende te Buenos Aires, is geboren op donderdag 1 oktober 1846 te Den Haag (ZH).

Egbert trouwt op woensdag 1 november 1871 te Den Haag (ZH) met Elisabeth Johanna van Bommel.

Van Egbert en Elisabeth zijn vijf kinderen bekend:

1 Taeke Bendert Hendrik Meinsma, machinist, wonende te Buenos Aires, is geboren op dinsdag 30 april 1872 te Den Haag (ZH).

2 Alberdina Cornelia Petronella Meinsma is geboren op woensdag 29 oktober 1873 te Delft (ZH), overleden op donderdag 12 februari 1874 te Delft (ZH).

3 Henriette Petronella Meinsma is geboren in 1875 te Den Haag (ZH), overleden op zondag 22 augustus 1875 te Den Haag (ZH).

4 Alberdina Henriette Meinsma is geboren in 1876 te Den Haag (ZH), overleden op zondag 19 september 1880 te Den Haag (ZH).

5 waarschijnlijk Petronella Meinsma.

IV-B Hendrik Rijtse Lubbert Meinsma, zoon van Taeke Binderts Meinsma (III-A) en Pieternella van der Horden, is geboren op woensdag 5 mei 1858 te Den Haag (ZH).

Hendrik trouwt op woensdag 12 november 1884 te Rotterdam (ZH) met Zegerina van Dodewaard. Zegerina is geboren rond 1862 te Amsterdam (NH).

Van Hendrik en Zegerina zijn elf kinderen bekend:

1 Pieter Marinus Kornelis Meinsma is geboren op zondag 13 december 1885 te Rotterdam (ZH), overleden op dinsdag 29 december 1885 te Rotterdam (ZH).

2 Wilhelmina Zegerina Meinsma is geboren rond 1886 te Haarlem (NH), overleden op zaterdag 20 november 1886 te Rotterdam (ZH).

3 Pieter Marinus Kornelis Meinsma is geboren op woensdag 14 december 1887 te Rotterdam (ZH), overleden op zondag 25 december 1887 te Rotterdam (ZH).

4 Hendrik Bertus Bendert Meinsma is geboren op vrijdag 21 december 1888 te Rotterdam (ZH).

5 Willem Dirk Meinsma is geboren op vrijdag 21 december 1888 te Rotterdam (ZH).

6 Willem Dirk Meinsma is geboren op dinsdag 9 september 1890 te Rotterdam (ZH), overleden op donderdag 18 september 1890 te Delft (ZH).

7 Petronella Cornelia Meinsma is geboren op woensdag 30 september 1891 te Delft (ZH).

8 Wilhelmina Meinsma is geboren op dinsdag 3 oktober 1893 te Vrijenban (ZH).

9 Henriette Elisabeth Meinsma, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op zaterdag 22 september 1894 te Rotterdam (ZH), overleden op zondag 3 maart 1895 te Delft (ZH) (wonende te Rotterdam (ZH)).

10 Willem Meinsma is geboren op zaterdag 13 februari 1897 te Delft (ZH).

11 Detsy Cornelia Meinsma is geboren op dinsdag 5 december 1899 te Rotterdam (ZH), overleden op donderdag 1 maart 1900 te Overschie (ZH).

IV-C Bendert Meinsma, zoon van Meindert Binderts Meinsma (III-B) en Jacoba Ages van der Bos, lichtmatroos en scheepskapitein, wonende te Harlingen (Fr) en te Rotterdam (ZH), is geboren op vrijdag 22 november 1861 te Harlingen (Fr), overleden in 1940 te Rotterdam (ZH), begraven in 1940 te Rotterdam (ZH) (Algemene begraafplaats Crooswijk).

Bendert trouwt op donderdag 28 februari 1884 te Harlingen (Fr) met Hillegiena Kuiper. Hillegiena is geboren op zaterdag 19 november 1859 te Harlingen (Fr).

Van Bendert en Hillegiena zijn vier kinderen bekend:

1 Meindert Meinsma, kajuitwachter, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op vrijdag 18 juni 1886 te Harlingen (Fr).

2 Albert Meinsma, stuurman en scheepskapitein, wonende te Harlingen (Fr), te Rotterdam (ZH) en te Rijswijk (ZH), is geboren op zaterdag 8 oktober 1887 te Harlingen (Fr), overleden op zondag 8 mei 1966 te Rijswijk (ZH), gecremeerd op donderdag 12 mei 1966 te Velsen (NH).

Albert trouwt op maandag 10 november 1913 te Harlingen (Fr) met Anna Sinnema. Anna is geboren op zondag 23 december 1888 te Harlingen (Fr), overleden voor zondag 8 mei 1966.

3 Jacoba Meinsma is geboren op maandag 16 september 1889 te Harlingen (Fr), overleden op dinsdag 4 maart 1930 te Hillegersberg (ZH).

Jacoba trouwt op donderdag 27 november 1913 te Rotterdam (ZH) met Hendrik Jacobus Blok. Hendrik is geboren rond 1888 te Hillegersberg (ZH).

4 Hillegiena Meinsma, wonende te Utrecht (Ut), is geboren op vrijdag 11 februari 1898 te Maassluis (ZH), overleden op dinsdag 24 oktober 1978, begraven te Bilthoven (Ut).

Hillegiena trouwt op donderdag 25 januari 1923 te Rotterdam (ZH) met Christiaan Zevenbergen. Christiaan is geboren op woensdag 20 oktober 1897 te Puttershoek (ZH), overleden op maandag 2 februari 1976, begraven te Bilthoven (Ut).

IV-D Age Meinsma, zoon van Meindert Binderts Meinsma (III-B) en Jacoba Ages van der Bos, scheepsjongen, cafehouder en stuurman, wonende te Vlieland en te Harlingen (Fr), is geboren op donderdag 24 september 1863 te Harlingen (Fr), overleden op dinsdag 8 mei 1934 te Hillegersberg (ZH).

Age trouwt op donderdag 20 mei 1886 te Harlingen (Fr) met Hiltje Attema. Hiltje is geboren op zaterdag 29 oktober 1859 te Harlingen (Fr), overleden na dinsdag 8 mei 1934.

Van Age en Hiltje zijn vier kinderen bekend:

1 Meindert Meinsma, stuurman, wonende te Rotterdam (ZH), is geboren op vrijdag 2 september 1887 te Harlingen (Fr), overleden op maandag 19 maart 1945 (wonende te Rotterdam (ZH)).

2 Anna Meinsma is geboren op woensdag 3 oktober 1888 te Harlingen (Fr).

3 Jacoba Meinsma is geboren op dinsdag 25 maart 1890 te Harlingen (Fr), overleden op dinsdag 4 maart 1930 te Hillegersberg (ZH).

Jacoba trouwt op woensdag 25 november 1925 te Rotterdam (ZH) met Hendrik Leendert van Kleef. Hendrik is geboren rond 1883 te Rotterdam (ZH).

4 Jantje Meinsma is geboren op dinsdag 4 oktober 1892 te Harlingen (Fr).


© 2009 Sake Wagenaar – opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.385.20071229

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.