Genealogie Sybrandus Huisinga


Genealogie van Sybrandus Huisinga (+ <1729)

Door Sake Wagenaar, 5-5-2010


Generatie I

(van 1662 tot 1729)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 5 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1704 en 1728. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Augustinusga (Ach).

I Sybrandus Huisinga ook genaamd Sybren Sioerds Huysinga, Sibrandus Huysinga, Sybren Huisinga, Sibrant Huijsinga en wijlen de Secretaris Huisinga, zoon van Sioerd Sibrandts en Martijntje Jans, secretaris van Achtkarspelen, klerk en secretaris, wonende te Leeuwarden (Fr), te Oostdongeradeel (Fr), te Augustinusga (Ach) en te Achtkarspelen (Fr), is waarschijnlijk geboren rond 1662, overleden voor dinsdag 29 maart 1729.

Sybrandus trouwt rond 1704 (eigen schatting) (1) met Trijntje Bauckes. Trijntje is mogelijk geboren rond 1680 (eigen schatting).

Van Sybrandus en Trijntje zijn vier kinderen bekend:

1 Martijntje Sibrantz Huizinga, wonende te Augustinusga (Ach), is waarschijnlijk geboren tussen 1704 en 1709 (eigen schatting).

Martijntje trouwt op zondag 10 juli 1729 te Gerkesklooster (Ach) met Roelof Hindrix.

2 Bauke Sibrants Huijsinga.

3 Sjoert Sibrants Huijsinga is geboren rond 1711 (eigen schatting), zie II-A.

4 Aeltie Sibrants Huijsinga ook genaamd Aaltje Huizinga is geboren rond 1716, overleden op zaterdag 14 januari 1797 te Dokkum (Fr).

Sybrandus was gehuwd (2) met Fenne Lammerts, waarschijnlijk dochter van Lammert. Fenne is mogelijk geboren tussen 1690 en 1700 (eigen schatting), overleden na dinsdag 29 maart 1729.

Van Sybrandus en Fenne is een kind bekend:

5 Lambertus Sybrandus Huisinga is geboren rond 1728 te Augustinusga (Ach), zie II-B.

Lees “Genealogie Sybrandus Huisinga” verder

Genealogie Meinsma

Genealogie van Meindert Lammerts


Door Sake Wagenaar, 30-6-2009


Generatie I

(van 1740 tot 1808)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1787 en 1800. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Anjum (O.D.) (3x).

I Meindert Lammerts, zoon van Lammert Hendriks en Sytske Minderts, kuiper, wonende te Anjum (O.D.), is geboren op zaterdag 23 januari 1740, overleden op maandag 5 december 1808.

Meindert trouwt op zondag 14 december 1766 te Anjum (O.D.) (1) met Aukjen Tomas. Aukjen is overleden voor zondag 25 februari 1787.

Meindert trouwt op zondag 25 februari 1787 te Anjum (O.D.) (2) met Hendrikje Binnerts Meinsma. Hendrikje, wonende te Anjum (O.D.), is geboren in 1762 te Anjum (O.D.), Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 5 december 1762 te Anjum (O.D.), overleden op woensdag 8 juli 1835 te Oostdongeradeel (Fr).

Van Meindert en Hendrikje zijn drie kinderen bekend:

1 Lammert Meinderts Meinsma, kuiper, wonende te Anjum (O.D.), is geboren op donderdag 29 november 1787 te Anjum (O.D.), Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 9 december 1787 te Anjum (O.D.), overleden op maandag 28 november 1859 te Oostdongeradeel (Fr).

2 Bindert Meinderts Meinsma is geboren op zondag 6 maart 1791 te Anjum (O.D.), Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 20 maart 1791 te Anjum (O.D.), zie II.

3 Sytse Meinderts Meinsma, kuiper, wonende te Anjum (O.D.), is geboren op vrijdag 21 november 1800 te Anjum (O.D.), Nederlands Hervormd gedoopt op zondag 7 december 1800 te Anjum (O.D.), overleden op dinsdag 2 september 1879 te Steendijk.

Lees “Genealogie Meinsma” verder

Parenteel Sytse Hendriks


Parenteel van Sytse Hendriks (±1723-1800)

Door Sake Wagenaar, 5-5-2010


Generatie I

(van 1723 tot 1800)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1750 en 1768. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Eestrum (Tie) (4x) en Drogeham (Ach) (2x).

I Sytse Hendriks, zoon van Hendrik Lammerts en Lutske Sytzes, kuipersknecht, kuiper en meester kuiper, wonende te Drogeham (Ach), te Eestrum (Tie), te Kooten (Ach) en te Twijzel (Ach), is geboren rond 1723, overleden in juli 1800 te Twijzel (Ach).

Sytse trouwt op 5 mei 1748 te Drogeham (Ach) (1) met Wytske Hanses, dochter van Hans Jans en Jetske Wytzes. Wytske, wonende te Drogeham (Ach), is geboren op 9 januari 1724 te Drogeham (Ach), overleden op 25 juli 1756 te Drogeham (Ach).

Van Sytse en Wytske zijn twee kinderen bekend:

1 N.N. is geboren in september 1750 te Drogeham (Ach), overleden op 25 september 1750 te Drogeham (Ach).

2 Liskjen Sytzes is geboren op 19 januari 1752 te Drogeham (Ach), gedoopt op 20 februari 1752 te Drogeham (Ach), overleden op 21 juli 1760 te Drogeham (Ach).

Sytse trouwt op 10 mei 1761 te Drogeham (Ach) (2) met Tjitske Tjeerds, dochter van Tjeerd Symons en Elskjen Hendriks. Tjitske, wonende te Leeuwarden (Fr), te Eestrum (Tie) en te Twijzel (Ach), is geboren in 1727 te Drogeham (Ach), gedoopt op 26 december 1727 te Drogeham (Ach), overleden in juli 1800 te Twijzel (Ach).

Van Sytse en Tjitske zijn vier kinderen bekend:

3 Hindrik Sijtzes is geboren in 1762 te Eestrum (Tie), gedoopt op 22 juni 1762 te Eestrum (Tie), overleden rond 24 april 1766 te Eestrum (Tie).

4 Elskjen Sytzes Sikkema is geboren rond 1764 te Eestrum (Tie), gedoopt op 22 januari 1764 te Eestrum (Tie), zie II.

5 Johannes Sytzes Sikkema, meester kuiper, kuiper en koemelker, wonende te Twijzel (Ach), is geboren in 1765 te Eestrum (Tie), gedoopt op 26 december 1765 te Eestrum (Tie), overleden op 13 augustus 1831 te Twijzel (Ach) (wonende huis nr. 99 te Twijzel (Ach)), als overleden aangegeven op 13 augustus 1831 te Buitenpost (Ach).

Johannes trouwt op 29 maart 1801 te Tietjerk (Tie) (1) met Froukje Harmens Postma. Froukje, wonende te Twijzel (Ach), is geboren op 10 juli 1778 te Buitenpost (Ach), overleden op 5 augustus 1821 te Twijzel (Ach), als overleden aangegeven op 6 augustus 1821 te Buitenpost (Ach). Johannes heeft huwelijksvoorwaarden opgemaakt op 19 mei 1823, trouwt op 22 mei 1823 te Achtkarspelen (Fr) (2) met Minke Tjeerds Boersma. Minke, dienstmeid, wonende te Twijzel (Ach), is geboren op 26 mei 1777 te Kooten (Ach), overleden op 19 juli 1860 te Twijzel (Ach).

6 Hendrik Sytzes is gedoopt op 4 december 1768 te Eestrum (Tie).

Lees “Parenteel Sytse Hendriks” verder